Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy

za březen-duben 2000

Akciová společnost a její organizační a finanční řízení : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - stav: únor 2000 včetně 14. aktualizací. / Antonín Janák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: leden 2000 včetně 9. aktualizace. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Amsterodamská smlouva / odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, [1999]. - 277 s. - brož.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 10. aktualizace - únor 2000. / Luboš Smrčka ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 8. aktualizace - září 1999. / Luboš Smrčka ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Celní sazebník 2000 Část 1. Kapitola 1-63 - Olomouc : ANAG, 2000. - 510 s. : tab. - brož.

Celní sazebník 2000 Část 2. Kapitola 64-97 - Olomouc : ANAG, 2000. - 983 s. : tab. - brož.

Cenné papíry : podle stavu k 19.11.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 192 s. - brož.

Cesta z pasti : projevy z let 1997-1999. / Václav Klaus - Praha : Votobia, 1999. - 218 s. - brož.
Chyby a kontroly v účetnictví / Jiří Dušek - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 85 s., [10] s. tab. : tab. - brož.

Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU / Marie Landová. - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2000. - 55 s. : tab. - brož.

Česká ekonomika v 90. letech - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 579 s. : tab., il. - brož.
Daně z příjmů v podnikatelské praxi / [Miroslav Čáslavský ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2000. - 198 s. : tab. - brož.

Daně 2000 a vybrané předpisy : [podle právního stavu k 1.1.2000]. - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 607 s. - brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 6. aktualizace - únor 2000. / Ivana Pilařová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 5. aktualizace - únor 2000. / Jiří Řehák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.


Daňové chyby a problémy 2000 : daň z příjmů fyzických osob. : stanoviska ke sporným případům. : podle právního stavu k 1. 1. 2000. / Marta Sobotová. - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 179 s. : tab. - brož.

Daňové chyby a problémy 2000 : daň z příjmů právnických osob. / Ivana Šimková, Ivana Pilařová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 178 s. - brož.

Daňové právo : komentáře. 6. doplněk. Stav: říjen 1999 / uspořádala Hana Marková. - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v roce 2000 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 71 s. : tab. - brož.

Daňové triky a tipy, aneb, pro každého něco ke snížení daní / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 119 s. - brož.

Daňové zákony 2000 : podle právního stavu k 1.1.2000. - Olomouc : ANAG, 2000. - 167 s. - brož.

Daňové zákony 2000 : úplná znění platná v roce 2000. / Hana Marková. - Vyd. 2. - Praha : Grada, 2000. - 88 s. : tab. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 11. aktualizace - únor 2000. / Jan Ambrož ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 9. aktualizace - září 1999. / Jan Ambrož ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Daň z přidané hodnoty : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 5.11.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 112 s. - brož.

Dějiny bankovnictví v českých zemích / František Vencovský ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Bankovní institut, 1999. - 594 s. : il., fot., tab. - váz.

Die Krise der Arbeitsgesellschaft als Krise von Gewerkschaften: Die unabhängige Gewerkschaftsbewegung in Ägypten / Eckart Wörtz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 278 s. : tab. - Brož.

Dokumenty ke studiu evropského práva / Luboš Tichý ... [et al.] - Praha : Linde, 1999. - 688 s. - brož.

Dotační politika Ministerstva práce a sociálních věcí : filozofie systému, východiska, navrhované řešení. / [Ondřej Mátl ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. - 54 s. : il. - brož.


DPH 2000 - neplaťte víc, než musíte / Blažena Ondrušová - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 102 s. : tab. - brož.


Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení. : (teze přednášek). / Vnislav Nováček. - Vyd. 3. upr. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 75 s. - brož.

Ekonomie pro střední školy / Milan Sojka, Jan Pudlák - 3., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 182 s. : il. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 1999. č. 1. / Václav Klaus ... [et al.] - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 1999. - 108 s. - Brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 1999. č. 2. / Václav Klaus ... [et al.] ; včetně obsáhlého rozhovoru Roberta Holmana s Václavem Klausem. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 1999. - 183 s. - Brož.

Environmental Education and Training in the European Union and Other Countries / [Jiří Kulich, Miroslav Lupač, Alena Reitschmiedová]. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1999. - 57 s., tb. příl. : il., fot., tab. - brož.

European Integration as a Way to Prosperity and Security : paper series from the 3rd Annual Young Scholars International Conference organized by the Jan Masaryk Centre of International Studies at the University of Economics in Prague, May 24-26, 1999. / edited by Zbyněk Dubský, Petr Kašička - 1st ed. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1999. - 248 s. : tab. - brož.

Euro and Countries in Transition / Hans Tietmeyer. - Praha : MegaPrint, 1999. - 28 s., obr. příl. : fot. - brož.

Euro a ekonomiky v transformaci / Hans Tietmeyer. - Praha : MegaPrint, 1999. - 39 s., obr. příl. : fot. - brož.

Euro-Beskyd : multinárodní vědecká konference. : Ostrava, 8.-10. září 1999. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 232 s. : tab. - brož.

Excelentní studentské odborné práce ve školním roce 1998-1999.. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 431 s. : il., tab. - brož.

Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 6. aktualizací - leden 2000. / Václav Dvořák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 4 diskety. + 1 příl. - brož.

External Trade January-December 1999.. - Prague : Czech Statistical Office, 1999. - 37 s. : tab., grafy. - Brož.

Finance územních samosprávných celků / Ivana Pařízková. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 178 s. : tab. - brož.


Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti : sborník přednášek z mezinárodního odborného semináře kateder financí, konaného u příležitosti 80. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně. : Brno, září 1999. / [editor Jaroslav Sedláček] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 105 s. : il., tab. - brož.


Finanční pronájem s následnou koupí najatého majetku z hlediska daně z příjmů / Eva Sedláková - Praha : VOX, 1999?. - 54 s. - brož.

Finanční řízení podniku : zakládání podniku. : finanční analýza. : oběžný majetek .... / Josef Valach - Vyd. 2. - Praha : Ekopress, 1999. - 324 s. : tab. - váz.

Finanční trhy a investiční bankovnictví / Petr Musílek. - Praha : ETC, 1999. - 852 s. : tab., grafy. - váz.

Hodnocení a hodnoty : metodologické rozměry hodnocení. / Ladislav Tondl - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1999. - 178 s. - brož.

Hospodářská politika I / Christiana Kliková ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 213 s. : il. - brož.

Hrubé hmotné a nehmotné investice v ČR v roce 1997.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 80 s. : tab. - brož.

Institucionální rámec vodního hospodářství v České republice : Eurowater - CEC vertikální zpráva. / [editoři Svatopluk Matula, Miroslav Král] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 147 s., mapy na příl. : tab. - brož.

Institucionální struktura Evropské unie / Markéta Pitrová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 111 s. - brož.

Italština obchodní & právní / [Magdaléna Linhartová] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 83 s. - brož.

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 1999 : podle právního stavu k 31.12.1999. / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 7., dopl. a aktualizované vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 183 s. : tab. - brož.

Jednoduché účetnictví pro neúčetní / Vladimír Pelc. - 2. aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 145 s. : tab. - brož.

Jednoduché účetnictví pro podnikatele 2000 : [stav k 1.1. 2000]. / Jan Linhart - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 97 s. - brož.

Katalog organizací, publikací a internetových stránek, které informují o Evropské unii a integraci ČR / [redakce katalogu Oldřich Čepelka, Michal Viktora]. - Liberec : Občanské sdružení Omega, 1999. - 80 s. : tab. - brož.

Kompetence v praxi sociální práce : metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. / zpracovala Zuzana Havrdová - Praha : Osmium, 1999. - 167 s. : tab. - brož.


Labour Statistics: Time Series of Basic Indicators 1948-1998.. - Prague : Czech Statistical Office, 1999. - 97 s. : tab. - brož.


Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 3. aktualizace - listopad 1999. / Naděžda Klainová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 4. aktualizace - únor 2000. / Naděžda Klainová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 2. aktualizace - únor 2000. / Danuše Prokůpková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Malý ekonomický výkladový slovník : praktická příručka nejen pro studenty ekonomie. / Helena Fialová. - 5. rozš. vyd. - Praha : A plus, 1999. - 183 s. : il., fot. - brož.

Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu / Ján Orieška - 5., čes. upr. vyd - Praha : Idea Servis, 1999. - 153 s. : tab. - brož.

Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím / Jiří Hlaváček a kol. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 207 s. : tab., il. - brož.

Mikroekonomie : základní kurz. : (učební text pro distanční studium). / Kamil Fuchs. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 177 s. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 19. aktualizace a doplňky - únor 2000. / Vladimír Voříšek ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 3 diskety. + 1 příl. - brož.

Mzdové účetnictví 2000 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kol. - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 316 s. : tab. - brož.

Národní program přípravy České republiky na členství v Evropské unii - 1999 / odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 224 s. - brož.

Nemovitosti : (oceňování a právní vztahy). / Albert Bradáč, Josef Fiala - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 540 s. : tab. - brož.

Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně. / Růžena Růžičková - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 87 s. : tab. - brož.

Některé analytické přístupy hodnocení předpokladů efektivní integrace českého a evropského agrárního sektrou : závěrečná zpráva 1. etapy institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje" v rámci grantu MŠMT. / [Jiří Tvrdoň a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 147 s. : il., tab. - brož.


Oceňování nemovitostí Díl 3. Oceňování obvyklou cenou / Jiří Kokoška a kol. - 1. vyd. - Praha : Arch, 2000. - 202 s. : tab. - brož.


Odborná učiliště v resortu Ministerstva zemědělství ČR : učební obory pro absolventy zvláštních škol. / Miroslav Konečný a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1999. - 44 s. : il. - brož.

Odborný diář pracovníků ve vodním hospodářství, ochraně ovzduší, odpadovém hospodářství a příbuzných oborech 2000 - Stará Boleslav : REK, 1999. - 80 s. - brož.

Odborný slovník německo-český z oblasti ekonomické, finanční a právní / zpracoval Josef Zlámal - 4., dopl. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 641 s. - váz.

Odpisy 2000 : strategie pro podnikatelskou praxi. / Vladimír Pelc - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 195 s. - brož.

Podnikatelský plán a investiční rozhodování / Jiří Fotr. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 214 s. : tab. - brož.

Podpora podnikání při revitalizaci regionů / Pavel Pešek - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 132 s. : tab. - brož.

Podvojné účetnictví 2000 - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 224 s. : tab. - brož.

Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski / pod redakcja Zbigniewa Kurcza. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 282 s. : il., tab. - brož.

Pozemkové úpravy se zaměřením na bonitaci a pedologii Příloha. / Miloslav Janeček a kolektiv - 2. upr. vyd. - Praha : Institut pro místní správu, 1999. - 63 s. : tab. - Brož.

Pozemkové úpravy se zaměřením na bonitaci a pedologii [Základní dílo]. / Miloslav Janeček a kolektiv - 2. upr. vyd. - Praha : Institut pro místní správu, 1999. - 73 s. : tab., il. - Brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 13. aktualizace - únor 2000. / Pavel Běhounek ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 15. aktualizací - stav: červen 1999. / Libuše Müllerová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví Sv. 1. Všeobecné předpisy / Michal Cipra a kolektiv - 5. přeprac. vyd. - Praha : DTP system, 1999. - 483 s. - váz.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví Sv. 2. Bankovní předpisy, cenné papíry a devizy / Michal Cipra a kolektiv - 5. přeprac. vyd. - Praha : DTP system, 1999. - 899 s. : tab. - váz.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví Sv. 3. Bankovní finanční účetnictví a daně / Michal Cipra a kolektiv - 5. přeprac. vyd. - Praha : DTP system, 1999. - 653 s. : tab. - váz.


Problematika začlenění České republiky do Evropské unie a její euroregionální aspekty : sborník příspěvků mezinárodní konference. : Liberec, 13. dubna 1999. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 33 s. : tab., il. - brož.


Průmyslové inženýrství : nástroj restrukturalizace podniku. : 4. národní fórum o produktivitě. : sborník přednášek. : Zlín, 21. a 22. října 1999. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - Nestr. : il. - brož.

Průvodce Evropskou unií / Karel Barták - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 88 s. : il. - brož.

Průvodce občana Evropskou unií / Petr Greger - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 60 s. : il. - brož.

Průvodce personální praxí Leden - únor 2000.. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Průvodce personální praxí Listopad - prosinec 1999.. - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Racionální použití hnojiv : zaměřené na problematiku půdní organické hmoty, použití organických hnojiv a potřeby hnojení minerálními hnojivy. : konané na ČZU v Praze 25.11.1999. : sborník z konference. / [Václav Vaněk ... et al.] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 104 s. : il., tab. - brož.

Regionální ekonomická integrace v SVE a její sounáležitost se západoevropským integračním procesem / Vlasta Adámková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 28 s. - brož.

Regulace a dohled nad bankami / Marta Nehybová - Brno : Miroslav Nehyba, 1999. - 110 s. : tab. - brož.

Ročenka HN Roč. 4. 2000. / [redakce Jiří Sekera ...et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Economia, 2000. - 304 s. : il. - brož.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 1999 / Petr Pelech - 4., dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 110 s. : tab. - brož.

Rozpočtová skladba v roce 2000 a 100 praktických příkladů : publikace pro pracovníky rozpočtových organizací, obcí a okresních úřadů. / Jan Kinšt - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 230 s. - brož.

Rozvojový svět v 90. letech z pohledu procesů globalizace a regionalizace oživení mezinárodní ekonomické integrace / Lenka Adamcová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 21 s. - brož.

Ruch zawodowy na Dolnym Slasku w latach 1945-1950 / Janusz Tomaszewski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 218 s. - brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [25].. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. - brož.

Sbírka příkladů ke cvičení z daňové soustavy / Marta Šulcová-Seidlová. - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Credit, 2000. - 48 s., tb. příl. : tab. - brož.


Sborník prací učitelů katedry financí / [uspořadatel František Čámský] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 161 s. : il., tab. - brož.

Současný vývoj Estonska : postup hospodářské transformace a vývoj estonské společnosti v letech 1994-1998. / Antonín Drábek - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 1999. - 114 s. : tab. - brož.

Stavební spoření se Všeobecnou stavební spořitelnou Komerční banky, a.s. - Český Těšín : Agave, 1999. - 78 s. : il., tab. - brož.

Suverenita a evropská integrace : k ústavněprávním souvislostem vstupu České republiky do Evropské Unie. / Václav Pavlíček ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 316 s. - brož.

Svět v číslech do kapsy - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 240 s. - váz.

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků : platnost od 1. 1. 2000.. - 5. aktualizované vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 79 s. : tab. - brož.

Technokracie v českých zemích : (1900-1950). / [editor Antonín Kostlán] - Praha : Archiv AV ČR : Institut základů vzdělanosti, společné pracoviště UK a AV ČR, 1999. - 317 s. - brož.

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : vědecký sborník z konference. : Praha, 26.-27.3.1999. 1999.. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 630 s. : il., tab. - brož.


Teorie a praxe environmentální politiky / Václav Mezřický ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 96 s. - brož.

Teorie ekonomie a její kvantifikovaná realita v české ekonomice / Jiří Kraft, Pavla Bednářová - Vyd. 3. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 177 s. - brož.

Trh práce v Severomoravském kraji : časové řady VŠPS. 1993-1998.. - Ostrava : Český statistický úřad, 1999. - 125 s. : tab. - brož.

Učíme o nás a o Evropě / Věra Jirásková - 1. vyd. - Praha : Sofis, 1999. - 124 s. : il., tab. - brož.

Účetní a daňové doklady : vzory písemností. : podle právního stavu k 1. 1. 2000. / Jindřich Trupl, Daniel Horad. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 133 s. : tab. - brož.

Účetní závěrka '99 : aktuální účetní a daňové problémy, praktické rady, cash - flow, podvojné účetnictví. / Jiří Škampa ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 399 s. : tab. - brož.

Účtování kursovních rozdílů / Alena Mrkvičková - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. - brož.


Úřední oceňování majetku : zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. : vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.. : úplné znění. : komentář. / Albert Bradáč, Pavel Krejčíř, Alena Hallerová - Brno : CERM, 1999. - 258 s. : tab. - brož.


Váš soused je milionář : tajemství amerických boháčů. / Thomas J. Stanley, William D. Danko. - Praha : Pragma, 1999. - 272 s. : tab. - váz.

Velká ekonomická encyklopedie / sestavil a uspořádal Milan Žák ...[et al.] - Praha : Linde, 1999. - 806 s. - váz.

Vybrané aspekty konkurenceschopnosti agrárního sektoru : výzkumná zpráva z řešení 1. etapy institucionálního výzkumného záměru "Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje" v rámci grantu MŠMT č. CEZ:J03/98:411100013. / [Jiří Tvrdoň a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 149 s. - brož.

Vybrané daňové a nedaňové výdaje / Eva Sedláková - Praha : VOX, 1999?. - 86 s. - brož.

Vybrané měsíční sezonně očištěné ukazatele ekonomiky České republiky v roce 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 22 s. : tab., grafy. - Brož.

Výkaz cash flow a finanční analýza / Helena Vorbová. - 2. dopl. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 159 s. + 8 příl. - brož.

Výsledky zpracování ročních výkazů nefinančních podniků a domácností za rok 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 94 s. : tab. - Brož.

Vzory korespondence s finančními úřady / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 2. vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 180 s. - brož.

Vzory smluv v pracovněprávních vztazích / Jaroslav Jakubka - Olomouc : ANAG, 1999. - 142 s. - brož.

Zahraniční obchod České republiky v roce 1998. [1]. Roční souhrnná analýza / [Alojz Neustadt ...et al.]. - Praha : Česká agentura na podporu obchodu Czech Trade, 1999. - 190 s. : tab., grafy. - Brož.

Zahraniční obchod České republiky v roce 1998. [2]. Tabulková příloha. - Praha : Česká agentura na podporu obchodu Czech Trade, 1999. - 58 s. : tab. - Brož.

Zahraniční obchod ČR. Ročenka 1998. Díl 1.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 179 s. : il., tab., grafy. - brož.

Zahraniční obchod ČR. Ročenka 1998. Díl 2.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 600 s. : tab. - brož.

Zahraniční obchod v lednu až prosinci 1999 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 37 s. : tab., grafy. - Brož.


Zaměstnanci a využití pracovní doby v průmyslu v roce 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 32 s. : tab. - Brož.


Zapomenutá transformace / Marek Loužek - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 1999. - 120 s. : il., tab. - brož.

Základy podvojného účetnictví Díl 2. Finanční účetnictví podnikatelů / Vladimír Munzar, Hana Březinová, Ludmila Muzikářová. - Vyd. 1. - Praha : Bilance, 1999. - 222 s. : tab.
- brož.

Zákon o dani z přidané hodnoty : ve znění k 1.4.2000. : (komentář a souvisící předpisy). / Pavel Klabík - Vyd. 3. dopl., 2000, (1. vyd. 1997). - Praha : Eurounion, 2000. - 311 s. - brož.

Zákon o daních z příjmů 2000 : (komentář a výběr souvisících předpisů). / Pavel Klabík - Vyd. 5., dopl. - Praha : Eurounion, 2000. - 356 s. - brož.

Země, kde se již dva roky nevládne / Václav Klaus - Vyd. 1. - Praha : Rabbit & Rabbit, 1999. - 62 s. - brož.

Změněná úloha centrálních bank v 21. století / Jerry Jordan. - Praha : MegaPrint, 1999. - 36 s. - brož.

Zrození nové doby : stručné hospodářské dějiny českých zemí (od poloviny 19. století do konce 80. let 20. století). / Jana Geršlová, Milan Sekanina - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 156 s. - brož.

Životní prostředí v Evropské unii na přelomu století : souhrn. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1999. - 43 s. : il. - brož.

7. Organon (podzim '99) : sborník přednášek. : seminář na téma organizace řízení. : 24. listopadu 1999. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1999. - Přeruš. str : il., tab. - váz.

"Nové paradigma" ekonomického vývoje USA a jejich hospodářská politika v 90. letech / Pavel Neumann - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 14 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist