Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve

za březen-duben 2000

Anthroposofie : úvod do anthroposofického světového názoru. / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1999. - 151 s. - váz.

Apokalypsy : proroctví, kulty a chialistické představy v průběhu staletí. / Eugen Weber - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 285 s. - brož.

Básně, modlitby, meditace / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1999. - 217 s. : il. - váz.

Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1998. - 170 s. - váz.

Bitky Jana Šimsy / Jan Šimsa - 1. vyd. - Heršpice u Slavkova : Eman, 2000. - 121 s. - brož.

Bohové starých Mayů / Christian Rätsch ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 223 s. : il. - váz.

Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie : ilustrovaný slovník. / Jeremy Black a Anthony Green ; ilustrovala Tessa Rickardsová. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 231 s. : il. - váz.

Boží rodina : čtení modlitebního týdne pro děti. / [Jennifer McGheeová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 22 s. - brož.

Brána smrti : pravdivé příběhy blízkých setkání se smrtí. / Jean Ritchie - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 238 s., [8] obr. na příl. - váz.

Cesta do Compostely / Ivan Kolman, Jiří Šťourač - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 135 s., [4] s. barev. il. - brož.

Cesta k osobní zralosti / Dan Montgomery - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 151 s. - brož.

Cestou života : 366 sestav duchovních úvah na každý den roku. Roč. 57. 2000.. - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, [1999]. - 226 s. - brož.

Chodit s Bohem : významné texty Starého zákona. / Alfons Deissler - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 87 s. - brož.

Církve na Kladensku a Slánsku / [Milena Mikulecká ... et al.] - Kladno : Okresní úřad, 1999. - 70 s. - Brož.

Companero Julian : autobiografie. : pokoušel se nastolit spravedlnost bombami ... než se mu postavil do cesty Bůh. / Carlos Jiménez - Albrechtice : Křesťanský život, 1999. - 159 s. - brož.

Čínské epištoly / Josef Koláček - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1999. - 302 s. - brož.

Člověk a zvíře - stvoření Boží : starý zákon o zvířatech. / Albert de Pury ; přeložili Libuše a Dalibor Antalíkovi. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1999. - 131 s. : il. - váz.


Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí. / Józef Augustyn - Vyd. v KN 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 70 s. - brož.

Das Prager Jesuskind / Josef Forbelský, Jan Royt, Mojmír Horyna - Prag : Aventinum, 1998. - 95 s. : il. - váz.

Dej mi napít : rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly. : druhý týden. / Józef Augustyn - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 230 s. - brož.

Denní modlitba církve : ranní chvály, modlitba uprostřed dne, nešpory, modlitba před spaním. - Vyd. v KN 3. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 1887 s. + příl. - váz.

Diář : plánovací kalendář, liturgický kalendář, adresář. 2000.. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - Nestr. + 1 příl. - Brož.

Die Architektonik der Summa Theologiae des Thomas von Aquin : zur Gesamtsicht des thomasischen Gedankens. / Wilhelm Metz. - Hamburg : Felix Meiner, 1998. - 11, 276 s. - váz.

Die biblische Weihnachtsgeschichte und das alte Ägypten / Elke Blumenthal. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1999. - 56 s. : il. - brož.

Die religiösen Gruppierungen der muslimischen Hui-Nationalität in Nordwest-China unter besonderer Berücksichtigung der Zeit der Republik China (1912-1949) / Dietmar Karl Federlein. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 165 s. - Brož.

Dobrodružství velké lásky : Terezie z Lisieux (1873-1897). : portrét sestry Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře. / Monika Maria Stöcker - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 159 s. : il. - brož.

Dobro, svědomí a soustřeďování / Romano Guardini - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 63 s. - brož.

Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě : zvěrokruh, planety, kosmos. / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1998. - 239 s. : il. - váz.

Duchovní terapie a křesťanská tradice : čtrnáct svatých pomocníků. / Anselm Grün - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Dvanáct kázání / Pavel Rejchrt - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 1999. - 90 s. - Brož.

Dveře šamanů : otevření představivosti pro sílu a mýtus. / Stephen Larsen - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 182 s. : il. - váz.

Egyptské mýty a mystéria / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1999. - 175 s. - váz.


Ekumenický katechismus : víra všech křesťanů. Díl 1. / Heinz Schütte - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 257 s. - brož.


Encyklopedie mytologie germánských a severských národů / Jitka Vlčková - 1. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 255 s. : il., mapy - váz.

Evangeliář - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 271 s. - váz.

Evangelium podle Dickense : život našeho Pána. / ilustrovala L'uba Končeková-Veselá ; [z anglického originálu přeložil Michal Plzák]. - Vyd. 2., v Kalichu 1.. - Praha : Kalich, 1999. - 78 s. : il. - váz.

Exercicie pro všední den / Anselm Grün - Vyd. v KN 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 79 s. - brož.

Fenomén křesťanství : křesťanská univerzalita v pluralitě náboženství. / Hans Waldenfels - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 138 s. - váz.

Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury. / Rolf Rendtorff ; [z německého originálu přeložil Jiří Hoblík]. - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 375 s. - váz.

Herba Mythologica / Petr Osvald. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 63 s. - váz.

Hilsneriáda : (k 100. výročí: 1899-1999). / Bohumil Černý ... [et al.]. - Polná : Linda, 1999. - 188 s. : il., fot. - Brož.

History of the Jews in Bohemia and Moravia : [in the Spanish Synagogue opened on 25th November 1998, Prague]. : exhibition guide. : from Emancipation to the Present. / Anita Franková ... [et al.] - Prague : Jewish Museum, 1999. - 79 s. : il. - brož.

Ilustrovaná bible : příběhy Starého a Nového zákona. / [ilustrace Severino Baraldi] ; [odpovědný redaktor Ladislav Žilka]. ; [podle francouzského textu k vydání připravil Ladislav Žilka]. - 1. vyd. k jubilejnímu roku 2000 - Praha : Česká biblická společnost, 1999. - 312 s. : il. - váz.

Izrael a Mesiáš : smíření skrze Ježíše Krista v eschatologické perpektivě. / Ernst Schrupp - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 1998. - 148 s. - brož.

I-ťing - Kniha proměn : tajemnství aplikace. / Joseph Murphy - Vyd. 1. - [Praha] : Euromedia Group : Knižní klub, 1999. - 235 s. - váz.

Jak očistit své srdce? / Tomáš Špidlík - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1999. - 92 s. - váz.

Jan a Terezie : plameny lásky. : vliv svatého Jana od Kříže v životě a spisech svaté Terezie z Lisieux. / Guy Gaucher - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 135 s. - brož.

Jedno nezbytné / Jan Amos Komenský ; z latinského originálu přeložil Luděk Brož. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1999. - 181 s. - váz.

Ježíši, důvěřuji ti! : výbor modliteb blahoslavené sestry Faustyny. - Vyd. 2., v MCM vyd. 1.. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 64 s. - brož.


Jistota spasení / [Hans K. LaRondelle] - Praha : Advent-Orion, 1999?. - 96 s. - brož.

Kalendář duše / Rudolf Steiner ; meditační úvody a překlad Zdeněk Váňa. - [Samotišky] : Michael, 1999. - 116 s. - váz.

Kam směřuje česká katolická církev? : teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace pro třetí tisíciletí. / Pavel Ambros - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1999. - 370 s. - váz.

Keltské mýty a magie : jak si osvojit sílu bohů a bohyň. / Edain McCoyová - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 594 s. : il. - brož.

Kniha súfistického léčitelství / Moinuddin Chišti - Praha : Pragma, 1999. - 204 s. - brož.

Kongregacja Wyznania Mojzeszowego na Dolnym Slasku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : 1945-1968. / Ewa Waszkiewicz. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 187 s., 14 obr. na příl. : il., fot., tab. - brož.

Křestní obřady : křest malých dětí. - 2. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 108 s. - váz.

Křížová cesta / František Bílek. - Brno : "Zvláštní vydání", 1997. - 29 listů. : il. - brož.

Kult a živly : [sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané ve Vsetíně v roce 1999]. / sestavila a redakčně upravila Ludmila Tarcalová - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1999. - 249 s. : il. - brož.

K dějinám křesťansko-sociální strany lidové v letech 1899-1906 / Pavel Marek - [Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky], 1999. - s. 37-52. - Brož.

Laskavý světec František Saleský / Hans Berghuis - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 221 s. - brož.

Lexikon symbolů : obrazy a znaky křesťanského umění. / Gerd Heinz-Mohr - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 318 s. : il. - váz.

Listy na Husovu obranu z let 1410-1412 : konec jedné legendy?. / Božena Kopičková, Anežka Vidmanová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 313 s., příl. - váz.

List Galaťanům / Walter Radl - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 86 s. - brož.

Magické klíče : encyklopedický průvodce posvátnými jazyky a magickými systémy světa. Kn. 2. Mysteria Západu / David Allen Hulse. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 659 s. : il., tab. - váz.


Magické pohyby : praktická moudrost šamanů dávného Mexika. / Carlos Castaneda ; [z anglického originálu přeložil Miroslav Krůta]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 238 s. : il. - váz.


Magie pro každého : (průvodce po kabale pro začátečníky). / Ted Andrews - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 170 s. : il. - váz.

Mariánské meditace / Jiřina Kolářová - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometedějská, 1999. - 64 s. - brož.

Matka Tereza : pozadí mýtu. / Anne Sebba - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 333 s., il. příl. - váz.

Mayské orákulum : návrat ke hvězdám. / Ariel Spilsburyová, Michael Bryner. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 295 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

Mé jubileum : co říká Jan Pavel II o velkém jubileu. / Saverio Gaeta - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 119 s. - brož.

Modlitba jako setkání / Anselm Grün - Vyd. v KN 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 53 s. - brož.

Modlitba, půst a probuzení / Bill Bright - Albrechtice : Křesťanský život, 1999. - 196 s. - brož.

Moudrost tibetských lámů / Timothy Freke - Praha : Volvox Globator, 1999. - 61 s. - váz.

Moudrost zenových mistrů / Timothy Freke - Praha : Volvox Globator, 1999. - 61 s. : il. - váz.

Mystické příběhy Zoharu / s poznámkami a komentářem Arje Winemana - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 171 s. : il. - váz.

Mytologie Řeků 2. Příběhy héróů / Karl Kerényi. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 349 s. - brož.

Na cestě za probuzením : rozžehnutí vášnivé a neustále rostoucí touhy po Bohu. / Stephen Hill - 1. čes. vyd. - Albrechtice : Křesťanský život, 1999. - 183 s. - brož.

Neznámé ze života syna Božího Ježíše : dětství Ježíšovo, Neznámé ze života Ježíše, Evangelium Janovo. - Praha : Volání, 1997. - 243 s. - váz.

Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky : 400 let kapucínů v Čechách a na Moravě. / [Mir. Matějka] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1999. - 117 s., [32] s. il. : il. - brož.

Ne vším jsem byl rád : vlastní životopis. / Václav Vaško - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 398 s., obr. příl. - váz.


Objevy z biblických časů : archeologické nálezy vrhají nové světlo na poselství Bible. / Alan Millard - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 352 s. : il., mapy - váz.


Okultní vývoj člověka : jaký význam má okultní vývoj člověka pro jeho schrány (tělo fyzické, éterické, astrální) a pro jeho "já". / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1999. - 200 s. : il. - váz.

Padlí bohové a nový světový řád / Aril Edvardsen. - 1. čes. vyd. - Modřice : Josef Tůma, [1999]. - 284 s. - brož.

Panenství / Raniero Cantalamessa - Vyd. v KN 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 63 s. - brož.

Plný život ve stáří / sestavil a všem starším čtenářům i těm, kdo časem budou starší, věnuje Zdeněk Cyril Fišer - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 191 s. - brož.

Pohřební obřady - 2. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 151 s. - váz.

Poselství shůry : 50 andělských inspirací pro všední den. / Anselm Grün - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 92 s. - brož.

Povídej mi o lásce / Michel Quoist ; [z francouzského originálu přeložil Jan Joneš]. - 3. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 212 s. - brož.

Poznejte pravdu : průvodce křesťanskou vírou. / Bruce Milne - Praha : Návrat domů, 1999. - 289 s. - váz.

Pozvání na horu Sinaj : duchovní cesta s osobnostmi dějin. / Raniero Cantalamessa - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 134 s. - brož.

Problem transcendencji a kultura wspólczesna w koncepcji Leszka Kolakowskiego / Leszek Dabkowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 155 s. - brož.

Projevy karmy / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1999. - 239 s. - váz.

Příběhy z pouští a zahrad : moudrosti a příběhy ze života nejznámějších súfijských mistrů. / Moždeh Bajátová, Mohammad Alí Džamnijá ; [z anglického originálu přeložila Jitka Ryndová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 143 s. - brož.

Pútnici na úzkej ceste : stručný prehlad dejín Cirkvi a kresťanstva so zameraním na históriu nezávislých kresťanov a obnovných hnutí. / Ján Hudec - Ostrava : A-Alef, c1999. - 275 s. : il. - brož.

Reflexe víry : modlitba ve světle druhého vatikánského koncilu. / Robert L. Kinast - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 63 s. - brož.

Runová astrologie / Nigel Pennick - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 189 s. : il. - váz.

Sádhaná : o zlu a lásce. / Rabíndranáth Thákur ; [z anglického originálu vybrala a přeložila Hana Preinhaelterová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 86 s. : il. - váz.


Sebeléčení světlem : jak se spojit s anděly léčiteli. / LaUna Huffines. - Vyd. 1., dotisk. - Praha : Šťastní lidé, 2000. - 279 s. : tab. - brož.

Slovník biblických obrazů a symbolů / Manfred Lurker - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 365 s. - váz.

Smělý jako beránek : pastor Samuel Lamb a čínská podzemní církev. / Ken Anderson ; [z anglického originálu přeložila Jana Jašková]. - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 1999. - 169 s. - Váz.

Smrt-konec anebo počátek / Jonn Mumford (Svámí Ánandakapila Sarasvatí) a Meghan Stevensová - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 130 s. - brož.

Stavební kameny k pochopení mystéria na Golgotě / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1998. - 206 s. - váz.

Svatý Václav a jeho odkaz v dějinách : (929-1999). : Západočeské muzeum v Plzni, 1999. / [editor František Frýda]. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1999. - 51 s., 24 obr. na příl. : il., fot. - brož.

Svět ve světle "ruské ideje" / Vasilij V. Rozanov - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 235 s. - brož.

Svobodné zednářství a Církev / Hans Baum, Robert Prantner ; [z německého originálu] přeložil Pavel Horák. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 116 s. : il. - brož.

Šamanské vědy : ekologie, přírodní věda a umění. / Franz-Theo Gottwald a Christian Rätsch - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 255 s. - váz.

Tajemství Boží lásky a služba uzdravování / Philippe Madre - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 183 s. - brož.

Tajná znamení, symboly a znaky / Nigel Pennick - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 129 s. : il. - váz.

Tibetská sága / Tuesday Lobsang Rampa ; [z anglického originálu přeložila Jitka Badoučková]. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1999. - 121 s. : il. - brož.

Učení Dona Carlose : vstup do světa Dona Juana Carlose Castanedy. / Victor Sanchez - Praha : Pragma, 1999. - 248 s. - brož.

Ultreia : zpráva o putování z Prahy až na konec světa 1991-1996. Díl 2. Od Loiry k Atlantiku / Zdeněk Susa. - Středokluky : Zdeněk Susa, 1999. - 423 s. : il., fot. - váz.

Umírání - vrchol života : svědectví z pohledu lékaře a Bible. : s vybranými verši z Bible, písněmi a modlitbami - také k předčítání nemocným. / Hartmut Maier-Gerber - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 1999. - 60 s. - brož.

Uzel vědomí / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : [vl. nákl.], 2000. - 120 s. - Brož.


Velká kniha bohů a bájných hrdinů / Ervín Hrych - 1. vyd. - Praha : Regia, 2000. - 663 s. : il. - váz.

Velký kód : [Bible a literatura]. / Northrop Frye - Vyd. 1. - Brno : Host, 2000. - 286 s. - váz.

Ve škole otců pouště / Marie Ancilla - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 189 s. - brož.

Védská astrologie : uvedení do základních principů džjótišy. / Ronnie Gale Dreyerová. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 313 s. : il., tab. - váz.

Vědění a láska / Johannes B. Lotz - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 102 s. - brož.

Věřili Řekové svým mýtům? : esej o konstituvní imaginaci. / Paul Veyne - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 166 s. - brož.

Víc než se dá uvěřit : zaslíbení a moc evangelia. / Jack Sequeira - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 168 s. - brož.

Vítězný život skrze kříž / Jiří Malý - Modřice : Josef Tůma, 1999?. - 84 s. : il. - brož.

Výjimečná rodina : zázemí naší identity, bezpečí a naděje. : přednášky pro modlitební týden 1999. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 27 s. - brož.

Výstup na horu Karmel / svatý Jan od Kříže - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 334 s. - váz.

Zázrační proroci / Lars A. Fischinger - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1999. - 211 s., [8] s. il. : il. - váz.

Zázraky / Clive Staples Lewis - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1999. - 218 s. - brož.

Zdravotní péče o muslimské pacienty : stručná příručka pro vojenské lékaře působící v zahraničí. / Dana Lorenzová, Jiří Mareš, Vladimír Měrka - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, 1999. - 17 s. : 1 mapa - brož.

Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška : sborník příspěvků ze semináře k 100. výročí narození Františka kardinála Tomáška. / Jiří V. Musil a kolektiv - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 66 s. - brož.

Země přirozená a duchovní / Jakob Lorber - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1999. - 201 s. - váz.

Zlatí a Růžoví křižáci : německý mysteriózní spolek z konce 18. století. / Arnold Marx - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 190 s. : il. - váz.

Z Meziříčí za oceán : životní pouť P. Antonína Strčanovského SJ (1728-1799). / Martin Štindl - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1999. - 71 s. : il. - brož.

Z říše tajemství a záhad / Jitka Lenková - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 187 s. - váz.


Židovský hřbitov v Terezíně / Ludmila Chládková. - Terezín : Památník Terezín, 1999. - 107 s. : il., fot. + 1 příl. - brož.

Žít až do konce : etika umírání, smrti a eutanazie. / Günter Virt - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 95 s. - brož.

52 způsobů, jak učit děti modlitbě / Roberta Hromasová - 1. vyd. - Praha : Samuel, 1999. - 114 s. - Brož.

800 godina srpskog manastira Chilandar : Praha-Lobkovický palác, zahájení: 9.3.1998. / [úvodní text Dejan Medakovic]. - [Praha] : [Studio Forma], [1998]. - 16 s. : il. - Brož.

999 otázek a odpovědí na cestě poznání / Eduard Tomáš. - 2., zrev. vyd. - Praha : Avatar, 1999. - 451 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist