Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (březen-duben) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za březen-duben 2000

Adobe Photoshop 5.0/5.5 : referenční příručka. / Jiří Hlavenka, Jaroslav Hercik - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xv, 532 s. : obr. + 1 CD-ROM. - brož.

AETR : pravidla práce osádek v mezinárodní silniční dopravě. : povinnosti dopravce a řidiče. : tachografy a jejich použití. / [zpracoval Ivo Machačka] - 2. vyd. - Pardubice : Bertelsmann Media : Systemconsult, 1999. - 85 s. - brož.

Analyse und Entwurf diffraktiver Elemente mit Subwellenlängenstrukturen / Martin Peter Collischon. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 102 s. : il., fot. - Brož.

Anglicko-český a česko-anglický knihovnický slovník : (doplněný základními konverzačními okruhy). / Pavla Kánská. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 113 s. - brož.

Archeologický institut N.P. Kondakova v Praze (1931-1952) : Klementinum 2.12.1999 - 15.1.2000. : průvodní texty a soupis exponátů k výstavě, věnované novému zpracování archivního a sbírkového fondu AINPK v Ústavu dějin umění AV ČR. / [uspořádal Martin Halata] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 1999. - 49 s. - brož.

Archiv nevysvětlitelných jevů : (záhadné skutečnosti). / Viktor Farkas. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 180 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

AutoCAD LT 2000 CZ : podrobná příručka. / Jan Liška, Jaroslav Schwarz - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 289 s. : obr. + 1 CD-ROM. - brož.

A Brief Guide to Technical Writing / Anežka Lengálová. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 31 s. - brož.

Bibliografia základnej kaktusárskej literatúry : 1945-1992. / Juraj Labanc. - Brno : Květen, [2000]. - 214 s. - brož.

Catalogo delle biblioteche d'Italia : Veneto. 1. / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni, Anna Maria Mandillo]. - Roma : ICCU, 1998. - X, 249 s. - váz.

Catalogue of the Library of the Czech Institute of Egyptology I / [sestavila Jiřina Růžová ... [et al.] - 1. vyd. - Prague : Charles University : Libri, 1999. - 196 s. - váz.

Chrastavský kalendář : kratochvilné čtení z časů dávno i nedávno minulých. 2000. / [František Vydra ... et al.] - Chrastava : Městský úřad, 1999. - 157 s., [xii] s. barev. il. : il. - brož.

Command & Conquer Tiberian Sun : oficiální příručka strategie. / Steve Honeywell. - Brno : Stuare, 1999. - 159 s. : il. - brož.

Cumulative Book Index : a World List of Books in the English Language. : the World List by Author, Title, and Subject. 1998. Vol. 1. A - K / edited by Nancy C. Wong ... [et al.]. - New York : H. W. Wilson, 1999. - 2312 s. - váz.


Český Internet Explorer 5 : kompletní kapesní průvodce. / Jiří Brázda - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 297 s. - brož.


Člověk a čas : time management IV. generace. / Petr Pacovský. - Vyd. 1. - Tábor : Time Expert, 2000. - 251 s. : il. - váz.

Databázové systémy / Vojtěch Merunka, Václav Vostrovský - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1999. - 165 s. : il. - brož.

Datasem '99 : 19. ročník databázové konference. : Brno, hotel Santon, 24.-26. říjen 1999. : sborník. / Editor Karel Richta - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 331 s. : il. -

Data do kapsy : o veřejných knihovnách ČR v roce 1997. / Jana Luxová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 46 s. : il. - brož.

Da quella piana terra padana : i soci asolani di Aldo. : Mostra bibliografica. : prima Settimana della Cultura. / a cura di Enzo Rangognini. : Cremona, 9. 4.-8. 5. 1999. - Cremona : Linograf, 1999. - 121 s. : il. - Brož.

Distribuované systémy : (cvičení). / Jan Janeček, Jan Kubr, Martin Červený - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 127 s. : obr. - brož.

Dotační politika Ministerstva práce a sociálních věcí : filozofie systému, východiska, navrhované řešení. / [Ondřej Mátl ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. - 54 s. : il. - brož.

Encyclopedia of Library and Information Science Vol. 65. Suppl. 28. / editors Allen Kent, Carolyn M. Hall. - New York : Marcel Dekker, 1999. - VI, 379 s. : il., tab. - váz.

Encyklopedie alternativní kultury / Steven Daly a Nathaniel Wice - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 384 s. : il. - váz.

Entwicklung und Einsatz computergestützter Methoden zur Ermittlung struktureller Ähnlichkeiten: Analyse biologisch relevanter Ligand-Rezeptor Wechselwirkungen / Sandra Handschuh. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VI, 154 s., příl. : il., fot., tab. - Brož.

Excel 2000 : časté operace. / Václav Hrabaň - Praha : GComp, 1999. - 142 s. : il. - brož.

Excel 2000 : odpovědi na nejčastější otázky. / Gail Perry. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 251 s. : il. - brož.

Excel : časté operace. / Tomáš Šimek - Praha : GComp, 1999. - 92 s. : il. - brož.

Expertní systémy / Ivo Provazník, Jiří Kozumplík. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 100 s. : tab. - brož.

Folklorní akce v České republice : kalendář a informace. 2000. / zpracoval František Synek. - Praha : Folklorní sdružení České republiky, 2000. - 82, XXII s. - Brož.


Frei konfigurierbare regionenbasierte Farbtexturanalyse zur automatischen Auswertung von Bild-Stichproben / Andreas Burmeister. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XIX, 207 s. : il., fot., tab. + 1 CD-ROM. - brož.


Geografické informační systémy a zpracování obrazů / Dana Klimešová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 92 s. : il. - brož.

Geologická bibliografie České republiky za rok. Abstrakta 1998. / Marie Baborská ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 213 s. - brož.

Herba Mythologica / Petr Osvald. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 63 s. - váz.

History of the Jews in Bohemia and Moravia : [in the Spanish Synagogue opened on 25th November 1998, Prague]. : exhibition guide. : from Emancipation to the Present. / Anita Franková ... [et al.] - Prague : Jewish Museum, 1999. - 79 s. : il. - brož.

Hodnocení a hodnoty : metodologické rozměry hodnocení. / Ladislav Tondl - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1999. - 178 s. - brož.

Hospodářský almanach firem České republiky Roč. 7. 2000.. - Praha : CompAlmanach, 1999. - Přeruš. str. - Brož.

Hydrologická bibliografie za rok 52. 1998.. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., 1999. - VIII, 301 s. - brož.

Ilustrovaná bible : příběhy Starého a Nového zákona. / [ilustrace Severino Baraldi] ; [odpovědný redaktor Ladislav Žilka]. ; [podle francouzského textu k vydání připravil Ladislav Žilka]. - 1. vyd. k jubilejnímu roku 2000 - Praha : Česká biblická společnost, 1999. - 312 s. : il. - váz.

Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 18. / sestavily Anna Vindušková, Marie Šatochinová. - 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, 1999. - 88 s. - Brož.

Institucionální rámec vodního hospodářství v České republice : Eurowater - CEC vertikální zpráva. / [editoři Svatopluk Matula, Miroslav Král] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 147 s., mapy na příl. : tab. - brož.

Institucionální struktura Evropské unie / Markéta Pitrová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 111 s. - brož.

Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciences of the Czech Republic : Research Report. 1998-1999.. - Prague : Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 54 s. : il., fot., tab. - Brož.

INSYPA Huddersfield 1999 : TEMPUS JEP 11572-96. : workshop proceedings. / [editors Peter Fabian, Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 147 s. : tab., il. - brož.

Interessantheit bei der Entdeckung von Wissen in Datenbanken / Michael Müller. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - XIV, 358 s. : il., tab. - Brož.

International Workshop Control and Information Technology IWCIT '99 : held within the 150th Anniversary Celebration of VŠB - Technical University of Ostrava. : Ostrava, September 16, 1999. - Ostrava : VŠB - Technical University, 1999. - 285 s. : il., tab. - brož.


Internet Explorer 4.0 a Outlook Express / Tomáš Šimek - Praha : GComp, 1999. - 75 s. : il. - brož.

Introduction to computer systems / Jiří Douša, Alois Pluháček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 210 s. : obr. - brož.

Jak psát diplomové a závěrečné práce / Drahomíra Holoušová ... [et al.] - 2., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 110 s. : il. - brož

Jan Mukařovský and the Prague School / [herausgegeben von Vladimír Macura und Herta Schmid] - Potsdam : Universität Potsdam, 1999. - 331 s. - brož.

Jazyk C pro zelenáče / Petr Šaloun. - Praha : Neokortex, 1999. - 208 s. - brož.

Jestřábí perutě : povídání o foglarovkách. / Václav Nosek-Windy - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 236 s., barev. il. : il. - váz.

Katalog sbírky brouků 2. Coleoptera. Carabidae: Pterostichini / Magdaléna Roháčová. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1999. - 14 s., příl. - brož.

Knihovní řád Národní knihovny ČR / [odpovědný redaktor Hanuš Hemola] - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - 21 s. - brož.

Konference z geometrie a počítačové grafiky '99 : sborník. : hotel Zadov, Zadov na Šumavě 13. - 17.9.1999. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 142 s. : il. - brož.

Kulturní kalendář na rok 2000. / [zpracovala Jana Šaurová]. - Hradec Králové : Okresní knihovna, 1999. - 36 s. - brož.

Kulturní vzorce / Ruth Benedictová. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 223 s. - váz.

Lexikon zemí 2000 / [odpovědný redaktor Ivo Odehnal] ; [translantion Otto Zwettler]. - Praha : Fortuna Print, 1999. - 503 s., mapy : il., tab., mapy - váz.

Linux Red Hat 6.1 CZ : instalační příručka. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 40 s. : obr. + 1 CD-ROM. - brož.

Linux v kostce : pohotová referenční příručka. / Ellen Siever a kol. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xiv, 560 s. - brož.

Lust auf Zukunft : EXPO 2000. : die Weltausstellung in Deutschland. / [Volker Thomas, Marc Tulke]. - Bonn : Inter Nationes, 1999. - 93 s. : il., fot. - Brož.

Měření vědomostí a dovedností : nová koncepce hodnocení žáků. - [Praha] : Tauris, 1999. - 76 s. : il., tab. - brož.


MicrosoftR Exchanget Server : kniha správce. / Aleš Kastner. - Praha : GComp, 1999. - 518 s. : il., tab. - brož.


MicrosoftR FrontPaget 2000 : vytvoření a správa webu. / Vladimír Plecháč. - Praha : GComp, 1999. - 294 s. : il., tab. - brož.

Microsoft Excel 2000 na první pokus : aplikace Microsoft office 2000. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, c1999. - xii, 263 s. : il. - brož.

Microsoft FrontPage 2000 na první pokus : aplikace Microsoft office 2000. / Stephen L. Nelson - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, c1999. - vii, 211 s. : il. - brož.

Microsoft Internet Explorer 5.0 / Tomáš Šimek - Praha : GComp, 1999. - 77 s. : il. - brož.

Microsoft Windows 98 : základy systému. / [zpracoval Václav Hrabáň] - Praha : GComp, 1999. - 128 s. : il. - brož.

Modernaj rimedoj de komunikado : terminologiaj problemoj de aplikoj de esperanto en scienco kaj tekniko. : scienco kaj tekniko generale. / redaktis Miroslav Malovec - 1. vyd. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 1999. - 193 s. - brož.

Nabídka z edičního programu Pedagogického centra v Plzni : informační materiál pro učitele. Školní rok 1999-2000.. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 18 s. - brož.

Návrat archaismu : spekulace o psychedelických houbách, Amazonii, virtuální realitě, UFO, evoluci, šamanismu, znovuzrození Bohyně a konci historie. / Terence McKenna ; předmluva Tom Robbins. - 2., opr. vyd. - Praha : Maťa : DharmaGaia, 1999. - 346 s. - DharmaGaia, váz.

Návrh některých programových systémů pracujících v reálném čase / Michal Jankovský. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 30 s. - brož.

NewTek LightWave 3D 5.6 / Jiří Chrustawczuk, Jan Krejčí - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxx, 519 s. : obr. + 1 CD-ROM. - brož.

Novell NetWare 5 : kompendium. Díl 2. / David Čečelský. - 1. vyd. - Brno : Unis, 2000. - 304 s. - váz.

Objekty '1999 : sborník 4. ročníku celostátní odborné konference. : Praha, 11.-12. listopadu 1999. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 228 s. : il. - brož.

Od létajících žab po okřídlené hady / Karl P.N. Shuker - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 157 s. : il. - váz.

Okamžiky : almanach 3. ročníku literární soutěže. - 1. vyd. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 1999. - 73 s. - brož.

Okres Karviná v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 48 s. - váz.


Olomouc a černé umění : pamětní tisk k 500. výročí vytištění první knihy v Olomouci. / Bohuslav Smejkal ; [grafickými listy vyzdobil Stanislav Vymětal]. - Olomouc : Spolek českých bibliofilů, 1999. - Nestr. + 3 dvojlisty. - Brož.


Ottův slovník naučný nové doby : dodatky. Díl 2. Sv. 2. Gao - Isk. - Praha : Paseka, 1999. - S. 795-1518, obr. příl. : il., fot., mapy. - Paseka ; váz.

Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 16. Líh - Media. - Praha : Paseka, 1999. - 1058 s., obr. příl. : il., fot., mapy. - Paseka, váz.

Outlook 2000 : podrobný průvodce. / Gini Courter, Annette Marquis - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 568 s. : il., tab. - brož.

Outlook 98 od A do Z / Jan Plecháč. - Praha : GComp, 1999. - 270 s. : il., tab. - brož.

Perl pro zelenáče : naučte se programovat v Perlu. / Pavel Satrapa - Praha : Neokortex, c2000. - 224 s. - brož.

Peru : historie a kultura Inků a dalších andských civilizací. / [Maria Longhenová, Walter Alva]. - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 291 s. : il., fot. - váz.

Planeta záhad Díl 3. Bytosti odjinud / Arnošt Vašíček. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 171 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

Pocta významnému mecenáši barokní kultury v Čechách Františku Antonínu hraběti Šporkovi / [úvod Vladislav Zadrobílek] - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1999. - 46 s. : barev. il. - brož.

Počítače pro úplné začátečníky / Pavel Roubal - 3. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 222 s. - brož

Polarized Higher-Order Subtyping / Martin Steffen. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VI, 252 s. - Brož.

Prácheňské muzeum v Písku : zpráva o činnosti za rok. 1999.. - Písek : Prácheňské muzeum, 2000. - 64 s. : il., fot., tab. - brož.

Programiranje u Office-u 97 : Visual Basic for Applications 5.0. / Darko Miletic. - [Beograd] : [Beogradski izdavačko-grafički zavod], 1997. - 30 s. - Brož.

Programování v Microsoft Access 2000 : podrobný průvodce programátora tvorbou aplikací v Accessu. / Rick Dobson - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xix, 544 s. : obr. + 1 CD-ROM. - brož.

Prozatímní elektrická zařízení a elektrická zařízení v pojízdných prostředcích / Zbyněk Urban - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2000. - 105 s. : il. - brož.

Průmyslové řídicí systémy / Petr Novák. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 104 s. : il., tab. - brož.


Průvodce databázovým systémem CrossFireplusReaction : Beilstein. / Miroslav Nič, Jaroslav Šilhánek - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1999. - 85 s. : il., tab. - brož.


Průvodce Evropskou unií / Karel Barták - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 88 s. : il. - brož.

Průvodce občana Evropskou unií / Petr Greger - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 60 s. : il. - brož.

Průvodce po veřejných informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (stav k 31.5.1999). / [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Niny Vališové] - 8. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 126 s. - brož.

Příprava textů počítačem II / Pavel Herout - Vyd. 2. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 252 s. : il., tab. - brož.

Research Institute of Crop Production, Prague-Ruzyně : Annual Report. 1998. / editor V. Skládal. - Prague : Research Institute of Crop Production, 1999. - 127 s. : fot., tab., grafy. - Brož.

Runová astrologie / Nigel Pennick - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 189 s. : il. - váz.

Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - Stav: únor 2000 včetně 12. aktualizací. / Alois Fiala ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Řízení programovatelnými automaty II / Marie Martinásková, Ladislav Šmejkal - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 72 s. : obr. - brož.

Seznam školních videokazet : pomocný materiál pro učitele. Školní rok 1999-2000.. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1999. - 58 s. - brož.

Se Zavináčem na Internet / Jiří Peterka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 309 s. : il. - brož.

Soft-Decision Decoding for Reed-Solomon Codes and Applications / Edelmar Urba. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VIII, 61 s. : il. - Brož.

Současná světová próza v češtině a slovenštině : výběrová bibliografie. / [sestavila Olga Erhartová]. - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 2000. - 176 s. - brož.

Spolkový život v Kozojedech v 19. a 20. století / Jiří Svoboda, Bohdan Zilynskyj - Praha : Scriptorium, 1999. - 52 s. : il. - brož.

Vědecká knihovna v Hradci Králové 1949-1999 : sborník k 50. výročí knihovny. / odpovědný redaktor Alena Součková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vědecká knihovna, 1999. - 56 s., obr. příl. - brož.

Světový informační průmysl / Rudolf Vlasák - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 341 s. - brož.

Tah střelcem : šest let po boku Lubomíra Soudka. / Jaroslav Hudec - Praha : HAK, 1999. - 173 s. : il. - brož.


Tajemno na obzoru : o fenoménech UFO a mimozemských jevech. / C. G. Jung - Vyd. 1. - Brno : Tomáš Janeček, 1999. - 214 s. : il. - váz.

Tajemství čínského pokoje / Stanislaw Lem ; [z polského originálu přeložil Pavel Weigel]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 199 s. - váz.

Tajemství kolem nás : záhady přírody, dějin, vědy a náboženství. / [Jean Balthazar ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 1999. - 336 s. : il. - váz.

Tajemství UFO / Jan Holeňa - Olomouc : Votobia, 2000. - 171 s. - brož.

Tajná znamení, symboly a znaky / Nigel Pennick - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 129 s. : il. - váz.

Terra-X : výpravy do neznáma. : z Mallorky až po Ayers Rock. / Gottfried Kirchner - Vyd. 1. - Praha : Euromedia : Knižní klub : Balios, 2000. - 376 s. : il., mapy - váz.

Texte - Dokumente - Bibliographie / Jan Patočka ; herausgegeben von Ludger Hagedorn und Hans Rainer Sepp. - Prag : Oikoymenh, 1999. - 786 s. : il. - váz.

Tibet : votivní a rituální umění. / [Dagmar Braunová, František Frýda, Vladimír Piskáček] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1999. - Nestr., 12 s. obr. příl. - brož.

Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce : výběrová bibliografie. 1998. / [zpracovala Jana Černá]. - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1999. - 120 s. - brož.

Tvorba softwaru '99 : celostátní konference. : Ostrava, 26.-28.5.1999.. : sborník přednášek. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 1999. - 229 s. : il., tab. - brož.

Úsměvy českých filharmoniků / Vladimír Zápotocký - 1. vyd. - Praha : NUGA, 2000. - 197 s. : il. - váz.

Velká encyklopedie Ericha von Dänikena : fantastické perspektivy lidstva. / Ulrich Dopatka - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 400 s. - váz.

Velká Ostrava : 75. výročí sloučení ostravských obcí. : Nová radnice, Ostrava, listopad- prosinec 1999. / Irena Korbelářová, Rudolf Žáček - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1999. - 60 s. : il. - brož.

Vědění a láska / Johannes B. Lotz - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 102 s. - brož.

Vom Bild zum Buchstaben - vom Buchstaben zum Bild : von der Arbeit an Horapollons Hieroglyphika. / Heinz-Josef Thissen - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1998. - 28 s. : tab. - brož.

Výběr zkratek z oboru silikátů / Jindřich Bláha ... et al. - Praha : Silikátová společnost České republiky, 1999. - 23 s. - brož.

Výpočetní technika a informatika v podnicích zemědělské prvovýroby / Ivo Šašek, Miroslav Hrubý - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 35 s. - brož.


Výpočtová mechanika (Working Model) : doplňkové skriptum. / Vladimír Stejskal, Tomáš Vampola - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 51 s. : obr. - brož.

Výroční zpráva Folklorního sdružení ČR 1998 / redakční příprava a foto František Synek - Praha : Folklorní sdružení, 1999. - 14 s. : il. - Brož.

Výroční zpráva Památkového ústavu středních Čech v Praze 1998. / vedoucí redaktor Vladislav Razím - Praha : Jalna, 1999. - 60 s. : il. + tab.. -
Výroční zpráva : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady. 1998.. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářtví a myslivosti, 1999. - 91 s. : fot., tab., grafy. - brož.

Webmaster v kostce : pohotová referenční příručka. / Stephen Spainhour a Robert Eckstein - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xvi, 504 s. - brož.

Záhady našeho stvoření / Walter Papst - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 163 s., 24 obr. na příl. - váz.

Zázrační proroci / Lars A. Fischinger - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1999. - 211 s., [8] s. il. : il. - váz.

Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky / Radim Farana, Lubomír Smutný, Antonín Víteček - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 66 s. : il., tab. - brož.

Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let 1845-1849 : edice dokumentů. / k vydání připravil, úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Fišer - Kojetín : Katos, 1999. - 230 s. : il. (některé barev.) - brož.

Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka Č. 34. / [připravil Miloš Schnierer]. - Praha : Společnost Vítězslava Nováka, 1999. - 31 s. : il. - Brož.

Zwischen Pflicht und Neigung : Johann Wolfgang von Goethe im Herzogtum Sachsen-Weimar. / Angelika Reimann. - 1. Aufl. - Bucha bei Jena : Quartus, 1999. - 446 s. : il., fot. - brož.

Z říše tajemství a záhad / Jitka Lenková - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 187 s. - váz.

Žerď praporu spolku Rastislav v Blansku / Dana Stehlíková ; [ilustrace Jan Vičar]. - Blansko : Městská knihovna, 1998. - Nestr. : il. - Brož.

100 nej... : (největší a nejúspěšnější firmy v České republice). Roč. 5.. - Praha : Top Press, 1999. - 207 s. - váz.

10. Výroční zpráva státní semenářské kontroly v České republice za sklizňový rok : (od 1. 7. 1998 do 30.6.1999). 1998.. / [Zpracovala Soňa Fránová ... et al.] - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 84 s. : tab. - brož.


9. rota chemické ochrany sil okamžité reakce NATO / [editor Jan Procházka]. - Prague : Czech Republic Ministry of Defence - AVIS, 1999. - Nestr. : fot. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist