Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura

za září-říjen 1999

Abeceda / Miloš Holas ; [ilustrace] Carlos Busquets. - Vyd. 4. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. : il. - váz..

Acta Universitatis Carolinae : Philologica. 1993. 2. Graecolatina Pragensia 14. / [vědečtí redaktoři Václav Marek, Bohumila Mouchová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1995. - 129 s. : il., tab., mapy. - 60.00.

Acta Universitatis Carolinae : Philologica. 1994. 2. Germanistica Pragensia 12. / [vědecký redaktor Emil Skála] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1995. - 124 s. - 60.00.

Acta Universitatis Carolinae : Philologica. 1994. 5. Slavica Pragensia 36. Slovenica, Croatica, Serbica, Macedonica / [vědečtí redaktoři Miroslav Kvapil, Luboš Řeháček, Milada K. Nedvědová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 140 s. - 60.00.

Africké obrázky : zábavné črty o lidech, ptácích a zvířatech v Africe s autorovými obrázky. / Robert Baden-Powell ; Přeložily Petra Fišerová-Slaninová a Ljuba Vašáková. - Vyd. české 2. (1. část), vyd. české 1. (2. část) - Praha : Scoutarch, 1999. - 150 s., obr. příl. : il. - váz..

Anglicko-český výkladový slovník / [Editor John Sinclair]. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 32, 1174 s., obr. příl - váz.

Ankou : legenda o smrti v Dolní Bretani. : (výbor). / Anatole Le Braz ; [vybral, přeložil, uspořádal a předmluvou vybavil Zdeněk Hrbata]. - [Praha] : Dauphin, 1996. - 142 s. : il. - brož..

Arthur Schnitzler : Lieben, Träumen, Sterben. / Ulrich Weinzierl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1998. - 288 s., obr. příl. - brož..

Aufklärung in Schlesien im europäischen Spannungsfeld 2. Aufgeklärter Sensualismus / herausgegeben Wojciech Kunicki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 258 s - brož.

A Study of European, Persian and Arabic Loans in Standard Sorani / Jafar Hasanpoor. - Uppsala : Uppsala University, 1999. - 176 s. - brož..

Basler Fragment : ein früher Textzeuge der Bibelglossatur M. / Birgit Meineke. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 97 s. : fot., tab. -
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum / herausgegeben von Gisela Brandt. - Stuttgart : Hans-Dieter Heinz, 1996. - 270 s. : tab., mapy. - brož..

Bez hrdinů / Vladimir Boroda ; [z ruského originálu přeložila Miloslava Šroňková]. - Vyd. 1. - Praha : MAŤA, 1999. - 161 s., il. - váz..

Bílý den ... a jiné příběhy / Táňa Fischerová. - Vyd. 1. - Praha : Troja, 1999. - 119 s. : il. - váz..

Blick : Mittelstufe Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. : Lehrerhandbuch. Bd. 3. / Anni Fischer-Mitziviris. - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1999. - 58 s. : tab. - brož..

Bukowski ve vaně : vzpomínání Johna Thomase na Charlese Bukowského. / shromáždila a k vydání připravila Philomene Longová - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 127 s. - brož..


Business Words : English - Czech Dictionary. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 24 s. - brož..

Býti básníkem v Čechách : studie a eseje o české poezii od Máchy po dnešek. / Vladimír Křivánek. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 166 s. : tab. - brož..

Café fatal : mezi Prahou, Vídní a Paříží. : výtvarné črty. / Josef Kroutvor. - Praha : Dauphin, 1998. - 221 s. - Brož..

Carmina Burana : Lateinisch/Deutsch. / ausgewählt, übersetzt und herausgegeben von Günter Bernt. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1995. - 348 s. : il. - brož..

Chinesische Grammatikforschung und -schreibung von 1898 bis 1949: Bestandsaufnahme und Analyse Tl. 2. Analyse, Literatur und Index / Horst Friedrich Wilhelm Kurhofer. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - S. 401-939. - Brož.

Citáty a aforismy o medicíně : vybrané citáty a aforismy více než 500 autorů od starověku po současnost. / Vybral a sestavil Svatopluk Káš. - Olomouc : Alda, 1999. - 202 s. : il. - brož..

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Annual Cumulative Title Index covers Vol. 1-117. / index Coordinators Jeffrey W. Hunter, Timothy J. White. - [Detroit] : The Gale Group, [1999]. - 449 s. - brož..

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 118. / editors Jeffrey W. Hunter ...[et al.]. - Detroit : The Gale Group, 1999. - 13, 523 s. : fot. - váz..

Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem / [redaktorka Anna Červenková] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. - 80 s. : il. - Brož..

Česká autorská pohádka / Věra Vařejková. - Brno : CERM, 1998. - 16 s. - brož..

Česká kompozita diachronně / Dušan Šlosar. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 124 s. - brož..

Českotřebovští bájníčci / Jaroslav Bittl. - Česká Třebová : Městské muzeum, 1999. - 13 listů. : il. - Brož..

Česko-anglický frazeologický & idiomatický slovník / [zpracoval Miroslav Řešetka ...et al.] - 1. vyd. - Olomouc : FIN Publishing, 1999. - 682 s. - váz..

Český jazyk : pro 4. ročník. / Rudolf Čechura, Drahomíra Dvořáková. - Vyd. 2. - Všeň : Alter, 1999. - 159 s. : tab. - brož.


Čítanka německých odborných textů pro posluchače oborů technologie potravin a agroekologie / Hana Beláková. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 45 s. - brož..


Čítanka pro 7. ročník zvláštní školy / [Vladimíra Gebhartová, Ota Vytejčková, Hana Záhorcová] - 2. vyd. - Praha : Parta, 1998. - 95 s. : il. - váz..

Čítanka pro 8. ročník zvláštní školy / [Vladimíra Gebhartová, Ota Vytejčková, Hana Záhorcová] - 2. vyd - Praha : Parta, 1998. - 95 s. : il. - váz..

Čítanka pro 9. ročník zvláštní školy / [Vladimíra Gebhartová, Ota Vytejčková, Hana Záhorcová] - 2. vyd - Praha : Parta, 1998. - 95 s. - váz.

Čteme si s Pučálkovic Aminou / [vybrali a sestavili Jaroslav Provazník, Hana Doskočilová] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 110 s. : il. - brož..

DaF in 2 Bänden : Deutsch als Fremdsprache. Bd. 2. / Leonore Dienst, Rotraut Koll. - 1. Aufl. - Ismaning : Verlag für Deutsch, 1999. - 337 s. : il., fot., tab. - brož..

Das Gedächtnis der Interpretation : Gedächtnistheorie als Fundament für Hermeneutik, Ästhetik und Interpretation bei Johann Gottfried Herder. / Ralf Simon. - Hamburg : Felix Meiner, 1998. - 26, 371 s. - váz..

Das verschwinden von Franz Jung : Stationen einer Biographie. / Fritz Mierau. - 1. Aufl. - Hamburg : Nautilus - 333 s. : fot. - brož..

Dánsko-český slovník / Blanka Kirsteinová, Blanka Borg. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1999. - 471 s. - váz..

Deutsche Erzählungen aus Böhmen / Herausgegeben von Harald Salfellner. - Prag : Vitalis, 1999. - 168 s., barev. příl. - váz..

Deutsche Erzählungen aus Mähren / Herausgegeben von Harald Salfellner. - Prag : Vitalis, 1999. - 176 s., obr. příl. - váz..

Deutsche Impressionen - 40 Übungstexte für die Mittel- und Oberstufe / Eduard Werner, Otto Ertl. - München : Iudicium, 1997. - 176 s. : il., tab., mapy. - brož..

Deutschland in Europa - Europa in Deutschland / Helga Seel. - 1. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1995. - 90 s. : il., fot., tab., mapy. - Brož..

Deutsch einfach / Werner und Alice Beile. - 7. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1997. - 136 s. : fot., tab., mapy. + 1 kazeta. - Váz..

Deutsch einfach: Freie Fassung / Werner und Alice Beile. - 7. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1997. - 84 s. : fot., tab. + 1 kazeta. - Váz..

Deutsch für Gymnasien 1. Grundlagenlehrbuch / Věra Höppnerová, Hana Jandová - 2. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 265 s. : il. - váz..


Deutsch in 30 Tagen : Deutsch als Fremdsprache. / Angelika G. Beck. - München : Humboldt, 1998. - 321 s. + 1 kazeta. - brož..


Die Bedeutung der Rhetorik für Melanchthons Interpretation profaner und biblischer Texte / Carl Joachim Classen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 40 s. - Brož..

Die Liebkosungen des Tigers : eine erotische Goethe-Biographie. / Karl Hugo Pruys. - Berlin : Edition q, 1997. - 218 s. : il. + 1 CD-ROM. - váz..

Dílna bratří Čapků : příspěvek k poetice jejich literární tvorby. / František Všetička. - Olomouc : Votobia, 1999. - 177 s. - brož..

Dívčí válka / František Ringo Čech ; ilustrace Ota Jirák. - Praha : Eminent, 1999. - 106 s. : il. - váz..

Duden, "Richtiges und gutes Deutsch" : Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. : Zweifelsfälle der deutschen Sprache von A bis Z. / herausgegeben von Annette Klosa ...[et al.]. - 4., neu bearb. und erw. Aufl. - Mannheim : Dudenverlag, 1997. - 859 s. : il. - váz..

Duzen, Siezen, Titulieren : zur Anrede im Deutschen heute und gestern. / Werner Besch. - 2. erg. Aufl. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 160 s. : il., tab., grafy. - brož..

Eine Bibliothek der Weltliteratur / Hermann Hesse. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1996. - 45 s. - brož..

Ein unidentifiziertes "Rhetorik-Exzerpt": der lateinische Theon / Ulrich Schindel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 27 s. -
Ekologia jezyka fryzyjskiego : z badan nad sytuacja mniejszosci etnolingwistycznych w Europie. / Elzbieta Wasik. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 134 s. - brož..

Elemente einer deklarativen Wortgrammatik / Martin Neef. - 1st Ed. - Hürth : Gabel, 1998. - 92 s. - brož..

English for economics : a Guide to English Usage for students of economics and management. / Petr Procházka, Libuše Rudinská. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 131 s. - brož..

English one to one : kurz angličtiny. : učebnice pro samouky. : Díl 1-5. / Alan McLean, Richard Acklam, Sue Mohammed - Plzeň : Fraus, c1996. - Přeruš. str. : il. - brož..

Euripides' 'Medea': Dramatisches Vorbild oder misslungene Konzeption?* / Jan-Wilhelm Beck. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 42 s. - Brož..

Expres do ráje / Mark Vonnegut ; [z anglického originálu přeložili Eva Turnová a Petr Zelenka]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 250 s. - váz..

Femme fatale und gelbe Blüte : über Prosper Mérimées Novelle Carmen. / Ulrich Mölk. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 37 s. : il., fot. - Brož..

Franz Kafka e Praga / Harald Salfellner. - Praga : Vitalis, c1999. - 144 s., mapy : il. - váz..

Friedrich Schiller: Don Carlos : Inhalt, Hintergrund, Interpretation. / Martin Neubauer. - 1. Aufl. - München : Mentor, 1998. - 64 s. - brož..


Frühe Interpolationen in der Ilias / Martin L. West. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 11 s. -
Gegenwartsdeutsch / Helmut Glück, Wolfgang Werner Sauer. - 2., überarb. und erw. Aufl. - Stuttgart : J. B. Metzler, 1997. - 15, 199 s. : il., fot., mapy. - brož..

Geschichte der deutschen Sprache : ein Lehrbuch für das germanistische Studium. / Wilhelm Schmidt. - 7., verbess. Aufl. - Stuttgart : S. Hirzel, 1996. - 383 s. : il., tab., mapy. + 3 příl. - brož..

Goethe und die Deutschen : der Nachruhm eines Dichters im Wandel der Zeit und der Weltanschauungen. / Wolfgang Leppmann. - Aktualisierte Ausg. - Berlin : Ullstein, 1998. - 304 s. - brož..

Hackes Tierleben / Axel Hacke ; mit Bildern von Michael Sowa. - 1. Aufl., 1. bis 40. Tausend. - München : Antje Kunstmann, 1995. - 78 s. : il. - váz..

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 7. 1. Dänemark. - Schweden / bearbeitet von Jakob H. Gronbaek ... [et al.] - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1998. - 275 s - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 7. 2. Finnland, Estland, Lettland, Litauen / bearbeitet von Cornelius Hasselblatt - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1998. - 336 s. - váz..

Herba Mythologica / Petr Osvald. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 63 s. - váz..

HTML pro začátečníky / Miroslav Milda. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 111 s. - brož..

Infos aus Deutschland : Landeskundliche Informationen und Sprachkurs. 1. Berufsbildung / Michael Steindl. - 3. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1997. - 96 s. : il., fot., tab., grafy. - Brož..

Infos aus Deutschland : Landeskundliche Informationen und Sprachkurs. 2. Aus den neuen Bundesländern / Michael Steindl. - 3. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1997. - 108 s. : il., fot., tab. - Brož..

Infos aus Deutschland : Landeskundliche Informationen und Sprachkurs. 3. Sport in Deutschland / Michael Steindl. - 1. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1996. - 108 s. : il., fot., tab. - Brož..

Jak přicházejí sny / Richard Matheson ; [z anglického originálu] přeložila Lucie Mikolášková. - 1. vyd. - Praha : BB art, 1999. - 271 s. - váz..

Jak se dělá báseň / uspořádal Jan Zábrana. - Vyd. 2., upr. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 149 s. - váz..

Jména podstatná a ta ostatní / Stanislav Komenda - Olomouc : ALDA, 1999. - 104 s. - brož..


Juristická a lingvistická analýza právních textů : právněinformatický přístup. / Jan Kořenský, František Cvrček, František Novák. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 171 s. - brož..


Kafka in Japan - Goethe am Äquator : deutsche Literatur im Ausland. / Dietrich Krusche. - 3. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1995. - 48 s. - Brož..

Kapitoly ze světové literatury pro mládež II / Milena Šubrtová. - Brno : CERM, 1998. - 16 s. - brož..

Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch / Beate Hennig, Christa Hepfer. - 3., erg. bearb. Aufl. - Tübingen : Max Niemeyer, 1998. - 25, 496 s. : tab. - brož..

Knížka o Karlu Poláčkovi / Alena Hájková. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 220 s., obr.přil. - brož..

Kontakt Deutsch : Redemittelbuch. / Udo Miebs, Leena Vehovirta. - 3. Druck. - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 207 s. - brož..

Krátké povídky z dlouhého života / Jiří a Hana Pravdovi. - Vyd. 1. - Praha : PRIMUS, 1999. - 309 s. : fot. - váz..

Kritické edice hudebních památek 3. Korespondence jako muzikologický pramen a problém : [sborník příspěvků z konference konané 23. a 24. listopadu 1998 v Olomouci] / Editor Stanislav Tesař. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 166 s. - brož..

Kritika a pravda / Roland Barthes. - Praha : Dauphin, 1997. - 264 s. : tab. - brož..

Kurze Betrachtungen über die kassubische Sprache, als Entwurf zur Gramatik / Florian Stanislaw Ceynowa. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 11, 146 s., obr. příl. - brož..

Ledacos. : fejetony. / Josef Čapek. - [Praha] : Dauphin, 1997. - 234 s. : il. - brož..

Lesnický a dřevařský slovník anglicko-český a česko-anglický / Bohuslav Horák. - [Kostelec nad Černými lesy] : Lesnická práce, 1999. - 343 s. + CD-ROM. - váz..

Les écrivains espagnols face a la crise de 1898 / études rassemblées et présentées par Genevieve Fabry. - Louvain-la-Neuve : Université catholique, 1998. - 103 s. -
Lež romantismu a pravda románu / René Girard. - Praha : Dauphin, 1998. - 375 s. - brož..

Libre échange : pracovní sešit. / Janine Courtillon, Genevieve-Dominique de Salins, Christine Guyot-Clément - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1997. - 262 s. - brož..

Literatura I : výbor textů, interpretace, literární teorie. / Michaela Horáková. - 2. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 261 s. : il. - brož..

Literatura pro 1. ročník středních škol : nejstarší literární památky. : počátky českého národního obrození. / Vladimír Nezkusil. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 149 s. : il. - brož..


Literární výchova pro 6.-7. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií : rozmluvy o světě literatury. / Vladimír Nezkusil. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 192 s. : il. - brož..


Literární výchova 7 : Doplněk k Čítance 7 Alter. / [Marta Lískovcová, Hana Staudková a kol.] - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 1999. - 80 s. - brož..

Malaiische Liebeslieder / Ivan Goll. - 8. Tausend. - Ebenhausen bei München : Langewiesche-Brandt, 1995. - 127 s. - brož..

Medizinisches Wörterbuch der deutschen und englischen Sprache / Dieter Werner Unseld. - 11., neu bearb. und erw. Aufl. - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1996. - 12, 757 s. - váz..

Metamorfózy dětské literatury : přehled české literatury pro děti od roku 1945 po současnost. - Olomouc : Votobia, 1999. - 183 s. - brož..

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 5. ročník základní školy / [Vlastimil Styblík, Zdeňka Dvořáková, Karla Ondrášková] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 59 s. - brož..

Metodický průvodce 6 : k učebnici Literatura 6 a Malá čítanka 6. / Věra Martinková. - 1. vyd. - Praha : Trizonia, 1999. - 44 s. - brož..

Mně 13 : život v Praze. / Filip Topol. - Vyd. 2. - Praha : Maťa, 1999. - 76 s. - váz..

Modré pondělky / Arnon Grunberg ; Z nizozemského originálu přeložila Veronika Havlíková. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1999. - 249 s. - váz..

Návrat do Tibetu : pokračování úspěšného románu Sedm let v Tibetu. / Heinrich Harrer ; [z německého originálu] přeložila Stanislava Hřebíčková. - Vyd. 2., upr., v nakl. IŽ 1.. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 135 s. - váz..

Neu Sichtwechsel : Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. 1. Wahrnehmung & Bedeutung / Saskia Bachmann ...[et al.]. - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 1997. - 175 s. : il., fot., tab. - brož..

Neu Sichtwechsel : Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. 2. Bedeutungserschliessung und -Entwicklung & Kulturvergleich / Saskia Bachmann ...[et al.]. - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 1997. - 167 s. : il., fot., tab. - brož..

Neu Sichtwechsel : Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. 3. Kommunikative Absicht und sprachliche Realisierung & Manipulation durch Sprache / Saskia Bachmann ...[et al.]. - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 1997. - 199 s. : il., fot., tab. - brož..

Němčina pro posluchače HGF / Julius Chromečka. - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 74 s. - brož..


Němčina pro samouky : zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu. : s klíčem. / Veronika Bendová, Drahomíra Kettnerová. - 7., upr. vyd., v nakl. Fortuna 3.. - Praha : Fortuna, 1999. - 559 s. - brož..


Němčina pro 4. ročník základní školy / Marie Maroušková, Vladimír Eck. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 223 s. : il. - brož..

Němčina pro 4. ročník základní školy : pracovní sešit. / Marie Maroušková, Vladimír Eck. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 79 s. : il. - brož..

Německá obchodní konverzace : Jan Měšťan.. - 4. dopl. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 61 s. - brož..

Německy od Adama : metodická příručka pro učitele. 2. / Drahomíra Kettnerová, Leonie Tesařová. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1996. - 69 s - brož.

Německý jazyk pro chemiky Díl 3. / Zdena Šilerová. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 131 s. - brož..

Nová jména v české poezii 90. let / Miroslav Balaštík. - Brno : CERM, 1998. - 16 s. - brož..

NP-Aufspaltung im Deutschen / Gabriele Kniffka. - 1st Ed. - Hürth : Gabel, 1996. - 6, 168 s. : fot., tab. - brož..

Numerals : Comparative-Etymological Analyses of Numeral Systems and Their Implications. : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). / Václav Blažek. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 7, 337 s. - brož..

Občané a páni / Stanislav Komenda - Olomouc : ALDA, 1999. - 114 s. - brož..

Obrázky z Vysočiny / Vlasta Javořická. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1999. - 54 s. : il. - váz..

Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický "Ekologie a ochrana životního prostředí" / Pavel Křivka, Jiří Růžička. - 1. vyd. - Praha : Loxia, 1999. - 917 s. : tab. - váz..

Oheň, jímž hořím / Michelangelo Buonarroti ; Básně, dopisy, dobové a další dokumenty z italských a jiných originálů vybral a přeložil Jan Vladislav. - Tohoto souboru vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 175 s. : il. - váz..

Otázky na mistra Ariona (Františka Bardona) / František Bardon, Dieter Rüggeberg. - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. - 120 s. - váz..

O.F. Babler (*26.1.1901 - +24.2.1984) - Olomouc : Klub přátel výtvarného umění, 1999. - Nestr. - Brož..

Pascal pro střední školy / Tomáš Hála. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 14, 279 s. : il. - brož..

Pět minut po půlnoci / James Thayer ; [z anglického originálu ... přeložil Bruno Cempírek]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 375 s. - váz..

Philosophie und Literatur im Vormärz : der Streit um die Romantik (1820-1854). : Quellenband. / herausgegeben von Walter Jaeschke. - Hamburg : Felix Meiner, 1995. - 10, 454 s. - váz..


Phonetik Simsalabim : Übungskurs zur deutschen Phonetik. : Begleitbuch. / Ursula Hirschfeld, Kerstin Reinke. - 1. Aufl. - Berlin : Langenscheidt, 1998. - 128 s. : il., fot., tab. - brož..

Plus deutsch : Deutsch als Fremdsprache. : Lehr- und Arbeitsbuch für die Grundstufe. Bd. 2. / Hans-Peter Apelt, Mary L. Apelt. - 1. Aufl. - Ismaning : Verlag für Deutsch, 1999. - 196 s. : il., fot., tab. - brož..

Počítačové zkratky : kompletní kapesní průvodce. / Alexandr Pilař. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 233 s. - brož..

Podnikatelské anekdoty / František Sláčík. - Vizovice : Trnky-brnky, 1999. - 128 s. : il. - Brož..

Poésies vivantes d'aujourd'hui / Yves Bonnefoy ...[et al.]. - [Paris] : [Le Monde], [1998]. - 46 s. - Brož..

Pohádka svatováclavských oslav / Vlasta Javořická. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1999. - 114 s. : il. - váz..

Pohádky z chaloupky sedmi trpaslíků : 366 pohádek na dobrou noc. / Vratislav Šťovíček ; ilustrace Marie Lacigová. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1999. - 224 s. : il. - váz..

Polistopadové panoptikum / Milan Konvalina - Vyd. 1. - Praha : Futura, 1999. - 141 s. : il. - brož..

Poslední host / Johannes Urzidil. - Vyd. 1. - Horní Planá : Srdce Vltavy, 1999. - 243 s. : il. + 1 mp.. - váz..

Povídky a pověsti z Olomoucka / Miroslav Hanák, Richard Hanzlík. - Olomouc : Votobia, 1999. - 157 s. - brož..

Procházka Brnem : stručný průvodce po památkách města. / František Čapka, Květoslava Santlerová. - Vyd. 2. - Brno : CERM, 1999. - 74 s. : il. - brož..

Proč necítím národní hrdost : výbor z publicistiky 1967-1998. / Petr Chudožilov. - Praha : Dauphin, 1999. - 251 s. - brož..

Profesionální válečník 5. Zlatý kód / Richard Marcinko ; z anglického originálu přeložil Roman Marhold. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 318 s. - váz..

Przestrzen komunikacji negatywnej w jezyku polskim i rosyjskim : klótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbalnej. / Michal Sarnowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 158 s. - brož..

Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií Díl 1. Přednášky z jazykovědy / uspořádal Jiří Hasil. - Praha : Desk Top Publishing, 1999. - 150 s. - brož..


Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií Díl 2. Přednášky z literární vědy, kultury a historie / uspořádal Jiří Hasil. - Praha : Desk Top Publishing, 1999. - 219 s. - brož..


Předpověď v čase Býka / Stanislav Komenda - Olomouc : ALDA, 1999. - 112 s. - brož..

Překládáme do angličtiny : příručka pro překladatele odborných textů. / Petr Janata. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 185 s. - brož..

Přístavy Durrellovy Archy / Edward Whitley ; Z anglického originálu přeložil Petr Guth. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1999. - 249 s., obr. příl. - váz..

Reisekultur in Deutschland: Von der Weimarer Republik zum >Dritten Reich< / herausgegeben von Peter J. Brenner. - Tübingen : Max Niemeyer, 1997. - 6, 294 s. - brož..

Romské pohádky / Sebrala a z romštiny přeložila Milena Hübschmannová. - 2. vyd., ve Fortuně 1. - Praha : Fortuna, 1999. - 310 s. - váz..

Rozdíly britské a americké angličtiny / [Ivana Doubravová]. - Dubicko : INFOA, [1999]. - Nestr. - brož..

Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů / Nikolaj Savický, Růžena Šišková, Eva Šlaufová. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 133 s. - brož..

Rusko-český technický slovník / Petr Wagner. - 1. vyd. - Ostrava : Montanex, 1999. - 1102 s. - váz..

Rusko-český, česko-ruský slovník / Antonín Polenda - Vyd. 1. - Třebíč : Black'n'white, 1999. - 319 s. - Vyšehrad, brož..

Sept ecrivains au stade / Aminata Sow Fall ...[et al.]. - [Paris] : [Le Monde], 1998. - 47 s. - Brož..

Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem / Zdeněk Justoň. - Praha : Dauphin, 1997. - 194 s., il. - brož..

Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině / Jana Ruferová. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 283 s. - brož..

Slavica Wratislaviensia 101. ; redaktor Tadeusz Klimowicz, Bronislawa Konopielko. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 171 s - brož.

Slavjanskij i balkanskij fol'klor : etnolingvističeskoje izučenije Poles'ja. / redaktor Ljudmila Nikolajevna Vinogradova ...[et al.]. - Moskva : Indrik, 1995. - 399 s. - váz..

Slohová cvičení : pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. / Ilona Helclová. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 103 s. : il. - brož..

Slovníček : pro 1. stupeň ZŠ. / [Ivana Svobodová, Miroslava Horáčková]. - Vyd. l - Všeň : Alter, 1999. - 64 s. - brož..


Slovník česko-thajský / Jiří Škába. - Praha1999 : GRYF - 219 s. - Brož..


Slovník lingvistických termínů pro filology / Edvard Lotko. - 1. vyd. - Olomouc : Univezita Palackého, 1999. - 113 s. - váz..

Slovník Medvídka Pú : úplný průvodce mluvou Púa & ostatních zvířátek v Lese. / A. R. Melrose ; ilustrace Ernest H. Shepard. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 159 s. - váz..

Slovník zlobivých holek - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 141 s. - váz..

Soumrak bohů : kapitoly ze severské mytologie. / Villy Soorensen ; [z dánského originálu přeložil Jan Hendrych]. - Praha : Dauphin, 1998. - 140 s. : il. - brož..

Staroislandské povídky / ze staroislandských originálů vybraly a přeložily Veronika Dudková a Helena Kadečková - Praha : Dauphin, 1999. - 213 s. : il. - brož..

Struktura vývoje : studie literárněhistorické. / Felix Vodička. - 2., rozš. vyd. - Praha : Dauphin, 1998. - 611 s. - brož..

Stříbrné povídky : [tajemné povídky autorů "stříbrného věku"]. / [Odpovědná redaktorka Magdalena Wagnerová] ; [z ruských originálů přeložili Miroslav Staněk a Dagmar Jaklová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 238 s. - váz..

Šimsa / Hana Doskočilová ; [ilustroval Jindřich Kovařík]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1999. - 94 s. : il. - váz..

Švédsko-český a česko-švédský kapesní slovník / Zuzana Hlavičková, Jana Svatošová, Miloslav Červenka. - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1999. - 804 s. - váz..

Tangram : Deutsch als Fremdsprache. : Kursbuch und Arbeitsbuch. 2 A. / Rosa-Maria Dallapiazza ...[et al.]. - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1999. - 6, 86 s., příl. : il., fot., tab. - brož..

Themen neu : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. : Kursbuch. 2. / Hartmut Aufderstrasse ...[et al.] - 2. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1997. - 160 s. - brož..

Themen neu : němčina pro střední a jazykové školy. Pracovní sešit. 3. / Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Jutta Müller. - 1. vyd - Plzeň : Fraus, 1997. - 292 s - brož.

Thomas Mann: Buddenbrooks : Inhalt , Hintergrund, Interpretation. / Boris Prem. - 1. Aufl. - München : Mentor, 1998. - 64 s. - brož..

Tvorba internetových aplikací v XML / Simon St. Laurent. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 14, 222 s. - brož..

Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce : výběrová bibliografie. 1997. / [zpracovala Jana Černá] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1998. - 151 s - brož.


Úvahy a aforismy : křížem krážem. / Stanislav Komenda. - Olomouc : Alda, 1999. - 112 s. - brož..


Über Frauen, Liebe, Ehe / Oscar Wilde ; [Übersetzt aus dem Englischen von Max Roden]. - 1. Aufl. - Prag : Vitalis, 1999. - 104 s. - váz..

Velký slovník sprostých slov / Karel Jaroslav Obrátil. - V opravené podobě vyd. 1. - Praha : Lege artis, 1999. - 314 s. - Váz..

Ven : španělština pro střední a jazykové školy. : pracovní sešit. 2. / Francisca Castro Viudez ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1996. - 155 s. - brož..

Vergleichende stilistische Untersuchungen zum "Ackermann aus Böhmen" und "Tkadlec" / Sylvie Stanovská. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 133 s. - brož..

Veřejné tajemnosti / Stanislav Komenda ; ilustrace, obálka Jitka Tláskalová. - Olomouc : ALDA, 1999. - 114 s. : il. - brož..

Vítr a vlny : hebridské mýty a legendy. / Fiona Macleodová ; [z anglického originálu přeložili Vojtěch Gaja, Anděla Janoušková]. - Praha : Dauphin, 1997. - 181 s., il. - brož..

Vorschläge 1 : Literarische Texte. : Anregungen für den Unterricht. : Lesehilfen. / [zusammengestellt von] Hans Weber. - 4. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1995. - 185 s. + 2 kazety, 26 folií. - Váz..

Vorschläge 1 : Literarische Texte. : Lesehilfen. / [zusammengestellt von] Hans Weber. - 4. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1995. - 109 s. - Váz..

Všecky krásy světa / Jaroslav Seifert. - 2. přeprac. vyd., celkově 4. vyd. - Praha : Eminent, 1999. - 486 s. - Eminent, váz..

V hospodě jako doma : výběr nejlepších vtipů ze života alkoholiků. / anekdoty sesbíral, roztřídil, upravil a napsal Pavel Šmakal. - Vizovice : Forsáž, 1999. - 128 s. : il. -
Wege der deutschen Literatur : eine geschichtliche Darstellung. / herausgeber Hermann Glaser ...[et al.]. - Aktualisierte Neuausg. - Berlin : Ullstein, 1997. - 620 s. - brož..

Wege der deutschen Literatur : ein Lesebuch. / herausgeber Hermann Glaser ...[et al.]. - Aktualisierte Neuausg. - Berlin : Ullstein, 1997. - 828 s. - brož..

Wszystek krag ziemski : antropologia, historia, literatura. : prace ofiarowane profesorowi Czeslawowi Hernasowi. / pod redakcja Piotra Kowalskiego. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 517 s., 31 obr. na příl. - váz..

Začínáme s ruštinou / Angela Wilkesová ; ilustroval John Shackell. - 1. čes. vyd. - Plzeň : Fraus, 1997. - 48 s. - váz..

Ze studiów nad literatura rosyjska i polska : ksiega poswiecona pamieci Profesora Bohdana Galstera. / pod redakcja Jerzego Swidzinskiego. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 163 s. : fot. - brož..


Zwischen Metaphysik und Politik : Thomas Manns Roman ťJoseph und seine BrüderŤ in seiner Zeit. / Dierk Wolters. - Tübingen : Max Niemeyer, 1998. - 6, 331 s. - brož..


Z problematyki wspólczesnych przekladów twórczosci Mickiewicza na jezyki obce : materialy ze spotkania tlumaczy Mickiewicza zorganizowanego przez Komisje Filologiczna PTPN w dniu 30 maja 1995 w Smielowie. / pod redakcja Jerzego Swidzinskiego. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 82 s. - brož..

1000 englische Redensarten / redaktion R. J. Quinault ...[et al.]. ; vollständige Neubearbeitung von Terry Moston. - 4. Aufl. - Berlin : Langenscheidt, 1999. - 240 s. : il. - brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist