Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za září-říjen 1999

Advances in Polymerization Methods: Controlled Synthesis of Functionalized Polymers : Prague Meetings on Macromolecules. : 57th meeting - 39th microsymposium. : Prague, 12 - 15 July 1999. : Programme Booklet. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, [1999]. - Přeruš. str. - brož..

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 11. aktualizace - stav: srpen 1999. / Ivan Kobliha ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Aktuální příručka pro technický úsek Základní dílo - stav: červen 1999 - včetně 9. aktualizací. / Karel Kocman ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 2 příl. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 10. aktualizací - červen 1999. / Olga Hanzlová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož..

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 11. aktualizací - září 1999. / Olga Hanzlová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Analýza systému měření (MSA) : příručka. / volně zpracoval Jiří Zajíc - 2. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 128 s. : tab. - brož
..
Analýza systému měření (MSA) : příručka. / volně zpracoval Jiří Zajíc - 2. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 128 s. : tab. - brož..

Apache Web-Server : Installation & Modulbeschreibungen, Konfiguration & Administration, Sicherheitsaspekte, Apache-SSL. / Lars Eilebrecht. - 2., aktualisierte und erw. Aufl., 2. Nachdruck. - Bonn : International Thomson Publishing, 1999. - 503 s. : tab. + 1 CD-ROM. - váz..

Audit jakosti : obecné základy. - 1. čes. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 132 s. : tab. - váz..

Audit jakosti : obecné základy. - 1. čes. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 132 s. : tab. - váz..

Audit procesu : proces vzniku výrobku / sériová výroba. : proces vzniku služby / poskytování služby.. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 132 s. : tab. - brož..

Audit procesu : proces vzniku výrobku / sériová výroba. : proces vzniku služby / poskytování služby.. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 132 s. : tab. - brož..

Audit systému managementu jakosti : služby. : podklady DIN EN ISO 9001, 9002, DIN EN ISO 9004-1 a DIN ISO 9004-2. - 1. vyd. 1997(české 1998) - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 155 s. : tab. - brož..

Audit systému managementu jakosti : služby. : podklady DIN EN ISO 9001, 9002, DIN EN ISO 9004-1 a DIN ISO 9004-2. - 1. vyd. 1997(české 1998) - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 155 s. : tab. - brož..


Audit výrobku - 1. čes. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 95 s. : tab. - brož..

Audit výrobku - 1. čes. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 95 s. : tab. - brož..

Automatické řízení 1 : lineární, spojité, dynamické systémy. / František Tůma. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 231 s. - brož..

Avia S-199 and Avia CS-199 : One of the Messerschmitt Bf 109G/K successors from Czechoslovak post-war production. : The second visit to Kbely Air Museum in Prague, the Czech Republik. : Photo Manual for Modelers. / František Kořán, Michal Ovčáčik. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 72 s. : fot., il. + 1 příl.. - brož..

Änderung des Absorptionsverhaltens von Eisen in Gläsern unterschiedlicher Zusammensetzung / Birgit Glombik. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 3, 119 s. : il., fot., tab., grafy. - Brož..

Bandité na informační dálnici / Daniel J. Barrett. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 235 s. - brož..
Michael Kunz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 138 s. : tab., grafy. - Brož..

Bf 109 Aces of North Africa and the Mediterranean / Jerry Scutts. - 1st Publ., Repr. - London : Osprey, 1995. - 96 s. : fot., tab. - brož..

Chebský lidový nábytek / Iva Votroubková. - 1. vyd. - Cheb : Chebské muzeum, 1999. - 120 s. : fot. - brož..

Chemické inženýrství I / Lubomír Neužil, Vladimír Míka. - 2. upr. vyd. - Praha : VŠCHT, 1998. - 464 s. : grafy, tb. - brož..

Chemický průmysl v České republice / M. Kraitr ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 92 s. - brož..

Chutně pro diabetiky / Sven-David Müller, Christiane Pfeufferová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 96 s. - váz..

Cukety, patizony, tykve, zeleninové saláty : 142 receptů. / Danuše Machovská. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 93 s., obr. příl. - brož..

Čínské recepty v české kuchyni / Jana Horecká. - Ostrava : Knižní expres, [1999?]. - 119 s., barev. il. příl. - brož..

Čítanka německých odborných textů pro posluchače oborů technologie potravin a agroekologie / Hana Beláková. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 45 s. - brož..Daňová optimalizace v a. s.
: příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a.s. Základní dílo včetně 4. aktualizace - září 1999. / Ivana Pilařová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..


Daňová optimalizace v s. r. o. : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 2. aktualizace - červen 1999. / Jiří Řehák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - váz..

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 8. aktualizace - červen 1999. / Jan Ambrož ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 9. aktualizace - září 1999. / Jan Ambrož ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Das Reaktionsverhalten von Lithium-bis(diphenylphosphanyl)amid gegenüber den wasserfreien Halogeniden von Kupfer, Cadmium, Cobalt, Bor, Indium und Blei, sowie ein Beitrag zur C60-Fulleren-Chemie des Bis(diphenylphosphanyl)amins / Astrid Winkler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 5, 165 s. - Brož..

Delphi 4 : podrobný průvodce programátora. / Marco Cantu - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 638 s. - brož..

Describing Neural Networks with Graph Transformations / Ingrid Fischer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - Přeruš. str. : il. - Brož..

Dělená strava : kuchařka pro štíhlost, zdraví a krásu. / Jana Horecká. - Ostrava : Knižní expres, 1999. - 103 s., obr. příl. - brož..

Dělenou stravou k ideální postavě / Maria Winterová. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 134 s. - váz..

Dieta při vleklém onemocnění slinivky břišní / O. Marečková, E. Patlejchová, M. Hovorková. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 77 s. - brož..

Diety při onemocnění obezitou : (redukční dieta). / [Pavla Myslíková, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - brož..

Diety při pálení žáhy / [Daniela Tůmová, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - brož..

Diet and Health : Scientific Perspectives. / Walter J. Veith. - 2nd Ed. - Stuttgart : Medpharm, 1998. - 277 s. : tab., grafy. - brož..

Digitální ekonomika : naděje a hrozby věku informační společnosti. / Don Tapscott. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 350 s. - brož..

Dispersionsgehärtetes Kupfer mit hoher Leitfähigkeit durch Hochenergiemahlen / Matthias Gruber. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 19, 146 s. : fot., tab., grafy. - Brož..


Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov basins / Vladimír Bouška, Jiří Pešek - Plzeň : Západočeské muzeum, 1998. - 50 s. - brož..


Drukarnia wolna Jana Potockiego w Warszawie : 1788-1792. / Józef Szczepaniec. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 355 s., 15 obr. na příl. - brož..

Ein Beitrag zur Optimierung von Signalprozessorarchitekturen für die Quellencodierung von Audiosignalen / Thomas Ziegler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 140 s. : tab., grafy. - Brož..

Elektrárny : zvyšování účinnosti přeměn energie v tepelných elektrárnách. : příklady. / Emil Dvorský, Pavla Hejtmánková. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 184 s., 1 diagram : il., tab. - brož..

Energetické bilance České republiky v letech 1995, 1996, 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 125 s. - brož..

Energetické bilance České republiky v letech 1995, 1996, 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 125 s. - brož..

English for economics : a Guide to English Usage for students of economics and management. / Petr Procházka, Libuše Rudinská. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 131 s. - brož..

Erarbeitung eines Prozessfensters und Qualifizierung gepulster Laserstrahlquellen für die Schockbehandlung von Metallen / Christopher Keusch. - Erlangen : [vl.nákl.], 1999. - 6, 141 s. : tab., grafy. - Brož..

Erarbeitung eines Prozessfensters und Qualifizierung gepulster Laserstrahlquellen für die Schockbehandlung von Metallen / Christopher Keusch. - Erlangen : [vl.nákl.], 1999. - 6, 141 s. : tab., grafy. - Brož..

EW MOVPE VIII : 8th European Workshop on Metal-Organic Vapour Phase Epitaxy and Related Growth Techniques. : Workshop Proceedings. : Prague. / Editors Vladimír Gregor, Karel Závěta. : June 8-11, 1999. - Prague : Institute of Physics of The Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 22, 490 s. - brož..

Finanční leasing v České republice v letech 1995 až 1998 / zpracoval odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 12 s. - Brož..

Gagarin: Pravda o legendě / Jamie Doran, Piers Bizony. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 1999. - 254 s., obr. příl. - váz..

Geografie dopravy I / Stanislav Mirvald - 2. upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 71 s. - brož..

Geometrická přesnost staveb : komentář k normám, praktické návody, vzory v příkladech. / Zdeněk Matějka ...[et al.] - Ostrava : Montanex, 1999. - 119 s. : il., tab. - brož..


Herstellung und Untersuchung von Platinsilizid- und Iridiumsiliziddünnschichten auf Silizium(100) für Wärmebildkameras / Karl-Martin Mahlein. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 3, 130 s. : il., fot., tab., grafy. - Brož..


Hornická ročenka 1998. - Ostrava : Montanex, 1999. - 263 s. - brož.

HTML pro začátečníky / Miroslav Milda. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 111 s. - brož..

Introduction to Electrical Engineering / Vladimír Kůla, Michal Kříž. - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 109 s. : tab. - brož..

Irreguläres Abtasten: Fehleranalyse, Anwendungen und Erweiterungen / Jürgen Voss. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 191 s. - Brož..

ISO 9000 : velká revize. : výklad, analýza, uplatnění, audit. : průvodce při uplatňování nových norem. / Konrad Schreiber. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 126 s. - brož..

Israeli Armour in Detail : Israeli Defence Forces Armoured Corps Museum at Latrun. / Text by Jan Moštěk ; All Photos by Daniel Petz. - 1st Ed. - Prague : RAK, 1999. - 36 s. - brož..

Jak mnohem lépe prodávat : praxí ověřený systém metod a technik prodeje používaný nejlepšími obchodníky. / Brian Tracy. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 325 s. - brož..

Jak připravit kuře / Anne Willanová. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 72 s. : fot. - váz..

Jak připravit zeleninu / Rose Elliotová. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 71 s. : fot. - váz..

Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. / František Hroník. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 311 s. : il., tab. - brož..

Jak si vybudovat finanční nezávislost : umění network marketingu. / Randy Gage. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 1999. - 256 s. - brož..

Jak vařit s kořením / Jill Normanová. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 71 s. : fot. - váz..

Jak zmodernizovat koupelnu / Jan Tůma. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 135 s., obr. příl. : il. - brož..

Jaterní dieta / Libuše Vlachová - 1. vyd. - Praha : ALQ Plus, 1999. - 31 s. : fot. -
Kartesische Bahnregelung bei Werkzeugmaschinen unter Verwendung direkter Messgrössen / Martin Teckentrup. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 130 s. : grafy - Brož..

Konzervujeme ovoce a zeleninu / Eva Paulovičová. - Ostrava : Knižní expres, [1999?]. - 102 s., barev. il. příl. - brož..


Korespondence v obchodní praxi : vzory písemností pro bezproblémovou komunikaci s úřady a obchodními partnery. : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aktuální stav - červen 1999. / Hana Hadačová ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety. - brož..


Korespondence v obchodní praxi : vzory písemností pro bezproblémovou komunikaci s úřady a obchodními partnery. : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aktuální stav - září 1999. / Hana Hadačová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..

Kožařství / Jaroslava Janoštíková. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 18 s. - brož.

Kódové zabezpečovací systémy : Teze habilitační práce. / Karel Němec. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 34 s. - brož..

Kuchařka naší vesnice / Hana Sedláčková-Páčová ...[et al.]. - 15. upr. vyd. - Praha : Cesty, 1998. - 511 s. : il., fot. - váz..

Kuchařka - Pestré pohoštění / Marie Třebínová ; fotografie Vladimír Dloležal. - České Budějovice : DONA, 1999. - 109 s., obr. příl. - brož..

Kuchyně staré Šumavy : staré i novější receptury a mnohé další čtení o Šumavě a Pošumaví. / Václav Malovický. - 1. vyd. - Praha : MMM, 1999. - 175 s. : il. - váz..

Kuře : zdravé a chutné recepty pro obohacení vaší kuchyně. - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 95 s. : il. - brož..

Lesnický a dřevařský slovník anglicko-český a česko-anglický / Bohuslav Horák. - [Kostelec nad Černými lesy] : Lesnická práce, 1999. - 343 s. + CD-ROM. - váz..

Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - aktuální stav: září 1999 - včetně 4. aktualizace. / Ivan Fürbacher ...[et al]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - aktuální stav: září 1999 - včetně 4. aktualizace. / Ivan Fürbacher ...[et al]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Lidové pečivo / Kamila Skopová, Elena Krčková. - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 27 s. - brož..

Logistika v systému řízení podniku / Miloslav Konečný. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 149 s. - brož..

Low Fat Food : koncepce nízkotučné stravy. : recepty, sestavení jídelníčku, tipy pro nákup. / Simone Harlandová. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 143 s. - váz..

Low-Level Radioactive Waste Repositories : an Analysis of Costs.. - Paris : Nuclear Energy Agency, 1999. - 179 s. : fot., tab. - brož..


Low-Level Radioactive Waste Repositories : an Analysis of Costs.. - Paris : Nuclear Energy Agency, 1999. - 179 s. : fot., tab. - brož..


Management jakosti audit systému : podle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 9004. - 4. přeprac. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 215 s. : tab. - brož..

Management jakosti audit systému : podle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 9004. - 4. přeprac. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 215 s. : tab. - brož..

Memoriae Mundi Series Bohemica : digitální zpřístupnění vzácných dokumentů. / Adolf Knoll a Stanislav Psohlavec. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 28 s. : barev. il. - NK ČR, brož..

Mendel '99 : 5th International Conference on Soft Computing. : Evolutionary Computation, Genetic Programming, Fuzzy Logic, Rough Sets, Neural Networks, Fractals. : June 9-12, 1999, Brno, Czech Republic.. - Brno : PC-DIR, 1999. - 438 s. : tab., grafy - brož..

Metodika navrhování strojů / Karel Jeřábek - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 119 s. : il., tab. - brož..

Metody a techniky analýzy a zlepšování kvality / Alena Plášková. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 95 s. : il., tab. - brož..

Metody zavádění informačních systémů na univerzitách : metodická příručka. : výzkumný úkol RS 98011. / Ivan Vrana, Jan Búřil, Alexander Černý - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 152 s. : tab. - brož..

MicrosoftR Publisher 98CZ na první pokus : naučte se snadno vytvářet profesionální tiskové a webové dokumenty. / Luisa Simone. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 23, 515 s. - brož..

MicrosoftR Visual BasicR 6.0 Professional : krok za krokem. / Michael Halvorson. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 32, 545 s. + 1 CD-ROM. - brož..

MicrosoftR Visual InterDevt 6.0 : příručka programátora. : nepostradatelný průvodce programováním v Microsoft Visual InterDev 6.0. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 28, 459 s. - brož..

MicrosoftR Windows 98 na první pokus : lehce najít správné odpovědi. / Jerry Joyce, Marianne Moon. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 9, 289 s. - brož..

Mikroekonomie a doprava / Antonín Peltrám ...[et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 88 s. - brož.

Mikrooptische 1:1 Abbildungssysteme und Mikrolinsenfelder für optische Parallelverbindungen / Stefan Haselbeck. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 108 s. : il., fot. - Brož..

Modelování transformátorů proudu při zkratu / Pavel Fiala. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 41 s. - brož..


Moderní sekretářská praxe : praktická příručka pro sekretářky, asistentky a vedoucí sekretariátu. Základní dílo - stav: květen 1999 včetně 9. aktualizací. / Roman Zuzák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..


Mrazíme ovoce a zeleninu : technologie, rady, recepty k přípravě jídel. / Eva Paulovičová. - Ostrava : Knižní expres, [1999?]. - 103 s., obr. příl. - brož..

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 16. aktualizace a doplňky - květen 1999. / Vladimír Voříšek ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..

Napájecí zdroje v elektronice : laboratorní cvičení. / Miroslav Husák, Lubor Jirásek, Alexandr Krejčiřík - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 113 s. : il., tab. - brož..

Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů 1. část. / Ivan Mrkvica - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 142 s. - brož..

Nedestruktivní měření vlhkosti stavebních látek pomocí mikrovlnného záření : Teze habilitační práce. / Miloslav Novotný. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 22 s. - brož..

Nedestruktivní měření vlhkosti stavebních látek pomocí mikrovlnného záření : Teze habilitační práce. / Miloslav Novotný. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 22 s. - brož..

Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem / Lubomír Kostelka. - Praha : Eminent, 1999. - 221 s. : il. - váz..

Neměřické a semiměřické kamery v blízké fotogrammetrii : teze habilitační práce. / Vlastimil Hanzl - Brno : VUTIUM, 1999. - 21 s. - brož..

Neuronové sítě v prediktivním řízení / Jan Najvárek. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 31 s. - brož..

New Trends in Mineral Processing III : 24. 6. - 26. 6. 1999. Pt. 1.. / editor Peter Fečko - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická universita, 1999. - 304 s. : il., grafy - brož..

New Trends in Mineral Processing III : 24. 6. - 26. 6. 1999. Pt. 2. / editor Peter Fečko - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická universita, 1999. - s. 307-596. : il. - brož..

Oblíbené saláty / Jiří Kareš. - Praha : Agentura V.P.K, 1999. - 90 s., obr. příl. - brož..

Ocelové konstrukce 20 : ocelové patrové budovy. / Josef Macháček, Milan Vašek - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ČVUT, 1999. - 78 s. : il. + 3. příl. - brož..

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách : schválena dne 25. 5. 1999.. - Praha : GAS, 1999. - 52 s. - Brož..

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách : schválena dne 25. 5. 1999.. - Praha : GAS, 1999. - 52 s. - Brož..

Odměňování a personalistika / Rudolf Novotný, Zdeněk Kohoutek. - 5. přeprac. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 158 s. - brož..

Od fíkového listu k džínům / Jana Skarlantová. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 228 s. : il. - brož..


Opevnění na Králicku : pevnostní průvodce. 1. díl. Dělostřelecká tvrz Hůrka / Jiří Novák - 1. vyd. - Dobruška : Jiří Novák, 1999. - 80 s. : fot., il. - brož..

Optische und elektrische Untersuchungen nanokristalliner Halbleiter für photoelektrochemische Solarzellen / Christina Antonius. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 136 s. : il., fot., grafy. - Brož..

OrCAD pro Windows : praktický průvodce návrháře. / Vít Záhlava. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 121 s. - brož..

OrCAD pro Windows : praktický průvodce návrháře. / Vít Záhlava. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 121 s. - brož..

Orgeln und Orgelbauer in Hessen / Dieter Grossmann. - Marburg an der Lahn : Trautvetter & Fischer, 1998. - 224 s. : il., fot. - brož..

Osobní počítač : upgrade, servis a opravy. / Scott Mueller. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 14, 1095 s. : il., tab. - váz..

PALM III : pro manažery i fanoušky. : průvodce uživatele nejpopulárnějším mobilním zařízením. / Jindřich Klásek, Lukáš Mikšíček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 324 s. : il. + CD-ROM. - brož..

Paralelní architektury a programy / Karel Ježek, Přemysl Matějovic, Stanislav Racek. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 295 s. - brož..

Parallele optische Verbindungsnetzwerke mit zweidimensionalen Koppelelementen / Uwe Danzer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 4, 149 s. : il., fot., tab. - Brož..

Partikelinduzierte Korrosion von Kupfer durch Ammoniumsulfat und deren Inhibition / M. Unger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 3, 181 s. : il., fot., tab. - Brož..

Pevnosti Krakov a Přemyšl : opevnění habsburské monarchie v Haliči. / Vladimír Kupka. - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 1999. - 235 s. : il. - brož..

Pigmenty / Eva Šimůnková, Tatjana Bayerová. - Vyd. 1. - Praha : STOP, 1999. - 127 s. - brož..

Plavební ročenka 1998.. - Praha : T, 1999. - 157 s., příl. : il., fot., tab. - brož..
Plynovody ze sklolaminátů : schválena dne 25. 5. 1999.. - Praha : GAS, 1999. - 30 s. - Brož..

Plynovody ze sklolaminátů : schválena dne 25. 5. 1999.. - Praha : GAS, 1999. - 30 s. - Brož..

Počítačové zkratky : kompletní kapesní průvodce. / Alexandr Pilař. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 233 s. - brož..

Podnikový management / Stanislava Grosová, Milan R. Paták, Libor Adamec. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1999. - 208 s. : il. - brož..

Podnik a životní prostředí 4. aktualizace. / Květa Remtová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož.


Pokrmy z mikrovlnné trouby / Ladislav Dékány, Lydie Dékányová. - 4. vyd., v nakl. IŽ 2. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 106 s. - brož..

Pokrmy z mikrovlnné trouby / Ladislav Dékány, Lydie Dékányová. - 4. vyd., v nakl. IŽ 2. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 106 s. - brož..

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka. Základní dílo - Stav: srpen 1999 včetně 3. aktualizace. / Helena Kowandová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Požadavky na systém jakosti QS-9000 / volně zpracovala Božena Švehlová. - 3. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 143 s. - brož..

Požadavky radiační ochrany pro organizace provozující hornickou činnost, která může vést k ozáření pracovníků, obyvatel nebo životního prostředí - Praha : Ústav jaderných informací, 1999. - 19 s. - brož..

Praha : plán města a MHD. - [Měř.:] 1:26 000. - Praha : Žaket, c1998. - 1 list ; 45 x 63 cm - brož..

Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo - stav: říjen 1998 - včetně 3. aktualizací. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str + 1 disketa, 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 15. aktualizací - stav: červen 1999. / Libuše Müllerová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož..

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 16. aktualizací - stav: září 1999. / Libuše Müllerová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož..

Problematika náplně válce spalovacích motorů / Pavel Baumruk. - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 62 s. : il. - brož.

Procesory : architektura, funkce, použití. : kompletní průvodce procesory a souvisejícími hardwarovými komponentami. / Lačezar Ličev, David Morkes. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 13, 260 s. - brož..

Prodej : praktický rádce obchodního manažera. 1998-1999. - Praha : DIMAR, 1999. - Přeruš. str. - Váz..

Produkce potravinářských surovin / Jiří Petr, František Louda. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1998. - 213 s. : il. - brož..


Prokazování : návod pro dokumentování a archivaci požadavků na jakost a záznamů o jakosti. - 2., zcela přeprac. vyd. 1998/1 (české 1999) - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 69 s. : tab. - brož..


Prokazování : návod pro dokumentování a archivaci požadavků na jakost a záznamů o jakosti. - 2., zcela přeprac. vyd. 1998/1 (české 1999) - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 69 s. : tab. - brož..

Přehled učiva k maturitní zkoušce z účetnictví / Jarmila Čuhlová, Vladimír Munzar. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 247 s. : tab. - brož..

Přehled výrobků pro rozvod a použití plynu na trhu ČR : informační příručka pro širokou odbornou a laickou veřejnost. Díl 2. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1999. - Přeruš. str. - brož..

QS - 9000 SPC / volně zpracoval V. Horálek. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 154 s., příl. : tab. - brož..

QS - 9000 SPC / volně zpracoval V. Horálek. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 154 s., příl. : tab. - brož..

Radioamatérská družicová komunikace / Karel Frejlach. - 1. vyd. - České Budějovice : K. Frejlach, 1999. - 183 s. - brož..

Reisekultur in Deutschland: Von der Weimarer Republik zum >Dritten Reich< / herausgegeben von Peter J. Brenner. - Tübingen : Max Niemeyer, 1997. - 6, 294 s. - brož..

Reklama & marketing 1998-1999. - Praha : DIMAR, 1999. - Přeruš. str. - Váz.
Rekonstrukce zásobování sídlišť teplem - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 1998. - 77 s., obr. příl. - brož..

Réva a víno v Čechách a na Moravě : tradice a současnost. / Vilém Kraus ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : RADIX, 1999. - 280 s. - váz..

Rheology of Polymer Systems : Prague Meetings on Macromolecules. : 58th meeting - 19th discussion conference. : Prague, 19 - 22 July 1999. : Programme Booklet. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, [1999]. - Přeruš. str. - brož..

Ročenka České televize 1998(1). - Praha : Česká televize, 1999. - 187 s. : fot., tab., grafy. - brož..

Ročenka České televize 1998. [2]. Katalog produkce a premiér České televize. - Praha : Česká televize, 1999. - 156 s. - brož..

Rusko-český technický slovník / Petr Wagner. - 1. vyd. - Ostrava : Montanex, 1999. - 1102 s. - váz..

Rytíři Vysočiny 2. / Milada Vávrová. - Jihlava : M. Vávrová, 1999. - 280 s. - Váz..

Řídící systémy a jejich aplikace : seminář. : Brno, 24. 9. 1999. 2.. - Brno : Inženýrské centrum, 1999. - 46 s. : il. - váz..


Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - Stav: srpen 1999 včetně 10. aktualizací. / Alois Fiala ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Řízení místních orgánů 10. aktualizace. / Jiří Plamínek ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Řízení místních orgánů 8. aktualizace. / Martin Kala ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Řízení místních orgánů 9. aktualizace. / Jiří Plamínek ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Řízení nákupu / Xenie Lukoszová, Monika Grasseová, Oldřich Menšík. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 131 s. - brož..

Řízení proudu změn : všedním způsobem nevšední rozvoj firmy. : zákonitosti a metody řízení proudu změn. / Andrej Kopčaj. - Vyd. 1. - Ostrava : Silma '90, 1999. - 298 s. : il., tab. - váz..

SAPR R/3R für Manager : Zugriff auf Berater-Know-how, Management von Grossprojekten, Release 4.0, 3.1, 3.0. / herausgeber Michael Rebstock, Knut Hildebrand. - 1. Aufl. - Bonn : International Thomson Publishing, 1998. - 291 s. : grafy. - váz..

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava [A]. Roč. 44. 1998. Č. 1. Řada hutnická. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 92 s. : fot., tab., grafy. - brož..

SEKEL '99 : sborník mezinárodního odborného semináře. : Krásná - Visalaje, Česká republika 15. - 17. 9. 1999. / sestavil Václav Vrána ...[et al.]. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 155 s. : il., tb. - brož..

Sekvenční subsystémy a jejich implementace v programovatelných logických obvodech : Teze habilitační práce. / Jaromír Kolouch. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 16 s. - brož..
Sekvenční subsystémy a jejich implementace v programovatelných logických obvodech : Teze habilitační práce. / Jaromír Kolouch. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 16 s. - brož..
Sid Meier's Alpha Centaurit : oficiální příručka strategie. / Chris W. McCubbin, David Ladyman. - Brno : Stuare, 1999. - 319 s., obr. příl. - brož..

SimCity 3000t : oficiální příručka strategie. / Rusel DeMaria. - Brno : Stuare, 1999. - 7, 312 s. - brož..

Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání - stavebnictví / zpracovali Lili Langová , Ladislav Vonášek, Jana Chárová. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 27 s. - brož..


Složité účetní operace v řešených příkladech : zásoby. / František Louša. - Praha : Bilance, 1999. - 218 s. : tb. - Brož..


Sluneční energie : využití ve skleníku s optickými rastry. / editor Vladimír Jirka. - Třeboň : [Botanický ústav AV ČR], 1999. - 85 s., obr. příl. : il. + 1. barev. příl.. - Brož..

Sluneční energie : využití ve skleníku s optickými rastry. / editor Vladimír Jirka. - Třeboň : [Botanický ústav AV ČR], 1999. - 85 s., obr. příl. : il. + 1. barev. příl.. - Brož..

Soumrak stíhacích dvouplošníků 1. Španělsko 1936-1937 / Miroslav Šnajdr. - Olomouc : Votobia, 1999. - 325 s. : il., fot. - brož..

Soupis CD-ROM z fondu SVK v Plzni / zpracovala J. Bakulová - Plzeň : Vědecká knihovna, 1999. - 37 s. - Brož..

Speisen mit Thomas Mann / Alexej Baskakov, Harvey Dräger. - Lübeck : Graphische Werkstätten, 1995. - 79 s. : il., fot. - váz..

Spotřeba paliv v roce : výsledky zpracování ročních statistických výkazů EP 5-01 a EP 6-01. 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 13 s., příl. : tab. - brož..

Spotřeba paliv v roce : výsledky zpracování ročních statistických výkazů EP 5-01 a EP 6-01. 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 13 s., příl. : tab. - brož..

Statistika rodinných účtů 1998. Díl 1. Příjmy, vydání a spotřeba domácností za rok - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 86 s - brož.

Statistika rodinných účtů 1998. Díl 2. Příjmy, vydání a spotřeba domácností podle počtu nezaopatřených dětí a počtu členů za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 53 s. : tab. - brož..

Statistika rodinných účtů 1998. Díl 3. Příjmy, vydání a spotřeba domácností s minimálními příjmy za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 37 s. : tab. - brož..

Stavba a renovace : katalog stavebních materiálů. No. 4. 1997.. - Ostrava : Pegaso Holding, 1997. - 105 s. : fot. - Brož..

Stavba a renovace : katalog stavebních materiálů. Roč. 2. 1995.. - Ostrava : Pegaso, 1995. - 165 s. : fot. - Brož..

Stavba a renovace : katalog stavebních materiálů. Roč. 3. 1996.. - Ostrava : Pegaso Holding, 1996. - 165 s. : fot. - Brož..

Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 246 s - brož.

Stavební likvidace dolů : sborník referátů mezinárodní konference, která se konala ve dnech 8. - 10. června 1999. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 159 s. - brož..


Stavební mechanika 40 : příklady staticky neurčitých konstrukcí. / Květa Klepáčová, Václav Kufner - Vyd. 4. - Praha : ČVUT, 1999. - 160 s. : il. - brož..


Stíhací a bombardovací letadla Japonska 1. díl. Kapitola 1-15 Aiči B7A Rjúsei (Grace) až Micubiši G3M (Nell) / Jaroslav Schmid. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 79 s. : fot., il. -
Stíhací a bombardovací letadla Velké Británie Díl 2.. Kapitola 16-30 : (Fairey Firefly až Westland Whirlwind) / Jaroslav Schmid. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1996. - 76 s. - váz..

Sto let městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem a okolí : 1899-1999. / Ivan Grisa, Miroslav Grisa. - Ústí nad Labem : Albis International, 1999. - 171 s., obr. příl. - brož..

Strategické finanční plánování / Jiří Fotr. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 149 s. : tab. - brož..

Strava a vědomí / Tomáš Štanzel. - Vyd. 1. - Praha : Cherm, 1999. - 239 s. : il. - váz..

Stroje a zařízení v chemickém průmyslu : studijní text pro SPŠCH. / Přemysl Hranoš. - 2., přeprac. vyd., v nakl. P. Klouda 1. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 1999. - 76 s. - brož..

Stroje a zařízení v chemickém průmyslu : studijní text pro SPŠCH. / Přemysl Hranoš. - 2., přeprac. vyd., v nakl. P. Klouda 1. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 1999. - 76 s. - brož..

Strojnické tabulky / Jan Leinveber, Jaroslav Řasa, Pavel Vávra. - 3., dopl. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - XIV, 985 s. : il., tab. - váz..

Studium zatěžovaných stavebních materiálů a konstrukcí metodou akustické emise : Teze habilitační práce. / Luboš Pazdera. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 15 s. - brož..

Studium zatěžovaných stavebních materiálů a konstrukcí metodou akustické emise : Teze habilitační práce. / Luboš Pazdera. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 15 s. - brož..

Sušíme ovoce, zeleninu, byliny, houby ... / Marie Martinovská. - 2. dopl. vyd. - Plzeň : NAVA, 1999. - 35 s. : il. - brož..

Světelná technika v praxi / Jiří Plch. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1999. - 210 s. : il., tab. - brož..

S Vladimírem Dvořákem o chutích a lidech / Pavel Lukeš. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 125 s., obr. příl. - váz..

Šluknovský výběžek : pohled do historie. / pohlednice ze sbírky Petra Zámiše textem opatřil Karel Stein ...[et al.]. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Foto-Grafika OHV, 1999. - Nestr. - váz..

Španělská kuchyně / odpovědná redaktorka Jana Fousková. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 127 s. : fot. - váz..

Tabulky vlastností vody a páry podle průmyslové formulace IAPWS-IF97 / Radim Mareš, Oldřich Šifner, Jaroslav Kadrnožka. - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 1999. - 156 s. : tab., grafy. + 1 příl. - váz..


Tanky : moderní vojenská technika. Díl 5.. / Miloš Soukup. - Vyd. 1. - [Praha] : Military System, [asi 1999]. - 240 s. : il. - váz.


TCHP : vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. / Bedřich Čech ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 161 s. - brož..

Technická rukověť motocyklisty : technika, údržba, opravy. / Bernard L. Nepomuck, Udo Janneck. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 478 s. : il. - brož..

Technická zařízení budov 40 : umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody. / Lidmila Marková, Zuzana Vyoralová - Vyd. 4., přeprac. - Praha : ČVUT, 1999. - 75 s. : tab. - brož..

Technická zařízení budov 40 : umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody. / Lidmila Marková, Zuzana Vyoralová - Vyd. 4., přeprac. - Praha : ČVUT, 1999. - 75 s. : tab. - brož..

Technické a seřizovací hodnoty automobilů Škoda 100, 110, 105-130, Favorit, Felicia, Octavia / Petr Koucký - 2., rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 123 s. : il., tab. - brož.

Technologie staveb 10 : (zemní práce, betonářské práce). : cvičení. / Václav Pospíchal, Pavel Neumann. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 120 s. : il., tab. - brož..

Televízia Markíza : fakty, ktoré mali zostať utajené. / Robert Čulen. - Slov. vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 1999. - 104 s. : fot. - brož..

TerraTec EWS64 : Musikproduktion mit Soundkarte & PC. / Thomas Alker. - 1. Aufl., 2. Nachdruck. - Bonn : International Thomson Publishing, 1999. - 303 s. : fot., tab. + 1 CD-ROM. - brož..

The SettlersR III : oficiální příručka strategie. / Mark L. Cohen. - Brno : Stuare, 1999. - 14, 153 s. - brož..

Transfer '99 : sborník vyzvaných přednášek a posterových příspěvků. : konference konaná v roce oslav 100. výročí založení VUT. : Brno 7.-8. červen 1999.. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - Přeruš. str., příl. : il. - brož..

Transposition of the "Council Directive 98/83/EC of 3rd November 1998 on the Quality of Water Intended for Human Consumption" into the National Laws in the EU Associated Countries : Proceedings of the Workshop. : Prague, 27-29 May 1999. / editor František Kožíšek. - Prague : National Institute of Public Health, 1999. - 95 s. : il., tab., grafy. - brož..

Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub : schválena dne 11. 2. 1999.. - Praha : GAS, 1999. - 19 s. - Brož..

Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub : schválena dne 11. 2. 1999.. - Praha : GAS, 1999. - 19 s. - Brož..

Tvorba internetových aplikací v XML / Simon St. Laurent. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 14, 222 s. - brož..


Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky / Petr Broža. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 10, 128 s. - brož..


Učebnice pravidel silničního provozu / [odborný komentář Vladimír Souček] - Praha : Cesty, 1999. - 136 s. : barev. il. - brož..

Untersuchungen zur Haftfestigkeit in Kunststoffverbundsystemen und über die Rolle der Schwerkraft bei der Benetzung / Daniela Sylke Ludewig. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 165 s. : il., tab. grafy. - Brož..

Untersuchungen zur Übertragung und Wirkung kombinierter Ultraschall-Laserstrahlung für die Chirurgie : Aufbau und Validierung eines neuen Applikationssystems. / Kai Desinger. - Landsberg : Ecomed, 1999. - 165 s. : il., fot. tab., grafy. - brož..

Účetnictví : (úlohy pro přednášky a cvičení). / Karel Macík, Theodor Beran, Martin Zralý - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 210 s. : tab. - brož..

Údržba a opravy automobilů LADA (VAZ) 1200, 1300, 1500, 1600 : všechny modely 1974-1991. / Marcus S. Daniels, Peter G. Strasman - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 233 s. : il. - brož..

Údržba a opravy automobilů Renault R5 : Zážehové motory. : Vznětové motory. / Hans-Rüdiger Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 224 s. : il. - brož..

Údržba a opravy automobilů Renault Twingo : Zážehové motory. / Hans-Rüdiger Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 260 s. : il. - brož..

Úspěšné metody personálního managementu : optimální nasazování personálu, metody stupňující motivaci a efektivní manažerské techniky. Základní dílo - stav: červenec 1999 včetně 7. aktualizace. / Jiří Stýblo ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. -

Úvod do teorie řízení podniku / Ladislav Blažek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 136 s. - brož..

Vaříme dětem od tří let / Marie Bastlová. - 1. vyd. - Praha : ALQ Plus, 1999. - 31 s. : barev. il. -
Vaříme, mrazíme, rozmrazujeme [zabíjačku, polévky, maso, zeleninu aj.] / Bohumíra Jeremičová. - Praha : Agentura VPK, 1999. - 90 s., obr. příl. - brož..

Vedení mateřské školy 10. aktualizace. / Václava Masáková ...[et al]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Vedení mateřské školy 9. aktualizace. / Václava Masáková ...[et al]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Vedení školy 12. aktualizace. / Petr Linhart ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Vedení školy 13. aktualizace. / Milan Hausner ...[et al]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Vedení školy 14. aktualizace. / Milan Hausner ...[et al]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..


Verschleiss von Schraubenspindelpumpen beim Betrieb mit abrasiven Fluiden / Sabine Eva Schmidt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 150 s. : tab., grafy. - Brož..

Vibration of solids and structures under moving loads / Ladislav Frýba - Vyd. 3., anglické 2.. - Praha : Academia, 1999. - 494 s. : il. - váz..

VisualAge for Java 2.0 : příručka programátora. / Jana Pšenčíková. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 18, 372 s. : il. - brož..

Vodohospodářské předpisy s komentářem : vodní zákon. : zákon o státní správě ve vodním hospodářství. : předpisy související. / Jaroslav Krecht, Vladimír Mikule. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 337 s. - brož..

Vojenské lodě Československa 1918-1959 / Miroslav Hubert, Karel Pavala. - Vyd. 1. - Děčín : Spolek přátel plavby, 1999. - 53 s. : fot., il. - brož..

VW Kübelwagen in Detail : German WWII Pkw.K1 Kübelwagen Typ 82 in Czech private collections. : Photo Manual for Modelers. / František Kořán, Jan Moštěk. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 35 s. : fot., il. + 1 příl.. - brož..

Vylaďování webového výkonu / Patrick Killelea. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 23, 370 s. : il. - brož..

Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu / Petr Brunecký. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 42 s. - brož..

Výroba slivovice a jiných pálenek / Josef Dyr, Jan E. Dyr ...[et al.] - 4. dopl. vyd. - Praha : Maxdorf, 1999. - 219 s. : il. - váz..

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. 2. aktualizace - červen 1999. / Michal Voldřich ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1. příl.. - brož..

Výrobní linky potravinářské / Pavel Hoffman, Iva Filková - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 225 s. : il. - brož..

Výrobní linky potravinářské / Pavel Hoffman, Iva Filková - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 225 s. : il. - brož..

Výsledky zpracování ročních výkazů nefinančních podniků a domácností za rok 1997 / zpracoval Odbor národních účtů - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 86 s. - Brož..

Výukové systémy s mikroprocesory 1. díl. / František Fiala. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 153 s. : tab., grafy - brož.

Weltchronik in Briefmarken : ein Bilderbuch über den Lebenslauf unseres Blauen Planeten. Bd. 1. Von der Geburt der Erde bis zum Hohen Mittelalter / gesammelt von Joachim Gabka ...[et al.]. - 2. Aufl. - Berlin : Edition q, 1998. - 633 s. : il. - váz..

Weltchronik in Briefmarken : ein Bilderbuch über den Lebenslauf unseres Blauen Planeten. Bd. 2. Vom Mittelalter bis zum Ersten Weltkrieg - mit einem Ausblick ins 20. Jahrhundert / gesammelt von Joachim Gabka, Horst Bohlmann. - 2. Aufl. - Berlin : Edition q, 1998. - s. 641-1325. : il. - váz..


Zabezpečování jakosti dodávek : výběr dodavatelů. : dohoda o zabezpečování jakosti. : uvolnění výrobního procesu a výrobků. : dosahování jakosti v sérii. - 3., zcela přeprac. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 76 s. : tab. - brož..

Zabezpečování jakosti dodávek : výběr dodavatelů. : dohoda o zabezpečování jakosti. : uvolnění výrobního procesu a výrobků. : dosahování jakosti v sérii. - 3., zcela přeprac. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 76 s. : tab. - brož..

Zabijačkový receptář aneb Zabijačka a výroba uzenin u Vás doma : 152 receptů. / Jitka Höflerová. - Nové rozš. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 133 s., obr. příl. - brož..

Začínáme s Windows 98 / Martin Kořínek. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 253 s. : il., tb. - brož..

Zajišťování jakosti před sériovou výrobou : plánování projektu. - 1 čes. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 53 s. : tab. - brož..

Zajišťování jakosti před sériovou výrobou : plánování projektu. - 1 čes. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 53 s. : tab. - brož..

Základy počítačových sítí : doplňkové skriptum. / Pavel Štěrba, Karel Petera - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 46 s. - brož..

Základy sítí Training Kit : materiál pro školení a samostudium podpory i správy sítí LAN/WAN.. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 28, 807 s. + 1 CD-ROM. - brož..

Základy tvorby projektů podle zásad Evropské unie / Magdalena Hrabánková. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 32 s. - brož..

Zázračné zbraně : V 1-Bezpilotní letounová střela. : V 2-Jednostupňová raketa na kapalné pohonné hmoty. : V 3- Dalekonosné dělo s postupně odpalovanými náložemi. / Zdeněk Hák. - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 1999. - 215 s. : il. - brož..

Zborník prednášok z XXXVII. medzinárodnej konferencie z technólogie a analytiky tukov : Hotel Permon, Podbanské, Slovenská republika, 12. - 14. máj 1999. / [redakcia Mária Švolíková] - Bratislava : Palma - Tumys, 1999. - 212 s. - váz..

Zkušenosti rodičů : setkání s rodiči sluchově postižených dětí. / [redaktorka Zdena Bradáčová] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. - 79 s. : il. - Brož..

Zobecněný vzorkovací teorém a jeho aplikace / Aleš Prokeš. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 34 s. - brož..

Zpracování polyvinylchloridových past : Teze habilitační práce. / Josef Šimoník. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 10 s. - brož..

Zpracování tuhých kožedělných odpadů / Lenka Medvedíková. - Brno : Vysoké učení technické, [1999]. - 25 s. - brož..


Zur Schallemission der selbsttätigen Ventile oszillierender Verdrängerpumpen / André Biegner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 2, 158 s. : fot., tab., grafy. - Brož..

1001 tipů a triků pro Internet / Jan Vořech, David Morkes - 2., dopl. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 40, 392 s. : il., tab. - brož..

100 nej... : (největší a nejúspěšnější firmy v České republice). Roč. 5.. - Praha : Top Press, 1999. - 207 s. - váz..

10 Hz vakuum-ultravioletter H2-Laser / Stefan Insam. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 77 s. : il., fot., grafy. - Brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist