Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (září-říjen) - J. Lékařství

za září-říjen 1999

Adresář psychiatrů České republiky 1999. / sestavila Alena Palčová - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1999. - 154 s - brož.

Akreditace klinických laboratoří / Roland Jonsson ...[et al.]. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 22 s. - Brož..

Aktuální gastroenterologie IV : sympozium firmy Solvay Pharma s. r. o.. : sborník přednášek.. - Praha : Vesmír, 1999. - 48 s. - Brož..

Akutní stavy v nefrologii / Vladimír Teplan. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 158 s. : tab. - brož..

Analgetika : minimum pro praxi. / Dimitrij Miloschewsky. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 152 s. - brož..

Anatomická pomůcka ke studiu chirurgických předmětů / Milan Doskočil. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 149 s. : tab. - brož..

Anatomie hybnosti Díl 2. Splanchnologia / Rudolf Linc, Alena Doubková. - 1. vyd - Praha : Karolinum, 1999. - 146 s - brož.

Angioplastika věnčitých tepen a stenty : informace pro nemocné. / P. Kmoníček, P. Niederle. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 19 s. : il. - brož..

Antikoncepční kuchařka aneb Cesty k sexuálnímu zdraví / Radim Uzel. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 137 s. : il. - váz..

Beziehungsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen Entwicklung eines Fragebogens und dessen Anwendung in einer Tagesklinik / Elisabeth Koch-Kneidl. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 4, 218 s., 16 tb. příl. - Brož..

Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 9. aktualizace - červenec 1999. / Pavel Petrů, Milan Tomeček ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Bojujeme s migrénou / [Bohumil Ždichynec, Tamara Starnovská, Nataša Hubálková] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - brož..

Cévní mozkové příhody : minimum pro praxi. / Jaroslava Nebudová. - Vyd. 2. - Praha : Triton, 1999. - 103 s. : il. - brož..

Chirurgie pro krásu : průvodce estetickou chirurgií. / Dušan Záruba, Tomáš Doležal. - Praha : MAXDORF, 1999. - 181 s. : il., fot. - váz..

Chutně pro diabetiky / Sven-David Müller, Christiane Pfeufferová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 96 s. - váz..

Citáty a aforismy o medicíně : vybrané citáty a aforismy více než 500 autorů od starověku po současnost. / Vybral a sestavil Svatopluk Káš. - Olomouc : Alda, 1999. - 202 s. : il. - brož..


Coated Pharmaceutical Dosage Forms : Fundamentals, Manufacturing, Techniques, Biopharmaceutical Aspects, Test Methods and Raw Materials. / Kurt H. Bauer ...[et al.]. - Stuttgart : Medpharm, 1998. - 280 s. : tab., grafy. - váz..

Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem / [redaktorka Anna Červenková] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. - 80 s. : il. - Brož..

Česká homeopatie 1999. - Praha : Rys, 1999. - 122 s. - brož..

Čínští supersenzibilové a energie čchi / Paul Dong, Thomas E. Raffill. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 179 s. - brož..

Der potente Mann - Viagra & Co. : für alle, die es wissen wollen. / Eugene Shapiro, Harin Padma-Nathan. - Kreuzlingen : Ariston, 1998. - 221 s. : il., tab. - brož..

Dělenou stravou k ideální postavě / Maria Winterová. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 134 s. - váz..

Dieta při vleklém onemocnění slinivky břišní / O. Marečková, E. Patlejchová, M. Hovorková. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 77 s. - brož..

Diety při onemocnění hypertenzí (vysoký krevní tlak) : recepty, rady lékaře. / [Pavel Gregor, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - brož..

Diety při onemocnění obezitou : (redukční dieta). / [Pavla Myslíková, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - brož..

Diety při pálení žáhy / [Daniela Tůmová, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - brož..

Diet and Health : Scientific Perspectives. / Walter J. Veith. - 2nd Ed. - Stuttgart : Medpharm, 1998. - 277 s. : tab., grafy. - brož..

Die Heilkraft der Pyramiden : die Geheimnisse der altägyptischen Priester und Heiler. / Manfred Dimde. - Landsberg am Lech : Mvg-Verlag, 1997. - 270 s. : il., fot., tab. - váz..

Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti / Karel Nešpor, Ladislav Csémy, Hana Provazníková. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 48 s. - brož..

Dystonie : mechanismy, diagnostika a terapie. / Petr Kaňovský. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 170 s. : il. - váz..

Efficacy of Myocardial Infarction Therapy : an Evaluation of Clinical Trials Evidence. / edited by Ira S. Nash, Valentin Fuster. - New York : Marcel Dekker, 1999. - 15, 493 s. : fot., tab., grafy. - váz..


Epidemiologie v onkologii : [trendy a analýza úmrtnosti na nejčastější zhoubné novotvary v ČR v letech 1970-1995]. / Alexander M. Čelko. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 63 s. : il. - brož..


Etikety přípravků povolených hlavním hygienikem ČR pro ochrannou dezinsekci a deratizaci, ke dni 1. 1. 1999 : souhrnné vydání. Část 1. Abiothrin - Kumatox / Václav Rupeš, Pavla Davidová. - Vyd. 1. - Praha : Sdružení DDD, 1999. - 375 s. - brož..

Etikety přípravků povolených hlavním hygienikem ČR pro ochrannou dezinsekci a deratizaci, ke dni 1. 1. 1999 : souhrnné vydání. Část 2. Lafarex K - Vectron 20 WP / Václav Rupeš, Pavla Davidová. - Vyd. 1. - Praha : Sdružení DDD, 1999. - s. 381-711. - brož..

Expres do ráje / Mark Vonnegut ; [z anglického originálu přeložili Eva Turnová a Petr Zelenka]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 250 s. - váz..

Farmakoterapie ptáků / Vladimír Jurajda. - [S.l.] : Noviko, c1999. - 107 s. : tab. - brož..

Fit pro život s diabetem : receptář pro bezpečné sportování u diabetiků. / Helena Vávrová. - Vyd. 1. - Běstvina : GEUM, 1999. - 47 s. - brož..

Flexory ruky / Václav Smrčka, Ivan Dylevský. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 162 s. : il. - brož..

GCP : správná klinická praxe. : standardní pracovní postupy pro zkoušející. / P. Waltl, K. Krobath, E. Jirsová - Praha : Panax, 1998. - 128 s. - brož..

Grossdimensionierte Komprimate mit CO2-freisetzenden Komponenten und einem Gehalt an Mineralsalzen, Tensiden, Lipiden sowie vesikelbildenden Substanzen : Beitrag zur Kenntnis neuartiger balneologischer Lipid-Tensid-Systeme. / Kerstin Jerzembek. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 220 s. : il., fot., tab., grafy. - Brož..

Homeopatický příběh lásky : příběh Dr. Samuela Hahnemanna, objevitele homeopatické léčby, a jeho manželky Mélanie. / Rima Handleyová - Praha : Alternativa, c1999. - 245 s. - brož..

II. interní klinika hematoonkologická Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice Brno : ročenka. 1998. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 39 s. - brož.

Imunologie '98 ; Pořadatelé Martin Nouza, Karel Nouza. - Vyd. 2., v tomto souboru 1. - Praha : Galén, 1999. - 298 s. - brož..

Imunologie : minimum pro praxi. / Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá. - Vyd. 2. - Praha : Triton, 1999. - 95 s. : tab. - brož..

Jak se dobře cítit mezi lidmi / Radkin Honzák, Vladimíra Novotná. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 147 s. - brož..

Jak se zbavit stresu / Tomáš Novák - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 111 s. - brož..

Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe / Marta Staňková - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 49 s. - brož..

Jaterní dieta / Libuše Vlachová - 1. vyd. - Praha : ALQ Plus, 1999. - 31 s. : fot. -


Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie / Ivo Šlapák, Pavla Floriánová. - Brno : Paido, 1999. - 85 s. - brož..

Kniha o duši : pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života. / Thomas Moore ; s předmluvou Tomáše Halíka. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 1999. - 302 s. - brož..

Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch / Jiří Zemen. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 215 s. : il. - brož..

Kosmická hra : zkoumání hranic lidského vědomí. / Stanislav Grof. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Perla, 1998. - 233 s., příl. - váz..

Krize duchovního vývoje : když se osobní transformace promění v krizi. / sestavili Stanislav a Christina Grofovi. - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. - 255 s. - váz..

Kytice čarovných rostlin / Karel Pejml. - Liberec : Dauphin, 1996. - 139 s. : il. - brož..

Laureáti Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství / Robert Weinlich - Olomouc : ALDA, 1999. - 180 s. : fot. - brož..

Léčivá pavučina a dalších 77 pověr a zázraků : mají neobvyklé jevy rozumné vysvětlení?. / Olga Krumlovská, Jiří Alexa - Vyd. 1. - Praha : Troja, 1999. - 159 s. : il. - brož..

Léčivé předpisy z přírodní lékárny / Daniel B. Mowrey. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 360 s. - váz..

Lékařská genetika : problémy a přístupy. / Jiří Hatina, Bryan Sykes. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 296 s. - brož..

Lymeská artritida / Marie Valešová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 95 s., il. - brož..

Maligní nádory mozku dospělého věku / Miroslav Kala. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 111 s. : il. - váz..

Mapář české psychoterapeutické krajiny 1998. - Praha : Rys, 1998. - 71 s. - brož..

Mapář české psychoterapeutické krajiny 1999. - Praha : Rys, 1999. - 167 s. - brož..

Medizinisches Wörterbuch der deutschen und englischen Sprache / Dieter Werner Unseld. - 11., neu bearb. und erw. Aufl. - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1996. - 12, 757 s. - váz..

Metodika prevence úrazů na komunitní úrovni / Michal Grivna. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 35 s. - brož..

Molecular Biology in Cancer Medicine / edited by Razelle Kurzrock, Moshe Talpaz. - 2nd Ed. - London : Martin Dunitz, 1999. - 14, 679 s. : il., fot., tab. - váz..

Motor performance of candidates to university study of physical education in Olomouc, Katowice, Bratislava, Ljubljana and Innsbruck : a comparative study. / Karel Měkota, Jiří Zháněl ...[et al.] - 1st ed. - Olomouc : Palacký University, 1999. - 127 s. : tb., il. - brož..


Můj život s alternativní medicínou / Jiří Janča. - Praha : Eminent, 1999. - 222 s. - váz..

Naučte se vidět auru / Ted Andrews. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1999. - 141 s. : il. - váz..

Neurobiologie duševních poruch : [příspěvky byly předneseny na 9. celostátní konferenci biologické psychiatrie s mezinárodní účastí v Luhačovicích ve dnech 16. - 19. června 1999]. / pořadatelé Jan Sikora, Zdeněk Fišar. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 309 s. - brož..

Neuroinfekce / Milan Duniewicz, Pavel Adam ...[et al.] - Praha : Maxdorf, 1999. - 309 s. - váz..

Nitrooční čočka - cizí těleso v oku / Jan Novák. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 133 s. : il. - brož..

O kaktech a jejich narkotických účincích / Alberto Vojtěch Frič. - 2. opr. vyd. - Praha : DharmaGaia, 1999. - 71 s., il. - DharmaGaia, brož..

Parkinson's Disease : the Treatment Options. / edited by Peter A. Le Witt, Wolfgang H. Oertel. - 1st Publ. - London : Martin Dunitz, 1999. - 11, 260 s. : fot., tab. - váz..

Politisch missbraucht? : Psychiatrie und Staatssicherheit in der DDR. / Sonja Süss. - 1. Aufl. - Berlin : Christoph Links, 1998. - 773 s. - váz..

Pomoz si sám k harmonii 2 : nauč se samoléčení na kurzech ing. B. Tichanovského a J. Tomilinové. / Boris Tichanovskij, Jelena Tomilina. - 2., upr. vyd. - Kutná Hora : Tomáš Cerman, 1999. - 58 s. : il., fot. - brož..

Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole : [teoretická východiska a praktické postupy, hry a cvičení]. / Irena Lokšová, Jozef Lokša. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 199 s. - brož..

Požadavky radiační ochrany pro organizace provozující hornickou činnost, která může vést k ozáření pracovníků, obyvatel nebo životního prostředí - Praha : Ústav jaderných informací, 1999. - 19 s. - brož..

Pránájáma : technika dechu. / André van Lysebeth. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 304 s. : il. - váz..

Projekty lékařského výzkumu IGA MZ ČR 1997.. - [Praha] : [Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně], 1997. - 60 s. - Brož.

Psychiatrie : doporučené postupy psychiatrické péče. / Editor Lubomír Houdek. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 181 s. - brož..

Psychobiologie : biologické základy vývoje chování. / George F. Michel, Celia L. Mooreová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 478 s. : il. - váz..


Psychologie zdraví pro pedagogy / Rudolf Kohoutek. - Brno : CERM, 1998. - 26 s. - brož..


Reinigung und Charakterisierung der Cardenolid 4'-O-Glucohydrolase aus Digitalis lanata Ehrh. und der UDP-Glucose: Cardenolid 4'-O-Glucosyltransferase aus Digitalis heywoodii P. et M. Silva Pflanzen / Martin Karl Hornberger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 4, 118 s. : il., tab. grafy. - Brož..

Ročenka Lékařské fakulty MU v Brně 1998.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - Nestr. : tab. - brož..

Soudní lékařství / Marie Balíková ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 600 s., obr. příl. - váz..

Speciální patologie Díl 3. Patologie nervového a pohybového ústrojí, endokrinního systému, kůže, smyslů a novorozence / Ctibor Povýšil ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 115 s - brož.

Strava a vědomí / Tomáš Štanzel. - Vyd. 1. - Praha : Cherm, 1999. - 239 s. : il. - váz..

Studijní program na Lékařské fakultě ve studijním roce 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 137 s. : tab. - brož..

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí : souhrnná zpráva za rok. 1998.. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 101 s. : tab., mapy, grafy. - brož..

Teorie a terapie neuróz : úvod do logoterapie a existenciální analýzy. / Viktor E. Frankl. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 171 s. - brož..

Traumatologie orofaciální oblasti / Jiří Mazánek, Karel Šťastný, Karel Hora. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 123 s. : il. - brož..

Trápí vás nadměrný stud aneb Jak překonat sociální fóbii : výuková pomůcka pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol. / Ján Praško, Hana Prašková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 242 s. : il. - brož..

Učebnice praktické endodoncie / Stanislav Komárek. - 1. vyd. - Praha : Two Publishers, 1999. - 103 s. : il. - brož..

Untersuchungen zur Rolle der somatischen Hypermutation für die Antigenerkennung humaner Autoantikörper / Holger Fehr. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 144 s. : il., fot., tab. - Brož..

Untersuchungen zur Steigerung der wertstoffspezifischen Selektivität bei der Hochdruckextraktion von Arzneipflanzen / Werner Tratz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 4, 153 s. : fot., tab., grafy. - Brož..

Untersuchungen zur Übertragung und Wirkung kombinierter Ultraschall-Laserstrahlung für die Chirurgie : Aufbau und Validierung eines neuen Applikationssystems. / Kai Desinger. - Landsberg : Ecomed, 1999. - 165 s. : il., fot. tab., grafy. - brož..


Utopený Archimedés : malý alternativní výkladový slovník. / Vojtěch Mornstein, Miroslav Holub, Jaroslav Malina. - 1. vyd. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1999. - 208 s. : il. - Masarykova univerzita, váz..


Uzdravme se : jak obnovit zdraví pomocí zdravé výživy. / Adelle Davis. - Praha : Pragma, 1998. - 441 s. - brož..

Vitaminy : účinné látky podporující zdraví. / Ulla Ungerová-Göbelová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 91 s. : fot. - váz..

Vliv estrogenů na patologickou transformaci endometria v klimakteriu / Taťána Rešlová. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 111 s. : il. - brož..

Vnitřní wu-šu : bojové umění, dechová cvičení, zdraví. / Hubert Bruss. - Olomouc : Votobia, 1999. - 144 s. : il. - brož..

Vše o metadonu : přehledná a stručná příručka o metadonu a jeho předpisování - (nejen) pro zdravotnický a jiný terapeutický personál. / Andrew Preston. - Olomouc : Votobia, 1999. - 166 s. : il. - brož..

Vybrané krytosemenné rostliny / Lenka Tomčíková. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 396 s. - brož..

Výživa těhotných a kojících žen : rukověť. / Zuzana Brázdová. - Vyd. 1. - Brno : Vladimír Smrčka, 1999. - 27 s. - brož..

Vzpomínky na Haight Ashbury : podivuhodné drogové příběhy. : psychedelický fenomén v osobní výpovědi duchovního učitele a zakladatele Farmy. / Stephen Gaskin ; z anglického originálu přeložil Michal Vilímek. - Olomouc : Votobia, 1999. - 237 s. - brož..

Záhada turínského plátna : příběh smrti Ukřižovaného. / Alfréd Fantiš. - Brno : MOBA, 1995. - 158 s., obr. příl. : il. - váz..

Zásady správné výživy a životosprávy jako prevence kardiovaskulárních onemocnění : informace pro nemocné. / P. Niederle, V. Hájek. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 19 s. : tab. - brož..

Zátěžové testování dětí a adolescentů s vrozenými srdečními vadami / Jiří Radvanský. - Vyd. 1. - Praha : Akát, 1999. - 120 s. : tab., il. - brož..

Zdraví lze koupit : přehled vitaminových minerálních dietních přípravků, bylinných čajů a sirupů, rostlinných a živočišných výtažků, včelích produktů a sportovní výživy s jejich složením a působením na lidský organizmus. - 1. vyd. - Brno : Pharmak Press, 1999. - 636 s. - brož..

Zkušenosti rodičů : setkání s rodiči sluchově postižených dětí. / [redaktorka Zdena Bradáčová] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. - 79 s. : il. - Brož..

Život ohrožující stavy v praxi lékaře prvního kontaktu : Příručka vojenského lékaře. / [Svatopluk Býma ... et al.] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, 1999. - 130 s. : il., tab. - brož..


110 let SDH Chromeč : (1888-1998). / Josef Sobek. - Chromeč : Obecní úřad, 1998. - 28 s. : fot. + 1 příl. - Brož..


365 cest jak líbat svou lásku : líbejte se denně dlouze a nápaditě. / Tomima Edmark - Praha : Etna, c1996. - 127 s. - váz..

3. ročník mezinárodní konference Medicíny katastrof : sborník přednášek. : Zlín - Lukov, 21.-23. června 1999. / sestavil Pavel Kostka ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - Přeruš. str. - váz..

70 let patologie v Hradci Králové - Vyd. 1. - Hradec Králové : ATD, 1999. - 142 s. - brož..

7. výroční sjezd České oftalmologické společnosti : Ústí nad Labem. : 3.-5.6.1999. / uspořádal Radomír Mach - Vyd. 1. - Praha : Galén, 1999. - 154 s. - brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist