Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za září-říjen 1999

Almanach 1919-1999 ; Sestavil Miloslav Žán.. - 1. vyd. - Rokycany : Junák, 1999. - 55 s. : il. + 1 pohlednice. - Brož..

Analýza vyšších odborných škol v České republice a jejich předpokládaný vývoj / zpracovali Květa Lejčková, Jana Bydžovská, Zdeněk Hradil. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 13 s., tab. příl. - brož..

Ankou : legenda o smrti v Dolní Bretani. : (výbor). / Anatole Le Braz ; [vybral, přeložil, uspořádal a předmluvou vybavil Zdeněk Hrbata]. - [Praha] : Dauphin, 1996. - 142 s. : il. - brož..

Annual Report : Masaryk University, Brno. 1998. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1999. - 82 s., 10 s. obr. příl. - brož..

Aplikované sociální vědy v přípravě učitelů : cesta k sociální a ekonomické restrukturaci. / Redakce Josef Maňák, Vladimír Jůva. - Brno : Paido, 1998. - 199 s., obr. příl. - brož..

Celotáborová hra M.A.S.H 1997 / Hanka Procházková, Pavel Buchta a kol. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1999. - 48 s. : il. - brož..

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 4. mezinárodní konference. Část 3. / [Editor Milan Hasman ... et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 104 s. - brož.

Chebský lidový nábytek / Iva Votroubková. - 1. vyd. - Cheb : Chebské muzeum, 1999. - 120 s. : fot. - brož..

Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem / [redaktorka Anna Červenková] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. - 80 s. : il. - Brož..

České školství a svět : pohled na školství v ukazatelích OECD 1998. : základní srovnání a trendy. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 32 s. - brož..

České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie. : program Phare, projekt č. CZ 9405-01-03-01. / Ladislav Čerych ...[et al.]. - Praha : Sdružení pro vzdělávací politiku, 1999. - 88 s. : grafy. - brož..

Českotřebovští bájníčci / Jaroslav Bittl. - Česká Třebová : Městské muzeum, 1999. - 13 listů. : il. - Brož..

Department of Mathematics Report Series Vol. 6. / [Editor in Chief Pavel Pech] - České Budějovice : University of South Bohemia, 1998. - 69 s. : il., tab. - brož..

Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. / Miroslav Chráska. - Brno : Paido, 1999. - 91 s. - brož..


Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti / Karel Nešpor, Ladislav Csémy, Hana Provazníková. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 48 s. - brož..


Eine Bibliothek der Weltliteratur / Hermann Hesse. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1996. - 45 s. - brož..

Fakulta architektury : informace o studiu. 1999-2000. / zpracoval Jiří Suchomel. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 14 s. : tab. - brož..

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií : informace o studiu. 1999-2000. / zpracovala Dagmar Militká. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 19 s. : tab. - brož..

Fakulta pedagogická : informace o fakultě a studiu. 1999-2000. / zpracovala Olga Roztočilová. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 78 s. : tab. - brož..

Fakulta strojní : informace o studiu. 1999-2000. / zpracoval Miroslav Malý. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 67 s. : tab. - brož..

Fakulta textilní : informace o studiu. 1999-2000. / zpracovala Dana Křemenáková. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 49 s. : tab. - brož..

Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften : Antrittsvorlesungen. 1. 24. November 1993 bis 28. November 1996 / Peter Fauser ...[et al.]. - Jena : Friedrich Schiller Universität, 1999. - 257 s. : tab. - brož..

Gymnázium Teplice : ročenka. 1998-1999.. - Teplice : Gymnázium Teplice, 1999. - 62 s. : fot., tab. - Brož..

Hospodářská fakulta : informace o studiu. 1999-2000. / zpracoval Josef Sixta. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 29 s. : tab. - brož..

Hry do klubovny 9. S tábornickými pexesy / sestavil Jindřich Kačer. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1999. - s. 841-870. - brož..

Hry pro posílení psychické odolnosti / Rosemarie Portmannová. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 103 s. : il. - brož..

Hudba jako řeč : o poslechu ve škole i doma. : metodické poznámky k učebnicím My pozor dáme a posloucháme a My pozor dáme a (nejen) posloucháme. / Jaroslav Herden - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 89 s. - brož..

II. interní klinika hematoonkologická Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice Brno : ročenka. 1998. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 39 s. - brož.

Informace o studiu : akademický rok 1999-2000. / [redaktor Dana Kričfaluši] - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - Přeruš. str. - brož..


Informace o studiu : Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta. : akademický rok. 1999-2000. / redaktor Petr Franiok. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - Přeruš. str. - brož..


Informace o studiu : školní rok. 1999-2000. / zpracovali Karel Novosad, Helena Mudrová. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 86 s. : tab. - brož..

Informace pro studenty : Masarykova univerzita v Brně - Přírodovědecká fakulta. : akademický rok. 1999-2000. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 46 s. : tab. - brož..

Jak rozvíjet komunikaci a spolupráci : zkušenosti z praxe na 1. stupni ZŠ. / Eva Číhalová, Ivo Mayer. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1999. - 55 s. - brož..

Jedovnice a okolí : modelová oblast pro terénní vyučování. / Eduard Hofmann ...[et al.] - Brno : Cerm, 1999. - 129 s. : il. - brož..

Joachim Barrande / Jiří Kříž. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 42 s. : il. - brož..

Kamínky : příručka pro učitele sobotní školy dětí předškolního věku. A 5. témata: Z Egypta do Kenaanu / [Pavla Šustková]. - [Praha] : Advent-Orion, [1999]. - 18 s. - brož..

Katalog kurzů dalšího odborného vzdělávání ve školním roce 1999-2000. / připravila Hana Bartošová. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 58 s. : tab. - brož..

Klíčové údaje o školství v Evropské unii - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 185 s. : mp., grafy - brož..

Knížka pro učitele k učebnicím matematiky pro 7. ročník základní školy / Oldřich Odvárko, Jiří Kadleček - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 107 s. - brož..

Kolik nás stojí bezplatné vzdělání? / Libor Svoboda. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 49 s. - brož..

Kotrmelce školské reformy : úvodníky Učitelských listů 1993-1999. / Jana Hrubá. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1999. - 72 s. - brož..

Kožařství / Jaroslava Janoštíková. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 18 s. - brož.

Kronika hronovského skautingu : 75 let skautování v Hronově. / sebral Jiří Flousek. - Vyd. 1. - Praha : HZ Editio, 1999. - 137, 45 s. obr. příl. - váz..

Kryptadia : příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu. Díl 1. / Karel Jaroslav Obrátil. - Vyd. 2., (novodobé 1.). - Praha : Paseka, 1999. - 20, 424 s. - brož..

Kryptadia : příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu. Díl 2. / Karel Jaroslav Obrátil. - Vyd. 2., (novodobé 1.). - Praha : Paseka, 1999. - 448 s. - brož..


Kryptadia : příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu. Díl 3. / Karel Jaroslav Obrátil. - Vyd. 2., (novodobé 1.). - Praha : Paseka, 1999. - S. 451-756. - brož..


Kunsthochschulführer Deutschland / gesamtredaktion Heike Hümme. - Köln : Salon, 1999. - 189, 189 s. : fot. - brož..

Lidský kapitál, investice do vzdělání a problémy soukromého školství : sborník z vědecké konference. : 29. - 30. září 1998, Bankovní akademie a.s.. / [připravil Radim Valenčík] - Praha : HZ Editio, [1999]. - 36 s. -
Manželství a rodina / Josef Höffner. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 43 s. - brož..

Mein doppeldickes Vorschulbuch : lesen, schreiben, rechnen, zählen. / illustrationen Dorit Gudd. - Nürnberg : Tessloff, 1996. - Nestr. : il. - brož..

Metodická příručka k učebnici a pracovním listům pro prvouku v prvním ročníku základní školy (obecné) školy / Hana Krojzlová. - Vyd. 2. - Praha : Fortuna, 1999. - 15 s. - brož..

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 5. ročník základní školy / [Vlastimil Styblík, Zdeňka Dvořáková, Karla Ondrášková] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 59 s. - brož..

Metodický průvodce 6 : k učebnici Literatura 6 a Malá čítanka 6. / Věra Martinková. - 1. vyd. - Praha : Trizonia, 1999. - 44 s. - brož..

Metody zavádění informačních systémů na univerzitách : metodická příručka. : výzkumný úkol RS 98011. / Ivan Vrana, Jan Búřil, Alexander Černý - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 152 s. : tab. - brož..

Nejskromnější umění / Josef Čapek. - Praha : Dauphin, 1997. - 96 s. : il. - brož..

Německy od Adama : metodická příručka pro učitele. 2. / Drahomíra Kettnerová, Leonie Tesařová. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1996. - 69 s - brož.

Občanská nauka pro střední odborná učiliště 1. / Milan Valenta. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 174 s. : il. - brož..

Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU 1. / Milan Valenta. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 183 s. : il. - brož..

Občanská výchova pro 7. ročník základní školy / Lenka Adamová ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 165 s. : barev. il. - brož..

Občanská výchova pro 9. ročník / Milan Valenta. - 2. vyd. - Praha : SPL-Práce, 1999. - 99 s. : il. - brož..

Obrjadovaja poezija Kn. 1. Kalendarnyj fol'klor / sostavitel' Jurij Georgijevič Kruglov. - Moskva : Russkaja kniga, 1997. - 575 s., 57 obr. na příl. - váz..


Obrjadovaja poezija Kn. 2. Semejno-bytovoj fol'klor / sostavitel' Jurij Georgijevič Kruglov. - Moskva : Russkaja kniga, 1997. - 623 s., 75 obr. na příl. - váz..


O nás - pro nás aneb Deník školáka Díl 4. / Dušan Dvořák ...[et al]. - 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1999. - 81 s., příl. : il., tab. - Brož..

Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže : [monografie pro studijní účely]. / Karel Frömel, Jiří Novosad, Zbyněk Svozil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 173 s. : tb. - brož..

Potíže dětí s učením a chováním / Gordon Serfontein - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 149 s. : il. - brož..

Povídky a pověsti z Olomoucka / Miroslav Hanák, Richard Hanzlík. - Olomouc : Votobia, 1999. - 157 s. - brož..

Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole : [teoretická východiska a praktické postupy, hry a cvičení]. / Irena Lokšová, Jozef Lokša. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 199 s. - brož..

Práce s klientem / Helena Kolibová, Dagmar Scherrerová - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 86 s. - brož..

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 1999-2000.. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 152 s. : tab. - brož..

Procházka Brnem : stručný průvodce po památkách města. / František Čapka, Květoslava Santlerová. - Vyd. 2. - Brno : CERM, 1999. - 74 s. : il. - brož..

Profesní orientace studentů České zemědělské univerzity v Praze ve vztahu k zemědělské a lesnické práci : závěrečná zpráva o realizaci projektu. : číslo projektu: 931/10/17094/0. / Milan Slavík. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 114 s., příl. - brož..

Program studia v akademickém roce : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 90 s. : tab. - brož..

Průvodce školou 1999-2000.. - Teplice : Gymnázium Teplice, 1999. - 32 s. : il., tab. - Brož..

Prvouka pro 1.-3. ročník základní školy : příručka pro učitele k učebnicím a pracovním sešitům. / Jarmila Mladá, Ladislav Podroužek. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 106 s. : il. - brož..

Přehled publikační a umělecké činnosti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za rok 1998.. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 59 s. - brož..

Přehled učiva k maturitní zkoušce z účetnictví / Jarmila Čuhlová, Vladimír Munzar. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 247 s. : tab. - brož..

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 5. aktualizace. / Jindřiška Jaglová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Réva a víno v Čechách a na Moravě : tradice a současnost. / Vilém Kraus ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : RADIX, 1999. - 280 s. - váz..


Ročenka Lékařské fakulty MU v Brně 1998.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - Nestr. : tab. - brož..

Romské pohádky / Sebrala a z romštiny přeložila Milena Hübschmannová. - 2. vyd., ve Fortuně 1. - Praha : Fortuna, 1999. - 310 s. - váz..

Sborník příspěvků z 5. pedagogického semináře organizovaného Ústavem celoživotního vzdělávání při PdF OU dne 15. září 1998 na téma "Partnerství rodiny a školy - současnost a perspektivy" - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 67 s. - brož..

Sebehodnocení školy : jak hodnotit kvalitu školy. / Karel Rýdl ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1998. - 71 s. : tab. - brož..

Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem / Zdeněk Justoň. - Praha : Dauphin, 1997. - 194 s., il. - brož..

Slavjanskij i balkanskij fol'klor : etnolingvističeskoje izučenije Poles'ja. / redaktor Ljudmila Nikolajevna Vinogradova ...[et al.]. - Moskva : Indrik, 1995. - 399 s. - váz..

Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání - pedagogika / zpracovaly Jana Kašparová, Helena Marinková. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 22 s. - brož..

Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání - stavebnictví / zpracovali Lili Langová , Ladislav Vonášek, Jana Chárová. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 27 s. - brož..

Socrates - Erasmus : European Credit System According to ECTS. : Information Package. Pt. 1.. - České Budějovice : University of South Bohemia, 1999. - Nestr. - brož..

Socrates - Erasmus : Evropský kreditový systém v podmínkách ECTS. : informační balíček. Část 1.. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - Nestr. - brož..

Soumrak bohů : kapitoly ze severské mytologie. / Villy Soorensen ; [z dánského originálu přeložil Jan Hendrych]. - Praha : Dauphin, 1998. - 140 s. : il. - brož..

Společnost žen a mužů z aspektu gender : sborník studií vzniklých na základě semináře Společnost, ženy a muži z aspektu gender pořádaného Nadací Open Society Fund Praha. / [editorky Eva Věšínová-Kalivodová, Hana Maříková] - Praha : Open Society Fund, 1999. - 171 s. -
Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy : řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. / Milan Pol, Bohumíra Lazarová. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1999. - 78 s. - brož..

Sportovní příprava mládeže ve fotbalu / Jaromír Votík. - Vyd. 4. upr. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 183 s. : il. - brož..

Staroislandské povídky / ze staroislandských originálů vybraly a přeložily Veronika Dudková a Helena Kadečková - Praha : Dauphin, 1999. - 213 s. : il. - brož..

Starý hanácký právo z Mysločovic : v programu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 1999. / [k tisku připravili Marta Doleželová, Karel Pavlištík, Ivan Plánka] - Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 1999. - 20 s. : il. - Brož..


Statistická ročenka školství 1998-1999. [1]. Výkonové ukazatele - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Statistická ročenka školství : pracovníci a mzdové prostředky. 1998. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 429 s. : tab. - brož.

Statistická ročenka školství : soubor ekonomických ukazatelů resortu školství. 1998. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 81 s. : tab. - brož.

Studijní programy geologie, geografie na Přírodovědecké fakultě : akademický rok. 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 66 s. : tab. - brož..

Studijní program chemie na Přírodovědecké fakultě : akademický rok. 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 58 s. : tab. - brož..

Studijní program na Lékařské fakultě ve studijním roce 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 137 s. : tab. - brož..

Studijní program na Přírodovědecké fakultě : biologie. : akademický rok. 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 61 s. : tab. - brož..

Studijní program na Přírodovědecké fakultě : fyzika. : akademický rok. 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 43 s. : tab. - brož..

Studijní program na Přírodovědecké fakultě : matematika. : akademický rok. 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 35 s. : tab. - brož..

Studijní program : Slezská univerzita v Opavě; Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. 1999-2000.. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 134 s. : fot., tab. - brož..

Studium a studijní programy Filozofické fakulty v akademickém roce : prezenční studium. 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 250 s. : tab. - brož..

Šimsa / Hana Doskočilová ; [ilustroval Jindřich Kovařík]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1999. - 94 s. : il. - váz..

Škola a právo 12. aktualizace. / Jindřiška Nevyjelová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Škola a právo 13. aktualizace. / Jiří Valenta ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Škola a právo 13. aktualizace. / Jiří Valenta ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..


Školská integrace dětí s postižením / Jan Michalík. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 135 s. - brož..


Školy a školská zařízení v České republice ve školním roce 1998-1999. Díl 2. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 23 s. - brož..

Technická univerzita v Liberci : Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta pedagogická, Hospodářská fakulta, Fakulta architektury, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Referát distančního vzdělávání. 1999-2000. / zpracoval Petr Golka. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - Přeruš. str. : tab. - brož..

Učební dokumenty pro gymnázia : učební plány, učební osnovy (denní studium, studium při zaměstnání). : osmiletý studijní cyklus, čtyřletý studijní cyklus. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 205 s. - brož..

Vedení mateřské školy 10. aktualizace. / Václava Masáková ...[et al]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Vedení mateřské školy 9. aktualizace. / Václava Masáková ...[et al]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Vedení školy 12. aktualizace. / Petr Linhart ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Vedení školy 13. aktualizace. / Milan Hausner ...[et al]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Vedení školy 14. aktualizace. / Milan Hausner ...[et al]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Velký proticikánský zátah : Španělsko: všeobecné uvěznění Cikánů v roce 1749. / Antonio Gómez Alfaro - 1. čes. vyd. - Olomouc : Universita Palackého, 1999. - 142 s. - brož..

Ve znamení lilie : z dějin gymnázia a Junáka ve Velkém Meziříčí. / Miloslav Nováček. - Strážnice : M. Nováček, 1999. - 48 s. : il. - Brož..

Vítr a vlny : hebridské mýty a legendy. / Fiona Macleodová ; [z anglického originálu přeložili Vojtěch Gaja, Anděla Janoušková]. - Praha : Dauphin, 1997. - 181 s., il. - brož..

Volba povolání : pracovní sešit předmětu. / Jitka Blažková ...[et al.]. - Vyd. 1. - Most : Hněvín, 1999. - 105 s. - brož..

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : 1849-1999. / [text Jindra Biolková] ; [fot. Josef Polák]. - Ostrava : En Face, 1999. - 106 s. : il. - váz..

Výroční zpráva Masarykovy univerzity v Brně 1998. / [redakce Jana Pilátová]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 71 s., 10 s. obr. příl. - brož.

Výroční zpráva Ostravské univerzity 1998.. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 89 s. : fot. tab., grafy. - brož..

Výroční zpráva Policejní akademie České republiky za rok 1998. / Hana Bartošová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 53 s., obr. příl. : tab., grafy. - brož..


Vývoj a výchova dítěte v rodině / Rudolf Kohoutek. - Brno : CERM, 1998. - 17 s. - brož..

Year-Book : Faculty of Science - Masaryk University Brno. 1998.. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University Press, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Začínáme číst : čtení pro přípravný ročník základní školy pro sluchově postižené. / napsala Radka Ottová, ilustrovala Andrea Korbelářová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 62 s. : il. - brož..

Zasedání Vědecké rady a Akademického senátu Vysokého učení technického v Brně společně s Radou města Brna : dne 18. března 1999 ve Sněmovním sále Nové radnice města Brna. : pamětní tisk. ; Redakce Alena Mizerová, Jana Kalužová.. - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 1999. - 45 s. : fot. - brož..

Základy sítí Training Kit : materiál pro školení a samostudium podpory i správy sítí LAN/WAN.. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 28, 807 s. + 1 CD-ROM. - brož..

Zkušenosti rodičů : setkání s rodiči sluchově postižených dětí. / [redaktorka Zdena Bradáčová] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. - 79 s. : il. - Brož..

Zu Hause im SOS-Kinderdorf / Friederun Reichenstetter ; mit Illustrationen von Claus Danner. - 1. Aufl. - München : Erika Klopp, 1997. - 122 s. : il. - váz..

100 let dvoutřídní školy v Chromči : 1898-1998. / Zdeněk Doubravský. - Chromeč : Obecní úřad, 1998. - 43 s. : fot. - Brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist