Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za září-říjen 1999

Asertivita : pracovní sešit. / Paddy O'Brienová. - 2. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 61 s. : il. - brož..

Aufklärung in Schlesien im europäischen Spannungsfeld 2. Aufgeklärter Sensualismus / herausgegeben Wojciech Kunicki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 258 s - brož.

Česká společnost a první světová válka : sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 20. listopadu 1998. / [sestavil Jiří Petráš] - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 1999. - 128 s. - brož..

Die Kunst des Liebens / Erich Fromm. - Ungekürzte Ausg. - Berlin : Ullstein, 1998. - 158 s. - brož..

Dynamika kapitalismu / Fernand Braudel. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 81 s. - váz.

Energetické bilance České republiky v letech 1995, 1996, 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 125 s. - brož..

Epidemiologie v onkologii : [trendy a analýza úmrtnosti na nejčastější zhoubné novotvary v ČR v letech 1970-1995]. / Alexander M. Čelko. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 63 s. : il. - brož..

Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften : Antrittsvorlesungen. 1. 24. November 1993 bis 28. November 1996 / Peter Fauser ...[et al.]. - Jena : Friedrich Schiller Universität, 1999. - 257 s. : tab. - brož..

Geistig-politische Kultur zwischen den Völkern : Fachtagung zur politischen Bildung des Collegium Europaeum Jenense und der deutschen UNESCO-Kommission, Fachausschuss "Kultur des Friedens". / herausgeber Klaus Dicke, Ulrich Zwiener. - 1. Aufl. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 1998. - 76 s. - brož..

Globalizace a informatika / Jiří Dolejš. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1998. - 7 s. - Brož..

Globalizace a její místo v dějinách / Alois Kolínek Vliv globalizace ekonomiky na vývoj vojensko-strategických koncepcí / Miloslav Formánek, Václav Lhotský - [Brno : Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..

Globalizace - projevy, důsledky, rizika / Josef Kůta - [Brno : Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..

Human Development Report : Czech Republic. 1998.. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 152 s. : tab. - brož..

Interne Copingressource Religiosität : ihre Wirkungsweise, Bedeutung und Effektivität bei der Bewältigung des Schlaganfalls. / Raimar-Helmut Kremer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 10, 452 s. : tab. - Brož..


Jagellonský věk v českých zemích : (1471-1526). Sv. 4. Venkovský lid. - Národnostní otázka / Josef Macek. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 223 s. - váz..


Jak dnes vyniknout : průvodce světem zvyků a triků expertových. / Petr Hajn. - Olomouc : Votobia, 1999. - 165 s. - brož..

Jak se dobře cítit mezi lidmi / Radkin Honzák, Vladimíra Novotná. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 147 s. - brož..

Jsme lepší než zvířata? : přirozenost člověka a jeho naděje na přežití. / Ladislav Krajina. - Olomouc : Votobia, 1999. - 160 s. - brož..

Komunikujte s jistotou : více než 1000 rad a návodů jak dosáhnout co nejlepšího účinku při jednání s lidmi. / Dianna Booher. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 336 s. - brož..

K filozofii výhledů do budoucnosti společenského vývoje, zvláště u nás / Ludvík Tošenovský. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 23 s. - Brož..

Metodika prevence úrazů na komunitní úrovni / Michal Grivna. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 35 s. - brož..

Oběť blahobytu : esej o jedinci a státu. / Per Šmidl. ; [z dánského originálu přeložila Lucie Herdová].. - Praha : Dauphin, 1999. - 103 s. - brož..

Odkaz VŘSR dnešku : (historická retrospektiva a současnost). / Jaromír Vašků. Otázka ekonomické a politické moci v procesu systémové změny / Josef Kůta. Místo třídní a sociální struktury společnosti a význam jejího zkoumání / Alois Kolínek. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 15 s. - Brož..

Österreich : Tatsachen und Zahlen.. - Wien : Bundespressedienst, 1997. - 212 s. : il., fot., mapy. - Brož..

Padlí bohové a nový světový řád / Aril Edvardsen. - 1. čes. vyd. - Modřice : Josef Tůma, [1999]. - 284 s. - brož..

Populační vývoj České republiky 1998. - 1. vyd. - Praha : DemoArt, 1999. - 97 s. : tab., il. - brož..

Potentiale der Entwicklung und Implementierung eines Umweltmanagementsystems im öffentlichen Dienstleistungsbereich gezeigt anhand der Stadtverwaltung Erlangen unter besonderer Berücksichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 / Jörg Bentlage. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 281 s. : tab., grafy. - Brož..

Prace Instytutu Geograficznego : seria B. Geografia spoleczna i ekonomiczna. T. 17. / redaktor Romuald Koziel - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 79 s - brož.

Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií Díl 2. Přednášky z literární vědy, kultury a historie / uspořádal Jiří Hasil. - Praha : Desk Top Publishing, 1999. - 219 s. - brož..


Příběhy pro potěchu duše / Bruno Ferrero ; [z italských originálů přeložila Dana Ovečková]. - 2. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 142 s. - brož..


Regionální spolupráce '99 : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 19.-21.5.1999. / [redakce sborníku Radim Zym]. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 399 s. - brož..

Roztržené domovy / Michael Farris. - Praha : Občanský institut, 1999. - 15 s. -
Sex a tabu v české kultuře 19. století / editor Václav Petrbok. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 244 s., 16 s. obr. příl. - brož..

Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století / Irena Korbelářová, Rudolf Žáček. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, [1999]. - 257 s. -
Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České republice / Věra Kuchařová, Milan Tuček. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1999. - 90 s. - brož..

Sociální hnutí na Těšínsku ve 2. polovině 18. století : (s edicí poddanských stížností z roku 1766). / Milan Šmerda, Irena Korbelářová. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1998. - 306 s. - brož..

Soumrak povinnosti : bezbolestná etika nových demokratických časů. / Gilles Lipovetsky. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1999. - 311 s. - brož..

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Čáslavsko. 2. / Magda Zahradníková, Eva Štrejnová. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1999. - S. 320-633. + 1 mapa. - brož.

Společnost žen a mužů z aspektu gender : sborník studií vzniklých na základě semináře Společnost, ženy a muži z aspektu gender pořádaného Nadací Open Society Fund Praha. / [editorky Eva Věšínová-Kalivodová, Hana Maříková] - Praha : Open Society Fund, 1999. - 171 s. -
Spotřeba paliv v roce : výsledky zpracování ročních statistických výkazů EP 5-01 a EP 6-01. 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 13 s., příl. : tab. - brož..

Statistická ročenka školství 1998-1999. [1]. Výkonové ukazatele - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Statistická ročenka školství : pracovníci a mzdové prostředky. 1998. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 429 s. : tab. - brož.

Statistická ročenka školství : soubor ekonomických ukazatelů resortu školství. 1998. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 81 s. : tab. - brož.

Statistický bulletin za rok : Jihomoravský kraj. 1998. - Brno : Český statistický úřad, 1999. - 79 s - Brož.

Statistika rodinných účtů 1998. Díl 1. Příjmy, vydání a spotřeba domácností za rok - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 86 s - brož.Statistika rodinných účtů
1998. Díl 2. Příjmy, vydání a spotřeba domácností podle počtu nezaopatřených dětí a počtu členů za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 53 s. : tab. - brož..


Statistika rodinných účtů 1998. Díl 3. Příjmy, vydání a spotřeba domácností s minimálními příjmy za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 37 s. : tab. - brož..

Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 246 s - brož.

Slaskie studia demograficzne T. 4. / redaktor Zbigniew Kwasny. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 105 s. - brož.

Teorie výběrových šetření Část 1. / Václav Čermák, Michal Vrabec. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 146 s., příl. : tab. - brož..

Teorie zahálčivé třídy / Thorstein Veblen. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 344 s. - brož..

The crossroads of European culture 1998 : responsibilities and hopes. : proceedings of the conference held in Brno, 30.9.-4.10.1998. / edited by Jiří Fukač... [et al.] - Brno : VUTIUM Press, 1999. - 556 s. - brož..

Trápí vás nadměrný stud aneb Jak překonat sociální fóbii : výuková pomůcka pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol. / Ján Praško, Hana Prašková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 242 s. : il. - brož..

Ve světě a ne ze světa / Božena Komárková. - 1. vyd. - Heršpice : Eman, 1998. - 134 s., obr. příl. - brož..

Výsledky zpracování ročních výkazů nefinančních podniků a domácností za rok 1997 / zpracoval Odbor národních účtů - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 86 s. - Brož..

Wenn Auschwitz in der Schweiz liegt : 5 Reden eines Schweizers an seine und keine Nation. / Adolf Muschg. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997. - 60 s. - brož..

Wszystek krag ziemski : antropologia, historia, literatura. : prace ofiarowane profesorowi Czeslawowi Hernasowi. / pod redakcja Piotra Kowalskiego. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 517 s., 31 obr. na příl. - váz..


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 11.10.2019 14:35
TOPlist