Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za září-říjen 1999

Adresář psychiatrů České republiky 1999. / sestavila Alena Palčová - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1999. - 154 s - brož.

Agartha - ztracená podzemní říše / Alec MacLellan. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 223 s. - váz..

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 10. aktualizací - červen 1999. / Olga Hanzlová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož..

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 11. aktualizací - září 1999. / Olga Hanzlová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Almanach 1919-1999 ; Sestavil Miloslav Žán.. - 1. vyd. - Rokycany : Junák, 1999. - 55 s. : il. + 1 pohlednice. - Brož..

Audit obcí, ropo a neziskových organizací (aneb Jak při auditu a kontrole s úspěchem obstát) / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský...[et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 151 s. - brož..

Aufklärung in Schlesien im europäischen Spannungsfeld 2. Aufgeklärter Sensualismus / herausgegeben Wojciech Kunicki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 258 s - brož.

Avia S-199 and Avia CS-199 : One of the Messerschmitt Bf 109G/K successors from Czechoslovak post-war production. : The second visit to Kbely Air Museum in Prague, the Czech Republik. : Photo Manual for Modelers. / František Kořán, Michal Ovčáčik. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 72 s. : fot., il. + 1 příl.. - brož..

Basler Fragment : ein früher Textzeuge der Bibelglossatur M. / Birgit Meineke. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 97 s. : fot., tab. -
Britannica Book of the Year 1999.. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1999. - 920 s. : fot., tab. - váz..

Catalogo delle biblioteche d'Italia : Trentino. / coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni, Anna Maria Mandillo. - Roma : ICCU, 1998. - 12, 157 s. - váz..

Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055-6124 comprehendens : (Codices Milichiani, vol. 1). / composuerunt Stanislaw Kadzielski, Wojciech Mrozowicz. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 26, 306 s. - brož..

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Annual Cumulative Title Index covers Vol. 1-117. / index Coordinators Jeffrey W. Hunter, Timothy J. White. - [Detroit] : The Gale Group, [1999]. - 449 s. - brož..

Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem / [redaktorka Anna Červenková] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. - 80 s. : il. - Brož..


České moderní umění ze sbírek Galerie Klatovy-Klenová : Salo (Itálie), 10. 7. - 10. 9. 1999. / úvodní texty Miroslava Hajek ...[et al.]. - Klatovy : Galerie Klatovy-Klenová, 1999. - 51 s. : il. - brož..

Digitální ekonomika : naděje a hrozby věku informační společnosti. / Don Tapscott. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 350 s. - brož..

Dodatky k "Bibliografii k Flóre ČSR do roku 1952" / Karel Kubát, Vladimír Skalický. - Litoměřice : Okresní vlastivědné muzeum, 1999. - 135 s. - brož..

Dzieje pomnika Mickiewicza w Poznaniu : 1856-1939. / Zdzislaw Grot. - Wyd. 2. zm. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1998. - 103 s. : fot. - brož..

Encyclopedia of Library and Information Science Vol. 64. Suppl. 27. / editors Allen Kent, Carolyn M. Hall. - New York : Marcel Dekker, 1999. - 6, 357 s. : tab., grafy. - váz..

European Union / Kristina Heinzová. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 73 s. - brož..

Gemäldegalerie der Grafen von Hohenems : Katalog zur ständigen Schausammlung II. / Květa Křížová, David Junek. - 1. Aufl. - Polička : Städtisches Museum und Galerie, 1999. - 288 s. : il. - váz..

Globalizace a informatika / Jiří Dolejš. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1998. - 7 s. - Brož..

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland Bd. 20. Thüringen : H - R / bearbeitet von Felicitas Marwinski - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1999. - 334 s. - váz..

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 7. 1. Dänemark. - Schweden / bearbeitet von Jakob H. Gronbaek ... [et al.] - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1998. - 275 s - váz.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 7. 2. Finnland, Estland, Lettland, Litauen / bearbeitet von Cornelius Hasselblatt - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1998. - 336 s. - váz..

Herba Mythologica / Petr Osvald. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 63 s. - váz..

Historické souvislosti programového cíle KSČM - dosáhnout systémové změny v ČR / Josef Kůta. Plánování v socialistickém systému řízení - zkušenosti a výhledy : (teze). / Miloslav Šikula. Krize ekonomické transformace v ČR a východiska / Jiří Dolejš. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 15 s. - Brož..

Homo, homo...homo? : katalog k výstavě o vývoji člověka. : Moravské zemské muzeum, Brno. : 1999. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1999. - 35 s. : il. - brož..


ISO 9000 : velká revize. : výklad, analýza, uplatnění, audit. : průvodce při uplatňování nových norem. / Konrad Schreiber. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 126 s. - brož..


Jahresbericht 1995. / Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin und Braunschweig - Berlin : Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 1995. - 271 s. : il., tab. - Brož..

Jahresbericht 1996. / Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin und Braunschweig - Berlin : Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 1996. - 269 s. : il., tab. - Brož..

Jahresbericht 1997. / Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin und Braunschweig - Berlin : Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 1997. - 277 s. : il., tab. - Brož..

Jahresbericht : Annual Report. 1998. / Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin und Braunschweig ; Herausgegeben von F. Klingauf. - Berlin : Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 1998. - 381 s. : tab., grafy. - Brož..

Kdo ovládá svět? / Viktor Farkas. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group, 1999. - 314 s. - váz..

Konzervatismus, svoboda a západní civilizace / Frank S. Meyer. - Praha : Občasnký institut, 1999. - 23 s. - Brož..

Kódové zabezpečovací systémy : Teze habilitační práce. / Karel Němec. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 34 s. - brož..

Kronika hronovského skautingu : 75 let skautování v Hronově. / sebral Jiří Flousek. - Vyd. 1. - Praha : HZ Editio, 1999. - 137, 45 s. obr. příl. - váz..

Kronika wegiersko-polska : z dziejów polsko-wegierskich kontaktów kulturalnych w sredniowieczu. / Ryszard Grzesik. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 244 s. : tab. - brož..

Kulturní zařízení v České republice podle krajů v roce 1998. Díl 1. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 18 s. - Brož..

Kulturní zařízení v České republice podle krajů v roce 1998. Díl 2.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 16 s. - Brož..

K filozofii výhledů do budoucnosti společenského vývoje, zvláště u nás / Ludvík Tošenovský. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 23 s. - Brož..

K otázce vstupu ČR do NATO K příčinám a důsledkům dělení Československa / Radoslav Klein. Odpovědi Ludvíka Tošenovského na anketní otázky z dopisu vedoucího TAP ÚV KSČM / Bohumír Blížkovský, Ludvík Tošenovský. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..

Laureáti Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství / Robert Weinlich - Olomouc : ALDA, 1999. - 180 s. : fot. - brož..

List of Papers 1998. / compiled by M. Novotná, M. Schauerová. - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 62 s. - brož..


Mapář české psychoterapeutické krajiny 1998. - Praha : Rys, 1998. - 71 s. - brož..

Mapář české psychoterapeutické krajiny 1999. - Praha : Rys, 1999. - 167 s. - brož..

Memoriae Mundi Series Bohemica : digitální zpřístupnění vzácných dokumentů. / Adolf Knoll a Stanislav Psohlavec. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 28 s. : barev. il. - NK ČR, brož..

Město Ostrava v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 59 s. - váz..

Moravský historický sborník : ročenka Moravského národního kongresu, Brno. 1996, 1997, 1998.. - Brno : Moravský národní kongres, 1998. - 399 s. - Váz..

Národní knihovna České republiky : výroční zpráva. 1998.. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - 106 s. : il., fot., tab., grafy. - brož..

Náš osud je předurčen / Peter Krassa - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1999. - 314 s. - váz..

Ocenění a odznaky jednotné mládežnické organizace : (1945-1989). : pracovní soupis. Díl 1. Ocenění a odznaky SČM, SSM, ČSM a PO ČSM : (1945-1969) / Květoslav Growka. - Vyd. 1. - Jeseník : vl. nákl., 1999. - 31 s., obr. příl. - Brož..

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách : schválena dne 25. 5. 1999.. - Praha : GAS, 1999. - 52 s. - Brož..

Okres Bruntál v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 44 s. - váz..

Okres Jičín : kam jít, co navštívit.... - [Jičín] : [A-TOP], [1999]. - Nestr. - Brož..

Okres Šumperk v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 55 s. - váz..

Osobnosti střední Moravy : kalendář výročí. 2000. / [sestavily Hana Ševčíková, Anna Vitásková] - Olomouc : Okresní knihovna, 1999. - 63 s. - brož..

O nás - pro nás aneb Deník školáka Díl 4. / Dušan Dvořák ...[et al]. - 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1999. - 81 s., příl. : il., tab. - Brož..

Paleografické texty Seš. 2. / k vydání připravil Bohdan Kaňák. - Olomouc : Státní okresní archiv, 1999. - 29 s. + 11 příl. - brož..

Pamjatniki kul'tury : novyje otkrytija. : pis'mennost', iskusstvo, archeologija. : ježegodnik. 1996. / otvetstvennyj redaktor D.S. Lichačev. - Moskva : Nauka, 1998. - 666 s., il. příl. - váz..


Pamjatniki kul'tury : novyje otkrytija. : pis'mennost', iskusstvo, archeologija. : ježegodnik. 1997. / predsedatel' redkollegija D.S. Lichačev. - Moskva : Nauka, 1998. - 602 s., obr. příl. - váz..


Plynovody ze sklolaminátů : schválena dne 25. 5. 1999.. - Praha : GAS, 1999. - 30 s. - Brož..

Počítačové zkratky : kompletní kapesní průvodce. / Alexandr Pilař. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 233 s. - brož..

Politická teorie multikulturalismu / Pavel Barša. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 347 s. - brož..

Prodej : praktický rádce obchodního manažera. 1998-1999. - Praha : DIMAR, 1999. - Přeruš. str. - Váz..

Projekty lékařského výzkumu IGA MZ ČR 1997.. - [Praha] : [Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně], 1997. - 60 s. - Brož.

Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice 1999 / Tasilo Prnka, Karel Šperlink, Petr Křenek. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1999. - 201 s. : tab. - brož..

Průvodce veřejnou správou / Richard Pomahač. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1999. - 246 s. - váz..

První mandaly pro děti : metodika, 24 omalovánek. / Gabriele Rossová, Robert Erker. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 32 s. : il. + 1 příl. - brož..

Přehled publikační a umělecké činnosti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za rok 1998.. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 59 s. - brož..

Přírůstky zahraniční literatury : soupis odborných publikací a beletrie z fondu Německé čítárny Goethe Institutu. / sestavila Stanislava Stehlíková - Plzeň : Vědecká knihovna, 1998. - 68 s. - Brož..

Přírůstky zahraniční literatury : soupis odborných publikací z fondu Německé čítárny Goethe Institutu. Doplněk 1. / sestavila Anna Sedláčková. - Plzeň : Vědecká knihovna, 1999. - 98 s. - Brož..

Přírůstky zahraniční literatury : soupis odborných publikací z fondu Rakouské knihovny. Dopl. 1. / sestavila Stanislava Stehlíková. - Plzeň : Vědecká knihovna, 1998. - 64 s. - Brož..

Regionální muzeum v Žatci : průvodce. / [Petr Holodňák a Alena Zinnerová]. - [Žatec] : Albis International, 1998. - 23 s., obr. příl. - brož..

Reklama & marketing 1998-1999. - Praha : DIMAR, 1999. - Přeruš. str. - Váz.

Resources : The Information Source for the Czech and Slovak Republics. 1999. / M. B. Christie ...[et al.] - Prague : Resources, 1999. - Nestr - brož..

Ročenka Geofondu České republiky za rok 1998. / sestavil Vladimír Shánělec. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 30 s. : tab. - brož..

Ročenka. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně 1998. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 73 s. - brož.


Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - Stav: srpen 1999 včetně 10. aktualizací. / Alois Fiala ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Sborník statí o kultuře v České republice po roce 1989 - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo kultury, 1999. - 214 s. : tab., grafy - brož..

Sdružení knihoven České republiky 1999.. - Brno : Sdružení knihoven České republiky, 1999. - 74 s. - brož..

Seznam českých norem Stav k 1.1.1997. / [text zpracoval informační úsek ČSNI] - Praha : Český normalizační institut, 1997. - 815 s. - brož..

Seznam českých technických norem Stav k 1.1.1998. Díl. 1. / [text zpracoval informační úsek ČSNI] - Praha : Český normalizační institut, 1998. - 740 s. - brož..

Seznam českých technických norem Stav k 1.1.1998. Díl. 2. / [text zpracoval informační úsek ČSNI] - Praha : Český normalizační institut, 1998. - 359 s. - brož..

Seznam výrobců a dovozců krmiv registrovaných v České republice podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech Stav ke dni 31. 12. 1998. / Jiří Zedník ...[et al.] - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 57 s. - brož.

Seznam zkratek odborných časopisů : chemie, biologie, fyzika, medicína, životní prostředí. / sestavil Bohumír Valter. - Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 1997. - 85 s. - brož..

Silnější než Däniken Kn. 4. / Zdeněk Patrick. - Praha : Ostrov, 1997. - 156 s. : il. - brož..

Silnější než Däniken Kn. 5. / Zdeněk Patrick. - Praha : Ostrov, 1998. - 149 s. : il. - brož..

Sjezdový sborník : Jednota českých matematiků a fyziků. : Hradec Králové. : 1999. / editoři Milada Kočandrlová, Štefan Zajac. - Hradec Králové : Jednota českých matematiků a fyziků, 1999. - 63 s. - brož..

Skutečnost nebo fantazie? : divy a záhady světa.. - Vyd. 1. - Bratislava : P. H. Press-Burg, 1995. - 160 s. : il., fot. - váz..

Slovanský přehled : 1981-1997. : bibliografický soupis. / [redakce Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková]. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - 204 s. - brož..

Slowianszczyzna starozytna i wczesnosredniowieczna : antologia tekstów zródlowych. / Gerard Labuda. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 275 s. : mapy. - brož..

Soupis CD-ROM z fondu SVK v Plzni / zpracovala J. Bakulová - Plzeň : Vědecká knihovna, 1999. - 37 s. - Brož..


Soupis seriálů docházejících do Vědecké knihovny v roce 1998. / [zpracovaly Blanka Vavrová, Marie Pokorná] - Hradec Králové : Vědecká knihovna, 1999. - 64 s. -


Státní ústav památkové péče, Praha : výroční zpráva. 1998. / [redakce Hana Samková, Jaroslav Svatoň] - Praha : Státní ústav památkové péče, 1999. - 135 s. : il., mapy. - brož..

S Vladimírem Dvořákem o chutích a lidech / Pavel Lukeš. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 125 s., obr. příl. - váz..

Šance sněhových koulí v pekle / Vojtěch Lindaur. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 1999. - 124 s. : il. - váz..

Šumavský kalendář 2000. / [sestavil František Kadoch] - Vimperk : Papyrus, 1999. - 118 s. : il., tab. - Papyrus, váz..

Tělovýchovná jednota Sokol Kojetín : 1888-1998. - Kojetín : [Městské kulturní středisko], 1997. - Přeruš. str. - Brož..

The crossroads of European culture 1998 : responsibilities and hopes. : proceedings of the conference held in Brno, 30.9.-4.10.1998. / edited by Jiří Fukač... [et al.] - Brno : VUTIUM Press, 1999. - 556 s. - brož..

The Roman Inscriptions in the National Museum of Slovenia / Marjeta Šašel Kos. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 1997. - 541 s. : fot. - váz..

Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub : schválena dne 11. 2. 1999.. - Praha : GAS, 1999. - 19 s. - Brož..

Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce : výběrová bibliografie. 1997. / [zpracovala Jana Černá] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1998. - 151 s - brož.

Utopený Archimedés : malý alternativní výkladový slovník. / Vojtěch Mornstein, Miroslav Holub, Jaroslav Malina. - 1. vyd. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1999. - 208 s. : il. - Masarykova univerzita, váz..

Ústav archeologické památkové péče Brno : výroční zpráva. 1997. - Brno : Ústav archeologické památkové péče, 1998. - 46 s., 16 obr. na příl. - brož..

Ústav archeologické památkové péče Brno : výroční zpráva. 1998. - Brno : Ústav archeologické památkové péče, 1999. - 53 s., 16 obr. na příl. - brož..

Velká kniha pre školákov / Claire Llewellyn. - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 160 s. : barev. il. - váz..

Ve znamení lilie : z dějin gymnázia a Junáka ve Velkém Meziříčí. / Miloslav Nováček. - Strážnice : M. Nováček, 1999. - 48 s. : il. - Brož..

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : 1849-1999. / [text Jindra Biolková] ; [fot. Josef Polák]. - Ostrava : En Face, 1999. - 106 s. : il. - váz..


Výpravy prostorem a časem / William G. Ford. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 119 s. - váz..


Výroční zpráva IPOS za rok 1998.. - Vyd. 1. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1999. - 54 s. : tab. - brož..

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Praze za rok 1998 a informace o místních lidových knihovnách v Praze / Zpracoval Jan Vávra. - Vyd. 1. - Praha : Městská knihovna, 1999. - 48 s. - brož..

Výroční zpráva : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady. 1998.. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářtví a myslivosti, 1999. - 91 s. : fot., tab., grafy. - brož..

Výsledky činnosti veřejných knihoven Jihomoravského kraje za rok 1998. / zpracovala Stanislava Bílková - Brno : Moravská zemská knihovna, 1999. - 22 s. : tab. - brož..

Year-Book : Faculty of Science - Masaryk University Brno. 1998.. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University Press, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Základy sítí Training Kit : materiál pro školení a samostudium podpory i správy sítí LAN/WAN.. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 28, 807 s. + 1 CD-ROM. - brož..

Základy tvorby projektů podle zásad Evropské unie / Magdalena Hrabánková. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 32 s. - brož..

Zeměpisný slovníček : příručka pro základní a střední školy. / Vít Vilímek ...[et al.]. - 2., upr. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1999. - 55 s. : il. - brož..

Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea. Roč. 5. 1998. / [vedoucí redakce František Kubů ... et al.]. - Prachatice : Prachatické muzeum, 1998. - 343 s., obr. příl. : il., fot., mapy. - Brož..

Zpráva o činnosti 1998. / Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze-Ruzyni - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 1999. - 106 s., il. příl. : il., tab. - Brož..

Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder / Milada Kouřimská ...[et al.]. - V nakl. Scientia 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 250 s. - brož..

100 nej... : (největší a nejúspěšnější firmy v České republice). Roč. 5.. - Praha : Top Press, 1999. - 207 s. - váz..

70 let patologie v Hradci Králové - Vyd. 1. - Hradec Králové : ATD, 1999. - 142 s. - brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist