Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy

za listopad-prosinec 1999

Algebra a geometrie / Ludvík Novák ...[et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 118 s. : il. - brož..

Algoritmická matematika I / Václav Snášel, Jiří Dvorský - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 256 s. : il. - brož..

Anorganická chemie / Juraj Leško, Jan Tržil, Roman Štarha - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 254 s. - brož..

Astronomie I / David H. Levy ; odborný poradce John O'Byrne. ; [doplnění a přepracování] českého vydání Jaroslav Soumar. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 288 s. : barev. il. - váz..

Biochemie : základní kurz. / [Danuše Sofrová ... et al.] - Praha : Karolinum, 1999. - 241 s. : il. - brož..

Biologie II v kostce : zoologie, biologie člověka. / Hana Hančová, Marie Vlková - Vyd. 2. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 151 s. - brož..

Biologie v kostce I : obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie, genetika. / Hana Hančová, Marie Vlková - Vyd. 2. - Havlíčkův Brod : Fragment, c1999. - 112 s. : il. - brož..

Biologie, geologie 12. / [editor Boris Rychnovský]. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 67 s., 62 obr. na příl. : tab., grafy. - brož..

Biology of Plants / Peter H. Raven, Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn. - 6th Ed. - New York : W. H. Freeman, 1999. - XV, 944 s. : il., fot., tab. - váz..

Biorobotická zařízení / Ladislav Kárník, Jozef Novák-Marcinčin - Vyd. 1. - [Opava] : Márfy Slezsko, 1999. - 183 s. : il., tab. - brož..

Biotopy České republiky : biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník. : přípravný text pro kategorie A, B. / Jiří Sádlo, David Storch - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1999. - 94 s. : il. - brož..

Book of Abstracts : 1st Meeting on Chemistry & Life. : Brno, Faculty of Chemistry, University of Technology, 9.-10.9.1999. / [editor Michal Veselý] - 1st Ed. - Brno : University of Technology, 1999. - 210 s. : il. - brož..

Bůh ve stvoření : ekologická nauka o stvoření. / Jürgen Moltmann - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 287 s. - CDK, váz..

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 36. 1999-2000. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Jan Rohovec ...et al.]. - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1999]. - 25 s. : tab. - brož..Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 36. 1999-2000. Část 2. Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Jan Rohovec ...et al.]. - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1999]. - 33 s. : tab. + 3 příl. - brož..


Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 36. 1999-2000. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Jiří Banýr ...et al.]. - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1999]. - 23 s. : tab. -
Chemická olympiáda : školní kolo kategorie B a C. Roč. 36. 1999-2000. Část 2. Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Jiří Banýr ...et al.]. - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1999]. - 23 s. : tab. + 8 příl. - brož..

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 36. 1999-2000. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Markéta Pečivová ...et al.]. - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1999]. - 18 s. : tab. - brož..

Chemická olympiáda : školní kolo kategorie D. Roč. 36. 1999-2000. Část 2. Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh / [Markéta Pečivová ...et al.]. - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [1999]. - 13 s. : tab. + 5 příl. - brož..

Chemie II : pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. / Danuše Pečová, Ivo Karger, Pavel Peč - Olomouc : Prodos, c1999. - 71 s. : barev. il., tab. - brož..

Chemie II : pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. : pracovní sešit. / Danuše Pečová, Ivo Karger, Pavel Peč - Olomouc : Prodos, c1999. - 36 s., příl. : il. - brož..

Chemie I : pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. / Ivo Karger, Danuše Pečová, Pavel Peč - Olomouc : Prodos, c1999. - 95 s. : barev. il., tab. - brož..

Chemie I : pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. : pracovní sešit. / Ivo Karger, Danuše Pečová, Pavel Peč - Olomouc : Prodos, c1999. - 39 s. : il. - brož..

Chemie na technických školách v Brně : 1849-1999. / Jiří Brandštetr, Adolf G. Pokorný ...[et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 130 s. : il., fot. - brož..

Chemie potravin 1. / Jan Velíšek - Vyd. 1. - Tábor : OSSIS, 1999. - 328 s. : il. - brož..

Chemie potravin 2. / Jan Velíšek - Vyd. 1. - Tábor : OSSIS, 1999. - 304 s. : il. - brož..

Chemie potravin 3. / Jan Velíšek - Tábor : OSSIS, 1999. - 342 s. : il. - brož..

Chemostratigrafické stanovení ekvivalence vrstev a souvrství české křídové pánve / Zdeněk Štaffen - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1999. - 153 s. : il. příl. - brož..

Chráněná území přírody : Česká republika. : stručný popis lokalit. / texty a obsahová náplň Jan Kos, Marie Maršáková - [Měř.] 1:515 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 55 x 95 cm -Co dokážu s matematikou
2. / Andrew King. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 112 s. : il. - váz..


Cvičení k matematice v kostce / Zdeněk Vošický - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 208 s. : il., tab. - brož..

Cvičení z algebry a geometrie / Bohuslav Hrůza, Hana Mrhačová - Vyd. 6. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 183 s. : tab. - brož..

Cvičení z genetiky rostlin / Jan Bednář, Tomáš Vyhnánek, Danuše Jedličková - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 133 s. : il. - brož..

Cvičení z inženýrské geologie / Marian Marschalko, Jarmila Müllerová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 94 s. : il., tab. - brož..

Cvičení z matematické analýzy I / Vlasta Krupková, Věra Studená - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 88 s. : il. - brož..

Človek a vesmír : ilustrované dejiny vesmírnych letov. / zostavili H. J. P. Arnold, [Curtis Peebles, Andrew Wilson] ; úvodné slovo Eugene A. Cernan. - Praha : Cesty, 1996. - 240 s. : il. - váz..

Člověk a jeho svět : úvod do studia antropologických věd. : základní antropologické otázky. : kulturní a sociální antropologie. / Josef Wolf - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 212 s. - brož..

Diagnosis and Treatment of Radiation Injuries - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1998. - 49 s. : tab. - brož..

Dielectric analysis of polymers and composites, and related phenomena : workshop of Physical Chemistry Fundamentals. / [editor Oldřich Zmeškal] - 1st ed. - Brno : University of Technology, 1999. - 32 s. : il. - brož..

Die Rhinocerotoidea (Mammalia) aus der unteroligozänen Spaltenfüllung Möhren 13 bei Treuchtlingen in Bayern / Undine Uhlig - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1999. - 254 s., 4 obr. příl. : tab., il. - brož..

Diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné / Josef Křenek, Jan Ostravský - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 213 s. : tab. - brož..

Differential geometry and applications : proceedings of the 7th Internacional Conference Satellite Conference of ICM in Berlin. : Brno, August 10-14, 1998. / editors Ivan Kolář ...[et al.] - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1999. - xiv, 664 s. - brož..

Domácí procvičování - matematika pro 5. třídu : sešit. / [titul Hedvika Vilgusová a Karel Vilgus] - Praha : Pierot, [1999?]. - 56 listů + il.. - brož..

Doporučené standardní metody v mikrobiologii mykobakterálních infekcí / [J. Horáček ... et al.] - Praha : Národní referenční laboratoř pro mykobaktérie SZÚ, 1998. - 48 s. : tab. - brož..


Doporučené techniky odběru vzorků a jejich transportu do laboratoří : metodická příručka. / Josef K. Fuksa - 2., opr. vyd. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 1999. - 56 s. : tab. - brož..


Einführung in die angewandte Statistik für Biowissenschaftler / Antonia Bettina Kesel, Monika M. Junge, Werner Nachtigall - Basel : Birkhäuser, 1999. - X, 264 s. : tab., grafy. - brož..

Ekologie vegetace střední Evropy Díl 1. / Jarmila Kubíková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 129 s. : il. - brož..

Elektrochemie / Zdeněk Samec - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 99 s. : il. - brož..

Elektromagnetická pole / [komentář k současné problematice v České republice napsal Jan Musil ; redakčně zpracovali Kamil Provazník a Jan Musil]. - Praha : Fortuna, 1999. - 24 s. : barev. il., tab. - brož..

Encyklopedie motýlů / Wijbren Landman - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 272 s. : barev. il. - váz..

Encyklopedie ptáků / Vladimír Bejček, Karel Šťastný - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 288 s. : barev. il. - váz..

Engineering Aero-Hydroelasticity : 3rd International Conference. : Prague, August 30 - September 3, 1999. : proceedings. / [editors Jaromír Horáček, Igor Zolotarev] - Prague : Academy of Science of the Czech Republic, 1999. - 422 s. : il., tab., grafy - brož..

Environmental Stress, Adaptation and Evolution / edited by Rudolf Bijlsma, Volker Loeschcke. - Basel : Birkhäuser, 1997. - XVII, 325 s. : tab., grafy. - váz..

Exposure of the American People to Iodine-131 from Nevada Nuclear-Bomb Tests : Review of the National Cancer Institute Report and Public Health Implications.. / [editor Anne Kelly] - Washington : National Academy Press, 1999. - XV, 272 s. : tab., grafy. - brož..

Fibonacciova čísla / [L. Francová ...et al.] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 85 s. - brož..

From the Biological Clock to Chronopharmacology / edited by Björn Lemmer. - Stuttgart : Medpharm, 1996. - 206 s. : il., grafy. - váz..

Fyzika pro 8. ročník základní školy / Růžena Kolářová, Jiří Bohuněk - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 223 s. : il. - brož..

Fyzika / [Josef Pecen a kolektiv] - 5. upr. a doplň. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 553 s. : il., tab. - brož..

Fyzika : laboratorní cvičení. / Ota Salyk a kolektiv - Vyd. 2., upr. - Brno : Vutium, 1999. - 97 s. : il. - brož..

Fyzika : sbírka příkladů. / Iva Kupská a kol. - Vyd. 3. přeprac. - Brno : VUTIUM, 1999. - 138 s. - brož..

Geologické památky Prahy : proterozoikum a starší prvohory. / Jiří Kříž - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 278 s., 16 obr. příl. : il., mp. + 1 mp.. - váz..


Geologické vycházky po Českém ráji a jeho okolí / Václav Ziegler - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 89 s. : mapy - brož..

Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce Roč. 6. 1998.. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 164 s. : tab., grafy. - brož..

Geometrický plán : příručka pro vyhotovitele i uživatele. / Jan Bumba - Praha : Linde, 1999. - 419 s. : il., tab., grafy. - brož..

History of Weather and Climate in the Czech Lands III : Daily Weather Records in the Czech Lands in the Sixteenth Century II. / Rudolf Brázdil, Oldřich Kotyza - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 1999. - 227 s. : il., tab. - brož..

Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno / Eva Soukalová, Drahomíra Krejčová - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1999. - 54 s. : il., tab., mapy - brož..

Hry se základními početními úkony : pro 8-9 leté děti. / Almuth Bartlová ; ilustroval Jan Birck. - Liberec : Dialog, 1999. - 24 s. : il. - brož..

Hvězdářská ročenka Roč. 76. 2000. / redakce Pavel Příhoda. - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 1999. - 246 s. : tab., grafy. - brož..

Hydrologická bibliografie za rok 52. 1998.. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., 1999. - VIII, 301 s. - brož..

Hydrologická ročenka České republiky 1998.. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1999. - 148 s. : fot., tab., grafy, mapy. - brož..

Informační technologie : základy práce na PC, Microsoft Office. / Petr Dydowicz ... [et al.] - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 102 s. : il. - brož..

Integrace prostorových dat : konference Olomouc 99. : Olomouc 7.-9. září 1999. : sborník příspěvků. / editor Vít Voženílek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 271 s. : tab. il. - brož..

Integrální počet funkcí jedné proměnné : matematika III a. / Lubomír Pavelka, Petr Pinka - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 103 s. - brož..

Isaac Newton : zakladatel teoretické fyziky. / Vladimír Malíšek - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 48 s., [8] s. obrazových příloh - brož..

Komplexní řešení ochrany a tvorby životního prostředí ve městech a v průmyslových oblastech : sborník přednášek. : 7. konference se zahraniční účastí. : 6. konference EKOREGIONU Čechy - Sasko - Dolní Slezsko. / [redakce sborníku Vladimír Prchlík] : Most, 21. a 22. září 1999. - Praha : Česká společnost pro životní protředí, 1999. - 112 s. : tab. - brož..


Krajina, meliorace a vodní hospodářství na přelomu tisíciletí : mezinárodní vědecká konference. : 22.9 a 23.9.1999, Brno, Česká republika. : sborník. - Brno : Dům techniky, 1999. - 321 s. : il., tab., mapy - brož..


Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti / Zdeněk Gába, Ilja Pek - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1999. - 111 s. : il., tab. + 8 tab.. - brož..

Life and work of Vojtěch Jarník / [editor Břetislav Novák] - 1st ed. - Prague : Prometheus, 1999. - 197 s. - brož..

Matematická analýza IV : posloupnosti a řady. / Jaroslav Seibert - 3. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 164 s. : grafy - brož..

Matematická analýza I / Pavel Drábek, Stanislav Míka - 4. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 158 s. : il. - brož..

Matematická analýza I / Svatopluk Švarc, Vlasta Krupková, Věra Studená - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 117 s. : il. - brož..

Matematické ... minutovky : 2. ročník. Díl. 1. / [Hana Milulenková, Josef Molnár] - Olomouc : Prodos, c1999. - 32 s., příl. - Brož..

Matematické ... minutovky : 2. ročník. Díl. 2. / [Hana Mikulenková, Josef Molnár] - Olomouc : Prodos, 1999. - 32 s., příl. - Brož..

Matematické ... minutovky : 3. ročník. Díl. 1. / [Hana Mikulenková, Josef Molnár] - Olomouc : Prodos, 1999. - 32 s., příl. - Brož..

Matematické ... minutovky : 3. ročník. Díl. 2. / [Hana Mikulenková, Josef Molnár] - Olomouc : Prodos, 1999. - 32 s., příl. - Brož..

Matematika III : pro PEF. / Ladislav Bican, Václav Slavík - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 124 s. : il. - brož..

Matematika III : pro TF. / Petr Němec, Václav Slavík - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 94 s. - brož..

Matematika I : repetorium pro studia na Fakultě podnikatelské. : (motivace, technika, aplikace). / Ivan Mezník - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 137 s. : il. - brož..

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice : pro gymnázia. / Jura Charvát, Jaroslav Zhouf, Leo Boček - 3. přeprac. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 223 s. : il. - brož..

Matematika pro gymnázia : analytická geometrie. / Milan Kočandrle, Leo Boček - 2., upr. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 220 s. : il. - brož..

Matematika pro přijímací zkoušky / Petr Rádl a kolektiv - Vyd. 3., nezm. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 55 s. - brož..


Matematika pro 3. ročník : příručka pro učitele. / Bohumil Novák, Josef Molnár - Olomouc : Prodos, 1998. - 192 s. : il. - váz..


Matematika pro 4. ročník zákadní školy : pracovní sešit. / Michaela Kaslová, Jana Jarošová, Renata Nechanická - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 80 s. : il. - brož..

Matematika pro 4. ročník základní školy / Michaela Kaslová, Jana Jarošová, Renata Nechanická - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 128 s. : barev. il. - brož..

Matematika pro 4. ročník základní školy : pracovní sešit. Díl 1. / Věra Kárová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 47 s. : il. - brož..

Matematika pro 4. ročník základní školy : pracovní sešit. Díl 2. / Věra Kárová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 54 s. : il. - brož..

Matematika pro 4. ročník základní školy : učebnice. / Věra Kárová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 152 s. : barev. il. + 2. příl. - brož..

Matematika v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ : sborník příspěvků z pracovního semináře 22.-23. 4. 1999. / [Editoři Bohumil Novák, Jitka Hodanová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 85 s. : il. - brož..

Matematika 6 : pracovní sešit s komentářem pro učitele. Část 1. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1998. - 88 s. : il., tab. - brož..

Matematika 6 : pracovní sešit s komentářem pro učitele. Část 2. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1998. - s. 90-175 : il., tab. - brož..

Matematika 6 : pracovní sešit. Část 1. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1998. - 88 s. : il., tab. - brož..

Matematika 6 : pracovní sešit. Část 2. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1998. - s. 90-175 : il., tab. - brož..

Matematika 6-9 : pro vyšší stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. / Jaroslav Eisler - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 172 s. : il. - brož..

Matematika 7 / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1999. - 159 s. : il. - brož..

Matematika 7 : učebnice s komentářem pro učitele. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1999. - 159 s. : il. - brož..

Matematika 9 1. díl. / [zpracovali: Alena Šarounová ...et al.] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 135 s. : il. - brož..

Mathematical Methods in Economics '99 : Proceedings of the 17th International Conference. : Jindřichův Hradec, Czech Republic; 14.-16. 9. 1999. / edited by Jan Plešingr. - Prague : Czech Society for Operations Research, 1999. - VI, 296 s. : tab., grafy. - brož..


Mechanika tuhých těles / Josef Šikula, Pavel Vašina - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 71 s. : il. - brož..


Mechatronics and Robotics '99 : 2nd International Conference. : Brno, Czech Republic; 6. 9.-8. 9. 1999. / editor Ctirad Kratochvíl ...[et al.] - 1st Ed. - Brno : Technical University, 1999. - 226 s. : il., fot., tab., grafy. - brož..

Medical Physics and Biomedical Engineering / Brian H. Brown ...[et al.]. - Bristol : Institute of Physics Publishing, 1999. - XXVI, 736 s. : tab., grafy. - brož..

MENDEL NET 99 : konference dokrotantů LDF MZLU v Brně. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 64 s. : il., tab. - brož..

Měření průtoku'99 : sborník příspěvků z konference. / [redakce Pavel Kárník] - Praha : Tech-Market, 1999. - 130 s. : il. - brož..

Mikrobiologie, imunilogie, epidemiologie, hygiena : pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy. / Dana Göpfertová, Daniela Janovská, Karel Dohnal - Vyd. 2. - Praha : Triton, 1999. - 134 s. : il. - brož..

Modelování a identifikace systémů / Petr Noskievič - Ostrava : Montanex, 1999. - iv, ii, 276 s. : il., tab. - brož..

Molecular Cell Biology / Harvey Lodish ...[et al.] - 3rd Ed., 5th Print. - New York : Scientific American Books, 1998. - XLVII, 1344 s., příl. : il., fot., tab., grafy. - váz..

Možnosti použití geofyzikálních metod : při ověřování nejasných strukturně geologických, popř. jiných vztahů na lokalitách při průzkumu a nápravě starých ekologických zátěží. / odborný řešitel projektu Miloš Karous - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 36 s. : tab., obr. příl. -
Nabídka školních ekologických projektů a programů na rok 1999-2000 - Praha : Tereza, 1999. - Nestr. - Brož..

Natural and Enhanced Environmental Radon / guest editor R. Biancotto ...[et al.] - Ashford : Nuclear Technology Publishing, 1998. - V, 85 s. : tab., grafy. - brož..

Nejkrásnější příběhy o zvířátkách / [Pavel Dorčák] - české vydání - Praha : Junior, [1999?]. - 53 s. : barev. il. - váz..

Ochrana slunečnice proti škodlivým činitelům / Karel Veverka, Josef Šedivý, Jan Jirátko - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 32 s. : il. - brož..

Odhalená tajemství Slunce / Rudolf Kippenhahn - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 275 s. : il. - váz..

Opakování geometrie / Hana Fabiánová, Bohuslava Ocmanová - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 77 s. : il. - brož..

Otevřená kulturní antropologie : sborník příspěvků semináře a badatelských studií k tématu. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 104 s. - brož..

Ottova moderní encyklopedie Sv. 1. Vesmír / [Odpovědná redaktorka Alena Křivánková] - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 216 s. : il. - váz..


Ověření krmných produktů z řepky v sortimentu produkčních krmných směsí pro dojnice / Miroslav Šimek ...[et al.] - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 26 s. : tab., il. - brož..

Ovzduší a zdraví / [komentář k současnému stavu v České republice napsala Helena Kazmarová ; redakčně zpracovali Kamil Provazník a Jaroslav Lener]. - Praha : Fortuna, 1998. - 28 s., [4] příl. : barev. il., tab. - brož..

Photonics Prague'99 : 3rd International Conference. : 21-23 June 1999, Prague, Czech Republic. : programme & book of abstracts. / [odborná redakce Pavel Tománek] - Praha : Tech-Market, 1999. - 152 s. - brož..

Physical Chemistry of Electrolyte Solutions : Modern Aspects. / Josef M. G. Barthel, H. Krienke, Werner Kunz. - Darmstadt : Dietrich Steinkopff, 1998. - XVII, 401 s. : tab. - váz..

Plant Biochemistry and Molecular Biology / edited by Peter J. Lea, Richard C. Leegood. - 2nd Ed. - Chichester : John Wiley, 1999. - XVI, 364 s. : il., tab., grafy. - brož..

Počátky filosofické antropologie / Břetislav Horyna - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 48 s. - brož..

Podnik a právo životního prostředí 1. aktualizace. / Marta Petříčková ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Podnik a právo životního prostředí 2. aktualizace. / Dana Římanová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Podnik a právo životního prostředí 3. aktualizace. / Dana Římanová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Podnik a životní prostředí 5. aktualizace. / Immo Bellman ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Podnik a životní prostředí 5. aktualizace. / Immo Bellman ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Použití vlnkové transformace při zpracování NMR signálu : obor: Elektronika, měřící a sdělovací technika. / Jaroslav Vojta - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - : 30 s. + tab., il.. - brož..

Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego T. 5. Zesz. 1. / redaktor Jadwiga Kwiatkowska ...[et al.]. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 544 s. : il., fot., tab., grafy. - brož..

Pracovní sešit z matematiky : pro 7. ročník základní školy. / Odvárko, Kadleček - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 180 s. : il. - brož..


Praktická bezlepková kuchařka / Alexandra Koukolová - Čestlice : Pavla Momčilová, c1999. - 57 s. - brož..


Praktická cvičení z biologie / Milan Hejtmánek a kol. - 4. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 204 s. : tab., il. - brož..

Praktická cvičení z fyzikální chemie / Vladimír Kubíček - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 71 s. : il. - brož..

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: květen 1999 - včetně 1. aktualizace. / Marie Adámková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa, 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: srpen 1999 - včetně 2. aktualizace. / Marie Adámková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 sešit, 1 příl. - brož..

Praktický zeměpis : pracovní učebnice zeměpisu pro 6.-9. ročník základní školy a víceletá gymnázia. / [Jana Peštová] - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1999. - 32 s. : il. - brož..

Pravděpodobnostní metody / Zdeněk Karpíšek - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 68 s. : tab. - brož..

Pravděpodobnost a statistika / Lubomír Pavelka, Jarmila Doležalová - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 182 s. - brož..

Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí / Milan Damohorský - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 212 s. - brož..

Preparativní cvičení z anorganické chemie / Karel Lichtenberg, Alena Lukavská - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 81 s. : il. - brož..

Principy a aplikace molekulární genetiky ve šlechtění / Vojtěch Hruban a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 242 s. : il., tab. - brož..

Proč se svět točí? : encyklopedie otázek a odpovědí. / Jinny Johnsonová, Philip Whitfield - České vyd. 2. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 144 s. : barev. il. - váz..

Průvodce noční oblohou : 175 hvězdných mapek, obrázků a kreseb, 30 barevných snímků hvězdné oblohy. : přehled nejdůležitějších událostí na obloze v letech 1999 a 2000 s astronomickým slovníkem. / Joachim Ekrutt ; hvězdné mapky a schémata: Wil Tirion. - čes. vyd. 1. - Praha : Vácklav Svojtka & Co., 1999. - 149 s. : il. - brož..

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE : ukázky testů přijímacích zkoušek na VŠE v Praze. : jediné úplné vydání všech variant pro rok. 1999. / Miloš Kaňka, Jan Coufal. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 1999. - 81 s. - brož..

Příklady z matematické analýzy / Jitka Kojecká, Miloslav Závodný - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 111 s. - brož..

Přírodní parky : krajinné oblasti a přírodní ráje pod záštitou UNESCO. / Peter Göbel - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group, 1999. - 251 s. : il. - váz..


Přírodní prostředí : pracovní sešit k učebnicím zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia. / [Pavel Červinka] - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1999. - 32 s. : il., tab. - brož..

Přírodopis III. pro 8. ročník základní školy / Luděk J. Dobroruka ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 158 s. : barev. il. - brož..

Přírodopis I. pro 6. ročník základní školy / Luděk J. Dobrouruka ...[et al.] - 2. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 127 s. : barev. il. - brož..

Přírodopis 8 / Jan Kantorek, Jaroslav Jurčák, Jiří Froněk a kol. - Olomouc : Prodos, c1999. - 127 s. : barev. il. - brož..

Příspěvek k poznání lichenoflóry Orlických hor 2 : Údolí horních toků řek Bělé, Zdobnice a Divoké Orlice. / Josef Halda. Floristický průzkum údolí potoka ve Vrchní Orlici (CHKO Orlické hory) / Josef Kučera - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1999. - 39 s. - brož..

Quo Vadis : osudové hodiny lidstva. 1. / [sestavil] Hans-Christian Huf. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 286 s. : il., fot. - váz..

Řešené maturitní otázky z matematiky / Ivan Bušek - 3. přeprac. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 631 s. : il. - váz..

Sbírka příkladů z lineární algebry / Libuše Tesková - 4. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 169 s. - brož..

Sbírka příkladů z matematiky I : lineární algebra. / Lenka Čížková - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 175 s. - brož..

Sbírka úloh z matematiky I : pro 6. a 7. ročník základní školy. / J. Trejbal ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 208 s. : tab., il. - brož..

Seznam předmětů na Matematicko-fyzikální fakultě v akademickém roce 1999/2000 / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 339 s. - brož..

Some taxonomic problems in the genus Daphne L. II / Josef J. Halda. New descriptions and combinations / Josef J. Halda, Ladislav Horáček - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1999. - s. 195-238 : il. - brož..

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost : zpráva o životním prostředí. 1998.. - [Ústí nad Labem] : Spolek pro chemickou a hutní výrobu, [1999]. - 23 s. : fot., tab., grafy. - Brož..

Srovnávací psychologie a základy etologie / Slávka Fraňková, Vítězslav Bičík - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 295 s. - brož..


State environmental policy - Prague : Minisry of the Environment of the Czech Republic, 1999. - 69 s. - brož..


Státní program ochrany přírody a krajiny ČR / [editoři Svatomír Mlčoch, Jan Hošek, František Pelc] - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. - 21 s., [21] s. barev. příl. + 1. příl. - brož..

Studia Biologica Vol. 3.. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1999. - 71 s. : fot., tab. - brož..

Studijní plány Matematicko-fyzikální fakulty : 1999/2000. / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 237 s. : tab. - brož..

Studijní programy : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická. : bakalářský studijní program, magisterské studijní programy. 1999-2000. / sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 75 s. : tab. - brož..

Světová pohoří Díl l. Evropa / Jiří Šlégl a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 176 s. : barev. il. a mapy - váz..

Technika a didaktika školních chemických pokusů I / Petr Koloros - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 164 s. : il. - brož..

Testy z matematiky 2000 / [redakce a zpracování Petra Červinková, Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 1999. - 128 s. - brož..

The basics of financial and insurance mathematics / Otakar Macháček - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 130, 27, 54 s. : tab. - brož..

The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 71.. - Prague : Charles University, 1999. - 74 s. : tab., grafy. - brož..

Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí : sborník referátů z 9. konference. : Soláň, 13.-15. 9. 1999. / redaktoři Pavel Dočkal, Edita Maszjarová. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 227 s. : tab., grafy. - brož..

Use of Technical Measurements in Solving Environmental Problems - Plzeň : University of West Bohemia, 1999. - 101 s., 10 s. barev. příl. : tab., il. - váz..

Úvod do fyzikálních měření / Milan Čmelík, Lubor Machonský, Lidmila Burianová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 98 s. : tab., grafy. - brož..

Vojenské vrtulové letouny / David Donald - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co, 1999. - 111 s. : il. - váz..

Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz / [zpracovali Erika Mechlová, Karel Košťál a kol.] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 588 s. : il. - váz..

Výpočtová mechanika '99 : 15. konference s mezinárodní účastí. : 18.-20. říjen 1999, Nečtiny. / [editor Jiří Křen] - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 350 s. : il., tab. - brož..

Výpočty v analytické chemii / Ludmila Benátská - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 69 s. : tab. - brož..


Výpočty z fyzikální chemie I / Vladimír Kubíček - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 71 s. - brož..

Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let) 1. / P. Bláha ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 182 s. : il., tab. - brož..

Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let) 2.. / P. Bláha ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 282 s. : tab. - brož..

Záhadné síly zvířat a rostlin / Rainer Holbe - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1999. - 244 s. - váz..

Základy bakteriologie / František Kaprálek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 241 s. : il. - brož..

Základy historické geologie a stratigrafie / Václav Ziegler - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 109 s. : tab., il. - brož..

Základy optimalizace a rozhodování / Karel Rais - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 112 s. : il., tab. - brož..

Základy petrologie pro posluchače zeměpisu / Stanislav Chábera - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 76 s. : il., tab. - brož..

Základy praktické práce v GIS : návody ke cvičením v prostředí geoinformačního systému IDRISI pro Windows. / Vladimír Židek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 191 s. : il. - brož..

Zpracování obrazových záznamů DPZ / Karel Pavelka - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 138 s. - brož..

Zvířátka chováme pro radost / Jana Moravcová - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 128 s. : il. - brož..

Životní prostředí : ekologie lidských sídel. / Josef Reichholf ; ilustroval Fritz Wendler. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 223 s. : barev. il. - Ikar, váz..

1000 receptů k úpravě rybích jídel a malý atlas našich ryb : pro vaše zdraví. / Jan Kocián. - Třebíč : Amaprint Kerndl, 1998. - 323 s. : il., fot. -
22nd Meeting on Electrochemical Power Sources : 22nd Batteries Brno. : International Conference on the 100th Anniversary of Brno Technical University. : Brno, 30. 8.-2. 9. 1999. / [editors] Jiří Vondrák, Marie Sedlaříková - Brno : Technical University, 1999. - 55 s. : fot., tab., grafy. - brož..

22. chemické zdroje proudu : mezinárodní konference pořádaná ke 100. výročí VUT. : Brno, 30. 8.-2. 9. 1999. / [redaktoři] Jiří Vondrák, Marie Sedlaříková - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 57 s. : fot., tab., grafy. - brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist