Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za listopad-prosinec 1999

AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. / Pracovní skupina pro jmenné zpracování dokumentů, Pracovní skupina pro věcné zpracování dokumentů, Rada pro katalogizační politiku - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1999. - 37 s. - brož..

Adresář knihoven ČR : 1. Vědecké knihovny, vysokoškolské knihovny, odborné knihovny, okresní a městské knihovny. : 2. Kdo je kdo v knihovnictví ČR. / [sestavila Stanislava Bílková] - 3. rozš. vyd. - Brno : Sdružení knihoven : Moravská zemská knihovna, 1999. - 165 s. + 1. příl.. - MZK, brož..

Advertising Directory : Česká republika. 2000.. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 1999. - 136 s. : fot. - brož..

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz : Jahrbuch. Jg. 49. 1998.. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1999. - 334, LI s., obr. příl. : tab. - brož..

Alter uuin in niuuen belgin : Studien zur Oxforder lateinisch-althochdeutschen Tatianabschrift. / Michael Flöer. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. - 464 s. : tab. - brož..

Angličtina na každý den : kalendář 2000. / [odpovědný redaktor Pavla Schreyerová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - Nestr. - brož..

Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce na prahu nového tisíciletí / Eva Cihelková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 32 s. - brož..

Básničkový kalendář na rok 2000. / Honza Volf - Praha : Nakladatelství jednoho autora, 1999. - Nestr. : il. - brož..

Bezpečná síť : jak zajistíte bezpečnost vaší sítě. / Miloš Kuchař - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 91 s. : il. - brož..

Bibliografia bibliografii polskich 1997. / opracowala Marzena Przybysz. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1999. - 279 s. - brož..

Bibliografie Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích za rok 1998. / sestavila Marie Suková. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 209 s. -
Bibliotekovedenije i bibliografija za rubežom : sbornik. Vyp. 138-139. / [redaktor N. P. Igumnova ...et al.]. - Moskva : Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 1997. - 200 s. - brož.

Blahoslav : kalendář Církve československé husitské. 2000. / [uspořádal Zdeněk Svoboda]. - Vyd. 1. - Praha : Blahoslav, 1999. - 186 s. : il., tab. - brož..

Bulletin Moravské galerie v Brně 55. 1999.. - Brno : Moravská galerie, 1999. - 216 s. : il., fot. - brož..

Bulletin Sdružení přesného lití 1999. / zpracovala Milada Haasová. - 1. vyd. - Brno : Sdružení přesného lití, 1999. - 33 s., příl. : il., fot., tab., grafy. - váz..

Co dělat, když... : ...aneb, kde hledat pomoc při řešení krizových situací. / Karel Barták - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 1999. - 16 s. - brož..


C++ Builder 4.0 : vývojové prostředí. / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 575 s. : il. + 1 CD-ROM. - váz..

Česko-německý vědeckotechnický slovník / [redakce Malgorzata Sokolowska ...et al.]. - Brno : Littera, 1999. - 868 s. - váz..

Český chemický průvodce 1999. / [hlavní redaktor, vydavatel Vladimír Janeček] - 8. vyd. - Brno : Exin, 1999. - 709 s. - brož..

Český plastikářský a gumárenský průvodce 1999. / [hlavní redaktor, vydavatel Vladimír Janeček] - 6. vyd. - Brno : Exin, 1999. - 602 s. - brož..

Data do kapsy : o veřejných knihovnách ČR v roce 1997. / Jana Luxová - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 46 s. : il. - brož..

Die Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union / Herausgeberin Renate Stuth - Prag : Wirtschaftsuniversität, 1999. - 123 s. : il., tab. - brož..

Dvanáctá planeta / Zecharia Sitchin ; [z anglického originálu] přeložila Ingrid Vichnarová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 447 s. : il. - váz..

Džbán : mezinárodní sochařské sympózium. : Hředle, 7. 7.-1. 8. 1999. 1999. / [text Václav Zoubek]. - Rakovník : Rabasova galerie, 1999. - Nestr. : 79 obr. na příl. - brož..

Ekonomika a informatika na přelomu tisíciletí : 4. mezinárodní konference. : 13.-14. září 1999. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 237 s. : il., tab. - brož..

Encyklopedie alternativní kultury / Steven Daly a Nathaniel Wice - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 384 s. : il. - váz..

Evangelický kalendář Roč. 80. 2000. / uspořádal Štěpán Hájek. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1999. - 177 s., obr. příl. : fot. - brož..

Flores scholarium : sborník konference ve Šlapanicích u Brna. : 22.-23.3.1999. : editoři Jana Nechutová, Drahomíra Baránková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 153 s. - brož..

Generace Evropa : studentský diář. 1999-2000. / [redakce Gérard Rousselot-Pailley et al.] - Praha : Nadační fond Generace Evropa Česká republika, 1999?. - 111 s. : il. + 1 příl.. - Brož..

Gerhard Dobesch : Almae matris Vindobonensis doctor atqve professor rite constitutus. : bibliographia. / [Igor Lisový, Kurt Tomaschitz] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 47 s. - brož..


Gramatické, multiagentové a znalostní systémy : sborník prací studentů Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Fakulty hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě. : Bratislava, SR; 7.-8. 5. 1999. / sestavil Jozef Kelemen - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 223 s. : grafy. - brož..


Hard & heavy masters : encyklopedie rocku, hard rocku a heavy metalu. / Pavel Bartas - Praha : M. Kosová, J. Špulák, 1997-1998. - 348 s. : il. - Brož..

Honba za meteorem / Jules Verne ; [z francouzského originálu přeložil Lubomír Petr]. - Nezkrácené vyd. - Brno : Návrat, 1999. - 234 s. : il. - váz..

Hvězdářská ročenka Roč. 76. 2000. / redakce Pavel Příhoda. - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, 1999. - 246 s. : tab., grafy. - brož..

Hydrologická bibliografie za rok 52. 1998.. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., 1999. - VIII, 301 s. - brož..

Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. / Jiří Cejpek. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 179 s. : il. - brož..

Informační systémy veřejné správy / V. Friedrich, M. Lukáš - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 284 s. : il., tab. - brož..

Informační technologie v chemické praxi / Oldřich Změškal ... [et al.] - Vyd. 1., upr. - Brno : Vutium, 1999. - 121 s. : tab., il. - brož..

Informační technologie : základy práce na PC, Microsoft Office. / Petr Dydowicz ... [et al.] - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 102 s. : il. - brož..

Inform katalog 2000. Díl 1. Marketingové informace. - 10. vyd. - Brno : Inform Net Partners, 2000. - 699 s. : il., tab. - váz..

Inform katalog 2000. Díl 2. Výrobky a služby. - 10. vyd. - Brno : Inform Net Partners, 2000. - 48, 39, 421 s. : fot., tab. - Váz..

International Workshop Control and Information Technology IWCIT '99 : held within the 150th Anniversary Celebration of VŠB - Technical University of Ostrava. : Ostrava, September 16, 1999. - Ostrava : VŠB - Technical University - 285 s. : il., tab. - brož..

Jak psát diplomové a jiné písemné práce / Miloslav Synek, Helena Sedláčková, Ivana Svobodová - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 64 s. : tab. - brož..

Jan Mukařovský and the Prague School / [herausgegeben von Vladimír Macura und Herta Schmid] - Potsdam : Universität Potsdam, 1999. - 331 s. - brož..

Jedeme na veletrh! : 100 tipů jak efektivně využít účasti na výstavách a veletrzích. / Ivan Bureš - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 149 s. : il. - brož..

Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Hradě pražském : Edice pramenů. 1. 1842-1871 / Marie Kostílková, Taťána Petrasová - 1. vyd. - Praha : Artefactum, 1999. - 200 s., il. - brož..

Kalendárium významných událostí a kulturních výročí v roce 2000. / [zpracovaly Jana Peková, Hana Lapková]. - Ústí nad Labem : Vědecká knihovna, 1999. - 41 s. - brož..


Kappadokische Keilschrifttafeln aus den Sammlungen der Karlsuniversität Prag / Karl Hecker, Guido Kryszat, Lubor Matouš - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 408 s., 160 s. příl. - váz..

Karma-Cola : výprodej tajemného Orientu. / Gíta Mehta - Vyd. 1. - Praha : ARGO, 1999. - 154 s. - brož..

Klub výtvarných umělců Horácka / [úvodní text Jan Dočekal] - Ždár nad Sázavou : Klub výtvarných umělců Horácka, 1999. - 20 volných listů - Brož..

Kniga : issledovanija i materialy. : sbornik. 74. / [redaktor Boris Vladimirovič Lenskij ...et al.]. - Moskva : Terra, 1997. - 411 s. : il. - váz.

Kniga : issledovanija i materialy. : sbornik. 75. / [redaktor Boris Vladimirovič Lenskij ...et al.]. - Moskva : Terra, 1998. - 347 s. : il., fot., tab. - váz.

Kniha seznamů : váš průvodce 1000 nejvýznamnějšími obchodními společnostmi v České republice. 2000.. - [Praha] : [Prague Business Journal], [2000]. - 250 s. : fot., tab. - Brož.

Knihovny současnosti '99 : sborník ze 7. konference. : Seč u Chrudimi, 14.-16. 9. 1999. 1999. / [sestavil Jaromír Kubíček]. - 1. vyd. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1999. - 220 s. : tab., grafy. - brož..

Kultura a politika v Československu : 1945-1956. / Alexej Kusák - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 663 s. : il. - váz..

Kulturní dimenze mezinárodních vztahů / Zuzana Lehmannová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 137 s. - brož..

Květiny pro slavnostní příležitosti : podnětné návrhy jak aranžovat čerstvé a sušené květiny pro různé slavnostní příležitosti. / Fiona Barnettová, Roger Egerickx ; fotografie Debbie Pattersonová. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 94 s. : barev. il. - váz..

Lidový kalendář 2000 / Eliška a Jaromír Jindrovi - Vyd. 1. - Hradec Králové : Futura, 1999. - 70 s. : il. - brož..

Marketing služeb v praxi finančních institucí : sborník přednášek. : 2. ročník odborné konference, 9. září 1999, Ostrava, Czech Republic. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1999. - 79 s. : il., tab. - brož..

Mikrofilmek címjegyzéke : idöszaki kiadványok. 9. / összeállította Nemes Erzsébet. - Budapest : Országos Széchényi könyvtár, 1995. - 180 s. -
Mýtus, sen a rituál / Erich Fromm - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1999. - 223 s. - váz..

Na prahu národní existence : touha a skutečnost. / Miroslav Hroch - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 275 s. : il. - váz..


Nečtou, nečtou, nečtou - jdou tou cestou klikatou : názory, nápady, postřehy, příběhy a kresby školáků. / [k vydání připravil Ivo Markvart] - 1. vyd. - Louny : Městská knihovna, 1999. - 55 s. : il. - Brož..


Němčina na každý den : kalendář 2000. / [odpovědný redaktor Dana Lysá] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - Nestr. - brož..

Obrana sprostých slov / Karel Steigerwald - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1999. - 216 s. : il. - váz..

Okres Frýdek-Místek v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 45 s. - váz..

Okres Karviná v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 48 s. - váz..

Okres Opava v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 61 s. - váz..

Okres Vsetín v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 42 s. - váz..

Ondráš: Vojenský umělecký soubor Armády České republiky - Velitelství vzdušných sil, Brno / [Jiří Majkus] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - Nestr. : fot. - brož..

Opis bibliograficzny wydawnictw ciaglych : (interpretacja postanowien PN-N-01152-02). / Maria Janowska - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1996. - 55 s. : tab. - brož..

Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 17. Median - Navarrete. - Praha : Paseka : Argo, 1999. - 1078 s., obr. příl. : il., fot., mapy. - Argo, váz..

Počítáme do deseti - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1999. - 10 s. - váz..

Polska bibliografia bibliologiczna 1996. / opracowala Teresa Pawlikowa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998. - 228 s. - brož..

Polska bibliografia bibliologiczna 1997. / opracowala Marzena Przybysz. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1999. - 319 s. - brož..

Používání informační a komunikační technologie ve výuce / Jana Kapounová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 74 s. : il. - brož..

Povodeň 1997 : zpráva o pomoci bližním rok po povodni. : červenec 1998. - Olomouc : Česká katolická charita, 1998. - 86 s. : il., tab. - Brož..

Proč se svět točí? : encyklopedie otázek a odpovědí. / Jinny Johnsonová, Philip Whitfield - České vyd. 2. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 144 s. : barev. il. - váz..


Ready for democracy? : civic culture and civility with a focus on Czech Society. / editor Martina Klicperová-Baker - 1 ed. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 269 s. : il., tab. - brož..


Research Institute of Crop Production, Prague-Ruzyně : Annual Report. 1998. / editor V. Skládal. - Prague : Research Institute of Crop Production, 1999. - 127 s. : fot., tab., grafy. - Brož..

Ročenka časopisu Stavitel : katalog strojů a nástrojů, materiálů, výrobků i služeb pro stavebnictví. 1997.. - Praha : Economia, 1997. - 112 s. : fot. - Brož..

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 1998-1999.. - Varnsdorf : Kruh přátel muzea Varnsdorf, 1999. - 55 s. : il., fot. - Brož..

Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru 2. / Ivo A. Benda ...[et al.]. - 1. vyd. - [Zlín] : Ivo A. Benda, 1999. - 408 s., 96 obr. na příl. - Váz..

Rozum do kapsy : malá encyklopedie. / [sestavil kolektiv autorů] - 7., upr. a dopl. vyd. - Praha : Albatros, 1996. - 629 s. - váz..

Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - Stav: listopad 1999 včetně 11. aktualizací. / Alois Fiala ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Sekce Downův syndrom / SPMP ČR : zpravodaj. 1999.. - Jablonec nad Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky, 1999. - 27 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož..

Setkání s tajemstvím / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1999. - 250 s. : il. - váz..

Severní Morava : regionální přírůstky knih a časopisů za rok. 1998. / zpracovala Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 233 s. - váz..

Slovar' knižnikov i knižnosti Drevnej Rusi : (17. v.). Vyp. 3. Čast' 3. P-S / redaktor Dmitrij M. Bulanin. - Sankt-Peterburg : Institut russkoj literatury (Puškinskij dom) Rossijskoj akademii nauk, 1998. - 518 s. - váz..

Slovenský chemický průvodce 1999. / [hlavní redaktor, vydavatel Vladimír Janeček] - 8. vyd. - Brno : Exin, 1999. - 263 s. - brož..

Slovenský plastikářský a gumárenský průvodce 1999. / [hlavní redaktor, vydavatel Vladimír Janeček, redaktor, Otomar Tůma] - 6. vyd. - Brno : Exin, 1999. - 246 s. - brož..

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost : výroční zpráva. 1998.. - Ústí nad Labem : Spolek pro chemickou a hutní výrobu, [1999]. - 92 s. : fot., tab. - Brož..

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost : zpráva o životním prostředí. 1998.. - [Ústí nad Labem] : Spolek pro chemickou a hutní výrobu, [1999]. - 23 s. : fot., tab., grafy. - Brož..

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 1998 / [zpracoval odbor informatiky MPSV] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. - 145 s. - brož..

Stranický tisk a periodika pod vlivem ČŽOSS v letech 1919-1938 / Pavel Marek - Olomouc : Gloria, 1999. - s. 89-109 - Brož..


Strategie účinnější státní podpory kultury - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 1999. - 112 s. - brož..

Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu / František Drastík a kolektiv - 2. dopl. vyd. - Ostrava : Montanex, 1999. - 722 s. : tab., il. - váz..

Stručné dějiny lidstva : pro malé i velké čtenáře. Ernst Hans Gombrich - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1999. - 299 s. : il. - váz..

Strukturalismus a sémiotika / Terence Hawkes - Vyd. 1. - Brno : Host, 1999. - 172 s. - váz..

Svět potravin na Internetu / Jürgen Steinmassl - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 1999. - 140 s. : il. - brož..

Systémy podnikového řízení ve společnosti znalostí : učební texty pro předmět management změny. / Jan Truneček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - : 184 s. + il.. - brož..

Tajemství Velkého Vonta / Jaroslav Foglar - 3. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 204 s. - váz..

The Prague Post Book of Lists 2000.. - Prague : The Prague Post, 2000. - 170 s. : fot., tab. - brož..

Ukazatele výzkumu a vývoje v České republice za rok 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 71 s. : tab. - Brož.

Upravlenije sovremennoj bibliotekoj : nastol'naja kniga menedžera. / [redaktory Je. A. Azarova, S. V. Puškova]. - Moskva : OGI, 1999. - 127 s. - brož..

Úloha univerzit v budoucí informační společnosti : sborník příspěvků pro česko-slovenskou část konference. : mezinárodní konference RUFIS '99, VUT Brno 7.-9.9. 1999. / [editor Luděk Matyska] - Brno : ApS, 1999. - 186 s. - brož..

Úřad není labyrint : praktické informace Ministerstva vnitra a Policie České republiky. / [odpovědný redaktor Věra Hnilicová] - Praha : Mnisterstvo vnitra České republiky, 1999. - 108 s. - brož..

Velké záhady minulosti : co se skrývá v pozadí historických událostí. / [redaktor Jiří Hanuš]. - Vyd. 2. - Praha : Reader's Digest Výběr, 1999. - 448 s. : il., fot. - váz..

Výběr z významných výročí roku 2000. / [sestavila Alena Šabatová]. - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1999. - 54 s. - brož.

Výroční zpráva 1998 - Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 1999. - 28 s. - Brož.

Washingtonský summit NATO : sborník dokumentů. / [sestavil Dobroslav Matějka] - Vyd. 1. - Praha : Česká atlantická komise, 1999. - 107 s. - brož..


Wave of the Present: The Scholarly Journal on the Edge of the Internet / Christopher L. Tomlins. - New York : American Council of Learned Societies, 1998. - 24 s. -


We are childrenjust the same : Vedem, the Secret Magazine by the Boys of Terezín. / [selected and edited by Marie Rút Křížková, Kurt Jiří Kotouč, and Zdeněk Ornest] - Prague : Aventinum, 1999. - 199 s. : il. - váz..

Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka Č. 33.. - Praha : Společnost Vítězslava Nováka, 1999. - 30 s. - Brož..

Z Bobří hráze / Jaroslav Foglar - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 257 s. - váz..

Židovská ročenka 5760 (1999-2000). / [sestavila Alice Marxová ...et al.]. - Praha : Židovská obec, [1999]. - 182 s. - Brož..

1000 otázek a odpovědí : dětská obrazová encyklopedie. : Řekni mi, proč...?. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co, 1999. - 192 s. : il. - váz..

160 let železáren v Třinci : 1839-1999. / Stanislava Hauerová, Jiří Wawrzacz. - Vyd. 1. - Třinec : Třinecké železárny, 1999. - 150 s. : il., fot., tab., grafy. - Váz..

1. rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru : Sdělení 1-378. / Ivo Benda, Miloslava Drsková - S.l. : [vl. nákl.], 1998. - 129 s., příl. - Brož..

1. rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru : sdělení 1-378. : [informace z přednášek ing. Ivo A. Bendy]. / Ivo A. Benda - S.l. : [vl. nákl.], 1998. - 22 s., obr. na příl. - Brož..

1. rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru : [sdělení 1-378]. / Ivo A. Benda, Miloslava Drsková ... [et al.] - 2. vyd. - S.l. : [vl. nákl.], 1999. - 388 s. : 107 obr. na příl. - Brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist