Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - O. Geografie, biografie, dějiny

za leden-únor 1999

5 minut do katastrofy...Zavolejte profesora Němce! / V. Labuda. - [Praha] : Agentura J. L. M., 1998. - 92 s., obr. příl. - (brož.)
Adršpašsko-teplické skály : česká verze - CZ. - Náchod : Juko, [asi 1998]. - 19 s. - (brož.)
Adršpašsko-teplické skály : english Version - GB. - Náchod : Juko, [asi 1998]. - 19 s. - (brož.)
Adršpašsko-teplické skály : deutsche Version - D. - Náchod : Juko, [asi 1998]. - 19 s. - (brož.)
Adršpašsko-teplické skály : polska wersja - PL. - Náchod : Juko, [asi 1998]. - 19 s. - (brož.)
Afrika, Amerika, Austrálie- Světový oceán a polární oblasti : zeměpis pro základní školy a nižší ročníky osmiletých gymnázií / H. Bujnová, J. Novotný, L. Skokan. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998. - 77 s. - (brož.)
Ahoj Jane : dopis fotografovi českému / E. Frančeová, S. Vaník. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - Nestr. - (váz.)
Album starých pohlednic Jizerských hor / P. Kurtin, O. Simm. - Vyd. 1. - Liberec : Nakladatelství 555, 1998. - 156 s. - (váz.)
L'Alighieri : rassegna bibliografica dantesca. An. 37. 1996. 8. N. S. - Ravenna : Angelo Longo, 1997. - 140 s. - (brož.)
L'Alighieri : rassegna bibliografica dantesca. An. 38. 1997. 9. N. S. - Ravenna : Angelo Longo, 1997. - 129 s. - (brož.)
L'Alighieri : rassegna bibliografica dantesca. An. 38. 1997. 10. N. S. - Ravenna : Angelo Longo, 1998. - 127 s. - (brož.)
L'Alighieri : rassegna bibliografica dantesca. An. 39. 1998. 11. N. S. - Ravenna : Angelo Longo, 1998. - 130 s. - (brož.)
Americká snídaně 2 : na Havaj přes Údolí smrti / J. Kratěna. - Olomouc : Votobia, 1998. - 181 s., obr. příl. - (brož.)
Andalusie : informace a tipy na dovolenou : průvodce / F. Šilhan. - Praha : Fischer, 1998. - 155 s., mp. - (brož.)
Andělin popel / F. McCourt. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 385 s. - (váz.)
Archeologie ve středních Čechách. 2. 1998 / [editor Michal Lutovský] - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 1998. - 468 s. - (brož.)
Archivní ročenka : Státní okresní archiv Kroměříž. 1998. - Kroměříž : Státní okresní archiv, 1998. - 116 s. - (Brož.)
Artušova smrt. 3, Kniha 11-21 / T. Malory. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1998. - 465 s. - (váz.)
Artušova smrt. 2, Kniha 8-10 / T. Malory. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 433 s. - (váz.)
Asie : poklady Dálného východu / [Pietro Tarallo] - [Praha] : Slovart, 1998. - 173 s. - (váz.)
Atlantida : svět před potopou / I. Donnelly. - Vyd. 2. upr., v IŽ 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 377 s., příl. - (váz.)
Autoatlas - Česká republika. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1998-99. - 76, 48 s. - (váz.)
Autoatlas - Česká republika : camping. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1999. - 76, 48, 32 s. - (váz.)

Autobibliografie : 1959-1997 / J. Himmel. - Brno : [vl. nákl.], 1997. - 19 s. - (Brož.)


Beiträge zur Deutung der Bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa : Materialien der archäologischen Konferenz : [Bronzen und Menschen an der Schwelle der Urnenfelderzeit imöstlichen Mitteleuropa]. Kraków, (PL) 05.02.1996-08.02.1996 / [redaktor Wojciech Blajer] - Kraków : Jagiellonen-Universität, 1997. - 254 s. - Institut für Archäologie, Kraków. - (brož.)
Belgický labyrint / G. Istendael. - Vyd. 1. - Praha : Cinemax, 1998. - 285 s., obr. příl. - (váz.)
Benešov / [Eva Procházková] ... [et al.]- 1. vyd. - Benešov : Město Benešov, 1998. - 94 s. - (váz.)
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. 10 / redakce L. Dokoupil. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 182 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Bitva o Jadran : c. a k. válečné námořnictvo za 1. světové války / J. Novák. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 201 s., 32 obr. na příl. - (váz.)
Blansko : brána Moravského krasu / I. Balák ...[et al.]. - 1. vyd. - Blansko : Městská knihovna, 1998. - 171 s. - (Brož.)
Blansko : historie a osobnosti / [Karel Kuča] ... [et al.]- Praha : Libri, 1998. - 23 s. - (brož.)
Bohatýrské zvěsti / A. Wenig. - Vyd. 3., v nakl. Volvox Globator 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 99 s. - (váz.)
Bohumila Grögerová - Josef Hiršal : rozhovor / P. Kotyk. - Praha : Středoevropská galerie a nakladatelství, 1997. - 111 s. - (Brož.)
Bouřlivý rok 1848 očima našich krajanů / S. Krajník. - Kladno : Okresní muzeum, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Brno : atlas města. - Brno : Geodezie Brno, 1997-1998. - 77 s. - (váz.)
Brno - plán města s mapou okolí. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 64 x 96 cm. - (brož.)
Brno a okolí : městský plán. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1998-99. - 80 s. - (váz.)
Bulat Okudžava - poslední koncert / J. Vondrák. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 101 s., obr. příl. - (váz.)
Burke a politika zvyklosti / R. Kirk. - Praha : Občanský institut, 1998. - 43 s. - (Brož.)
Bůh tomu chce : Češi a Moravané na 3. křížové výpravě do Svaté země / K. Wetzky. - Vyd. 1. - Brno : MoBa, 1998. - 195 s. - (váz.)
Byl jsem nablízku / F. Lukeš. - 2. vyd. - Poděbrady : Zámek, 1998. - 141 s. - (brož.)
Byla jsem ženou slavného muže : paměti druhé ženy S. K. Neumanna / B. Neumannová. - Vyd. 1. - Brno : Host, 1998. - 372 s. - (váz.)
Cesta na popraviště : život francouzské královny Marie Antoinetty / C. Erickson. - 1. vyd. - Ostrava : Domino, 1998. - 428 s. - (váz.)
Cestování časem : nálezy, důkazy, perspektivy / J. Brennan. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 202 s. - (brož.)
Chrudim : publikace o Chrudimsku pro výstavu Regiontour 1999 / Ivan Slejška - 1. vyd. - Chrudim : Městský úřad, 1998. - Nestr. - (Váz.)
Clementine Churchillová, žena velkého muže : soukromý portrét / J. Hardwick. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 351 s., obr. příl. - (váz.)
Co daly naše země Evropě a lidstvu. Část 1, Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození : 9. - 18. století. - 3. vyd. - Praha : Evropský literární institut, 1998. - 490 s. - (Váz.)

Comenius and the Significance of Languages and Literary Education : international Conference J. A. Comenius' Heritage and Education of Man for the 21th Century : selected Papers - Section 5 :[J. A. Comenius' Heritage and Education of Man for the 21st Century]. Prague, (CZ) 23.03.1992-27.03.1992 / edited by J. Hendrich, M. Procházka. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 373 s. - (brož.)


Cseh álmoskönyv / L. Vaculík. - 1. magyar nyelvu kiadás. - Poszony : Kalligram, 1998. - 469 s. - (váz.)
Čermák versus Al Capone / I. Brož. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 275 s., obr. příl. - (váz.)
Červené barety : historie a vzpomínky / J. Šolc. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 383 s., obr. příl. - (váz.)
Česká republika- Slovenská republika : autoatlas. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Česká republika : autoatlas. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 206, 7, 16 s. - (váz.)
Česká republika ve znacích, symbolech a erbech / J. Augustin. [Jiří Čarek] . - Sokolov : Arbor, 1997. - 392 s. - (váz.)
České dějiny v datech / J. Pernes. - Praha : Albatros, 1998. - 278 s. - (váz.)
České královny / J. Fidler. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 64 s. - (váz.)
České středohoří - západ : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 89 x 58 cm. - (brož.)
České země v letech 1848-1918 / M. Efmertová. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 463 s. - (váz.)
Československé Nieuporty / Z. Čejka. - Vyd. 1. - Praha : Zdeněk Čejka, 1998. - 12 s. - (Brož.)
Českoslovenství - středoevropanství - evropanství : 1918-1998 : úvahy, svědectví a fakta : výběr studií, myšlenek, shrnujících přehledů encyklopedické povahy, návrhů a závěrů odbornémezinárodní konference : Luhačovice 25.08.1997-26.08.1997 / [redakce Stanislava Kučerová] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 536 s. - (brož.)
Češi a Němci na Vysočině : sborník příspěvků. - Havlíčkův Brod : Okresní vlastivědné muzeum, 1998. - 322 s. - (Brož.)
Čína : průvodce do zahraničí / [Lenka Masojídková] - 1. vyd. - Praha : Olympia. - 207 s. - (brož.)
Čtení o T. G. Masarykovi / K. Čapek. - 2. nezm. vyd. - Praha : Česká expedice, 1998. - 199 s., 16 s. obr. příl. - (Česká expedice ; váz.)- (Riopress ; váz.)
Čtyřmi kontinenty / K. Rataj. - 1. vyd. - Zlín : Kabourek, 1998. - 166 s., obr. příl. - (váz.)
Čtyřnohá vrána / D. Charms. - Vyd. 2., v nakl. Hynek 1. - Praha : Hynek, 1998. - 210 s. - (váz.)
Degas, tanec a kresba / P. Valéry. - 1. vyd. - Praha : Kovalam, 1998. - 129 s. - (brož.)
Deutschland und seine Nachbarn : Spuren räumlicher Beziehungen / G. Friedlein, F. Grimm. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1995. - 101 s. - (brož.)
Dějepis v kostce II : novověk, dějiny nové doby : pro střední školy / M. Sochrová. - Vyd. 1. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 160 s. - (brož.)
Dějiny české zoologie : stručné dějiny naší systematické zoologie a životopisy našich systematických zoologů / E. Opatrný, F. Petruška. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Karlova, 1998. - 177 s. - Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc. - (brož.)
Dějiny Mexika / O. Kašpar. spolupráce E. Mánková. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 389 s. - (váz.)

Dějiny města Olomouce / V. Nešpor. - Vyd. 2., ve Votobii 1. - Olomouc : Votobia, 1998. - 347 s., 91 s. obr. příl. - (brož.)


Dějiny náboženského myšlení. 1, Od doby kamenné po eleusinská mystéria / M. Eliade. - 1. vyd. - Praha : ISE, 1995. - 429 s. - (Váz.)
Dějiny obce Královské Poříčí / E. Vlasáková, V. Vlasák, J. Jiskra. - Královské Poříčí : Obec Královské Poříčí, 1998. - 159 s. - (Váz.)
Dějiny Prahy. 2, Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti / [Pavel Bělina] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 565 s. - (váz.)
Dějiny Řecka / P. Hradečný ... [et al.]. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 765 s. - (váz.)
Dějiny starověkého světa / P. Oliva. - Vyd. 2. - Praha : Scientia, 1998. - 151 s. + 5 mp. - (váz.)
Dějiny zemí Koruny české v datech / F. Čapka. - 2., opr. a dopl. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 820 s. - (váz.)
Dělník a umělec : cesta Jiřího Němce z Cetoraze až na fotbalový Olymp / F. Steiner. - Praha : Riopress, 1998. - 143 s., 54 obr. na příl. - (váz.)
Děti a levobočci českých králů / J. Čechura, M. Hlavačka, J. Mikulec. - 4. vyd. - Praha : Akropolis, 1998. - 207 s. - (váz.)
Dobrodružství v Bílém domě : (To hlavní ze zprávy Kennetha Starra) / připravil D. Stern. - [Praha] : Knihcentrum, 1998. - 85 s. - (váz.)
Domažlice : plán města a okresu. - 3. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1998]. - 1 list ; 31 x 61 cm. - (brož.)
Dominikánská republika : informace a tipy na dovolenou : průvodce / K. Stružková. - Praha : Fischer, 1998. - 93 s. - (brož.)
Dopisy Mileny Jesenské / M. Jesenská. - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 271 s. - (váz.)
Dřevěnej chleba : vzpomínkový román z pražského Podskalí / B. Zimová. - Vyd. 1. - Praha : Petr Zima, 1998. - 174 s. - (váz.)
Eduard Cupák / J. Černý. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 206 s., obr. příl. - (váz.)
Essays on Ottoman Civilization : Proceedings of the 12th Congress of the Comité International d'Études Pré-Ottomanes et Ottomanes : [12th Congress of the Comité International d'ÉtudesPré-Ottomanes et Ottomanes]. Praha 1996. - Praha : Oriental Institut of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 423 s. - (brož.)
Euroregion Nisa - Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj : cykloprůvodce. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1999. - 50 s. - (brož.)
Faraonovo tajemství / V. Vanoyeke. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1997. - 220 s. - (brož.)
Femina : portréty českých žen / M. Marková. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1998. - Nestr. - (brož.)
Ferdinand Kindermann (1740-1801) : školský reformátor a osvícenský duchovní / J. Hanzal. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 91 s. - (brož.)
Fitzgerald a Hemingway : nebezpečné přátelství / M. Bruccoli. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 254 s. - (váz.)
Florida : průvodce na cesty / L. Booth. - Brno : Geodezie, 1998. - 128 s. - (brož.)
Fotografie / J. Pulicar. - 1. vyd. - Praha : Kovalam, 1998. - Nestr., 1 příl . - (váz.)
František - mistr a učitel modlitby / L. Lehmann. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 247 s. - (brož.)

František Kožík : tisíc slov o lásce / A. Kožíková, O. Kožíková. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - 139 s. - (váz.)


František Lydie Gahura : zlínský architekt, urbanista a sochař : Státní galerie ve Zlíně, Grafický kabinet zlínského zámku 15.09.1998-22.11.1998 / [text katalogu Ladislava Horňáková] - Zlín :Státní galerie, 1998. - 43 s. - (brož.)
Galerie brněnských osobností. 1, A - K / Z. Chmel. - Vyd. 1. - Brno : Ante, 1998. - 155 s. - (váz.)
Galerie nesmrtelných. Sv. 1, Češi a Moravané / [Jiří Bílek] ...[et al.]- Vyd. 1. - Třebíč : [Akcent], 1998. - 307 s. - (Váz.)
Garri Kasparov - Jan Timman : Eurotel Trophy Praha 1998. - [Praha] : Agentura Orbis 64. - 63 s. - (brož.)
Geografie - Geologie. Č. 6. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 178 s. - (brož.)
Geografie České republiky : přehled / P. Chalupa. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 79 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
The Golden Lane / H. Salfellner. - 1. Aufl. - Praha : Vitalis, 1998. - 104 s. - (brož.)
Grosswohnsiedlungen in europäischen Städten : Probleme und Perspektiven aus der Sicht von Wissenschaft und Praxis / Hrsg. E. Müller. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1997. - 104 s. -(brož.)
Hanácký kalendář : čtení pro zábavu a poučení v roce. 1999. - Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města, 1998. - 157 s., obr. příl. - (Brož.)
Heideggerovo mlčení / B. Lang. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 162 s. - (váz.)
Historia magistra vitae - Vita magistra historiae : Sborník statí k 75. narozeninám Univ. Prof. Dr. Josefa Cacha / [autoři příspěvků: Marta Černotová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 213 s. - (brož.)
Historia Magistra: Poučení z historie : 4. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera / F. Šmahel. - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého , 1998. - 40 s. - (brož.)
Historická čítanka z českých dějin a literatury : pro 2. stupeň základní školy a nižší třídy víceletých gymnázií / K. Kamiš, M. Dlouhý. - Vyd. 1. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 192 s. -(brož.)
Historický atlas měst České republiky. Sv. č. 5, Hradec Králové / [Miroslav Richter] ... [et al.]- Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 1998. - Nestr. + 20 příl. - (brož.)
Hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945 / D. Irving. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 857 s., obr. příl. - (váz.)
Hodně si pamatuju.. : perličky v duši Raoula Schránila / L. Tunys. - Vyd. 1. - Praha : Ametyst, 1998. - 195 s., obr. příl. - (váz.)
Hodonín : plán města. - 2. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1999]. - 1 list ; 31 x 31 cm. - (brož.)
Hořovicko : plán města Hořovice a okresu Beroun. - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1998]. - 1 list ; 46 x 61 cm. - (brož.)
Hrabě Monte Christo a ti druzí / J. Kovařík. - Vyd. 1. - Třebíč : Tempo, 1998. - 158 s. - (Váz.)
Hrobky / A. Ganeri. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 45 s. - (váz.)
Hrušky : občané své obci : almanach. - Podivín : Galerie, 1998. - 207 s. - (Váz.)
100 Jahre Institut für Länderkunde 1896-1996 : Entwicklung und Perspektiven : Festschrift / Hrsg. A. Mayr...[et al.]. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1996. - 160 s. - (brož.)

Hvězdy českého filmu. 4 / R. Vítková. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 63 s. - (váz.)


Hvězdy českého filmu. 3 / R. Vítková. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 64 s. - (váz.)
Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 16 / sestavily A. Vindušková, M. Šatochinová. - 1. vyd. - Praha : Státníústřední archiv, 1998. - 92 s. - (Brož.)
Írán : země, kam se nejezdí / M. Černý. - Vyd. 1. - Jihlava : IEC, 1998. - 120 s., obr. příl. - (Brož.)
Jackie po Jackovi : portrét dámy / C. Andersen. - Praha : Práh, 1998. - 406 s., 62 obr. na příl. - (Práh ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Jak jsem potkal Čechy / M. Dejdar. - Praha : Formát, 1998. - 127 s., obr. příl. - (váz.)
Jak možná věřit / I. Žídek, J. Herman. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 223 s., obr. příl. - (váz.)
Jak zvládat paniku a strach cestovat / J. Praško, H. Prašková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 213 s. - (brož.)
Jan Grossman - Interpretace : odkaz Jana Grossmana divadelníkům : 3. část cyklu reflexí o jeho teorii, praxi a životě / uspořádali J. Dvořák, Z. Jindrová, M. Klíma. - 1. vyd. - Praha : Pražská scéna, 1998. - 154 s., obr. příl. - (brož.)
Jan Patočka a Masarykova univerzita / J. Vítek. - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 1998. - 24 s.. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Já, Viktorie : memoáry britské královny / C. Harrod-Eagles. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 407 s. - (Brána ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Jeden z prokletých / J. Jelen. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - 216 s. - (váz.)
Jemnicko. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Jihlavsko. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Jindřich Matyáš Thurn : muž činu / M. Pojar. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 259 s. - (váz.)
Jiří Mrázek : práce 1940-1998 : Čes. muzeum výtvarných umění v Praze 16.09.1998-15.11.1998. Galerie Gema v Praze 16.09.1998-08.10.1998 / [texty v katalogu Zbyněk Sedláček] ... [et al.]- Praha: Gema Art, 1998. - 118 s. - (brož.)
Jizerské hory a Frýdlantsko : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 102 x 58 cm. - (brož.)
Josef Hoffmann a jeho rodný dům v Brtnici / [redigovala Eliška Nosálová] - 1. vyd. - Brtnice : Společnost Josefa Hoffmanna, 1998. - 37 s., obr. příl. - (Brož.)
Josef Hoffmann and His Native House in Brtnice / [edited by Eliška Nosálová] - 1st Publ. - Brtnice : Společnost Josefa Hoffmanna, 1998. - 33 s., obr. příl. - (Brož.)
Josef Hoffmann und sein Geburtshaus in Brtnice / [redaktion Eliška Nosálová] - 1. Ausg. - Brtnice : Společnost Josefa Hoffmanna, 1998. - 36 s., obr. příl. - (Brož.)
Josef Váchal : ohlasy na život a tvorbu / [připravili Jindřiška Labuťová, Milan Baják] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vědecká knihovna Hradec Králové, 1998. - 139 s. - (brož.)
Jules Verne : život a dílo klasika sci-fi / H. Lottman. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 333 s., obr. příl. - (váz.)
Kaddiš za nenarozené dítě / I. Kertész. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 122 s. - (váz.)
Kaladý, aneb Útočiště řeči- Svědectví. Deník z roku 1939- Mluvící pásmo : (1938-1940) / M. Součková. - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 221 s. - (váz.)

Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí : nástin života a díla vůdčí osobnosti českého katolického modernismu / P. Marek, L. Soldán. - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 1998. - 471 s.,obr. příl. - (brož.)


Karel Malich : objekty, pastely, kresby / [texty Josef Hlaváček, Jana Ševčíková, Jiří Ševčík] - Ústí nad Labem : Nadace "Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem", 1998. - Nestr. -(Brož.)
Karel starší ze Žerotína a jeho doba : sborník příspěvků z vědeckého sympozia : Bludov 06.11.1993-07.11.1993 / [redakce František Spurný] - Bludov : Nadace Karla staršího ze Žerotína, 1995. -53 s., obr. příl. - (Váz.)
Karel Vilém Medau : 1791-1866 : Litoměřice 09.1998-10.1998. - Litoměřice : Galerie výtvarného umění, 1998. - 69 s. - (brož.)
Kaznějov. - Plzeň : Euroverlag, [1998]. - 1 list ; 31 x 31 cm. - (brož.)
Kde domov můj... / G. Eckelt. - [Ústí nad Labem] : Albis International, 1998. - 227 s. - (brož.)
Kdo byl kdo : naši cestovatelé a geografové / J. Martínek, M. Martínek. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 509 s. - (váz.)
Kdo je Miloš Zeman : exkluzivní výpověď / M. Zeman. - Vyd. 1. - Praha : Petr Rybka, 1998. - 143 s., obr. příl. - (brož.)
Kladno v osobnostech. - 2. přeprac. a rozš. vyd. - Kladno : Luh, 1998. - 187 s. - Vědecká knihovna, Kladno. - (váz.)
Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder / S. Beza. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 417 s. - (brož.)
Kleopatra : ve znamení hada / S. Obermeier. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 375 s. - (váz.)
Kniha o Praze 7 / editor D. Broncová. - Praha : MILPO, 1998. - 191 s. - (váz.)
Komeniologické studie : soubor textů o J. A. Komenském. Díl 2, Texty publikované v letech 1959 - 1977 / J. Patočka. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 396 s. - (váz.)
Konec patriarchátu : z mé lukovské kroniky / F. Pavlíček. - Vyd. 4., (v Academii l.). - Praha : Academia, 1998. - 203 s. - (váz.)
Kráčím starou Příbramí / J. Čáka. - Příbram : Knihkupectví, galerie a antikvariát Olšanská & Hyšpler, 1998. - 83 s. - (váz.)
Král a bohyně / J. Tarr. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 1998. - 459 s. - (váz.)
Krátké radosti, krátké smutky / M. Kašpárková. - l. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 159 s. - (brož.)
Kristallnacht in Karlsbad- Křišťálová noc v Karlových Varech / K. Hahn. - 1. Aufl. - Prag : Vitalis, 1998. - 108 s. - (váz.)
Krkonoše : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 77 x 89 cm. - (brož.)
Kruh nepřátel českého jazyka : fejetony / I. Klíma. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 179 s. - (váz.)
Krušné hory - Karlovarsko : Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec : turistická mapa. - 2., rozš. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 89 x 77 cm. - (brož.)
Ksiega pogrzebów parafii radzionkowskiej z lat 1811-1850 / Wydal Z. Kwasny. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1998. - 306 s. - (brož.)
Kulturně historický kalendář okresů Šumperk a Jeseník. 1999 / [sestavil Zdeněk Filip] - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1998. - 41 s. - (brož.)
Kulturní geografie : jazyk, národy, náboženství, kulturní dědictví / J. Anděl. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 146 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nadLabem. - (brož.)

Ladění pro dvě struny / M. Šulcová. - 2. vyd. - Praha : Melantrich, 1998. - 373 s. - (váz.)


Ladislav Čepelák : soupis grafické práce 1948-1996. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1998. - 166 s. - (váz.)
Ladislav Zívr : práce z let 1929-1977 : Klatovy, Galerie U bílého jednorožce 11.1998-01.1999 / [katalog sestavil Jaromír Zemina] - Klatovy-Klenová : Galerie, 1998. - 45 s. - (brož.)
Laureáti Nobelovy ceny za chemii / R. Weinlich. - Olomouc : Alda, 1998. - 140 s. - (brož.)
Laureáti Nobelovy ceny za mír / S. Kovářová. - Olomouc : Alda, 1998. - 107 s. - (brož.)
Lásky slavných mužů : 14 necenzurovaných biografií / R. Dörrzapf. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 277 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Legenda aurea / [Jacobus de Voragine] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 444 s. - (váz.)
Legionáři ze Sobotecka / F. Staška. - Sobotka : Nadace rodného domu Fráni Šrámka, 1998. - 47 s. + 7 příl. - (Brož.)
Leny Aardse ... something out of nothing.. : Prague 09.1998-10.1998 / M. Pachmanová. - Prague : The National Technical Museum, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Letokruhy Ladislava Lakomého / E. Dufková. - Brno : Šimon Ryšavý, 1998. - 142 s. - (váz.)
Léčebná kuchařka svaté Hildegardy : rady a poznatky svaté Hildegardy z Bingenu o léčivé síle našich potravin / G. Hertzka, W. Strehlow. - Praha : Alternativa, 1998. - 255 s. - (brož.)
Liberec - město v klínu hor / fotografoval M. Drahoňovský. uspořádal a slovem provází R. Karpaš... [et al.]. - Vyd. 1. - Liberec : Nakladatelství 555, 1998. - 159 s. - (váz.)
Literární sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci : 1984-1998 : almanach k 15. výročí sekce / [sestavil Bohumír Kolář] - Olomouc : Vlastivědná společnost muzejní, 1998. - 47 s. -(Brož.)
Londýn : životopis města / C. Hibbert. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 349 s., obr. příl. - (váz.)
Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945 : právní a politické aspekty obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci / J. Kuklík. - 1. vyd. -Praha : Karolinum, 1998. - 175 s. - (brož.)
Luboš Hruška a zahrada jeho duše / I. Kastnerová. - 1. vyd. - Plzeň : vl. nákl., 1998. - 142 s. - (brož.)
Ludmila Padrtová : obrazy, kresby : Galerie moderního umění v Hradci Králové 10.09.1998-08.10.1998. Galerie Klatovy/Klenová 04.1999-05.1999. - Hradec Králové : Galerie moderního umění, 1998. - Nestr. - (brož.)
Madeleine Albrightová : portrét ministryně zahraničí / T. Blood. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1998. - 245 s., obr. příl. - (PROSTOR ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Madonna : proměny vévodkyně sexu / D. Stern. - Praha : Knihcentrum, 1998. - 95 s. - (váz.)
Malý lexikon obcí České republiky. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 222 s. - (brož.)
Maroko : informace a tipy na dovolenou : průvodce / K. Stružková. - Praha : Fischer, 1998. - 93 s. - (brož.)
The Medieval World : Europe 1100-1350 / F. Heer. - London : Phoenix, 1998. - 7, 365 s., obr. příl. - (brož.)

Mexiko : dějiny a kultura Mayů, Aztéků a dalších předkolumbovských národů / [Maria Longhen] - Praha : Rebo, 1998. - 292 s. - (váz.)


Métiers et commerce a Byzance : du treizieme au quinzieme siecles / V. Hrochová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 104 s. - (brož.)
Minimum o rodokmenu / V. Svoboda. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1998. - 78 s. - (váz.)
Minulostí Západočeského kraje. 33. 1998 / [uspořádal Ivan Martinovský] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Albis International, 1998. - 304 s. - (brož.)
Minulostí Západočeského kraje. 16.-33. (1980-1998). Rejstřík / sestavil I. Martinovský. - Vyd. 1. - [Ústí nad Labem] : Albis International, 1998. - 87 s. - (Brož.)
Místopisný slovník historický Království českého / sepsal A. Sedláček. - Vyd. 2., v Argu 1. - Praha : Argo, 1998. - 1043 s. - (váz.)
Mohelnicko + cykloturistika : turistická mapa. - 1. vyd. - Jeseník : JENA, 1996. - 1 list ; 46 x 63 cm. - (Brož.)
Moje Jamboree / H. Vecková. - 1. vyd. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 1998. - 55 s. - (brož.)
Moje nejmilejší verše / J. Žáček. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - 102 s. - (váz.)
Moje vzpoura proti Nově aneb Jak jsem se odmítl stát loutkou / M. Maňák. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 105 s. - (brož.)
Monty : polní maršál Bernard Montgomery / N. Hamilton. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1998. - 597 s. - (váz.)
Moravská brána očima geologa / M. Janoška. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 48 s., 31 obr. na příl., příl. - (brož.)
Moravskoslezské Beskydy : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 102 cm. - (brož.)
Moravský severovýchod v epoše Husitské revoluce : Poodří a Pobečví v husitském období v letech 1378-1471 / J. Jurok. - 1. vyd. - Nový Jičín : [vl. nákl.], 1998. - 278 s. - (Brož.)
Moudrý člověk a světec František Saleský / A. Ravier. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 263 s. - (brož.)
Muži a milenci českých královen / J. Čechura, M. Hlavačka, J. Mikulec. - 4. vyd. - Praha : Akropolis, 1998. - 215 s. - (váz.)
Můj život. 1 / V. Javořická. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 211 s. - (váz.)
Můj život patří mně / I. Pekárková. rozmlouval V. Ševela. - 1. vyd. - Praha : Melantrich , 1998. - 158 s. - (brož.)
Myšlení jako vášeň : rozhovor Lenky Jaklové s profesorem Rudolfem Zahradníkem / L. Jaklová, R. Zahradník. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 179 s., obr. příl. - (brož.)
Na dalekých toulkách / V. Kříž. - San Francisco : Obzor, 1998. - 162 s. - Astera G, Jihlava. - (brož.)
Na nebi sladké Francie : válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1939-1945. Část 2 / J. Rajlich. - Vyd. 1. - Praha : Ares, 1998. - 249 s. - (váz.)
Například jeden život / L. Klukanová. - Vyd. 1. - Jihlava : Parolaart, 1998. - 156 s. - (Brož.)
Naše Roveň : vzpomínky / L. Morávková-Udržalová. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 314 s. - (brož.)
Naše vlast / [Pavel Augusta, František Honzák] - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 1998. - 176 s. - (váz.)

Nádherná Sidonie : příběh poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice / O. Janka. - Knižní vyd. 2. - Praha : Elka Press, 1998. - 70 s. - (brož.)


Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu : sborník příspěvků z mezioborového vědeckého sympozia : Litomyšl 29.05.1998-30.05.1998. - 1. vyd. - Litomyšl : Státní okresní archiv, 1998. -211 s. - (Brož.)
Návrat archaismu : spekulace o psychedelických houbách, Amazonii, virtuální realitě, UFO, evoluci, šamanismu, znovuzrození Bohyně a konci historie / T. McKenna. - Praha : DharmaGaia, 1998. -346 s. - (DharmaGaia ; brož.)- (Maťa ; brož.)
Nenuda : cestujeme po Evropě / B. Karpetová, K. Sládková. - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 55 s. + 1 příl. - (brož.)
Die Neubewertung Leipziger Altbauquartiere und Veränderungen des Wohnmilieus : gesellschaftliche Modernisierung und sozialräumliche Ungleichheiten / K. Wiest. - Leipzig : Institut fürLänderkunde, 1997. - 159 s. - (brož.)
Nobelova cena za fyziologii a medicínu. 1995 a 1996 / editoři O. Benešová, C. Höschl. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 147 s. - (brož.)
Novinářka na Divokém východě / P. Procházková. rozhovor připravil J. Pazderka. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 183 s. obr. příl. - (brož.)
Novohradské hory : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 89 cm. - (brož.)
Novosedlice - okres Teplice v Čechách : plán obce. - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1998]. - 1 list ; 31 x 21 cm. - (brož.)
O osudech městských částí Olomouce / M. Tichák. - Olomouc : Středisko informatiky a služeb školám, 1998. - 75 s. - (Brož.)
Oběti Jalty : pravdivá historie jedné z nejotřesnějších epizod druhé světové války / N. Tolstoj. - Vyd. 1. - Praha : Elka Press, 1998. - 457 s. - (váz.)
Obsah - výraz - význam. II, Miloši Dokulilovi k 85. narozeninám / [uspořádaly Jarmila Panevová, Zdena Skoumalová] - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 220 s. - Filozofická fakulta UK, Praha.- (brož.)
Odívání sluncem : inspirace z esoterických průhledů do minulosti a budoucnosti Slovanstva / K. Funk. - Brno : Agape, 1998. - 268 s. - (váz.)
Okolí Prahy - východ. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 102 cm. - (brož.)
Okolí Prahy - západ : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 102 cm. - (brož.)
Okres Nový Jičín v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 46 s. - (váz.)
Okres Olomouc v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 126 s. - (váz.)
Okres Šumperk. - Šumperk : Okresní úřad, [asi 1998]. - Nestr. - (Brož.)
Okres Zlín v roce : souběžná regionální bibliografie. 1997 / [zpracovaly Tatiana Kalinová, Alexandra Šumpelová] - Zlín : Knihovna Františka Bartoše, [1998]. - 218 s. - (Brož.)
Olomouc : plán města. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 63 x 95 cm, 7 s. příl. - (brož.)
Olomoucko - západ + cykloturistika : turistická mapa. - 1. vyd. - Jeseník : JENA, 1996. - 1 list ; 63 x 47 cm. - (Brož.)
Omluvte mě, pane profesore : příběh ze života českobudějovických studentů za války / M. Dědič. - 1. vyd. - Vimperk : Papyrus, 1998. - 194 s. - (brož.)
On the Way to Jesus! : Czech Jesuits during the Communist Oppression / J. Pavlík. - 1st Ed. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1998. - 6, 57 s. - (brož.)
Orlické hory + cykloturistika : turistická mapa. - 1. vyd. - Jeseník : JENA, 1995. - 1 list ; 63 x 47 cm. - (Brož.)

Ota Hofman / [text Milena Šubrtová] ...[et al.]- Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 1998. - 159 s. - (brož.)


Ota Zítek, režisér a divadelní ředitel : kapitola z dějin českého divadla / I. Petrželka. - Brno : Šimon Ryšavý, [1998]. - 142 s. - (brož.)
Otmar Oliva : sochy / [Michal Altrichter] ...[et al.]- Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1998. - 78 s. - Slovácké muzeum, Uherské Hradiště. - (brož.)
Oxford encyklopedie slavné osobnosti / [Peter Aykroyd] ...[et al.]- 2. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 383 s. - (váz.)
Palackého cesta : pohledy na život a činnost Františka Palackého a lidí mu blízkých : sborník příspěvků k 200. výročí narození Františka Palackého / [sestavila Libuše Hrabová, MiloslavPospíchal] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 158 s. - (brož.)
Památky archeologické. Vol. 89. 1998. Nr. 1. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1998. - 192 s. - (brož.)
Paměti legionáře Josefa Heřmanského z Dobrovice : doplněné o soupis legionářů okresu Mladá Boleslav / J. Heřmanský. - 1. vyd. - Mladá Boleslav : Okresní muzeum, 1998. - 162 s. - (Brož.)
Partneři slavných / J. Bauer. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 206 s. - (váz.)
Pekařovo mládí a zrání / J. Hanzal. - Sobotka : Nadace rodného domu Fráni Šrámka, 1998. - 39 s. - (Brož.)
Písecké ulice : náměstí, samoty a komunikace / [Lubor Ludvík, Jiří Prášek] - Písek : J & M, 1998. - 163 s., mp. - (váz.)
Písek před 25 lety aneb Kronika roku 1974 / J. Prášek. - Písek : J & M, 1998. - 108 s. - (brož.)
Plán umírání / T. Leary. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 225 s. - (váz.)
Plzeň : průvodce. - Plzeň : Magistrát města Plzně, 1998. - 128 s., 15 s. obr. příl. - (brož.)
Plzeň : Reiseführer. - Pilsen : Magistrat der Stadt Pilsen, 1998. - 128 s., 15 s. obr. příl. - (brož.)
Plzeň : Guide-Book. - Plzeň : Municipality of Pilsen, 1998. - 128 s., 15 s. obr. příl. - (brož.)
Plzeň : Guide. - Pilsen : Municipalité de la ville de Pilsen, 1998. - 128 s., 15 s. obr. příl. - (brož.)
Po stopách Julia Wiehla : průvodce k semináři : Křtiny, Školní lesní podnik "Masaryků les" 02.10.1998 / J. Truhlář. - Křtiny : Školní lesní podnik "Masarykův les", 1998. - 23 s., příl., mp.příl. - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. - (váz.)
Podivuhodné přírodní úkazy / I. Štoll, P. Ptáček. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 61 s. - (váz.)
Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti : sborník referátů : Lázně Sedmihorky 24.04.1998-25.04.1998. - Semily : Státní okresní archiv, 1998. - 255s. - (brož.)
Podkrkonoší : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 90 cm. - (brož.)
Podyjí - Vranovská přehrada. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Pohled do historie : Děčín - Podmokly a okolí / výběr pohledů a text P. Joza. - 1. vyd. - [Praha] : Foto Grafia OHV - Oldřich Holan, 1998. - Nestr. - (váz.)
Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují / B. Dvořáček. - Vyd. 1. - Nové Město nad Metují : Městský úřad, 1998. - 471 s., obr. příl. - (váz.)


Politicko-organizační vývoj českého živnostenského hnutí
: sborník k dějinám 19. a 20. století / P. Marek. - Praha : Historický ústav, 1996. - S. 115-130. - (Brož.)


Politikové a vznik republiky : 1914-1918 / P. Prokš. - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 1998. - 238 s. - (brož.)
Potlesk pro Dagmar Havlovou-Veškrnovou / A. Georgiev. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - Nestr. - (váz.)
Poutník na zemi / J. Čep. - Vyd. 1. - Brno : Proglas, 1998. - 292 s. - (Proglas ; váz.)- (Vyšehrad ; váz.)
Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyzackiego na Kujawach i w ziemi chelminskiej w latach 1246-1343 / S. Józwiak. - Wyd. 1. - Torun : Uniwersytet MikolajaKopernika, 1997. - 278 s. + 4 příl. - (brož.)
Praha 14 v zrcadle času / J. Šmíd ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Místní úřad Městské části Praha 14, 1998. - 233 s., obr. příl. - (váz.)
Praha černá a zlatá : výjevy ze života jednoho evropského města / P. Demetz. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 501 s. - (váz.)
Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou Československa 18. října 1918 : (Washingtonská deklarace). - Praha : Eva, 1998. - 59 s. - Masarykův ústav Akademie věd ČR,Praha. - (brož.)
Prst na spoušti : pohled do zákulisí nacistických tajných služeb: vzestup a pád Heydrichova esa pro zvláštní úkoly / R. Cílek. - Vyd. 1. - Třebíč : Tempo, 1998. - 363 s., 37 obr. na příl. -(Váz.)
Průvodce cestovatele po dálnicích celého světa : 25 cest po nejúchvatnějších krajích světa / [John M. Baxter] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 192 s. -(váz.)
Přátelství : korespondence / M. Brod, F. Kafka. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 453 s. - (váz.)
Přední český endokrinolog Karel Šilink / editor L. Stárka. - Praha : Maxdorf, 1998. - 163 s. - (váz.)
Přemyslovské lustrování / V. Tatíček. - 1. vyd. - Praha : Apropos, 1998. - 231 s., obr. příl. - (brož.)
Přiznání policejního rady : příběhy ze záhrobí i zákulisí / M. Dočekal, J. Bauer. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1998. - 141 s., obr. příl. - (váz.)
Přírodní obraz Země : pro 1. ročník gymnázia / M. Štulc, P. Příhoda, H. Srbová. - 2., upr. vyd., dotisk. - Praha : Fortuna, 1998. - 151 s. - (brož.)
Přísné milosrdenství : C. S. Lewis a příběh velké lásky / S. Vanauken. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 247 s. - (brož.)
R. A. Dvorský - král české taneční hudby / V. Bittner. - 1. vyd. - Praha : Editio Praga, 1998. - 101 s., obr. příl. - (brož.)
Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu / M. Hampl. - 1. vyd. - Praha : DemoArt, 1998. - 110 s. - (brož.)
Region Věrovany. 50, Obelisk / [Gustav Vožda] - Věrovany : Obecní zastupitelstvo, 1998. - 6 s. + 2 příl. - (Brož.)
Rodrigo de Arriaga (+1667) Philosoph und Theologe : Prag 25.06.1996-28.06.1996 / herausgegeben T. Saxlová, S. Sousedík. - Praha : Karolinum, 1998. - 232 s. - (brož.)
Roman Brichcín : obrazy/kresby : České Budějovice 19.02.1998-22.03.1998 / [Vlastimil Tětiva] - České Budějovice : Alšova jihočeská galerie, 1998. - Nestr. + 1 příl. - (Brož.)
Roman Ondák : určitě jsem tady byl : Galerie hlavního města Prahy, Praha: Staroměstská radnice 19.11.1998-03.01.1999 / [text Karel Srp] - Praha : Galerie halvního města Prahy, 1998. - Nestr. - (brož.)

Rozhovory s Baudrillardem / M. Gane, M. Arnaud, S. Lotringer. - Olomouc : Votobia, 1997. - 179 s. - (brož.)


Rozhovory s Ramanou Mahárišim. Díl 3 / Ramana Maháriši. - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 1999. - 216 s. - (Brož.)
Rukojeť poznání. - 2., rozš. vyd. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 245 s. - (váz.)
Rukopisné fondy archivů v České republice / redaktor M. Tošnerová. - Praha : Archiv Akademie věd ČR, 1998. - 340 s. - (brož.)
Russland - aktuell / I. Brade, M. Schulze. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1997. - 120 s. - (brož.)
Rybníkář Josef Šusta : nestor cechu sv. Petra / B. Jiroušek. - České Budějovice : vl.nákl., 1998. - 33 s. - (brož.)
Říkají mi Aram / W. Saroyan. - Praha : Eminent, 1998. - 158 s. - (váz.)
S kolem po střední Moravě : Koměřížsko : cykloturistický průvodce. - Kroměříž : Topkám, 1998. - 32 s. - (Brož.)
S kytarou v Antarktidě / L. Brabec, Z. Šmíd. - [Praha] : Knihcentrum, 1998. - 140 s. - (váz.)
Satja Saí Baba promlouvá. Sv. 2, Promluvy Bhagavána Šrí Satja Saí Baby pronesené v létech 1961-62 / Satjá Saí Baba. - 1. vyd., (rev. a rozš. vyd.). - Zámrsk : Sai center, 1998. - 262 s. -(brož.)
Sborník Chebského muzea. 1997. - Vyd. 1. - Cheb : Chebské muzeum, 1998. - 202 s. - (brož.)
Sborník Západočeského muzea v Plzni : historie. 14. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1998. - 149 s., mp. příl. - (brož.)
Sborník Západočeského muzea v Plzni : historie. Suplement. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1998. - 22 s. - (brož.)
Schody do celého světa / F. Ptáček. - Plzeň : Koniáš, 1998. - 219 s. - (váz.)
Sestup do temnot : Pearl Harbor 1941 - výpověď potápěče válečného námořnictva / E. Raymer. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 205 s., obr. příl. - (váz.)
Severní Amerika : krajem zlatokopů / L. Špillarová, V. Špillar. - Jablonec nad Nisou : SH-Progress, 1998. - 141 s. - (váz.)
Severní Morava : vlastivědný sborník. Sv. 76. - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1998. - 80 s. - (Brož.)
Silvestr M. Braito 1898-1962 : příspěvek k českému tomismu. - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 108 s. - (brož.)
633. Squadrona - Operace Cobra / F. Smith. - Vyd. 1. - Beroun : Baroko & Fox, 1998. - 175 s. - (brož.)
Skarby Muzeum archeologicznego w Poznaniu : historia ich pozyskania, zaginiecia i odzyskania / M. Chlodnicki. - Poznan : Muzeum Archeologiczne, 1996. - 52 s., 7 s. obr. příl. - (brož.)
Slavné prohry, slavné vítězství koruny české : devět vybraných kapitol z dějin českého válečnictví / J. Frais. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 191 s. - (váz.)
Slánský obzor : ročenka Společnosti Patria a Vlastivědného muzea ve Slaném. Roč. 4. 1996. - Slaný : Patria - Společnost pro ochranu kulturního dědictví, 1996. - 103 s. - (Brož.)
Slováci v České republice po roce 1945 / R. Prokop ...[et al.]. - 1. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1998. - 199 s. - Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava. - (brož.)
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců : 1950-1998. Díl 2, D - G / [editor Zbyšek Malý] - Vyd. 1. - Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998. - 408 s., obr. příl. - (váz.)

Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, M - Ž / B. Bacílková... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 791 s. - Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha. - (Brána ; váz.)-(Knižní klub ; váz.)


Smrt Jana Masaryka - nebyla to sebevražda / J. Grulich. - Vyd. 2., dopl. a rozš. vyd. - Karviná : [vl. nákl.], 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Space in prehistoric Bohemia / edited by E. Neustupný. - Praha : Institute of Archaeology, 1998. - 176 s. - (váz.)
Společenské a hospodářské složky krajiny : pracovní sešit k zeměpisu pro 8. a 9. ročník základní školy / [zpracoval Stanislav Mirvald, Jan Kopp] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 40 s. -(brož.)
Starověké civilizace : školní encyklopedie / J. Chisholm, A. Millard. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 290 s. - (váz.)
Statistický bulletin : severomoravský kraj. 1998. 1. až 3. čtvrtletí. - Ostrava : Český statistický úřad, 1998. - 66 s. - (Brož.)
Statistický bulletin : Jihomoravský kraj. 1998. 1. až 3. čtvrtletí. - Brno : Český statistický úřad, 1998. - 76 s. - (Brož.)
Státy a území světa / V. Liščák, P. Fojtík. - 2., aktualiz., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 1095 s., 16 s. příl. - (váz.)
Städte und Städtsysteme in Mittel- und Südosteuropa : Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1996. - 244 s. - (brož.)
Století posledních Přemyslovců / J. Žemlička. - 2. přeprac. vyd., v Melantrichu 1. - Praha : Melantrich, 1998. - 412 s. - (váz.)
The Stones of Prague : History, Pattern and Memory / M. Anderson. - Dubicko : Infoa, 1998. - 92 s. - (brož.)
Stopami dějin Náchodska : sborník Státního okresního archivu Náchod. 4. - Vyd. 1. - Náchod : Státní okresní archiv, 1998. - 287 s. - (brož.)
Stráž pod Ralskem- Stráž pod Ralskem. Mapa okolí- Hamr na Jezeře. - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1998]. - 1 list ; 31 x 41 cm. - (brož.)
Střední Morava : kulturněhistorická revue. 1998. Č. 7. - Olomouc : Memoria, 1998. - 141 s. - (brož.)
Student Atlas of World Politics / J. Allen. - Guilford : The Dushkin Publishing Group, 1994. - 8, 98 s. - (brož.)
Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. 21 / redaktor K. Jonca. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 428, 14 s. - (brož.)
Studien zum Burgwall von Mikulčice. Bd. 2 / herausgegeben von F. Daim... [et al.]. - Brno : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 1997. - 397 s.- (váz.)
Sváteční rozjímání / O. Nytrová, P. Hořec. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 208 s., obr. příl. - (váz.)
Svět Indie : Indie, Pákistán, Nepál, Bhútán, Bangladéš a Šrí Lanka : kulturní atlas / G. Johnson. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 240 s. - (váz.)
Svět ve starověku / H. Martell. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 160 s. - (váz.)
Šedá eminence : život v náboženství a v politice / A. Huxley. - 2. vyd., v nakl. Avatar 1. vyd. - Praha : Avatar, 1998. - 297 s. - (váz.)
Šest skoků do budoucnosti / J. Fischer. - 2. vyd., v Idea Servis 1. vyd. - Praha : Idea Servis, 1998. - 156 s. - (brož.)
Šumperk : plán města. - Šumperk : JENA, 1997. - 1 list ; 44 x 62 cm. - (Brož.)

T. G. Masaryk a situace v Čechách a na Moravě od konce 19. století do německé okupace Československa : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého kolokvia : Praha, vila Lanna 31.05.1996-02.06.1996. - Praha : Ústav T.G.Masaryka, 1998. - 153 s. - (brož.)


Tajemná Olomouc aneb Olomouc, jak ji neznáte / A. Schindler. - Olomouc : Votobia, 1998. - 139 s. - (brož.)
Tajemství otráveného kalicha : další vyprávění sira Rogera Shallota o tajemných spiknutích a mysteriózních vraždách, k nimž došlo za vlády Jindřicha VIII / M. Clynes. - 1. vyd. - Brno : MoBa, 1998. - 234 s. - (váz.)
Tak pravil Miroslav Macek aneb Démon zblízka / P. Jüngling, P. Žantovský. - Olomouc : Votobia, 1998. - 174 s., obr. příl. - (brož.)
Táborský archiv : sborník Státního okresního archivu v Táboře. Sv. 8 / [uspořádal Rudolf Tecl] - Tábor : Státní okresní archiv, 1998. - 249 s. - (brož.)
Teď už to vím... : možné je všechno / L. Bílá. - [Praha] : Knihcentrum, 1998. - 161 s. - (váz.)
Telčsko. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Tesla : životní příběh jednoho z největších světových vynálezců / T. Wise. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 431 s. - (váz.)
Theorie und Quantitative Methodik in der Geographie : 11. Deutschsprachiges Kolloquium des Arbeitskreises : Leipzig/Naunhof 28.02.1996-02.03.1996 / Hrsg. O. Margraf. - Leipzig : Institut fürLänderkunde, 1996. - 144 s. - (brož.)
To jsem celý já / J. Rosák. literární spolupráce O. Dudek. - 1. vyd. - Praha : Oskar, 1998. - 122 s., obr. příl. - (váz.)
Toulky českou minulostí. Díl 7, Od konce napoleonských válek do vzniku Rakouska-Uherska : (1815-1867) / P. Hora. - 1. vyd. - Praha : Via Facti, 1998. - 222 s. - (váz.)
Tři životy : osudy žen staropražského rodu / A. Palkosková-Wiesenbergerová. - Praha : B.Just, 1998. - 430 s. - (B. Just ; váz.)- (Pluto ; váz.)
Twórczosc chóralna Andrzeja Hundziaka / M. Misiak-Czop. - Lódz : Akademia Muzyczna, 1996. - 65 s. - Inaug.-Diss. - (Váz.)
Twórczosc Karola Wojtyly : materialy z sesji zorganizowanej z okazji 46. Kongresu Eucharystycznego : [46. Swiatowy Kongres Eucharystyczny]. Wroclaw 18.05.1997 / redaktor Z. Solski. - Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 141 s., 9 obr. na příl. - (brož.)
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Staré Město, Kunovice - plán města s mapou okolí. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 43 x 64 cm. - (brož.)
ÚAPPSČ : ročenka 1993-1996 : výroční zpráva 1997. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 1998. - 93 s. - (brož.)
Úsměvy z pozůstalosti / H. Volf. - Praha : Nakladatelství jednoho autora, 1998. - 216 s. - (brož.)
V mlhách : 4. věta / L. Janáček. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 5 s. + 16 příl. - (váz.)
V mlhách : 4. Satz / L. Janáček. - Brünn : Mährisches Landesmuseum, 1998. - 6 s. + 16 příl. - (váz.)
V mlhách : 4. movement / L. Janáček. - Brno : Moravian Museum, 1998. - 5 s. + 16 příl. - (váz.)
V zemi císaře kanibala / V. Plešinger. - 1. vyd. - Praha : Rybka Publishers, 1998. - 239 s., 16 s. obr. příl. - (váz.)
Vandrování Pacifikem a okolím / O. Ulč. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1998. - 182 s., obr. příl. - (váz.)
Václav Fajt : grafika a poštovní známka / [Jana Potužáková] - Plzeň : Západočeská galerie, 1998. - Nestr. - (Brož.)

Václav Klaus, Miloš Zeman - Souběžný portrét / M. Čermák. - Praha : Knihcentrum, 1998. - 95 s., obr. příl. - (váz.)


Ve stínu Prahy / O. Komend-Soentgerath. - Ostrava : Montanex, 1998. - 110 s. - (brož.)
Velká encyklopedie Země / J. Clark ... [et al.]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 300 s. - (váz.)
Velké postavy východního myšlení : slovník myslitelů / uspořádal I. McGreal. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 623 s. - (váz.)
Víno tvé výborné : rozhovory / S. Karásek, Š. Hájek, M. Plzák. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1998. - 293 s. - (brož.)
Vladimir Solov'jev : Gorneje i Dol'neje v poeziji Vladimira Solov'jeva : leksičeskije rjady : poetičeskije obrazy / S. Koryčánková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 226 s. -(brož.)
Vladimír Růžička / V. Zlatohlavý ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : ETC, 1998. - 62 s., obr. příl. - (váz.)
Vlastivědná ročenka Státního okresního archivu v Blansku. 1997. - Znojmo : Zdeněk Bína, 1998. - 83 s. - (Brož.)
Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí. 9. - Ústí nad Orlicí : Státní okresní archív, 1998. - 130 s. - (brož.)
Vlastní životopis : 1798-1818 / F. Palacký. - Nový Jičín : Státní okresní archiv, 1998. - 84 s. - Muzejní a vlastivědná společnost, Frenštát pod Radhoštěm. - (brož.)
Vratislav Blažek : hráč před bohem a lidmi / M. Valtrová. - Vyd. 1. - [Praha] : Achát, 1998. - 179 s., obr. příl. - (váz.)
Vraždy hollywoodských hvězd / V. Borovička. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1998. - 270 s. - (váz.)
Vybraná hudební výročí roku. 1999 / [zpracovatel Miluše Vašíčková] - Ostrava : Vědecká knihovna, 1998. - 76 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z fyzické geografie : klimatologie / J. Kopp, J. Suda. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 104 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra geografie, Plzeň. - (brož.)
Vyškovská brána. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Východočeský sborník historický. 7 / [redaktor Vlastimil Doubrava] ... [et al.]- Pardubice : Východočeské muzeum, 1998. - 208 s. - (brož.)
Výzkumy v Čechách. 1996-1997. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1998. - 339 s. + 2 mapy. - (brož.)
Význační evropané : osobnosti, které utvářely současnou Evropu / [sestavili Martyn Bond, Julie Smith, William Wallace] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Evropský literární klub, 1998. - 461 s. -(Váz.)
Vzestup a pád komunistické Evropy / Z. Zeman. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 324 s., obr. příl. - (váz.)
Vzpomínky na život a filosofii / E. Voegelin. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. - 136 s. - (brož.)
Vzpomínky z dětství / A. Adlof. - 1. vyd. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 1998. - 95 s. - (Váz.)
Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga / C. Jung. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1998. - 395 s., obr. příl. - (váz.)
Who's who of Czech Politicians. - Prague : Trade Links, 1998. - 288 s. + 1 příl. - (Brož.)
Wroclawskie studia wschodnie. 2. 1998 / redaktor C. Hernas... [et al.]. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 282 s. - (brož.)

Wybrane problemy historii Polski i Niemiec 19. i 20. wieku. [2] / redaktor K. Fiedor, E. Stadtmüller. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 313 s. - (brož.)


Z badan nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego / [redaktor Jan Jaskanis] - Warszawa : Panstwowe Muzeum Archeologiczne, 1996. - 193 s. - Zespol do badan pradziejowego górnictwa, Warszawa. -(brož.)
Z deníků Antonína Strnadla 2 - Tváře / A. Strnadel. - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Muzejní a vlastivědná společnost, 1998. - 24 s. - (brož.)
Z dědova čtvrtého alba aneb Pohledy Kroměříže : ze soukromé sbírky Pavla Dvořáčka. - [Kroměříž] : Saša Michajlovič, 1998. - 45 s. - (Brož.)
Z historie Kroměříže : místní část Vážany, Kotojedy / A. Dubovský. - Kroměříž : Saša A.Michajlovič, 1998. - 65 s. - (Brož.)
Z historie Kroměříže : místní část Těšnovice, Trávník / A. Dubovský. - Kroměříž : Saša A.Michajlovič, [asi 1998]. - 85 s. - (Brož.)
Z historie Kroměříže : místní část Šelešovice, Drahlov / A. Dubovský. - Kroměříž : Saša A.Michajlovič, 1998. - 66 s. - (Brož.)
Zamyšlení nad historií kraje v povodí Vydřího potoka / K. Petráš. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 32 s. - (brož.)
Zapomenuté věky země Bójů / A. Bauerová. - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 1998. - 231 s., obr. příl. - (váz.)
Západočeský historický sborník. 4 / [uspořádal Vladimír Bystrický] ... [et al.]- Vyd. 1. - Plzeň : Státní oblastní archiv, 1998. - 295 s. - (Brož.)
Zbyněk Vostřák : idea a tvar v hudbě / Z. Pudlák. - 1. vyd. - Praha : H & H, 1998. - 156 s. - (brož.)
Země dobrá, to jest země česká / [k vydání připravily Ivona Kučerová, Lucie Medová] - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1998. - 335 s. - (váz.)
Zeměpisný obrázkový atlas : pro 7. až 9. ročník zvláštní školy / [František Teplý] - 1. vyd. - Praha : Parta, 1998. - 47 s. - (váz.)
Zlatá ulička / H. Salfellner. - 1. vyd. - Praha : Vitalis, 1998. - 104 s. - (brož.)
Zmizelý Prostějov : kresby Zdeňka Horáka. 2 / Z. Horák. - Olomouc : DANAL, [1998]. - 12 listů. - (brož.)
Zrození svobody : Praha, Muzeum hl. m. Prahy 09.10.1998-28.02.1999 / [autor katalogu Jan Jungmann] - Praha : Muzeum hl.m. Prahy, 1998. - 65 s. - (brož.)
Zubří u Nového Města na Moravě : minulost a současnost / I. Štarha, P. Svoboda. - Zubří : Obec Zubří, 1998. - 85 s. - (Brož.)
Žďárské vrchy : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 90 cm. - (brož.)
Ženy a milenky českých králů / J. Čechura, M. Hlavačka, E. Maur. - 5. vyd. - Praha : Akropolis, 1998. - 207 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist