Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - L. Zemědělství

za leden-únor 1999

...a vždycky přijde nové léto : vyprávění Matěje K., gymnazijního profesora v.v / V. Jestřáb. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1998. - 142 s., obr. příl. - (brož.)
40 Years of Long-term Plant Nutrition Trials (VOP) / J. Baier ...[et al.]. - Prague : Research Institute of Crop Production, 1998. - 68 s. - Laboratory of Plant Nutrition Diagnostics, Prague.- (brož.)
Agricultura tropica et subtropica. Vol. 31. 1998. - Prague : Czech University of Agriculture, 1998. - 216 s. - Institute of Tropical and Subtropical Agriculture, Prague. - (brož.)
Agricultural Economics and Agribusiness / G. Cramer, C. Jensen. - 6th Ed. - New York : John Wiley, 1994. - 21, 534 s. - (váz.)
Bionafta : ekologické alternativní palivo do vznětových motorů / Z. Pokorný. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 43 s. -(brož.)
Bonsaje. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1998. - 64 s. - (váz.)
Bylinář Matky přírody / J. Griffin. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 450 s. - (váz.)
Bylinky : jak sázet, pěstovat, sklízet a zpracovávat vlastní úrodu bylinek / K. Sanecki. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 124 s. - (váz.)
Byliny. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1998. - 64 s. - (váz.)
Chov ovcí a koz / A. Vejčík, M. Král. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 145 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Chov psů v roce 2000 / H. Wachtel. - V Čes. rep. 1. vyd. - České Budějovice : Dona, 1998. - 277 s. - (váz.)
Current Techniques in Small Animal Surgery / edited by M. Bojrab. - 4th Ed. - Baltimore : Williams & Wilkins, 1998. - 27, 1340 s. - (váz.)
České názvosloví chorob rostlin : studijní zpráva / V. Kůdela. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 75 s. - (brož.)
České zemědělství : jeho stav a možnosti rozvoje / F. Čuba, J. Hurta, F. Trnka. - Luhačovice : TOKO, 1998. - 120 s., obr. příl. - (brož.)
České zemědělství na prahu třetího tisíciletí : sborník prací z mezinárodní konference. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 206 s. - Provozně ekonomická fakulta MZLU.- Ústav podnikové ekonomiky, Brno. - (brož.)
Činčila : průvodce pro mladé chovatele / V. Motyčka. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 32 s. - (brož.)
Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v ČR za rok. 1998 / vypracoval J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 88 s., příl. - (Brož.)
Dendrologie lesnická. Část 1, Jehličnany / L. Úradníček, J. Chmelař. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 97 s., 29 s. obr. příl. - (brož.)
Dendrologie lesnická. Část 2, Listnáče 1. (Angiospermae) / L. Úradníček, J. Chmelař. - 1. vyd., Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 119 s., 30 s. příl. -(brož.)
Domácí zvířátka / Z. Roller. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1998. - Nestr. - (váz.)
Dopad změn v klasifikaci jatečných prasat na výrobu vepřového masa : [sborník ze semináře] : Kostelec nad Orlicí 24.11.1998. - Kostelec nad Orlicí : Sdružení východočeských chovatelůhospodářských zvířat - sekce chovatelů prasat, 1998. - 39 s. - (brož.)

Doporučené technologické postupy pěstování zrnin, olejnin a luskovin a jejich ekonomika / Z. Abrham ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělstvíČeské republiky, 1998. - 51 s. - (brož.)


Encyklopedie koček / E. Verhoef-Verhallen. - Praha : Rebo, 1997. - 239 s. - (váz.)
Encyklopedie koní / J. Hermsen. - Praha : Rebo, 1998. - 312 s. - (váz.)
Encyklopedie přenosných rostlin / N. Vermeulen. - Praha : Rebo, 1998. - 280 s. - (váz.)
Encyklopedie stromů a keřů / N. Vermeulen. - Praha : Rebo, 1998. - 287 s. - (váz.)
Endokrinologie psa a kočky / M. Svoboda, J. Doubek ...[et al.. - Brno : Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, 1998. - 271 s., 124 obr. na příl. - (váz.)
Exotičtí pěvci celého světa : astrildi, špačci, snovači, pěnkavy.. / M. Smrček. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1998. - 165 s. - (váz.)
Hodnocení jakosti živočišných produktů : skripta / P. Pipek, M. Pour. - Vyd. 1. - Praha : KUFR, 1998. - 139 s. - Česká zemědělská univerzita. - Agronomická fakulta, Praha. - (brož.)
Hospodářská úprava lesů / J. Simon, J. Kadavý, J. Macků. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 10, 234 s. - (brož.)
Informační materiály pro účastníky floristického kurzu České botanické společnosti : Česká Lípa 05.07.1998-11.07.1998 / red. K. Kubát. - Ústí nad Labem : Severočeská pobočka České botanickéspolečnosti, 1998. - 35 s. - (brož.)
Ječmenářská ročenka. 1999. - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 1998. - 205 s. - (váz.)
Jezdectví : (cvičení) / M. Maršálek, J. Zedníková. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 91 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Kapesní průvodce afrodisiaky : elixíry a recepty pro lásku, nektary a posilující nápoje, koření povzbuzující smyslnost, atd / sestavil W. Dodd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 96 s. -(váz.)
Koně : jedinečný pohled do světa koní od péče o ně a jejich výchovy až po potěšení z jízdy / J. Parker. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 40 s. - (váz.)
Kouzlo malých zahrad : architektura, základní prvky, výsadba / P. Collins. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 128 s. - (váz.)
Lesnické forum : sborník hlavních referátů a diskuze : Kostelec nad Černými lesy 01.10.1998-02.10.1998. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 1998. - 60 s. - (brož.)
Léčivá energie stromů : Enertree / P. Salocher, D. Buchser. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 213 s. - (brož.)
Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny / V. Ando ...[et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Svítání, 1998. - 321 s., obr. příl. - (váz.)
Lovečtí španělé / J. Jiráček. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 110 s., obr. příl. - (brož.)
Metodika pěstování ozimých obilnin / J. Křen ... [et al.]. - Kroměříž : Zemědělský výzkumný ústav, 1998. - 143 s. - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. - (brož.)
Mlékařství II / S. Gajdůšek. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 135 s. - (brož.)
Možnosti omezení příjmu rizikových prvků rostlinami pěstovanými na kontaminovaných půdách / zpracoval V. Pavlíček. - Opava : Regionální oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, 1998. - 16s. - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. - (Váz.)

Nauka o dřevě / J. Šlezingerová, P. Horáček, L. Gandelová. - 1. vyd., Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 176 s. - (brož.)


Náš dvůr : moje první fotoalbum. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - Nestr. - (váz.)
Návody ke cvičení z pícninářství / M. Veselá ...[et al.]. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 202 s. - Fakulta agronomická, Praha. - (brož.)
Návrat archaismu : spekulace o psychedelických houbách, Amazonii, virtuální realitě, UFO, evoluci, šamanismu, znovuzrození Bohyně a konci historie / T. McKenna. - Praha : DharmaGaia, 1998. -346 s. - (DharmaGaia ; brož.)- (Maťa ; brož.)
O koření (nejen) pro dobré vaření / S. Moravec. - Havlovice : Moravcová, [asi 1998]. - 88 s. - (Brož.)
Obecná fytotechnika / M. Zitta, J. Vostal ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 238 s. - Agronomická fakulta ČZU, Praha. - (brož.)
Obecná produkce rostlinná / V. Škoda ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 190 s. - Agronomická fakulta, Praha. - (brož.)
Obojživelníci v teráriích / I. Kocourek, D. Modrý. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, 1998. - 95 s., 40 obr. na příl. - (brož.)
Oceňování pozemků a přírodních zdrojů / J. Seják ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 251 s. - (brož.)
Ohař všestranný jako zachránce zvěře / K. Podhajský. - Svitavy : ČMMJ - Okresní myslivecký spolek, 1998. - 98 s., obr. příl. - (Brož.)
Okrasné dřeviny / R. Šrot. - 1. vyd. - Praha : Aventinum, 1998. - 192 s. - (váz.)
Penzum znalostí uchazečů pro vykonání zkoušek z myslivosti / zpracoval Z. Štěpánek... [et al.]. - 2. upr. a rozš. vyd. - Praha : Druckvo, 1998. - 173 s., obr. příl. - (Brož.)
Pěstování lesa 1997 : výběrová bibliografie z domácí produkce / J. Remešová, A. Vokálová. - Opočno : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1998. - 53 s. - Výzkumná stanice Opočno,Opočno. - (brož.)
Po stopách Julia Wiehla : průvodce k semináři : Křtiny, Školní lesní podnik "Masaryků les" 02.10.1998 / J. Truhlář. - Křtiny : Školní lesní podnik "Masarykův les", 1998. - 23 s., příl., mp.příl. - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. - (váz.)
Pokojové rostliny. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1998. - 64 s. - (váz.)
Potřeba živin a výživná hodnota krmiv pro drůbež / [Jiří Zelenka, Jaroslav Heger, Ladislav Zeman] - Brno : Česká akademie zemědělských věd, 1999. - 61 s. - Komise výživy hospodářských zvířat,Brno. - (brož.)
Pozor pes! : kreslený humor / J. Dodal. - 1. vyd. - Praha : Signet, 1998. - Nestr. - (brož.)
Praktikum z herbologie / J. Dvořák. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 87 s. - (brož.)
Problematika zachování a ochrany starých či krajových odrůd ovocných dřevin : sborník referátů z odborného semináře : Lednice na Moravě 26.08.1998-27.08.1998. - Brno : Mendelova zemědělská alesnická univerzita, 1998. - 105 s. - Zahradnická škola, Lednice na Moravě. - (brož.)
Prodej rostlinných výrobků za rok. 1998 / vypracoval J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 53 s. - (Brož.)
Průvodce světem bonsají / G. Owen. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 128 s. - (váz.)
Přehled odrůd kukuřice 1998 / [Marek Povolný] - 1. vyd. - Brno : Pax agris, 1998. - 81 s. - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. - (brož.)

Přehled odrůd obilnin. 1998 / [Daniel Jurečka, František Beneš] - 1. vyd. - Brno : Pax Agris, 1998. - 125 s. - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. - Odbor odrůdového zkušebnictví,Brno. - (brož.)


Racionální použití průmyslových hnojiv : sborník z konference zaměřené na půdní úrodnost a precizní hospodaření : Praha, ČZU 26.11.1998. - Praha : Katedra agrochemie a výživy rostlin ČZU, 1998. - 123 s. - (brož.)
Rostlinná výroba subtropů a tropů / S. Mirvald. - 2., upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 82 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra geografie, Plzeň. - (brož.)
Rostliny v nádobách / D. Hessayon. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 1998. - 128 s. - (Beta ; váz.)- (Jiří Ševčík ; váz.)
Růže : druhy, kultivary a užitečné rady pro jejich ošetřování a řez : historie růží, pěstování a ošetřování těchto okouzlujících květin / H. Dijk, M. Kurpershoek. - Praha : Rebo, 1997. - 144s. - (váz.)
Růže. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1998. - 64 s. - (váz.)
Skalky a skalničky : průvodce pestrým světem skalkových rostlin : svět miniatur : navrhování, zakládání a osazování skalek / H. Wijhe-Ruys. - Praha : Rebo, 1997. - 143 s. - (váz.)
Skladování a konzervace zemědělských produktů / J. Červenka, M. Samek. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 105 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. -(brož.)
Sklípkani : krasavci s chlupatýma nohama / L. Klátil. - 2. rozš. vyd. - Zlín : Kabourek, 1998. - 88 s., 25-88 obr. na příl. - (váz.)
Společná zemědělská politika, zemědělství a životní prostředí / A. Cammarata. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 64 s. - (brož.)
Stavba dřeva / J. Šlezingerová, L. Gandelová. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 179 s. - (brož.)
Šlechtění zemědělských plodin : (obiloviny, luskoviny) / J. Graman, V. Čurn. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 5, 194 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. -(brož.)
Tanec kolem kuchyně / M. Mayer. - Praha : Agentura VPK, 1998. - 105 s., obr. příl. - (brož.)
Trávníky '98 : ročenka českého trávníkářství / [sestavila Jana Lepičová] - [Praha] : Bonus, 1998. - 32 s. - (brož.)
Úspěšné podnikání v zemědělství : (Cesty ke světové konkurenceschopnosti) : sborník referátů z konference : Luhačovice 16.10.1998-17.10.1998. - Luhačovice : TOKO, 1998. - 101 s. - NadaceAntonína Švehly, Praha. - (brož.)
Úspěšné udice na kapry / K. Maddocks, J. Cundiff. - 1. vyd. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1998. - 206 s. - (váz.)
Velká kniha bylinek : všestranný průvodce světem bylinek nabízí více než 120 receptů i mnoho dalších návodů na praktické dárky a dekorace / A. Clevely, K. Richmond. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 255 s. - (váz.)
Vědecké práce ovocnářské. 16. 1999. - Holovousy : Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, 1999. - 160 s., obr. příl. - (brož.)
Výpočet krmné dávky : pomocné učební texty a tabulky / S. Novák. - Vyd. 2. - Tábor : OSSIS, 1998. - 37 s. - (brož.)
Výroba osiva a sadby v České republice v roce : přehled přihlášených množitelských ploch. 1998. Část 2 / zpracovala S. Fránová. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1998. - 8 s. - Odbor osiv a sadby, Praha. - (brož.)
Výroční zpráva státní semenářské kontroly v České republice za sklizňový rok. 9. 1997. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1998. - 80 s. - Odbor osiv a sadby, Praha. -(brož.)

Význam meziplodin v systému hospodaření na půdě : (Studijní zpráva) / A. Flohrová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 40 s. - (brož.)


Výživa a hnojení rostlin : praktická cvičení / R. Richter, J. Hlušek, L. Hřivna. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 187 s. - (brož.)
Výživa a krmení drůbeže / J. Zelenka. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 59 s. - (brož.)
Zahrada : úplný rádce k zahradě: od návrhu pro novou nebo renovovanou zahradu až k zakládání a k údržbě, s rozšířenými seznamy rostlin / F. Hoogvelt. - Praha : Rebo, 1998. - 416 s. - (váz.)
Zahrada s léčivými bylinkami : přírodní alchymie a medicína, bylinkové čaje, uklidňující nálevy a balzámy, pleťové vody, rozličné lektvary atd / sestavil W. Dodd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 94 s. - (váz.)
Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 1998 zaměřené na: nové naděje pro zemědělství, diverzifikaci ekonomických možností a variantní pěstitelské systémy, jakost rostlinných produktů : sborníkreferátů z 8. konference katedry rostlinné výroby České zemědělské univerzity v Praze : Praha 10.02.1998. - Praha : Česká zemědělská společnost, 1998. - 189 s. - (brož.)
Základy chovu kapra / K. Dubský. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 36 s. - (brož.)
Základy chovu vedlejších druhů ryb / K. Dubský. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 35 s. - (brož.)
Základy lesnictví : cvičení : (demonstrační objekty školního polesí Hůrky) / V. Hanzal, J. Topka. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 66 s., 2 mp. - Zemědělskáfakulta, České Budějovice. - (brož.)
Základy mysliveckého chovu, péče a ochrany zvěře : příručka pro přípravu uchazečů o první lovecký lístek / V. Žalman. - 2., dopl. vyd. - Boskovice : Albert, 1997. - 110 s., 8 obr. na příl.,příl. - (brož.)
Zeleninová zahrada / F. Hoogvelt. - Praha : Rebo, 1997. - 144 s. - (váz.)
Zelinářství : obecná část / J. Duffek, J. Dolejší. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 112 s. - Agronomická fakulta, Praha. - (Nová tiskárna Pelhřimov ; brož.)- (Česká zemědělskkáuniverzita ; brož.)
Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství - vznik JZD. 1950 / připravila J. Pšeničková. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1998. - 219 s. - (brož.)
Zpráva o stavu lesního hospodářství České republiky. Stav k 31. 12. 1997. - Praha : Lesnická práce, 1998. - 137 s. - (Brož.)
Způsoby hospodaření v lesích ve zvláště chráněných územích a v hospodářském lese : sborník přednášek / [Petr Kantor] ...[et al.]- České Budějovice : Václav Prokop - INPROF, 1998. - 66 s. -(brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist