Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - K. Technika, průmysl

za leden-únor 1999

"Vltavská linie" : československé opevnění z roku 1938 ve středním Povltaví / R. Lášek. - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : Fortprint, 1998. - 59 s. - (brož.)
5 minut do katastrofy...Zavolejte profesora Němce! / V. Labuda. - [Praha] : Agentura J. L. M., 1998. - 92 s., obr. příl. - (brož.)
Abeceda mzdové účetní. 1999 / [Antonín Daněk] ... [et al.]- 7. aktualizované vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 295 s. - (váz.)
Agricultural Economics and Agribusiness / G. Cramer, C. Jensen. - 6th Ed. - New York : John Wiley, 1994. - 21, 534 s. - (váz.)
Akciové společnosti / J. Dědič, J. Kříž, I. Štenglová. - 2., dopl. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 21, 433 s. - (brož.)
Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 9. aktualizace - stav:leden 1999 / I. Kobliha... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Ambra : vše za ceny výrobců : váš spolehlivý partner pro vybavení provozu a kanceláře. - Frýdek-Místek : Ambra, [1998]. - 85 s. - (Brož.)
Anaerobní čistírenské technologie / M. Dohányos ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Noel 2000, 1998. - 4, 343 s. - (váz.)
Anglicko-český architektonický a stavební slovník / M. Hanák ...[et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 726 s. - (váz.)
Anglicko-český technický slovník / J. Elman, V. Michalíček. - Vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 1998. - 1317 s. - (váz.)
Aplikace grafických systémů / J. Bečka. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 94 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Applications in Basic Marketing : Clippings from the Popular Business Press : 1994-1995 Edition / E. McCarthy, W. Perreault. - Burr Ridge : Richard D. Irwin, 1994. - 9, 226 s. - (brož.)
ATM sítě / K. Blunár, Z. Diviš. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 335 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.)
Atraktivní a svěží i po 30, 40, 50.. / V. Bentley. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1998. - 128 s. - (váz.)
Auditing / V. Bobek, P. Šoupal. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 111 s. - (brož.)
Auditing / V. Králíček, L. Müllerová. - [Praha] : Bilance, 1998. - 222 s. - (Brož.)
Autoelektrika a autoelektronika / J. Šťastný, B. Remek. - 4., opr. vyd. - Praha : T. Malina, 1998. - 276 s. - (váz.)
Automatické pračky a sušičky : průvodce instalací, údržbou a opravami automatických praček, bubnových sušiček a kombinovaných praček a sušiček s předním plněním / G. Dixon. - 1. vyd. - ČeskéBudějovice : Kopp, 1998. - 196 s. - (brož.)
Autoškola A+B : předpisy o silničním provozu a novelizovaný soubor zkušebních otázek a odpovědí / [připravil Pavel Chrastina] - Vyd. 2., dopl. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 251 s. - (brož.)
Bankovní bezpečnost / A. Sloupenský, F. Žehra. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 2, 216 s. - (Brož.)
Bankovní účetnictví / R. Baloušek ...[et al.]. - 3., aktualizované vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 8, 438 s. - (Brož.)

Báňské předpisy. 13, Vyhláška č. 22/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a přidobývání nevyhrazených nerostů v podzemí ve znění vyhlášek ČBÚ č. 477/1991 Sb., 340/1992 Sb., 3/1994 Sb., 54/1996 Sb. a 109/1998 Sb : Úplné platné znění s úvodním komentářem / [autor] K. Šeděnka. -Ostrava : Montanex, 1998. - 7, 236 s. - (brož.)


Bibliografie českého knihařství / A. Fialová, M. Losenická. - 1. vyd. - Brno : Knihař, 1998. - 139 s. - (brož.)
Bionafta : ekologické alternativní palivo do vznětových motorů / Z. Pokorný. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 43 s. -(brož.)
Bitva o Jadran : c. a k. válečné námořnictvo za 1. světové války / J. Novák. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 201 s., 32 obr. na příl. - (váz.)
Bílá vína : hledání pravdy o víně / L. Ševčík. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 139 s., obr. příl. - (váz.)
Bohové atomových válek : po stopách jaderných technologií v dávné minulosti / M. Jesenský. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1998. - 158 s., obr. příl. - (brož.)
Bojová letadla NATO / B. Gunston. - Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 157 s. - (váz.)
Breviář českého podnikatele pro rok 1997 účtujícího v jednoduchém účetnictví / V. Ptáčková. - Praha : Profess, [asi 1998]. - 110 s., příl. - (Brož.)
Business Policy : Managing Strategic Processes / J. Bower ... [et al.]. - 8th Ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1995. - 18, 885 s. - (váz.)
Bylinář Matky přírody / J. Griffin. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 450 s. - (váz.)
Cases in Strategic Management / A. Strickland, A. Thompson. - 5th Ed. - Chicago : Irwin, 1995. - 12, 699 s. - (brož.)
Check-In Check-Out / J. Vallen, G. Vallen. - 4th Ed. - Dubuque : Wm. C. Brown, 1991. - 14, 530 s. - (váz.)
Chemical Engineering Thermodynamics : an Introduction to Thermodynamics for Undergraduate Engineering Students / J. Winnick. - New York : John Wiley, 1997. - 15, 702 s. + 1 disketa. - (váz.)
Chladné zbraně v habsburské monarchii / text J. Šach. ilustrace P. Moudrý. - 1. vyd. - Praha : ARS-ARM, [1998]. - 445 s. - (váz.)
Co je to vlastně Internet? / M. Wittmann, S. Bukovanský. - Ostrava : Blesk, 1998. - 158 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Controlling - nový nástroj řízení / H. Vollmuth. - 2. upr. vyd. - Praha : Profess, [1999]. - 136 s. - (brož.)
Cvičení z elektrických pohonů / J. Pavelka, J. Javůrek, V. Hlinovský. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 122 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Cvičení z účetnictví I / J. Vonka. - 4., přeprac. vyd. - Praha : Credit, 1998. - 114 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu a financí,Praha. - (brož.)
Časové normy oprav : obor 917.2 : údržba a opravy dvoustopých silničních motorových vozidel Opel, Corsa B, Tigra, Combo, Combo Tour, díl 97. - Hradec Králové : E.I.A., 1997. - 181 s. -(brož.)
Časové normy oprav : obor 917.2 : údržba a opravy dvoustopých silničních motorových vozidel Opel Astra-F, Astra-F Caravan, Calibra, díl 98. - Hradec Králové : E. I. A., 1998. - 213 s. -(brož.)
Česká Windows 98 / R. Cowart. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 939 s. - (brož.)

Česko-ruská obchodní korespondence / A. Dynda, E. Dyndová. - 1. vyd. - Praha : Progoeduca, 1998. - 524 s. - (váz.)


Československé Nieuporty / Z. Čejka. - Vyd. 1. - Praha : Zdeněk Čejka, 1998. - 12 s. - (Brož.)
Československé opevnění : 1935-1938 / L. Aron ...[et al.]. - 2. opr. vyd., (ve Fortprintu 1. vyd.). - Náchod : Okresní muzeum, 1998. - 194 s. - (brož.)
Československé opevnění z let 1937-38 v prostoru Střekov-Děčín-Hřensko / Z. Bauer. - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : Fortprint, 1998. - 59 s. - (brož.)
Činnosti a služby informačního střediska VTEI / P. Formánek... [et al.]. - Ostrava : OKD, 1998. - 8 s., příl. - Automatizace řízení. - Odbor vědeckotechnických a ekonomických informací,Ostrava. - (brož.)
Čištění odpadních vod / M. Dohányos, J. Koller, N. Strnadová. - 2. vyd. - Praha : VŠCHT, 1998. - 4, 177 s. - Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha. - (brož.)
Databázové systémy : vybrané kapitoly a cvičení / J. Pokorný, I. Halaška. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 160 s. - (brož.)
Dálkový průzkum Země- Digitální zpracování obrazu / P. Dobrovolný. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 208 s. - Přírodovědecká fakulta. - Katedra geografie, Brno. - (brož.)
Dárky z mikrovlnné trouby / A. Jenkins, K. Morris. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 112 s. - (váz.)
Deformace a napětí při svařování / Z. Hudec. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 76 s. - Fakulta strojní. - Katedra strojírenské metalurgie, Liberec. - (brož.)
Den interních doktorandů : odborný seminář Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství : Ostrava 27.11.1998. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1998. - 38 s. - (brož.)
10 zlatých pravidel prodeje : prodávat je snazší než dávat / I. Bureš. - 4. vyd. - Praha : Management Press, 1998. - 142 s. - (brož.)
Diagnostika a aktivní řízení '98 : kolokvium : Brno 10.11.1998-12.11.1998 / editor Z. Ehrenberger...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Centrum mechatroniky Ústavu termomechaniky AV ČR, 1998. - 156s. - (brož.)
Dictionary of Personal Computing and the Internet / S. Collin. - Teddington : Peter Collin, 1997. - 205 s. - (brož.)
Diesel : vznětové motory - údržba a servis : opravy, hledání poruch a rutinní údržba vznětových motorů osobních vozů Citroen, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Reanult a Volkswagen / C. Rogers. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1998. - 305 s. - (váz.)
Dieta při ateroskleróze / J. Kocián, E. Patlejchová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 77 s. - (brož.)
Dieta při cukrovce / P. Wagner, E. Patlejchová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 67 s., tb. - (brož.)
Dieta při hyperlipidémii / P. Wagner, E. Patlejchová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 79 s. - (brož.)
Dieta při onemocněních ledvin a močových cest / V. Teplan, O. Mengerová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 174 s. - (brož.)
Diety při onemocnění peptickými vředy 2 : recepty / [Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1998. - 31 s. - (brož.)
Dodejte inteligenci svým WWW stránkám : (JavaScript - manuál) / J. Daněček. - Praha : Profess, [1998]. - 154 s. - (brož.)
Dovednosti a image manažera / Z. Pitra. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 4, 303 s. - (Brož.)
Ekonomika a management 10. Část 2 / V. Hájek, V. Jelen, J. Vokálová. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 126 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)

Ekonomika a management v metalurgii : sborník referátů mezinárodního semináře : Ostrava-Poruba 22.09.1998-23.09.1998. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)


Ekonomika, management, marketing v kostce : pro střední školy / J. Kozler, J. Matějka. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 139 s. - (brož.)
Elektrická zařízení strojů 98 : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H. V. K. L. Propag Team, 1998. - 40 s. - (Brož.)
Elektrické a elektronické obvody II : (kombinační a sekvenční logické systémy) / J. Kolouch. - Vyd. 2. - Brno : Ústav radioelektroniky FEI VUT, 1998. - 47 s. - (brož.)
Elektrické instalace v budovách pro bydlení při rekonstrukcích, nástavbách a vestavbách : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H. V. K. L. Propag Team, 1998. - 35 s. - (Brož.)
Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě II / K. Dvořáček. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1998. - 157 s. - (brož.)
Elektronické součástky : principy, vlastnosti, modely / F. Vaníček. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 357 s. - (brož.)
Elektronika : sbírka příkladů / O. Kovář. - 1. čes. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 158 s. - (brož.)
Elektronika tajemství zbavená : objevovat, experimentovat, porozumět. Kn. 2, Pokusy se střídavým proudem / A. Schommers. - 1. čes. vyd. - Ostrava : Hel, 1998. - 160 s. - (brož.)
Elektrotechnika jinak aneb další hlavolamy z elektroniky / J. Myslík. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 143 s. - (brož.)
The Elements of Polymer Science and Engineering : an Introductory Text and Reference for Engineers and Chemists / A. Rudin. - 2nd Ed. - San Diego : Academic Press, 1998. - 17, 509 s. - (váz.)
Encyklopedie automobilů kategorie Classic : oslava automobilů období let 1945 až 1975 / M. Buckley. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 256 s. - (váz.)
Encyklopedie modelářských technik : podrobný průvodce přípravou, konstrukcí a finálními pracemi pro všechny druhy modelů / C. Payne. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 192s. - (váz.)
Encyklopedie motocyklů : kompletní kniha o motocyklech a jejich jezdcích / R. Brown. - Čes. vyd. 1. - [Praha] : Svojtka & Co., 1998. - 256 s. - (váz.)
Encyklopedie piva / B. Verhoef. - Praha : Rebo, 1998. - 304 s. - (váz.)
Encyklopedie pušek a karabin / A. Hartink. - Praha : Rebo, 1997. - 316 s. - (váz.)
Energetika v roce 1997 : výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 10-01. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 105 s., tb. - (brož.)
Enzymologie / Z. Vodrážka, P. Rauch, J. Káš. - 3., přeprac. vyd. - Praha : VŠCHT, 1998. - 171 s. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha. - (brož.)
EPVE '98 : elektrické pohony a výkonová elektronika : celostátní konference : Brno 11.11.1998-12.11.1998. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 170 s. + 1 příl. - Fakulta elektrotechniky ainformatiky. - Ústav elektrických pohonů a výkonové elektroniky, Brno. - (brož.)
Erozní koroze sekundárních okruhů jaderných elektráren VVER : dlouhodobý monitorovací program. - Praha : NUKLIN, 1998. - 13 s. - (brož.)
Etika v podnikové strategii : metodologické postupy integrace etiky do podnikové strategie / I. Rolný. - 1. vyd. - Boskovice : Albert, 1998. - 123 s. - (brož.)
Excel 7 / D. Vošahlík. - 1. vyd. - Šťětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1998. - 93 s. - (Brož.)

Experiments and Measurements in Engineering Physics Education : Proceedings : Brno 15.10.1998-17.10.1998 / [edited by Pavel Tománek, Naděžda Uhdeová] - Brno : Technical University of Brno, 1998. - 9, 164 s. - Societe Europenne pour la formation des ingenieurs. - (brož.)


Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství : studijní program. Školní rok 1998-1999. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 104 s. - (brož.)
Finanční analýza / A. Černá ...[et al.. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 4, 293 s. - (Brož.)
Finanční analýza společnosti na bázi účetních výkazů / B. Sekerka. - 2. upr. vyd. - Praha : Profess, 1997. - 172 s. - (brož.)
Finanční řízení podniku I / I. Živělová. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická fakulta, 1998. - 105 s. - (brož.)
Finanční řízení v praxi / A. Pavlíková...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Alena Pavlíková, 1998. - 467 s., příl. + 1 disketa. - (Váz.)
Finanční účetnictví / R. Hótová ...[et al.]. - 2. vyd. - Ostrava : Repronis, 1998. - 189 s. - VŠB - Technická univerzita. - Fakulta ekonomická, Ostrava. - (brož.)
Finanční účetnictví I : základy podvojného účetnictví) / J. Sedláček. - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 139 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
FORM '98 : Forming Technology, Tools and Machines : 4th International Conference : Conference Proceedings : Brno 15.09.1998-16.09.1998 / Edited by M. Forejt. - Brno : Technical University, 1998. - 216 s. - Faculty of Mechanical Engineering. - Institute of Technology, Department of Forming, Brno. - (váz.)
Fortsborník. Č. 4-5. - Brno : Společnost přátel československého opevnění, 1998. - 119 s., obr. příl. - (Brož.)
Fractal Modelling : Growth and Form in Biology / J. Kaandorp. - Berlin : Springer, 1994. - 13, 208 s. - (váz.)
Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I / P. Horáček. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 2, 124 s. - (brož.)
Games and Economic Decisions : Lecture Notes / M. Maňas. - 2nd Ed. Rev. and Extended. - Prague : University of Economics, 1998. - 81 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Garáž a vybavení garáže / J. Mach. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 109 s. - (brož.)
Geochemistry of Coal from Region of the Red Beds Bodies of the Upper Silesian Coal Basin / Z. Klika. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technical University, 1998. - 85 s. - Facultyof Mining and Geology, Ostrava. - (brož.)
Hacker Proof : váš počítač, vaše síť a vaše připojení k Internetu : je to opravdu bezpečné? / L. Klander. - 1. vyd. - Praha : Unis Publishing, 1998. - 648 s. + 1 CD-ROM. - (váz.)
Historie československého vojenského letectva 1914-1945 / V. Borovan. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 155 s., obr. příl. - (váz.)
Hluk a vibrace : měření a hodnocení / C. Smetana ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Sdělovací technika, 1998. - 188 s. - (brož.)
Hmyz na talíři : kuchařka za životní jistoty : labužníkův průvodce po světě jedlého hmyzu / J. Ramos-Elorduy. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 126 s. - (váz.)
Hodnocení jakosti živočišných produktů : skripta / P. Pipek, M. Pour. - Vyd. 1. - Praha : KUFR, 1998. - 139 s. - Česká zemědělská univerzita. - Agronomická fakulta, Praha. - (brož.)
HTML : kouzla na Webu / R. Pirouz. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1998. - 294 s. - (brož.)

Hudba a zvuk na počítači / R. Grace. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 288 s. + 1 CD ROM. - (brož.)


Image ženy roku 2000 / K. Michal. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 160 s. - (váz.)
Informace jsou peníze / V. Vrabec, J. Winter. - Praha : Profess, 1997. - 107 s. - (brož.)
Informační systémy a jejich řízení / J. Voříšek. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 4, 278 s. - (Brož.)
Informační systémy a technologie / M. Koch ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 147 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Instrumentration of Processes. Pt. 2, (Lecture Notes) / K. Hyniová, A. Stříbrský. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 114 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
International Conference on Microwave Chemistry : book of abstracts : Prague 06.09.1998-11.09.1998. - Prague : Institut of Chemical Process Fundamentals, 1998. - Přeruš. str. - Academy ofSciences of the Czech republic, Prague. - (brož.)
Internet TCP/IP : komunikace : počítačové sítě / J. Pištora. - Vyd. 1. - Šťětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, [1998]. - 115 s. - (Brož.)
Introduction to Media Communication / J. Black, J. Bryan. - 4th Ed. - Madison : Brown & Benchmark, 1995. - 18, 606 s. - (brož.)
Inventarizace majetku a závazků v praxi rozpočtových organizací, příspěvkových organizací a obcí / J. Podhorský, J. Svobodová. - Praha : Kaso-S, 1998. - 175 s. - (Brož.)
Inzerovali jste...a nic: V čem jste udělali chybu? / M. Brumla. - Upr. a dopl. vyd. - Praha : Profess, 1998. - 31 s. - (Brož.)
ISMCR '98 : Technical Committee on Robotics (TC17) : Proceedings of the 8th International Symposium on Measurement and Control in Robotics : Prague 08.06.1998-12.06.1998 / edited by J. Volf, S. Papežová. - Prague : Czech Technical University, 1998. - 455 s. - Faculty of Mechanical Engineering, Prague. - (brož.)
Jak bydlet : průvodce světem bydlení. 2 / [zpracovala Štěpánka Homolová] - 1. vyd. - Praha : Aslan, 1998. - 131 s. - (brož.)
Jak sestavit marketingový plán / J. Westwood. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 117 s. - (brož.)
Jak zazářit v pavučině / V. Vrabec, J. Winter. - Praha : Profess, 1997. - 108 s. - (brož.)
Jak zlepšit podnikové plánování / J. Vejdělek. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 100 s. - (brož.)
Jaký televizor? : vše, co potřebujete vědět k nákupu televizoru : zima 98/99. - Ostrava : IGI Expert, 1998. - 62 s. - (brož.)
Ječmenářská ročenka. 1999. - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 1998. - 205 s. - (váz.)
Jednání s klientem / T. Pereira. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 3, 136 s. - (Brož.)
Jednoduché účetnictví pro podnikatele. 1999 / P. Ryneš. - Praha : Trizonia, 1999. - 328 s. - (brož.)
Jezdí to, lítá to, plave to... co je to? : moje první fotoalbum. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - Nestr. - (váz.)
Kabriolety : historie a vývoj automobilů snů / G. Guzzardi, L. Rizzo. - Praha : Rebo, 1998. - 351 s. - (váz.)
Katalog dopravních a spedičních firem v ČR pro rok 1999 / P. Dolejší. - Humpolec : JAS, 1998. - 115 s. - (Brož.)
Katalog spaloven / zpracovali F. Nekvasil ...[et al.]. - 1. vyd. - Kutná Hora : František Nekvasil, 1998. - Nestr. - (Váz.)

Každý se může stát kouzelníkem. Díl 1, Škola hry na klávesové nástroje s automatickým doprovodem / F. Dřevikovský. - 3. vyd. - České Budějovice : František Dřevikovský, 1998. - 64 s. -(Brož.)


Kde je můj zisk? / V. Vrabec, J. Winter. - Praha : Profess, 1997. - 124 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Koksárenství a jeho alternativa : sborník přednášek z 27. mezinárodní koksárenské konference : Malenovice 10.11.1998-12.11.1998 / [editor Miroslav Kaloč] - Ostrava : Vysoká školabáňská-Technická univerzita, 1998. - 184 s. - (váz.)
Koktejly bez alkoholu : 668 receptů nealkoholických míšených nápojů / M. Kelblová. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 175 s., 1 příl. - (váz.)
Konstruování s ohledem na náklady II / M. Svoboda, T. Kába. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - Přeruš. str. - Fakulta strojní. - Katedra konstruování strojů, Plzeň. - (brož.)
Korespondence v obchodní praxi : vzory písemností pro bezproblémovou komunikaci s úřady a obchodními partnery. Aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aktuální stav - prosinec 1998 / H. Hadačová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 disketa, 2 příl. - (brož.)
Korespondenční seminář z programování. Roč. 0-10. 1987-1998 / M. Mareš, P. Töpfer. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1998. - 102 s. - (brož.)
Kouzla s Photoshopem : Adobe Photoshop 4.0 pro začátečníky / J. Konvalinka. - Šťetí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1998. - 97 s. - (brož.)
Kouzlo starých lahví : průvodce výstavou : Ústí nad Labem 1998 / P. Lidmila, V. Rosolová. - Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem, 1998. - 27 s. - (brož.)
Kovové konstrukční materiály I / S. Holeček. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 113 s. - Fakulta chemické technologie, Praha. - (brož.)
Krzemionki Mining Complex : Deposit Management System / W. Borkowski. - Warsaw : Panstwowe Muzeum Archeologiczne, 1995. - 172 s. - Zespol do badan pradziejowego górnictwa, Warsaw. - (brož.)
Kuchařka pro labužníky : české, moravské a slovenské speciality. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 135 s., obr. příl. - (brož.)
Kurz informatiky a informačních technologií : AMBI- Modul HG.3 : projekce informačních systémů : pracovní sešit - Studijní materiál : Sylaby. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 241 s. -(Brož.)
Kurz informatiky a informačních technologií : AMBI - Modul HG.2 : využití technické infrastruktury : pracovní sešit - Výsledky. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 535 s. - (Brož.)
Kvalita v podmínkách Evropské unie : společné povinnosti - společné výhody : (Vydáno u příležitosti Evropského týdne kvality v České republice v roce 1998) / Pavel Ryšánek ... [et al.]-Ostrava : Montanex, 1998. - 190 s. - (brož.)
Kvalita vod '98 : sborník 1. mezinárodní konference : Luhačovice 19.11.1998-20.11.1998 / editor P. Hlavínek. - Vyd. 1. - Brno : "Noel 2000", 1998. - 287 s. - (brož.)
Květy a vůně aromaterapie : éterické oleje a vonné masáže, rostlinná léčba a voňavé výtažky atd., atd / sestavil W. Dodd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 95 s. - (váz.)
Kybernetika v řízení / J. Hron. - Vyd. 3. - Praha : Credit, 1998. - 112 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra řízení, Praha. - (brož.)
Labužnická kuchařka / Z. Roubínek. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - České Budějovice : Dona, 1998. - 212 s., obr. příl. - (váz.)
Letecké zkratky / M. Jalovecký. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 67 s. - Fakulta dopravní, Praha. - (brož.)
Léčebná kuchařka svaté Hildegardy : rady a poznatky svaté Hildegardy z Bingenu o léčivé síle našich potravin / G. Hertzka, W. Strehlow. - Praha : Alternativa, 1998. - 255 s. - (brož.)
Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje: Region Kašperských Hor : sborník přednášek ze semináře : Kašperské Hory 24.09.1997 / editor C. Schejbal. - Ostrava : Vysoká školabáňská-Technická univerzita, 1997. - 78 s. - Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Lietadlá / T. Řízek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - Nestr. - (váz.)
Likér Šťastného domova, Slza komsomolky a další recepty nápojů z krásné literatury / uspořádala J. Jiskrová. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 73 s. - (brož.)
Logistický management : teorie a podniková praxe / P. Pernica. - Vyd. 1. - Praha : Radix, 1998. - 660 s. - (váz.)
Logistika v řízení podniku. 4, Industrial Engineering / P. Bělohoubek. - Brno : Inženýrské centrum, 1998. - 76 s. - (váz.)
Malované hedvábí / I. Prošková. - Praha : Iva Prošková, 1998. - 52 s. - (brož.)
Management / H. Weihrich, H. Koontz. - Praha : East Publishing, 1998. - 659 s. - (váz.)
Management : teorie a praxe policejní činnosti / H. Bartošová. - 2., rozš. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 201 s. - Katedra policejního managementu a informatiky,Praha. - (brož.)
Manželské recepty a trocha povídání / Š. Haničincová, J. Přeučil. - České Budějovice : Dona, 1998. - 124 s., obr. příl. - (brož.)
Mapový průvodce českým Internetem / [Petr Kefurt] - Praha : IDG Czechoslovakia, 1998. - 60 s. - (Brož.)
Marketing bankovních služeb / M. Torres, I. Bernardo, S. Cigánková. - 2., aktualizované vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 4, 219 s. - (Brož.)
Marketing Management : A Strategic Approach with a Global Orientation / H. Boyd, O. Walker, J. Larréché. - 2nd Ed. - Chicago : Irwin, 1995. - 16, 555 s. - (brož.)
Marketing Strategy : Planning and Implementation / O. Walker, H. Boyd, J. Larréché. - 2nd Ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1996. - 24, 392 s. - (brož.)
Marketingové aplikace / [Jana Boučková] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 213 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Marketingový výzkum / J. Stávková, J. Dufek. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 146 s. - (brož.)
Media Law / R. Holsinger, J. Dilts. - 3rd Ed. - New York : McGraw-Hill, 1994. - 21, 707 s. - (váz.)
Metoda komora-pilíř a proplavování závalu v uhelném hornictví : sborník referátů mezinárodní konference : Ostrava 21.10.1998 / sestavili J. Grygárek... [et al.]. - Ostrava : VŠB - Technickáuniverzita, 1998. - 136 s. - Hornicko-geologická fakulta. - Institut hornického inženýrství, Ostrava. - (brož.)
Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : sborník konference : Praha 11.11.1998-12.11.1998. Praha 30.11.1998-01.12.1998. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 350 s. - Fakulta financí a účetnictví. - Katedry finančního a manažerského účetnictví, Praha. - (brož.)
Microsoft Visual FoxPro / J. Devetterová, P. Poulová. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 107 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie, Hradec Králové. -(brož.)
Mikrokontroléry PIC16C7X / O. Peroutka. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 207 s. + 1 příl. - (brož.)

Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic : Yearbook. 1998. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1998. - 145 s. - (brož.)


Míchané nápoje : 1 444 koktejlů s alkoholem i bez něj / P. Bohrmann. - Vyd. 1. - [Praha] : Ikar, 1998. - 560 s. - (váz.)
Moderní metody analýzy hluku a vibrací aplikované na kolejovou dopravu : obor: 36-06-9 teorie konstrukcí / J. Smutný. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 37 s. - Fakulta stavební. -Ústav železničních konstrukcí a staveb, Brno. - (brož.)
Modré stránky : specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky. 1998. Podzim. - 11. vyd. - Praha : Agentura Modré stránky, 1998. - 110 s. + 1 příl., 1 CD-ROM. -(brož.)
Moje vzpoura proti Nově aneb Jak jsem se odmítl stát loutkou / M. Maňák. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 105 s. - (brož.)
Morfologie a strukturní mechanika obecných vlákenných útvarů / B. Neckář. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 243 s. - Fakulta textilní, Liberec. - (brož.)
Myslivecká kuchyně : speciality nejen ze zvěřiny na 285 způsobů / P. Martin. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 225 s. - (brož.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 14. aktualizace a doplňky - říjen 1998 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Na hliněných nohou : studie guruů / A. Storr. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 282 s. - (váz.)
Naučte se programovat v Delphi : podrobný průvodce začínajícího uživatele : průvodce / T. Binzinger. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 342 s. - (brož.)
Nauka o dřevě / J. Šlezingerová, P. Horáček, L. Gandelová. - 1. vyd., Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 176 s. - (brož.)
Navrhování tlakové kanalizace / J. Beránek, P. Prax. - Vyd. 1. - Brno : Noel 2000, 1998. - 6, 110 s. - (brož.)
Náboje do ručních palných zbraní / J. Hýkel, V. Malimánek. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 547 s. - (váz.)
Nákladový controlling / P. Hermann, J. Lazar. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1999. - 97 s., příl. - Ekonomická fakulta. - VŠB - Technická univerzita, Ostrava. - (brož.)
Národní technické muzeum : 1988-1998. - Praha : Národní technické muzeum, 1998. - 114 s., obr. příl. - (brož.)
Nástroje controllingu od A do Z / H. Vollmuth. 2. dotisk. - Praha : Profess, [1999]. - 360 s. - (brož.)
Návody a doporučení pro hodnocení životnosti tlakové nádoby a vnitřních částí reaktorů JE VVER během provozu JE. - Praha : NUKLIN, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Návody a doporučení pro kvalifikaci zařízení důležitých pro bezpečnost jaderných elektráren typu VVER 440/213. - Praha : NUKLIN, 1998. - 19 s. - (brož.)
Nebojte se CB / D. Meca, P. Vlach. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 111 s. - (brož.)
Nejnovější poznatky z výstavby, údržby, provozu a následné dopravy ve svislých jámách hlubinných dolů : sborník z mezinárodního semináře : Ostrava 03.12.1998-04.12.1998. - Ostrava : Montanex, 1998. - 47 s. - Český báňský úřad, Praha. - (brož.)
The New Cooking of Britain and Ireland : a culinary Journey in Search of Regional Foods and Innovative Chefs / G. Hyman. - New York : John Wiley, 1995. - 13, 433 s. - (brož.)
Normativně technická dokumentace : pravidla tvorby a používání / F. Drastík. - Ostrava : Montanex, 1998. - 287 s. - (brož.)
Nová italská kuchyně / M. Klíma. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 313 s., obr. příl. - (váz.)
Nové podlahy : koberce, dřevo, laminát / W. Diem. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 127 s. - (váz.)
Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren : sborník přednášek ze semináře : Brno, FAST VUT 10.06.1998. - Brno : Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářstvíkrajiny, 1998. - 125 s. - (brož.)
Nové poznatky z teorie, pevnostních výpočtů, měření a technologie výroby ozubení s modifikovaným tvarem zubů : 3. mezinárodní vědecko-technická konference : [ICESA 98]. Ostrava 01.12.1998-02.12.1998. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 139 s. - Katedra částí a mechanismů strojů. - Strojní fakulta, Ostrava. - (brož.)
Nové poznatky z teorie, výpočtů, výroby a provozu ozubených převodů : 3. mezinárodní vědecko-technická konference : sborník konference : [ICESA 98]. Ostrava 01.12.1998-02.12.1998. - Ostrava :Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 104 s. - Katedra částí a mechanismů strojů. - Strojní fakulta, Ostrava. - (brož.)
Nové směry v gumárenství : 7. mezinárodní sympozium : sborník přednášek : Zlín 10.11.1998-11.11.1998 / [editor Miroslav Maňas] - Brno : VUT, 1998. - 221 s. - Fakulta technologická, Zlín. -(váz.)
Novinky ve svařování : seminář pro absolventy specializačních kurzů svařování : sborník přednášek : Ostrava 09.1998. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 118 s. - Fakulta strojní.- Katedra mechanické technologie, Ostrava. - (brož.)
Numerically Controlled Machine Tools and Accesories / J. Zelený. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 165 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
O koření (nejen) pro dobré vaření / S. Moravec. - Havlovice : Moravcová, [asi 1998]. - 88 s. - (Brož.)
Obaly v České republice z hlediska životního prostředí. - 2. vyd. - Olomouc : Hnutí DUHA, 1997. - 40 s. - (Brož.)
Občan a dopravní nehoda / Z. Kopecký. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998. - 198 s. - (brož.)
Objektově orientované programování a jazyk C++ / D. Kačmář. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 139 s. - Fakulta strojní. - Katedra automatizační technikya řízení, Ostrava. - (brož.)
Objekty '98 : tvorba komponent (COM-DCOM, CORBA) : 3. ročník celostátní konference věnované objektově orientovaným technologiím : Praha, Čes. zeměd. univ. 05.11.1998-06.11.1998. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 156 s. - Katedra informačního inženýrství ČZU, Praha. - (brož.)
Oblohy a zdobení / R. Biller. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 159 s. - (váz.)
Obložené stoly z celého světa / B. Vergne. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1998. - 95 s. - (váz.)
Ocelové konstrukce 30 : ocelové mosty / T. Rotter, J. Studnička. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 246 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Oceňování podniku : ekonomické aspekty / J. Mlčoch. - Praha : Linde, 1998. - 159 s. - (brož.)
Ocet v domácí lékárně / J. Angerstein. - 1. čes. vyd. - Hradec Králové : Svítání, 1998. - 105 s. - (brož.)
Ochrana horských a podhorských toků : úvod do studia jejich biocenóz / A. Poulíčková ...[et al.]. - Vyd. 1. - Vlašim : ZO Českého svazu ochránců přírody, 1998. - 127 s. - (brož.)
Odborné kreslení : Pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních / V. Cibulka. - Vyd. 2., upr. - Praha : Sobotáles, 1998. - 155 s. - (brož.)
Odpady '98 : Spišská Nová Ves, (SK) 12.11.1998-13.11.1998 / [editor Beáta Antonická, Milan Husár] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 240 s. - Geologia, SpišskáNová Ves. - (brož.)

Odpis pohledávek, opravné položky a jejich vliv na snížení daně z příjmů : (v příkladech podvojného účetnictví). Díl 1 / J. Mikoláš, K. Kurnohorský. - Praha : Profess, 1996. - 22 s. - (brož.)


Operační a databázové systémy / J. Hnojil. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 59 s. - Fakulta stavební, Praha. - (Brož.)
Opevnění na Stachelbergu : československý pevnostní systém z let 1935-1938 na Trutnovsku / J. Novák. - 1. vyd. - Jablonné nad Orlicí : Jiří Novák, 1998. - 102 s. - (brož.)
Opevnění předmostí Prahy / J. Likovský, Z. Bauer. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 116 s. - (brož.)
Opravy automobilů Škoda Favorit, Forman, Pick-up : diagnostika závad, montážní postupy oprav, seřizovací hodnoty / J. Mach. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 121 s., 10 příl.,příl. - (brož.)
Optické komunikace O. K. '98 : sborník příspěvků : Praha 20.10.1998-21.10.1998. - Praha : Tech-Market, 1998. - 166 s. - (brož.)
Organizace řízení banky. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 2, 130 s. - (Brož.)
Osobní počítače a základy elektroniky německy : z praxe pro praxi čtenářů, studentů a překladatelů / M. Havlíček. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 415 s. - (váz.)
50 let klasických sportovních vozů / B. Reynolds. - Praha : Rebo, 1998. - 288 s. - (váz.)
Palné zbraně / V. Dolínek. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1998. - 256 s. - (váz.)
Pečeme na svatby a slavnostní příležitosti / V. Mikulová, M. Haiklová. - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 1998. - 122 s., obr. příl. - (brož.)
Pečení pro radost. - 3. vyd. - Praha : Rebo Productions, 1997. - 272 s. - (váz.)
Piercing : moderní antologie / H. Randall. - Praha : Rebo, 1998. - 128 s. - (váz.)
Pivovarské medaile Českých zemí / Z. Likovský. - Hradec Králové : Česká numismatická společnost, 1998. - 23 s. - (Brož.)
Pivovarský kalendář 1999. - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 1998. - 242 s. - (váz.)
Planning and Design of Bridges / M. Troitsky. - New York : John Wiley, 1994. - 18, 318 s. - (váz.)
Plynové spotřebiče v domácnosti / J. Dufka. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 109 s. - (brož.)
Počítačové systémy 10 : hardware a telekomunikační systémy / P. Slavík. - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 177 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Podnik a životní prostředí. 2. aktualizace / P. Rohon... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Podnik v globálním prostředí Týmová společnost : 3. národní fórum o produktivitě : perspektivy průmyslového inženýrství : sborník příspěvků : Zlín 15.10.1998-16.10.1998. - Brno : Vysoké učenítechnické, 1998. - Nestr. - Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín. - (brož.)
Podniková ekonomika a management. Díl 1 / O. Machač ...[et al.]. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 171 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra ekonomiky amanagementu chemického a potravinářského průmyslu, Pardubice. - (brož.)
Podniková ekonomika a management. Díl 2 / H. Lošťáková ...[et al.. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 179 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra ekonomiky amanagementu chemického a potravinářského průmyslu, Pardubice. - (brož.)

Podnikové hospodářství malých a středních podniků. Díl 4 / J. Mugler. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 172 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra ekonomiky podniku a účetnictví, Plzeň. - (brož.)


Podoby loutky / A. Tománek. - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 1998. - 177 s. - Divadelní fakulta. - Katedra alternativního a loutkového divadla, Praha. - (brož.)
Podvojné účetnictví : cvičebnice. Díl 1 / K. Novotná. - Vyd. 1. - Brno : Cathy, 1998. - 49 s. - (brož.)
Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 1999 / P. Ryneš. - Praha : Trizonia, 1999. - 592 s. - (brož.)
Poličské ulice a vývoj jejich názvů / S. Konečný. - Polička : Kulturní služby města Poličky, 1998. - 39 s. + 1 pl. - (Brož.)
Postavte si PC / Z. Vrátil. - 7., aktualizované vyd. - Praha : BEN, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Potravinářská technika I / B. Groda. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 129 s., 33 s. příl. - (brož.)
Power Point 97 - principy a použití prezentačních programů : (+ MS Graph, MS Chart, MS Map, Wordart photo editor) / S. Horný. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 236 s. - Fakulta informatiky a statistiky. - Katedra systémové analýzy, Praha. - (brož.)
Pozemní stavitelství : pro 1. ročník SPŠ stavebních / V. Hájek ...[et al.]. - 4., upr. vyd. - Praha : Sobotáles, 1998. - 150 s. - (brož.)
Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančních zkoušek fluidních kotlů v ČR 1997 : seminář. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - Přeruš. str. - Fakulta strojní. - Katedra energetiky, Ostrava. - (brož.)
Požadavky na detekci úniků chladiva z primárního okruhu reaktoru při aplikaci metody "Únik před roztržením (LBB)". - Praha : NUKLIN, 1998. - 11 s. - (brož.)
Požadavky na elektrotechnické výrobky při jejich uvádění na trh v České republice I / T. Starý, K. Štefl, M. Soběslavský. - 1. vyd. - Praha : IN-EL, 1998. - 93 s. - (brož.)
Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo - stav: leden 1999 včetně 4. aktualizací / B. Beneš... [et al.].- Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 13. aktualizací - stav: prosinec 1998 / L. Müllerová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš.str. - (brož.)
Pražsko-lánská koňská železnice / F. Švarc. - Rakovník : Okresní muzeum, 1998. - 143 s. - (brož.)
Práce s veřejností a místní agenda 21 / [zpracovala Alena Reitschmiedová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. - 88 s. - (brož.)
Právní předpisy Evropských společenství : (stavby a stavební výrobky) / J. Petřina. - 1. vyd. - Praha : Arch, 1998. - 79 s. - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha. - (Brož.)
Problematika ochranných pásem zdrojů podzemních vod. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1998. - 103 s. + 1 příl. - (brož.)
Problémy spojené s technickou likvidací dolů : sborník referátů semináře : Ostrava 22.05.1998. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 147 s. - (brož.)
Proč a jak rychle začít! / V. Vrabec, J. Winter. - Praha : Profess, 1996. - 112 s. - (brož.)
Proč je třeba zastavit JE Temelín / [sestavil Jan J. Beránek] - 2., dopl. vyd. - Brno : Hnutí DUHA-Přátelé země ČR, 1997. - 26 s. - (Brož.)
Pruská jehlovka / C. Beneš. - 1. vyd. - Praha : Ars-Arm, 1998. - 79 s. - (brož.)

Průvodce cestovatele po dálnicích celého světa : 25 cest po nejúchvatnějších krajích světa / [John M. Baxter] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 192 s. -(váz.)


Příjmy a výdaje soukromých nevýdělečných organizacích za rok 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 22 s. - (Brož.)
Příklady a úlohy z chemického inženýrství. Díl 1 / V. Míka, L. Neužil, J. Vlček ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - Přeruš. str. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)
Příklady z managementu a jejich řešení : pro střední školy a pro veřejnost / J. Veber ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 111 s. - (brož.)
Případové studie z marketingového řízení / V. Spáčil. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 30 s. - (brož.)
Příručka mladých svišťů. 9 / W. Disney. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1998. - 156 s. - (váz.)
Příruční encyklopedie pěchotních střelných zbraní : osobní a podpůrné zbraně moderního pěšáka / C. Bishop. - 1. vyd. - Brno : Books, 1998. - 123 s. - (váz.)
Psychologie trhu / R. Komárková, M. Rymeš, J. Vysekalová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 154 s. - (brož.)
Psychologie v obchodní praxi / B. Buchtová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 98 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Putování krajem skla a bižuterie / [Jana Urbancová] - Jablonec nad Nisou : Region, [1999]. - 32 s., 1 mp. příl. - (Brož.)
Pú a management : neoyčejně důležitý Medvěd a jeho přátelé jsou zasvěceni do neobyčejně důležité problematiky / R. Allen. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 121 s. - (váz.)
Quattro Pro 8 : vybrané kapitoly / P. Mikan. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 236 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie / J. Hála. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 310 s. - (váz.)
Recepty z muzejních sbírek : soubor osvědčených kuchařských předpisů. - Brno : [Moravské zemské muzeum], 1998. - 159 s. - (brož.)
Recyklace odpadů 2 : Ostrava-Poruba 27.11.1998 / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 224 s. - Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS,Ostrava. - (brož.)
Regenerace panelových obytných domů a jejich investorské zajištění : sborník referátů semináře. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 31 s. - (brož.)
Repetitorium manažerských dovedností : jak zdokonalit sám sebe / J. Payne, S. Payne. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 263 s. - (brož.)
Robust '98 : sborník prací desáté zimní školy JČMF : Radešín 26.01.1998-30.01.1998 / uspořádali J. Antoch, G. Dohnal. - Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1998. - 253 s. - (váz.)
Ročenka České televize. 1997. 2, Produkce tvůrčích skupin. - Praha : Česká televize, [1998]. - Nestr. - (brož.)
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 1998 / P. Pelech. - 3., aktualizované a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 1999. - 93 s. - (brož.)
Rozhlasové hry. 2 / J. Klobouk. - 1. vyd. - Zlín : Atelier IM, 1998. - 159 s. - (brož.)
Rukojeť poznání. - 2., rozš. vyd. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 245 s. - (váz.)
Rybí kuchyně / sepsal a doplnil z nejlepších světových pramenů J. Vaňha. - Vyd. 3., (reprint). - Praha : Paseka, 1998. - 673 s. - (váz.)

Rybníkář Josef Šusta : nestor cechu sv. Petra / B. Jiroušek. - České Budějovice : vl.nákl., 1998. - 33 s. - (brož.)


Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [20]. - Praha : Bilance, 1999. - 47 s. - (brož.)
Řešení úloh z chemického inženýrství I a II / L. Neužil, V. Míka. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 108 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)
Řídící systémy a jejich aplikace 1 : seminář : Brno 23.10.1998. - Brno : Inženýrské centrum, 1998. - 34 s. - (váz.)
Řízení bankovních rizik / B. Sekerka. - Praha : Profess, 1998. - 203 s. - (brož.)
Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - stav: leden 1999 včetně 8. aktualizací / A. Fiala... [et al.]. - Praha :Dashöfer, [1999]. - Přeruš. str. + 2 příl. - (brož.)
Řízení letového provozu AČR. - Praha : Ministerstvo obrany České Republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)
Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky / J. Koubek. - 2. vyd., dotisk. - Praha : Management Press, 1998. - 350 s. - (brož.)
Řízení lidských zdrojů / C. Marques, F. Jirásek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 4, 275 s. - (Brož.)
Řízení místních orgánů. 6. aktualizace / E. Bedrnová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Řízení v době velkých změn / P. Drucker. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 285 s. - (brož.)
Řízení výroby / G. Tomek, V. Vávrová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 439 s. - (váz.)
Řízení zásob : logistické pojetím metody, aplikace, praktické úlohy / H. Horáková, J. Kubát. - 3., přeprac. vyd. - Praha : Profess Consulting, 1998. - 236 s. - (brož.)
Sawing and Machining of Wood Materials : The Effect of a Workpiece on the Parameters of a Cutting Process : 1st International Conference : Brno 22.10.1998-23.10.1998. - Brno : MendelUniversity of Agriculture and Forestry, 1998. - 64 s. - Faculty of Forestry and Wood Technology, Brno. - (brož.)
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví. Díl 1 / J. Roubíčková, V. Černý, J. Rauš. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 122 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. -(brož.)
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví. Díl 2 / J. Roubíčková, V. Černý, J. Rauš. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 85 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. -(brož.)
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví. Díl 3 / J. Roubíčková... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 104 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : řada strojní. [C]. Roč. 43. 1997. Čís. 2. Díl 1, Část teoretická. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská -Technická univerzita, 1997. - 94 s. - (brož.)
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : řada strojní. [C]. Roč. 43. 1997. Čís. 2. Díl 2, Část teoretická. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská -Technická univerzita, 1997. - S. 95-198. - (brož.)
1. seminář elektroniky a telekomunikační techniky : sborník přednesených příspěvků : Ostrava 06.11.1998 / [redakce Pavel Langhammer] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 94 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, Ostrava. - (váz.)

633. Squadrona - Operace Cobra / F. Smith. - Vyd. 1. - Beroun : Baroko & Fox, 1998. - 175 s. - (brož.)


Sklo bez hranic : sborník příspěvků ze semináře : Sušice 10.09.1998-11.09.1998. - Sušice : Muzeum Šumavy, 1998. - 183 s. - (Váz.)
Snižování energetické náročnosti staveb : sborník referátů konference : Ostrava 15.10.1998-16.10.1998. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 134 s., příl. - Fakultastavební. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava. - (brož.)
Současná česká ilustrační tvorba : Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod 16.10.1998-22.11.1998. Roč. 6. 1998. - Havlíčkův Brod : Galerie výtvarného umění, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice : (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů : Ostrava 21.04.1998-22.04.1998. Díl 1 / editor Z. Kaláb. - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 1998. - 180 s. - (váz.)
Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice : (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů : Ostrava 21.04.1998-22.04.1998. Díl 2 / editor Z. Kaláb. - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 1998. - S. 181-248, 7 obr. na příl. - (brož.)
Současnost a výhled vodohospodářského plánování ve vodohospodářském sborníku 1995 / V. Bečvář ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1998. - 200 s. -(brož.)
Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikové sféře / I. Bittner ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 211 s. - (brož.)
Spotřeba potravin v České republice za rok. 1996 a 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 10 s. - (brož.)
Statika stavebních konstrukcí. 1, Základy stavební mechaniky, Staticky určité prutové konstrukce / J. Kadlčák, J. Kytýr. - 1. vyd. - Brno : VUT, 1998. - 349 s. - (váz.)
Statistické zpracování experimentálních dat v chemometrii, biometrii, ekonometrii a v dalších oborech přírodních, technických a společenských věd / M. Meloun, J. Militký. - 2. vyd., v EastPubl. 1. vyd. - Praha : East Publishing, 1998. - 21, 839 s. - (váz.)
Stavební fyzika 10 : denní osvětlení a oslunění budov / J. Weiglová, J. Kaňka. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 172 s. + 16 příl. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Stavební konstrukce : Pro 2. a 3. ročníky SOU / A. Doseděl ...[et al]. - Vyd. 3., dopl., v Sobotáles vyd. 2. - Praha : Sobotáles, 1998. - 115 s. - (brož.)
Stavební mechanika 30 / V. Kufner, P. Kuklík. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 159 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Sto let po kolejích z Číčenic do Týna nad Vltavou (1898-1998) : sborník k oslavám 100. výročí zahájení provozu na železniční trati Číčenice-Týn nad Vltavou. - Týn nad Vltavou : Odbor kulturyMěÚ Týn nad Vltavou, 1998. - 31 s. - Městské muzeum Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou. - (brož.)
Strojírenská technologie 2. Díl 1, Polotovary a jejich technologičnost / M. Hluchý, J. Kolouch, R. Paňák. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 316 s. - (brož.)
Strojírenská technologie 2. Díl 2, Koroze, základy obrábění, výrobní postupy / M. Hluchý, V. Haněk. - Ve Sciencii 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 176 s. - (brož.)
Stručný průvodce účetním programem Vabank Komplet s příklady / I. Kraftová. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 42 s. - Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice. - (brož.)
Studijní plány : Hornicko-geologická fakulta. Školní rok 1998/1999. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 170 s. - (brož.)
Studijní program : Fakulta elektrotechniky a informatiky. Školní rok 1998-1999. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 77 s. - (brož.)

Studijní program : Fakulta stavební. Školní rok 1998/1999. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 54 s. - (brož.)


Studijní program : Fakulta strojní. Školní rok 1998/1999. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 131 s., příl. - (brož.)
Surovinové zdroje České republiky : nerostné suroviny. Ročenka. 1998. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 145 s. - (brož.)
Světlo '98 : mezinárodní konference : Ostrava 01.06.1998-03.06.1998. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 328 s., příl. - Fakulta elektrotechniky a informatiky,Ostrava. - (brož.)
Systém varování a zabezpečení při radiačních haváriích : sborník referátů z konference : Radostovice 15.09.1998-17.09.1998. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1998. - 142 s.- Česká meteorologická společnost při AV ČR, Praha. - (brož.)
Šumavou za technickými památkami / R. Rebstöck. - 2. vyd. - Sušice : Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 1998. - 71 s. - (brož.)
Tanec kolem kuchyně / M. Mayer. - Praha : Agentura VPK, 1998. - 105 s., obr. příl. - (brož.)
Technika administrativy 1 : pro střední školy / J. Kroužek, O. Kuldová. - 8. vyd., ve Fortuně 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 126 s. - (brož.)
Technika rádiových přijímačů a vysílačů / K. Hanousek. - [Brno] : Vysoké učení technické, 1998. - 186 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.)
Technologie I : část tváření a slévání : (návody do cvičení) / R. Čada. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 180 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Technologie I : pro učební obor Kadeřník / L. Polívka ... [et al.]. - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Informatorium, 1998. - 144 s. - (brož.)
Technologie I : pro 1. ročník učebních oborů lakýrník, malíř, a malíř-natěrač na SOU a OU / R. Liška, J. Macík. - Vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 1998. - 151 s. - (brož.)
Technologie II : pro učební obor Kadeřník / L. Polívka ... [et al.]. - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Informatorium, 1998. - 107 s. - (brož.)
Technologie obrábění a montáže / F. Sova. - Vyd. 2. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 273 s. - Fakulta strojní. - Katedra technologie obrábění, Plzeň. - (brož.)
Technologie obrábění dřeva 1 : pro střední odborná učiliště, učební obor tesař / M. Panáčková, P. Panáček. - Vyd. 3., upr., v Sobotáles vyd. 2. - Praha : Sobotáles, 1998. - 132 s. - (brož.)
Technologie přípravy pokrmů I : učebnice pro střední odborné školy a pro hotelové školy / H. Sedláčková-Páčová, P. Otoupal. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 85 s., obr. příl. - (brož.)
Technologie staveb : lešení / K. Vejvara. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 97 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Telekomunikační technika : průřezová učebnice pro odborná učiliště a střední školy. Díl 1, Zprávy, signály, přenosová prostředí / J. Svoboda ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Hüthig & Beneš, 1998. - 136 s. - (brož.)
Terminaro de feloj- Názvosloví kůží / L. Středa. - Vyd. 1. - Dobřichovice : Kava-Pech, 1998. - 95 s. - (brož.)
Tesla : životní příběh jednoho z největších světových vynálezců / T. Wise. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 431 s. - (váz.)
Těžká, nadrozměrná a speciální přeprava, modernizace a provoz kolejových vozidel : 5. pracovní seminář : Ostrava 01.12.1998-02.12.1998. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technickáuniverzita, 1998. - 122 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Titanic : plavba do záhuby : legendy a skutečnost / J. Eaton, C. Haas. - Praha : Iris, 1998. - 231 s., obr. příl. - (váz.)

Transformační procesy v řízení lidských zdrojů joint venture Škoda-Volkswagen / D. Zadražilová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 110 s. - Fakulta mezinárodních vztahů,Praha. - (brož.)


Transport '98 Rozvoj dopravní infrastruktury severní Moravy a Slezska - součást celoevropského dopravného systému : sborník referátů : 2. ročník Mezinárodní konference a odborné výstavy : Ostrava 10.11.1998-11.11.1998. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 137 s. - (brož.)
304 zajímavých zapojení : audio a video : hudba : počítače a přídavná zařízení : různé. Díl 1. - 1. čes. vyd. - Ostrava : HEL, 1998. - 207 s. - (brož.)
Turistika a dovolená v ČR : turistické ubytování a služby v České republice. 1999. - Brno : Mravenec, 1998. - 35 s. - (brož.)
Týmová společnost : podnik v globálním prostředí / M. Vytlačil, I. Mašín. - 1. vyd. - Liberec : Institut průmyslového inženýrství, 1998. - 407 s. - (váz.)
Ubytování 1998-99 : liberecko. - 1. vyd. - Liberec : Okresní úřad, 1998. - Nestr. - Město Liberec, Liberec. - (Brož.)
Účetnictví : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů : podle stavu k 1. 11. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 128 s. - (brož.)
Účetnictví : účtová osnova a postupy účtování pro malé obce / J. Eminger. - Praha : Kaso-S, 1998. - 54 s. - (Brož.)
Účetnictví bez tajemství : praktický průvodce finančním účetnictvím / V. Černý, M. Hora. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 183 s. - (brož.)
Účetnictví obecně prospěšných společností včetně příkladů souvztažností / J. Podhorský, J. Muk. - Praha : Kaso-S, 1998. - 163 s. - (Brož.)
Účetnictví pro podnikatele / A. Valder. - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Credit, 1999. - 282 s. + 1 příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu afinancí, Praha. - (brož.)
Účetnictví v neziskových organizacích / F. Peštuka, J. Peštuka. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1999. - 432 s. - (brož.)
Účetní problémy obchodních společností s vazbou na daně / [Dagmar Procházková] - 2. dopl. vyd. - Ostrava : Mirago, [asi 1998]. - 127 s. - (brož.)
Účetní versus šéf : jednoduchý průvodce složitým účetnictvím a daněmi / H. Kovalíková. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 540 s. - (brož.)
Účtová osnova a postupy účtování, účetní závěrka pro zdravotní pojišťovny. - Praha : Bilance, 1998. - 77 s. - Ministerstvo financí České republiky, Praha. - (Brož.)
Údržba a opravy automobilů Fiat Ducato/Peugeot J5/Citroen C25, Peugeot Boxer/Citroen Jumper : zážehové motory, vznětové motory : od 1982 / H. Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 347 s. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů Ranault Mégane/Coach/Classic : zážehové motory, vznětové motory : od 1/96 / H. Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 326 s. + 5 příl. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů Renault Clio : zážehové motory, vznětové motory : od 1/91 / H. Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 304 s. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů Škoda Favorit, Forman, Pick-up : od 1989-1994 / A. Hamlin. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 251 s. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů T4: VW Caravelle/Transporter/Multivan/California : zážehové motory, vznětové motory : od 9/90 / H. Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 326 s. -(brož.)
Úplné náklady práce v České republice v roce 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 19 s., příl. - (brož.)

Úspěšné metody personálního managementu : optimální nasazování personálu, metody stupňující motivaci a efektivní manažerské techniky. Základní dílo - stav: leden 1999 včetně 5. aktualizace / J. Stýblo... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1999]. - Přeruš. str. + 1 disketa. - (brož.)


Úspory energie : praktický rádce pro domácnosti a obce / [připravili Karel Polanecký, Honza A. Štefanides] - Vyd. 1. - Doudleby nad Orlicí : Hnutí DUHA, 1998. - 12 s. - (Brož.)
Ústřední základna elektroniky : Hradec Králové 1948-1998. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - 20 s. - Agentura vojenských informací a služeb, Praha. - (brož.)
Úvod do Internetu a WWW / J. Fikáček. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 69 s. - Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha. - (brož.)
Úvod do jakosti / J. Urban, Š. Zapletalová. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 39 s. - Newport Univerzity, Czech & Slovak, Ostrava. - (brož.)
365 vaření s potěšením : recepty na celý rok: rychlé, levné a snadné / C. Schinharl, R. Hess. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 239 s. - (váz.)
Vaříme v remosce / K. Havlů. - Vyd. 1. - Praha : ETC Publishing, 1998. - 134 s., obr. příl. - (váz.)
Václav Fajt : grafika a poštovní známka / [Jana Potužáková] - Plzeň : Západočeská galerie, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Válečné lodě. 7, Druhá část zemí Evropy po roce 1945 / I. Pejčoch, Z. Novák, T. Hájek. - Vyd. 1. - Praha : Ares, 1998. - 353 s. + 1 příl. - (váz.)
Vánoční cukroví pro diabetiky : recepty / [Ivan Rameš, Alena Pulpánová] - Praha : Sdružení MAC, 1998. - 31 s. - (brož.)
Vedení mateřské školy. 6. aktualizace / H. Dvořáková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Vedení školy. 10. aktualizace / K. Horák... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Vedoucí podniku : podnik v kostce. Praktická příručka pro úspěšné vedení podniku s příklady a vždy aktuálními informacemi. Základní dílo - stav: únor 1999 včetně 10. aktualizací / P. Němeček... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1999]. - Přeruš. str. - (brož.)
Velká kniha bylinek : všestranný průvodce světem bylinek nabízí více než 120 receptů i mnoho dalších návodů na praktické dárky a dekorace / A. Clevely, K. Richmond. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 255 s. - (váz.)
Velká kniha o pivu aneb blahodárné přírodní účinky piva / [zpracoval S. Dostál a L. Staňková] - Praha : I. D. M., 1997. - 96 s. - (Brož.)
Velká kuchařka pro kombinované mikrovlnné trouby : velká obrazová kuchařka pro všechny kombinované mikrovlnné trouby s grilem, horním a dolním pečením nebo horkým vzduchem / E. Liepold. -Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 139 s. - (váz.)
Velká mezinárodní kuchařka : recepty z celého světa / sestavila J. Ferguson. fotografoval P. Barry. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 304 s. - (váz.)
Velká mikrovlnná kuchařka : velká obrazová kuchařka pro mikrovlnné trouby / M. Kaltenbach. - Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 139 s. - (váz.)
Vestavba podkroví 2 / K. Barták. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 113 s. - (brož.)
Věda a technika srozumitelně. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 96 s. - (váz.)
Vojenské proudové letouny : od roku 1939 do současnosti / D. Donald. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 111 s. - (váz.)

Vybrané kapitoly z počítačů a programování / K. Ježek, J. Klečková, J. Ledvina. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 3, 273 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra informatikya výpočetní techniky, Plzeň. - (brož.)


Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997 : souhrnná zpráva projektu : projekt na základě usnesení vlády České republiky / edičně upravili J. Hladný... [et al.]. - Praha : Ministerstvoživotního prostředí, 1998. - 163 s., mp. příl. - (Brož.)
Vysušování zdiva. 3 / M. Balík. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 121 s., obr. příl. - (brož.)
Vytápění : pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér / S. Tajbr. - Vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 1998. - 428 s. - (brož.)
Využití počítače při vyučování : náměty pro práci dětí s počítačem / M. Černochová, T. Komrska, J. Novák. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 165 s. - (brož.)
Výroba obalů. Část 1, Technologické postupy zpracování papíru a lepenek / J. Macháň. - 2. upr. a dopl. vyd. - Šťětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1998. - 365s. - (brož.)
Výtvarné hříčky pro malé děti / W. Kottke, I. Hübers-Kemink. - 2. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 127 s. + 1 příl. - (váz.)
Výživa (hlavně) pro kulturistiku a fitness / P. Fořt. - 1. vyd. - Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 1998. - 151 s. - (váz.)
WDS '98 - Week of Doctoral Students 1998 : Proceedings of Contributed Papers : [7th Annual Conference of Doctoral Students]. Prague 09.06.1998-12.06.1998. Part 1, Mathematics, Informatics andDidactics / editor J. Šafránková. - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 1998. - 170 s. - (brož.)
Windows 98 a sítě / P. Knotek. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1999. - 310 s. - (váz.)
Workshop CAD & CAE '98 : sborník referátů : Praha 11.1998. - Praha : Československá sekce IEEE, 1998. - 49 s. - MTT/AP/ED and CAS/COM Joint Chapters of Czechoslovakia Section IEEE, Praha. -(brož.)
Z badan nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego / [redaktor Jan Jaskanis] - Warszawa : Panstwowe Muzeum Archeologiczne, 1996. - 193 s. - Zespol do badan pradziejowego górnictwa, Warszawa. -(brož.)
Z deníků Antonína Strnadla 2 - Tváře / A. Strnadel. - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Muzejní a vlastivědná společnost, 1998. - 24 s. - (brož.)
Z dějin hutnictví. 27 / [uspořádal Zdeněk Rasl] - Praha : Národní technické muzeum, 1998. - 103 s. - (brož.)
Z dílny elektroniky / Z. Hradiský. - 2., pozm. vyd. - Sušice : Nakladatelství Dr. Radovan Rebstöck, 1998. - 63 s. - (brož.)
Základy managementu / J. Klestil, Z. Pištěláková, I. Vágner. - 1. vyd., 1. dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 127 s. - (brož.)
Základy managementu : (systém, aktivity, konkureční schopnost) / I. Kovaříková, S. Mareš. - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 156 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení ainformační technologie. - Katedra managementu, Hradec Králové. - (brož.)
Základy managementu jakosti / R. Fiedler, P. Fiedler. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 6, 106 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, Brno. - (brož.)
Základy marketingu / M. Heczková. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 62 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Základy strukturovaného programování : sbírka příkladů / A. Buchalcevová, J. Pavlíčková. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 142 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha.- (brož.)
Základy techniky : (řešené příklady) / J. Svatoš, A. Peterka, J. Frolík. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 159 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Základy účetnictví v rozpočtových a příspěvkových organizacích / J. Podhorský. - Praha : Kaso-S, 1998. - 296 s. - (Brož.)
Zákon o potravinách : komentář / F. Helešic, J. Suchánek. - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 1998. - 17, 276 s. - (váz.)
Zkušenosti měst a obcí s tříděním a využíváním komunálních odpadů v České republice : doplněný sborník ze semináře : Šternberk 07.05.1998-08.05.1998. - Olomouc : Hnutí DUHA, 1998. - 53 s. -(Brož.)
Zpověď / M. Pirner. - [Praha] : Miroš Pirner, 1998. - 79 s. - (brož.)
Zvětšovací pomůcky : učební texty pro studující optometrie / V. Hrachovina, H. Došková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 21 s. - 2. oční klinika LF MU, Brno. - (brož.)
Zvláštnosti trhů / I. Babič. - Brno : PC-DIR, 1998. - 127 s. - (brož.)
Žena a muž v médiích : seminář : Praha 07.03.1997 / texty uspořádali H. Havelková, M. Vodrážka. - Praha : Nadace Gender Studies, 1998. - 50 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist