Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - J. Lékařství

za leden-únor 1999

Acta Medica (Hradec Králové). Vol. 41. 1998. No. 3. - [Praha] : [Karolinum], 1998. - S. 99-153, 6 obr. na příl. - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. - (brož.)
Acta Medica (Hradec Králové). Sv. 41. 1998. Č. 1. Supplementum. - [Praha] : [Karolinum], 1998. - 104 s. - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. - (brož.)
Acta Medica (Hradec Králové). Sv. 41. 1998. Č. 2. Supplementum. - [Praha] : [Karolinum], 1998. - S. 105-163. - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. - (brož.)
Aktivně proti onemocněním žil : soubor 75 cviků, příčiny oslabení cévních stěn a vzniku křečových žil, vyšetřovací a léčebné metody používané při žilních onemocněních / T. Klyscz, M. Jünger. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 112 s. - (váz.)
Akupresura : zbavte se bolestí / K. Berger. - Praha : Pragma, 1998. - 127 s. - (brož.)
Anesthesia for Renal and Genito-Urologic Surgery / Editor V. Malhotra. - New York : McGraw-Hill, 1996. - 15, 303 s. - (váz.)
Anesthesiology : A Comprehensive Study Guide / J. Katz. - New York : McGraw-Hill, 1997. - 17, 622 s. - (brož.)
Aneuryzma břišní aorty / V. Třeška ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 108 s. - (váz.)
Atraktivní a svěží i po 30, 40, 50.. / V. Bentley. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1998. - 128 s. - (váz.)
Báňské předpisy. 13, Vyhláška č. 22/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a přidobývání nevyhrazených nerostů v podzemí ve znění vyhlášek ČBÚ č. 477/1991 Sb., 340/1992 Sb., 3/1994 Sb., 54/1996 Sb. a 109/1998 Sb : Úplné platné znění s úvodním komentářem / [autor] K. Šeděnka. -Ostrava : Montanex, 1998. - 7, 236 s. - (brož.)
Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 7. aktualizace - leden 1999 / P. Petrů... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa. -(brož.)
Biochemické hypotézy afektivních poruch / Z. Fišar. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 103 s. - (váz.)
Bláznit je lidské : učebnice psychiatrie a psychoterapie / K. Dörner, U. Plog. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 353 s. - (váz.)
Bludný kruh toxikomanií / P. Višňovský, I. Bečková. - Hradec Králové : E.I.A., 1998. - 114 s. - (brož.)
Budeme mít děťátko / S. Trča. - 6. vyd., v Gradě 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 152 s. - (brož.)
Bylinář Matky přírody / J. Griffin. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 450 s. - (váz.)
CADISO 98 - kardiovaskulární onemocnění a stabilita organismu (Fytoterapeutické aspekty)- NUTRIMENTA II - potravní aditiva a jejich vztah k prevenci chorob kardiovaskulárního systému :Sborník přednášek ze sympozia a pracovního dne : Hradec Králové 15.09.1998-17.09.1998 / editor L. Opletal. - Prague : Charles University, 1998. - 140 s. - Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové. -(brož.)
Chemical and Biological Agents: Detection and Decontamination : Abstracts of Papers : 3rd International Workshop : Brno, (CZ) 04.11.1998-07.11.1998. - Brno : Technical University , 1998. - 25s. - Faculty of Chemistry, Brno. - (brož.)

Clinical Nuclear Medicine / edited by M. Maisey... [et al.]. - 3rd Ed. - London : Chapman & Hall Medical, 1998. - 12, 752 s., 34 obr. na příl. - (váz.)


Co vám lékaři neřeknou : pravda o nebezpečích moderní medicíny / L. McTaggart. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 407 s. - (váz.)
Comparative Anatomy of the Vertebrates / G. Kent. - 7th Ed. - Dubuque : Wm. C. Brown, 1987. - 11, 681, 23 s. - (váz.)
Cukrovka a poruchy nervového systému / H. Vondrová, J. Szántó. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 100 s. - (brož.)
Current Techniques in Small Animal Surgery / edited by M. Bojrab. - 4th Ed. - Baltimore : Williams & Wilkins, 1998. - 27, 1340 s. - (váz.)
Cvičení a testy z farmakologie / N. Gaier ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 8, 233 s. - Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.)
Cvičení v těhotenství / B. Beránková. - Vyd. l. - Praha : Triton, 1998. - Nestr. - (brož.)
Čínská zdravotní cvičení : Čchi-kung, Qi-Gong : příspěvek k alternativní medicíně / L. Eger. - Brno : Schneider, 1999. - 64 s. - (váz.)
Čtenářské tabulky : rozšiřující soubor pro analyticko-syntetickou metodu s progresivními prvky nácviku čtení : rozvoj čtenářských dovedností: u starších dyslektických dětí, dětí z minoritníchskupin, při prevenci poruch učení / J. Novák. - 3., upr. vyd. - Litomyšl : Augusta, 1998. - 101 s., 1 příl. - (váz.)
Čtení nejen pro rodiče... - Jablonec nad Nisou : SPMP - klub pro Downův syndrom, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Dieta při ateroskleróze / J. Kocián, E. Patlejchová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 77 s. - (brož.)
Dieta při cukrovce / P. Wagner, E. Patlejchová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 67 s., tb. - (brož.)
Dieta při hyperlipidémii / P. Wagner, E. Patlejchová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 79 s. - (brož.)
Dieta při odvápnění kostí - osteoporóze / J. Kocián, E. Patlejchová. - Vyd. 3., (v Tritonu vyd. 1.). - Praha : Triton, 1998. - 152 s. - (brož.)
Dieta při onemocněních ledvin a močových cest / V. Teplan, O. Mengerová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 174 s. - (brož.)
Diety při dětských průjmech : recepty, rady lékaře / [Daniela Tůmová, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1998. - 31 s. - (brož.)
Diety při onemocnění cukrovkou : recepty. 2 / [sestavila Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - (brož.)
Diety při onemocnění lupénkou : recepty, rady lékaře / [Miloslava Moskalyková, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1998. - 32 s. - (brož.)
Diety při onemocnění peptickými vředy 2 : recepty / [Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1998. - 31 s. - (brož.)
Drény a drenážní systémy v chirurgii / I. Čapov, J. Wechsler, J. Žák. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 83 s. - (brož.)
Drogy na předpis : lékařská preskripce narkotik. - Olomouc : Votobia, 1998. - 418 s., obr. příl. - (brož.)
Duševní zdraví / I. Veltrubská, K. Chamoutová. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1998. - 151 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra psychologie, Praha. - (brož.)
Endokrinologie psa a kočky / M. Svoboda, J. Doubek ...[et al.. - Brno : Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, 1998. - 271 s., 124 obr. na příl. - (váz.)
Erotická masáž : masážní techniky pro každý okamžik milování / N. Lacroix. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 128 s. - (váz.)

Erotika a paragrafy / M. Mitlöhner. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 131 s. - (brož.)


Erotova lampa / R. Uzel, K. Koubek. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, 1998. - 166 s. - (brož.)
Erozní koroze sekundárních okruhů jaderných elektráren VVER : dlouhodobý monitorovací program. - Praha : NUKLIN, 1998. - 13 s. - (brož.)
Esenciální minerální prvky ve výživě : minerální látky a stopové prvky / A. Kvasničková. - 1. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářskch informací, 1998. - 127 s. - (brož.)
Farmakologie v kostce / S. Hynie. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 461 s. - (brož.)
Farmakoterapie kožních nemocí / A. Fadrhoncová. - Vyd. 2., přeprac. a rozš., v Gradě vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 415 s. - (brož.)
Fit pro rok 2000 : jak si osvojit náročný životní styl pro 21. století / M. Diamond, D. Schnell. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 254 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Eminent ; váz.)
Funkční histologie / V. Konrádová, J. Uhlík, L. Vajner. - Vyd. 1. - Jinočany : H + H, 1998. - 363 s. - Ústav histologie a embryologie. - 2. lékařská fakulta UK, Praha. - (brož.)
Funkční somatologie / M. Schreiber ...[et al.]. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 1998. - 467 s. - (brož.)
General Orthopaedics / F. Wilson, P. Lin. - New York : McGraw-Hill, 1997. - 13, 558 s. - (váz.)
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi / Z. Šimanovský. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 246 s. - (brož.)
Human sexuality 96/97 / Editor S. Bunting. - 21st Ed. - Guilford : Dushkin Publishing Group, 1996. - 240 s. - (brož.)
Hypertenze : diagnóza a léčba / J. Widimský. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 1998. - 227 s. - (brož.)
Idiopatické střevní záněty : nejistoty, současné znalosti a klinický přístup / M. Lukáš ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 363 s. - (váz.)
Jak bych se opravil : kniha pro moudré blbé / B. Nový. - Pardubice : Novy, 1998. - 256 s. - (brož.)
Jak zvládat paniku a strach cestovat / J. Praško, H. Prašková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 213 s. - (brož.)
Jak zvládat úzkostné stavy : příručka pro klinickou praxi / H. Kennerley. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 190 s. - (brož.)
Jóga proti stresu / V. Lalvani. - Čes. vyd. - Praha : Rebo Productions, 1998. - 127 s. - (váz.)
Kapesní průvodce afrodisiaky : elixíry a recepty pro lásku, nektary a posilující nápoje, koření povzbuzující smyslnost, atd / sestavil W. Dodd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 96 s. -(váz.)
Kapitoly z dějin tance a možnosti terapie / J. Jebavá. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 123 s., 31 obr. na příl. - (brož.)
Kardiologie / M. Štejfa ...[et al.]. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 492 s. - (váz.)
Kava-kava : hledání léků v ráji : pátrání po přírodních alternativách léků proti úzkosti a prášků na spaní / C. Kilham. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 192 s. - (váz.)
Kompendium diagnostického zobrazování : RTG, CT, MR, Sono, Angio : anatomie, anomálie, poranění, diferenciální diagnostika / J. Neuwirth. - Praha : Triton, 1998. - 835 s. + 1 příl. - (váz.)

Kompletní náhrada chrupu / A. Zicha. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 49 s. - (brož.)


Kompletní příručka homeopatické léčby / M. Castro. - Praha : Alternativa, [1998]. - 401 s. - (brož.)
Komunikace neslyšících - sociolingvistika : antologie textů / [vybral a uspořádal Jiří Homoláč] - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - 161 s. - (brož.)
Konstrukce částečných snímatelných náhrad ve stomatologii / A. Hohmann, W. Hielscher. - 1. čes. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 188 s., obr. příl. - (brož.)
Kontrolní otázky anatomie / M. Doskočil. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 155 s. - (brož.)
Kontrolní otázky fyziologie : 777 otázek / S. Trojan, M. Langmeier. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 127 s. - (brož.)
Kontrolní otázky patologie / J. Feit, P. Miřejovský, I. Šteiner. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 78 s. - (brož.)
Kostní Pagetova choroba : minimum pro praxi / J. Kocián. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 77 s. - (brož.)
Kraniocerebrální úrazy : minimum pro praxi / J. Nebudová. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 126 s. - (brož.)
Krok za krokem. Část 3, Magicko-mystická filosofie jako způsob poznávání imaginárního Vesmíru a využití těchto poznatků v léčitelství i jinak / I. Gellner. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. -147 s. - (váz.)
Kvalita vod '98 : sborník 1. mezinárodní konference : Luhačovice 19.11.1998-20.11.1998 / editor P. Hlavínek. - Vyd. 1. - Brno : "Noel 2000", 1998. - 287 s. - (brož.)
Kvantifikace důsledků transformace zdravotnictví na poskytování psychiatrické péče v ČR : ekonomické aspekty / C. Škoda ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 190 s. - (brož.)
Květy a vůně aromaterapie : éterické oleje a vonné masáže, rostlinná léčba a voňavé výtažky atd., atd / sestavil W. Dodd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 95 s. - (váz.)
Léčba dyslipidemií a ICHS : dyslipidemie / J. Widimský. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 202 s. - (váz.)
Léčebná kuchařka svaté Hildegardy : rady a poznatky svaté Hildegardy z Bingenu o léčivé síle našich potravin / G. Hertzka, W. Strehlow. - Praha : Alternativa, 1998. - 255 s. - (brož.)
Léčivá energie stromů : Enertree / P. Salocher, D. Buchser. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 213 s. - (brož.)
Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny / V. Ando ...[et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Svítání, 1998. - 321 s., obr. příl. - (váz.)
Lékař, jeho pacient a nemoc / M. Balint. - Vyd. 1. čes. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 331 s. - (brož.)
Lidské tváře a jejich tajemství / W. Schels. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1998. - 160 s. - (váz.)
LSD - mé nezvedené dítě / A. Hofmann. - Praha : Profess, 1997. - 142 s. - (brož.)
Lucinku bolí zoubek / [Lenka a Lumír Komárkovi] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 36 s. - (brož.)
Magická kuřidla / J. Veselý. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 91 s. - (váz.)
Makrobiotika a přírodní léčení / M. Kushi. - Praha : Pragma, 1998. - 293 s. - (brož.)

Manuál prevence v lékařské praxi. Příl. č. 1. 1998, Zdravotní kritéria pro fluoridy a fluorózu / [redakce Kamil Provazník, Jaroslav Lener] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 20 s. - Státnízdravotní ústav, Praha. - (brož.)


Migréna : minimum pro praxi / E. Medová, P. Kalvach. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 126 s. - (brož.)
Mravní nemoci mládeže a jejich prevence : sborník příspěvků z 6. konference ČPdS : Brno 09.10.1997. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 204 s. - Česká pedagogická společnost, Brno. - (brož.)
My děti ze stanice ZOO / C. F.. - 5., dopl. vyd. - Ostrava : Oldag, 1998. - 261 s., obr. příl. - (váz.)
Nad veřejným zdravotním pojištěním / K. Havlíček, T. Hemelík. - Vyd. 1. - Praha : Orac, 1998. - 208 s. - (brož.)
Náhlé příhody břišní u dětí a dospělých : diagnostické minimum pro praxi / M. Hájek, H. Hájková. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 68 s. - (brož.)
Návody a doporučení pro hodnocení životnosti tlakové nádoby a vnitřních částí reaktorů JE VVER během provozu JE. - Praha : NUKLIN, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Návody a doporučení pro kvalifikaci zařízení důležitých pro bezpečnost jaderných elektráren typu VVER 440/213. - Praha : NUKLIN, 1998. - 19 s. - (brož.)
Nebezpečné plísně kolem nás / C. Heideklang. - Olomouc : Fontána, 1997. - 240 s. - (brož.)
Neurology of Hereditary Metabolic Diseases of Children / G. Lyon, R. Adams, E. Kolodny. - 2nd Ed. - New York : McGraw-Hill, 1996. - 12, 378 s. - (váz.)
Neuroradiology : A Study Guide / C. Zee. - New York : McGraw-Hill, 1996. - 15, 432 s. - (brož.)
Něco hrůznějšího / B. Geer. - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium, 1998. - 372 s. - (váz.)
Nobelova cena za fyziologii a medicínu. 1995 a 1996 / editoři O. Benešová, C. Höschl. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 147 s. - (brož.)
Novo diář : diabetická čítanka pro děti / H. Vávrová, L. Brázdová, T. Oth. - 1. vyd. - Běstvina : Geum, 1998. - 40 s. - (brož.)
Ocet v domácí lékárně / J. Angerstein. - 1. čes. vyd. - Hradec Králové : Svítání, 1998. - 105 s. - (brož.)
Orientální diagnostika / M. Kushi. - Praha : Pragma, 1998. - 282 s. - (brož.)
Osteoporóza v praxi / J. Štěpán, J. Wendl. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 122 s. - (brož.)
Paliativní medicína / J. Vorlíček, Z. Adam ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 480 s. - (váz.)
Papillomavirové infekce v gynekologii : papillomaviry / P. Freitag. - Praha : Triton, 1998. - 84 s., obr. příl. - (váz.)
Parkinsonova nemoc : diagnostický a léčebný standard / E. Růžička, J. Roth. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 69 s. - (brož.)
Pädiatrische Kardiologie : Erkrankungen des Herzens bie Neugeborenen, Säuglingen, Kindern und Heranwachsenden / Herausgeber J. Apitz. - Darmstadt : Dietrich Steinkopff, 1998. - 21, 666 s. - Jürgen Apitz, Tübingen. - (váz.)
Pediatric Nursing / Editors M. Mayers, A. Jacobson. - New York : McGraw-Hill, 1995. - 13, 330 s. - (brož.)
Perinatal/Neonatal Nursing / Editors M. Mayers, A. Jacobson. - New York : McGraw-Hill, 1995. - 13, 298 s. - (brož.)
Pharmindex kompendium. 1998. - Praha : MediMedia Information, 1998. - 1605 s. - (váz.)
Pharmindex kompendium. 1998. Supplement. - Praha : MediMedia, 1998. - 56 s. - (brož.)
Piercing : moderní antologie / H. Randall. - Praha : Rebo, 1998. - 128 s. - (váz.)
Pohybem ke zdraví po infarktu : návod ke změně životního stylu / [Ivo Stolz, Pavel Stejskal] - 2., rozš. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. - 12 s. - (brož.)
Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání / J. Kropáč. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 76 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Poruchy příjmu potravy : vymezení a terapie / F. Krch ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 238 s. - (brož.)
Posilování imunitního systému / I. Cernaj. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 170 s. - (váz.)
Požadavky na detekci úniků chladiva z primárního okruhu reaktoru při aplikaci metody "Únik před roztržením (LBB)". - Praha : NUKLIN, 1998. - 11 s. - (brož.)
Praktická cvičení z lékařské chemie a molekulární biologie / E. Bubnová, A. Buděšínská, J. Stříbrná. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 200 s. - Praha, Ústav lékařské chemie a biochemie1. lékařské fakulty UK. - (brož.)
Praktická fytoterapie aneb Léčení bylinkami / J. Bodlák. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 261 s. - (váz.)
Problematika ochranných pásem zdrojů podzemních vod. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1998. - 103 s. + 1 příl. - (brož.)
Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola / ed M. Havlínová-Horváthová...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 275 s. - (brož.)
Propedeutika sociálního lékařství / I. Gladkij, Z. Koldová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 180 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)
Průmyslová toxikologie : úvod do obecné a speciální toxikologie / M. Matrka, V. Rusek. - 3., opr. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 157 s. - Fakulta chemicko-technologická. -Katedra ochrany životního prostředí, Pardubice. - (brož.)
Přední český endokrinolog Karel Šilink / editor L. Stárka. - Praha : Maxdorf, 1998. - 163 s. - (váz.)
Přestáváme kouřit, zkuste to také : jak začít žít bez cigaret : praktické rady pro každého, kdo se rozhodl přestat kouřit / [Jiří Kozák, Eva Králíková] - 2. vyd. - Praha : Kuklik, 1998. - 15s., příl. - (brož.)
Psychoterapie : sborník přednášek. 5 / O. Čálek... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 229 s. - (brož.)
Psychoterapie : sborník přednášek. 6 / O. Čálek... [et al.]. - Praha : Triton, 1998. - 205 s. - (brož.)
Radiation Therapy Planning / G. Bentel. - 2nd Ed. - New York : McGraw-Hill, 1996. - 18, 643 s., obr. příl. - (brož.)
Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku. Vol. 42. 1997. No. 1. - Bialystok : Medical Academy of Bialystok, 1997. - 278 s. - (Brož.)
Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku. Vol. 42. 1997. Supplement 1. - Bialystok : Medical Academy of Bialystok, 1997. - 421 s. - (brož.)
Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku. Vol. 42. 1997. Supplement 2. - Bialystok : Medical Academy of Bialystok, 1997. - 230 s. - (brož.)
Rodinná encyklopedie zdraví : prevence, diagnostika, terapie : rady a zkušenosti známých lékařů / B. Ždichynec, J. Kissneyllbecher, J. Pekárek. - Praha : Pragma, 1998. - 493 s. - (váz.)
Santal : jóga, duchovní nauky, léčitelství, psychická energie, akupresura, zdravá výživa, léčivé rostliny. Sborník. 1998. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 1998. - 205 s. - (brož.)

Satja Saí Baba promlouvá. Sv. 2, Promluvy Bhagavána Šrí Satja Saí Baby pronesené v létech 1961-62 / Satjá Saí Baba. - 1. vyd., (rev. a rozš. vyd.). - Zámrsk : Sai center, 1998. - 262 s. -(brož.)


Sborník příspěvků z pracovního semináře KHS : Brno 10.02.1998. - Brno : Konvoj, 1998. - 96 s. - Krajská hygienická stanice, Brno. - (brož.)
Sebevražda : hromadným jevem společenským moderní osvěty / T. Masaryk. - 4. čes. vyd. - Praha : Ústav T.G.Masaryka, 1998. - 221 s. - (váz.)
Sekce Downův syndrom / SPMP : zpravodaj. 1998. - Jablonec nad Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, 1998. - 12 s. - (Brož.)
Sekce Downův syndrom / SPMP : mimořádný zpravodaj: duben 1998. 1998. A. - Jablonec nad Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, 1998. - 20 s. - (Brož.)
Sekce Downův syndrom/SPMP : výroční zpráva 1997. - Jablonec nad Nisou : Sekce Downův syndrom/SPMP, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Sexuální výchova v rodině a ve škole / J. Augustyn. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Skripta požární ochrany pro vedoucí pracovníky : stav k 1. 3. 1997. - 3. přeprac. vyd. - Ostrava : Alexandr Vávra, 1997. - 114 s. - (brož.)
Sociální lékařství / J. Holčík, A. Žáček, I. Koupilová. - 2., dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 137 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Speciální farmakologie. Díl 2, Autakoidy a látky ovlivňující bolest / S. Hynie. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 12, 220 s. - Farmakologický ústav 1. lékařské fakultyUniverzity Karlovy, Praha. - (brož.)
Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami : příručka pro učitele i rodiče / E. Schopler, R. Reichler, M. Lansing. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 271 s. -(brož.)
Stručný přehled orientálního lékařství : čínská bylinná medicína, manipulace a akupunktura, jóga a meditace atd / sestavil W. Dodd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 94 s. - (váz.)
Syndrom vyhoření : funkční duševní porucha : informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu / V. Kebza, I. Šolcová. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 23 s. - (brož.)
Synopsis of Human Anatomy & Physiology / K. Van De Graaff, S. Fox, K. LaFleur. - Dubuque : Wm. C. Brown, 1997. - 26, 639 s., příl. - (váz.)
Systém varování a zabezpečení při radiačních haváriích : sborník referátů z konference : Radostovice 15.09.1998-17.09.1998. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1998. - 142 s.- Česká meteorologická společnost při AV ČR, Praha. - (brož.)
Tanec kolem kuchyně / M. Mayer. - Praha : Agentura VPK, 1998. - 105 s., obr. příl. - (brož.)
Temporální epilepsie a vědomí / J. Faber. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 105 s., 57 s . příl. - (brož.)
Učení zrakově postižených dětí v raném věku / L. Nielsen. - Čes. vyd. 1. - Praha : ISV, 1998. - 119 s. - (brož.)
Učte se životem / M. Říhová. - Benešov : Start, 1999. - 101 s. - (brož.)
Ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc : stručný průvodce pro pacienty / K. Lukáš. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1999. - 14 s. - (brož.)
Urologie. Díl 1 / J. Dvořáček ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1998. - 515 s. - (váz.)
Urologie. Díl 2 / J. Dvořáček ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1998. - S. 517-1194. - (váz.)
Urologie. Díl 3 / J. Dvořáček ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1998. - S. 1195-1772. - (váz.)

Úvod do obecné a lékařské biofyziky / I. Hrazdira, V. Mornstein. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 274 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)


Úzkost a úzkostné poruchy / I. Ulč ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 85 s. - (brož.)
Vánoční cukroví pro diabetiky : recepty / [Ivan Rameš, Alena Pulpánová] - Praha : Sdružení MAC, 1998. - 31 s. - (brož.)
Velká kniha bylinek : všestranný průvodce světem bylinek nabízí více než 120 receptů i mnoho dalších návodů na praktické dárky a dekorace / A. Clevely, K. Richmond. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 255 s. - (váz.)
Virové hepatitidy : prevence, diagnostika a léčba virových hepatitid v první linii / L. Krekulová, V. Řehák. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 59 s. - (brož.)
Viry - hrozba našeho času : po stopách nových vražedných nemocí od současnosti do budoucnosti / F. Ryan. - Praha : Práh, 1998. - 388 s., obr. příl. - (váz.)
Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové : informace o škole a studiu / [František Janovský] ...[et al.]- Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany Českérepubliky - AVIS, Praha. - (brož.)
Vrozený glaukom : diagnostika a terapie / A. Filouš. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 63 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie / M. Votava, P. Ondrovčík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 90 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Vybrané kapitoly z pediatrie : pro studující ZSF JU / M. Velemínský ... [et al.]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 87 s., obr. příl. - Zdravotně sociální fakulta,České Budějovice. - (brož.)
Výživa : přehled základní problematiky / R. Dlouhá. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 215, 15 s. - (brož.)
Výživa (hlavně) pro kulturistiku a fitness / P. Fořt. - 1. vyd. - Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 1998. - 151 s. - (váz.)
The Working Alliance : Theory, Research, and Practice / edited by A. Horvath, L. Greenberg. - New York : John Wiley, 1994. - 12, 304 s. - (váz.)
Zahrada s léčivými bylinkami : přírodní alchymie a medicína, bylinkové čaje, uklidňující nálevy a balzámy, pleťové vody, rozličné lektvary atd / sestavil W. Dodd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 94 s. - (váz.)
Zajišťování kvality ošetřovatelské péče- Etický kodex sester- Charty práv pacientů. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 47 s. - (brož.)
Základy farmakologie. Díl 1, Obecná farmakologie / J. Květina, J. Herink, M. Vopršalová. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 135 s. - Farmaceutická fakulta. -Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Brno. - (brož.)
Základy imunologie / V. Hořejší, J. Bartůňková. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 219 s. - (brož.)
Zdraví : to nejcennější, co máme : MUDr. Rudolf Gajdušek: o nemoci a zdraví, o radosti ze života, jak se dožít plnohodnotného stáří / R. Sobotka, R. Gajdušek. - Rožnov pod Radhoštěm : Městskáknihovna, 1998. - 30 s. - (Brož.)
Zdravotní rizika zneužití anabolických steroidů / L. Pyšný. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 85 s. - (brož.)
Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace / H. Raclavská. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 111 s. - Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Zvětšovací pomůcky : učební texty pro studující optometrie / V. Hrachovina, H. Došková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 21 s. - 2. oční klinika LF MU, Brno. - (brož.)

Žaludeční dyspepsie a helicobacter pylori / J. Kyzeková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 142 s. - (váz.)


Život s osteoporózou / J. Javůrek. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 134 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist