Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - I. Přírodní vědy

za leden-únor 1999

Acidofilní doubravy / zpracoval J. Moravec. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 63 s. - (brož.)
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [139], Physica. 37. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 1998. - 170 s. - (brož.)
Advances in Chemical Physics. Vol. 98 / edited by I. Prigogine, S. Rice. - New York : John Wiley, 1997. - 9, 623 s. - (váz.)
Agricultura tropica et subtropica. Vol. 31. 1998. - Prague : Czech University of Agriculture, 1998. - 216 s. - Institute of Tropical and Subtropical Agriculture, Prague. - (brož.)
Algebra : úvod do obecné algebry / J. Mareš. - 3. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 175 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.)
Anaerobní čistírenské technologie / M. Dohányos ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Noel 2000, 1998. - 4, 343 s. - (váz.)
Anchialine Ostracoda (Halocyprididae) from San Salvador, Bahamas / L. Kornicker, D. Barr. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1997. - 3, 20 s. - (Brož.)
Antropologie I / V. Hajn. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 179 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Aplikovaná sociální psychologie I / J. Výrost, I. Slaměník. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 383 s. - (váz.)
Aritmetika : učebnice pro 7. ročník / Z. Rosecká, V. Čuhajová, J. Růžička. - Brno : Nová škola, 1998. - 86 s. - (brož.)
Aritmetika 7 : pracovní sešit / [Zdena Rosecká] - Brno : Nová škola, 1998. - 40 s. - (brož.)
Bibliography and Index of the Sirenia and Desmostylia / D. Domning. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1996. - 3, 611 s. - (Brož.)
Binární operace pro studium učitelství 1. stupně základní školy / M. Bělík, J. Svoboda. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 53 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nadLabem. - (brož.)
Biochemické hypotézy afektivních poruch / Z. Fišar. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 103 s. - (váz.)
Biochemie pro posluchače pedagogické fakulty / M. Ledvina. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 273 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.)
Biochemie pro studenty středních škol a všechny, které láká tajemství živé přírody / Z. Vodrážka. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 161 s. - (brož.)
Biodiverzita ichtyofauny České republiky. Materiály z konference : Brno 04.11.1997. 2 / editoři S. Lusk, K. Halačka. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 1998. - 162 s. - (brož.)
Biologie dítěte : rané fáze lidské ontogenéze / L. Havlíčková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 93 s. - Katedra fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, Praha. - (brož.)
Bionafta : ekologické alternativní palivo do vznětových motorů / Z. Pokorný. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 43 s. -(brož.)
Biosystematic Studies of Ceylonese Wasps, XXI: A Revision of the Bethylinae and Epyrinae (Cephalonomiini and Sclerodermini)(Hymenoptera:Bethylidae) / K. Krombein. - Washington : SmithsonianInstitution Press, 1996. - 3, 29 s. - (Brož.)

Biotermodynamika / F. Maršík, I. Dvořák. - Vyd. 2., upr. a rozš. - Praha : Academia, 1998. - 270 s. - (váz.)


Book of Abstracts : [24. European Congress on Molecular Spectroscopy]. Prague 23.08.1998-26.08.1998. - Praha : ICT, 1998. - 477 s. + 1 příl. - (brož.)
Bůh a velký třesk / D. Matt. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 132 s. - (váz.)
Carabidae of the Czech and Slovak Republics : illustrated Key / K. Hůrka. - 1st ed. - Zlín : Kabourek, 1996. - 565 s. - (váz.)
Catalog of Type Specimens of Recent Fishes in the National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 8: Suborder Zoarcoidei (Anarhichadidae, Bathymasteridae, Pholidae, Ptilichthydae,Scytalinidae, Stichaeidae, Zoarcidae) / V. Springer, M. Anderson. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1997. - 3, 27 s. - (Brož.)
Catalog of Type Specimens of Recent Fishes in the National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 7: Chaenopsidae, Clinidae, Dactyloscopidae, Labrisomidae, and Tripterygiidae / V. Springer, T. Orrell. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1996. - 3, 38 s. - (Brož.)
Cestování časem : nálezy, důkazy, perspektivy / J. Brennan. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 202 s. - (brož.)
Chemical and Biological Agents: Detection and Decontamination : Abstracts of Papers : 3rd International Workshop : Brno, (CZ) 04.11.1998-07.11.1998. - Brno : Technical University , 1998. - 25s. - Faculty of Chemistry, Brno. - (brož.)
Chemical Engineering Thermodynamics : an Introduction to Thermodynamics for Undergraduate Engineering Students / J. Winnick. - New York : John Wiley, 1997. - 15, 702 s. + 1 disketa. - (váz.)
Chemie : pro distanční přípravný kurz. Seš. 3 / J. Tržil... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 59 s. - Katedra chemie. - Referát distančníhovzdělávání, Ostrava. - (brož.)
Chemie I : vybrané kapitoly z obecné, anorganické a analytické chemie / J. Dolejšková ...[et al.]. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 1998. - 211 s. - Česká zemědělská univerzita. -Fakulta agronomická, Praha. - (brož.)
Chemie obecná a analytická / P. Hrdlička ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 5, 94 s. - (brož.)
Chráněná území okresu Uherské Hradiště / [Jaroslav Hrabec, Pavel Šnajdara] - Zlín : Esprint, [1999]. - 24 s. - (Brož.)
Co bys měl znát z přírodopisu : slovníček pro základní školy / J. Froněk, F. Horník, J. Tonika. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 190 s. - (brož.)
The CRC Handbook of Combinatorial Designs / edited by C. Colbourn, J. Dinitz. - Boca Raton : CRC Press, 1996. - 18, 753 s. - (váz.)
Cvičení z algebry a geometrie / B. Hrůza, H. Mrhačová. - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 183 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, Brno. - (Brož.)
Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky I / P. Horák. - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 221 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)
Cvičení z matematické analýzy I / V. Krupková, V. Studená. - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 88 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, Brno. - (Brož.)
Cvičení z matematické analýzy. Díl 3 / M. Votava. - 2. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 141 s. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Cvičení z obecné genetiky / P. Vejl, S. Skupinová. - 2. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 117 s. - (brož.)
Cycle Representations of Markov Processes / S. Kalpazidou. - New York : Springer, 1995. - 15, 194 s. - (váz.)

Činčila : průvodce pro mladé chovatele / V. Motyčka. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 32 s. - (brož.)


Člověk a příroda : hledání etického vztahu / J. Ondok. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 110 s. - (brož.)
Dálkový průzkum Země- Digitální zpracování obrazu / P. Dobrovolný. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 208 s. - Přírodovědecká fakulta. - Katedra geografie, Brno. - (brož.)
Dendrologie lesnická. Část 2, Listnáče 1. (Angiospermae) / L. Úradníček, J. Chmelař. - 1. vyd., Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 119 s., 30 s. příl. -(brož.)
Design Theory / C. Lindner, C. Rodger. - Boca Raton : CRC Press, 1997. - 198 s. - (váz.)
Deskriptivní geometrie : pro 1. ročník SPŠ stavebních / J. Korch, K. Mészárosová, B. Musálková. - Vyd. 2., upr. - Praha : Sobotáles, 1998. - 222 s. - (brož.)
Dějiny české zoologie : stručné dějiny naší systematické zoologie a životopisy našich systematických zoologů / E. Opatrný, F. Petruška. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Karlova, 1998. - 177 s. - Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc. - (brož.)
Didaktické hry ve vyučování matematice v 1.- 4. ročníku základní a obecné školy : část aritmetická / V. Kárová. - Vyd. 2. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 53 s. - Fakultapedagogická. - Katedra matematiky, Plzeň. - (brož.)
Diferenciální rovnice / I. Res. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 57 s. - (brož.)
Dlugookresowa ewolucja rzezby denudacyjnej srodkowej i zachodniej Europy : podstawowe problemy morfogenezy / P. Migon. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1998. - 267 s. -(brož.)
Domácí procvičování : matematika pro 3. třídu : sešit / [Petr Šulc] - Praha : Pierot, [1998]. - Nestr. - (Brož.)
Doporučené technologické postupy pěstování zrnin, olejnin a luskovin a jejich ekonomika / Z. Abrham ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělstvíČeské republiky, 1998. - 51 s. - (brož.)
Dynamika tekutin '98 : sborník příspěvků kolokvia : Praha 20.10.1998-22.10.1998 / [editoři Pavel Jonáš, Václav Uruba] - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 1998. - 76 s. - (váz.)
Ekologické činnosti významných průmyslových podniků ostravsko-karvinské aglomerace : sborník prací z 6. konference Nadace Beskydy : [Nadace Beskydy]. Ostrava 10.1998 / [uspořádal VladislavKříž] - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 94 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.)
Ekologický přírodopis : pracovní sešit pro 6. ročník základní školy / [zpracovala Dana Kvasničková] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 31 s. - (brož.)
Ekologie a ochrana životního prostředí / J. Šoch. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 104 s., 10 s. obr. příl. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Elektroakustika a aplikovaná akustika / Z. Škvor. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 130 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Elektromagnetické pole : základy teorie / J. Myslík. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 159 s. - (brož.)
The Elements of Polymer Science and Engineering : an Introductory Text and Reference for Engineers and Chemists / A. Rudin. - 2nd Ed. - San Diego : Academic Press, 1998. - 17, 509 s. - (váz.)
Encyklopedie hub / G. Keizer. - Praha : Rebo, 1998. - 288 s. - (váz.)
English for the Environment : pro posluchače všech oborů / H. Romová. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1998. - 127 s. - Provozně ekonomická fakulta ČZU. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.)
Enzymologie / Z. Vodrážka, P. Rauch, J. Káš. - 3., přeprac. vyd. - Praha : VŠCHT, 1998. - 171 s. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha. - (brož.)
Erozní koroze sekundárních okruhů jaderných elektráren VVER : dlouhodobý monitorovací program. - Praha : NUKLIN, 1998. - 13 s. - (brož.)
Esenciální minerální prvky ve výživě : minerální látky a stopové prvky / A. Kvasničková. - 1. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářskch informací, 1998. - 127 s. - (brož.)
Essentials of Organic Chemistry / R. Boxer. - Dubuque : Wm. C. Brown, 1997. - 18, 654, 16 s. - (váz.)
Etika v životním prostředí : sborník přednášek ze semináře : Brno 25.11.1998. - Brno : Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny, 1998. - 41 s. - Fakulta stavebníVUT, Brno. - (brož.)
Exotičtí pěvci celého světa : astrildi, špačci, snovači, pěnkavy.. / M. Smrček. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1998. - 165 s. - (váz.)
Experiments and Measurements in Engineering Physics Education : Proceedings : Brno 15.10.1998-17.10.1998 / [edited by Pavel Tománek, Naděžda Uhdeová] - Brno : Technical University of Brno, 1998. - 9, 164 s. - Societe Europenne pour la formation des ingenieurs. - (brož.)
Explorations an Introduction to Astronomy : 1996 Version / T. Arny. - St. Louis : Mosby, 1996. - 23, 521 s., příl. - (brož.)
Filosofie a současná ekologická krize / R. Kolářský, O. Suša. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1998. - 173 s. - (brož.)
Finite Dimensional Algebras / J. Drozd, V. Kirichenko. - Berlin : Springer, 1994. - 13, 249 s. - (váz.)
Flóra a fauna Evropy / sestavil M. Chinery. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 384 s. - (váz.)
Foundations of Hyperbolic Manifolds / J. Ratcliffe. - New York : Springer, 1994. - 11, 747 s. - (brož.)
Fractal Modelling : Growth and Form in Biology / J. Kaandorp. - Berlin : Springer, 1994. - 13, 208 s. - (váz.)
Fyzika 28 : (elektromagnetické pole) / A. Mikš. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 82 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Fyzika. - Chemie. Č. 6. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 228 s. - (brož.)
Games and Economic Decisions : Lecture Notes / M. Maňas. - 2nd Ed. Rev. and Extended. - Prague : University of Economics, 1998. - 81 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
A Generic Revision and Phylogenetic Analysis of the Turbinoliidae (Cnidaria: Scleractinia) / S. Cairns. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1997. - 3, 55 s. - (Brož.)
Geochemistry of Coal from Region of the Red Beds Bodies of the Upper Silesian Coal Basin / Z. Klika. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technical University, 1998. - 85 s. - Facultyof Mining and Geology, Ostrava. - (brož.)
Geodezie pro SPŠ stavební / P. Hánek, P. Koza. - Vyd. 2., přeprac., v Sobotáles vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 1998. - 272 s. - (brož.)
Geografie - Geologie. Č. 6. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 178 s. - (brož.)
Geometrie : učebnice pro 7. ročník / Z. Rosecká, J. Růžička. - Brno : Nová škola, 1998. - 85 s. - (brož.)
Hluk a vibrace : měření a hodnocení / C. Smetana ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Sdělovací technika, 1998. - 188 s. - (brož.)

Hmyz na talíři : kuchařka za životní jistoty : labužníkův průvodce po světě jedlého hmyzu / J. Ramos-Elorduy. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 126 s. - (váz.)


Hospodářská úprava lesů / J. Simon, J. Kadavý, J. Macků. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 10, 234 s. - (brož.)
Ichtyologie. [1], Obecná část / P. Spurný. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 137 s. - (brož.)
Ichtyologie. [2], Systematická část / P. Spurný. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 138 s. - (brož.)
Implementace lokální agendy 21 : sborník referátů z mezinárodního semináře : Ostrava 15.04.1998-16.04.1998 / [sestavili Michal Seibert, Abir Ganguly] - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 37 s. - (brož.)
Implementation of Local Agenda 21 : Proceedings of the International Seminar : Ostrava 15.04.1998-16.04.1998 / Edited by M. Seibert, A. Ganguly. - Ostrava : VŠB - Technical University, 1998. - 31 s. - (brož.)
Interakce a zpětné vazby '98 : sborník referátů semináře : Praha, Úst. termomechaniky AV ČR 24.11.1998-25.11.1998 / redaktor I. Zolotarev. - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 1998. - 159 s.- (brož.)
Introduction to Organic Laboratory Techniques : Small-Scale Approach / D. Pavia ... [et al.]. - 1st Ed. - Fort Worth : Saunders College Publishing, 1998. - 16, 957 s. - (váz.)
Inženýrská geometrie - cvičení / Z. Štauberová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 64 s. - Fakulta strojní, Plzeň. - (brož.)
Jak počítat s procenty : matematika 7. ročník : počítání s procenty pro každého, kdo se je chce naučit a porozumět jim / [Zdena Rosecká] - Brno : Nová škola, [1999]. - 40 s. - (brož.)
Kaktusy. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1998. - 64 s. - (váz.)
Katalog spaloven / zpracovali F. Nekvasil ...[et al.]. - 1. vyd. - Kutná Hora : František Nekvasil, 1998. - Nestr. - (Váz.)
Kniha o květinách, o stromech a o ptácích / S. Riha. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1998. - Nestr. - (váz.)
Kniha o pavoucích a štírech : kompletní obrazový průvodce fascinujícím světem pavouků i jejich životem / R. Preston-Mafham. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 143 s. -(váz.)
Kombinatorická analýza / J. Klaška. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1998. - 75 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Koncepce řešení revitalizace středně velkého povodí na příkladu řeky Bílovky / A. Skácel. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 99 s. - (brož.)
Kovové konstrukční materiály I / S. Holeček. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 113 s. - Fakulta chemické technologie, Praha. - (brož.)
Krzemionki Mining Complex : Deposit Management System / W. Borkowski. - Warsaw : Panstwowe Muzeum Archeologiczne, 1995. - 172 s. - Zespol do badan pradziejowego górnictwa, Warsaw. - (brož.)
Kvantová mechanika II / J. Klíma, B. Velický. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 337 s. - (brož.)
Laboratorní cvičení z fyzikální chemie : úlohy základního praktika pro posluchače vysokoškolského studia odborné a učitelské chemie / P. Brož ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykovauniverzita, 1998. - 81 s. - Fakulta přírodovědecká. - Katedra teoretické a fyzikální chemie, Brno. - (brož.)
Laboratorní technika organické chemie / J. Kvíčala. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1998. - 182 s. - Fakulta chemické technologie, Praha. - (brož.)
Lace Bug Genera of the World I : Introduction, Subfamily Cantacaderinae (Heteroptera: Tingidae) / R. Froeschner. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1996. - 4, 43 s. - (Brož.)
Laureáti Nobelovy ceny za chemii / R. Weinlich. - Olomouc : Alda, 1998. - 140 s. - (brož.)
Léčba dyslipidemií a ICHS : dyslipidemie / J. Widimský. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 202 s. - (váz.)
Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje: Region Kašperských Hor : sborník přednášek ze semináře : Kašperské Hory 24.09.1997 / editor C. Schejbal. - Ostrava : Vysoká školabáňská-Technická univerzita, 1997. - 78 s. - Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Linerární algebra a úvod do studia matematiky / J. Zedník. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 100 s. - Fakulta technologická, Zlín. - (brož.)
Magická kuřidla / J. Veselý. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 91 s. - (váz.)
Magnetické prvky a měření / K. Draxler, P. Kašpar, P. Ripka. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1999. - 276 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Malý Edison / N. Ardley... [et al.]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 352 s. - (váz.)
Malý průvodce noční oblohou : pozorujeme bez dalekohledu / J. Dušek. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, 1998. - 86 s. - (brož.)
Manuál prevence v lékařské praxi. Příl. č. 1. 1998, Zdravotní kritéria pro fluoridy a fluorózu / [redakce Kamil Provazník, Jaroslav Lener] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 20 s. - Státnízdravotní ústav, Praha. - (brož.)
Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část / Z. Neuhäuslová-Novotná ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 341 s., obr. příl. - (váz.)
Matematická analýza I / S. Švarc, V. Krupková, V. Studená. - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 117 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, Brno. - (Brož.)
Matematická analýza I / P. Drábek, S. Míka. - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 158 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra matematiky, Plzeň. - (brož.)
Matematická analýza 1 / J. Bouchala. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 81 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.)
Matematické metody v řízení L- a Z-transformace / M. Vítečková. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 86 s. - Fakulta strojní. - Katedra automatizační techniky a řízení,Ostrava. - (brož.)
Matematika : (pro zemědělské obory) / V. Nýdl, R. Klufová, R. Hašek. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 185 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Matematika : pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ / M. Frýzek. - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1998. - 64 s. - (brož.)
Matematika : úvod do lineární algebry a analytické geometrie / S. Kolda, M. Černá. - 5., nezm. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 69 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedramatematiky, Pardubice. - (brož.)
Matematika I / E. Dontová. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 245 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.)
Matematika II / D. Turzík ...[et al.]. - 3., přeprac. vyd. - Praha : VŠCHT, 1998. - 356 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)
Matematika 1 : diferenciální počet pro inženýry / J. Taufer, O. Vraštilová. - Ostrava : Montanex, 1998. - 151 s. - (brož.)
Matematika a učitelé 1. stupně základní školy : celostátní seminář : Hradec Králové 23.04.1998-24.04.1998. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 97 s. - Vysoká škola pedagogická. - Katedramatematiky Pedagogické fakulty, Hradec Králové. - (brož.)

Matematika pro 7. ročník základní školy : aritmetika / J. Müllerová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Kvarta, 1998. - 207 s. - (brož.)


Matematika pro 7. ročník základní školy : geometrie / J. Müllerová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Kvarta, 1998. - 143 s. - (brož.)
Matematika pro bakaláře : pro posluchače FPBT / P. Veselý. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1998. - 186 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)
Matematika pro třetí ročník ZŠ : pracovní sešit 1 / J. Coufalová ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 32 s. - (brož.)
Matematika s Betkou. 3, Pro 8. ročník základní školy / J. Novotná, M. Kubínová, V. Sýkora. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 205 s. - (brož.)
Mathematics Past and Present : Fourier Integral Operators : Selected Classical Articles / J. Duistermaat, V. Guillemin, L. Hörmander. - Berlin : Springer, 1994. - 283 s. - (váz.)
Mechanika hmotného bodu : učební text pro studenty distančního a denního studia / B. Koktavý. - 2. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 88 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Metamorfní petrologie / J. Konopásek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 241 s. - (brož.)
Metoda Monte Carlo a možnosti jejího uplatnění / F. Fabian, Z. Kluiber. - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 1998. - 148 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Matematika pro 3. ročník základní školy / [zpracovala Michaela Kaslová] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 16 s. - (brož.)
Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic / M. Ráb. - 3. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 2, 96 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)
Mimicry, Aposematism and Realted Phenomena in Animals and Plants : Bibliography 1800-1990 / S. Komárek. - Prague : Vesmír, 1998. - 296 s. - (brož.)
Mláďátka : moje první fotoalbum. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - Nestr. - (váz.)
Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky na AF ČZU / M. Jankovský ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, [1998]. - 88 s. - Agronomická fakulta ČZU, Praha. -(brož.)
Modern Spectroscopy / J. Hollas. - 3rd Ed. - Chicester : John Wiley, 1996. - 20, 391 s. - (brož.)
Moderní metody analýzy hluku a vibrací aplikované na kolejovou dopravu : obor: 36-06-9 teorie konstrukcí / J. Smutný. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 37 s. - Fakulta stavební. -Ústav železničních konstrukcí a staveb, Brno. - (brož.)
Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 1996 : hodnocení stavu životního prostředí / [Stanislav Böhm] ... [et al.]- Praha : VŠCHT, 1997. - 116 s. - (brož.)
Moravská brána očima geologa / M. Janoška. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 48 s., 31 obr. na příl., příl. - (brož.)
Možnosti omezení příjmu rizikových prvků rostlinami pěstovanými na kontaminovaných půdách / zpracoval V. Pavlíček. - Opava : Regionální oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, 1998. - 16s. - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. - (Váz.)
Myodocopid Ostracoda of Pillar Point Harbor, Half Moon Bay, California / L. Kornicker, E. Harrison-Nelson. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1997. - 3, 53 s. - (Brož.)
Naši pavouci / J. Buchar, A. Kůrka. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1998. - 154 s., 81 obr. na příl. - (váz.)

National Programme on Plant Genetic Resources Conservation and Utilization in the Czech Republic / editors L. Dotlačil, K. Štolc. - Praha : Ministry of Agriculture of the Czech Republic, 1998. - 78 s. - Czech Board on Plant Genetic Resources, Praha. - (brož.)


Návod k aproximaci environmentální legislativy Evropské unie : pracovní dokument Komise Evropských společenství. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. -145 s. - (brož.)
Návody do cvičení z obecné biologie / T. Homola. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 33 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie / M. Handlířová ...[et al.. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 59 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra fyzikálníchemie, Pardubice. - (brož.)
Netradiční metody využití ložisek : Ostrava 12.11.1998-13.11.1998 / [editor Petr Bujok, Josef Mazáč] - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 319 s. - Hornicko-geologickáfakulta, Ostrava. - (váz.)
Neurology of Hereditary Metabolic Diseases of Children / G. Lyon, R. Adams, E. Kolodny. - 2nd Ed. - New York : McGraw-Hill, 1996. - 12, 378 s. - (váz.)
Nevratná termodynamika / I. Samohýl. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1998. - 232 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)
Nové poznatky z teorie, pevnostních výpočtů, měření a technologie výroby ozubení s modifikovaným tvarem zubů : 3. mezinárodní vědecko-technická konference : [ICESA 98]. Ostrava 01.12.1998-02.12.1998. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 139 s. - Katedra částí a mechanismů strojů. - Strojní fakulta, Ostrava. - (brož.)
Novitates botanicae Universitatis Carolinae. 12. 1998. - Prague : Karolinum, 1998. - 123 s. - (brož.)
Obaly v České republice z hlediska životního prostředí. - 2. vyd. - Olomouc : Hnutí DUHA, 1997. - 40 s. - (Brož.)
Obecná chemie / J. Leško, J. Tržil, J. Ullrych. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 168 s. - Katedra chemie VŠB, Ostrava. - (brož.)
Obojživelníci v teráriích / I. Kocourek, D. Modrý. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, 1998. - 95 s., 40 obr. na příl. - (brož.)
Ochrana horských a podhorských toků : úvod do studia jejich biocenóz / A. Poulíčková ...[et al.]. - Vyd. 1. - Vlašim : ZO Českého svazu ochránců přírody, 1998. - 127 s. - (brož.)
Ochrana životního prostředí a využití vápenců / J. Gemrich, J. Lahovský, T. Táborský. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 48 s. - (brož.)
Ohrožená zvířata / [text] M. Anděra. ilustrace V. Zadražil. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1998. - 180 s. - (váz.)
Operační výzkum I - úlohy. Část 1 / M. Brázdová. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 104 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra informatiky v dopravě, Pardubice. -(brož.)
Optické komunikace O. K. '98 : sborník příspěvků : Praha 20.10.1998-21.10.1998. - Praha : Tech-Market, 1998. - 166 s. - (brož.)
Ostracoda (Myodocopina) from Shallow Waters of the Northern Territory and Queensland, Australia / L. Kornicker. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1996. - 3, 97 s. - (Brož.)
Ostracoda (Myodocopina) of the SE Australian Continental Slope. Pt. 3 / L. Kornicker, G. Poore. - Washington : Smithonian Institution Press, 1996. - 4, 186 s. - (Brož.)
Ostracoda (Myodocopina) of Tuléar Reef Complex, SW Madagascar / L. Kornicker, B. Thomassin. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1998. - 4, 134 s. - (Brož.)

Palaeozoic of the Barrandian : (Cambrian to Devonian) / I. Chlupáč ...[et al.]. - 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 1998. - 183 s., 68 s. obr. příl. - (váz.)


Papillomavirové infekce v gynekologii : papillomaviry / P. Freitag. - Praha : Triton, 1998. - 84 s., obr. příl. - (váz.)
Phase Equilibria : Measurement and Computation / J. Raal, A. Mühlbauer. - Washington : Taylor & Francis, 1998. - 23, 461 s. - (váz.)
Physical Chemistry / G. Woodbury. - Pacific Grove : Brooks/Cole Publishing Co., 1997. - 18, 940, 11 s. - (váz.)
Physics : Laboratory Experiments / E. Veselá, V. Vacek. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 156 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Počtářské chvilky : matematika 7. ročník : pracovní část - rozcvičky se zlomky a celými čísly / [Zdena Rosecká] - Brno : Nová škola, 1998. - 40 s. - (brož.)
Podnik a životní prostředí. 2. aktualizace / P. Rohon... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Potešenie z matematiky : objavovanie matematiky všade okolo nás / T. Pappas. - Vyd. 1. - Bratislava : Nebojsa, 1997. - 243 s. - (brož.)
Požadavky na detekci úniků chladiva z primárního okruhu reaktoru při aplikaci metody "Únik před roztržením (LBB)". - Praha : NUKLIN, 1998. - 11 s. - (brož.)
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistic. 70. - Prague : Charles University, 1998. - 90 s. - (brož.)
Prague Stochastics '98 : Proceedings of the Joint Session : [6th Prague Symposium on Asymptotic Statistics]. Prague 23.08.1998-28.08.1998. [13th Prague Conference on Information Theory,Statistical Decision Functions and Random Processes]. Prague 23.08.1998-28.08.1998. Vol. 1 / [editors Marie Hušková...[et al.] - Prague : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1998. - 310 s. - Charles University. - Faculty of Mathematics and Physics. - Department of Probability and Mathematical Statistics, Prague. - (brož.)
Prague Stochastics '98 : Proceedings of the Joint Session : [6th Prague Symposium on Asymptotic Statistics]. Prague 23.08.1998-28.08.1998. [13th Prague Conference on Information Theory,Statistical Decision Functions and Random Processes]. Prague 23.08.1998-28.08.1998. Vol. 2 / [editors Marie Hušková...[et al.] - Prague : Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1998. - S.312-617. - Charles University. - Faculty of Mathematics and Physics. - Department of Probability and Mathematical Statistics, Prague. - (brož.)
Praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie s přihlédnutím k molekulární biologii a pathobiochemii. Část 3 / E. Bubnová... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 175 s. - II.Ústav lékařské chemie a biochemie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)
Praktická cvičení z lékařské chemie a molekulární biologie / E. Bubnová, A. Buděšínská, J. Stříbrná. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 200 s. - Praha, Ústav lékařské chemie a biochemie1. lékařské fakulty UK. - (brož.)
Praktická cvičení z obecné zoologie : (pracovní protokoly) / M. Papáček, T. Soldán. - 2. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 123 s. - Pedagogická fakulta. - Katedrabiologie, České Budějovice. - (brož.)
Praktický rádce aneb jak chránit životní prostředí v Táboře a okolí / [sestavily Marcela Nolčová, Blanka Rejlková, Dana Nováková] - Tábor : Hnutí DUHA, 1998. - 28 s. - (Brož.)
Praktikum z cytologie a anatomie rostlin / I. Kousalová, M. Kummerová, M. Vicherková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 121 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)
Pravděpodobnost a statistika / F. Jaroš ...[et al.]. - Vyd. 2. - Praha : VŠCHT, 1998. - 285 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)

Práce s veřejností a místní agenda 21 / [zpracovala Alena Reitschmiedová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. - 88 s. - (brož.)


Principles of Biochemistry / G. Zubay, W. Parson, D. Vance. - Dubuque : Wm. C. Brown, 1995. - 32, 863 s., příl. + 1 CD-ROM. - (váz.)
Principles of Biochemistry : Student Study Art Notebook / G. Zubay, W. Parson, D. Vance. - Dubuque : Wm. C. Brown, 1995. - 9, 129 s. - (váz.)
Problematika ochranných pásem zdrojů podzemních vod. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1998. - 103 s. + 1 příl. - (brož.)
Problems to Mathematics for Engineers / F. Bubeník. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 74 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Prověrky z matematiky / J. Slouka. - 3., přeprac. a rozš. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 287 s. - (brož.)
Přehled biologie / S. Rosypal ...[et al.]. - 3. upr. vyd., v nakl. Scientia 2. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 642 s. - (váz.)
Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce. 1997 / editor V. Lysenko. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 76 s. + 1 mapa. - Odbor ochrany horninového prostředí, Praha. - (brož.)
Přirozená čísla jako čísla kardinální a ordinální / M. Bělík. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 101 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Příklady z algebry pro 1. semestr / P. Tlustý. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 75 s. - Pedagogická fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Příklady z matematiky pro fyziky I / J. Kopáček ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1998. - 4, 250 s. - (brož.)
Přírodopis : učebnice pro 6. ročník / I. Havlík. - Brno : Nová škola, 1998. - 80 s. - (brož.)
Přírodopis pro 7. ročník základní školy / E. Kočárek, E. Kočárek. - [Úvaly] : Jinan, 1998. - 95 s. - (Brož.)
Přírodověda pro 4. ročník základní školy : rok v přírodě / D. Kvasničková, J. Froněk. - 2. vyd., dotisk. - Praha : Fortuna, 1998. - 94 s. - (brož.)
Příručka mladých svišťů. 9 / W. Disney. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1998. - 156 s. - (váz.)
Ptactvo okresu Mělník / P. Lumpe. - Mělník : Okresní muzeum Mělník, 1997. - 200 s. - (Brož.)
Ptáci Evropy / A. Royston. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 80 s. - (váz.)
Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie / J. Hála. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 310 s. - (váz.)
Reaktorová fyzika I / J. Zeman. - Vyd. 2. přeprac. - Praha : ČVUT, 1999. - 203 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.)
Recent Advances in Sponge Biodiversity Inventory and Documentation / edited by P. Willenz. - Bruxelles : L'Institut Royal des Sciences de Belgique, 1996. - 242 s. - (brož.)
A Review of the North American Freshwater Snail Genus Fluminicola (Hydrobiidae) / R. Hershler, T. Frest. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1996. - 3, 41 s. - (Brož.)
Revision and Phylogeny of the Limacodid-Group Families, with Evolutionary Studies on Slug Caterpillars (Lepidoptera: Zygaenoidea) / M. Epstein. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1996. - 3, 102 s. - (Brož.)
Revision of the Sigalionid Species (Polychaeta) Referred to Psammolyce Kinberg, 1856, Pelogenia Schmarda, 1861, and Belonging to the Subfamily Pelogeniinae Chamberlin, 1919 / M. Pettibone. -Washington : Smithsonian Institution Press, 1997. - 4, 89 s. - (Brož.)

Robust '98 : sborník prací desáté zimní školy JČMF : Radešín 26.01.1998-30.01.1998 / uspořádali J. Antoch, G. Dohnal. - Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1998. - 253 s. - (váz.)


Roczniki filozoficzne. T. 45. 1997. Zesz. 3, Filozofia przyrody i ochrona srodowiska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. - 313 s. - (brož.)
Ročenka Správy Krkonošského národního parku. 1997. - Vrchlabí : Správa KRNAP, 1998. - 128 s. - (brož.)
Rostlinná výroba subtropů a tropů / S. Mirvald. - 2., upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 82 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra geografie, Plzeň. - (brož.)
Rostliny, lidé a trvale udržitelný život člověka na Zemi / L. Nátr. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 135 s. - (brož.)
Řešené příklady z matematické analýzy II / J. Kojecká. - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 263 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Řešené příklady z matematické analýzy III / J. Kojecká, I. Rachůnková. - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 99 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Říše zvířat : fotografický atlas / Z. Veselovský. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1998. - 255 s. - (váz.)
Sbírka příkladů z fyziky / J. Hofmann, K. Šobra. - 3. vyd. - Praha : VŠCHT, 1998. - 165 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)
Sbírka úloh z matematiky : pro nižší ročníky víceletých gymnázií a pro 2. stupeň základních škol / [zpracoval Martin Dytrych, Irena Dobiasová, Libuše Livňanská] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 247 s. - (brož.)
Sbírka úloh z matematiky : diferenční rovnice a transformace Z / J. Mašek. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 64 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra matematiky, Plzeň. -(brož.)
Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie / V. Klimešová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 184 s. - (brož.)
Semináře z biochemie II / J. Tomandl, E. Táborská ...[et al.]. - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 146 s. - Lékařská fakulta, Brno. - (brož.)
Semináře ze znalostních systémů / P. Pudil. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 4, 82 s. - Fakulta managementu, Praha. - (brož.)
Seznam motýlů České a Slovenské republiky : (Insecta, Lepidoptera) / editor Z. Laštůvka. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 117 s. - (váz.)
Shore Flies of the Belizean Cays (Diptera: Ephydridae) / W. Mathis. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1997. - 5, 77 s. - (Brož.)
Sklípkani : krasavci s chlupatýma nohama / L. Klátil. - 2. rozš. vyd. - Zlín : Kabourek, 1998. - 88 s., 25-88 obr. na příl. - (váz.)
Sobecký gen / R. Dawkins. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 319 s. - (váz.)
Solved Problems from the American Mathematical Monthly / J. Hejcman, J. Seibert, P. Trojovský. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 78 s. - Vysoká škola pedagogická, HradecKrálové. - (brož.)
Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice : (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů : Ostrava 21.04.1998-22.04.1998. Díl 1 / editor Z. Kaláb. - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 1998. - 180 s. - (váz.)
Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice : (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů : Ostrava 21.04.1998-22.04.1998. Díl 2 / editor Z. Kaláb. - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 1998. - S. 181-248, 7 obr. na příl. - (brož.)

Space in prehistoric Bohemia / edited by E. Neustupný. - Praha : Institute of Archaeology, 1998. - 176 s. - (váz.)


Sperm Whale Deaths in the North Sea : Science and Management / edited by T. Jacques, R. Lambertsen. - Bruxelles : L'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 1997. - 133 s. -(brož.)
Společenské a hospodářské složky krajiny : pracovní sešit k zeměpisu pro 8. a 9. ročník základní školy / [zpracoval Stanislav Mirvald, Jan Kopp] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 40 s. -(brož.)
Společná zemědělská politika, zemědělství a životní prostředí / A. Cammarata. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 64 s. - (brož.)
Statistická ročenka životního prostředí České republiky. 1998. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 493 s. - (brož.)
Statistické zpracování experimentálních dat v chemometrii, biometrii, ekonometrii a v dalších oborech přírodních, technických a společenských věd / M. Meloun, J. Militký. - 2. vyd., v EastPubl. 1. vyd. - Praha : East Publishing, 1998. - 21, 839 s. - (váz.)
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : plzeňská oblast. 1997 / [Miloš Lízner] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, 1998. - 13 s. - (Brož.)
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : středočeská oblast. 1997 / [Miloš Lízner] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : ostravská oblast. 1997 / [Miloš Lízner] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, 1998. - 17 s. - (Brož.)
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : olomoucká oblast. 1997 / [Miloš Lízner] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, 1998. - 16 s. - (Brož.)
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : liberecká oblast. 1997 / [Miloš Lízner] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : královehradecká oblast. 1997 / [Miloš Lízner] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životníhoprostředí České republiky, 1998. - 16 s. - (Brož.)
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : chomutovská oblast. 1997 / [Miloš Lízner] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, 1998. - 16 s. - (Brož.)
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : hlavní město Praha. 1997 / [Miloš Lízner] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : českobudějovická oblast. 1997 / [Miloš Lízner] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životníhoprostředí České republiky, 1998. - 18 s. - (Brož.)
Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : brněnská oblast. 1997 / [Miloš Lízner] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, 1998. - 18 s. - (Brož.)
Stavba dřeva / J. Šlezingerová, L. Gandelová. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 179 s. - (brož.)
Stavební fyzika 10 : denní osvětlení a oslunění budov / J. Weiglová, J. Kaňka. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 172 s. + 16 příl. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Stochastické modelování / H. Skalská. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 132 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie, Hradec Králové. - (brož.)
Stromy Evropy / A. Mitchell. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 80 s. - (váz.)
Studia nad ekologia roslin wyzszych / redaktor J. Sarosiek. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1998. - 97 s. - (brož.)
Studies in Human Biology : Liber Festivus / edited by É. Bodzsár, C. Susanne. - Budapest : Eötvös University, 1996. - 15, 418 s. - (brož.)
Studies of Neotropical Caddisflies, LI: Systematics of the Neotrophical Caddisfly Genus Contulma (Trichoptera: Anomalopsychidae) / R. Holzenthal, O. Flint. - Washington : SmithsonianInstitution Press, 1995. - 3, 59 s. - (Brož.)
15. sympozium o anemometrii s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Úvaly u Prahy 05.1998. - Vyd. 1. - Brno : "Noel 2000", 1998. - Nestr. - (brož.)
Škody na životním prostředí z pohledu českého práva / S. Mlčoch. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1998. - 64 s. - (brož.)
Taperworms of the Genus Proteocephalus Weinland, 1858 (Cestoda: Proteocephalidae), Parasites of Fishes in Europe / T. Scholz, V. Hanzelová. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 118 s. -(brož.)
Technické aplikace vícehodnotové logiky / M. Druckmüller. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1998. - 32 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Technický experiment / J. Bernard. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 74 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Teorie pravděpodobnosti / P. Lachout. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 112 s. - (brož.)
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika : sbírka příkladů / M. Budíková, Š. Mikoláš, P. Osecký. - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 8, 116 s. - Přírodovědeckáfakulta, Brno. - (brož.)
Testy z matematiky '99 : příprava na příjímací zkoušky na čtyřleté střední školy : pro žáky, učitele a rodiče / [redakce a zpracování Mária Mikušová] - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1998. -112 s. - (brož.)
Testy z víceletých gymnázií '99 : matematika : příprava na příjímací zkoušky na víceletá gymnázia : pro žáky, učitele a rodiče / [redakce a zpracování Mária Mikušová] - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1998. - 120 s. - (brož.)
Thermodynamics / K. Pitzer. - 3rd Ed. - New York : McGraw-Hill, 1995. - 16, 626 s. - (váz.)
Thermodynamics : Principles and Practice / M. Saad. - Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall International, 1997. - 23, 935 s. - (brož.)
Thesaurus of Sponge Morphology / editor N. Boury-Esnault, K. Rützler. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1997. - 4, 55 s. - (Brož.)
The Troglobitic Halocyprid Ostracoda of Anchialine Caves in Cuba / L. Kornicker, J. Yager. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1996. - 3, 16 s. - (Brož.)
Type Specimens of Hispinae (Coleoptera: Chrysomelidae) in the National Museum of Natural History, Smithsonian Institution / C. Staines, S. Staines. - Washington : Smithsonian InstitutionPress, 1997. - 3, 25 s. - (Brož.)
Učební úlohy v chemii. Díl 1 / H. Čtrnáctová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 75 s. - (brož.)
Úlohy z geometrie I / V. Blažek, P. Bogan. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1998. - 137 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Úvod do komplexní analýzy / J. Zeman. - 2., upr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 162 s. - Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc. - (brož.)
Úvod do obecné a lékařské biofyziky / I. Hrazdira, V. Mornstein. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 274 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)

Úvod do studia fyziky : učební text pro studenty distančního a denního studia / B. Koktavý. - Vyd. 2. - Brno : VUTIUM, 1998. - 29 s. - Vysoké učení technické, Brno. - (brož.)


Úvod do základních metod molekulární genetiky / V. Raclavský. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 43 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)
Velká encyklopedie Země / J. Clark ... [et al.]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 300 s. - (váz.)
Velké šelmy v naší přírodě / J. Červený, P. Koubek, L. Bufka. - 1. vyd. - [Praha] : Koršach, 1998. - 32 s. - (brož.)
Vesmír : encyklopedie pro mládež. - Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 95 s. - (váz.)
Vesmír : malý astronomický kalendář Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. 1999. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 1998. - 32 s. - (brož.)
Virové hepatitidy : prevence, diagnostika a léčba virových hepatitid v první linii / L. Krekulová, V. Řehák. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 59 s. - (brož.)
Viry - hrozba našeho času : po stopách nových vražedných nemocí od současnosti do budoucnosti / F. Ryan. - Praha : Práh, 1998. - 388 s., obr. příl. - (váz.)
Vlastivědný sborník Vysočiny : oddíl věd přírodních. Sv. 13. 1997. - Jihlava : Muzeum Vysočiny, 1998. - 363 s., 1 mp. příl. - (brož.)
Vliv dávkování solí železa na anaerobní fermentaci / J. Palčík. - Brno : VUT, 1998. - 30 s. - Fakulta stavební. - Ústav vodního hospodářství obcí, Brno. - (brož.)
Vodní měkkýši ČR / L. Beran. - 1. vyd. - Vlašim : ZO ČSOP, 1998. - 113 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly práva životního prostředí a ekopolitiky / [Simon Ball] ... [et al.]- Ostrava : VŠB - Technical University, 1998. - 133 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z biotechnologií : pro studující učitelství biologie a ekologické výchovy / F. Šifner ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 145 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z fyzické geografie : klimatologie / J. Kopp, J. Suda. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 104 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra geografie, Plzeň. - (brož.)
Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie / M. Votava, P. Ondrovčík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 90 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník / L. Zajíček. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1998. - 93 s. - (brož.)
Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997 : souhrnná zpráva projektu : projekt na základě usnesení vlády České republiky / edičně upravili J. Hladný... [et al.]. - Praha : Ministerstvoživotního prostředí, 1998. - 163 s., mp. příl. - (Brož.)
Vyhubená zvířata / [text] M. Anděra. ilustrace J. Sovák. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1998. - 180 s. - (váz.)
Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí : bibliografická ročenka. 1996. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 461 s. - Referenční informačnístředisko, Praha. - (brož.)
Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy / H. Horká, A. Hrdličková. - Brno : Paido, 1998. - 101 s. - (brož.)
Význam meziplodin v systému hospodaření na půdě : (Studijní zpráva) / A. Flohrová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 40 s. - (brož.)
WDS '98 - Week of Doctoral Students 1998 : Proceedings of Contributed Papers : [7th Annual Conference of Doctoral Students]. Prague 09.06.1998-12.06.1998. Part 1, Mathematics, Informatics andDidactics / editor J. Šafránková. - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 1998. - 170 s. - (brož.)

WDS '98 - Week of Doctoral Students 1998 : Proceedings of Contributed Papers : [7th Annual Conference of Doctoral Students]. Prague 09.06.1998-12.06.1998. Part 2, Physics of Plasmas andIonized Media / editor J. Šafránková. - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 1998. - s. 171-358. - (brož.)


WDS '98 - Week of Doctoral Students 1998 : Proceedings of Contributed Papers : [7th Annual Conference of Doctoral Students]. Prague 09.06.1998-12.06.1998. Part 3, Physics / editor J. Šafránková. - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 1998. - s. 359-458. - (brož.)
World Catalog of the Family Tethinidae (Diptera) / W. Mathis, L. Munari. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1996. - 3, 27 s. - (Brož.)
A World Classification of the Harmacloninae, a New Subfamily of Tineidae (Lepidoptera: Tineoidea) / D. Davis. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1998. - 3, 81 s. - (Brož.)
Wybrane problemy czwartorzedu poludniowo-zachodniej Polski / A. Szponar. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwesytetu Wroclawskiego, 1998. - 92 s., obr. příl. - (brož.)
Z badan nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego / [redaktor Jan Jaskanis] - Warszawa : Panstwowe Muzeum Archeologiczne, 1996. - 193 s. - Zespol do badan pradziejowego górnictwa, Warszawa. -(brož.)
Za tajemstvím oceánů : potápění na korálových útesech : průvodce potápěče při objevování podmořského světa / A. Köhler, D. Köhler. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 159 s. -(váz.)
Základní úlohy z konstruktivní a deskriptivní geometrie : (pracovní listy) / E. Plocková. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 66 s. - Institut matematiky adeskriptivní geometrie, Ostrava. - (brož.)
Základy geodézie a kartografie : (pro zemědělské inženýry) / Z. Maršík. - 2., opr. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 81 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. -(brož.)
Základy imunologie / V. Hořejší, J. Bartůňková. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 219 s. - (brož.)
Základy náhodných procesů / Z. Prášková, P. Lachout. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 146 s. - Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha.- (brož.)
Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky / E. Kohák. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 203 s. - (brož.)
Zemědělská botanika, anatomie a morfologie rostlin : (návody do cvičení) / Š. Klíčová, K. Slabý. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 72 s. - (brož.)
Znáte přírodní látky a biochemii? : pracovní sešit pro studenty všech typů středních škol / M. Dundr, H. Klímová. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998. - 60 s. - (brož.)
Znečištění ovzduší na Ostravsku v letech 1994-1996 / Z. Blažek, L. Černikovský, B. Krejčí. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1998. - 57 s. - (brož.)
Zprávy o geologických výzkumech v roce. 1997. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1998. - 180 s. - (brož.)
Způsoby hospodaření v lesích ve zvláště chráněných územích a v hospodářském lese : sborník přednášek / [Petr Kantor] ...[et al.]- České Budějovice : Václav Prokop - INPROF, 1998. - 66 s. -(brož.)
Zvířata Asie / M. Anděra. ilustroval J. Polák. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 64 s. - (váz.)
Zvířata Austrálie / napsal J. Felix. ilustroval K. Hísek. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1998. - 77 s. - (váz.)
Zvířátka v lese / J. Žáček, B. Dančová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - Nestr. - (váz.)

Žaludeční dyspepsie a helicobacter pylori / J. Kyzeková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 142 s. - (váz.)


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist