Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za leden-únor 1999

5 minut do katastrofy...Zavolejte profesora Němce! / V. Labuda. - [Praha] : Agentura J. L. M., 1998. - 92 s., obr. příl. - (brož.)
Alfa pro mládež : příručka vedoucího. - 1. vyd. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 71 s. - (brož.)
American Council of Learned Societies : Annual Report. 1996-1997. - New York : American Council of Learned Societies, 1998. - 8, 68 s. - (brož.)
Amerika, Američka aneb Kde jsou doma Už jsme doma / R. Hanzlík. - Praha : Maťa, 1998. - 71 s., obr. příl. - (brož.)
Analýza výsledků sondy Maturant 1998. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 80 s. - (brož.)
Betlémářství na Rokycansku : (od 17. stol. po dnešek) / J. Hánová. - 1. vyd. - Rokycany : Muzeum Dr. B.Horáka, 1999. - 28 s. - (Brož.)
Bild-Gedanken der spätmittelalterlichen Hl. Blut-Mystik und ihr Fortleben in mittel- und südosteuropäischen Volksüberlieferungen / L. Kretzenbacher. - München : Bayerische Akademie derWissenschaften, 1997. - 115 s., 10 s. obr. příl. - (brož.)
Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). - Brno: Paido, 1998. - 74 s. - (brož.)
Bůh je se mnou celý den : vystřihovánky, říkadla, omalovánky / R. Bícová ...[et al.]. - Praha : Samuel, 1998. - 27 s. - (Brož.)
Catalogue Business and Congress Tourism the Czech Republik 1997-1998 / [edited by Andrea Matějková] ...[et al.]- Praha : Diderot, 1998. - 213 s. - (Váz.)
Cestování v roce 1996 : (Mikrocenzus 1996). - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 174 s., příl. - (brož.)
Chrudim : publikace o Chrudimsku pro výstavu Regiontour 1999 / Ivan Slejška - 1. vyd. - Chrudim : Městský úřad, 1998. - Nestr. - (Váz.)
Comenius and the Significance of Languages and Literary Education : international Conference J. A. Comenius' Heritage and Education of Man for the 21th Century : selected Papers - Section 5 :[J. A. Comenius' Heritage and Education of Man for the 21st Century]. Prague, (CZ) 23.03.1992-27.03.1992 / edited by J. Hendrich, M. Procházka. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 373 s. - (brož.)
Cvičení z didaktiky vlastivědy / A. Matušková. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 93 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra geografie, Plzeň. - (brož.)
Cvičení z obecné didaktiky / S. Navrátil, V. Cedrychová, J. Raudenský. - Vyd. 2. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 135 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Cvičení z obecné pedagogiky / S. Navrátil, V. Cedrychová, J. Tykalová. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 100 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Český jazyk : učebnice pro 5. ročník / H. Chýlová ...[et al.]. - Brno : Nová škola, 1998. - 144 s. - (brož.)
Český jazyk : učebnice pro 2. ročník základní školy / H. Mühlhauserová, Z. Janáčková, O. Příborská. - Brno : Nová škola, 1998. - 96 s. - (brož.)
Čítanka písniček a říkadel / A. Šilingerová. - Liberec : UMÚN, 1997. - Nestr. - (brož.)
Člověk mezi lidmi aneb Kapitoly ze společenské výchovy / V. Martinková, I. Sedláček ... [et al.]. - Praha : Trizonia, 1998. - 414 s. - (váz.)

Čtenářské tabulky : rozšiřující soubor pro analyticko-syntetickou metodu s progresivními prvky nácviku čtení : rozvoj čtenářských dovedností: u starších dyslektických dětí, dětí z minoritníchskupin, při prevenci poruch učení / J. Novák. - 3., upr. vyd. - Litomyšl : Augusta, 1998. - 101 s., 1 příl. - (váz.)


Čtenářské tabulky : základní soubor pro analyticko-syntetickou metodu nácviku čtení : rozvoj čtenářských dovedností: u dyslektických dětí, dětí z minoritních skupin, při prevenci poruch učení / J. Novák. - 3., upr. vyd. - Litomyšl : Augusta, 1998. - 57 s., 1 příl. - (váz.)
Deutsche Literatur fürs Abitur 2 : von der Moderne bis zur Gegenwart : maturita z němčiny / [Hana Justová, Svatava Valešová] - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 126 s. - (brož.)
Dědo, mám tě rád : jak být šťastný s dětmi a vnuky / C. Meves. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 109 s. - (Brož.)
Děti a levobočci českých králů / J. Čechura, M. Hlavačka, J. Mikulec. - 4. vyd. - Praha : Akropolis, 1998. - 207 s. - (váz.)
Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou / L. Křišťanová. - 4. upr. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 45 s. - (brož.)
Didaktické hry ve vyučování matematice v 1.- 4. ročníku základní a obecné školy : část aritmetická / V. Kárová. - Vyd. 2. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 53 s. - Fakultapedagogická. - Katedra matematiky, Plzeň. - (brož.)
Distanční vzdělávání a Univerzita Palackého Olomouc : seminář : Olomouc 30.04.1997. - Olomouc : Palackého univerzita, 1998. - 40 s. - Andragogé, Olomouc. - (brož.)
Dílenské práce : náměty pro učitele : pracovní vyučování ve 4.-6. ročníku ZvŠ / [Augustin Šťěpánek] - 1. vyd. - Praha : Parta, 1998. - 62 s. - (brož.)
Dřevěnej chleba : vzpomínkový román z pražského Podskalí / B. Zimová. - Vyd. 1. - Praha : Petr Zima, 1998. - 174 s. - (váz.)
Duše Indiána a jiné spisy / C. Eastman. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 1998. - 86 s. - (DharmaGaia ; brož.)- (Maťa ; brož.)
Educating Young Children : Infancy to Grade Three / S. Krogh. - New York : McGraw-Hill, 1994. - 21, 570 s. - (váz.)
Ekonomické vzdělávání na středních, vyšších a vysokých školách. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 242 s. - (brož.)
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství : studijní program. Školní rok 1998-1999. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 104 s. - (brož.)
Ferdinand Kindermann (1740-1801) : školský reformátor a osvícenský duchovní / J. Hanzal. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 91 s. - (brož.)
Folia ethnographica. 32. 1998. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 197 s. - (Brož.)
Golem a jiná vyprávění o symbolech a podivuhodných setkáních / Z. Neubauer. - 1. vyd. - Praha : Sus Liberans, 1998. - 101 s. - (Váz.)
Hanáckým dětem. Část 3, Hry / M. Pachtová. - Prostějov : Duha, 1995. - 49 s. - (Brož.)
Historia magistra vitae - Vita magistra historiae : Sborník statí k 75. narozeninám Univ. Prof. Dr. Josefa Cacha / [autoři příspěvků: Marta Černotová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 213 s. - (brož.)
Hrobky / A. Ganeri. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 45 s. - (váz.)
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi / Z. Šimanovský. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 246 s. - (brož.)
Hudební výchova pro 4. ročník základní školy / M. Lišková, L. Hurník. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 103 s. + 1 CD Rom. - (brož.)
Hudební výchova pro 5. ročník základní školy / M. Lišková. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické

nakladatelství, 1998. - 135 s. + 1 CD Rom. - (brož.)


Hudební výchova pro 6. ročník základní školy / A. Charalambidis ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 125 s. + 1 CD Rom. - (brož.)
Hudební výchova pro 7. ročník základní školy / A. Charalambidis ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 152 s. + 1 CD Rom. - (brož.)
Hudební výchova pro 8. ročník základní školy / A. Charalambidis ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 151 s. + 1 CD Rom. - (brož.)
Informace o studiu na Fakultě sociálních studií v akademickém roce 1999/2000. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 34 s. - Fakulta sociálních studií, Brno. - (brož.)
Informace o studiu na Filozofické fakultě MU v akademickém roce 1999/2000. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 13 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.)
Informace o vyšších odborných školách a jiném pomaturitním studiu platné pro školní rok : Praha a střední Čechy. 1999-2000 / [sestavila Zuzana Svobodová] - Praha : Pražskápedagogicko-psychologická poradna, 1998. - 90 s. - (Brož.)
Informacion basica de asignaturas y forma de estudio en la universidad, y otros textos / S. Ježková, E. Šafaříková. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1998. - 31 s. - Česká zemědělská univerzita. -Provozně ekonomická fakulta. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.)
ISMCR '98 : Technical Committee on Robotics (TC17) : Proceedings of the 8th International Symposium on Measurement and Control in Robotics : Prague 08.06.1998-12.06.1998 / edited by J. Volf, S. Papežová. - Prague : Czech Technical University, 1998. - 455 s. - Faculty of Mechanical Engineering, Prague. - (brož.)
Jak na vysokou školu? : informace pro zájemce o studium na vysokých školách v ČR ve školním roce. 1999-2000 / [Š. Skuhrová] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 312 s. - (brož.)
Jak počítat s procenty : matematika 7. ročník : počítání s procenty pro každého, kdo se je chce naučit a porozumět jim / [Zdena Rosecká] - Brno : Nová škola, [1999]. - 40 s. - (brož.)
Jan Patočka a Masarykova univerzita / J. Vítek. - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 1998. - 24 s.. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Studienführer. 1998-1999. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1998. - 278 s. - (brož.)
Jubilejní sborník k 100. výročí trvání českého gymnázia ve Strážnici a 420. výročí založení vyššího bratrského školství ve Strážnici : 1577-1897-1997. - Strážnice : Purkyňovo gymnázium, 1997. - 152 s. - (Brož.)
Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie : příspěvek ke vzdělávání učitelů / [redakce Josef Maňák] ...[et al.]- Brno : Paido, 1998. - 191 s. - (brož.)
Katalog Geschäfts- und Kongresstouristik in der Tschechischen Republik 1997-1998 / [edited by Andrea Matějková] ...[et al.]- Praha : Diderot, 1998. - 213 s. - (Váz.)
Katalog obchodní a kongresové turistiky České republiky 1997-1998 / [edited by Andrea Matějková] ...[et al.]- Praha : Diderot, 1998. - 213 s. - (Váz.)
Katedra podnikohospodářská : ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská-Technická univerzita. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, [1998]. - 20 s. - (brož.)
Klasifikace kmenových oborů vzdělání. - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 337 s. - (Český statistický úřad ; brož.)- (SIAK ; brož.)
Kniha pověstí z Rakovnicka, Novostrašecka, Křivoklátska, Poddžbánska, Jesenicka a Čistecka / sestavil a upravil T. Bednařík. ilustrovala L. Auerswaldová-Babáková. - Rakovník : Raport, 1998. -144 s. - (váz.)
Komeniologické studie : soubor textů o J. A. Komenském. Díl 2, Texty publikované v letech 1959 - 1977 / J. Patočka. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 396 s. - (váz.)

Komunikace neslyšících - sociolingvistika : antologie textů / [vybral a uspořádal Jiří Homoláč] - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - 161 s. - (brož.)


Konference k uplatnění multimediálních technologií ve vzdělávání (zvláště distančním) : videokonference Olomouc - Brno : Olomouc 14.05.1997. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 59 s. - Andragogé, Olomouc. - (brož.)
Korespondenční seminář z programování. Roč. 0-10. 1987-1998 / M. Mareš, P. Töpfer. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1998. - 102 s. - (brož.)
Koukej, co je to! / J. Lockerová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - Nestr. - (váz.)
Králové, královny, princové a princezny českého filmu aneb Pyšná princezna, Byl jednou jeden král, Princezna se zlatou hvězdou, Šíleně smutná princezna, Tři oříšky pro Popelku : představitelékultovních pohádek vzpomínají / O. Nytrová, V. Strachota. - Praha : Formát, 1998. - 229 s., obr. příl. - (váz.)
Letěl sokol 6 : zpěvník : 100 písniček z Moravských Kopanic z výběrové reedice sbírek J. Poláčka a J. Černíka. - 1. vyd. - Brno : Petr Oliva, 1998. - 56 s. - (Brož.)
Lidové písně z hanáckého Slovácka / H. Bím. - Klobouky u Brna : Městský úřad, 1998. - 155 s. - (Váz.)
Lidové písně z Nivnice : zpěvník / podle rukopisné sbírky Josefa Bartka a vlastního bádání sestavila J. Konečná. - Nivnice : Nadace Dr. Kachníka, 1998. - Nestr. - (brož.)
Lidový oděv a tanec na Hané : sborník z 5. konference o lidové kultuře na Hané : Přerov 14.10.1996-16.10.1996. - Přerov : Muzeum Komenského, 1998. - 290 s. - (Brož.)
Literární výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií / J. Soukal. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 191 s. - (brož.)
Lukovské pověsti / R. Matouš. - Lukov : Obecní úřad Lukov, 1998. - 143 s. - (Brož.)
Mamička, čo je to? / ilustrácie L. Fibigerová, M. Fibiger. text I. Ondrušková. - Český Těšín : AGAVE, 1998. - 64 s. - (váz.)
Maminko, co je to? / ilustrace L. Fibigerová, M. Fibiger. text I. Ondrušková. - Český Těšín : AGAVE, 1998. - 64 s. - (váz.)
Mamusiu, co to jest? / ilustracje L. Fibigerová, M. Fibiger. tekst I. Ondrušková. - Český Těšín : AGAVE, 1998. - 64 s. - (váz.)
Masky, démoni, šaškové / text, fotografie J. Staňková, L. Baran. - 1. vyd. - Pardubice : Theo, 1998. - 121 s. - (váz.)
Matematika a učitelé 1. stupně základní školy : celostátní seminář : Hradec Králové 23.04.1998-24.04.1998. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 97 s. - Vysoká škola pedagogická. - Katedramatematiky Pedagogické fakulty, Hradec Králové. - (brož.)
Maturitné otázky z angličtiny : 30 podrobne vypracovaných konverzačných tém z anglického jazyka vrátane ich slovenského prekladu. - 1. vyd. - Třebíč : Petra Velanová, 1998. - 303 s. - (brož.)
Maturitné otázky z nemčiny : 30 podrobne vypracovaných konverzačných tém z nemeckého jazyka vrátane ich slovenského prekladu. - 1. vyd. - Třebíč : Petra Velanová, 1998. - 303 s. - (brož.)
Maturitní otázky z angličtiny : 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z anglického jazyka včetně jejich českého překladu. - 3., upr. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 311 s. -(brož.)
Maturitní otázky z angličtiny : 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z anglického jazyka - verze bez českého překladu. - 3., upr. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 159 s. -(brož.)

Maturitní otázky z češtiny : 25 témat z literatury, 25 mluvnických a slohových témat, slovníček literárních pojmů a terminologický slovníček. - 1. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 271 s.- (brož.)


Maturitní otázky z němčiny : 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z německého jazyka - verze bez českého překladu. - 3., upr. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 159 s. - (brož.)
Maturitní otázky z němčiny : 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z německého jazyka včetně jejich českého překladu. - 3., upr. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 311 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Hudební výchova pro 1. ročník základní školy / [zpracovala Marie Lišková] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 79 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Matematika pro 3. ročník základní školy / [zpracovala Michaela Kaslová] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 16 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 3. ročník základní školy / [Zdeňka Dvořáková, Vlastimil Styblík, Karla Ondrášková] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 78s. - (brož.)
Město Zlatého stínu. Sv. 1 / T. Williams. - Brno : Návrat, 1998. - 423 s. - (brož.)
Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky na AF ČZU / M. Jankovský ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, [1998]. - 88 s. - Agronomická fakulta ČZU, Praha. -(brož.)
Moje bengálské přítelkyně / H. Preinhaelterová. - 2. vyd. - Liberec : J.R.Vilímek, 1998. - 235 s., obr. příl. - (brož.)
Moje první knížka. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1998. - Nestr. - (váz.)
Multicultural Education 95/96 / Editor F. Schultz. - 2nd Ed. - Guilford : The Dushkin Publishing Groupe, 1995. - 240 s. - (brož.)
Musica viva in schola. 14. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 62 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Muži a milenci českých královen / J. Čechura, M. Hlavačka, J. Mikulec. - 4. vyd. - Praha : Akropolis, 1998. - 215 s. - (váz.)
My First Book. - 1st Ed. - Ostrava : Librex, 1998. - Nestr. - (váz.)
Náš svět : život obyvatel ústavů sociální péče očima fotografů a výtvarné práce klientů sociálních zařízení / [projekt Jaroslav Kráčmar] - Šternberk : Občanské sdružení Ecce Homo, 1998. - 103s. - (váz.)
Nenuda : cestujeme po Evropě / B. Karpetová, K. Sládková. - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 55 s. + 1 příl. - (brož.)
Než půjdu do školy : velká knížka pro zvídavé předškoláky : příprava na úspěšný vstup do školy - cvičení, která naučí psaní i počítání a samostatnému myšlení. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1998. - 112 s. - (brož.)
Občanské sdružení Ecce homo Šternberk. - [Šternberk] : Občanské sdružení Ecce homo, [1999]. - Nestr. - (Brož.)
Obec a škola v procesu druhé vlny porevolučních změn : sborník z konference : Strážnice 15.10.1998-16.10.1998 / [Antonín Malach] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 126 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Oheň na sněhu : mýty sibiřských lovců / J. Horák. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 116 s. , obr. příl. - (váz.)
Okay 3 : příručka pro učitele / E. Weberová, P. Weiss, H. Cinková. - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1998. - 134 s. - (brož.)

Omluvte mě, pane profesore : příběh ze života českobudějovických studentů za války / M. Dědič. - 1. vyd. - Vimperk : Papyrus, 1998. - 194 s. - (brož.)


Penzum znalostí uchazečů pro vykonání zkoušek z myslivosti / zpracoval Z. Štěpánek... [et al.]. - 2. upr. a rozš. vyd. - Praha : Druckvo, 1998. - 173 s., obr. příl. - (Brož.)
Počtářské chvilky : matematika 7. ročník : pracovní část - rozcvičky se zlomky a celými čísly / [Zdena Rosecká] - Brno : Nová škola, 1998. - 40 s. - (brož.)
Pohádky lanšperského hradu / R. Dušek, L. Kubišta, P. Žitný. - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 1998. - 112 s. - (váz.)
Pojetí výuky o bezpečnosti práce ve všeobecném technickém vzdělávání / J. Kropáč. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 76 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Pověsti o založení Litomyšle / [editor Pavel Helan] - 1. vyd. - Brno : 3K, 1998. - 39 s. - (brož.)
Pracovní listy pro počáteční vyučování čtení / L. Šubová, H. Grézlová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 13, 77 s. - Pedagogická fakulta UP, Olomouc. - (brož.)
Princip rovného postavení mužů a žen v právu Evropské unie. - Vyd. 1. - Praha : JAN, 1998. - 126 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. - (brož.)
Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola / ed M. Havlínová-Horváthová...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 275 s. - (brož.)
První česká pedagogická (a speciálně pedagogická) detektivka aneb Kapitoly ze srovnávací pedagogiky obecné i speciální čili Vraždy v Muzeu madame Tussaud respektive Detektivní humoreska z kapitolkomparativní pedagogiky a speciální pedagogiky s prvky výchovné dramatiky : školské systémy: Německa, Dánska, Francie, Belgie, Finska, Švédska, Norska, Anglie a Walesu, Lucemburska, Nizozemí / M.Valenta, O. Müller. - Vyd. 1. - Olomouc : Netopejr, 1998. - 142 s. - (brož.)
První velká kniha pro nejmenší. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1998. - Nestr. - (váz.)
Přírodopis : učebnice pro 6. ročník / I. Havlík. - Brno : Nová škola, 1998. - 80 s. - (brož.)
Publikační činnost za rok 1997. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 15 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie, Hradec Králové. - (brož.)
Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 1. aktualizace / F. Kuřina... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni. 2. aktualizace / P. Jurkovič... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením : vybrané příspěvky z kurzu "Poradce rané péče" / [Terezie Hradilková] ... [et al.]- Praha : Středisko rané péče, 1998. -113 s. - (brož.)
Rádcovník. - Akela / J. Zachariáš. - 1. kniž. vyd. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 1998. - 34, 34 s. - (brož.)
Roczniki nauk spolecznych. T. 25. 1997. Zesz. 2, Pedagogika. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. - 199 s. - (brož.)
Rožnovské hodiny 7 : zpěvník : 100 písniček z Valašska z výběrové reedice sbírek J. N. Poláška a A. Kubeši. - 1. vyd. - Brno : Petr Oliva, 1998. - 64 s. - (Brož.)
Sborník Katolické teologické fakulty : vydaný v roce 650. výročí založení Univerzity Karlovy / [editor Pavel Klener] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 253 s. - (brož.)

Sborník ze tří seminářů k problematice hodnocení kvality na vysokých školách : Praha 18.09.1995-20.09.1995. Praha 29.01.1996-31.01.1996. Praha 01.07.1996-03.07.1996. - 1. vyd. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 1998. - 314 s. - (brož.)


Sexuální výchova v rodině a ve škole / J. Augustyn. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Seznam vysokých škol a fakult v ČR, rektorů a děkanů. 1998. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1998. - 18 s. - Odbor vysokých škol, Praha. - (Brož.)
Slovník česko-anglický a česko-německý : (názvy fakult, kateder a studijních oborů). - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 32 s. - Katedra jazyků, Ostrava.- (brož.)
Soupis diplomových prací absolventů TU Liberec ve školním roce. 1997-1998 / [zpracovala Jiřina Čechová] - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 134 s. - Univerzitní knihovna, Liberec. -(brož.)
Stadt und Region als Schauplätze des Musikgeschehens- Komponist und Literatur im Kulturambiente der Neuzeit : zum Andenken an Leoš Janáček : Brno 04.10.1993-06.10.1993. : Brno 03.10.1994-05.10.1994 / herausgegeben von P. Macek. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 264 s. - Filozofická fakulta MU, Brno. - (brož.)
Staré české pranostiky. - 1. vyd. - Dubicko : Infoa, 1998. - Nestr. - (váz.)
Statistická ročenka školství : ekonomické ukazatele za rok. 1997. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 75 s. - (brož.)
Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami : příručka pro učitele i rodiče / E. Schopler, R. Reichler, M. Lansing. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 271 s. -(brož.)
Studentský almanach 1998 / sestavili J. Bartoš, M. Svoboda, T. Honzák. - Praha : Přizvuk, 1998. - 112 s. - (Brož.)
Studijní plány : Hornicko-geologická fakulta. Školní rok 1998/1999. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 170 s. - (brož.)
Studijní program : Fakulta elektrotechniky a informatiky. Školní rok 1998-1999. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 77 s. - (brož.)
Studijní program : Fakulta stavební. Školní rok 1998/1999. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 54 s. - (brož.)
Studijní program : Fakulta strojní. Školní rok 1998/1999. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 131 s., příl. - (brož.)
Sváteční rozjímání / O. Nytrová, P. Hořec. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 208 s., obr. příl. - (váz.)
Systém studia a přijímací řízení : pro uchazeče o studium na PEF ČZU. 1999-2000 / [sestavil Martin Pelikán] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 193 s. - Česká zemědělská univerzita. -Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Šaj pes dovakeras / M. Hübschmannová. - 3. nezm. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého , 1998. - 129 s. - (brož.)
Škola a právo. 10. aktualizace / L. Peštálová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Testy z českého jazyka '99 : příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy : pro žáky, učitele, rodiče / [redakce a zpracování Mária Mikušová, Hana Fečaninová] - Vyd. 1. - Podivín :Didaktis, 1998. - 128 s. - (brož.)
Testy z matematiky '99 : příprava na příjímací zkoušky na čtyřleté střední školy : pro žáky, učitele a rodiče / [redakce a zpracování Mária Mikušová] - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1998. -112 s. - (brož.)

Testy z víceletých gymnázií '99 : matematika : příprava na příjímací zkoušky na víceletá gymnázia : pro žáky, učitele a rodiče / [redakce a zpracování Mária Mikušová] - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1998. - 120 s. - (brož.)


Testy z víceletých gymnázií '99 : český jazyk : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia : pro žáky, učitele a rodiče / [redakce a zpracování Hana Fečaninová] - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1998. - 128 s. - (brož.)
Testy z víceletých gymnázií '99 : všeobecné znalosti : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia : pro žáky, učitele a rodiče / [redakce a zpracování Mária Mikušová, Hana Fečaninová]- Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1998. - 88 s. - (brož.)
Testy ze všeobecných znalostí '99 : příprava na příjímací zkoušky na čtyřleté střední školy : pro žáky, učitele, rodiče / [redakce a zpracování Mária Mikušová] - Vyd. 2., opr. - Podivín : Didaktis, 1998. - 120 s. - (brož.)
Učení zrakově postižených dětí v raném věku / L. Nielsen. - Čes. vyd. 1. - Praha : ISV, 1998. - 119 s. - (brož.)
University and its Students : international Symposium of Students and Professors : Prague, (CZ) 09.09.1998-12.09.1998. - 1. vyd. - Prague : Galén, 1998. - 111 s. - (brož.)
University of Ostrava. - Ostrava : University of Ostrava, 1998. - 24 s. - (brož.)
Úsměvným letem živočišným světem : školní názory, žerty a omyly / V. Richter. - Vyd. 1. - Beroun : Baroko & Fox, 1998. - 126 s. - (brož.)
Úvod do studia speciální pedagogiky / E. Mrázová. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Universita J.E.Purkyně, 1998. - 95 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Vánoce v úvahách / C. Lubich. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1998. - 52 s. - (brož.)
Vánoční cukroví pro diabetiky : recepty / [Ivan Rameš, Alena Pulpánová] - Praha : Sdružení MAC, 1998. - 31 s. - (brož.)
Vedení mateřské školy. 6. aktualizace / H. Dvořáková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Vedení školy. 10. aktualizace / K. Horák... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Vojenská akademie v Brně : informace o škole a studiu / [[Jan Buzek] ...[et al.]- 2. aktualiz. vyd. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, Praha. -(brož.)
Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové : informace o škole a studiu / [František Janovský] ...[et al.]- Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany Českérepubliky - AVIS, Praha. - (brož.)
Vstup do Evropské unie a řízení školství 2 : sborník z bilaterální česko-rakouské konference : Kravsko u Znojma 05.11.1998-06.11.1998 / [uspořádal Antonín Malach] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 281 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z obecné didaktiky / M. Kratochvíl. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 39 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Doplňující pedagogické studium, Pardubice.- (brož.)
Vybrané kapitoly z pedagogiky / K. Janiš, B. Kraus, P. Vacek. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 72 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta, Hradec Králové. - (brož.)
Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově : informace o škole a studiu / [Miloš Křížek] ...[et al.]- 2. aktualiz. vyd. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany Českérepubliky - AVIS, Praha. - (brož.)
Vysokoškoláci za svobodu : almanach / [podklady shromáždila Zdeňka Onyskowová] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 158 s. - Pražský akademický klub 48, Praha. - (brož.)

Vysokoškolské poradenství a vzdělávání v Evropě : (stručná čítanka) : Tempus S JEP-11233. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 96 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)


Využití počítače při vyučování : náměty pro práci dětí s počítačem / M. Černochová, T. Komrska, J. Novák. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 165 s. - (brož.)
Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník / ed T. Šišková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 203 s. - (brož.)
Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy / H. Horká, A. Hrdličková. - Brno : Paido, 1998. - 101 s. - (brož.)
Výlet v Galerii Sýpka na Klenové : Galerie Sýpka na Klenové 06.09.1998-25.10.1998 / [úvodní text Karel Císař, Marcel Fišer] - Klatovy-Klenová : Galerie, 1998. - Nestr. - (brož.)
WDS '98 - Week of Doctoral Students 1998 : Proceedings of Contributed Papers : [7th Annual Conference of Doctoral Students]. Prague 09.06.1998-12.06.1998. Part 1, Mathematics, Informatics andDidactics / editor J. Šafránková. - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 1998. - 170 s. - (brož.)
Wyrwani ze szponów panstwa-SS : Sonderaktion Krakau : 1939-1941 / H. Pierzchala. - Wyd. 1. - Kraków : Kuria Prowincjalna Zakonu Pijarów, 1997. - 411 s. - (brož.)
Z rytířských dob Čech a Moravy : zkazky, pověsti a legendy / D. Štětinová. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 307 s. - (váz.)
Základní hudební znalosti / V. Grigová. - Olomouc : Alda, 1998. - 106 s. - (brož.)
Zdravá škola včera a dnes / J. Svobodová. - Brno : Paido, 1998. - 47 s. - (brož.)
Zima v mateřské škole : učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol / E. Opravilová, V. Gebhartová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 126 s. - (brož.)
Ženy a milenky českých králů / J. Čechura, M. Hlavačka, E. Maur. - 5. vyd. - Praha : Akropolis, 1998. - 207 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist