Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za leden-únor 1999

Akciové společnosti / J. Dědič, J. Kříž, I. Štenglová. - 2., dopl. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 21, 433 s. - (brož.)
Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 9. aktualizace - stav:leden 1999 / I. Kobliha... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: leden 1999včetně 5. aktualizace / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 příl., 1 disketa. - (brož.)
Anglicko-česká a česko-anglická příručka NATO / [Antonín Svěrák, Jaroslav Furmánek] - Praha : Artos, 1998. - 559 s. - (brož.)
Aukční síně / F. Drozden. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 55 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Bankovní právo / J. Dědič ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 6, 273 s. - (Brož.)
Basic Indicators of Labour and Social Protection - Time Series and Graphs. 1997. - 1st Ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 1998. - 34 s. - (brož.)
Bojová letadla NATO / B. Gunston. - Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 157 s. - (váz.)
Budeme mít děťátko / S. Trča. - 6. vyd., v Gradě 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 152 s. - (brož.)
Čermák versus Al Capone / I. Brož. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 275 s., obr. příl. - (váz.)
Červené barety : historie a vzpomínky / J. Šolc. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 383 s., obr. příl. - (váz.)
Československé Nieuporty / Z. Čejka. - Vyd. 1. - Praha : Zdeněk Čejka, 1998. - 12 s. - (Brož.)
Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945 : dokumenty. Díl 1, (březen 1939 - červen 1943) / editoři J. Němeček...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1998. - 627 s. - (brož.)
Dávky sociální péče : (podle právního stavu k 1.7.1998) / [Naděžda Břeská, Dana Hacaperková, Lucie Vránová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1998. - 249 s. - (brož.)
Dějiny právní filozofie / R. Rázková. - 2., přeprac. vyd., 1. dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 255 s. - (brož.)
Děti, unesené navždy : osudy českých dětí, unesených a protiprávně zadržovaných v zahraničí / K. Miketa. - Praha : Sdružení MAC, 1998. - 119 s. - (brož.)
Erotika a paragrafy / M. Mitlöhner. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 131 s. - (brož.)
Historie československého vojenského letectva 1914-1945 / V. Borovan. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 155 s., obr. příl. - (váz.)
Implementace lokální agendy 21 : sborník referátů z mezinárodního semináře : Ostrava 15.04.1998-16.04.1998 / [sestavili Michal Seibert, Abir Ganguly] - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 37 s. - (brož.)

Implementation of Local Agenda 21 : Proceedings of the International Seminar : Ostrava 15.04.1998-16.04.1998 / Edited by M. Seibert, A. Ganguly. - Ostrava : VŠB - Technical University, 1998. - 31 s. - (brož.)


Informace o profesionální službě : voják a armáda / [návrh grafického řešení Monika Blaschkeová] - Praha : Ministerstvo obrany ČR, 1998. - Nestr. - (brož.)
Introduction to Legal English. Vol. 1 / M. Chromá, T. Coats. - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 368 s. - Katedra jazyků Právnické fak. UK, Praha. - (brož.)
Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s. r. o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 4. aktualizací - leden 1999 / A. Pospíšilová...[et al.]. - Praha : Dashöfer, [1999]. - Přeruš. str. - (brož.)
Katalog aukce : Klementinum, Praha 24.11.1998. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - Nestr. - Společnost Národní knihovny ČR, Praha. - (brož.)
Katalog organizací převážně zaměstnávající zdravotně postižené / zpracoval J. Mikšaník... [et al.]. - Vyd. 2. dopl. a upr. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1998. - 64 s. - Správa služeb zaměstnanosti, Praha. - (brož.)
Kolektivní investování / V. Liška ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 2, 195 s. - (Brož.)
Komentář k zákonu o cenných papírech / J. Pauly. - 1. vyd. - Praha : ORAC, 1998. - 452 s. - (váz.)
Kriminologie. Díl 1, Obecná část / J. Zapletal ...[et al.]. - 3. upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 128 s. - Katedra kriminologie, Praha. - (brož.)
Legionáři ze Sobotecka / F. Staška. - Sobotka : Nadace rodného domu Fráni Šrámka, 1998. - 47 s. + 7 příl. - (Brož.)
Lovci lebek : příběhy mužů 1. squadrony 9. kavalérie : Vietnam, 1965-1971 / M. Brennan. - Vyd. 1. - Ostrava : Revi, 1998. - 252 s. - (váz.)
Management : teorie a praxe policejní činnosti / H. Bartošová. - 2., rozš. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 201 s. - Katedra policejního managementu a informatiky,Praha. - (brož.)
Marketing v pojišťovnictví / A. Zuzaňák. - Praha : Linde, 1998. - 79 s. - (brož.)
Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957. Díl 1. - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 332 s. -(brož.)
Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957. Díl 2. - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 297 s. -(brož.)
Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : sborník konference : Praha 11.11.1998-12.11.1998. Praha 30.11.1998-01.12.1998. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 350 s. - Fakulta financí a účetnictví. - Katedry finančního a manažerského účetnictví, Praha. - (brož.)
Místní orgány a právo. 1. aktualizace / D. Benešová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Místní orgány a právo. 6. aktualizace / D. Benešová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt / editor J. Chandler. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1998. - 264 s. - (brož.)
Moudrost samurajů : životní stezka samuraje z kraje Saga / S. Day, K. Inokuči. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1998. - 23, 134 s., obr. příl. - (váz.)
Mravní nemoci mládeže a jejich prevence : sborník příspěvků z 6. konference ČPdS : Brno 09.10.1997. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 204 s. - Česká pedagogická společnost, Brno. - (brož.)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 14. aktualizace a doplňky - říjen 1998 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)


Na nebi sladké Francie : válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1939-1945. Část 2 / J. Rajlich. - Vyd. 1. - Praha : Ares, 1998. - 249 s. - (váz.)
Nad veřejným zdravotním pojištěním / K. Havlíček, T. Hemelík. - Vyd. 1. - Praha : Orac, 1998. - 208 s. - (brož.)
Například jeden život / L. Klukanová. - Vyd. 1. - Jihlava : Parolaart, 1998. - 156 s. - (Brož.)
Námořní pěchota : historie, současnost a budoucnost / T. Clancy. - Vyd. 1. - Praha : Neokortex, 1998. - 380 s. - (brož.)
Náš svět : život obyvatel ústavů sociální péče očima fotografů a výtvarné práce klientů sociálních zařízení / [projekt Jaroslav Kráčmar] - Šternberk : Občanské sdružení Ecce Homo, 1998. - 103s. - (váz.)
Návod k aproximaci environmentální legislativy Evropské unie : pracovní dokument Komise Evropských společenství. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. -145 s. - (brož.)
Nemocenské pojištění / V. Kahoun, V. Vurm. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 88 s. - Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Nemocenské pojištění od roku 1999 / T. Hejkal, M. Šváchová. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1998. - 331 s. - (brož.)
Nemocnice Šternberk. - Šternberk : Nemocnice Šternberk, [1998]. - 29 listů. - (Brož.)
Novelizace trestního práva v roce 1998 / J. Jelínek. - Praha : Linde, 1998. - 69 s. - (brož.)
Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 3 / redaktor L. Bogunia. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 234 s. - (brož.)
Obchodní zákoník : praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od roku 1990 : podle stavu k 1.1.1999 / K. Eliáš. - 2. přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 1059 s. - (brož.)
Občan a dopravní nehoda / Z. Kopecký. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998. - 198 s. - (brož.)
Obec a škola v procesu druhé vlny porevolučních změn : sborník z konference : Strážnice 15.10.1998-16.10.1998 / [Antonín Malach] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 126 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Oběti Jalty : pravdivá historie jedné z nejotřesnějších epizod druhé světové války / N. Tolstoj. - Vyd. 1. - Praha : Elka Press, 1998. - 457 s. - (váz.)
Ochrana národnostních menšin podle mezinárodního práva / H. Scheu. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 100 s. - (brož.)
Odpis pohledávek, opravné položky a jejich vliv na snížení daně z příjmů : (v příkladech podvojného účetnictví). Díl 1 / J. Mikoláš, K. Kurnohorský. - Praha : Profess, 1996. - 22 s. - (brož.)
50 let Všeobecné deklarace lidských práv 10. 12. 1948 / [Jiří Hájek] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 186 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Pohotově o armádě / [odpovědný redaktor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - 16 listů. - Agentura vojenských informací a služeb, Praha. - (váz.)
Pojištění pro podnikatele / V. Čejková, F. Řezáč, A. Zuzaňák. - Břeclav : Moraviapress, 1998. - 212 s. - (brož.)

Polička za pruské okupace v roce 1866 / [kompilace, poznámky a úprava Stanislav Konečný] - Polička : Kulturní služby města Poličky, 1998. - 22 s. - (Brož.)


Poličští ostrostřelci : Terče poličských ostrostřelců. Polička, (1998) / S. Konečný. - Polička : Kulturní služby města Poličky, 1998. - 15 s., příl. - (Brož.)
Das politische System in der Habsburgermonarchie : Konstitutionalismus, Parlamentarismus und politische Partizipation / H. Hye. Originalausgabe. - Praha : Karolinum, 1998. - 260 s. - (brož.)
Poškozený v českém trestním řízení / J. Jelínek. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 190 s. - (brož.)
Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou republiku / Z. Malík. - Vyd. 1. - Brno : Konvoj, 1998. - 39 s. - (brož.)
Práce s veřejností a místní agenda 21 / [zpracovala Alena Reitschmiedová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. - 88 s. - (brož.)
Právní předpisy Evropských společenství : (stavby a stavební výrobky) / J. Petřina. - 1. vyd. - Praha : Arch, 1998. - 79 s. - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha. - (Brož.)
Právo v podnikání / M. Janků ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 220 s. - (brož.)
Princip rovného postavení mužů a žen v právu Evropské unie. - Vyd. 1. - Praha : JAN, 1998. - 126 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. - (brož.)
Przeglad prawa i administracji. T. 40 / redaktor B. Banaszak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 217 s. - (brož.)
Přestupky a jiné správní delikty / uspořádal V. Flegl. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 12, 193 s. - (brož.)
Přiznání policejního rady : příběhy ze záhrobí i zákulisí / M. Dočekal, J. Bauer. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1998. - 141 s., obr. příl. - (váz.)
Příjmy a výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací podle odvětví v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 109 s. - (Brož.)
Příručka pro autorizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě a pro praxi / B. Sakař ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ABF, 1998. - 159 s. - (brož.)
Public Administration / Editor H. Balanoff. - 4th Ed. - Guilford : Dushkin Publishing Group, 1996. - 240 s. - (brož.)
Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením : vybrané příspěvky z kurzu "Poradce rané péče" / [Terezie Hradilková] ... [et al.]- Praha : Středisko rané péče, 1998. -113 s. - (brož.)
Rádce nájemníka bytu : 256 nejdůležitějších otázek a odpovědí / M. Taraba. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 277 s. - (brož.)
Regionální rozvoj a regionální politika : zkušenosti z výzkumu ostravské aglomerace / P. Šindler. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 93 s. - (brož.)
Řízení letového provozu AČR. - Praha : Ministerstvo obrany České Republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)
Řízení místních orgánů. 6. aktualizace / E. Bedrnová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Sanguinose ballate e miracolose leggende / B. Hrabal. - Roma : Edizioni e/o, 1998. - 217 s. - (brož.)
Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 9, Roč. 1997. Díl 3. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 26, 490 s. - (váz.)
Sborník praktických příkladů ke kvalifikaci trestných činů a přestupků : skripta určená studentům sociálně-právních akademií a posluchačům speciálních rekvalifikačních kurzůbezpečnostně-právního studia / J. Vlčan. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 1998. - 45 s. - (Brož.)

Sestřelení Tornáda : šokující příběh jejich utrpení v průběhu války v Zálivu / J. Peters, J. Nichol. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1998. - 250 s., obr. příl. - (váz.)


Sestup do temnot : Pearl Harbor 1941 - výpověď potápěče válečného námořnictva / E. Raymer. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 205 s., obr. příl. - (váz.)
Síť vybraných zařízení sociální péče v České republice podle krajů za rok 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 29 s. - (Brož.)
Slavné prohry, slavné vítězství koruny české : devět vybraných kapitol z dějin českého válečnictví / J. Frais. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 191 s. - (váz.)
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a navazující předpisy. Část 1 / [sestavil Jiří Gebarowský] - Praha : Linde, [1998]. - Přeruš. str. - (Brož.)
Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníku / K. Marek. - 2. vyd., 1. dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 340 s. - (brož.)
Smrt v pravé poledne / F. Uher. - 1. vyd. - Plzeň : Nava, 1998. - 142 s. - (brož.)
Sociální zabezpečení : nemocenské a důchodové pojištění : penzijní připojištění : sociální péče : státní sociální podpora : životní minimum : podle stavu k 1. 11. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 400 s. - (brož.)
Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: prosinec 1998 včetně 14. aktualizací / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 disketa. - (brož.)
Správní právo hmotné : (výtah ze zvláštní části) / M. Polián. - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 1998. - 301 s. - (brož.)
Stavební zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.10.1998 / J. Doležal, J. Mareček, O. Vobořil. - 4. aktualiz. vyd., 1.dotisk. - Praha : Linde, 1998. - 687 s. - (brož.)
Studia historycznoprawne. [9] / redaktor A. Konieczny. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 257 s. - (brož.)
Škody na životním prostředí z pohledu českého práva / S. Mlčoch. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1998. - 64 s. - (brož.)
Škola a právo. 10. aktualizace / L. Peštálová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Technické zhodnocení a opravy / M. Skála. - 4. rozš. a aktualiz. vyd. - Ostrava : Sagit, 1998. - 182 s. - (brož.)
Teorie práva / V. Knapp. - Vyd. 1., 3. dotisk. - Praha : C.H.Beck, 1995. - 16, 247 s. - (brož.)
Theresienstädter Studien und Dokumente. 1998 / herausgeber M. Kárný... [et al.]. - Vyd. 1. - Prag : Academia, 1998. - 388 s. - Nadace Terezínská iniciativa, Praha. - (váz.)
Trestní právo hmotné : (obecná část) / V. Kratochvíl ...[et al.]. - 2., přeprac. a dopl. vyd., dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 360 s. - (brož.)
Trestní předpisy- Přestupky : trestní zákon, trestní řád, zákon o rejstříku trestů : zákon o přestupcích, vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích : podlestavu k 1. 11. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 160 s. - (brož.)
Trestní řád. [2], Doplňky ke komentáři / P. Šámal... [et al.]. - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 15, 85 s. - (brož.)
Trestní zákon. [2], Doplňky ke komentáři / P. Šámal, F. Púry, S. Rizman. - 3. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 12, 41 s. - (brož.)
Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradáchadvokátů za poskytování právních služeb - advokátní tarif : podle stavu k 1.1. 1999 / J. Jelínek, Z. Sovák. - 11. aktualiz. vyd. novelizovaných kodexů s pozn. a judikaturou. - Praha : Linde, 1999. -789 s. - (váz.)

Tvorba práva a její současné problémy / V. Knapp ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 462 s. - (brož.)


Účetní problémy obchodních společností s vazbou na daně / [Dagmar Procházková] - 2. dopl. vyd. - Ostrava : Mirago, [asi 1998]. - 127 s. - (brož.)
Účtová osnova a postupy účtování, účetní závěrka pro zdravotní pojišťovny. - Praha : Bilance, 1998. - 77 s. - Ministerstvo financí České republiky, Praha. - (Brož.)
Ústava České republiky- Listina základních práv a svobod : zákon o ústavním soudu : zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny : zákon o zřízení ministerstvech.. : vyšší územní samosprávnécelky : podle stavu k 5. 10. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 88 s. - (brož.)
Ústavní právo a státověda. Díl 1, Obecná státověda / V. Pavlíček ...[et al.]. - Praha : Linde, 1998. - 369 s. - (brož.)
Ústavní sociální péče : komentář k právním předpisům (podle právního stavu k 1.12.1998) / [Eva Rážová, Jarmila Králová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1998. - 254 s. - (brož.)
Ústavní vývoj českého státu / J. Zimek. - 1. vyd., 2. dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 177 s. - (brož.)
Ústřední základna elektroniky : Hradec Králové 1948-1998. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - 20 s. - Agentura vojenských informací a služeb, Praha. - (brož.)
Úvod do českého správního práva / J. Staša. - 3., upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 179 s. - Katedra veřejné správy, Praha. - (brož.)
Válečné lodě. 7, Druhá část zemí Evropy po roce 1945 / I. Pejčoch, Z. Novák, T. Hájek. - Vyd. 1. - Praha : Ares, 1998. - 353 s. + 1 příl. - (váz.)
Vojenská akademie v Brně : informace o škole a studiu / [[Jan Buzek] ...[et al.]- 2. aktualiz. vyd. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, Praha. -(brož.)
Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové : informace o škole a studiu / [František Janovský] ...[et al.]- Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany Českérepubliky - AVIS, Praha. - (brož.)
Volební chování různých skupin voličů v předčasných parlamentních volbách v roce 1998 : pracovní texty / B. Řeháková. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1998. - 32 s. - (brož.)
Vybrané dokumenty ke studiu ústavního práva : scriptum / [sestavil Pavel Hron] - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1998. - 93 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva / J. Filip. - 1. vyd., 1. dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 367 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly práva životního prostředí a ekopolitiky / [Simon Ball] ... [et al.]- Ostrava : VŠB - Technical University, 1998. - 133 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z ústavního práva : učební text vypracovaný na základě vysokoškolských učebnic určený především studentům středních škol / P. Zelenka. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 1998. - 64 s. - (brož.)
Vybrané problémy pojišťovnictví : sborník příspěvků ze semináře : Liberec 15.10.1998. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 37 s. - Hospodářská fakulta. - Katedra pojišťovnictví, Liberec. - (váz.)
Vyměření, vybírání a vymáhání místních poplatků : (aplikace zákona o správě daní a poplatků na místní poplatky) / Z. Jirásková, A. Šneberková. - Hradec Králové : E.I.A., 1998. - 120 s. -(brož.)
Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově : informace o škole a studiu / [Miloš Křížek] ...[et al.]- 2. aktualiz. vyd. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany Českérepubliky - AVIS, Praha. - (brož.)

Východiska rodinné politiky / M. Freiová. - Praha : Občanský institut, 1998. - 55 s. - (brož.)


Významné mezinárodní dokumenty k ochraně lidských práv / uspořádal V. Flegl. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 12, 325 s. - (brož.)
Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního, živnostenského a zdravotního pojištění a v řízení: soudním (včetněkonkursu), trestním, notářském a správním (včetně katastru a soudního přezkumu správních rozhodnutí) / M. Holub ...[et al.]. - 5. aktualiz. a značně rozš. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 997 s. -(váz.)
Wyrwani ze szponów panstwa-SS : Sonderaktion Krakau : 1939-1941 / H. Pierzchala. - Wyd. 1. - Kraków : Kuria Prowincjalna Zakonu Pijarów, 1997. - 411 s. - (brož.)
Zadrátované slunce : příběh mukla A023254 / J. Bartoš. - Olomouc : Votobia, 1998. - 135 s. - (brož.)
Zajišťování kvality ošetřovatelské péče- Etický kodex sester- Charty práv pacientů. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 47 s. - (brož.)
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech. 1997. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcích České republiky, 1998. - 34 s. - (brož.)
Základní útvary služby pořádkové policie / P. Macek, L. Kvíčala. - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 28 s. - Katedra bezpečnostních služeb, Praha. - (brož.)
Základy obchodního práva / M. Bartošíková ...[et al.]. - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998. - 410 s. - (brož.)
Základy práva a vybrané kapitoly z občanského práva / K. Němcová, M. Sciskalová. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 79 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Základy práva pro střední a vyšší odborné školy / A. Šíma, M. Suk. - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 21, 331 s. - (brož.)
Základy právní vědy a veřejného práva / M. Spirit ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998. - 371 s. - (váz.)
Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy souvisící : komentář / J. Zelenka, J. Maršíková. - Praha : Linde, 1998. - 565 s. - (brož.)
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním : komentář / M. Pokorný. - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 1998. - 9, 305 s. - (váz.)
Zákon o potravinách : komentář / F. Helešic, J. Suchánek. - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 1998. - 17, 276 s. - (váz.)
Zákoník práce : komentář / J. Kocourek. - 3., přeprac. vyd. - Praha : Eurounion, 1999. - 411 s. - (brož.)
Zákony. 1999. 1, Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících platných k 1. 1. 1999. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 704 s. + 1 příl. - (brož.)
Zemědělské restituce a soudní praxe / J. Spáčil, E. Barešová. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 123 s. - (brož.)
Zločin kráčí Evropou : z dějin násilí a zločinu v Evropě během dvou tisíciletí / K. Horecký. - Ostrava : Knižní expres, 1998. - 184 s. - (váz.)
Ženy mafiánů / C. Longrigg. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 228 s. - (váz.)
Živnostenský zákon : zákon o živnostenských úřadech : vyhláška k provádění kvalifikačních zkoušek : nařízení vlády o obsahové náplni řemeslných živností : úplné znění zákona s komentářem / V. Horálek. - 2., dopl. a rozš. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998. - 159 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist