Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - E. Politika

za leden-únor 1999

Burke a politika zvyklosti / R. Kirk. - Praha : Občanský institut, 1998. - 43 s. - (Brož.)
Clementine Churchillová, žena velkého muže : soukromý portrét / J. Hardwick. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 351 s., obr. příl. - (váz.)
Čermák versus Al Capone / I. Brož. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 275 s., obr. příl. - (váz.)
Česká xenofobie : sborník. - Praha : Votobia, 1998. - 180 s. - (brož.)
Česko-rakouské vztahy ve 13. století : Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II : sborník příspěvků ze symposia : Znojmo 26.09.1996-27.09.1996 / připravila M. Bláhová...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Rakouský kulturní institut, 1998. - 305 s. - (brož.)
Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945 : dokumenty. Díl 1, (březen 1939 - červen 1943) / editoři J. Němeček...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1998. - 627 s. - (brož.)
Českoslovenství - středoevropanství - evropanství : 1918-1998 : úvahy, svědectví a fakta : výběr studií, myšlenek, shrnujících přehledů encyklopedické povahy, návrhů a závěrů odbornémezinárodní konference : Luhačovice 25.08.1997-26.08.1997 / [redakce Stanislava Kučerová] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 536 s. - (brož.)
Čtení o T. G. Masarykovi / K. Čapek. - 2. nezm. vyd. - Praha : Česká expedice, 1998. - 199 s., 16 s. obr. příl. - (Česká expedice ; váz.)- (Riopress ; váz.)
Deutschland und seine Nachbarn : Spuren räumlicher Beziehungen / G. Friedlein, F. Grimm. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1995. - 101 s. - (brož.)
Historie extrémní pravice ve Francii / M. Winock ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 206 s. - (váz.)
Kaddiš za nenarozené dítě / I. Kertész. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 122 s. - (váz.)
Kdo je Miloš Zeman : exkluzivní výpověď / M. Zeman. - Vyd. 1. - Praha : Petr Rybka, 1998. - 143 s., obr. příl. - (brož.)
Krajanské organizace sudetských Němců v SRN : studie o sudetoněmecké otázce. část 2 / V. Kural ...[et al.]. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. - 224 s. - (brož.)
Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945 : právní a politické aspekty obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci / J. Kuklík. - 1. vyd. -Praha : Karolinum, 1998. - 175 s. - (brož.)
Mezinárodní kontakty Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské ve 20. a 30. letech : sborník k dějinám 19. a 20. století / P. Marek. - Praha : Historický ústav, 1998. -S. 123-142. - (Brož.)
Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt / editor J. Chandler. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1998. - 264 s. - (brož.)
Nankingský masakr : nejkrvavější prolog druhé světové války / I. Chang. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 197 s. - (váz.)
Například jeden život / L. Klukanová. - Vyd. 1. - Jihlava : Parolaart, 1998. - 156 s. - (Brož.)
Naše Roveň : vzpomínky / L. Morávková-Udržalová. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 314 s. - (brož.)
Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu : sborník příspěvků z mezioborového vědeckého sympozia : Litomyšl 29.05.1998-30.05.1998. - 1. vyd. - Litomyšl : Státní okresní archiv, 1998. -211 s. - (Brož.)

Novinářka na Divokém východě / P. Procházková. rozhovor připravil J. Pazderka. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 183 s. obr. příl. - (brož.)


Oběti Jalty : pravdivá historie jedné z nejotřesnějších epizod druhé světové války / N. Tolstoj. - Vyd. 1. - Praha : Elka Press, 1998. - 457 s. - (váz.)
Ochrana národnostních menšin podle mezinárodního práva / H. Scheu. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 100 s. - (brož.)
Politické programy českého národního socialismu 1897-1948 / editor J. Harna. - Praha : Historický ústav, 1998. - 291 s. - (brož.)
Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích I / (ed.) M. Strmiska...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 100 s. - Mezinárodní politologický ústav,Brno. - (brož.)
Politika a věda / S. Komenda. - Olomouc : Univerzita Palackého , 1997. - 16 s. - Univerzita 3. věku, Olomouc. - (Brož.)
Das politische System in der Habsburgermonarchie : Konstitutionalismus, Parlamentarismus und politische Partizipation / H. Hye. Originalausgabe. - Praha : Karolinum, 1998. - 260 s. - (brož.)
Prague Papers on History of International Relations. 1998. Pt. 1 / [editor Václav Drška] ... [et al.]- Prague : Institute of World History, 1998. - 210 s. - History of International RelationsDepartment of the Faculty of Arts of the Charles University, Prague. - (brož.)
Prague Papers on History of International Relations. 1998. Pt. 2 / [editor Václav Drška] ... [et al.]- Prague : Institute of World History, 1998. - S. 211-424. - History of InternationalRelations Department of the Faculty of Arts of the Charles University, Prague. - (brož.)
Prst na spoušti : pohled do zákulisí nacistických tajných služeb: vzestup a pád Heydrichova esa pro zvláštní úkoly / R. Cílek. - Vyd. 1. - Třebíč : Tempo, 1998. - 363 s., 37 obr. na příl. -(Váz.)
Regionální rozvoj a regionální politika : zkušenosti z výzkumu ostravské aglomerace / P. Šindler. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 93 s. - (brož.)
Smrt Jana Masaryka - nebyla to sebevražda / J. Grulich. - Vyd. 2., dopl. a rozš. vyd. - Karviná : [vl. nákl.], 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Student Atlas of World Politics / J. Allen. - Guilford : The Dushkin Publishing Group, 1994. - 8, 98 s. - (brož.)
Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. 21 / redaktor K. Jonca. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 428, 14 s. - (brož.)
Tak pravil Miroslav Macek aneb Démon zblízka / P. Jüngling, P. Žantovský. - Olomouc : Votobia, 1998. - 174 s., obr. příl. - (brož.)
Útěk od praporů : Kreml a krize impéria 1964-1991 / K. Durman. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 531 s. - (brož.)
Vybrané problémy z politologie / Š. Danics. - 3. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 57 s. - Katedra společenských věd, Praha. - (brož.)
Vysokoškoláci za svobodu : almanach / [podklady shromáždila Zdeňka Onyskowová] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 158 s. - Pražský akademický klub 48, Praha. - (brož.)
Východiska rodinné politiky / M. Freiová. - Praha : Občanský institut, 1998. - 55 s. - (brož.)
Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník / ed T. Šišková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 203 s. - (brož.)
Význační evropané : osobnosti, které utvářely současnou Evropu / [sestavili Martyn Bond, Julie Smith, William Wallace] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Evropský literární klub, 1998. - 461 s. -(Váz.)
Who's who of Czech Politicians. - Prague : Trade Links, 1998. - 288 s. + 1 příl. - (Brož.)
Zadrátované slunce : příběh mukla A023254 / J. Bartoš. - Olomouc : Votobia, 1998. - 135 s. - (brož.)
Závislost na práci / K. Nešpor. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 143 s. - (brož.)
Ženy mafiánů / C. Longrigg. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 228 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist