Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - B. Filozofie, psychologie, etika

za leden-únor 1999

Asertivita v rodině a ve škole aneb zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli / A. Vališová. - Vyd. 3., upr. - Jinočany : H & H, 1998. - 181 s. - (brož.)
Aura : jak ji spatřit za pouhou minutu / M. Smith. - 1. vyd. - Brno : Jiří Alman, 1998. - 99 s. - (brož.)
Biochemické hypotézy afektivních poruch / Z. Fišar. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 103 s. - (váz.)
Brněnské přednášky 1 / B. Fajkus, G. Schmaus, J. Polák. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 60 s. - (brož.)
Bůh a velký třesk / D. Matt. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 132 s. - (váz.)
Cestování časem : nálezy, důkazy, perspektivy / J. Brennan. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 202 s. - (brož.)
Cesty k bytí : uvedení do klasického ontologizujícího způsobu filosofování / M. Hemelík. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 231 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha.- (brož.)
Co jest spiritismus? / A. Kardek. - Brno : Schneider, 1999. - 100 s. - (váz.)
Co nás čeká a nemine : psychotronik a astrolog předpovídají budoucnost České republiky do konce století / S. Brázda, Š. Alexa. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1997. - 169 s., obr. příl. - (váz.)
Copperfield & spol : nejlepší triky velkých čarodějů : kouzla nejsou žádné čáry / R. Rau. - Liberec : J. R. Vilímek, 1998. - 211 s. - (brož.)
České pohádky ve znamení Zvěrokruhu / sestavil, upravil J. Miškovský. kolážemi doplnil M. Taller. - Vyd. 1. - Liberec : J. R. Vilímek, 1998. - 86 s. + 1 CD-ROM. - (váz.)
Člověk a příroda : hledání etického vztahu / J. Ondok. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 110 s. - (brož.)
Člověk mezi lidmi aneb Kapitoly ze společenské výchovy / V. Martinková, I. Sedláček ... [et al.]. - Praha : Trizonia, 1998. - 414 s. - (váz.)
Čtení osudu z rukou / J. Vignes Rouges. - 1. vyd. - Brno : Schneider, 1999. - 166 s. - (váz.)
Čtení z ruky / R. Marjolin, H. Reiner. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 56 s. - (váz.)
Dar strachu / G. Becker. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 366 s. - (váz.)
Deset největších hloupostí, jimiž si muži komplikují život / L. Schlessinger. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1998. - 196 s. - (brož.)
Dějiny právní filozofie / R. Rázková. - 2., přeprac. vyd., 1. dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 255 s. - (brož.)
Dialog a imaginace : interpersonální diagnóza umění(m) / J. Doubravová. - 1. vyd. - Praha : Editio Supraphon, 1998. - 198 s. - (brož.)
Doteky s tajemnem / M. Broumský. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 137 s. - (váz.)
Duše Indiána a jiné spisy / C. Eastman. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 1998. - 86 s. - (DharmaGaia ; brož.)- (Maťa ; brož.)
Dvanáct bran na cestě k osobnímu růstu / D. Millman. - Praha : Práh, 1998. - 310 s. - (váz.)

Efemeridy pro astrology. 1941-1950 / sestavil A. Strejc. - 4. přeprac. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. - 64 s. - (brož.)


Emocionální inteligence : šance pro nekonvenční myšlení a alternativní rozhodování / D. Urban. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 190 s. - (brož.)
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / L. Shapiro. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 267 s. - (brož.)
Erotova lampa / R. Uzel, K. Koubek. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, 1998. - 166 s. - (brož.)
Etika v podnikové strategii : metodologické postupy integrace etiky do podnikové strategie / I. Rolný. - 1. vyd. - Boskovice : Albert, 1998. - 123 s. - (brož.)
Etika v životním prostředí : sborník přednášek ze semináře : Brno 25.11.1998. - Brno : Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny, 1998. - 41 s. - Fakulta stavebníVUT, Brno. - (brož.)
Euronet Pilot Study: Běžné denní problémy adolescentů / P. Macek. - [Praha] : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 15 s. - (váz.)
Euronet Pilot Study: Budoucí cíle a očekávání českých adolescentů / P. Macek. - Praha : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 24 s. - (váz.)
Euronet Pilot Study: Denní aktivity českých adolescentů / P. Macek. - [Praha] : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 24 s. - (váz.)
Euronet Pilot Study: Reakce českých adolescentů na jejich obtíže a problémy / P. Macek. - [Praha] : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 22 s. - (váz.)
Existuje? : poznání Boha dnes / O. Pesch. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 213 s. - (brož.)
Faktory ovlivňující konformní jednání / R. Šikl. - [Praha] : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 7 s. - (váz.)
Filosofický slovník. - 2. opr. a rozš. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 463 s. - (váz.)
Filosofie a současná ekologická krize / R. Kolářský, O. Suša. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1998. - 173 s. - (brož.)
Filosofie svobody / M. Novak. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 237 s. - (brož.)
Fyzika na pokraji světa aneb Psychotronika : (metody, experimenty, úvahy) / I. Chudáček, E. Marek. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1998. - 185 s., 65, 8 obr. na příl. - (brož.)
Grafologie aneb čteme dvakrát / J. Vítková. - Vyd. 1. - [Praha] : N Press, 1998. - 94 s. - (brož.)
Had Genese. Kn. 3, Problém zla / S. Guaita, O. Wirth. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 132 s. - (váz.)
Heideggerovo mlčení / B. Lang. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 162 s. - (váz.)
Horizonty estetiky / V. Beranová. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1998. - 122 s. - (brož.)
Hřích a strach : pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století / J. Delumenau. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 722 s. - (váz.)
Human Attachment / V. Colin. - New York : The McGraw-Hill Companies, 1996. - 23, 391 s. - (brož.)
Human sexuality 96/97 / Editor S. Bunting. - 21st Ed. - Guilford : Dushkin Publishing Group, 1996. - 240 s. - (brož.)
Humor a psychoanalýza / [Vladimír Jiránek, Josef Kroutvor] - 2. pozm. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Muzejní a vlastivědná společnost, 1998. - 32 listů. - (brož.)
Image ženy roku 2000 / K. Michal. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 160 s. - (váz.)
Jak zvládat paniku a strach cestovat / J. Praško, H. Prašková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 213 s. - (brož.)
Jan Patočka a Masarykova univerzita / J. Vítek. - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 1998. - 24 s.. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
The Janus Report on Sexual Behavior / S. Janus, C. Janus. - New York : John Wiley, 1993. - 15, 430 s. - (brož.)
Jít za Kristem : kniha nejen pro ty, kdo hledají své duchovní povolání / F. Ciardi. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1998. - 74 s. - (brož.)
Kaddiš za nenarozené dítě / I. Kertész. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 122 s. - (váz.)
Kniha meditačních technik : psychologicko-duchovní uvedení do západních i východních meditačních technik / D. Fontana. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 243 s. - (brož.)
Kniha tajemství velikého šému- Magické charaktery zvířetníku : 1. - 3. kniha kabalistických schémat / F. Kabelák. - 1. vyd., celkově vyd. 2., 1. opr. vyd. - Brno : Horus, 1998. - 276 s. -(váz.)
Kokoti jsou věční : kde je najít? : jak se jich zbavit? : 2. kniha výzkumu kokotismu / X. Crement. - Olomouc : Votobia, 1998. - 189 s. - (brož.)
Komeniologické studie : soubor textů o J. A. Komenském. Díl 2, Texty publikované v letech 1959 - 1977 / J. Patočka. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 396 s. - (váz.)
Laureáti Nobelovy ceny za mír / S. Kovářová. - Olomouc : Alda, 1998. - 107 s. - (brož.)
Lásky a nelásky : 61 současných českých spisovatelů o lásce / [odpovědná redaktorka Věra Blažková] - Praha : Vera, 1998. - 357 s. - (váz.)
Lidské tváře a jejich tajemství / W. Schels. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1998. - 160 s. - (váz.)
Logistický management : teorie a podniková praxe / P. Pernica. - Vyd. 1. - Praha : Radix, 1998. - 660 s. - (váz.)
Logistika / S. Ptáček. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 93 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava. - (brož.)
Logistika v řízení podniku. 4, Industrial Engineering / P. Bělohoubek. - Brno : Inženýrské centrum, 1998. - 76 s. - (váz.)
Malý příruční snář. - 5. rozš. vyd. - Brno : Schneider, 1999. - 100 s. - (váz.)
Mandala : posvátný kruh tibetského buddhismu / M. Brauen. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 150 s. - (váz.)
Mars a Venuše si spolu začínají / J. Gray. - Praha : Práh, 1998. - 318 s. - (Práh ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Mimo dobro a zlo : předehra k filosofii budoucnosti / F. Nietzsche. - Vyd. 2. - Praha : Aurora, 1998. - 210 s. - (váz.)
Moravská brána očima geologa / M. Janoška. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 48 s., 31 obr. na příl., příl. - (brož.)
Morální konflikty v dnešní Evropě : multikulturalita, tolerance, agresivita, odpovědnost : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Olomouc, Ped. fak. UP 04.09.1996-06.09.1996 / edit. H. Ganthaler...[et al.]. - Olomouc : Univerzita Palackého , 1998. - 207 s. - (brož.)
Moudrost samurajů : životní stezka samuraje z kraje Saga / S. Day, K. Inokuči. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1998. - 23, 134 s., obr. příl. - (váz.)
Na hliněných nohou : studie guruů / A. Storr. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 282 s. - (váz.)

Navždy spolu : 125 cest k štastnému a romantickému manželství / L. Richfield, G. Richfield. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1998. - 167 s. - (váz.)


Navždy tátovo děvče : vztah mezi otcem a dcerou / H. Wright. - Praha : Návrat domů, 1998. - 196 s. - (brož.)
Návrat archaismu : spekulace o psychedelických houbách, Amazonii, virtuální realitě, UFO, evoluci, šamanismu, znovuzrození Bohyně a konci historie / T. McKenna. - Praha : DharmaGaia, 1998. -346 s. - (DharmaGaia ; brož.)- (Maťa ; brož.)
Nespokojenost v kultuře / S. Freud. - Vyd. v tomto souboru 1. - Praha : Hynek, 1998. - 141 s. - (váz.)
Nic není náhoda : příběhy našich životů z hlediska neobyčejných shod okolností / R. Hopcke. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 271 s. - (váz.)
Novou odvahu k ctnosti / K. Rahner, B. Welte. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 147 s. - (brož.)
Numerologie / P. Farrell. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 56 s. - (váz.)
O přátelství / uspořádal W. Mühs. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1998. - Nestr. - (váz.)
Odívání sluncem : inspirace z esoterických průhledů do minulosti a budoucnosti Slovanstva / K. Funk. - Brno : Agape, 1998. - 268 s. - (váz.)
Osamělost mezi lidmi : (příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti) / P. Tournier. - Praha : Návrat domů, 1998. - 148 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : beran 21. 3. - 20. 4 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : býk 21. 4. - 21. 5 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : blíženci 22. 5. - 21. 6 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : rak 22. 6. - 22. 7 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : lev 23. 7. - 22. 8 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : panna 23. 8. - 22. 9 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : váhy 23. 9. - 22. 10 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : štír 23. 10. - 21. 11 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : střelec 22. 11. - 20. 12 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : kozoroh 21. 12. - 19. 1 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : vodnář 20. 1. - 18. 2 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobní tarotový horoskop 1999 : ryby 19. 2. - 20. 3 / B. Rodik. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1998. - 119 s. - (brož.)
Osobnost a přenos / C. Jung. - Vyd. 1. - Brno : Tomáš Janeček, 1998. - 404 s. - (váz.)
Planety a znamení v domech horoskopu : (úvod do problematiky výkladu astrologických domů - 2. díl) / H. Sasportas. - 1. vyd. - Praha : Sagittarius, 1998. - 239 s. - (brož.)
Posmrtný život a onen svět : zkoumání nebe a duchovního rozměru / J. Randles, P. Hough. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 168 s. - (váz.)

Postupný nácvik trapasů aneb jak překonat sociální fobii : svépomocná příručka / J. Praško ...[et al.. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 139 s. - (brož.)


Principy filosofie : výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy princezně Alžbětě Falcké : bilingva / R. Descartes. - 2., opr. vyd. - Praha : Filosofia, 1998. - 179 s. - (váz.)
Problematika člověka v současné filozofii / S. Stark. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 80 s. - Ústav filozofie, Plzeň. - (brož.)
Psychologie osobnosti I / L. Vašina, V. Strnadová. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 299 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie, Hradec Králové. -(brož.)
Psychologie v obchodní praxi / B. Buchtová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 98 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Psychosociální problémy adolescentů / H. Záškodná. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 93 s. - Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Psychoterapie : sborník přednášek. 5 / O. Čálek... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 229 s. - (brož.)
Psychoterapie : sborník přednášek. 6 / O. Čálek... [et al.]. - Praha : Triton, 1998. - 205 s. - (brož.)
Roczniki filozoficzne. T. 45. 1997. Zesz. 3, Filozofia przyrody i ochrona srodowiska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. - 313 s. - (brož.)
Rozepře / J. Lyotard. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 323 s. - (brož.)
Rozhovory s Baudrillardem / M. Gane, M. Arnaud, S. Lotringer. - Olomouc : Votobia, 1997. - 179 s. - (brož.)
Rozhovory s Ramanou Mahárišim. Díl 3 / Ramana Maháriši. - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 1999. - 216 s. - (Brož.)
Rozwazania wokól zagadnien psychologicznego poradnictwa zyciowego / M. Kulczycki. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwesytetu Wroclawskiego, 1998. - 93 s. - (brož.)
Runy / C. Duane, O. Duane. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 56 s. - (váz.)
Satja Saí Baba promlouvá. Sv. 2, Promluvy Bhagavána Šrí Satja Saí Baby pronesené v létech 1961-62 / Satjá Saí Baba. - 1. vyd., (rev. a rozš. vyd.). - Zámrsk : Sai center, 1998. - 262 s. -(brož.)
Sám sobě slušným člověkem / M. Matějka. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 152 s. - (brož.)
Sebevražda : hromadným jevem společenským moderní osvěty / T. Masaryk. - 4. čes. vyd. - Praha : Ústav T.G.Masaryka, 1998. - 221 s. - (váz.)
Sexuální výchova v rodině a ve škole / J. Augustyn. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Silvestr M. Braito 1898-1962 : příspěvek k českému tomismu. - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 108 s. - (brož.)
Sociální procesy a osobnost : sborník abstrakt / (ed.) M. Svoboda, M. Blatný. - [Praha] : Psychologický ústav AV ČR, 1998. - 24 s. - (váz.)
Sophros - jasnovidec mimořádných kvalit / [Jöel Lointier] - 2. vyd. - Praha : I. D. M., 1997. - 54 s. - (Brož.)
Spiritwalker : poselství z budoucnosti / H. Wesselman. - Praha : Columbus, 1998. - 319 s. - (váz.)
Studies in Logic and Theory of Knowledge. Vol. 4 / edited by S. Kiczuk... [et al.]. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 191 s. - (brož.)
Svět poznávání : k filozofickým základům kognitivní vědy / K. Pstružina. - 1. autorské vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 183 s. - (brož.)

Světový snář & věštecké umění / F. Zillich. - 10. souborné vyd. - Brno : Schneider, 1999. - 302 s. - (váz.)


Šavlozubá veverka : speciál 1998 / [Jolana Staňková, Martin Kolařík] - Vyd. 1. - Olomouc : Netopejr, 1998. - 42 s. - (brož.)
Tajemství hvězd : jejich vliv na osudy člověka a jak je zvědět : klíč k branám astrologie a k pochopení sil Vesmíru / T. Amis. - 1. vyd. - Brno : Schneider, 1998. - 84 s. - (váz.)
Taky jsem si myslel, že jsem úspěšnej manažer... aneb Pravidla společenského chování pro manažery / M. Pavlíčková. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 118 s., obr. příl. - (brož.)
Tarot / P. Day. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 56 s. - (váz.)
Technický experiment / J. Bernard. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 74 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Tvé tělo je stvořeno pro lásku / Daniel-Ange. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 175 s. - (brož.)
Tvořivost = kreativita / M. Königová. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 153 s. - Filozofická fakulta, Praha. - (brož.)
Učte se životem / M. Říhová. - Benešov : Start, 1999. - 101 s. - (brož.)
Úvod do teoretické sémantiky : principy formálního modelování významu / J. Peregrin. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 206 s. - (brož.)
Úzkost a úzkostné poruchy / I. Ulč ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 85 s. - (brož.)
Vaše budoucnost / Donna Isabella. - 1. vyd. - Praha : International Direct Marketing, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Velké postavy východního myšlení : slovník myslitelů / uspořádal I. McGreal. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 623 s. - (váz.)
Velký snář / D. Kludská. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 339 s. - (váz.)
Věčný kalendář lunárních sil / S. Heideweg. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 209 s. - (váz.)
Vnitřní oheň / C. Castaneda. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 237 s. - (váz.)
Výklad snů o snu / S. Freud. - Vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1998. - 711 s. - (váz.)
Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie / J. Langmeier, M. Langmeier, D. Krejčířová. - 1. vyd. - Praha : H & H, 1998. - 132 s. - (brož.)
Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga / C. Jung. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1998. - 395 s., obr. příl. - (váz.)
Workaholismus : záslužná závislost : rádce pro přežití rodiny / B. Killinger. - Vyd. 1. - Brno : Alman, 1998. - 271 s. - (brož.)
Zajišťování kvality ošetřovatelské péče- Etický kodex sester- Charty práv pacientů. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 47 s. - (brož.)
Základy psychologie / M. Nakonečný. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 590 s. - (váz.)
Základy psychologie. Díl 2, Kognitivní složka osobnosti / D. Švingalová. - Vyd. 2. opr. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 167 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra pedagogiky apsychologie, Liberec. - (brož.)
Základy psychologie tělesné výchovy a sportu / J. Ryba ...[et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 254 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.)
Závislost na práci / K. Nešpor. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 143 s. - (brož.)
Zázračný prostor a čas / E. Meckelburg. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1999. - 225 s., obr. příl. - (váz.)
Zdravá škola včera a dnes / J. Svobodová. - Brno : Paido, 1998. - 47 s. - (brož.)
Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky / E. Kohák. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 203 s. - (brož.)
Zločin kráčí Evropou : z dějin násilí a zločinu v Evropě během dvou tisíciletí / K. Horecký. - Ostrava : Knižní expres, 1998. - 184 s. - (váz.)
Zničení člověka neboli Úvahy o vzdělání se zvláštním zaměřením na výuku angličtiny ve vyšších třídách / C. Lewis. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 61 s. - (brož.)
Zrozumiec zachowanie czlowieka w zdrowiu i chorobie / redaktor A. Kuczynska. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1998. - 198 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist