Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - A. Všeobecnosti

za leden-únor 1999

Alois Sivek : bibliografie 1945-1971 / [zpracoval Martin Tomášek] - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská u univerzita, 1997. - 37 s. - Filozofická fakulta. - Katedra české literatury, literární vědyaa dějin umění, Ostrava. - (brož.)
American Council of Learned Societies : Annual Report. 1996-1997. - New York : American Council of Learned Societies, 1998. - 8, 68 s. - (brož.)
Anglicko-česká a česko-anglická příručka NATO / [Antonín Svěrák, Jaroslav Furmánek] - Praha : Artos, 1998. - 559 s. - (brož.)
Annual Report of the Librarian of Congress. 1997, For the Fiscal Year Ending 30. 9. 1997. - Washington : Library of Congress, 1998. - 10, 179 s. - (brož.)
Aplikovaná sociální psychologie I / J. Výrost, I. Slaměník. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 383 s. - (váz.)
Atlantida : svět před potopou / I. Donnelly. - Vyd. 2. upr., v IŽ 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 377 s., příl. - (váz.)
Autobibliografie : 1959-1997 / J. Himmel. - Brno : [vl. nákl.], 1997. - 19 s. - (Brož.)
Báje a pověsti z celého světa : výběrová bibliografie / [zpracovala Božena Páleníková] - Hradec Králové : Okresní knihovna, 1998. - 32 s. - (brož.)
Bibliografie českého knihařství / A. Fialová, M. Losenická. - 1. vyd. - Brno : Knihař, 1998. - 139 s. - (brož.)
Bibliography and Index of the Sirenia and Desmostylia / D. Domning. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1996. - 3, 611 s. - (Brož.)
Bibliotekoznawstwo. 21 / redaktor J. Kosinski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 168 s., 7 obr. na příl. - (brož.)
Biochemické hypotézy afektivních poruch / Z. Fišar. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 103 s. - (váz.)
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. 10 / redakce L. Dokoupil. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 182 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Bohové atomových válek : po stopách jaderných technologií v dávné minulosti / M. Jesenský. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1998. - 158 s., obr. příl. - (brož.)
Bojová letadla NATO / B. Gunston. - Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 157 s. - (váz.)
Business Policy : Managing Strategic Processes / J. Bower ... [et al.]. - 8th Ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1995. - 18, 885 s. - (váz.)
Bůh je se mnou celý den : vystřihovánky, říkadla, omalovánky / R. Bícová ...[et al.]. - Praha : Samuel, 1998. - 27 s. - (Brož.)
Byl jsem nablízku / F. Lukeš. - 2. vyd. - Poděbrady : Zámek, 1998. - 141 s. - (brož.)
Catalogue Business and Congress Tourism the Czech Republik 1997-1998 / [edited by Andrea Matějková] ...[et al.]- Praha : Diderot, 1998. - 213 s. - (Váz.)
The Charta 77 Foundation : [twenty years] / [edited by Derek Paton, Jitka Uhdeová] - 1st Ed. - Brno : Atlantis, 1998. - 143 s., obr. příl. - (váz.)
Civilizace : české umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze : Dům u Černé Matky Boží v Praze 10.1998-01.1999 / [text katalogu Alena Potůčková] - Praha : Českémuzeum výtvarných umění, 1998. - 86 s. - (brož.)
Collins Dictionary of Dates / A. Butler. - 8th Ed. - Glasgow : Harper & Collins, 1996. - 24, 677 s. - (brož.)

Corporate governance : (správa a řízení společností) / L. Roubíček. - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB-TU, 1998. - 130 s. - (brož.)


Český kalendář 1999. - Praha : Mezinárodní český klub, 1998. - 191 s. - (Brož.)
Činnosti a služby informačního střediska VTEI / P. Formánek... [et al.]. - Ostrava : OKD, 1998. - 8 s., příl. - Automatizace řízení. - Odbor vědeckotechnických a ekonomických informací,Ostrava. - (brož.)
Dania Polyglotta : Literature on Denmark in Languages Other than Danish & Books of Danish interest published abroad. An Annual Bibliography. N. S. 29. 1997. - Copenhagen : The Royal Library, 1998. - 169 s. - (brož.)
Dialog a imaginace : interpersonální diagnóza umění(m) / J. Doubravová. - 1. vyd. - Praha : Editio Supraphon, 1998. - 198 s. - (brož.)
Dictionary of Personal Computing and the Internet / S. Collin. - Teddington : Peter Collin, 1997. - 205 s. - (brož.)
A Dictionary of Twentieth-Century Art / I. Chilvers. - Oxford : Oxford University Press, 1998. - 14, 670 s. - (váz.)
Domácí zvířátka / Z. Roller. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1998. - Nestr. - (váz.)
Doteky minulosti : mistrovská díla uměleckého řemesla od antiky po secesi : výstava ke 125. výročí založení Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně : Brno 09.12.1998-28.02.1999 / [redaktor Alena Křížová] ... [et al.]- Brno : Moravská galerie, 1999. - 267 s. - (brož.)
Doteky s tajemnem / M. Broumský. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 137 s. - (váz.)
Encyklopedie automobilů kategorie Classic : oslava automobilů období let 1945 až 1975 / M. Buckley. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 256 s. - (váz.)
Encyklopedie motocyklů : kompletní kniha o motocyklech a jejich jezdcích / R. Brown. - Čes. vyd. 1. - [Praha] : Svojtka & Co., 1998. - 256 s. - (váz.)
Encyklopedie Otázky a odpovědi / B. Williams. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 304 s. - (váz.)
Folia ethnographica. 32. 1998. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 197 s. - (Brož.)
Forum 2000 Conference 1997 : Conference Report : Prague 03.09.1997-06.09.1997. - Prague : Forum 2000 Foundation, 1997. - 237 s., 8 s. obr. příl. - (Brož.)
Galerie brněnských osobností. 1, A - K / Z. Chmel. - Vyd. 1. - Brno : Ante, 1998. - 155 s. - (váz.)
Generace nadoraz : (hlasy a ohlasy Generace 45) / [uspořádal Jaromír Hořec] - Praha : Česká expedice, 1998. - 94 s. - (brož.)
Hanácký kalendář : čtení pro zábavu a poučení v roce. 1999. - Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města, 1998. - 157 s., obr. příl. - (Brož.)
Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Bd. 19, Thüringen : A - G / herausgegeben von F. Krause. - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1998. - 315 s. - (váz.)
Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 3, Tschechische Republik : Böhmen, Mähren / bearbeitet von V. Streit... [et al.]. - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1998. - 328 s. - (váz.)
Hudební události v České republice. 1999 / [sestavil Mojmír Sobotka] - Praha : Hudební informační středisko, 1999. - 63 s. - (brož.)
100 Jahre Institut für Länderkunde 1896-1996 : Entwicklung und Perspektiven : Festschrift / Hrsg. A. Mayr...[et al.]. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1996. - 160 s. - (brož.)

Informační produkty ČTK aNewton, I. T. / P. Cenkl, L. Bejšovcová, P. Hájková. - Praha : Česká tisková kancelář, 1998. - Přeruš. str. - (Váz.)


Informační systémy a technologie / M. Koch ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 147 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Informatika I / J. Vaněk ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Credit, 1998. - 282 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra informačních technologií, Praha. -(brož.)
Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 16 / sestavily A. Vindušková, M. Šatochinová. - 1. vyd. - Praha : Státníústřední archiv, 1998. - 92 s. - (Brož.)
Institute of Experimental Botany Academy of Sciences of the Czech Republic : Research Report 1995-1997. - Praha : Institute of Experimental Botany ASCR, 1998. - 144 s. - (brož.)
Jahresbericht : Österreichische Nationalbibliothek Wien. 1996. - Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 1997. - 122 s., 63 s. tb. příl. - (Brož.)
Josef Váchal : ohlasy na život a tvorbu / [připravili Jindřiška Labuťová, Milan Baják] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vědecká knihovna Hradec Králové, 1998. - 139 s. - (brož.)
Katalog Geschäfts- und Kongresstouristik in der Tschechischen Republik 1997-1998 / [edited by Andrea Matějková] ...[et al.]- Praha : Diderot, 1998. - 213 s. - (Váz.)
Katalog obchodní a kongresové turistiky České republiky 1997-1998 / [edited by Andrea Matějková] ...[et al.]- Praha : Diderot, 1998. - 213 s. - (Váz.)
Kdo je Miloš Zeman : exkluzivní výpověď / M. Zeman. - Vyd. 1. - Praha : Petr Rybka, 1998. - 143 s., obr. příl. - (brož.)
Klasifikace kmenových oborů vzdělání. - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 337 s. - (Český statistický úřad ; brož.)- (SIAK ; brož.)
Knihovny současnosti '98 : sborník ze 6. konference : Seč u Chrudimi 20.10.1998-22.10.1998 / [sestavil Jaromír Kubíček] - 1. vyd. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1998. - 222 s. - Ministerstvokultury ČR, Praha. - (brož.)
Komunikace neslyšících - sociolingvistika : antologie textů / [vybral a uspořádal Jiří Homoláč] - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - 161 s. - (brož.)
Konference Forum 2000 : sborník : Praha 03.09.1997-06.09.1997. - Praha : Nadace Forum 2000, 1997. - 203 s., 8 s. obr. příl. - (Brož.)
Kouzlo starých lahví : průvodce výstavou : Ústí nad Labem 1998 / P. Lidmila, V. Rosolová. - Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem, 1998. - 27 s. - (brož.)
Kronika opery / německý originál sestavil D. Zöchling. - V čes. jaz. 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1999. - 680 s. - (váz.)
Ksiega pogrzebów parafii radzionkowskiej z lat 1811-1850 / Wydal Z. Kwasny. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1998. - 306 s. - (brož.)
Kulturně historický kalendář okresů Šumperk a Jeseník. 1999 / [sestavil Zdeněk Filip] - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1998. - 41 s. - (brož.)
Kulturní geografie : jazyk, národy, náboženství, kulturní dědictví / J. Anděl. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 146 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nadLabem. - (brož.)
Kulturní kalendář na rok. 1999 / [zpracovala Jana Šaurová] - Hradec Králové : Okresní knihovna, 1998. - 30 s. - (brož.)
Kurz informatiky a informačních technologií : AMBI- Modul HG.3 : projekce informačních systémů : pracovní sešit - Studijní materiál : Sylaby. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 241 s. -(Brož.)
Kurz informatiky a informačních technologií : AMBI - Modul HG.2 : využití technické infrastruktury : pracovní sešit - Výsledky. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 535 s. - (Brož.)
Kybernetika po padesáti letech : sborník vědeckých prací / [editor Branislav Lacko, Libor Spěvák] - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 93 s. - Fakulta strojní. - Ústav automatizace ainformatiky, Brno. - (váz.)
Kybernetika v řízení / J. Hron. - Vyd. 3. - Praha : Credit, 1998. - 112 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra řízení, Praha. - (brož.)
Laureáti Nobelovy ceny za chemii / R. Weinlich. - Olomouc : Alda, 1998. - 140 s. - (brož.)
Laureáti Nobelovy ceny za mír / S. Kovářová. - Olomouc : Alda, 1998. - 107 s. - (brož.)
Letecké zkratky / M. Jalovecký. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 67 s. - Fakulta dopravní, Praha. - (brož.)
Magazín záhad : fantastická fakta. 1998. 3. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 120 s. - (brož.)
Malý vševěd : obrázková encyklopedie Larousse / vedoucí redaktoři M. Sassier...[et al.]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 95 s. - (váz.)
Media Law / R. Holsinger, J. Dilts. - 3rd Ed. - New York : McGraw-Hill, 1994. - 21, 707 s. - (váz.)
Memo junior : dětská encyklopedie pro školáky od 8 do 15 let. - 1. vyd. v nakl. Václav Svojtka. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 352 s. - (váz.)
Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : sborník konference : Praha 11.11.1998-12.11.1998. Praha 30.11.1998-01.12.1998. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 350 s. - Fakulta financí a účetnictví. - Katedry finančního a manažerského účetnictví, Praha. - (brož.)
Mimicry, Aposematism and Realted Phenomena in Animals and Plants : Bibliography 1800-1990 / S. Komárek. - Prague : Vesmír, 1998. - 296 s. - (brož.)
The Modernization of Three Korean Villages : 1951-1981 : An Illustrated Study of a People and Their Material Culture / E. Knez. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1997. - 11, 216 s. - (Brož.)
Modré stránky : specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky. 1998. Podzim. - 11. vyd. - Praha : Agentura Modré stránky, 1998. - 110 s. + 1 příl., 1 CD-ROM. -(brož.)
Moje Jamboree / H. Vecková. - 1. vyd. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 1998. - 55 s. - (brož.)
Moje první dětská encyklopedie : vše, co Vaše dítě potřebuje znát / A. Langley. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 143 s. - (váz.)
Muzea Pelhřimovska. - Praha : Studio 3P, 1998. - 1 list. - (Brož.)
Nadace Charty 77 : [dvacet let] / [k vydání připravila Jitka Uhdeová] - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1998. - 130 s., obr. příl. - (váz.)
Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu : sborník příspěvků z mezioborového vědeckého sympozia : Litomyšl 29.05.1998-30.05.1998. - 1. vyd. - Litomyšl : Státní okresní archiv, 1998. -211 s. - (Brož.)
Národní technické muzeum : 1988-1998. - Praha : Národní technické muzeum, 1998. - 114 s., obr. příl. - (brož.)
Návrat archaismu : spekulace o psychedelických houbách, Amazonii, virtuální realitě, UFO, evoluci, šamanismu, znovuzrození Bohyně a konci historie / T. McKenna. - Praha : DharmaGaia, 1998. -346 s. - (DharmaGaia ; brož.)- (Maťa ; brož.)
Nepřátelé společnosti / P. Johnson. - Vyd. 1. - [Praha] : Rozmluvy, 1998. - 242 s. - (váz.)
Nobelova cena za fyziologii a medicínu. 1995 a 1996 / editoři O. Benešová, C. Höschl. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 147 s. - (brož.)

Novinářka na Divokém východě / P. Procházková. rozhovor připravil J. Pazderka. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 183 s. obr. příl. - (brož.)


Občanské sdružení Ecce homo Šternberk. - [Šternberk] : Občanské sdružení Ecce homo, [1999]. - Nestr. - (Brož.)
Office for Official Publications of the European Communities : Publications. 1997. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - 359 s. - (brož.)
Okres Nový Jičín v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 46 s. - (váz.)
Okres Olomouc v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 126 s. - (váz.)
Okres Zlín v roce : souběžná regionální bibliografie. 1997 / [zpracovaly Tatiana Kalinová, Alexandra Šumpelová] - Zlín : Knihovna Františka Bartoše, [1998]. - 218 s. - (Brož.)
Oxfordský slovník opery / J. Warrack, E. West. - 1. vyd. - Praha : Iris, 1998. - 611 s. - (IRIS ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Panel : vyhodnocení základních charakteristik podniků a podnikatelů v České republice. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 25 s., 44 tb., 18 grafů, příl. - (brož.)
Pěstování lesa 1997 : výběrová bibliografie z domácí produkce / J. Remešová, A. Vokálová. - Opočno : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1998. - 53 s. - Výzkumná stanice Opočno,Opočno. - (brož.)
Pivovarský kalendář 1999. - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 1998. - 242 s. - (váz.)
Planeta záhad. Díl 1, Tajemná minulost / A. Vašíček. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1998. - 179 s., obr. příl. - (váz.)
Podivuhodné přírodní úkazy / I. Štoll, P. Ptáček. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 61 s. - (váz.)
Politika a věda / S. Komenda. - Olomouc : Univerzita Palackého , 1997. - 16 s. - Univerzita 3. věku, Olomouc. - (Brož.)
Posmrtný život a onen svět : zkoumání nebe a duchovního rozměru / J. Randles, P. Hough. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 168 s. - (váz.)
Přišel čas informací. - Praha : Česká tisková kancelář, [asi 1998]. - 14 s. - (Brož.)
Příjmy a výdaje soukromých nevýdělečných organizacích za rok 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 22 s. - (Brož.)
Publikační činnost za rok 1997. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 15 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie, Hradec Králové. - (brož.)
Replika historického praporu Čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav v Blansku / [Jitka Sedlářová] - Blansko : Městská knihovna, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Rodinná encyklopedie zdraví : prevence, diagnostika, terapie : rady a zkušenosti známých lékařů / B. Ždichynec, J. Kissneyllbecher, J. Pekárek. - Praha : Pragma, 1998. - 493 s. - (váz.)
Rukojeť poznání. - 2., rozš. vyd. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 245 s. - (váz.)
Rukopisné fondy archivů v České republice / redaktor M. Tošnerová. - Praha : Archiv Akademie věd ČR, 1998. - 340 s. - (brož.)
Runy / C. Duane, O. Duane. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 56 s. - (váz.)
Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - stav: leden 1999 včetně 8. aktualizací / A. Fiala... [et al.]. - Praha :Dashöfer, [1999]. - Přeruš. str. + 2 příl. - (brož.)

Satelity bohů : v čínských zakázaných zónách / H. Hausdorf, P. Krassa. - Vyd. čes. 1. - Praha : Erika, 1998. - 180 s. - (váz.)


Satu Mare : studii si Comunicari : revista Muzeului judetean Satu Mare. 9-10(1992-1993), Arheologie, istorie, etnografie, arta, stiintele naturii, conservare, restaurare / [redaktor ViorelCiubota] ... [et al.]- Satu Mare : Muzeul Judetean, 1994. - 368 s., 52 s. obr. příl. - (Brož.)
Satu Mare : studii si Comunicari : revista Muzeului Judetean Satu Mare. 11-12(1994-1995), Arheologie, istorie, cultura si civilizatie, etnografie, muzeologie, restaurare, conservare / [redaktor Viorel Ciubota] ... [et al.]- Satu Mare : Muzeul Judetean, 1995. - 567 s., 41 obr. na příl., 20 s. obr. příl. - (Brož.)
Satu Mare : studii si Comunicari. 13(1996), Arheologie, istorie, cultura si civilizatie, etnografie, arta, muzeografie, stiintele naturii, restaurare si conservare, recenzii / [redaktorViorel Ciubota] ... [et al.]- Satu Mare : Muzeul Judetean, 1996. - 461 s. - (Brož.)
Satu Mare : studii si Comunicari. 14(1997), Arheologie, istorie, cultura si civilizatie, restaurare si conservare / [redaktor Viorel Ciubota] ... [et al.]- Satu Mare : Muzeul Judetean, 1997. - 470 s. - (brož.)
Sborník příspěvků Informatika 2/1998 : [Informatika 2/98]. Studnice 19.01.1998-21.01.1998. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 142 s. - Ústav informatiky PEF MZLU, Brno. - (brož.)
Sekce Downův syndrom / SPMP : zpravodaj. 1998. - Jablonec nad Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, 1998. - 12 s. - (Brož.)
Sekce Downův syndrom / SPMP : mimořádný zpravodaj: duben 1998. 1998. A. - Jablonec nad Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, 1998. - 20 s. - (Brož.)
Sekce Downův syndrom/SPMP : výroční zpráva 1997. - Jablonec nad Nisou : Sekce Downův syndrom/SPMP, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Severní Morava : regionální přírůstky knih a časopisů za rok. 1997 / zpracovala A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 195 s. - (váz.)
Skarby Muzeum archeologicznego w Poznaniu : historia ich pozyskania, zaginiecia i odzyskania / M. Chlodnicki. - Poznan : Muzeum Archeologiczne, 1996. - 52 s., 7 s. obr. příl. - (brož.)
Srpska bibliografija : knjige 1868-1944. Knj. 13, Petk - Pravila D. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1996. - 15, 473 s. - (váz.)
Srpska bibliografija : knjige 1868-1944. Knj. 14, Pravila Dž. - Priš. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1998. - 15, 413 s. - (váz.)
Staré české pranostiky. - 1. vyd. - Dubicko : Infoa, 1998. - Nestr. - (váz.)
Státy a území světa / V. Liščák, P. Fojtík. - 2., aktualiz., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 1095 s., 16 s. příl. - (váz.)
Střední Morava : kulturněhistorická revue. 1998. Č. 7. - Olomouc : Memoria, 1998. - 141 s. - (brož.)
Svět Indie : Indie, Pákistán, Nepál, Bhútán, Bangladéš a Šrí Lanka : kulturní atlas / G. Johnson. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 240 s. - (váz.)
Systémové inženýrství / J. Vlček. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 291 s. - (brož.)
Transformační procesy v řízení lidských zdrojů joint venture Škoda-Volkswagen / D. Zadražilová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 110 s. - Fakulta mezinárodních vztahů,Praha. - (brož.)
Tuláci časem / [nakreslil Jaroslav Němeček] - Praha : Čtyřlístek, 1998. - Nestr. - (Brož.)
ÚAPPSČ : ročenka 1993-1996 : výroční zpráva 1997. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 1998. - 93 s. - (brož.)

Veletržní a výstavní plakát : ze sbírek Moravské galerie v Brně a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze : Brno, Mor. galerie 01.10.1998-22.11.1998 / [redakce Jiří Maška] - Brno : Moravskágalerie, 1998. - Nestr. - (brož.)


Velké postavy východního myšlení : slovník myslitelů / uspořádal I. McGreal. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 623 s. - (váz.)
Velký lunární kalendář 1999 aneb Horoskopy pro každý den / A. Kárníková. - 1. vyd. - Praha : Lika klub, 1998. - Nestr. - (brož.)
Vesmír : encyklopedie pro mládež. - Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 95 s. - (váz.)
Vesmír : malý astronomický kalendář Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. 1999. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 1998. - 32 s. - (brož.)
Věda a technika srozumitelně. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 96 s. - (váz.)
Vědecké práce ovocnářské. 16. 1999. - Holovousy : Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, 1999. - 160 s., obr. příl. - (brož.)
Vimaanika Shaastra aneb Jak létali bohové? / I. Wiesner, L. Wiesnerová. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1998. - 265 s., 8 s. příl. - (brož.)
Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí : bibliografická ročenka. 1996. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 461 s. - Referenční informačnístředisko, Praha. - (brož.)
Výroční zpráva 1997 : Státní zámek Sychrov, národní kulturní památka. - Sychrov : Státní zámek, 1998. - 13 listů. - (Brož.)
WDS '98 - Week of Doctoral Students 1998 : Proceedings of Contributed Papers : [7th Annual Conference of Doctoral Students]. Prague 09.06.1998-12.06.1998. Part 1, Mathematics, Informatics andDidactics / editor J. Šafránková. - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 1998. - 170 s. - (brož.)
Záhadná planeta : (ráj byl na Faetonu) / J. Buttlar. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 226 s. - (váz.)
Základy teorie informace / Z. Pezlar. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1998. - 39 s. - (brož.)
Západočeské muzeum V Plzni : 1878-1998 : 120 let Plzeňských muzeí / [text František Frýda] - Plzeň : Západočeské muzeum, 1998. - 23 s. - (brož.)
Znamení z vesmíru / E. Däniken. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 284 s. - (Ikar ; váz.)- (Euromedia Group ; váz.)
Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích. Sv. 22. - Teplice : Regionální muzeum, 1998. - 111 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist