Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - O. Geografie, biografie, dějiny

za květen-červen 1999

"Pražské jaro" a "Sametová revoluce" ve světle dneška / Z. Kodýtek. - Praha : Jaroslav Weber, 1999. - 32 s. - (brož.)
A babička slaví devětadevadesáté narozeniny : (Hra o třech dějstvích) / J. Kratochvíl. - Brno : Městské divadlo, 1999. - 141 s., obr. příl. - (Brož.)
Das alte Prag des Jan Langhans : 160 Jahre Fotografie / Zusammengestellt und mit Geleitwort versehen von P. Scheufler. - 1. Aufl. - Prag : Baset, 1999. - 158 s. - (váz.)
Amadeus / P. Shaffer. - Brno : Městské divadlo, 1998. - 204 s. - (Brož.)
Anglie posledních Stuartovců : 1658-1714 / M. Kovář. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 272 s., obr. příl. - (brož.)
Archaeologia Austriaca : Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs. Bd. 81. 1997. - Wien : Franz Deuticke, 1998. - 279 s., 3 příl. - (brož.)
Atlas českých dějin. Díl 1, Do r. 1618 / E. Semotanová. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 88 s. + 1 mp. - (brož.)
Atlas světových dějin / uspořádal G. Parker. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 176 s. - (váz.)
Autokempinky České republiky. - 4. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 1 list ; 45 x 65 cm. - (brož.)
Až mě andělé.. : smích a pláč chodí pospolu / J. Fousek, H. Bartíková. - 1. vyd. - Třebíč : Akcent, 1999. - 220 s. - (váz.)
Bestattungsritus des Böhmischen neolithikums (5500-4200 B. C.) : Gräber und Bestattungen der Kultur mit Linear-, Stichband- und Lengyelkeramik / M. Zápotocká. - Praha : Akademie derWissenschaften der Tschechischen Republik, 1998. - 247 s., obr. příl. - Archäologisches Institut, Praha. - (brož.)
Bestseller v kameni : přehlížená poselství a utajované skutečnosti. Díl 2 / J. Wojnar. - Olomouc : Votobia, 1999. - 143 s. - (brož.)
Biblické války / C. Herzog, M. Gichon. - 1. vyd. - Brno : Books, 1999. - 294 s., obr. příl. - (váz.)
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. 11 / redakce L. Dokoupil. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 165 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Blickpunkt Schweiz : 27 Ansichten / herausgegeben von K. Spillmann... [et al.]. - Zürich : Neue Zürcher Zeitung, 1995. - 416 s. - (váz.)
Blízký východ na přelomu tisíciletí : dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy / L. Kropáček. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 284 s. - (váz.)
Bojovali za svobodu : občané Frýdecko-Místecka v boji proti nacismu / T. Adamec. - Frýdek-Místek : Státní okresní archiv, 1999. - 105 s. - (Brož.)
Bonapartovi synové / R. Howard. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 294 s. - (váz.)
Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn und des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege im Landschaftsverband Rheinland und des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande.Bd. 196. 1996. - Köln : Böhlau, 1997. - 949 s. - (váz.)
Borová u Poličky : minulost, přítomnost a budoucnost jedné obce / Zpracoval M. Chyba... [et al.]. - Borová : Obec Borová, 1998. - 107 s. + 3 mp. - (Brož.)
Bourdelle a jeho žáci : Giacometti, Richier, Gutfreund : České muzeum výtvarných umění, Praha 01.03.1999-30.05.1999 / H. Staubová. - Praha : České muzeum výtvarných umění, 1999. - 199 s. -(váz.)
Bratři Čapkové / O. Malevič. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 297 s. - (brož.)

Brno - Wien - Praha : Dům umění, Brno 12.03.1999-02.05.1999. - Brno : Dům umění, 1999. - Nestr. - (Brož.)


Brouk v hlavě / G. Feydeau. - Brno : Městské divadlo, 1996. - Nestr. - (Brož.)
Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata. Ps. 1, Auctorum nominibus signata opera manu scripta A-SW / K. Lichtenstein-Castelcorno. - Vyd. 1. - Praha : Národní knihovna, 1998. - 554 s. - Editio Supraphon, Praha. - (brož.)
Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata. Ps. 2 / K. Lichtenstein-Castecorno. - Vyd. 1. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - S. 563-979. - Editio Supraphon, Praha. - (brož.)
Il Castello di Praga / foto J. Kopřiva. text P. Chotěbor. - 1. ed. - Praha : Olympia, 1999. - 93 s., obr. příl. - (brož.)
El Castillo de Praga : la Ciudad de Hradčany / [Vladislav Dudák] - 1. ed. - Praga : Baset, 1999. - 239 s. - (brož.)
El Castillo de Praga / fotografías J. Kopřiva. text P. Chotěbor. - 1. ed. - Praga : Olympia, 1999. - 93 s., obr. příl. - (brož.)
A Catalogue of John King Fairbank Library / compiled by J. Šrajerová. - Praha : Academy of Science of the Czech Republic-Oriental Institute, 1998. - 19, 143 s. - (brož.)
Cesta do Bavor L. P. 1945 / Z. Řezníček. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 1998. - 87 s. - (brož.)
Cestami života. 1 / L. Svoboda. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1996. - 401 s. - (brož.)
Cestovní atlas : Česká republika. - 4. aktual. vyd. - Brno : Inform Net partners, [1999]. - Přeruš. str. - Geomedia, [Praha]. - (váz.)
Cesty české historiografie : 1945-1989 / J. Hanzal. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 272 s. - Univerzita Karlova, Praha. - (brož.)
Le Chateau de Prague / photographies J. Kopřiva. text P. Chotěbor. - 1ere éd. - Prague : Olympia, 1999. - 93 s., obr. příl. - (brož.)
Cizinci v Praze / J. Hrubeš, E. Hrubešová. - Roztoky u Prahy : Orion, [asi 1998]. - 189 s. - (váz.)
Císařské dětství : z deníku arcivévody Karla Ludvíka, bratra císaře Františka Josefa / G. Praschl-Bichler. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 165 s., 23 obr. na příl. - (váz.)
Colt : americká legenda : oficiální historie Coltovy zbrojovky od roku 1836 do současnosti s více než třemi sty barevnými fotografiemi / R. Wilson. - Praha : Cesty, 1997. - 391 s. - (váz.)
Černý den na Bílé hoře : 8. listopad 1620 / D. Uhlíř. - Vyd. 1. - Brno : Ave, 1998. - 169 s. - (váz.)
Česká Kanada. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Česká republika : automapa. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. . + 1 příl- 1 list ; 58 x 99 cm. - (brož.)
Česká republika : automapa. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 1 list ; 58 x 98 cm. - (brož.)
Česká republika : obecně zeměpisná mapa. - 4. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 1 list ; 46 x 54 cm. - (brož.)
Československo a svět : 1918-1938 / P. Vošahlíková. - 2. vyd. - Přerov : Sdružení českých producentů učebnic, 1999. - 87 s. - (brož.)
Češi : jejich národ, stát, dějiny a pravdy v transformaci : texty z let 1991-1998 / D. Třeštík. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1999. - 253 s. - (brož.)

Čeští spisovatelé / P. Kubíková. Fotografie P. Kotyk. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 1999. - 123 s. - (brož.)


Číňané 21. století : dějiny, tradice, obchod / L. Obuchová. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 287 s., obr. příl. - (váz.)
Dcery bohyně Isis / J. Tyldesley. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 1999. - 247 s., obr. příl. - (váz.)
Dcery Eviny : příběhy slavných žen / M. Menzel. - Praha : Knižní klub, 1998. - 239 s. - (váz.)
Dějiny evropských států / T. Pavlica. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 51 s. - Hornicko-geologická fakulta. - Katedra geologického inženýrství,Ostrava. - (brož.)
Dějiny města Olomouce v datech. 1, Do roku 1526 / J. Fiala. - Olomouc : Danal, 1995. - 238 s. - (brož.)
Dějiny pravěku a starověkého Orientu : učebnice dějěpisu pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletého gymnázia / P. Augusta, F. Honzák. - 2. vyd. - Přerov : Sdružení českých producentů učebnic, 1999. - 61 s. - (brož.)
Dějiny starověkého Řecka a Říma : učebnice dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletého gymnázia / P. Augusta, F. Honzák. - 2. vyd. - Přerov : Sdružení českých producentů učebnic, 1999. - 107 s. - (brož.)
Dějiny státu Izrael / H. Sachar. - 1. vyd. - Praha : Regia, 1999. - 767 s. - (váz.)
Dětský atlas světa : praktický cvičení a více než 3000 ilustrací. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 128 s. - (váz.)
Dialog s Boží prozřetelností / Kateřina Sienská. - Vyd. 1. - Praha : Krystal, 1998. - 17, 355 s. - (váz.)
Dopisy příteli / S. Allilujeva. - [Praha] : Orego, 1998. - 154 s. - (váz.)
Drahanská vrchovina - Konicko. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Druhá světová válka ve fotografiích / D. Boyle. - Čestlice : Rebo, 1999. - 600 s. - (váz.)
Dynastie Morlandů. Díl 5, Černá perla / C. Harrod-Eagles. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 301 s. - (váz.)
Encyklopedie starověkého Předního východu / [Jan Heller] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 447 s., obr. příl. - (váz.)
Evropa : sešitové atlasy pro základní školy. - 2. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 24 s. - (brož.)
Evropská literatura a latinský středověk / E. Curtius. - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 1998. - 738 s. - (váz.)
Existoval existencialismus? : výzva a ztroskotání Jean-Paula Sartra / J. Novozámská. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1998. - 158 s. - (brož.)
Exprezident : (vzpomínky Antonína Novotného). Díl 1 / R. Černý. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1998. - 175 s. - (váz.)
Exprezident : (vzpomínky Antonína Novotného). Díl 2 / R. Černý. - Vyd. 1. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1998. - 203 s., obr. příl. - (váz.)
Exprezident : (vzpomínky Antonína Novotného). Díl 3 / R. Černý. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1999. - 223 s. - (váz.)
Fidel Castro : o jeho cestě k moci, jeho režimu a jeho spojencích a protivnících / R. Quirk. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1999. - 977 s., obr. příl. - (váz.)
Foreigners in Prague / J. Hrubeš, E. Hrubešová. - Roztoky u Prahy : Orion, [asi 1998]. - 195 s. - (váz.)

Francouzské Alpy : turistika, treking, cykloturistika. 44 túr od Ženevského jezera po Středození moře. 1 / I. Petr. - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 141 s. - (brož.)


František Bakule, enfant terrible české pedagogiky / F. Faucher. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 118 s. - (brož.)
Fremde in Prag / J. Hrubeš, E. Hrubešová. - 1. Ausg. - Roztoky u Prahy : Orion, 1998. - 195 s. - (váz.)
Geographic Information Systems: Information Infrastructures and Interoperability for the 21st Century Information Society and ICA MAP USE Commission Session : Conference Proceedings : [GISBrno '98]. Brno 28.06.1998-01.07.1998. Proceedings 1 / editor M. Konečný. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Geographic Information Systems: Information Infrastructures and Interoperability for the 21st Century Information Society and ICA MAP USE Commission Session : Conference Proceedings : [GISBrno '98]. Brno 28.06.1998-01.07.1998. Proceedings 2 / editor M. Konečný. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Havlíčkobrodsko - jih. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Heraldická procházka Prostějovem / A. Ernest. - Prostějov : Muzeum Prostějovska, 1996. - 44 s. - (Brož.)
Historie prostějovských ulic / L. Karný. - Olomouc : Danal, 1998. - 77 s. - Státní okresní archiv, Prostějov. - (brož.)
Historie válek : chronologicky a zeměpisně uspořádaný přehled válečných konfliktů od roku 100 000 př. n. l. do současnosti / D. Brownstone, I. Franck. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. -563 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Eminenet ; váz.)
Hitlerova Vídeň : diktátorova učednická léta / B. Hamann. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 511 s. - (váz.)
Holovousy : dějiny obce : části obce: Dolní Mezihoří, Holovousy, Chloumky, Chodovice. - 1. vyd. - Holovousy : Obec Holovousy, 1999. - 219 s. - (Brož.)
Hovořil se zvěří, s ptáky a rybami / K. Lorenz. - Vyd. 1. - Praha : Granit, [asi 1999]. - 124 s. - (váz.)
Hra o lásce, smrti a věčnosti.. : na motivy hry Romaina Rollanda a s použitím překladu Idy de Vries / S. Moša, M. Štědroň. - Brno : Městské divadlo, 1998. - 114 s., obr. příl. - (Brož.)
Hrad a zámek Úsov / [Vladimír Goš, František Spurný] - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Humpolecko. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Husovo odvolání od soudu papežova k dousu Kristovu / J. Kejř. - Ústí nad Labem : Albis International, 1999. - 59 s. - (brož.)
I v blátě snít : první básně a prózy / J. Orten. - Praha : Votobia, 1999. - 297 s. - (brož.)
Idyla a idyličnost v kultuře 19. století : sborník příspěvků ze symposia : Plzeň 09.03.1995-10.03.1995 / [uspořádali Kristina Kaiserová, Ivan Martinovský] - Vyd. 1. - [Ústí nad Labem] : AlbisInternational, 1999. - 135 s. - (brož.)
Ignác František Platzer (1717-1787) : sv. Jan Nepomucký : dar Rainera Kreissla Národní galerii v Praze : Praha, klášter sv. Jiří 14.04.1999-11.07.1999 / [Vera Dědičová, Tomáš Hladík, IvanaVernerová] - Praha : Národní galerie, 1999. - 78 s. - Sbírka starého umění, Praha. - (brož.)
Ivan Komárek : (ne)jasná řeč těla : 1986-1998 : Galerie výtvarného umění, Hodonín 04.1999-05.1999. Galerie "U kamene", Cheb 12.1999-01.2000 / [text Ivan Neumann] - Hodonín : Galerievýtvarného umění, 1999. - Nestr. - (Brož.)

Jak se má zpívat : několik praktických pokynů / E. Caruso. - Praha : Chronos, 1999. - 42 s. - (brož.)


Jan Lukas : fotografický zápisník 1930-1990 : Výstavní síň Mánes, Praha 08.08.1995-03.09.1995 / [redakce katalogu Josef Moucha] - [Praha] : Bílý slon, 1995. - 19 s., obr. příl. - Asociacefotografů, Praha. - (brož.)
Jan Matásek - Strakonický dudák : ze života a repertoáru známého českého dudáka (1903-1983) / J. Režný. - Vyd. 1. - Praha : Venuše Poláková, 1999. - 102 s. - (brož.)
Javořická vrchovina. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Jihomoravské státní okresní archivy. 1995. - Znojmo : Zdeněk Bína, 1996. - 49 s. - (Brož.)
Jihomoravské státní okresní archivy. 1996. - Znojmo : Zdeněk Bína, 1997. - 54 s. - (Brož.)
Jihomoravské státní okresní archivy. 1997. - Znojmo : Zdeněk Bína, 1998. - 63 s. - (Brož.)
Jihomoravské státní okresní archivy. 1998. - Znojmo : Zdeněk Bína, 1999. - 59 s. - (Brož.)
Jiřina Štěpničková / J. Černý. - 2., dopl. vyd. - Praha : Brána, 1999. - 254 s., obr. příl. - (váz.)
Jiří Černický : Barock : Alergik : Praha, Galerie hl. m. Prahy 03.01.1999-22.03.1999 / [text katalogu Olga Malá, Michal Koleček, Jiří Černický] - 1. vyd. - Praha : Galerie hl.m.Prahy, 1999. -Nestr. - (brož.)
Josef Čapek : 1887-1945 : sborník příspěvků ze sympozia : Hronov 27.05.1995-28.05.1995 / [redigoval Aleš Fetters] - Hronov : Městský úřad, 1998. - 91 s. - (Brož.)
Joseph Kopf (*1929 - +1979) : ein abgesang mit sprachlos hellen tieren / P. Good... [et al.]. - Aachen : Rimbaud, 1998. - 160 s. - (brož.)
Jsem kaskadér / R. Bok. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 142 s., obr. příl. - (váz.)
Kalifornie, jak jsem ji viděl / K. Pexidr. - Plzeň : Nava, 1999. - 111 s., obr. příl. - (váz.)
Kanada : život v divočině / L. Šimánek, Č. Šebesta. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1998. - 134 s., obr. příl. - (váz.)
Kartografie lidské hlouposti / M. Krleža. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 337 s. - (váz.)
Kateřina Vincourová : Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy, Praha 15.04.1999-13.06.1999 / [text katalogu Olga Malá] - 1. vyd. - Praha : Galerie hlavního města Prahy, 1999. -Nestr. - (brož.)
Každý má svou pravdu / L. Pirandello. - Brno : Městské divadlo, 1999. - 165 s., obr. příl. - (Brož.)
Když velcí byli kluci / H. Doskočilová. - 1. vyd. - Praha : Amulet, 1999. - 93 s. - (váz.)
Kean IV : tragikomedie o dvou dílech na motivy hry J. P. Sartra, napsané podle motivů hry A. Dumase, vytvořené na motivy M. E. G. M. Théaulona a F. de Courcyho, vzniklé na podkladě faktů apověstí o životě a smrti velikého anglického tragéda Edmunda Keana / G. Gorin. - Brno : Městské divadlo, 1997. - 183 s., obr. příl. - (Brož.)
Klentnice 1 : přehled historie obce / K. Janík. - 1. vyd. - Mikulov : Karel Janík, 1999. - 14 s. - (Brož.)
Klopina a Veleboř od minulosti k současnosti / J. Bartoš. - [Olomouc] : Danal, 1996. - 119 s., obr. příl. - (brož.)
Královnina msta / J. Plaidy. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 410 s. - (váz.)

Krishnamurtiho deník / J. Krishnamurti. - Vyd. 1. - Praha : Avatar, 1999. - 271 s. - (váz.)


Kronika obce Dětřichova nad Bystřicí / I. Šindlářová. - Dětřichov nad Bystřicí : Obecní úřad, 1998. - 55 s. - (brož.)
Krutá poema : Makarenko - jak ho neznáme / L. Pecha. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1999. - 250 s., obr. příl. - (váz.)
Krysí stezky aneb Jak se prohrává válka : pohled do zákulisí pádu "třetí říše" / R. Cílek. - 2. vyd., v Akcentu 1. vyd. - Třebíč : Akcent, 1999. - 228 s. - (váz.)
Kutnohorské erbovní rody / R. Nohel. - Kutná Hora : OKC, 1998. - 82 s. - (brož.)
La Manche - kanál slávy a prokletí : dramatický popis pokusů o jeho přeplavání, naposledy prvním zástupcem nové České republiky / R. Blatný. - [Praha] : [Aquarius], [asi 1999]. - 92 s., obr.příl. - (brož.)
La Manche - veliké vítězství! / R. Blatný ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Aquarius, [asi 1999]. - 168 s., 16 obr. na příl. - (brož.)
Leoš Janáček a hudba 20. století : paralely, sondy, dokumenty / M. Štědroň. - 1. vyd. - Brno : Nadace Universitatis Masarykiana, 1998. - 301 s. - (Georgetown ; váz.)- (NAUMA ; váz.)-(Masarykova univerzita ; váz.)
Les / A. Ostrovskij. - Brno : Městské divadlo, 1998. - 191 s., obr. příl. - (Brož.)
Léčení duchem / S. Zweig. - Vyd. 3., upr.. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 275 s. - (váz.)
Londýn : kam jít, zajímavosti, ubytování / N. Hanna. - Brno : Geodezie, 1998. - 128 s. - (brož.)
Londýn : metropole světa / R. Ulbrich. - [Praha] : Slovart, [asi 1999]. - 72 s. - (váz.)
Ludvík XVII : neznámý příběh následníka francouzského trůnu, syna Marie Antoinetty a Ludvíka XVI / P. Sipriot. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1999. - 172 s. - (váz.)
Lukáš Rittstein : od kuchyně k Saturnu : Zlín, Stát. galerie 09.03.1999-18.04.1999. Praha, Veletržní palác 06.05.1999-29.08.1999. České Budějovice, Dům umění 13.10.1999-14.11.1999 / [textyJiří Zemánek, Ivona Raimanová, Lukáš Rittstein] - [Praha] : vl.nákl., 1999. - 48 s., dále nestr. - (brož.)
Malý průvodce Olomoucí : Guidebook : Fremdenführer : Guide touristique : Guida turistica / Z. Kašpar, J. Frait. - Vyd. 2. - Praha : Danal, [asi 1998]. - Nestr., 38 s. - (Brož.)
Mečiar / M. Dobrovolný. - 1. vyd. - Praha : JPM TISK, [1999]. - 86 s. - (váz.)
Mexiko : Mayové a souvislosti / A. Bradáč. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1999. - 155 s., obr. příl. - (váz.)
Město Ostrava v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 77 s. - (váz.)
Mikulov : město, ve kterém zpívají domy / [Dobromila Brichtová] ... [et al.]- 1. vyd. - Mikulov : Arc, 1998. - 125 s. - (váz.)
Mikulov : die Stadt in der die Häuser singen / [Dobromila Brichtová] - 1. Aufl. - Mikulov : Arc, 1998. - 125 s. - (váz.)
Mikulov : Where Houses Sing / [Dobromila Brichtová] - 1st ed. - Mikulov : Arc, 1998. - 125 s. - (váz.)
Mikulovské sympozium : [100 let Vlastivědy moravské a vlastivědná práce na Moravě]. Mikulov 14.10.1998-15.10.1998. 25, 100 let Vlastivědy moravské a vlastivědné práce na Moravě. - Mikulov : Státní okresní archiv Břeclav, 1999. - 194 s. - (brož.)
Monica Lewinská v příběhu Říkali jí Stíhačka. - Praha : SmartPrint, 1999. - 124 s. - (brož.)
Moravské Slovácko. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Moravský zemský archiv v roce. 1998 / [připravili Ivan Štarha, Kateřina Smutná] - Brno : Moravský zemský archiv, 1999. - 39 s. - (Brož.)
Můj život. 2 / V. Javořická. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 221 s. - (váz.)
Na tom záleží.. / D. Střihavková. - Vyd. 1. - Praha : JPM Tisk, [asi 1999]. - 60 s., obr. příl. - (váz.)
Na výspě Evropy : (skici a meditace k 200. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina) / I. Pospíšil. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 106 s. - (brož.)
Napoleonská encyklopedie / R. Blatný. - Praha : Aquarius, 1995. - 342 s., obr. příl. - (brož.)
Noc / E. Wiesel. - 1. vyd. - Praha : Sefer, 1999. - 103 s. - (váz.)
Nostradamus : přijde konec světa?! / D. Ovason. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 429 s. - (váz.)
Nový Zéland - krajina nevšedních zážitků očima českého cyklisty / A. Červený. - Brno : Agape, 1999. - 116 s., 39 obr. na příl. - (váz.)
O francouzské filosofii / I. Holzbachová, P. Horák, J. Krob. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 140 s. - Katedra filozofie FF MU, Brno. - (brož.)
Občanům Samotišek. Květen 1999 / [redaktorka Marta Dosoudilová] ... [et al.]- Samotišky : Obecní úřad, 1999. - 23 s., obr. příl. - (Brož.)
Odměna za věrnost a statečnost / [životopisy Vladimír Spáčil] - Olomouc : Danal, 1998. - Nestr. - (brož.)
Okres Jeseník : 1996-1997 : soupis publikací a článků / Zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna Olomouc, 1998. - 42 s. - (váz.)
Olaf Hanel : 1968-1998 : Praha, Spodní sál Galerie Mánes 08.1998-09.1998. Plzeň, Západočeská galerie 02.1999-03.1999. Liberec, Oblastní galerie 03.1999-04.1999 / [Josef Kroutvor, ArsénPohribný, Marie Zahrádková] - [Praha] : Galerry, 1998. - Nestr. - (brož.)
The Old Prague of Jan Langhans : 160 Years of Photography / Compiled and commented on by P. Scheufler. - 1st ed. - Prague : Baset, 1998. - 157 s. - (váz.)
Olomoucko. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Olovo : o olovu, Osvětimi, naší malé smrti a bramboru, který pučí ve tmě / R. Buxbaum. - Praha : Galerie Rudolfinum, 1999. - 215 s. - (váz.)
Orlík, vévoda Zákupský - Napoleonův syn / G. Holler. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1999. - 213 s., obr. příl. - (váz.)
Osudné bitvy / S. David. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 276 s. - (váz.)
Osudové ženy / P. Bělina, J. Fidler. Ilustroval O. Zahradníček. - 1. vyd. - Bratislava : Timy, 1996. - 64 s. - (váz.)
Osvoboditel : život maršála Sovětského Svazu Ivana Stěpanoviče Koněva / J. Fidler. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 219 s., obr. příl. - (váz.)
Otakar Schindler : scénograf a malíř : Stage Designer and Painter : Bühenenbildner und Maler / [knihu připravila Helena Albertová] - Praha : Divadelní ústav, 1998. - 158 s. - (brož.)
Othello / W. Shakespeare. - Brno : Městské divadlo, 1997. - 169 s. - (Brož.)
Paměti Jiřiny a Jaroslavy Durychových / J. Bártková-Durychová, J. Bálková-Durychová. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 92 s., obr. příl. - (Brož.)
Paměti obce Blatec / S. Kovářová. - Blatec : Obecní úřad, 1999. - 58 s. - (brož.)

Paměti obce Dlouhá Loučka / P. Richter ...[et al.]. - Dlouhá Loučka : Obecní úřad, 1998. - 106 s., 38 obr. na příl. - (brož.)


Paměti obce Grygova / I. Hejhalová. - Grygov : Obecní úřad, 1998. - 76 s. - (brož.)
Paměti obce Hněvotína / V. Kauerová. - Hněvotín : Obecní úřad, 1998. - 47 s. - (brož.)
Paměti obce Huzové / I. Šindlářová. - Huzová : Obecní úřad, 1998. - 59 s. - (brož.)
Paměti obce Nákla / P. Pospěch. - Náklo : Obecní úřad, 1998. - 53 s. - (brož.)
Paměti obce Senice na Hané / J. Bartoš, S. Kovářová, M. Tymonová. - Senice na Hané : Obecní úřad, 1998. - 114 s. - (brož.)
Paměti obcí Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice / J. Burešová. - Bohuňovice : Obecní úřad, 1998. - 82 s. - (brož.)
Paměti: Zdenka Janáčková - můj život / M. Trkanová. - 1. vyd. - Brno : Šimon Ryšavý, 1998. - 185 s. - (brož.)
Pamiatka z Pragi / fotografie H. Salfellner. - 1. wyd. - Praga : Vitalis, 1999. - 96 s. - (brož.)
Pamietnik sybiraka / W. Martynek. - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Olza, 1997. - 169 s. - (brož.)
Papežka Jana : fantastická legenda nebo historická skutečnost / P. Stanford. - Praha : Svoboda, 1998. - 205 s. - (váz.)
Papežové : život a vláda od sv. Petra k Janu Pavlu II / P. Maxwell-Stuart. - Praha : Svoboda, 1998. - 240 s. - (váz.)
Páter Pius, muž bolesti a lásky / Bohuslav. - 3. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 78 s., obr. příl. - (Brož.)
Pelhřimovsko. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 s. - (brož.)
Petr Jochmann : Wortnerův dům, České Budějovice 18.03.1999-02.05.1999. Dům umění, Ostrava 25.05.1999-27.06.1999. Hradec Králové 09.09.1999-07.11.1999 / [text katalogu Vlastimil Tetiva] -Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1999. - Nestr. - (brož.)
Planeta Země : světový zeměpis. - 3. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 160 s. - (váz.)
Pocahontas : indiánská princezna : pravdivý příběh o mladé dívce a o pozoruhodné cestě jejího ducha / M. Hanes. - 1. vyd. - Praha : Samuel, 1999. - 149 s. - (Brož.)
Pod pokličkou : malá čítanka zajímavostí až kuriozit z archivů ÚV KSČ a Kanceláře prezidenta republiky / vybral a sestavil O. Kodym. - Praha : O. K., 1999. - 110 s. - (brož.)
Prager Burg : Hradschin / [Vladislav Dudák] - 1. Ausg. - Prag : Baset, 1999. - 239 s. - (brož.)
Die Prager Burg / Fotografien J. Kopřiva. Text P. Chotěbor. - 1. dtsch. Ausg. - Prag : Olympia, 1999. - 93 s., obr. příl. - (brož.)
Prague Castle / [Vladislav Dudák] - 1st ed. - Prague : Baset, 1998. - 239 s. - (brož.)
Prague Castle / Photos J. Kopřiva. text P. Chotěbor. - 1st Engl. Ed. - Praha : Olympia, 1999. - 93 s., obr. příl. - (brož.)
Praha : plán města. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. . + 1 příl- 1 list ; 84 x 107 cm. - (brož.)
Praha - včera a dnes / [Miroslava Přikrylová, Alexandr Žurman, Marcela Nováková] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1999. - 112 s. - (váz.)
Praha standard : plán města. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 95 s., příl. - (brož.)
Pravda o Tibetu : fakta a svědectví. - 1. čes. vyd. - Praha : Lungta, 1999. - 107 s. - (brož.)
Pražský hrad / foto J. Kopřiva. text P. Chotěbor. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 93 s., obr. příl. - (brož.)
Pražský hrad / foto J. Kopřiva. text P. Chotěbor. - Praha : Olympia, 1999. - 93 s., obr. příl. - (brož.)
Programy a prohlášení architektů 20. století : paralelní texty ke studiu dějin a teorie architektury / O. Ševčík. - Vyd. 1. - Praha : České učení technické, 1999. - 363 s. - Fakultaarchitektury, Praha. - (brož.)
Prostějovsko. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939-1945 / J. Bartoš. - Olomouc : Danal, 1998. - 118 s. - (brož.)
Protisměry územní identity / J. Vencálek. - Český Těšín : Olza, 1998. - 206 s. - (brož.)
Přehled dějin českého státu / Z. Veselý. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 484 s. - Fakulta mezinárodních vztahů. - Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Praha. -(brož.)
Přehled výzkumů. 39. 1995-1996. - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 538 s. - (brož.)
Příběh mladého Shakespeara : románová mozaika / [Břetislav Hodek] - 1. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 1999. - 271 s. - (ELK ; váz.)- (Euromedia ; váz.)
Příruční orákulum a umění moudrosti / B. Gracián. - Vyd. 2., ve Votobii 1. - Olomouc : Votobia, 1998. - 215 s. - (brož.)
Psáno na pohlednice. 1, 1983-1985 / J. Kolář. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta , 1999. - 349 s. - (váz.)
Psí posádka aneb Co se zvěrolékaři skutečně stalo / J. Pinc. - 1. vyd. - Liberec : J. R. Vilímek, 1999. - 144 s. - (brož.)
Pýthagorás ze Samu. - 1. knižní vyd. - Praha : Trigon, 1999. - 121 s. - (váz.)
Radúz a Mahulena : na motivy stejnojmenné hry Julia Zeyera / P. Ulrych, S. Moša. - Brno : Městské divadlo, 1997. - 96 s., obr. příl. - (Brož.)
Renesance a reformace : od roku 1500 do roku 1592 / [Paul Balta] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - S. 1146-1298, 3 s. - (váz.)
Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě. 1998 / [uspořádala Michaela Chládková] ... [et al.]- Znojmo : Státní okresní archiv, 1999. - 120 s., 6 obr. na příl. - (Brož.)
Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. 1998. 7. (26). - Olomouc : Státní okresní archiv, 1999. - 225 s. - (brož.)
Ročenka Vlastivědné muzejní společnosti v Jeseníku. 1998 / [uspořádal Květoslav Growka] - Jeseník : Vlastivědné muzeum Jesenicka, 1999. - 68 s. - (Brož.)
Rodinný archiv Kouniců : (1272) 1278-1960. 1 / Inventář M. Zaoralová. - Brno : Moravský zemský archiv, 1998. - 440 s. - (Brož.)
Rodinný archiv Kouniců : (1272) 1278-1960. 2 / Inventář M. Zaoralová. - Brno : Moravský zemský archiv, 1998. - S. 441-879. - (Brož.)
Roger Douglas : tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy 20. století / [editor Josef Šíma] - Praha : Liberální institut, 1999. - 98 s. - (brož.)
Roger Douglas : Author of the Most Successful Economic Reform of the 20th Century / [editors Josef Šíma and Ján Pavlík] - Praha : Liberální institut, 1999. - 85 s. - (brož.)
Rok se svatými / V. Schauber, H. Schindler. - Vyd. v KN 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 702 s. - (váz.)

Rozhovory s Janem Werichem / J. Janoušek. - Praha : HAK, 1999. - 292 s. - (váz.)


Rulers of the Czech Lands / P. Čornej. Illustrated by J. Lockerová, P. Major. - 1st ed. of the Engl. version. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 64 s. - (váz.)
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada archeologická. (M). Č. 3. 1998. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 109 s. - (brož.)
Schweiz : geografische Betrachtungen / K. Burri. - 2. Ausg. - Zürich : Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1998. - 338 s. - (váz.)
Die Schweiz - eine Republik in Europa : Geschichte des Nationalstaats seit 1798 / T. Kästli. - Zürich : Neue Zürcher Zeitung, 1998. - 538 s. - (váz.)
Die Schweiz und ihre Geschichte / P. Felder... [et al.]. - 1. Ausg. - Zürich : Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1998. - 384 s. - (váz.)
Schweizer Brevier. 1998-1999. - Bern : Kümmerly + Frey, 1998. - 96 s. - (brož.)
Se Schweitzerem v Africe / E. Berman. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 317 s. - (váz.)
Seznamte se: apoštol Pavel / G. Le Mouel. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1999. - 63 s. - (brož.)
Sissi. Díl 2, Mladá císařovna / M. Ingenheim. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 247 s. - (váz.)
Sissi. Díl 3, Srdce a koruna / M. Ingenheim. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 247 s. - (váz.)
Sissi. Díl 4, Z deníku císařovny / M. Ingenheim. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 236 s. - (váz.)
Slavičí osudy / M. Graclík. - 1. vyd. - Praha : Fermata, 1999. - 321 s. - (váz.)
Slováci v České republice po roce 1945 / R. Prokop ...[et al.]. - 1. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1998. - 199 s. - Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava. - (brož.)
Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Roč. 40. 1998. - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1999. - 300 s. - (brož.)
Slovácko : geografie místního regionu pro základní školy / J. Vencálek ...[et al.]. - 1. vyd. - Český Těšín : Olza, 1999. - 111 s. + 1 příl. - (brož.)
Slovníček hudebních osobností / [Ludmila Vrkočová] - 1. vyd. - S.l. : vl.nákl., 1999. - 199 s. - (brož.)
Souvenir aus Prag / Bildern H. Salfellner. - 1. Ausg. - Prag : Vitalis, 1999. - 96 s. - (brož.)
Souvenir da Praga / fotografie H. Salfellner. - 1. ed. - Praga : Vitalis, 1999. - 96 s. - (brož.)
Souvenir de Praga / fotografia H. Salfellner. - 1. ed. - Praga : Vitalis, 1999. - 96 s. - (brož.)
Un souvenir de Prague / photographies H. Salfellner. - 1ere éd. - Praha : Vitalis, 1999. - 96 s. - (brož.)
A Souvenir from Prague / Photographs H. Salfellner. - 1st ed. - Prague : Vitalis, 1999. - 96 s. - (brož.)
Souvenir uit Praag / foto's H. Salfellner. - 1. uitg. - Praag : Vitalis, 1999. - 96 s. - (brož.)
Spisovatelé Chrudimska. Díl 1, A - CH / redaktoři J. Kučera, J. Zeman. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 143 s. - (brož.)

Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848 : Vorträge des 4. Aussiger Kolloquiums des Instituts für slawisch-germanische Forschung an der J. E. Purkyně-Universitätin Aussig des Lehrstuhls für deutsche und österreichische Studien des IIS FSV der Karls-Universität in Prag des Österreichischen Ost- und Südosteuropa Instituts, Aussenstelle Brün des Museums derStadt Aussig : Aussig, J. E. Purkyně-Universität 24.04.1997-25.04.1997. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 215 s. - Ústav slovansko-germánských studií, Ústí nad Labem. -(brož.)


SS: Peklo na východní frontě : válka Waffen-SS v Rusku : 1941-1945 / C. Ailsby. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 192 s. - (váz.)
Stará Náměšť ve fotografii / k vydání připravil, úvodem a komentáři opatřil D. Papajík, B. Majtlová. - Náměšť na Hané : Obecní úřad, 1998. - 115 s. - (brož.)
Stará Praha Jana Langhanse : 160 let fotografie / Sestavil a slovem doprovodil P. Scheufler. - Vyd. 1. - Praha : Baset, 1998. - 158 s. - (váz.)
Stavovský odboj roku 1547 : první krize habsburské monarchie : sborník příspěvků z vědecké konference : Pardubice 29.09.1997-30.09.1997 / sestavil P. Vorel. - 1. vyd. - Pardubice : Východočeské muzeum, 1999. - 204 s. - (váz.)
Stíhačova stopa : sokolova ztracená léta / A. Dickfeld. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 372 s., obr. příl. - (váz.)
Sto současných zahraničních autorů. 2 / [sestavila Olga Erhartová] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1999. - 149 s. - (brož.)
Středověké Ústí nad Labem ve světle královských listin / L. Bobková, K. Bobková. - Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 1999. - 37 s. - (Váz.)
Středověký člověk a jeho svět / Editor J. Le Goff... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 319 s. - (váz.)
Střípky z historie Holešovska / L. Bartošek ...[et al.]. - Holešov : Holešovsko,MěÚ, 1999. - 52 s. - (Brož.)
Studien zum Burgwall von Mikulčice. Bd. 3 / herausgegeben von F. Daim... [et al.]. - Brno : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 1998. - 456 s.- (váz.)
Suvenir iz Pragi / fotografie H. Salfellner. - 1-e izd. - Praga : Vitalis, 1999. - 96 s. - (brož.)
Svatováclavské tradice v české beletrii : výběrový soupis literatury z fondu Knihovny města Plzně / sestavily J. Hájková, J. Kasková. - Plzeň : Knihovna města Plzně, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Svatý Václav : výběrový soupis literatury z fondu SVK v Plzni / sestavila M. Hálová. - Plzeň : Státní vědecká knihovna, 1999. - 12 s. - (Brož.)
Svědectví Oldřicha Bukala / J. Balatková, B. Kaňák, V. Zítek. - Olomouc : Danal, 1996. - 34 s. - Diecézní rada Církve československé husitské, Olomouc. - (brož.)
Svitavsko. - 1. vyd. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 list ; 30 x 42 cm. - (brož.)
Swiss, made : die Schweiz im Austausch mit der Welt / herausgegeben von B. Schläpfer. - Zürich : Scheidegger & Spiess, 1998. - 368 s. - (brož.)
Šest žen Jindřicha VIII. Díl 1 / A. Weir. - 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1999. - 365 s. - (váz.)
600 let obce Kostelce u Zlína / [Alois Hudeček, Josef Nykodém, Rudolf Divílek] - Kostelec u Zlína : Přípravný výbor oslav 600 let obce Kostelce u Zlína, 1999. - 29 s. - (Brož.)
Štvanice : tu televizi nedáme! / V. Železný, A. Rozehnal. - Praha : Knihcentrum, 1999. - 93 s., obr. příl. - (brož.)
Šumava - Železnorudsko / [texty Radovan Rebstöck] - 1. vyd. - Sušice : Radovan Rebstöck, 1999. - 44 s. - (brož.)
Švabinského svatý Jan Křtitel / J. Scheybal. - Jablonec nad Nisou : Jakoubě, 1998. - Nestr. - Nadace rodného domu Fráni Šrámka, Sobotka. - (Brož.)

T. G. Masaryk - Evropan, světoobčan / J. Opat. - Praha : Ústav T.G.Masaryka, 1999. - 98 s. - (brož.)


Tajemné stopy české historie aneb Zapomenuté příběhy ze starých letopisů / P. Toufar. - 1. vyd. - Praha : Regia, 1998. - 214 s. - (váz.)
Tajemství hlubin / N. Barber, A. Ganeri. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 45 s. - (váz.)
Tajemství slavných : podivuhodné příběhy světových dějin / V. Drška ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 1999. - 207 s. - (váz.)
Tajné dějiny Evropy. Díl 1, Od Atlantidy po vrcholný středověk / B. Vurm. - Praha : Eminent, 1998. - 335 s. - (Eminent ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Tam okolo Bogumina : obrazy z zycia autochtonicznej ludnosci pólnocnego Zaolzia / W. Szeliga, D. Kadlubca. - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Olza, 1997. - 166 s. - (brož.)
Tank Tiger / R. Ford. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 96 s. - (váz.)
Testy z humanitních věd v kostce : pro střední školy : literatura, český jazyk, dějepis, společenské vědy / M. Sochrová, J. Hladík. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 156 s. -(brož.)
Thajsko : kam jít, zajímavosti, ubytování / J. Hoskin. - Brno : Geodezie, 1999. - 128 s. - (brož.)
To byl český učitel : František Bakule, jeho děti a zpěváčci / B. Titzl. - 1. vyd. - Praha : Společnost Františka Bakule, 1998. - 243 s. - (váz.)
Tragické osudy královen / J. Benzoni. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 1999. - 368 s. - (váz.)
Tupolev : muž a jeho letadla / P. Duffy, A. Kandalov. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 231 s. - (váz.)
Už zase skáču přes kaluže / A. Marshall. - 4. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1976. - 277 s. - (Váz.)
Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere / G. Savonarola. - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 1998. - 149 s. - (brož.)
Úžeh : největší africké dobrodružství Emila Holuba / J. Štroblová. - 2. vyd., v ed. Akcent-Blok 1. vyd. - Třebíč : Akcent, 1999. - 205 s. - (váz.)
V boji a zajetí : příběh legionáře a důstojníka Aloise Eliáše : zveřejněné deníky a vzpomínky / A. Eliáš, T. Pasák, F. Možná-Meisnarová. - Praha : Práh, 1999. - 223 s. - (váz.)
V podzemí Třetí říše / G. Perrault. - Praha : Academia, 1999. - 447 s., obr. příl. - (váz.)
Ve znamení ryb : dětství / O. Míša. - 1. vyd. - Znojmo : Zdeněk Bína, 1999. - 215 s. - (Brož.)
Velcí Češi - velcí Evropané : osobnosti historie a současnosti : sborník z cyklu přednášek konaných v roce 1997. - 1. vyd. - Praha : Eva, 1999. - 111 s. - Nadace Jiřího z Poděbrad, NadaceJana Masaryka, Praha. - (brož.)
Velcí humanisté / M. Kaďůrková. - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Veronika, 1996. - 171 s. - (brož.)
Velká kniha evropských panovníků / E. Hrych. - 1. vyd. - Praha : Regia, 1998. - 699 s. - (Regia ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Velké postavy západního myšlení : slovník myslitelů / uspořádal I. McGreal. - V čes. jaz. vyd. 2. - Praha : Prostor, 1999. - 707 s. - (váz.)
Věrnost je mou ctí : osobní výpovědi bývalých příslušníků jednotek SS / G. Williamson. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 192 s. - (váz.)
Vězeň dopsal deník / K. Reichel. - [Železný Brod] : Společnost pro uchování a rozvíjení dějinného odkazu Jednoty bratrské, 1996. - 12 s. - (Brož.)

Viktor Kalabis : portrét skladatele / J. Pilka. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1999. - 206 s., obr. příl. - (váz.)


Vítězství přichází z moře : od vylodění u Anzia po kapitulaci v Tokijském zálivu / J. Hrbek, I. Hrbek. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1999. - 507 s., obr. příl. - (váz.)
Vítězství v Pacifiku : bitva o Guadalcanal / M. Hubáček. - Vyd. 3., v Mladé frontě 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 390 s., obr. příl. - (váz.)
Vladimír Pucek : bibliografie 1954-1998 / Sestavila Š. Horáková. - Praha : Akademie věd ČR, 1999. - 21, 15 s. - Orientální ústav, Praha. - (brož.)
Vlastivědné mapy : pro 1. stupeň základních škol. - 5. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. . + 6 map. - (brož.)
Volám k tobě, Bože : modlitby podle M. Terezie od Ježíše Gerhardingerové / T. Schmidkonz. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 55 s. - (brož.)
Volyňští Češi v prvním a druhém odboji / J. Hofman, V. Širc, J. Vaculík. - Vyd. 1. - Praha : Český svaz bojovníků za svobodu, 1999. - 320 s., 1 mp. příl. - (brož.)
Vybrané kapitoly z dějin novověku II : dějiny Balkánu 1800-1913 / A. Hyna. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 168 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)
Vysoké nebe : historická freska o životě na Krnovsku v 16. století / V. Blucha. - 1. vyd. - Opava : Matice Slezská, 1998. - 71 s. - (brož.)
Významné památky severních Čech. - 2. vyd., dotisk. - Praha : Tvorba, [1999]. - 1 list ; 60 x 80 cm. - (brož.)
Významní čeští podnikatelé v zahraničí - čeští ekonomové v zahraničí : sborník konference : [Týden zahraničních Čechů]. Praha 01.07.1998 / editor K. Kánský. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 157 s. - (váz.)
Vzpomínání / M. Mazalová. - [Kostelec na Hané] : Jola, 1999. - 115 s. - (brož.)
Vzpomínky nebeského jezdce / F. Jánský. podle rukopisné pozůstalosti zpracoval J. Drevota. - 1. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 159 s. - (váz.)
Die Wachsflügelfrau : Geschichte der Emily Kempin-Spyri : Roman / E. Hasler. - 15. Aufl., 90. Tausend. - Zürich : Nagel & Kimche, 1995. - 333 s. - (váz.)
Die Wagner-Inszenierungen von Joachim Herz : Studie zur theatralen Wagner-Rezeption in der DDR / M. Benz. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 364 s., obr. příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Waldviertel, Weinviertel, Jižní Morava / Redakce A. Bartoněk... [et al.]. - Břeclav : Moraviapress, 1999. - 384 s. - (brož.)
Yetti : legenda a skutečnost / R. Messner. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 188 s., obr. příl. - (váz.)
Z kart dziejów Bukowca / A. Szpyrc. - Czeski Cieszyn : Olza, 1995. - 36 s. - (Brož.)
Zaniklé obce Chomutovska ve fotografiích : pohledy na místa, která ustoupila těžbě hnědého uhlí. 1 / [redakce Zdena Binterová] - Chomutov : Okresní muzeum, 1999. - 95 s. - (Brož.)
Základní zásady Baťova systému pro podnikatele a vedoucí pracovníky : (studie) / Z. Rybka. - Praha : Edice TOKO A/S, 1999. - 76 s., obr. příl. - (brož.)
Zákulisí Bílého domu : pohled do zákulisí moci, skryté životy prezidentů, fungování nejmocnější světové instituce / R. Kessler. - Praha : Český klub, 1999. - 277 s. - (váz.)
Zrádcova odměna : pověst o Jankovu. - Vyd. 2., 1. samost. - Dobré : Sen, 1999. - Nestr. - (brož.)
Židé a Morava : sborník příspěvků : Kroměříž 12.11.1997 / [k vydání připravil Petr Pálka] - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1998. - 131 s. - (Brož.)
Život a film / V. Jasný. - Vyd. 1. - Praha : Filmový archiv, 1999. - 276 s., obr. příl. - (váz.)

[Suvenýr z Prahy] / [fotografie Harald Salfellner] - [Praha] : [Vitalis], [1999]. - 96 s. - (Brož.)


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist