Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - L. Zemědělství

za květen-červen 1999

Abeceda akvaristiky / P. Beck. - 3. vyd. - Praha : Granit, 1999. - 71 s. - (brož.)
Akvarijní rostliny : odborný rádce pro výběr, výsadbu, pěstování a množení / I. Scheurmann. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 95 s. - (brož.)
Akvárium sladkovodní a mořské : praktické návody k založení a ošetřování / J. Hofmann, J. Novák. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1999. - 202 s. - (váz.)
Analýza nákladů v českém zemědělství v roce. 1997 / J. Novák... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1999. - 72 s. - (brož.)
Aura stromů léčí : jak navázat kontakt se stromy a jak využít jejich energii / M. Himmel. - Praha : Alternativa, 1999. - 212 s. - (brož.)
Brazilský fila / J. Kubeša. - Olomouc : Jan Kubeša, 1999. - 135 s., obr. příl. - (váz.)
Celostátní přehlídky sýrů : sborník a výsledky přehlídek / [editor Ladislav Čurda] ... [et al.]- Praha : Česká společnost chemická, 1999. - 84 s. - Odborná skupina pro potravinářskou aagrikulturní chemii, Praha. - (brož.)
Chov hospodářských zvířat I : (chov skotu, ovcí a koní) / L. Štolc ...[et al.]. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1999. - 151 s. - Česká zemědělská univerzita. -Agronomická fakulta, Praha. - (brož.)
Chováme kočky / M. Říhová. - České Budějovice : Dona, 1999. - 172 s., obr. příl. - (brož.)
Co dědeček ještě věděl / S. Bruns, K. Huche. - 3. vyd. - Praha : Granit, 1999. - 68 s. - (brož.)
Čtvero ročních období se sušenými květinami : kompletní průvodce sběrem, sušením a aranžováním / J. Raworth, S. Berry. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 128 s. - (Knižní klub ; váz.)-(Ikar ; váz.)
Dědeček si věděl rady / S. Bruns ...[et al.]. - 3. vyd. - Praha : Granit, 1999. - 70 s. - (brož.)
Dědečkovy bylinky / P. Seitz. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 183 s. - (váz.)
Duše zvířat a hvězdy : domácí mazlíčci očima astrologa / V. Barton. - 1. vyd. - Praha : [N Press], 1999. - 95 s. - (brož.)
Fuchsie / H. Graaff. - Čestlice : Rebo, 1999. - 144 s. - (váz.)
Herbář neboli bylinář : dílo veškeré lékařské přírodní vědy / P. Mattioli. - [Olomouc] : Dobra & Fontána, 1998. - 447 s., 27 obr. příl. - (váz.)
Historie psích plemen : mytologie psů : legendy a zprávy o psech z dob dávných i nedávných : historie, mytologie, tradice a současnost jednotlivých plemen / G. Hausman, L. Hausman. - Praha : BETA, 1999. - 276 s. - (Beta ; váz.)- (Jiří Ševčík ; váz.)
Hygiena a technologie produkce mléka / J. Lukášová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 101 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. -(brož.)
Ilustrovaná encyklopedie psích plemen : ilustrovaný průvodce světem psů doplněný praktickými informacemi o plemenech, výcviku, povahách a chovu / J. Palmer. - Čes. vyd. 1. - Praha : VáclavSvojtka, 1998. - 255 s. - (váz.)
Jak pečovat o štěně / B. Fogle. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1999. - 71 s. - (váz.)
Ke sporům o zemědělské družstevniství a kolektivizaci v Československu / A. Václavů. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 81 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)

Kompostování a péče o půdu / M. Kalina. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 109 s. - (brož.)


Kvalitativní metody v sociologii venkova a zemědělství. Část 1 / V. Majerová, E. Majer. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 156 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomickáfakulta. - Katedra řízení - sociologická laboratoř, Praha. - (brož.)
Kvantifikace škod na lesních porostech / L. Šišák, K. Pulkrab. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1999. - 90 s. - (brož.)
Lesnictví a myslivost v roce. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 39 s. - (Brož.)
Lesní hospodářství : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracoval Z. Hradil. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 14 s. - (brož.)
Letničky / H. Dijk. - Čestlice : Rebo, 1999. - 143 s. - (váz.)
Letničky a dvouletky / V. Větvička. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1999. - 223 s. - (váz.)
Léčivé rostliny a čajové směsi / V. Šuk, P. Liška. - 2. vyd. - Praha : X-egem, 1998. - 123 s., obr. příl. - (váz.)
Lovecky upotřebitelní psi - 2 : zkušební řády platné od 1.1.1999. - Praha : VEGA, 1999. - 123 s. - (brož.)
Matematické modely fyziologie výživy rostlin / L. Nátr. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 204 s. + 2 diskety. - Katedra fyziologie rostlin. - Přírodovědecká fakulta UK, Plzeň. - (brož.)
Mlékařství II : (cvičení) / S. Gajdůšek. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 84 s. - (brož.)
Naše kočka je nemocná : prevence, rozpoznání nemocí, pomoc / V. Weingärtner. - Praha : Svoboda, 1999. - 65 s. - (brož.)
Nejkrásnější rostliny pro zahradu : nejlepší a snadno pěstovatelné zahradní rostliny - stromy, keře, růže, trvalky, cibuloviny a letničky na více než 1500 nádherných barevných fotografiích / R. Phillips... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 320 s. - (váz.)
Německo-český a česko-německý slovník dřevozpracujícího průmyslu a lesního hospodářství / I. Vicena ... [et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 469 s. - (váz.)
Pelargonie / M. Esser. - Čestlice : Rebo, 1999. - 144 s. - (váz.)
Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie / L. Galajdová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 160 s. - (váz.)
Pěstování a užití krytokořenného sadebního materiálu : sborník referátů z mezinárodní konference : Trutnov 26.05.1999-28.05.1999. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. -90 s. - Lesnická a dřevařská fakulta - Ústav zakládání a pěstění lesů, Brno. - (brož.)
Pěstování brokolice / I. Malý, P. Schneeweiss. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 19 s. - (brož.)
Pokojové rostliny : obrazová encyklopedie / P. McHoy. Dotisk 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 128 s. - (brož.)
Pokojové rostliny / J. Brookes. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1999. - 71 s. - (váz.)
Popínavé rostliny / H. Dijk. - Čestlice : Rebo, 1999. - 144 s. - (váz.)
Problematika lesnické Typologie I : seminář : Kostelec nad Černými Lesy 01.12.1998-02.12.1998 / Sestavil J. Viewegh. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 85 s. - Fakulta lesnická. -Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin, Praha. - (váz.)
Příkladné objekty přírodě blízkého obhospodařování lesů v České republice. - Praha : Silva Regina, 1997. - 16 s. - (Brož.)

Příprava České republiky na vstup do Evropské unie v oblasti zemědělství a využití rakouských zkušeností : odborný seminář na 26. ročníku agrosalonu Země živitelka '98 / J. Šuchman, P. Hancvencl. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 15 s. - (brož.)


Psi / P. Truhlář. - 2. vyd. - Praha : Aventinum, 1999. - 191 s. - (váz.)
Psí život : skutečné příběhy, autentické fotografie. - 1. vyd. - Praha : Plot, 1999. - 169 s. - (váz.)
Retrívr : porozumění a správná péče : rady odborníkú ohledně chovu, péče a výživy / B. Schneidermann. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 63 s. - (brož.)
Ruční nářadí pro práci v lese / Z. Černý, J. Neruda. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 78 s. - (brož.)
Řez ovocných dřevin / G. Thinnes. - 2. vyd. - Praha : Granit, 1997. - 71 s. - (brož.)
Sebrané recepty : 4 342 bylinkářských receptů od 211 autorů / V. Vít. 2. dotisk. - Brno : Datel, 1999. - 231 s. - (váz.)
Sto receptů z králíka : zdravě a chutně / L. Vlachová. - 2. vyd. - Praha : Saturn, 1998. - 94 s. - (brož.)
Sto receptů z ryb a plodů moře : krevety, mušle, krabi, sépie, ryby / J. Boulová. - 2. vyd. - Praha : Saturn, 1998. - 96 s. - (brož.)
Stroje pro sklizeň a konzervaci pícnin / V. Holubová, M. Luňáček. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 41 s. - (brož.)
Stromy žijí s lidmi / V. Svobodová. kresby V. Drápal. - Vyd. 1. - Brno : CERM, 1998. - 31 s. - (brož.)
Studijní program - Agronomická fakulta České zemědělské univerzity : inženýrské studium. 1999-2000 / [sestavil Ivan Majzlík] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 215 s. - Agronomická fakulta ČZU, Praha. - (brož.)
Škola jezdectví / M. Tettenborn. - 1. čes. vyd., dotisk. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 176 s. - (váz.)
Škůdci na zahradě : škůdci a jejich přirození nepřátelé / G. Colditz. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 96 s. - (váz.)
Technologie pro spalování biomasy : sborník přednášek z konference : [1. Mezinárodní veletrh zemědělství, chovatelství a potravinářství PRAGAAGRO 99]. Praha 26.04.1999. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 1999. - 68 s. - Česká zemědělská univerzita. - Technická fakulta, Praha. - (brož.)
Tulipány : symbol jara a slunce : tulipány v průběhu staletí a dnes / A. Horst, J. Bader. - Praha : Rebo, 1999. - 142 s. - (váz.)
Veterinární příručka pro chovatele hospodářských zvířat / Z. Kolář. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 46 s. - (brož.)
Vodní zahrada / V. Hříbal. - České Budějovice : Dona, 1999. - 159 s., obr. příl. - (brož.)
Výživa a krmení telat a jalovic / B. Čermák. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 27 s. - (brož.)
Výživa a krmení vykrmovaného skotu / B. Čermák. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 20 s. - (brož.)
Zahradní styly : tipy a nápady pro osobitou zahradu : tvorba zahrad v různých stylech od tradičních po moderní / F. Hoogvelt. - Praha : Rebo, 1999. - 144 s. - (váz.)
Zahrádka od jara do zimy / S. Peleška. - 2. upr. a rozš. vyd. - Praha : Brána, 1999. - 182 s., obr. příl. - (brož.)

Zahrádka pro zdraví : praktické uplatnění staronových postupů "přírodního" zahradničení : jak využitím postupů symbiotické výsadby ušetřit čas a peníze : jak dosáhnout skvělých výsledků bezpoužití umělých hnojiv a pesticidů / R. Bird. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 144 s. - (váz.)


Zatížení půd Severní Moravy a Slezska některými rizikovými prvky v pevném a mokrém atmosférickém spadu : zpráva za rok 1997 / [zpracovali Vladimír Pavlíček, Lenka Klementová, Jana McCarroll] - Opava : Regionální oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, 1999. - Nestr. - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. - (Brož.)
Základní agrotechnika : (cvičení) / J. Stach. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 115 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Zelenina / R. Šrot. - 2. vyd. - Praha : Aventinum, 1999. - 191 s. - (váz.)
Zemědělství na rozcestí : 1945-1948 : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Uherské Hradiště 22.09.1998-23.09.1998 / [odpovědný redaktor Ivo Frolec] - Uherské Hradiště : Slováckémuzeum, 1998. - 215 s. - (brož.)
Zpracování obilovin a olejnin / M. Pelikán. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 148 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist