Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - K. Technika, průmysl

za květen-červen 1999

Abeceda účetních znalostí pro každého / D. Kovanicová. - 9. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 373 s. + 1 příl. - (váz.)
Aktuální otázky vodárenské biologie : sborník z 15. semináře : Praha 03.02.1999-04.02.1999. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 172 s. - (brož.)
Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 10. aktualizace - stav:duben 1999 / I. Kobliha... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Aktuální problémy výuky cizích jazyků pro strojní obory v období před vstupem do Evropské unie : sborník ze semináře : Brno 24.03.1999 / [editoři Branislav Lacko, Martin Halva] - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 92 s. - Fakulta strojní. Katedra jazyků, Brno. - (brož.)
Aktuální příručka pro technický úsek. Základní dílo včetně 8. aktualizací - Stav: Únor 1999 / K. Kocman... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 příl. v sáčku. - (brož.)
Aktuální příručka pro technický úsek. Základní dílo - stav: listopad 1998 - včetně 7. aktualizací / K. Kocman... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 9. aktualizací: Březen 1999 / O. Hanzlová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 8. aktualizací - listopad 1998 / O. Hanzlová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (Brož.)
Albánie : založení a vedení společnosti, daňový systém, privatizační strategie. - Praha : Svoboda, 1999. - 38 s. - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha. - (brož.)
Almanach Labyrint : ročenka revue. 1999. - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 1999. - 624 s. - (váz.)
Analýza nákladů v českém zemědělství v roce. 1997 / J. Novák... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1999. - 72 s. - (brož.)
Analýzy energetického komplexu ČR. Díl 1, Rozhodující výrobci a distributoři energií. - Praha : Invicta Bohemica, 1999. - 494 s. - (Váz.)
Anglický obchodní dopis se vzorovými dopisy / [Jan Měšťan] - 2., dopl. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 93 s. - (brož.)
Anticholesterolová kuchařka / M. Velemínský. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - České Budějovice : Dona, 1999. - 148 s., obr. příl. - (brož.)
Antikvariát a já / L. Svoboda. - Praha : Antikvariát Dlážděná ADplus, 1999. - 163 s. - (Brož.)
Aplikovaná mechanika '99 : konference pro studenty postgraduálního doktoranského studia a mladé vědecké pracovníky : Brno 16.03.1999-18.03.1999 / [editoři Vladimír Fuis, Lubomír Houfek] -Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 247 s. - Fakulta strojní. - Ústav mechaniky těles, Brno. - (brož.)
Architektura počítačů I / L. Ličev. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 213 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Katedra informatiky, Ostrava. -(brož.)
Atlas instalací obnovitelných zdrojů energií : region jižní Čechy / E. Sequens. Foto M. Halama. - České Budějovice : Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, 1999. - 68 s. + 1 příl. - (Brož.)
AutoCAD : učebnice / Z. Píša. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1999. - 179 s. - (brož.)
AutoCAD LT 98 : podrobná příručka : kompletní učebnice tvorbou výkresů, ovládáním a funkcemi nové verze produktu / J. Liška. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 15, 291 s. - (brož.)
Automatizace knihovnických procesů : sborník příspěvků ze semináře : Plzeň 04.09.1998. 1998 / sestavila A. Stöcklová. - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. - 61 s. - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha. - (brož.)
Automobil v daňovém systému ČR : daně, cestovní náhrady, leasing, pojištění, právo, judikáty / P. Běhounek ... [et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 222 s. - (brož.)
Babiččiny polévky / M. Mayer. - Praha : Agentura VPK, 1999. - 90 s., obr. příl. - (brož.)
Band Structure Effects in Ballistic Electron Emission Microscopy : a theoretical approach / K. Reuter. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 4, 189 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Bar : provoz & produkt / A. Mikšovic. - Vyd. 1. - Praha : OFF, 1999. - 306 s., 16, 15 s. obr. příl. - (váz.)
Báňské předpisy. 16, Vyhláška č. 239/1998 Sb., Českého báňského úřadu ze dne 30. září 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemníhoplynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickýmzpůsobem : Úplné znění s komentářem / F. Ševčík. - Ostrava : Montanex, 1999. - 89 s. - (brož.)
Betonové mosty : (zatížitelnost) : doplňkové skriptum / V. Hrdoušek, V. Kukaň. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 55 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Betonové mosty I / M. Sečkář. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 110 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Biblická hostina : pokrmy ze Svaté země / K. Morse. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 126 s. - (váz.)
Bilanční direktivy Evropské unie / J. Báča. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 79 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Byznys rychlostí myšlenky : jak uspět v digitálním věku / B. Gates. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 354 s. - (váz.)
C++ Builder verze 4.0 : podrobný průvodce / M. Virius. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1999. - 262 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Caesar 3 : oficiální příručka strategie / S. Mooney. - Brno : Stuare, 1998. - 13, 208 s. - (brož.)
Caribbean Phonecards / V. Novotný. - Hodonín : Vlastimil Novotný, 1999. - 87 s. - (brož.)
Cenové předpisy : obecné cenové předpisy : nájemné z bytu : úplné znění výměru MF ČR č. 01/99 podle stavu k 11. 3. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 96 s. - (brož.)
Chemická informatika : úvod do používání Internetu / P. Klán ... [et al.]. - [Praha] : Akademie věd České republiky, 1999. - Přeruš. str. - Ústav informatiky, [Praha]. - (brož.)
Chemické a technologické procesy úpravy vody / L. Žáček. - Vyd. 1. - Brno : Noel 2000, 1999. - 239 s. - (brož.)
Chemie filmotvorných látek. Díl 1 / J. Jarušek, P. Kalenda, J. Šňupárek. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 160 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Ústav polymerovýchmateriálů, Pardubice. - (brož.)
Chemie potravin pro obchodně podnikatelský obor / P. Kalač. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 106 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)

Chuťovky / A. Wilson. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. - (brož.)


Colt : americká legenda : oficiální historie Coltovy zbrojovky od roku 1836 do současnosti s více než třemi sty barevnými fotografiemi / R. Wilson. - Praha : Cesty, 1997. - 391 s. - (váz.)
Cvičení z technologie odpadních vod / J. Kupec. - Vyd. 2. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 59 s. - Fakulta technologická, Zlín. - (brož.)
Czech National Cookbook / H. Gajdoštíková. - 2nd ed. - Prague : Jan Kanzelsberger, 1998. - 96 s., obr. příl. - (váz.)
Časové normy oprav TAOP : obor 917. 2 - údržba a opravy motorových vozidel Škoda, Octavia, Felicia : Díl. 100. - České Budějovice : Autodat - Sperger, 1999. - 212 s. - (brož.)
Černobyl po 11 letech : tragédie, která nekončí / [sestavil Jan V. Beránek] - Brno : Hnutí Duha-Přátelé Země ČR, 1997. - 41 s. - (Brož.)
Česká škola hry na keyboard. Díl 1, Hra akordického doprovodu v levé ruce na základě do not vypsaných akordů i akordických značek, Využití automatické stylizace a instrumentace tanečníhodoprovodu, Na 40 oblíbených písní z českých zemí a několik country hitů (Když náš táta hrál, Rovnou atd.) / J. Bezděk. - 1. vyd., dotisk. - Plzeň : hra, 1997. - 54 s. - (brož.)
Česká škola hry na keyboard. Díl 2, Vhodné pro přestupující z jiného nástroje na keyboard, Nastavení klávesnice: Fingered (Finger Chord, Auto-Bass) nebo Normal, Oblíbené melodie z celéhosvěta: Santa Lucia, John Braun, Gaudeamus igitur.. / J. Bezděk. - 1. vyd., dotisk. - Plzeň : Hra, 1997. - 39 s. - (Brož.)
Česká škola hry na keyboard. Díl 3, České a zahraniční lidové písně, oblíbené melodie dneška i minulých let, Jak hrát v souboru zábavné a taneční hudby, Jak vytvořit doprovod k melodii / J. Bezděk. - 1. vyd., dotisk. - Plzeň : Hra, 1998. - 38 s. - (brož.)
Česká televize na prahu třetího tisíciletí : fakta a čísla. - Praha : Česká televize, 1998. - 11 s. - (Brož.)
České písně a tance pro keyboard. Seš. 1 / J. Bažant. - 1. vyd., dotisk. - Plzeň : Hra, 1999. - Nestr. - (brož.)
Česko-anglická obchodní korespondence / A. Dynda, E. Dyndová. - 3. opr. a dopl. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 520 s. - (váz.)
Česko-anglický architektonický a stavební slovník / M. Hanák ... [et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 548 s. - (váz.)
Česko-španělská obchodní korespondence / A. Dynda, E. Dyndová. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 531 s. - (váz.)
Činnosti dodavatelských subjektů v prostorách kontrolovaného pásma držitelů zdrojů ionizujícího záření. - Praha : Ústav jaderných informací, 1999. - 1, 20, 13 s. - Státní úřad pro jadernoubezpečnost, Praha. - (brož.)
Čínská kuchyně : tradiční, tvořivé recepty pro každý den i pro slavnostní příležitosti / Sestavil S. Challacombe. - Čestlice : Rebo, 1999. - 95 s. - (brož.)
Číslicové řízení obráběcích strojů / F. Oplatek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 64 s. - (brož.)
Číslicový řídicí a diagnostický systém zemního stroje / [Zdeněk Diviš] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1999. - 117 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky,Ostrava. - (brož.)
Daňová a účetní specifika neziskových organizací / J. Marek, A. Bošková. - Praha : Bilance, 1999. - 122 s. - (Brož.)
Daňové náklady od roku 1999 : (průvodce náklady a výnosy v podvojném účetnictví) / P. Kout, T. Líbal. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 423 s. - (brož.)
Daňový a účetní lexikon. Základní dílo včetně 6. aktualizace - prosinec 1998 / J. Ambrož... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)

Databázové a znalostní systémy / J. Bíla, F. Král. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 125 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)


Datastat 97 : Summer School : Proceedings / Edited by I. Horová. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 2, 240 s. - (brož.)
Dělená strava doma i v restauraci / S. Carlsson. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1999. - 72 s. - (váz.)
Dětská ilustrovaná encyklopedie. 1, Svět vědy a techniky / [Simon Adams] ...[et al.]- 3. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 168 s. - (váz.)
9. Didmattech '98 : sborník. Díl 1. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 268 s. - (brož.)
9. Didmattech '98 : sborník. Díl 2. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - S. 269-483. - (brož.)
Distribution of Income in the Czech Republic in 1988-1996: Readjustment to the Market / J. Večerník. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 30 s. - (brož.)
Doprava : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala M. Hušková. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 10 s. - (brož.)
Dopravní obslužnost regionů : sborník přednášek : seminář : Pardubice 16.02.1999 / [odpovědný redaktor Milan Podolák] - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 91 s. - Přepravní laboratoř,Pardubice. - (brož.)
Drobné skladbičky v jazzovém rytmu pro klavír a keyboard / T. Kuhn. - 1. vyd., dotisk. - Plzeň : Hra, 1998. - 23 s. - (brož.)
Dune 2000 : oficiální příručka strategie / S. Honeywell. - Brno : Stuare, 1998. - 10, 245 s. - (brož.)
Dvanáct přednášek z textilního inženýrství pro netextilní odborníky / B. Neckář. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 130 s. - Fakulta textilní, Liberec. - (brož.)
Ekonomické aspekty aplikace environmentálního manažerského systému / J. Polách, D. Smolík. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 103 s. - Fakultaekonomická. - Katedra financí regionální politiky, Ostrava. - (brož.)
Ekonomika podniků / E. Rosochatecká ...[et al.]. - 3., přeprac. vyd. - Praha : Credit, 1999. - 129 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Elektrické filtry / T. Dostál. - Vyd. 2. - Brno : Ústav radioelektroniky FEI VUT, 1999. - 96 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.)
Elektrochemische Rastertunnelmikroskopie an Kupferkomplexen aliphatischer Aminliganden / C. Hahn. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 77 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Elektronická předtisková příprava ve flexotisku : základní kurs / M. Dreher. - 1. vyd. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1999. - 39 s. - (brož.)
Elektronické systémy II : návody ke cvičením / J. Honců, M. Hlinovský, O. Vysoký. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 124 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Elektrotechnika : laboratorní cvičení pro bakalářské studium / M. Hammer, B. Kudláč, B. Balabán. - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 102 s. - (brož.)
Encyklopedie sportovních vozů : sportovní vozy 1945-1975 / R. Rive Box. - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 287 s. - (váz.)
Estetika strojopisu / M. Kaďůrková. - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Veronika, 1996. - 115 s. - (brož.)
Finance / J. Žehrová. - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1999. - 176 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu a financí, Praha. - (brož.)

Finanční analýza v rukou manažera, podnikatele a investora. Díl 1 / V. Paulat. - Praha : Profess Consulting, [asi 1999]. - 120 s. - (brož.)


Finanční řízení obchodního podniku : podkladové materiály ke cvičení / [František Drozen] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 96 s. - Fakulta mezinárodníchvztahů. - Katedra obchodního podnikání, Praha. - (brož.)
Finanční účetnictví III : (transformace a konsolidace podniků) / J. Sedláček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 132 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Fotografujeme pod hladinou / [Annemarie Köhler, Danja Köhler] - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 160 s. - (váz.)
Francouzská kuchyně. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 144 s. - (váz.)
Frézování : pro 2. a 3. ročník středních odborných škol : učebnice, pracovní sešit / M. Kňourek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 111 s. - (brož.)
Geodynamické jevy v poklesové kotlině na základě geodetických měření in situ a jejich dopad na hornickou krajinu : odborná publikace s podporou grantového úkolu GA ČR č. 105/98/0887 / J. Novák, J. Schenk ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 22, 10 s., tab., graf., obr., mp. příl. - Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Grilování / M. Spieler. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 72 s. - (váz.)
Half-Life : oficiální příručka strategie / J. Bell. - Brno : Stuare, 1999. - 7, 326 s. - (brož.)
Historie chemické války / V. Pitschmann. - Vyd. 1. - Praha : Military System, 1999. - 172 s. - (váz.)
Horské kolo : pohled do světa horských kol od úplných začátků až po náročné triky / A. Chalmers. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 40 s. - (váz.)
Hotelový sluha u každého vlaku : sborník k výročí 100 let železnice ve Volarech (1899-1999) / sestavil R. Kozák. - 1. vyd. - Sušice : Radovan Rebstöck, 1999. - 96 s. - (brož.)
Hračky a panenky / L. Darbyshire. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 251 s. - (váz.)
Hutní analytika '99 : sborník přednášek z 19. ročníku konference : Malenovice 26.04.1999-30.04.1999 / [uspořádal Stanislav Zielina] ... [et al.]- Český Těšín : 2 THETA, 1999. - 240 s. -(brož.)
Hydraulické prvky a systémy. Díl 1, Kapaliny v hydraulických mechanismech, Hydrostatické převodníky / B. Pavlok. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 154s. - Fakulta strojní. - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Ostrava. - (brož.)
Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ / P. Hlavinková, W. Fischer. - 1. vyd. - Brno : Regiograph, 1999. - 133 s. + 3 tab. příl., 6 mp. příl. - Akademie věd Českérepubliky. - Ústav geoniky, Praha. - (brož.)
Impulsová a číslicová technika, (Část: Impulsová technika) / J. Kolouch. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 41 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Ústavradioelektroniky, Brno. - (brož.)
Inprise : katalog školení : jaro 1999. - Praha : Inprise, 1999. - 21 s. - (Brož.)
Institute of Chemical Process Fundamentals, Prague : Annual Report. 1998 / [edited by J. Linek] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 48 s. - Institute of ChemicalProcess Fundamentals, Prague. - (brož.)
Internet : učebnice / J. Kukučka. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1999. - 165 s. + 1 příl. - (brož.)
Internet - standardy a protokoly / D. Naik. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 20, 302 s. - (brož.)

Internet &PARAGRAF& &PARAGRAF& &PARAGRAF / V. Smejkal. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 166 s. - (brož.)


Internet a konkurenceschopnost podniku : konference : sborník přednášek : Academia Centrum, Zlín 18.03.1999. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 141 s. - Fakulta managementu a ekonomiky,Zlín. - (brož.)
Internet s Windows 98 pro zelenáče / P. Satrapa. - Praha : Neokortex, 1999. - 208 s. - (brož.)
Italská kuchařka / K. Havlů. - České Budějovice : Dona, 1999. - 182 s., obr. příl. - (brož.)
Italská kuchyně : tradiční i nově upravené recepty pro každý den / Sestavil S. Challacombe. - Čestlice : Rebo, 1999. - 93 s. - (brož.)
Jak blufovat o motorismu / J. McManus. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1999. - 61 s. - (brož.)
Jak bydlet : průvodce světem bydlení. 3 / [Štěpánka Homolová] - 1. vyd. - Praha : Aslan, 1999. - 109 s. - (brož.)
Jak prezentovat firmu, produkt, sebe, názor.. / D. Rodryčová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 124 s. - (brož.)
Jak projít STK : automobil ve stanici technické kontroly a ve stanici měření emisí / J. Mach. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 127 s. - (brož.)
Jak se vařilo a žilo u Čapků / V. Vrbatová. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 85 s. - (váz.)
Jak vařit v mikrovlnce / odborná poradkyně S. Brown. - 2. vyd. - Praha : Ikar, 1999. - 72 s. - (váz.)
Jakost a informační systémy : sborník z workshopu : Brno, VUT 15.04.1999. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 65 s. - Brno, Fakulta strojní. - (brož.)
JavaScript : kompletní kapesní průvodce / R. Eisenmenger. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 303 s. - (brož.)
Jednoduché účetnictví : od roku 1999 / P. Kout, T. Líbal. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 143 s. + 1 tb. - (brož.)
JEEP in detail : Willys Jeep MA/MB in Czech Private Collections. Photo Manual for Modellers. pt. 1 / F. Kořán, J. Moštěk. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 84 s. - (brož.)
Jízdní řád Českých drah : platí od 30. 5. 1999 do 27. 5. 2000. 1999-2000. [1], České dráhy. - Praha : České dráhy, 1999. - Přeruš. str. - (Brož.)
Jízdní řád Českých drah : platí od 30. 5. 1999 do 27. 5. 2000. 1999-2000. [2], Morava a Slezsko. - Praha : České dráhy, 1999. - Přeruš. str. - (Brož.)
Jízdní řád pravidelné autobusové dopravy : platí od 30. 5. 1999 do 27. 5. 1999. 1999-2000. 7, Severní Morava a Slezsko. - [Praha] : [ČSAD], 1999. - Přeruš. str. - (Brož.)
Katalog skladovaných knih v České republice. 1996. - 1. vyd. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1996. - 193 s. - (brož.)
Katalog skladovaných knih v České republice. 1997. - 2. vyd. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1997. - 218 s. - (brož.)
Kdo je kdo v českém letectví 1998. - Praha : Aeromedia, 1998. - 114 s. - (brož.)
Když vaří andělé : nebeská jídla z italské kuchyně / Germana. - Vyd. 1. - Brno : MoBa, 1999. - 222 s. - (brož.)
Kochbuch : Spezialitäten der tschechischen Küche / [Verfassung Vladimír Doležal, Alena Doležalová, Věra Mikulová] - 2. Ausg. - České Budějovice : Dona, 1999. - 102 s., obr. příl. - (brož.)
Konstrukce pozemních staveb 31 : kompletační konstrukce : cvičení / V. Hájek, J. Šmejcký. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 125 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Korozivzdorné oceli a slitiny / V. Číhal. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 437 s. - (váz.)
Kosmetika : kosmetická ročenka. Oborový katalog. Kosmetika, nail design, kadeřnictví, vizážistika, parfumerie. 1999. - Praha : Maxdorf, 1999. - 320 s. - (váz.)
Kouřotěsnost požárních uzávěrů : směrnice pro navrhování a posuzování kouřotěsnosti požárních uzávěrů / Vypracoval J. Šefc. - Praha : MV-ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 1999. -19 s. - (Brož.)
Králičí a zaječí speciality / Z. Koten, P. Dvořák. - Vyd. 1. - Třebíč : Tempo, 1999. - 66 s. - (Brož.)
Krby. 2, Kompletní sestavy v moderních interiérech / V. Vlk. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1999. - 150 s., 18 obr. na příl. - (brož.)
Legislativa a kontrola potravin / T. Komprda. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 169 s. - (brož.)
Letecké společnosti. - Praha : Ekonomia, 1997. - 16 s. - (Brož.)
Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo včetně 2. aktualizace - Aktuální stav: Únor 1999 / I. Fürbacher... [et al.]. -Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - Aktuální stav: listopad 1998 - včetně 1. aktualizace / I. Fürbacher... [et al.].- Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Lidé a jídlo / V. Dvořáková-Janů. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1999. - 182 s. - (brož.)
Lineární obvody / M. Laipert, M. Vlček. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 139 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Linux - Dokumentační projekt : CD-ROM a instalační příručka / Sestavil J. Kasprzak. - Praha : Computer Press, 1998. - 36 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Logistický management : text a praktikum k vybraným problémům / P. Macurová, N. Klabusayová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 195 s. - Fakultaekonomická. - Katedra podnikohospodářská, Ostrava. - (brož.)
Machine Oriented Languages : Seminars / N. Sarkisjan. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 117 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Management : teorie a praxe v informační společnosti / L. Vodáček, O. Vodáčková. - 3., dopl. a rozš. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 291 s. - (brož.)
Management bank a bankovních obchodů / V. Polidar. - 2., aktualizované a rozš. vyd. - Praha : Ekopress, 1999. - 450 s. - (váz.)
Management organizační změny / J. Palán, H. Kotvová. - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1999. - 141 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Manažer a jeho čas : efektivní zacházení s časem (nejen pro manažery) / J. Urban. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 109 s. - (brož.)
Marketing v praxi : sborník prací z 1. mezinárodní konference. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 96 s. - Hospodářská fakulta. - Katedra marketingu, Liberec. - (brož.)
Maso pokaždé jinak / L. Nodl. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1999. - 30 s. - (brož.)
Matematické a statistické výpočty v Microsoft Excelu / Z. Šťastný. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 12, 254 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Matematické modely fyziologie výživy rostlin / L. Nátr. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 204 s. + 2 diskety. - Katedra fyziologie rostlin. - Přírodovědecká fakulta UK, Plzeň. - (brož.)
Materiály pro 1. až 3. ročník učebního oboru Kadeřník / E. Peterka, F. Kocourek, M. Podzimek. - 3., aktualizované vyd. - Praha : Imformatorium, 1999. - 119 s. - (brož.)

MEDSOFT '99 : sborník příspěvků : Pardubice 1999. - Praha : Tech-Market, 1999. - 150 s. - Český svaz vědeckotechnických společností, Praha. - (brož.)


Mein böhmisches Kochbuch / H. Salfellner. - 3. Ausg. - Prag : Vitalis, 1999. - 158 s. - (váz.)
MetaCreations Painter 5.0 a 5.5 : podrobná příručka / J. Chrustawczuk, P. Kočička. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 506 s. + 1 CD ROM. - (váz.)
Metalog Guide : váš průvodce dokonalou přípravou vzorků / L. Bjerregaard ...[et al.]. - 1. čes. vyd. - Brno : TSI System, 1999. - 111 s., 1 příl. - (brož.)
Microsoft Visual Basic 6.0 : příručka programátora. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 27, 820 s. - (váz.)
Microsoft Visual Basic Scripting : příručka programátora / G. Cornell. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 15, 278 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Microsoft Visual C++ 6.0 : příručka programátora / B. Zaratian. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 25, 614 s. + 1 CD ROM. - (váz.)
Microsoft Visual FoxPro 6.0 : příručka programátora. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 16, 785 s. - (váz.)
Might and Magic 6 : the Mandate of Heaven : oficiálná příručka strategie / T. Chapman. - Brno : Stuare, 1998. - 6, 398 s. - (brož.)
Milion menu : recepty mezinárodní kuchyně: milion kombinací pro nejnáročnější / R. Carrier. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 230 s. - (váz.)
Mistrovství v Delphi 3 / T. Miller, D. Powell ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 24, 1103 s. + 1 CD-ROM. - (váz.)
Mistrovství v Microsoft Office 97 CZ / M. Halvorson, M. Young. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 20, 818 s. - (váz.)
Mleté maso : 100 receptů : vynikající levné pokrmy z celého světa včetně pokrmů z krůtího a jehněčího mletého masa. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 96 s. - (váz.)
Modelling of Thermal Properties and Behaviour of Foods during Production, Storage and Distribution : Proceedings of a Conference : Prague 23.06.1997-25.06.1997. - Prague : Czech TechnicalUniversity, 1997. - 264 s. - Faculty of Mechanical Engineering, Prague. - (váz.)
Moderní řízení nákupu podniku / J. Tomek, J. Hofman. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 276 s. - (brož.)
Moderní sekretářská praxe : praktická příručka pro sekretářky, asistentky a vedoucí sekretariátu. Základní dílo včetně 7. aktualizací - stav: listopad 1998 / R. Zuzák... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Modré stránky : specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky. 1999. Jaro. - 12. vyd. - Praha : Agentura Modré stránky, 1999. - 95 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Money 2000 : ekonomický systém pro Windows : pracujeme s programem Money 2000 : praktická příručka pro Vaši práci / M. Cígler. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 14, 485 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
My havrani umazaní aneb Veselé havířské příběhy pokračují / J. Jiskra, O. zelinger. - Příbram : Rudné doly, 1999. - 71 s. - (Váz.)
Nakládání s odpady ve zdravotnických a jim podobných zařízeních / M. Zimová, D. Římanová. - Vyd. 1. - Praha : Polygon, 1999. - 237 s. - (brož.)
Napájení elektronických zařízení / V. Novotný, P. Vorel, M. Patočka. - Vyd. 1. - Brno : Ústav radioelektroniky FEI VUT, 1999. - 129 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.)
Nájemníci versus pronajímatelé / S. Křeček. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 190 s. - (brož.)

Náklady a kalkulace : sbírka úloh k základnímu kurzu NKC / D. Dluhošová ... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 80 s. - Ekonomická fakulta,Ostrava. - (brož.)


Návod na aplikaci EN 45001 a ISO/IEC Guide 25 v oblasti zkoušení elektromagnetické kompaktibility (EMC). - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 13 s. - Český normalizační institut,Praha. - (Brož.)
Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami / P. Zítek, A. Víteček. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 165 s. - (brož.)
Nejvýkonnější ruční zbraně celého světa / R. Adam. - Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 128 s. - (váz.)
Nekonvenční metody obrábění / R. Morávek. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 102 s. - Fakulta strojní, Plzeň. - (brož.)
Nekonvenční technologie : učebnice / S. Karafiátová, I. Langer. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 164 s. - (brož.)
Neodolatelné sušenky a jiné trvanlivé pečivo / A. Wilson. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. - (brož.)
Německý obchodní dopis se vzorovými dopisy / [Jan Měšťan] - 2., dopl. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 89 s. - (brož.)
Nízkoenergetické domy / O. Humm. - 1. čes. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 353 s. - (váz.)
Notičky mezi vánočním cukrovím / J. Bezděk, H. Bezděková. - 1. vyd., dotisk. - Plzeň : Hra, 1998. - Nestr. - (brož.)
Novell NetWare 5 : podrobná příručka / O. Přichystal. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 19, 616 s. - (brož.)
Novell NetWare 5 - kompendium / D. Čečelský. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1999. - 656 s. + 1 CD. - (váz.)
Nové podkroví / U. Kollmorgen. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 127 s. - (váz.)
Nové Údolí : (vyprávění nejen o kolejích přes hranici) / R. Kozák. - Sušice : Radovan Rebstöck, 1999. - 63 s. - (brož.)
Obchodní katalog knih. - 4. vyd. - Praha : Jan Kanzelsberger, 1997. - 730 s. - (váz.)
Objektově orientované programování v Pascalu : od Turbo Vision k Delphi / Z. Raida. - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 160 s. - (brož.)
Ocelové konstrukce 10 : normy / J. Studnička. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 103 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Ochranná pásma zdrojů podzemních vod : zhodnocení pilotních projektů a metodiky stanovení. - Brno : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 131 s. - Odborná skupinapodzemní vody, Brno. - (brož.)
Odkapávání hmot z podhledů stropů a střech : směrnice pro hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech / Vypracoval P. Neudert. - Praha : MV-ředitelství Hasičského záchranného sboruČR, 1999. - 24 s. - (Brož.)
Odvary z bylin a jiné nápoje / P. Dvořák. - 1. vyd. - Třebíč : Tempo, 1999. - 111 s. - (Brož.)
Okřídlená smrt : pohled do zákulisí vývoje nacistických bojových raket / V. Nejtek. - Vyd. 2., (v Akcentu 1.). - Třebíč : Akcent, 1999. - 296 s., 28 obr. na příl. - (váz.)
Omáčky a dresinky / A. Wilson. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. - (brož.)
Organizace, vedení a účtování pokladny / P. Novotný. - Praha : Bilance, 1999. - 87 s. - (Brož.)
Paleta nápadů pro malé výtvarníky / S. Lynn, D. James. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 92 s. - (váz.)

Paleta nápadů pro velké výtvarníky / H. Tofts, A. Owen. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 126 s. - (váz.)


Patentové informace na Internetu / D. Pičman. - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad patentového vlastnictví, 1999. - 120 s. - (brož.)
Personální management / M. Armstrong. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 963 s. - (váz.)
Pěstování a užití krytokořenného sadebního materiálu : sborník referátů z mezinárodní konference : Trutnov 26.05.1999-28.05.1999. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. -90 s. - Lesnická a dřevařská fakulta - Ústav zakládání a pěstění lesů, Brno. - (brož.)
Pětijazyčný slovník odborných výrazů z oboru projektování, organizace a ekonomiky výrobních procesů / J. Smetana ... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 130 s. - Fakulta strojní. - Katedra mechanické technologie, Ostrava. - (brož.)
PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce / J. Kosek. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 490 s. - (brož.)
Pizzy a zapékané tousty / A. Wilson. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. - (brož.)
Píšu, píšeš, píšeme : učebnice psaní na elektronickém psacím stroji pro děti mladšího školního věku a děti s tělesným postižením / P. Hennhoferová. - Vyd. 1. - Praha : Tech-Market, [asi 1998]. - 49 s. - (brož.)
Plynárenství. - [Praha] : [Economia], 1997. - 8 s. - (Brož.)
Plynovody a přípojky z polyetylenu : technická pravidla. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1999. - 26 s. - (Brož.)
Počítačová grafika v předtiskových operacích / M. Fribert. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 60 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra polygrafie a fotofyziky,Pardubice. - (brož.)
Počítačové sítě a jejich aplikace / F. Kállay, P. Peniak. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 311 s. - (brož.)
Podnik a životní prostředí. 1. aktualizace / M. Wittner... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Podřipsko a jeho místní dráhy / T. Čech, J. Wagner, J. Velín. - Praha : MINILOCO, 1997. - 36 s. - (brož.)
Pokrmy na roštu / A. Wilson. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. - (brož.)
Polévky / A. Wilson. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. - (brož.)
Polévky / J. Horecká. - Ostrava : Knižní expres, [asi 1999]. - 95 s., obr. příl. - (brož.)
Polygrafie : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala I. Chalupová. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 14 s. - (brož.)
Pomazánky, saláty doma i na chalupě / I. Abrahamová. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 93 s., obr. příl. - (brož.)
Populous: The Beginning : oficiální příručka strategie / M. Tyler, J. Rennie. - Brno : Stuare, 1999. - 268 s. - (brož.)
Poradenství. - [Praha] : [Economia], 1997. - 19 s. - (Brož.)
Postup při zpracování účetní závěrky v podvojném účetnictví / M. Kopřivová. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 134 s. - (brož.)
Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: duben 1999 včetně 2. aktualizace / H. Kowandová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)

Potravinářské výrobky pro mikrovlnný ohřev : metodická příručka k vývoji a výrobě / J. Houšová, K. Hoke, I. Korečková. - Praha : Výzkumný ústav potravinářský, 1999. - 77 s. - (brož.)


Potravinářství. 5 / L. Benešová... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 135 s. - (brož.)
Potrubí z plastů pro učební obor Instalatér / D. Kopačková, T. Záboj, M. Hartl. - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Informatorium, 1999. - 159 s. - (brož.)
Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních : technická pravidla. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1999. - 10 s. - (Brož.)
Použití technických plynů pro plnění balónků : technická pravidla. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1999. - 11 s. - (Brož.)
Povodeň Dobré : 23. 7. 1998. - 1. vyd. - Dobré : SEN, 1999. - 31 s. - (brož.)
Povodňové škody : stanovení potencionálních škod způsobených povodněmi. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 128 s. - (brož.)
Poznatky a zkušenosti z výstavby, provozu, měření a garančních zkoušek fluidních kotlů v ČR 1998 : seminář. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1999. - Přeruš. str. - Fakulta strojní. - Katedra energetiky, Ostrava. - (brož.)
Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo : technická pravidla. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1999. - 18 s. - (Brož.)
Pracujeme s elektrickým ručním nářadím : obrábění dřeva a dalších materiálů / J. Tůma. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 123 s. - (brož.)
Pracujeme se dřevem : jak porozumět dřevu / M. Patřičný. - 2. rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 85 s. - (brož.)
Praktická kuchařka / L. Vlachová. - Vyd. 3. - Praha : Svoboda, 1998. - 399 s. - (váz.)
Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo - stav: říjen 1998 - včetně 3. aktualizací / B. Beneš... [etal.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 disketa, 1 příl. - (brož.)
Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo - Stav: duben 1999 - včetně 5. aktualizací / B. Beneš... [etal.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 4 diskety, 1 příl. - (brož.)
Praktické aspekty samočinně se nastavujících regulátorů: algoritmy a implementace / V. Bobál ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1999. - 242 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Pražský porcelán / [Michaela Holznerová] - Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 1999. - 57 s. - (brož.)
Právní otázky fúzí, holdingů, koncernů a jiných forem propojení podniků. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 196 s. - (brož.)
Problematika regionální dopravy : sborník příspěvků 5. mezinárodního kolokvia : [5. ŽELVRS '99]. Praha 18.03.1999 / [odpovědný redaktor Jaromír Široký] - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 59 s. + 1 příl. - Nadace Jana Pernera. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.)
Problematika zpracování a využití kalů z ČOV. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 132 s. - (brož.)
Problémy s Windows 98 a jak na ně : odpovědi na více než 400 nejčastějších dotazů / M. Matthews, C. Matthews. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 371 s. - (brož.)
Průmyslové technologie a životní prostředí : sborník 1. celostátní konference se zahraniční účastí : Ostrava 05.05.1999-06.05.1999. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 205 s. - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, Ostrava. - (brož.)

Průvodce podnikatele : jednoduché účetnictví (1999-2000) / V. Ptáčková. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1999. - 218 s. - (brož.)


Přebíjení střeliva do krátkých a dlouhých kulových zbraní / P. Leitner. - 1. vyd. - Mimoň : Ofseta Plus, 1999. - 199 s. - (brož.)
Přepěťové ochrany v elektrických instalacích do 1000 V / Z. Rous. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1999. - 148 s. - (brož.)
Příručka strojního inženýra : obecné strojní části 1 / S. Hosnedl, J. Krátký. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 58, 313 s. - (brož.)
Public relations: komunikace v konfliktních a krizových situacích / P. Němec. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 125 s. - (brož.)
Radiolokace a radionavigace / K. Hanousek. - Vyd. 1. - Brno : Ústav radioelektroniky FEI VUT, 1999. - 106 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.)
Rádce moderní ženy : půvab = zdraví : komplexní péče o pleť, vlasy a nehty / L. Flyn McCarthy. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 204 s. - (váz.)
Recepty našich babiček : oblíbené polévky a omáčky, maso na talíři, zelenina a houby a sladké na závěr / J. Kareš. - Praha : Agentura VPK, 1999. - 29 s. - (brož.)
Recycling '99 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin : sborník přednášek konference : Brno 18.03.1999-19.03.1999 / [sestavil Miroslav Škopán] - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 89 s. - Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice, Brno. - (brož.)
Registr Microsoft Windows 98 : konfigurujeme a vylaďujeme operační systém / G. Born. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 14, 425 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Restaurační minipivovary v České republice / [Veronika Čapková, Petr Janík, Václav Potěšil] - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 1999. - 80 s. + 1 mp. - (brož.)- (váz.)
Rozumíme současné tržní ekonomice? : základní studijní materiál pro distanční studium / P. Hejtman. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 210 s. - Pedagogická fakulta.- Katedra společenských věd, České Budějovice. - (brož.)
Rozvod plynu a jeho použití : učební texty odborného kurzu podle TPG 927 01 (A, B6, B7, B8) / J. Pertlík. - 2. aktual. vyd. - Praha : GAS, 1999. - 115 s. - (brož.)
Ryby a plody moře / A. Wilson. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. - (brož.)
Ryby pro slavnostní příležitosti / M. Štěpnička. - České Budějovice : Dona, 1999. - 116 s., obr. příl. - (brož.)
Rýže / A. Wilson. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. - (brož.)
Řešení vodohospodářských staveb v roce 1999 : 14. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře : sborník : Kutná Hora 04.1999. - 1. vyd. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 1999. - 148 s. -(brož.)
Řídící systémy se znalostní bází / M. Pokorný. - 1. vyd., dotisk. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1999. - 123 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.)
Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo včetně 7. aktualizací - stav: říjen 1998 / A. Fiala... [et al.]. - Praha :Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - stav: květen 1999 včetně 9. aktualizací / A. Fiala... [et al.]. - Praha: Dashöfer, [1999]. - Přeruš. str. - (brož.)
Řízení lidských zdrojů v podniku / V. Slavíček. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 125 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)
Řízení podniku a řízení IS/IT v informační společnosti / J. Dohnal, J. Pour. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 118 s. - Fakulta informatiky a statistiky. - Katedrainformačních technologií, Praha. - (brož.)

S počítačem k maturitě : pro střední školy : Windows 95, 98, Word, Excel, INTERNET, E-mail, jazyk HTML, technologie tisku, CD-ROM, DVD, sítě, počítačová grafika, viry / P. Navrátil. - Vyd. 1. - Prostějov : Computer Media, 1999. - 166 s. - (brož.)


Saláty a studené pokrmy / A. Marienková. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 109 s. - (váz.)
18. Seminář odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku : sborník prací semináře s mezinárodní účastí : Miloňov 14.09.1998-18.09.1998. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 185 s. - Fakulta technologická. - Katedra matematiky, Zlín. - (brož.)
Seřízení regulátorů metodou inverze dynamiky / M. Vítečková. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1998. - 54 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
7. sešit katedry teoretické elektrotechniky : Ostrava 22.04.1998 / [redaktor Jaromír Kijonka] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 59 s., obr. příl. - Fakultaelektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.)
8. sešit katedry teoretické elektrotechniky : Ostrava 27.11.1998 / [redakce Jaromír Kijonka] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 61 s. - Fakulta elektrotechniky ainformatiky. - Katedra teoretické elektrotechniky, Ostrava. - (brož.)
9. sešit Katedry teoretické elektrotechniky : Ostrava 21.04.1999 / redakce J. Kijonka. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 114 s. - Fakulta elektrotechniky ainformatiky. - Katedra teoretické elektrotechniky, Ostrava. - (brož.)
"Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences" : 7th Bilateral Czech/German Symposium : Liblice 13.04.1999-15.04.1999 / [Jitka Jírová] -[Prague] : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 80 s. - Institute of Theoretical and Applied Mechanics, [Prague]. - (váz.)
Síť TEN-155 : podklady k semináři : Praha 07.04.1999. - 1. vyd. - [Praha] : Cesnet, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Skenery a skenování / J. Pecinovský, R. Pecinovský. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 121 s. - (brož.)
Skořepiny : doplňkové skriptum / J. Šejnoha, J. Bittnarová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 82 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Skunčí dílny firmy Lockheed : prvních padesát let : 1943-1993 / J. Miller. - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 1999. - 220 s. - (váz.)
Slovenské Windows 98 / J. Foršt. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 117 s. - (brož.)
Slovinsko : místo vhodné k investování, zřizování společností, zahraniční investice, zdanění. - Praha : Svoboda, 1999. - 34 s. - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha. - (brož.)
Sluneční strategie : politika bez alternativy / H. Scheer. - Praha : Nová Země, 1999. - 284 s. - (brož.)
Soubor rizik ve stavebnictví. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. - 44 s. - (Brož.)
Soustruh pro domácí dílnu / L. Valouch. - 2., dopl. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 101 s. - (brož.)
SQL : kompletní kapesní průvodce / M. Šimůnek. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 247 s. - (brož.)
Starcraft : oficiální příručka strategie / B. Farkas. - Vyd. 1. - Brno : Stuare, 1998. - 7, 246 s. - (brož.)
Staročeské recepty : tradiční i zapomenuté / M. Mayer. - Praha : Agentura VPK, 1999. - 89 s., obr. příl. - (brož.)
Stavebnictví České republiky za leden až prosinec 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 52 s. - Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky, Praha. - (Brož.)

Stavební fyzika I : urbanistická, stavební a prostorová akustika / J. Vaverka ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 343 s. - VUT, Brno. - (váz.)


Sto receptů čínské kuchyně / K. Koudelka. - 2. vyd. - Praha : Saturn, 1998. - 93 s. - (brož.)
Sto receptů indické kuchyně : kořeněná jídla orientální chuti / V. Miltner. - Praha : Saturn, 1998. - 97 s. - (brož.)
Sto receptů na domácí moučníky : pro den všední i sváteční / K. Solařová. - Praha : Saturn, 1998. - 93 s. - (brož.)
Sto receptů na saláty : ze zeleniny a ovoce / N. Řepásková. - 2. vyd. - Praha : Saturn, 1998. - 94 s. - (brož.)
Sto receptů na zavařování : zeleniny a ovoce / H. Sedláčková-Páčová. - 2. vyd. - Praha : Saturn, 1998. - 94 s. - (brož.)
Sto receptů pro mikrovlnné trouby : vyzkoušené domácí recepty / K. Koudelka. - 2. vyd. - Praha : Saturn, 1998. - 93 s. - (brož.)
100 receptů pro mlsné jazýčky 1 / B. Holeček. - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : V.Křesálek, 1996. - 30 s. - (brož.)
Sto receptů z králíka : zdravě a chutně / L. Vlachová. - 2. vyd. - Praha : Saturn, 1998. - 94 s. - (brož.)
Sto receptů z ryb a plodů moře : krevety, mušle, krabi, sépie, ryby / J. Boulová. - 2. vyd. - Praha : Saturn, 1998. - 96 s. - (brož.)
Střípky z bretaňské kuchyně / [Petr Haimann] - Brno : SŠUŘ, [asi 1999]. - Nestr. - (brož.)
Studny místního zásobování vodou v lesním a vodním hospodářství, zemědělství a komunální sféře / M. Chalupa. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 1999. - 102 s. - Ministerstvozemědělství ČR, Praha. - (brož.)
Svařování v železniční dopravě '99 : sborník přednášek odborného semináře : Česká Třebová 09.03.1999-11.03.1999 / [odpovědný redaktor Jaroslava Machalíková] - Vyd. 1. - Pardubice : UniverzitaPardubice, 1999. - 155 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.)
Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 1. Sv. 1. Část 1. Sv. 1. Část 2, Úvod do systému, Obchodněprávní vztahy a pracovněprávní vztahy, Silničnídoprava a mezinárodní smlouvy s ní související / J. Kyncl ... [et al.]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 107 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.)
Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 2. Část 4. Sv. 2. Část 5, Technická základna, Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu údržbě aopravách vozidel / V. Uhříček ... [et al.]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 75 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.)
Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 2 (příloha). Část 3, Ceny, daně, daňové řízení, poplatky, pojištění a celní řízení / O. Kotvald ... [et al.]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 123 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (Brož.)
Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 3. Sv. 3. Část 1. Sv. 3. Část 2, Otázky zkušebních testů, Prokazování odborné způsobilosti silničníchdopravců podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění změn a doplňků k 1. 4. 1998, Návrh obsahu zkoušky pro získání způsobilosti řidičů taxislužby / J. Kyncl. - Pardubice : Univerzitapardubice, 1999. - 160 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.)
Systémy, procesy a signály II / P. Vavřín, P. Jura. - Vyd. 2. - Brno : Vutium, 1999. - 130 s. - (brož.)
Škola střihů sukně / J. Kocurková. - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 1999. - 71 s. - (brož.)

Tabulky materiálů pro strojírenství. Část 1, Kovové materiály - železné kovy / R. Kříž, J. Trčka. - Ostrava : Montanex, 1999. - 349 s. - (váz.)


Tank Tiger / R. Ford. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 96 s. - (váz.)
TD 2000 - Diagon '99 : mezinárodní konference : sborník přednášek : Academia centrum, Zlín 20.04.1999-21.04.1999 / [odpovědný redaktor Vlastimil Olivka] - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 248 s. - Fakulta technologická. - Academia centrum, Zlín. - (brož.)
Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení : mezinárodní konference : [DIAGO "99"]. Ostrava 03.02.1999-04.02.1999 / Sestavil F. Helebrant... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská -Technická univerzita, 1999. - 280 s. - Asociace technických diagnostiků České republiky, Zlín. - (váz.)
Technická dokumentace : didaktické testy / J. Klimeš. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 108 s. - (brož.)
Technika stlačeného vzduchu / A. Liška, P. Novák. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 361 s. - (brož.)
Technologie a programování CNC strojů / E. Svoboda. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 100 s. - (brož.)
Technologie dopravy I / J. Daněk. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 114 s. - Fakulta strojní. - Institut dopravy, Ostrava. - (brož.)
Technologie pro spalování biomasy : sborník přednášek z konference : [1. Mezinárodní veletrh zemědělství, chovatelství a potravinářství PRAGAAGRO 99]. Praha 26.04.1999. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 1999. - 68 s. - Česká zemědělská univerzita. - Technická fakulta, Praha. - (brož.)
TEN-34 CZ : závěrečná zpráva o řešení projektu / Hlavní řešitel projektu J. Gruntorád. - 1. vyd. - Praha : Cesnet, 1999. - 140 s. - (brož.)
Teorie účetnictví : pro posluchače oboru PaE, PaA / A. Valder. - Vyd. 4. - Praha : Credit, 1999. - 120 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedraobchodu a financí, Praha. - (brož.)
Tepelné izolace domů a bytů / R. Šubrt. - 2. rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 86 s. - (brož.)
Teplo ze slunce a země : energeticky úsporné topné systémy s podzemními zásobníky tepla, slunečními absorbéry a tepelnými čerpadly / H. Schulz. - 1. čes. vyd. - Ostrava : HEL, 1999. - 132 s. - (brož.)
Textil a oděvnictví : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala L. Burešová. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 23 s. - (brož.)
Těstovinová kuchařka / A. Doležalová. - České Budějovice : Dona, 1999. - 101 s., obr. příl. - (brož.)
Těstoviny / A. Wilson. - Praha : Slovart, 1999. - 64 s. - (brož.)
Těžké opevnění Odra - Krkonoše. Díl 1, Projekce a výstavba / J. Novák. - 1. vyd. - Jablonné nad Orlicí : Jiří Novák, 1999. - 109 s. - (brož.)
Tipy a triky jak se co jí / H. Bareiss. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1999. - 126 s. - (váz.)
Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé / S. Kim. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 162 s. - (brož.)
1001 tipů a triků pro Microsoft Windows NT 4 Server / B. Cafourek, J. Břehovská. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 9, 433 s. - (brož.)
Tschechische Küche / H. Gajdoštíková. - 3. Aufl. - Praha : Jan Kanzelberger, 1999. - 111 s., obr. příl. - (váz.)
Tupolev : muž a jeho letadla / P. Duffy, A. Kandalov. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 231 s. - (váz.)

Tvorba aplikací v Microsoft Outlook 98 : strategie a příklady tvorby týmových aplikací v programu Microsoft Outlook 98. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 30, 429 s. + 1 CD-ROM. -(brož.)


Učebnice pro autoškoly : souhrn základních vědomostí z konstrukce, údržby a zásad bezpečné jízdy pro řidičské oprávnění skupin C, D, E / P. Chvátal. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Vogel Media, 1998. - 251 s. - (Brož.)
Učebnice pro autoškoly : souhrn základních vědomostí z předpisů o silničním provozu. Nové testy pro ověření znalostí předpisů ve znění platném od 1.8.1998. Díl 1 / P. Bušta, J. Rada. - 4. vyd. - Praha : Vogel Media, 1998. - 159, 86 s. - (brož.)
Učebnice pro autoškoly : souhrn základních vědomostí z konstrukce a údržby motorového vozidla, teorie jízdy, zásad bezpečné jízdy a zásad první pomoci. Skupina B. Díl 2 / J. Bajgar ...[etal.]. - 1. vyd. - Praha : Vogel Media, 1996. - 150 s. - (Brož.)
Učebnice pro autoškoly pro skupinu A (M) : souhrn základních vědomostí z teorie jízdy, zásad bezpečné jízdy a údržby motocyklu / J. Bajgar. - 1. upr. vyd. - Praha : Vogel Media, 1998. - 74 s.- (Brož.)
Ukrajina : nařízení o realizování tendrů ve stavebnictví. - Praha : Svoboda, 1999. - 31 s. - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha. - (brož.)
Umíte hospodařit se svými penězi ve firmě? / D. Čapková, M. Konečný, M. Režňáková. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 118 s. - Podnikatelská fakulta, Brno. - (brož.)
Unreal : oficiální příručka strategie / J. Bell. - Brno : Stuare, 1998. - 7, 193 s. - (brož.)
Určování hodnoty firem / M. Mařík. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1998. - 206 s. - (váz.)
Utilisation of Coal. Trends towards Development : An Analytical Study Report / V. Roubíček, J. Buchtele. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 50 s. - (brož.)
Účetnictví : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů podle stavu k 11. 3. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 144 s. - (brož.)
Účetnictví : finanční účetnictví pro podnikatelské subjekty / H. Hanušová, A. Kocmanová. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 230 s. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Účetnictví : pro obchodní akademie. Část 2 / D. Chromá. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 159 s. - (brož.)
Účetnictví bank / M. Janasová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - Přeruš. str. - Fakulta ekonomická. - Katedra účetnictví, Ostrava. - (brož.)
Účetní data v rukou manažera / J. Sedláček. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 9, 195 s. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů Fiat Bravo/Brava : zážehové motory od 9/95, vznětové motory od 1/97 / H. Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 328 s. + 3 příl. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů Mazda 323 Compact/Limuzína/Hatchback/Kombi : zážehové motory 1985-1994, vznětové motory 1986-1990 / H. Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 315 s. +5 příl. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů Opel Vectra B : zážehové motory, vznětové motory od 10/95 / H. Etzold. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 311 s. + 5 příl. - (brož.)
Údržba a opravy automobilů Seat Ibiza/Cordoba od 1993 : zážehové motory, vznětové motory / [Hans-Rüdiger Etzold] - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 259 s. - (brož.)

Údržba a opravy automobilů Škoda Favorit, Forman, Pick up / J. Andrt, T. Malina. - 6., opr. vyd. - Praha : T. Malina, 1999. - 486 s. + 6 příl. - (váz.)


Úspěšné metody personálního managementu : optimální nasazování personálu, metody stupňující motivaci a efektivní manažerské techniky. Základní dílo včetně 6. aktualizace - Stav: Duben 1999 / J. Stýblo... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety. - (brož.)
Úvod do teoretické informatiky / A. Koubková, J. Pavelka. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 1998. - 4, 123 s. - (brož.)
Vedení mateřské školy. 8. aktualizace / V. Kubát... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Velká kniha o vypalování CD / M. Bartoň. - [Brno] : Unis, 1999. - 237 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Vizuální hodnocení svarových spojů plastů : technická pravidla. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1999. - 20 s. - (Brož.)
Voda - země - život / V. Myslil ...[et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 85 s., obr. příl. - (brož.)
Voda v zahradě / T. Helberg. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 215 s. - (váz.)
Voda, zahrada a vodní rostliny / G. Kliková, Z. Pavelková. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 91 s. - (brož.)
Vodovody, kanalizace a vodní toky ČR v roce. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 17 s. - (Brož.)
VRML 97 : laskavý průvodce virtuálními světy / J. Žára. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 11, 238 s. - (brož.)
Vybrané problémy moderní rádiové komunikace : specializované přednášky / J. Svačina ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Ústav radioelektroniky FEI VUT, 1999. - 2, 272 s. - Fakulta elektrotechnikya informatiky, Brno. - (brož.)
Vyjadřování nejistot měření při kalibracích. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1997. - 21 s. - Český normalizační institut, Praha. - (Brož.)
Vytápění domů a bytů 2 / J. Dufka. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 93 s. - (brož.)
Využití akustických metod při hodnocení materiálů '98 : sborník z Česko-Slovenského semináře : Praha 01.12.1998 / Editorka Z. Trojanová. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1998. - 55 s. -(brož.)
Využití moderních heuristických metod v rozvrhování : obor Technická kybernetika / M. Šeda. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 30 s. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Výroba dýh a překližovaných materiálů I / P. Král, J. Hrázský. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 142 s. - (brož.)
Výrobní stroje tvářecí a svářecí / J. Koukal, R. Březina. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 108 s. - Fakulta strojní. - Katedra mechanické technologie,Ostrava. - (brož.)
Vývojové trendy užití uhlí / V. Roubíček, J. Buchtele. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 50 s. - (brož.)
Vzorové obchodní dopisy : česko-německá obchodní korespondence. - Praha : Profess Consulting, 1999. - 198 s. + 1 disketa, 1 CD ROM. - (brož.)
Vzory korespondence s finančními úřady / P. Prudký, M. Lošťák. - Olomouc : Anag, 1999. - 180 s. - (brož.)
Vzory žádostí a jiných podání, rozhodnutí a opatření podle stavebního zákona / S. Adamec, J. Doležal. - 3. aktualiz. a rozš. vyd. s poznámkami. - Praha : Rhodos, 1999. - 249 s. - (brož.)

Westland Wessex : HAS.1, HAS.3, HAS.31, HC.2, HAR.2, HCC.4, HU.5, Mk.50 Srs / [text Michal Ovčáčík, Karel Susa] - 1st ed. - Prague : Mark I, 1998. - 38 s., 1 obr. příl. + 1 příl. - (brož.)


Win32 API - průvodce vývojáře : kompletní reference programátora pro Windows 95 a Windows NT. Sv. 3 / [Richard J. Simon, Michael Gouker, Brian C. Barnes] - 1. vyd. - [Brno] : Unis, 1999. - S.1423-1800. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Windows NT pro administrátory a vývojáře : oficiální průvodce architekturou a jádrem operačního systému / D. Solomon. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 10, 476 s. - (váz.)
Wireless Phones and Health : Scientific Progress / Edited by G. Carlo. - Boston : Kluwer Academic Publishers, 1998. - 8, 413 s. - (váz.)
Wok : chutné, kořeněné a rychlé pokrmy opečené za stálého míchání, smažené i dušené speciality / Ilustrace C. Sopwith. - Čestlice : Rebo, 1999. - 95 s. - (brož.)
Z mrazničky do mikrovlnky / L. Vlachová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1999. - 31 s. - (brož.)
Začínáme s Windows 3.1 CZ / J. Vanžura. - 1. vyd., dotisk. - České Budějovice : Kopp, 1995. - 237 s. - (brož.)
Zařízení se slunečními kolektory : návody ke svépomocné stavbě systémů pro ohřev vody využitím energie Slunce / F. Mittermair, W. Sauer, G. Weisse. - 1. čes. vyd., dotisk. - Ostrava : HEL, 1999. - 88 s. - (brož.)
Základní zásady Baťova systému pro podnikatele a vedoucí pracovníky : (studie) / Z. Rybka. - Praha : Edice TOKO A/S, 1999. - 76 s., obr. příl. - (brož.)
Základy automatizace pro bakalářské studium / R. Prokop. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 52 s. - Fakulta technologická, Zlín. - (brož.)
Základy CNC obráběcích strojů / V. Bartoš... [et al.]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 59 s. - (brož.)
Základy české normy pro obchodní písemnosti / M. Kaďůrková. - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Veronika, 1999. - 23 s. - (brož.)
Základy kontrolní činnosti / M. Prokůpková. - Praha : Bilance, 1999. - 118 s. - (Brož.)
Základy silnoproudé elektrotechniky / J. Janoušek, V. Suchánek. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 154 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Zbožíznalství I : pro obchodní akademie a ostatní střední školy / K. Cvrček ...[et al.]. - 4. vyd., ve Fortuně 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 196 s. - (brož.)
Zbožíznalství 2 : pro obchodní akademie a ostatní střední školy / K. Cvrček, V. Chalupný, J. Kynčil. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 208 s. - (brož.)
Zdravé bydlení : zdravě stavět a modernizovat : osvědčené materiály a konstrukce / H. Fischer-Uhlig. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 151 s. - (Ikar ; váz.)- (Euromedia Group ; váz.)
Ze zahrádky do kuchyně / L. Filipová. - 1. vyd. - Praha : ALQ Plus, 1999. - 31 s. - (brož.)
Zelené koření / A. Wilson. - Praha : Slovart, 1999. - 63 s. - (brož.)
Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením : sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře : Ostrava 12.02.1999 / Odborný garant semináře J. Aldorf, D. Janíček. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 96 s. - Fakulta stavební. - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Ostrava. - (váz.)
Zpracování obilovin a olejnin / M. Pelikán. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 148 s. - (brož.)
Zrcadlení : výběr z pořadu Knihovnička Radia Proglas / J. Blažke. - Vyd. 1. - Brno : Proglas, 1999. - 149 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist