Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - I. Přírodní vědy

za květen-červen 1999

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [143], Chemica. 37. - 1st Ed. - Olomouc : The Palacký University, 1998. - 95 s. - (brož.)
Adsorptionsstrukturen von Wasserstoff auf kubisch-raumzentrierten Übergangsmetallen : eine Untersuchung mittels Beugung langsamer Elektronen / M. Arnold. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 1,152 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Advances in Chemical Physics. Vol. 109 / edited by I. Prigogine, S. Rice. - New York : John Wiley, 1999. - 9, 581 s. - (váz.)
Advances in Physical Organic Chemistry. Vol. 31 / edited by D. Bethell. - London : Academic Press, 1998. - 9, 416 s. - (váz.)
Aktuální otázky vodárenské biologie : sborník z 15. semináře : Praha 03.02.1999-04.02.1999. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 172 s. - (brož.)
Die Alkanhydroxylase aus Acinetobacter sp. ADP1: Identifikation von alkM und Regulation der Expression durch den Transkriptionsaktivator AlkR / A. Ratajczak. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. -3, 94 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Analyse struktureller Änderungen am Tetracycling Repressor / B. Tiebel. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 3, 89 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Analytická geometrie druhé generace / P. Vopěnka. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 188 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Analytische Verfahren zur Bestimmung des Benzol-Metaboliten trans,trans-Muconsäure in Harn sowie phenolischer Metabolite der BTX-Aromaten in Plasma - Entwicklung und Anwendung für das BiologischeMonitoring / D. Rauscher. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 8, 220 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Analýza organických látek v životním prostředí : sborník přednášek ze semináře : Komorní Lhotka 09.11.1999-12.11.1998. - Český Těšín : 2 THETA, 1999. - 222 s., tb. - (brož.)
Aplikace molekulární genetiky v klinické praxi / M. Korabečná. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 48 s. - (brož.)
Aplikovaná mechanika '99 : konference pro studenty postgraduálního doktoranského studia a mladé vědecké pracovníky : Brno 16.03.1999-18.03.1999 / [editoři Vladimír Fuis, Lubomír Houfek] -Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 247 s. - Fakulta strojní. - Ústav mechaniky těles, Brno. - (brož.)
Approximate Analysis Methods for Stochastic Process Algebras / V. Mertsiotakis. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 12, 212 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Bakteriální a mykotické infekce ptáků / V. Jurajda. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 163 s. - Fakulta veterinárního lékařství. - Klinika aviárních chorob,Brno. - (brož.)
Bibliografie chráněných částí přírody v ČR za rok : anotované záznamy. 1996 / M. Maršáková-Němejcová, M. Ptáčníková. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1998. - 219 s. - Odbordokumentace, Praha. - (brož.)
Biochemie na Přírodovědecké fakultě MU : 45 let z pohledu pamětníka / L. Skurský. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 27 s. - (brož.)
Biologicky aktivní peptidy 6 : vědecká konference : Praha 21.04.1999-23.04.1999. - Praha : ÚOCHB AVČR, 1999. - 59 s. - (brož.)
Biologie - Ekologie. Č. 4-5. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 161 s. - (brož.)

Bohemia centralis. 25. - Vyd. 1. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997. - 158 s., 14 obr. na příl. - (brož.)


Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn und des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege im Landschaftsverband Rheinland und des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande.Bd. 196. 1996. - Köln : Böhlau, 1997. - 949 s. - (váz.)
Bydlí s námi had : průvodce pro mladé chovatele / text M. Fokt. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 31 s. - (brož.)
Cadmium und andere anorganische Kontaminanten in Böden und Sedimenten der Küstenregion der Republik Togo: Eine geochemische Studie / K. Gnandi. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 17, 181 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Cadmiumsulfid-katalysierte Photoadditionsreaktionen von Azobenzol - Mechanistische Aspekte / A. Reinheimer. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 4, 199 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Charakterisierung und Reaktionsverhalten technischer Katalysatoren am Beispiel der Hydrierung von Kohlendioxid an Cobalt- und der partiellen Oxidation von Methanol an Silberkatalysatoren / M.Voss. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 344 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Charakterisierungen minimal 1-faktorisierbarer r-regulärer Bigraphen / D. Labbate. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 73 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Chemická informatika : úvod do používání Internetu / P. Klán ... [et al.]. - [Praha] : Akademie věd České republiky, 1999. - Přeruš. str. - Ústav informatiky, [Praha]. - (brož.)
Chemické názvosloví : základní pravidla názvosloví českého, latinského tradičního a mezinárodního latinského lékopisného / D. Hiršová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 141 s. - 1. ústavlékařské chemie a biochemie. - 1. lékařská fakulta UK, Praha. - (brož.)
Chemie : přehled učiva : doplňující studijní materiál / P. Ingram, P. Whitehead, R. Gallagher. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka, 1999. - 256 s. - (brož.)
Chemie filmotvorných látek. Díl 1 / J. Jarušek, P. Kalenda, J. Šňupárek. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 160 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Ústav polymerovýchmateriálů, Pardubice. - (brož.)
Cvičení z algebry / I. Chajda, R. Halaš. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 205 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Cvičení z matematické analýzy : obyčejné diferenciální rovnice / J. Hájek, J. Dula. - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 74 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Cvičení ze zemědělské zoologie / I. Langrová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 142 s. - Agronomická fakulta, Praha. - (brož.)
Czech and Slovak Dipterological Literature. 1986-1995 / J. Vaňhara, R. Rozkošný. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1997. - 170 s. - (brož.)
Datastat 97 : Summer School : Proceedings / Edited by I. Horová. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 2, 240 s. - (brož.)
Development of CrysVUN ++, a Software System for Numerical Modelling and Control of Industrial Crystal Growth Processes / M. Kurz. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 149 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.)
Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO I / Edited by R. Rozkošný, J. Vaňhara. - Brno : Masaryk University, 1998. - 219 s. + 1 tb. - (brož.)
Distributional and Quantitative Patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: A Possibility of Detection of Long-term Environmental Changes of Aquatic Biotopes / T. Soldán...[et al.]. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 305 s. - (brož.)
Ecology and Folklore III / edited by S. Brouček, V. Krawczyk. - Prague : The Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 139 s. - (brož.)

Ekologie a ochrana životního prostředí : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala V. Bucharová. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 20 s. -(brož.)


Ekologie člověka / V. Hajn. - 3., dopl. a přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 235 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Ekonomické aspekty aplikace environmentálního manažerského systému / J. Polách, D. Smolík. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 103 s. - Fakultaekonomická. - Katedra financí regionální politiky, Ostrava. - (brož.)
Ekonomicko matematické metody II : studijní texty pro distanční studium / J. Získal, J. Havlíček. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1999. - 191 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozněekonomická fakulta. - Katedra operační a systémové analýzy, Praha. - (brož.)
Elbe Project 2 / Editor S. Blažková... [et al.]. - 1st ed. - Prague : T. G. Masaryk Water Research Institute, 1998. - 55 s. - (brož.)
Electron Transfer : from Isolated Molecules to Biomolecules. Part 1 / Edited by J. Jortner, M. Bixon. - New York : John Wiley, 1999. - 17, 734 s. - (váz.)
Electron Transfer : from Isolated Molecules to Biomolecules. Part 2 / Edited by J. Jortner, M. Bixon. - New York : John Wiley, 1999. - 17, 735 s. - (váz.)
Elektřina a magnetismus / J. Sládková, N. Uhdeová. - Vyd. 2. opr. - Brno : Vutium, 1999. - 148 s. - (brož.)
Elektřina, magnetismus a optika : sbírka příkladů / Z. Limpouchová, E. Vavřinec, F. Uhlík. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 138 s. - Katedra fyzikální a makromolekulární chemie. -Přírodovědecká fakulta UK, Praha. - (brož.)
Empirické modely I : (Aplikovaná statistika ve strojírenství) / B. Maroš. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 75 s. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Endohedrale und Exohedrale Reaktivität des [60]Fullerens: Comtuterchemische und experimentelle Untersuchungen / H. Mauser. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 128 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Das Entladeverhalten einer Hochstrom-Niederdruckgasentladung unter dem Einfluss eines Magnetfeldes parallel zur Stromrichtung / U. Prucker. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 112 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Equadiff 9 : Proceedings : Conference on Differential Equations and their Applications : Brno 25.08.1997-29.08.1997 / edited by R. Agarwal, F. Neuman, J. Vosmanský. - 1st Ed. - Brno : MasarykUniversity, 1998. - 251 s. + 1 CD ROM. - (brož.)
Fauna Tušimicka / V. Bejček, K. Šťastný. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 71 s. - (váz.)
Fuchsie / H. Graaff. - Čestlice : Rebo, 1999. - 144 s. - (váz.)
Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia. Díl 2 / M. Macháček. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 80 s. - (brož.)
Fyzika pevných látek / E. Majerníková. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 119 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Fyzika pro 6. ročník záladní školy / F. Jáchim, J. Tesař. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. - 111 s. - (brož.)
Fyzikálně-chemické metody. Část 1 / [Petr Maloň, Jaroslav Podlaha] - Praha : Akademie věd České republiky, 1999. - 151 s. - Ústav organické chemie a biochemie, Praha. - (brož.)
Fyzikální praktikum I : mechanika, termika, elektřina / K. Rauner ...[et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 68 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)
Fyzikální praktikum II : magnetismus, kmity a vlnění, optika, atomová a jaderná fyzika / K. Rauner, J. Prokšová, V. Havel. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 84 s. - Fakultapedagogická, Plzeň. - (brož.)

Geodetické referenční systémy v České republice : vývoj od klasických ke geocentrickým souřadnicovým systémům / [Zdeněk Nevosád] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický, 1998. - 186 s. - Vojenský zeměpisný ústav, Praha. - (brož.)


Geodezie 50 : příklady a návody na cvičení / R. Dušek, J. Vlasák. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 99 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Die gesteuerte Sprayerzeugung für industrielle Anwendungen / G. Brenn. - Erlangen : [vl.nákl.], 1999. - 193 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Global and Accurate Vibration Hamiltonians from High-Resolution Molecular Spectroscopy / Edited by M. Herman... [et al.]. - New York : John Wiley, 1999. - 15, 431 s. - (váz.)
Hadi. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 64 s. - (váz.)
Hmyz. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 64 s. - (váz.)
Houbařský atlas : 180 druhů jedlých a nejjedovatějších hub, 100 osvědčených kuchařských receptů / M. Smotlacha, J. Erhart, M. Erhartová. - Brno : Trojan, 1999. - 178 s. - (váz.)
Houby : fotografický atlas / text a fotografie L. Hagara. - 1. čes. vyd. - Praha : Aventinum, 1999. - 256 s. - (váz.)
Houby : projekty, experimenty, pozorování / G. Kibby. Upravila L. Jackman. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 80 s. - (váz.)
Hovořil se zvěří, s ptáky a rybami / K. Lorenz. - Vyd. 1. - Praha : Granit, [asi 1999]. - 124 s. - (váz.)
Hydraulické prvky a systémy. Díl 1, Kapaliny v hydraulických mechanismech, Hydrostatické převodníky / B. Pavlok. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 154s. - Fakulta strojní. - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, Ostrava. - (brož.)
Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ / P. Hlavinková, W. Fischer. - 1. vyd. - Brno : Regiograph, 1999. - 133 s. + 3 tab. příl., 6 mp. příl. - Akademie věd Českérepubliky. - Ústav geoniky, Praha. - (brož.)
In vitro-Kultivierung von Isoplexis canariensis (L.) Lindl ex G. Don und Untersuchungen zum Cardenolidgehalt / F. Schaller. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 116 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Institute of Chemical Process Fundamentals, Prague : Annual Report. 1998 / [edited by J. Linek] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 48 s. - Institute of ChemicalProcess Fundamentals, Prague. - (brož.)
Investice na ochranu životního prostředí v ČR v roce 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 7 s. - (Brož.)
Jak založit pozemkový spolek / editor P. Pešout...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Český svaz ochránců přírody, 1998. - 170 s. - (brož.)
Jeden den pro Slunce : průvodce úplným zatměním Slunce 11.8.1999 / J. Dušek. - Brno : Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, 1999. - Nestr. - (brož.)
Jeskyně a krasová území České republiky : přehledná mapa. - Praha : Kartografie, 1998. - 1 list ; 68 x 99 cm. - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha. - (brož.)
Kalorimetrický seminář 1999 : (sborník příspěvků) : Železná Ruda 24.05.1999-27.05.1999. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 84 s. - (brož.)
Kameny / S. Parker. - Praha : Slovart, 1999. - 59 s. - (váz.)
Kanáři : jak o ně správně pečovat a rozumět jim : rady odborníka ke správnému chovu tohoto druhu / O. Frisch. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 60 s. - (brož.)
Kdy končí 20. století? / P. Příhoda. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy, 1999. - 15 s. - (brož.)

Když padají trakaře : záhady a zajímavosti oblohy v průběhu čtyř ročních období / J. Dennis. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1999. - 262 s. - (váz.)


Klimatologické a hydrologické studie z pobočky ČHMÚ České Budějovice / P. Polcar ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1999. - 66 s. - (brož.)
Korespondenční seminář z fyziky : 1987-1997 / P. Krtouš, K. Houfek, M. Hvězda. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1998. - 153 s. - (brož.)
Květiny / D. Burnie. - Praha : Slovart, 1999. - 59 s. - (váz.)
Kybernetika / F. Tůma. - 5. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 119 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra kybernetiky, Plzeň. - (brož.)
Lékařská helmintologie : helmintoparazitární nemoci / J. Jíra. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 495 s. - (váz.)
Logické základy umělé inteligence : 1. výroková a predikátová logika / A. Lukasová. - Vyd. 2., přeprac. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 178 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. -(brož.)
Luft als eines der Elemente : Mensch, Natur, Technik, Umwelt. - 1. Aufl. - Prag : Agentura Koniklec, 1998. - 124 s. - (brož.)
Makromolekulární chemie : synthesa makromolekul / M. Kučera. - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 157 s. - Vysoké učení technické, Brno. - (brož.)
Matematické a statistické výpočty v Microsoft Excelu / Z. Šťastný. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 12, 254 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Matematické modely fyziologie výživy rostlin / L. Nátr. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 204 s. + 2 diskety. - Katedra fyziologie rostlin. - Přírodovědecká fakulta UK, Plzeň. - (brož.)
Matematika : pomůcka k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / J. Rüdigerová, F. Kudlička, M. Hamerský. - 1. kompletní vyd. - Brno : Bachant, 1999. - 270, 3 s. - (brož.)
Matematika : přehled učiva základní školy s řešenými příklady / H. Lukšová, J. Tomicová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 175 s. - (brož.)
Matematika / G. Vosmanská. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 120 s. - (brož.)
Matematika : pro 9. ročník základní školy. Díl 2 / J. Trejbal. - 2. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. - 85 s. - (brož.)
Matematika : rovnice a jejich soustavy / J. Herman ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 141 s. - (brož.)
Matematika III : několik kapitol z didaktiky matematiky / B. Novák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 79 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Maturitní otázky - matematika : 25 podrobně zpracovaných témat / [Radek Veselý] - 3., opr. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1999. - 142 s. - (brož.)
Mechanika tekutin, hydromechanika a základy aerodynamiky : učebnice / M. Hofírek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 88 s. - (brož.)
Mechanika, statika : pracovní sešit / M. Hofírek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 104 s. - (brož.)
Mechanische Zustandsgleichung von Reinaluminium im Bereich des Folienwalzens / Hairul Abral. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 2, 86 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Mechanistische Untersuchungen und Steuerung der Reaktivität von Kupfer(I)- und Kupfer(II)- Chelatkomplexen / F. Thaler. - Erlangen : [vl. nákl.], [1998]. - 199 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Metodická příručka k ekologickému vzdělávání na středních školách / D. Kvasničková. - [Havlíčkův Brod] : Fragment, [asi 1999]. - 55 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici a k pracovním sešitům matematiky pro 3. ročník základní školy / V. Kárová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 59 s. - (brož.)

Mikroelementy '97 : sborník přednášek : [31. seminář o metodice stanovení a významu stopových prvků v bilogickém materiálu]. České Budějovice 11.09.1997-12.09.1997. - Český Těšín : 2 THETA, 1999. - 107 s. - (brož.)


Modellbildung des kardiovaskulären Systems zur Untersuchung der hämodynamischen Kurzzeitanpassung / R. Polley. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 3, 133 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Modellierung des kolloidgetragenen Schadstofftransports unter Berücksichtigung von Sorptions- und Filtrationsprozessen / L. Lührmann. - Erlangen : [vl.nákl.], 1999. - 10, 198 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Modelling of Thermal Properties and Behaviour of Foods during Production, Storage and Distribution : Proceedings of a Conference : Prague 23.06.1997-25.06.1997. - Prague : Czech TechnicalUniversity, 1997. - 264 s. - Faculty of Mechanical Engineering, Prague. - (váz.)
Modely a modelování : (podpora strategických rozhodovacích procesů) / D. Vlček, J. Chuchro. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 207 s. - Fakultaekonomická. - Katedra informatika v ekonomice, Ostrava. - (brož.)
Moderní matematické metody v inženýrství : sborník ze 7. semináře : Dolní Lomná 17.06.1998-19.06.1998. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 201 s. - Institut matematiky a deskriptivní geometrie, Ostrava. - (brož.)
Mohelenská step / J. Trefulka, T. Foral, V. Štolfa. - Třebíč : Arca JiMfa, 1998. - 151 s. - (váz.)
Morče : jak o ně pečovat a jak mu porozumět : rady odborníka pro správný chov / K. Behrend. - 2. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 63 s. - (brož.)
Motýli. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 64 s. - (váz.)
Motýli Podblanicka / P. Záruba. - Vyd. 1. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, 1998. - 122 s., 16 s. obr. příl., 1 mp. - Muzeum okresu Benešov, Benešov. - (ČSOP Vlašim ; brož.)- (Muzeumokresu Benešov ; brož.)
Muzeum a současnost : řada přírodovědná. Roč. 11. 1997. - Roztoky u Prahy : VEGA-L, 1997. - 175 s. - (Brož.)
Muzeum a současnost : řada přírodovědná. Roč. 12. 1998. - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 1998. - 223 s. + 1 disketa. - (Brož.)
Návod na aplikaci EN 45001 a ISO/IEC Guide 25 v oblasti zkoušení elektromagnetické kompaktibility (EMC). - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 13 s. - Český normalizační institut,Praha. - (Brož.)
Návraty vypůjčených krajin / S. Štýs. - Praha : Bílý slon, 1998. - 47 s. - (brož.)
Nekonečné řady / Z. Došlá, V. Novák. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 4, 113 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)
New Radiotracers in Cardiac Imaging : Principles and Applications / R. Taillefer, N. Tamaki. - Stamford : Appleton & Lange, 1999. - 10, 292 s. - (váz.)
14th NMR : Central European NMR Discussion Groups : Valtice 12.04.1999-14.04.1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 60 s. - (brož.)
Obecná chemie / O. Söhnel. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 225 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Obecná genetika : praktická cvičení / J. Reischig. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 145 s. - Ústav biologie. - Lékařská fakulta UK, Plzeň. - (brož.)
Oberflächenanalytische Untersuchungen zur Selbstorganisation von aliphatischen Phosphonsäuren auf Aluminium / C. Bram. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 2, 99 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)

Oberflächenspektroskopische Studie zur Adsorption und Reaktion von Propen auf Nickel-Einkristalloberflächen / R. Kleyna. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 209 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)


Ochranná pásma zdrojů podzemních vod : zhodnocení pilotních projektů a metodiky stanovení. - Brno : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 131 s. - Odborná skupinapodzemní vody, Brno. - (brož.)
Očišťovací metody krve / J. Lachmanová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishng, 1999. - 125 s., obr. příl. - (brož.)
Ohrožené druhy. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 64 s. - (váz.)
Optické úkazy v ovzduší / P. Příhoda. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy, 1999. - 23 s. - (brož.)
Organická chemie / L. Vacek. Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 227 s. - (brož.)
Organics in Major Environmental Issues : Proceedings of the Inaugural Meeting : Prague 10.09.1998-12.09.1998 / Edited by J. Pašava. - 1st Ed. - Prague : Czech Geological Survey, 1999. - 41 s.- (brož.)
Otázky a odpovědi z fyziky. Část 1, Fyzikální praktikum / N. Uhdeová. - Vyd. 3. přeprac. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 53 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Ústav fyziky, Brno. - (brož.)
Ovzduší '99 : program a sborník konference : Hotel International, Brno 07.02.1999-10.02.1999 / [editor Irena Holoubková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 181 s. - (brož.)
Parallel und seriell verkettete Codes für iterative Decodierung und Entzerrung / J. Hámorský. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 6, 137 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Pavouci. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 64 s. - (váz.)
Pelargonie / M. Esser. - Čestlice : Rebo, 1999. - 144 s. - (váz.)
Periodický systém a elektronová konfigurace atomů prvků. - Praha : Scientia, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Periodický systém prvků a některé vlastnosti iontů ve vodných roztocích / B. Kotlík, K. Růžičková. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 1 list. - (Brož.)
Pěstujeme lineární algebru / L. Motl, M. Zahradník. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 348 s. - Katedra matematické analýzy. - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. - (brož.)
Planeta Země. - Praha : Slovart, 1999. - 128 s. - (váz.)
Plané rostliny Evropy : projekty, experimenty, pozorování / P. Forey. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 80 s. - (váz.)
Podnik a životní prostředí. 1. aktualizace / M. Wittner... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Pojistná matematika : teorie a praxe / T. Cipra. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1999. - 398 s. - (váz.)
Pole a louky : ekologie středoevropské kulturní krajiny / J. Reichholf. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 223 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.)
Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních : technická pravidla. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1999. - 10 s. - (Brož.)
Použití technických plynů pro plnění balónků : technická pravidla. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1999. - 11 s. - (Brož.)
Povodeň Dobré : 23. 7. 1998. - 1. vyd. - Dobré : SEN, 1999. - 31 s. - (brož.)
Povodňové škody : stanovení potencionálních škod způsobených povodněmi. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 128 s. - (brož.)

Pracovní sešit k učebnici Přírodověda 5 / E. Komanová, V. Ziegler. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 67 s. - (brož.)


Praktická cvičení z biochemie / L. Malota. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 36 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (brož.)
Praktická cvičení z lékařské chemie I / A. Humlová, M. Balvín. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 148 s. - (brož.)
Právní předpisy životního prostředí pro obecní úřady : sborník 8. semináře OSVČR v Kutné Hoře : Kutná Hora 02.1999. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářů ČR, 1999. - 56 s. - (brož.)
Problematika lesnické Typologie I : seminář : Kostelec nad Černými Lesy 01.12.1998-02.12.1998 / Sestavil J. Viewegh. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 85 s. - Fakulta lesnická. -Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin, Praha. - (váz.)
Proceedings of the 13th Radiochemical Conference : [13th Radiochemical Conference]. Mariánské Lázně, Jáchymov 19.04.1998-24.04.1998 / Editorial board J. Kučera... [et al.]. - Praha : Academyof Sciences of the Czech Republic, 1999. - 559 s. - Institute of Physics, Praha. - (brož.)
Proceedings of the 13th Radiochemical Conference : [13th Radiochemical Conference]. Mariánské Lázně - Jáchymov 19.04.1998-24.04.1998 / Editorial board J. Kučera... [et al.]. - Praha : Academyof Sciences of the Czech Republic, 1999. - 8 s., s.563-1019. - Institute of Physics, Praha. - (brož.)
Program ochrany zvířat. Situace v roce. 1998 / J. Dousek... [et al.]. - Liberec : Informační centrum Státní veterinární správy České republiky, 1999. - 16 s., 27 s. příl. - (Brož.)
Projekt Labe. 2, 1995-1998 / Š. Blažková... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1998. - 52 s. - (brož.)
Prostředky ve vyučování chemii na základních, středních a vysokých školách : sborník příspěvků z mezinárodní konference didaktiků chemie : Ostrava 01.12.1998-03.12.1998 / [redakčně zpracovalLuděk Dluhoš] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská unvierzita, 1999. - 67 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.)
Průmyslové technologie a životní prostředí : sborník 1. celostátní konference se zahraniční účastí : Ostrava 05.05.1999-06.05.1999. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 205 s. - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, Ostrava. - (brož.)
Přehled organické chemie : pro posluchače Klinické a toxikologické analýzy (KATA) / E. Klinotová, S. Smrček. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 135 s. - (brož.)
Přijímací zkoušky z matematiky na FaME a FT ve Zlíně v roce 1998 : (jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v roce 1998) / J. Ostravský. - Vyd. 1. - Zlín : Fakulta technologická, 1999. - Nestr. - Vysoké učení technické, Brno. - (Brož.)
Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE : jediné úplné vydání všech variant pro rok 1998 : ukázky testů z přijímacích zkoušek na VŠE v Praze / M. Kaňka, J. Coufal. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, [asi 1998]. - 117 s. - (brož.)
Příkladné objekty přírodě blízkého obhospodařování lesů v České republice. - Praha : Silva Regina, 1997. - 16 s. - (Brož.)
Příklady a úlohy z obecné, anorganické a organické chemie / S. Kafka. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 116 s. - Fakulta technologická, Zlín. - (brož.)
Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference) / editor I. Jančářová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 83 s. - (brož.)
Pseudokrasový sborník. sv. 1. - Praha : Česká speleologická společnost, 1999. - 96 s. - (brož.)
Qualitätsbeurteilung von Audiosignalen mittels gehörangepasster Messverfahren / T. Sporer. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 141 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)

Radioactive Isotopes in Clinical Medicine and Research XXIII : Proceedings : [23rd International Badgastein Symposium]. Badgastein, AT 1999 / Edited by H. Bergmann...[et al.]. - Basel : Birkhäuser, 1999. - 29, 561 s. - (váz.)


Radiolokace a radionavigace / K. Hanousek. - Vyd. 1. - Brno : Ústav radioelektroniky FEI VUT, 1999. - 106 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.)
Rostliny Bílinska / V. Zelený. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 135 s. - (váz.)
Savci. - Praha : Slovart, 1998. - 127 s. - (váz.)
Sbírka příkladů z fyziky s výsledky řešení : pro přijímací řízení / I. Křivánek, S. Bartoň, J. Buchar. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 39 s. - (brož.)
Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie : díl 5. Rotační a šroubové plochy / M. Doležal, J. Poláček, M. Tůma. Dotisk. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technickáuniverzita, 1998. - 44 s. - (brož.)
Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie : [Pedagogická kinantropologie]. Ostrava 23.04.1997-25.04.1997. 07.10.1998-09.10.1998. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 147 s.- Pedagogická fakulta. - Katedra tělesné výchovy, Ostrava. - (brož.)
Die Schottkybarriere von amorphen und kristallinen Iridiumsilizidfilmen auf p-Silizium(100) / D. Wörle. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 118 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Chemistry. Vol. 27-28. 1997-1998. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 183 s. - (brož.)
Sdílení tepla a proudění / M. Příhoda, M. Rédr. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1998. - 177 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava. - (brož.)
Semináře z lékařské chemie / J. Dostál, P. Kaplan ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 124 s. - Lékařská fakulta, Brno. - (brož.)
Současné problémy životního prostředí a možnosti jejich řešení / P. Ganguly ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 122 s. - (brož.)
Speleofórum '99 : setkání speleologů : Moravský kras 23.04.1999-25.04.1999. Roč. 18. 1999. - Praha : Zlatý kůň, 1999. - 72 s., obr. příl. - Česká speleologická společnost, Praha. - (brož.)
Stanovení analytů v klinické biochemii. Část 1, Praktická cvičení pro studenty 1. LFUK a FPBT VŠCHT / P. Schneiderka ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 153 s. - Odděleníklinické biochemie. - 1. lékařská fakulta UK, Praha. - (brož.)
Statistická fyzika / J. Kvasnica. - 2. vyd. - Praha : Academia, 1998. - 314 s. - (brož.)
Statistické vzorce a věty / P. Osecký. - 2., rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. . + 52 příl. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Statistika II : cvičení ze statistických metod pro manažery / J. Stuchlý. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 154 s. - Fakulta managementu VŠE Praha, Jindřichův Hradec. -(brož.)
Stavební fyzika I : urbanistická, stavební a prostorová akustika / J. Vaverka ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 343 s. - VUT, Brno. - (váz.)
Stromy žijí s lidmi / V. Svobodová. kresby V. Drápal. - Vyd. 1. - Brno : CERM, 1998. - 31 s. - (brož.)
Strömungsmechanische Grundlagen einer internationalen Normung im Bereich von Laborabzügen / B. Mohr. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 165 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Struktur und Reaktion dünner Metallfilme auf Silizium (100) / R. Schmiedl. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 8, 126 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)

Svět čísel a tvarů : metodická příručka k výuce matematiky v 3. ročníku základní a obecné školy / A. Hošpesová, J. Divíšek, F. Kuřina. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 64 s. - (brož.)


Svět hor / J. Štursa, P. Procházka. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1999. - 112 s. - (váz.)
Synthese und Erprobung phosphorhaltiger reaktiver Komponenten für flammwidrige Polymerwerkstoffe / H. Schmidt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 160 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Synthese von Heterocyclen über intramolekulare, regio- und stereospezifische Cyclokondensationen mit Oxalyl- und Malonylchlorid als Edukte / J. Nachtrab. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 180s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Tajemství hlubin / N. Barber, A. Ganeri. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 45 s. - (váz.)
Technologie pro spalování biomasy : sborník přednášek z konference : [1. Mezinárodní veletrh zemědělství, chovatelství a potravinářství PRAGAAGRO 99]. Praha 26.04.1999. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 1999. - 68 s. - Česká zemědělská univerzita. - Technická fakulta, Praha. - (brož.)
Termofyzikální vlastnosti tekutin / J. Olehla ... [et al.]. - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 45 s. - Fakulta strojní. - Katedra termomechaniky, Liberec. - (brož.)
Testy z přírodních věd : matematika, fyzika, chemie, biologie / [Zdeněk Vošický] ...[et al.]- 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 159 s. - (brož.)
Three Dimensions of Scheduling / F. Bellosa. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 6, 93 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Topological and Measurable Dynamics of Lorenz Maps / M. St. Pierre. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 157 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Ungesättige Heterometallacyclen und Metallzentriert-Chirale Komplexe des Titans und Zirconiums / S. Hoops. - Erlangen : [vl.nákl.], 1999. - 4, 182 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Úlohy z kinematiky / K. Přikryl, E. Malenovský, A. Loprais. - Vyd. 3., dopl. - Brno : Vutium, 1999. - 142 s. - Vysoké učení technické, Brno. - (brož.)
Úvod do počítačových simulací : metody Monte Carlo a molekulární dynamiky / I. Nezbeda, J. Kolafa, M. Kotrla. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 166 s. - Katedra teoretické fyziky. -Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. - (brož.)
Úvod do teoretické informatiky / A. Koubková, J. Pavelka. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 1998. - 4, 123 s. - (brož.)
Variační metody v inženýrských problémech matematické fyziky / K. Rektorys. - Vyd. 6., opr. čes. 2. - Praha : Academia, 1999. - 602 s. - (váz.)
Velcí dinosauři : příběh evoluce gigantů / Z. Špinar, P. Currie. Ilustroval J. Sovák. - Vyd. 4. - Praha : Aventinum, 1999. - 176 s. - (váz.)
Veletrh nápadů učitelů fyziky 3 : sborník z konference : Praha 1998 / [redaktor Karel Rauner] - Plzeň : Pedagogická fakulta ZČU, 1998. - 136 s. - Katedra obecné fyziky FPE, Plzeň. - (brož.)
Voda - země - život / V. Myslil ...[et al.]. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999. - 85 s., obr. příl. - (brož.)
Voda, ionty a modelování poruch vnitřního prostředí / A. Jabor. - 1. vyd. - Pardubice : Stapro, 1999. - 162 s. - (brož.)
VRML 97 : laskavý průvodce virtuálními světy / J. Žára. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 11, 238 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z patologie buňky II / M. Elleder. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 99 s. - (brož.)

Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí / I. Chlupáč. - 2., upr. vyd. - Praha : Academia, 1999. - 279 s., 8 s. příl. - (brož.)


Vyjadřování nejistot měření při kalibracích. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1997. - 21 s. - Český normalizační institut, Praha. - (Brož.)
Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie / ed. M. Braniš...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 46 s. - Ústav pro životní prostředí. -Přírodovědecká fakulta UK, Praha. - (brož.)
Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu. 1998. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1999. - 48 s. - (brož.)
Vzduch jako jeden z živlů : člověk, příroda, technika, životní prostředí. - 1. vyd. - Praha : Agentura Koniklec, 1998. - 258 s. - (brož.)
Wireless Phones and Health : Scientific Progress / Edited by G. Carlo. - Boston : Kluwer Academic Publishers, 1998. - 8, 413 s. - (váz.)
Za tajemstvím růstu rostlin : návody k experimentům / V. Psota, J. Šebánek. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 187 s. - (brož.)
Zařízení se slunečními kolektory : návody ke svépomocné stavbě systémů pro ohřev vody využitím energie Slunce / F. Mittermair, W. Sauer, G. Weisse. - 1. čes. vyd., dotisk. - Ostrava : HEL, 1999. - 88 s. - (brož.)
Zatížení půd Severní Moravy a Slezska některými rizikovými prvky v pevném a mokrém atmosférickém spadu : zpráva za rok 1997 / [zpracovali Vladimír Pavlíček, Lenka Klementová, Jana McCarroll] - Opava : Regionální oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, 1999. - Nestr. - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. - (Brož.)
Základní kurz matematiky / J. Plešingr, J. Bartošová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 113 s. - Fakulta managementu, Praha. - (brož.)
Základy analytické chemie I / L. Sommer. - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1998. - 199 s. - (brož.)
Základy automatizace pro bakalářské studium / R. Prokop. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 52 s. - Fakulta technologická, Zlín. - (brož.)
Základy chronobiologie se zřetelem k ekologickým podmínkám : část speciální / J. Figala. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 55 s. - (brož.)
Základy finanční a pojistné matematiky / R. Schmied ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 80 s. - (brož.)
Základy fotonové optiky I : vlastnosti fotonu a fotonového proudu / J. Pospíšil. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 126 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Základy fotonové optiky II : emise a absorpce fotonů / J. Pospíšil. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 155 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Základy praktické chemie 1 : pro 8. ročník základní školy : pracovní sešit / P. Beneš, V. Pumpr, J. Banýr. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 40 s. - (brož.)
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů s komentářem / D. Římanová. - Vyd. 1. - Praha : Polygon, 1999. - 190 s. -(brož.)
Zemní veverky : jak o ně správně pečovat a porozumět jim : odborné rady pro správný chov / O. Frisch. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 56 s. - (brož.)
Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením : sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře : Ostrava 12.02.1999 / Odborný garant semináře J. Aldorf, D. Janíček. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 96 s. - Fakulta stavební. - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Ostrava. - (váz.)
Zvířata Severní Ameriky / L. Dobroruka. Ilustroval V. Zadražil. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 64 s. - (váz.)

Zvířata v lese / M. Anděra. ilustrace P. Procházka, V. Zadražil. - 1. vyd. - Praha : Aventinum, 1999. - 223 s. - (váz.)


Želvy : jak o ně správně pečovat a jak jim porozumět : rady odborníka ke správnému chovu / H. Wilke. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 60 s. - (brož.)
Živá příroda : zvířata, rostliny a lidské tělo. - 3. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 160 s. - (váz.)
Životní prostředí : doplňkový text k Základům ekologie : učebnice / D. Kvasničková, V. Mikulová, E. Plachejdová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 159 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist