Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za květen-červen 1999

Abeceda / z lidové poezie vybral J. Žáček. ilustrace O. Ptáčková. - 2. vyd. - Praha : Šulc, 1999. - 63 s. - (váz.)
Absolventi na trhu práce : co zaměstnavatelé očekávají? / P. Šťastnová, S. Vymětalová, L. Matějková. - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 70 s. - Divize analýz ainformací, Praha. - (brož.)
Aktuální problémy výuky cizích jazyků pro strojní obory v období před vstupem do Evropské unie : sborník ze semináře : Brno 24.03.1999 / [editoři Branislav Lacko, Martin Halva] - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 92 s. - Fakulta strojní. Katedra jazyků, Brno. - (brož.)
Barevná čeština pro páťáky / J. Pavlová, S. Pišlová. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. - 56 s. - (brož.)
Barevná matematika pro prvňáčky / D. Fialová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. - 55 s. - (brož.)
Barevná matematika pro třeťáky / M. Kaslová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. - 56 s. - (brož.)
Biochemie na Přírodovědecké fakultě MU : 45 let z pohledu pamětníka / L. Skurský. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 27 s. - (brož.)
Byla jsem íránskou princeznou : skutečný životní příběh Američanky a jejich dcer, vlákané do světa brutální aristokracie v monarchistickém i revolučním Íránu / S. Harris, B. Mosallai Bell. -1. vyd. - Příbram : IRY, 1998. - 243 s. - (brož.)
Co vy na to, doktore? / J. Cimický. - 1. vyd. - Třebíč : Akcent, 1999. - 157 s. - (váz.)
Cvičení pro rozvoj psychomotoriky : stimulační hry pro děti od 3 do 10 let / M. Szabová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 147 s. - (brož.)
Čáry máry : pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky. 2 / [Zdeňka Michalová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1999. - 47 s. - (brož.)
Čáry máry : pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky. 1 / [Zdeňka Michalová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1999. - 59 s. - (brož.)
České vysoké školy a veřejné finance / H. Vomáčková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 146 s. - (brož.)
Československo a svět : 1945-1989 / J. Jožák. - 3. vyd. - Praha : SPL-Práce, 1999. - 119 s. - (brož.)
Češi v cizině. 10 / uspořádal S. Brouček. - Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. - 136 s. - (brož.)
Dance, Style, Youth, Identities : Proceedings of the 19th Symposium of the International Council for Traditional Music Study Group on Etnochoreology : [International Council for TraditionalMusic]. Třešť, (CZ) 05.08.1996-11.08.1996 / edited by T. Buckland, G. Gore. - Strážnice : Institute of Folk Culture, 1998. - 150 s. - (brož.)
Dcery bohyně Isis / J. Tyldesley. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 1999. - 247 s., obr. příl. - (váz.)
Děti a hranice : proč ve vztahu k dětem budovat hranice? / H. Cloud, J. Townsend. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1999. - 202 s. - (brož.)
Děti nás učí : výchova jako dobrodružství / P. Ferrucci. - Praha : Práh, 1999. - 139 s. - (váz.)
Doprava : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala M. Hušková. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 10 s. - (brož.)

Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik : (srovnání systémů) / J. Valenta. - 1. vyd. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1999. - 79 s. - (brož.)


Ecology and Folklore III / edited by S. Brouček, V. Krawczyk. - Prague : The Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 139 s. - (brož.)
Ekologie a ochrana životního prostředí : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala V. Bucharová. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 20 s. -(brož.)
Etika a tradiční lidová kultura : sborník příspěvků 14. strážnického symposia : Strážnice 05.05.1998-06.05.1998 / [Odpovědný redaktor Jan Krist] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1998. -151 s. - (brož.)
František Bakule, enfant terrible české pedagogiky / F. Faucher. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 118 s. - (brož.)
Fyzika pro 8. a 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií / Z. Lustigová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 111 s. - (brož.)
Historie školní tělesné výchovy / V. Štekr. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 29 s. - Fakulta tělesné kultury, Olomouc. - (brož.)
Hör zu und sag mal! : úvodní fonetický kurz v počátečnám období výuky německého jazyka / J. Antošová, J. Tomková. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 50 s. + 1 kazeta, 26 příl. - (brož.)
The Individual and Society at the Turn of the Century:View from Both Sides : Olomouc 03.09.1998-05.09.1998. - Olomouc : Palacký University, 1998. - 483 s. - (brož.)
Inprise : katalog školení : jaro 1999. - Praha : Inprise, 1999. - 21 s. - (Brož.)
Jak psát diplomovou práci : pro posluchače PEF / V. Dvořáková-Janů. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 1999. - 32 s., 12 s. příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomickáfakulta, Praha. - (brož.)
Jak se dostat na práva / P. Anděl. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 174 s. - (brož.)
Jak se má zpívat : několik praktických pokynů / E. Caruso. - Praha : Chronos, 1999. - 42 s. - (brož.)
K politice dalšího vzdělávání / [Oldřich Pavlík, Luboš Chaloupka, Karel Kohout] - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 64 s. - Andragogé - Centrum otevřeného a distančního vzdělávání UP,Olomouc. - (brož.)
Kde jsme doma : mentální reprezentace domova jako výraz kulturního vědomí dětí z folklorních souborů / A. Schauerová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1997. - 123 s. - (brož.)
Klíčové dovednosti v teorii a praxi odborného vzdělávání / R. Jezberová... [et al.]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 99 s. - (brož.)
Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku / V. Švec. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 178 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Komplexní řízení kvality akademických procesů - příprava technické university k certifikaci podle ISO 9000 / A. Fiala ...[et al.]. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 27 s. - Fakultastrojní, Brno. - (brož.)
Kronika oslav : listopad 1997 - prosinec 1998 / [Michaela Zindelová] ... [et al.]- Praha : Karolinum, 1999. - 153 s. - (brož.)
Krutá poema : Makarenko - jak ho neznáme / L. Pecha. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1999. - 250 s., obr. příl. - (váz.)
Lesní hospodářství : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracoval Z. Hradil. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 14 s. - (brož.)

Malý výtvarník : to jsem udělal sám! / B. Pelló. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 111 s. + 1 příl. - (váz.)


Manuál talentové přijímací zkoušky na studia tělesné výchovy / K. Měkota ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 32 s. - Fakulta tělesné kultury, Olomouc. - (brož.)
Matematika : pomůcka k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / J. Rüdigerová, F. Kudlička, M. Hamerský. - 1. kompletní vyd. - Brno : Bachant, 1999. - 270, 3 s. - (brož.)
Matematika : přehled učiva základní školy s řešenými příklady / H. Lukšová, J. Tomicová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 175 s. - (brož.)
Matematika III : několik kapitol z didaktiky matematiky / B. Novák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 79 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Maturitní otázky - čeština : 25 podrobně zpracovaných témat / [Radek Veselý] - 3., opr. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1999. - 158 s. - (brož.)
Maturitní otázky - matematika : 25 podrobně zpracovaných témat / [Radek Veselý] - 3., opr. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1999. - 142 s. - (brož.)
Maturitní otázky z češtiny : 25 témat z literatury, 25 mluvnických a slohových témat, slovníček literárních pojmů a terminologický slovníček. - 2., upr. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1999. -271 s. - (brož.)
Metodická příručka k čítankám : pro 6. - 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií / J. Soukal. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 157s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici a k pracovním sešitům matematiky pro 3. ročník základní školy / V. Kárová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 59 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Hudební výchova pro 9. ročník základní školy / [zpracovali Alexandros Charalambidis, Dalibor Matoška] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. -70 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Hudební výchova : pro 2. ročník základní školy / [zpracovala Marie Lišková] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. - 80 s. - (brož.)
Morfologie, pohádky a jiné studie / V. Propp. - Vyd. tohoto souboru 1. - Jinočany : H & H, 1999. - 362 s. - (váz.)
Na pomoc otevřenému vyučování na 1. stupni základní školy : základní informace, ukázky materiálů, předlohy ke kopírování / V. Václavík ... [et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Líp, 1998. -89 s., příl. - (váz.)
Několik poznámek o distančním vzdělávání / E. Dvořáková. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 36 s. - Referát distančního vzdělávání, Liberec. - (brož.)
Obchod : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala D. Dočkalová. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 18 s. - (brož.)
Občanská výchova : pro 8. ročník ZŠ a víceletí gymnázia / [odpovědná redakce Marie Hrachovcová, Marie Bezchlebová] ... [et al.]- 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 190 s. -(brož.)
Občanská výchova : pro 8. a 9. ročník základní školy / [zpracoval Vladislav Dudák] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 215 s. - (brož.)
Občanská výchova pro 6. ročník základní školy / V. Dudák, R. Inquort, R. Mareda. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagické nakladateství, 1999. - 164 s. - (brož.)
Obecná didaktika / J. Skalková-Procházková. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1999. - 292 s. - (váz.)
Opakujeme si český jazyk : sbírka cvičení pro žáky 2. stupně základní školy : všestranná kvalitní příprava k přijímacím zkouškám na čtyřletá gymnázia / E. Hošnová, H. Hrdličková. - 1. vyd. -Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. - 231 s. - (brož.)

Osmdesáté výročí vzniku a třicáté výročí znovuobnovení Právnické fakulty v Brně. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - Nestr. - (brož.)


Osobní a provozní služby : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala V. Němcová. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 10 s. - (brož.)
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta : informace o studiu : akademický rok 1999-2000. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Paleta nápadů pro malé výtvarníky / S. Lynn, D. James. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 92 s. - (váz.)
Paleta nápadů pro velké výtvarníky / H. Tofts, A. Owen. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 126 s. - (váz.)
Pedagogicko-psychologická problematika romských žáků ve vztahu k jejich školní úspěšnosti / M. Kovaříková ... [et al.]. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 106 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Perličky z dětské hlavičky. Díl 2, Nepokoje v pokoji / V. Richter. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 1998. - 139 s. - (brož.)
Perličky z dětské hlavičky. Díl 3, Jak se neučíme / V. Richter. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 1998. - 211 s. - (brož.)
Písanka pro čtvrtý ročník zvláštní školy / [Jana Toušková] - 1. vyd. - Praha : Parta, 1999. - 48 s. - (Brož.)
Píšu, píšeš, píšeme : učebnice psaní na elektronickém psacím stroji pro děti mladšího školního věku a děti s tělesným postižením / P. Hennhoferová. - Vyd. 1. - Praha : Tech-Market, [asi 1998]. - 49 s. - (brož.)
Plzeňské pověsti a legendy / M. Bělohlávek. - Plzeň : Nava, 1999. - 160 s. - (váz.)
Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi / V. Karásková. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 55 s. - Fakulta tělesné kultury, Olomouc. - (brož.)
Pocahontas : indiánská princezna : pravdivý příběh o mladé dívce a o pozoruhodné cestě jejího ducha / M. Hanes. - 1. vyd. - Praha : Samuel, 1999. - 149 s. - (Brož.)
Počátky národopisu na Moravě : antologie prací z let 1786-1884 / sestavil a k vydání připravil R. Jeřábek. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1997. - 411 s. - (váz.)
Policejní akademie České republiky / [Hana Bartošová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 38 s. - (brož.)
Polygrafie : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala I. Chalupová. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 14 s. - (brož.)
Potřebuji tvou lásku : co můžeš udělat pro své dítě / R. Campbell. - 3. vyd. - Praha : Návrat domů, 1996. - 119 s. - (brož.)
Pověsti cimburského podhradí / K. Sedlařík. - Koryčany : Město Koryčany, 1999. - 100 s. - (Brož.)
Pracovní sešit k učebnici Přírodověda 5 / E. Komanová, V. Ziegler. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 67 s. - (brož.)
Právní minimum pro romské asistenty / sestavil P. Herman. - 1. vyd. - Brno : Školský úřad, 1998. - 43 s. - (brož.)
Prolegomena k dějinám Pražské jazykové školy jazykovědné / J. Vachek. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 1999. - 135 s. - (brož.)
Prospects : Teacher's Book : Beginner : angličtina pro střední školy / K. Wilson. - [Basingstoke] : MacMillan, 1998. - 155 s. - (brož.)

Prostředky ve vyučování chemii na základních, středních a vysokých školách : sborník příspěvků z mezinárodní konference didaktiků chemie : Ostrava 01.12.1998-03.12.1998 / [redakčně zpracovalLuděk Dluhoš] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská unvierzita, 1999. - 67 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.)


Přehled publikační činnosti pracovníků Policejní akademie ČR v roce. 1998 / N. Šišková, J. Slámová. - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 75 s. - Odbor vědeckýchinformací. - Oddělení primárních fondů, Praha. - (brož.)
Přijímací zkoušky z matematiky na FaME a FT ve Zlíně v roce 1998 : (jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v roce 1998) / J. Ostravský. - Vyd. 1. - Zlín : Fakulta technologická, 1999. - Nestr. - Vysoké učení technické, Brno. - (Brož.)
Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE : jediné úplné vydání všech variant pro rok 1998 : ukázky testů z přijímacích zkoušek na VŠE v Praze / M. Kaňka, J. Coufal. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, [asi 1998]. - 117 s. - (brož.)
Příběh arabské ženy aneb Cesta ke svobodě / A. Walworth. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 102 s. - (brož.)
Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje : výchova a vzdělávání dětí s autismem / E. Schopler. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 172 s. - (brož.)
Přírodopis 1 : pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / V. Černík, V. Bičík, Z. Martinec. - 1. přeprac. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. - 103 s.- (brož.)
Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně : magisterské studium, bakalářské distanční studium. Školní rok. 1999-2000. - Vyd. 1. - Brno : Masarykovauniverzita, 1998. - 52 s. - (brož.)
Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace / O. Čačka ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1999. - 366 s. - (váz.)
Research at Charles University in 1997 / [Editor Pavel Klener] - Praha : Karolinum, 1998. - 116 s. - Charles University, Praha. - (brož.)
Ročenka postgraduálního doktorského studia na Univerzitě Karlově. 1998-1999 / [zpracovaly Helena Justová, Ida Yacoubová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 71 s. - Centrum doktorskýchstudií Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)
Ročenka Střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky : školní rok 1997-1998 / [Redakčně připravila Věra Zaviačičová] - Praha : JK, 1999. - 56 s. - (brož.)
Romové v České republice včera a dnes / C. Nečas. - 4. dopl. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 129 s. - (brož.)
Sbírka příkladů z fyziky s výsledky řešení : pro přijímací řízení / I. Křivánek, S. Bartoň, J. Buchar. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 39 s. - (brož.)
Sborník příspěvků z 6. konference České asociace pedagogického výzkumu : České Budějovice 02.07.1998-03.07.1998 / editor G. Švejda. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 393 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra pedagogiky, České Budějovice. - (brož.)
Sborník referátů přednesených na mezinárodním česko-slovensko-polském pedagogickém sympoziu : Ostrava 29.09.1998 / [redakce Miriam Prokešová] - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 154 s.- Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.)
70 let Měšťanské školy v Šardicích : 1929-1999 / [zpracoval Antonín Zahnaš] ... [et al.]- Šardice : Obecní úřad, 1999. - 64 s. - (Brož.)
Síť TEN-155 : podklady k semináři : Praha 07.04.1999. - 1. vyd. - [Praha] : Cesnet, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Slezská univerzita : výroční zpráva. 1998. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 92 s. - (Brož.)
Slovenské lidové tance : výběr / F. Bonuš. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1997. - 71 s. - (brož.)

Slovní patlavost / J. Dvořák. - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 1999. - 123 s. - (brož.)


Snář / A. Nováková. - 1. vyd. - Praha : Lukasík, 1999. - 269 s. - (brož.)
Sociální aspekty výchovy / B. Kraus. - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 165 s. - (brož.)
Sociální práce : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala R. Slavíková. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 18 s. - (brož.)
Soví král : tajemné příběhy z Nízkého Jeseníku 1 / I. Šindlářová. - Olomouc : Danal, 1998. - 113 s. - (brož.)
Specifické poruchy učení a chování : sborník. 1999 / editor A. Kucharská. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 6, 141 s. - (brož.)
Společenství dětí a kultura : sborník příspěvků 13. strážnického symposia : Strážnice 23.10.1997-24.10.1997 / [odpovědný redaktor Jan Krist] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1997. - 205 s.- (brož.)
100 námětů pro dramatickou výchovu : hry a cvičení pro děti od 3 do 10 let / D. Mégrier. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 112 s. - (brož.)
Stručná pedagogika sportu / B. Svoboda. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 113 s. - Katedra pedagogiky, psychologie, didaktiky TV a sportu. - Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha. -(brož.)
Stručný průvodce dějinami pedagogiky / V. Štverák, M. Čadská. - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 98 s. - Univerzita Karlova, Praha. - (brož.)
Studijní plány magisterkých studijních programů Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika : na akademický rok 1999/2000. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1999. - 341 s. - Českázemědělská univezita. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Studijní program - Agronomická fakulta České zemědělské univerzity : inženýrské studium. 1999-2000 / [sestavil Ivan Majzlík] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 215 s. - Agronomická fakulta ČZU, Praha. - (brož.)
Studijní program rozšířeného jazykového studia s odborným zaměřením : inženýrské studium. 1999-2000 / [sestavila Milena Dvořáková] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 43 s. - Česká zemědělskáuniverzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.)
Study Programme The Extended Foreign Language for a Specific Purpose. 1999/2000. - Vyd. 1. - Prague : Czech University of Agriculture, 1999. - 44 s. - Faculty of Economics and Management,Prague. - (brož.)
Svatováclavské tradice v české beletrii : výběrový soupis literatury z fondu Knihovny města Plzně / sestavily J. Hájková, J. Kasková. - Plzeň : Knihovna města Plzně, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Svět čísel a tvarů : metodická příručka k výuce matematiky v 3. ročníku základní a obecné školy / A. Hošpesová, J. Divíšek, F. Kuřina. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 64 s. - (brož.)
Svět kolem nás : cvičení pro přípravku a mateřskou školu : doprovodná knížka ke stavebnicovému systému miniCUK. - Praha : Abega, 1999. - 24 s. - (brož.)
Šimonovy pracovní listy. 5, Grafomotorická cvičení : Než si začnu psát, budu si s pastelkou hrát : Předlohy ke kopírování / M. Pilařová. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 1999. - 32 s. - (brož.)
Školní hodnocení a jeho současné problémy / Z. Kolář, S. Navrátil, R. Šikulová. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 36 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nadLabem. - (brož.)

Školství na křižovatce : výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v letech 1997-1998. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1998. - 283s. - (brož.)


Školy a školská zařízení v České republice ve školním roce. 1998-1999. Díl 1. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 28 s. - (Brož.)
Štědrovečerní návštěva : (povídky k Vánocům) / K. Bochořák ...[et al.]. - 1. vyd. - Třebíř : Akcent, 1998. - 204 s. - (Váz.)
Tabulky ke čtení : tabulky ke slabikáři Naše čtení pro 1. roč. zvl. šk. 2 / [Vladimír Linc] - Ve Scientii 2. vyd. - Praha : Scientia, 1995. - 96 listů. - (brož.)
Tabulky ke čtení : tabulky ke slabikáři Naše čtení pro 1. roč. zvl. šk. 3 / [Vladimír Linc] - Ve Scientii 1. přeprac. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 107 listů. - (brož.)
Tam okolo Bogumina : obrazy z zycia autochtonicznej ludnosci pólnocnego Zaolzia / W. Szeliga, D. Kadlubca. - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Olza, 1997. - 166 s. - (brož.)
TEN-34 CZ : závěrečná zpráva o řešení projektu / Hlavní řešitel projektu J. Gruntorád. - 1. vyd. - Praha : Cesnet, 1999. - 140 s. - (brož.)
Textil a oděvnictví : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala L. Burešová. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 23 s. - (brož.)
Učební text pedagogického minima pro instruktory žáků / [Miroslav Konečný] ... [et al.]- 2. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 1999. - 105 s. - Institut výchovy avzdělávání, Praha. - (brož.)
Učitel jako poradce : možnosti pedagogicko-psychologického poradenství pro učitele rodinné výchovy / P. Vávrová. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 61 s. - Pedagogická fakulta. - Vysokáškola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.)
Universitas Palackiana Olomucensis / [uspořadatel Tomáš Hrbek] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 37 s., obr. příl. - (Brož.)
Universitas Palackiana Olomucensis / [editor Tomáš Hrbek] - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 1998. - 37 s., obr. příl. - (Brož.)
Universitas Palackiana Olomucensis / [Editor Tomáš Hrbek] - 1. Ausg. - Olomouc : Palacky-Universität, 1998. - 37 s., obr. příl. - (Brož.)
Universitas Palackiana Olomucensis / [rédaction de l'ouvrage Tomáš Hrbek] - 1ere éd. - Olomouc : Univesité Palacký, 1998. - 37 s., obr. příl. - (Brož.)
Uplatnění absolventů škol na trhu práce. 1998 / zpracovali D. Horáčková, R. Ryška. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. - 61 s., tb. příl. - Samostatné oddělení analýz a strategie, Praha. - (Brož.)
Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže / M. Krejčí. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 205 s. - (brož.)
Účinné vyučování v kostce / M. Hunter. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 101 s. - (brož.)
Ústecké betlémy / V. Hackenschmied. - Vyd. 2. - Ústí nad Orlicí : Akademický klub, 1998. - 62 s., obr. příl. - (brož.)
Valašský rok : programový sborník. 1999. - Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1999. - 55 s. - (Brož.)
Vedení mateřské školy. 8. aktualizace / V. Kubát... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Veletrh nápadů učitelů fyziky 3 : sborník z konference : Praha 1998 / [redaktor Karel Rauner] - Plzeň : Pedagogická fakulta ZČU, 1998. - 136 s. - Katedra obecné fyziky FPE, Plzeň. - (brož.)
Velikonoční list 1999. - Bor : Farní listy, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Vojenská střední škola v Brně : informace o škole a studiu / [Jan Buzek] ... [et al.]- 2. aktualiz. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)

Vojenská střední škola ve Vyškově : informace o škole a studiu / [Miloš Křížek] ... [et al.]- 2. aktual. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)


Vybrané kapitoly z dramatické výchovy / S. Koťátková ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 222 s. - Univerzita Karlova, Praha. - (brož.)
Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce : podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce nápadně rušivě / P. Ondráček. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 92 s. - Ústav jazyků a humanitních studií, Pardubice. - (brož.)
Výchova k demokracii, konstitucionalismu a občanství : sborník příspěvků z Letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd : Olomouc, Ped. fak. 24.08.1998-26.09.1998. -Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 149 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Výchova k občanství : manuál pro učitele občanské výchovy na druhém stupni základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií / J. Ondráčková. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 47 s.- (brož.)
Vzdělávání bez hranic / [editor Alena Kroupová] ... [et al.]- 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 147 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta, Hradec Králové. - (brož.)
Z kart dziejów Bukowca / A. Szpyrc. - Czeski Cieszyn : Olza, 1995. - 36 s. - (Brož.)
Základy hudební výchovy pro posluchače studia učitelství 1. stupně ZŠ / B. Crha, L. Fučík, Z. Marek. - 4. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 184 s. - Pedagogická fakulta, Brno. -(brož.)
Základy praktické chemie : pro 8. ročník základní školy. Díl 1 / P. Beneš, V. Pumpr, J. Banýr. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 79 s. - (brož.)
Základy zeměpisných znalostí : sbírka úloh k sestavování testů, k procvičování a ověřování učiva zeměpisu podle Standardů základního vzdělávání pro 6.-9. ročník / J. Herink, S. Tlach. - 1.vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1999. - 70 s. - (brož.)
Zdravý životní styl : pro 6. - 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. 2 / E. Marádová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 118 s. - (brož.)
Zkratky a akronyma : z oblasti odborného vzdělávání, přípravy a trhu práce / [Sestavila Anna Konopásková] - 4. rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 151 s. - (brož.)
Žák v současném pojetí tělesné výchovy : sborník referátů z 2. mezinárodního vědeckého semináře : Olomouc 14.05.1998-16.05.1998. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 194 s. - Fakulta tělesné kultury. - Katedra učitelství tělesné výchovy, Olomouc. - (brož.)
Žena po čtyřicítce : průvodce léty přechodu / H. Eisele. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 167 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist