Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za květen-červen 1999

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 10. aktualizace - stav:duben 1999 / I. Kobliha... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo včetně 6.aktualizace - stav: duben 1999 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 příl., 3 diskety. - (brož.)
Armáda České republiky '99 / [publikaci připravil Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany ČR, 1999. - 64 s. - (brož.)
Bahna 1999 : den pozemního vojska AČR / [k tisku připravili Jaroslav Roušar, Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - Nestr. - (brož.)
Biblické války / C. Herzog, M. Gichon. - 1. vyd. - Brno : Books, 1999. - 294 s., obr. příl. - (váz.)
Boj o Polnou / B. Adler. - 2. vyd., v nakl. Linda 1. vyd. - Polná : Linda, 1999. - 170 s. - (Brož.)
Byli Vajckorni vinni? : případ čtyřnásobné vraždy u Křtin / V. Polák. - Blansko : Muzeum Blansko, 1999. - 46 s. - (Brož.)
Bytová výstavba v České republice v roce 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 56 s. - (Brož.)
Cesta ke kanonizaci : s abecedním seznamem světců kanonizovaných ve 20. století / J. Němec. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 126 s. - (Brož.)
Cestami života. 1 / L. Svoboda. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1996. - 401 s. - (brož.)
Civil Procedure Code with Commentary - Czech Republic. - Prague : Trade Links, 1999. - 391 s. - (Brož.)
Commercial Code : Act No. 513/1991 Coll. as Subsequently Amended : with Commentary. - Prague : Trade Links, 1999. - 538 s. - (Brož.)
Černý den na Bílé hoře : 8. listopad 1620 / D. Uhlíř. - Vyd. 1. - Brno : Ave, 1998. - 169 s. - (váz.)
Černý dostal mat : pohled do zákulisí zpravodajských služeb / M. Ivanov. - Vyd. 2. - Třebíč : Akcent, 1999. - 222 s. - (váz.)
Česká republika v bezpečnostní architektuře Evropy / [Zdeněk Kříž] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - 129 s. - (brož.)
Čtyři eseje o svobodě / I. Berlin. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 332 s. - (brož.)
Daňové náklady od roku 1999 : (průvodce náklady a výnosy v podvojném účetnictví) / P. Kout, T. Líbal. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 423 s. - (brož.)
Daňové právo : komentáře : stav: únor 1998 / Uspořádala H. Marková. - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - Přeruš. str. - (Váz.)
Daňové právo : komentáře. Dopl. 4, Stav: listopad 1998 / Uspořádala H. Marková. - Praha : C. H. Beck, 1998. - Přeruš. str. - (Brož.)
Dějiny americké armády / M. Matloff. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 751 s. - (váz.)
Dějiny policie a četnictva. 2, Československá republika : (1918-1939) / P. Macek, L. Uhlíř. - Vyd. 1. - Praha : Police History, 1999. - 230 s., 211 obr. na příl. - (váz.)

Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa. Díl 2, 1945-1968 / J. Gronský. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 497 s. - Katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy,Praha. - (brož.)


Dopravně bezpečnostní činnost policie : (Zvláštní část) / Z. Kopecký, K. Pavlíček. - 3. rozš. vyd. - Praha : Policejní akadeie České republiky, 1998. - 235 s. - Katedra bezpečnostních služeb,Praha. - (brož.)
Důchodové pojištění v České republice : podle právního stavu k 1.4.1999 / J. Přib, V. Voříšek ...[et al.]. - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 1999. - 319 s. - (brož.)
Důchodové systémy / Z. Gregorová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 212 s. - (brož.)
Environmental Laws of the Czech Republic. Vol. 5. - Prague : The Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1999. - 231 s. - (brož.)
Evropská unie a její právo pro začátečníky / V. Týč. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 62 s. - (brož.)
Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice : vybrané otázky spojené s evropskou harmonizací a integrací / L. Jakl. - Vyd. 1. - Praha : Úřadprůmyslového vlastnictví, 1999. - 194 s. - (brož.)
Exprezident : (vzpomínky Antonína Novotného). Díl 1 / R. Černý. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1998. - 175 s. - (váz.)
Exprezident : (vzpomínky Antonína Novotného). Díl 2 / R. Černý. - Vyd. 1. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1998. - 203 s., obr. příl. - (váz.)
Exprezident : (vzpomínky Antonína Novotného). Díl 3 / R. Černý. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1999. - 223 s. - (váz.)
Émergence des pratiques démocratiques en République tcheque : politique locale, secteur associatif et entreprises. - Prague : CeFReS, 1999. - 144 s. - (brož.)
Fibex : 6. mezinárodní finanční a investiční veletrh : Brno 22.04.1997-26.04.1997. - [Praha] : [Economia], 1997. - 16 s. - (Brož.)
Finanční účetnictví III : (transformace a konsolidace podniků) / J. Sedláček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 132 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Hilsnerova aféra a její literární dozvuk / F. Červinka. - 1. vyd. - Polná : Linda, 1999. - 24 s. - (Brož.)
Historie válek : chronologicky a zeměpisně uspořádaný přehled válečných konfliktů od roku 100 000 př. n. l. do současnosti / D. Brownstone, I. Franck. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. -563 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Eminenet ; váz.)
Historikové a kauza Lety. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 40 s., příl. - Historický ústav AV ČR, Praha. - (brož.)
Hraniční celní přechody na státních hranicích České republiky v roce. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - Nestr. - (brož.)
Internet &PARAGRAF& &PARAGRAF& &PARAGRAF / V. Smejkal. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 166 s. - (brož.)
Izraelská válečná mašinerie : lidský faktor, bojová technika, taktika / [Ian V. Hogg] - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 192 s. - (váz.)
Jak se dostat na práva / P. Anděl. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 174 s. - (brož.)
Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s. r. o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 5. aktualizací - duben 1999 / A. Pospíšilová...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Kapitoly z historie českého pojišťovnictví / připravují M. Marvan, J. Chaloupecký. - Praha : [Česká asociace pojišťoven], 1995-1997. - Přeruš. str. - (Brož.)

Katastr nemovitostí po novele : praktická příručka : podle stavu k 1.1.1999 / B. Kuba, K. Olivová. - 6. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 361 s. - (brož.)


Katastr nemovitostí, ceny a oceňování nemovitostí : soubor právních předpisů / J. Kocourek. - 3. dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 1999. - 414 s. - (brož.)
Komentář k Zákoníku práce a souvisejícím předpisům doplněný o výňatky z důvodových zpráv, judikatury a vzory typických smluv a podání / J. Hochman, L. Jouza, A. Kottnauer. - Praha : Linde, 1999. - 555 s. - (váz.)
Konfliktní soužití: Královské město - šlechta - duchovenstvo v raném noověku / J. Miller ...[et al.]. - Olomouc : Danal, 1998. - 348 s. - (brož.)
Konkurs a vyrovnání / J. Kotoučová, P. Raban. - Vyd. 1. - Praha : Orac, 1999. - 307 s. - (brož.)
Kriminální případy inspektora Rudena / R. Denke. - Olomouc : Alda, 1999. - 131 s. - (brož.)
Legislativa a kontrola potravin / T. Komprda. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 169 s. - (brož.)
Legislativa na úseku požární ochrany : jiné právní předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany / Z. Hošek. - Vyd. 2., aktualiz. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávacíservis, 1999. - 219 s. - (Brož.)
Letecké společnosti. - Praha : Ekonomia, 1997. - 16 s. - (Brož.)
Malý domácí právník. Díl 3, Vzory smluv, soudních podání a soukromoprávních písemností / M. Pokorný, M. Korbař. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 21, 265 s. + 1 disketa. - (váz.)
Malý domácí právník. Díl 4, Vzory smluv, soudních podání a soukromoprávních písemností / M. Pokorný, M. Korbař. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 15, 191 s. + 1 disketa. - (váz.)
Marines : americká námořní pěchota zasahuje / J. Dolejší. - 1. vyd. - Praha : X-Egem, 1998. - 333 s. - (váz.)
Mezinárodní právo obchodní. Díl 2, Řešení sporů / N. Rozehnalová. - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 181 s. - (brož.)
Mezinárodní právo soukromé / Z. Kučera. - 4. opr. a dopl. vyd. - Brno : Doplněk, 1999. - 429 s. - (brož.)
Mezinárodní právo soukromé a obchodní : sborník přednášek francouzských učitelů na Právnické fakultě MU v letech 1997-1998 / [Redakce J. Fiala] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 177 s. - (brož.)
Nabídkový katalog vězeňské služby České republiky : možnosti výroby, poskytování služeb a zaměstnávání odsouzených. - [Praha] : Vězeňská služba České republiky, 1999. - 48 s. - (Brož.)
Nařízení vlády č. 64/1999 Sb. o zvýšení důchodů v roce 1999. 3. kapitola, 1. aktualizace- Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb. o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění. 3.kapitola, 1. doplnění : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 12 s. - (brož.)
Náhradní rodinná péče : průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny / Z. Matějček ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 183 s. - (brož.)
Nájemníci versus pronajímatelé / S. Křeček. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 190 s. - (brož.)
Násilí v rodině a jeho důsledky : sborník vybraných přednášek z 9. konference Společnosti sociálních pracovníků : Prachatice 29.05.1998-30.05.1998 / [uspořádala Věra Novotná] - Vyd. 1. -Praha : JAN, 1999. - 95 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. - (brož.)
Nebezpečná bezpečnost : státní bezpečnost 1948-1956 / K. Kaplan. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1999. - 289 s. - (váz.)

Nedobytné pohledávky : praktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů. Základní dílo - Stav: prosinec 1998 včetně 2. aktualizace / T. Pohl... [et al.]. -Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 disketa, 1 příl. - (brož.)


Nedobytné pohledávky : praktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů. Základní dílo - Stav: duben 1999 včetně 3. aktualizace / T. Pohl... [et al.]. - Praha: Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - (brož.)
Neviditelní bojovníci / M. Arostegui. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 319 s. - (váz.)
Neziskové organizace v ekonomické teorii : analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit / M. Schaad. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 244 s. - (brož.)
Obchodní společnosti : judikatura a literatura / J. Pokorná. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 356 s. - (brož.)
Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní / M. Csiriková, E. Vysloužilová ...[et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 585 s. - (váz.)
Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní / M. Csiriková, E. Vysloužiová ...[et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 517 s. - (váz.)
Osudné bitvy / S. David. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 276 s. - (váz.)
Osvoboditel : život maršála Sovětského Svazu Ivana Stěpanoviče Koněva / J. Fidler. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 219 s., obr. příl. - (váz.)
Patentové informace na Internetu / D. Pičman. - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad patentového vlastnictví, 1999. - 120 s. - (brož.)
Po zavátých stopách : historie Svazu letců ČR / V. Borovan. - 1. vyd. - Praha : Impuls, 1998. - 179 s. - Ministerstvo obrany ČR, Praha. - (brož.)
Pojistná matematika : teorie a praxe / T. Cipra. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1999. - 398 s. - (váz.)
Poslání a organizační struktura probační a mediační služby : (mezinárodní diskuzní fórum) : záznam referátů, diskuze a doporučení odborníků v oblasti probace a mediace : Praha 13.11.1997. -Praha : Vězeňská služba České republiky, 1999. - 78 s. - (Brož.)
Postavení poškozeného v trestním řízení / L. Foltýn. - Praha : Ekonomia, 1997. - 12 s. - (Brož.)
Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: duben 1999 včetně 2. aktualizace / H. Kowandová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení / M. Spirit ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 283 s. - (váz.)
Pracovní právo a předpisy související : úplná platná znění k 31. 3. 1999 / Editor V. Pelc. - Praha : Sevt, 1999. - 242 s. - (brož.)
Pracovní právo v otázkách a odpovědích / [Alena Benešová] ...[et al.]- Olomouc : Anag, 1999. - 159 s. - (brož.)
6. prapor : dokumentární film / D. Šimko, M. Pazdera. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1999. - 48 s. - (brož.)
Právní minimum pro romské asistenty / sestavil P. Herman. - 1. vyd. - Brno : Školský úřad, 1998. - 43 s. - (brož.)
Právní otázky fúzí, holdingů, koncernů a jiných forem propojení podniků. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 196 s. - (brož.)
Právní principy : kolokvium / J. Boguszak ... [et al.]. - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999. - 231 s. - (brož.)
Právní předpisy v ekonomice / A. Bělohlávek. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 138 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra práva, Ostrava. - (brož.)
Právní předpisy životního prostředí pro obecní úřady : sborník 8. semináře OSVČR v Kutné Hoře : Kutná Hora 02.1999. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářů ČR, 1999. - 56 s. - (brož.)
Právo životního prostředí. Díl 3 / [Josef Cingoš] ... [et al.]- 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 336 s. - (brož.)
Prezentace encykliky Fides et Ratio a dokumentu Ad tuendam fidem : soubor příspěvků : Olomouc, katedra systematické teologie CMTF UP 10.02.1999 / R. Machan ...[et al.]. - Vyd. 1. - Olomouc :Matice cyrilometodějská, 1999. - 44 s. - (brož.)
Přehled publikační činnosti pracovníků Policejní akademie ČR v roce. 1998 / N. Šišková, J. Slámová. - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 75 s. - Odbor vědeckýchinformací. - Oddělení primárních fondů, Praha. - (brož.)
Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky v červenci - prosinci 1998 / zpracoval J. Brixi. - Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1998. - 23 s. - Parlamentníknihovna, Praha. - (Brož.)
Překlad v právní praxi / M. Tomášek. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 136 s. - (váz.)
Příručka k přijímacímu řízení na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně : magisterské studium, bakalářské distanční studium. Školní rok. 1999-2000. - Vyd. 1. - Brno : Masarykovauniverzita, 1998. - 52 s. - (brož.)
Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference) / editor I. Jančářová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 83 s. - (brož.)
Rulers of the Czech Lands / P. Čornej. Illustrated by J. Lockerová, P. Major. - 1st ed. of the Engl. version. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 64 s. - (váz.)
Sbírka příkladů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení / M. Galvas, Z. Gregorová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 78 s. - (brož.)
Slovník českého práva : podle stavu k 1.1. 1999. Díl 1, A-O / Z. Madar ... [et al.]. - 2. rozš. a podstatně přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 923 s. - (váz.)
Slovník českého práva : podle stavu k 1. 1.1999. Díl 2, P-Z / Z. Madar ... [et al.]. - 2. rozš. a podstatně přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1999. - S. 924-1781. - (váz.)
Slovník pracovního práva / L. Jouza. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 631 s. - (váz.)
Služební cesty a cestovní náhrady / B. Kahle. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 167 s. - (brož.)
Smlouva o zdraví. - 1. vyd. - Říčany : Studio Evolving, 1998. - 183 s. - (Váz.)
Smrt má v ruce skalpel / V. Borovička. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 231 s. - (váz.)
Sociální práce : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala R. Slavíková. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 18 s. - (brož.)
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných : podle právního stavu k 1.1.1999 / J. Šmíd, M. Ženíšková. - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 1999. - 149 s. - (brož.)
Sociální zabezpečení, nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní sociální podpora, žiotní minimum : aktuální soubor 45 předpisů vč. novely zákona onemocenském pojištění zaměstnanců : podle stavu k 1. 5. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 400 s. - (brož.)
Správa daní a poplatků 1997 : (úplné znění zákona č. 337/1992 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) / uspořádal J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1997. - 23 s. - (Brož.)

Správní právo : zvláštní část / S. Skulová ...[et al.]. - 3. dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 280 s. - (brož.)


SS: Peklo na východní frontě : válka Waffen-SS v Rusku : 1941-1945 / C. Ailsby. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 192 s. - (váz.)
Státní sociální podpora : podle právního stavu od 1.1.1999 / N. Břeská, E. Burdová, L. Vránová. - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 1999. - 194 s. - (brož.)
Stíhačova stopa : sokolova ztracená léta / A. Dickfeld. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 372 s., obr. příl. - (váz.)
Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 1. Sv. 1. Část 1. Sv. 1. Část 2, Úvod do systému, Obchodněprávní vztahy a pracovněprávní vztahy, Silničnídoprava a mezinárodní smlouvy s ní související / J. Kyncl ... [et al.]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 107 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.)
Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 2. Část 4. Sv. 2. Část 5, Technická základna, Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu údržbě aopravách vozidel / V. Uhříček ... [et al.]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 75 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.)
Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 2 (příloha). Část 3, Ceny, daně, daňové řízení, poplatky, pojištění a celní řízení / O. Kotvald ... [et al.]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 123 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (Brož.)
Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 3. Sv. 3. Část 1. Sv. 3. Část 2, Otázky zkušebních testů, Prokazování odborné způsobilosti silničníchdopravců podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění změn a doplňků k 1. 4. 1998, Návrh obsahu zkoušky pro získání způsobilosti řidičů taxislužby / J. Kyncl. - Pardubice : Univerzitapardubice, 1999. - 160 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.)
Šikaně stop! / F. Černoch ... [et al.]. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - 94 s. - (brož.)
Trestní právo procesní / D. Císařová ... [et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 485 s. - (brož.)
30 let státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek : 1969-1999. - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 1999. - 98 s. -(váz.)
Učebnice pro autoškoly : souhrn základních vědomostí z konstrukce, údržby a zásad bezpečné jízdy pro řidičské oprávnění skupin C, D, E / P. Chvátal. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Vogel Media, 1998. - 251 s. - (Brož.)
Učebnice pro autoškoly : souhrn základních vědomostí z předpisů o silničním provozu. Nové testy pro ověření znalostí předpisů ve znění platném od 1.8.1998. Díl 1 / P. Bušta, J. Rada. - 4. vyd. - Praha : Vogel Media, 1998. - 159, 86 s. - (brož.)
Učebnice pro autoškoly : souhrn základních vědomostí z konstrukce a údržby motorového vozidla, teorie jízdy, zásad bezpečné jízdy a zásad první pomoci. Skupina B. Díl 2 / J. Bajgar ...[etal.]. - 1. vyd. - Praha : Vogel Media, 1996. - 150 s. - (Brož.)
Učebnice pro autoškoly pro skupinu A (M) : souhrn základních vědomostí z teorie jízdy, zásad bezpečné jízdy a údržby motocyklu / J. Bajgar. - 1. upr. vyd. - Praha : Vogel Media, 1998. - 74 s.- (Brož.)
Uplatnění absolventů škol na trhu práce. 1998 / zpracovali D. Horáčková, R. Ryška. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. - 61 s., tb. příl. - Samostatné oddělení analýz a strategie, Praha. - (Brož.)
Utrpením k vítězství : svědectví o Kolvínu a Mirošovu - pracovním, pracovně-výchovném a koncentračním táboru / z materiálů, dokladů a vzpomínek pamětníků sestavil K. Jindřich. - 1. vyd. -Rokycany : Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 1999. - 64 s. - (brož.)

Účetnictví : pro obchodní akademie. Část 2 / D. Chromá. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 159 s. - (brož.)


Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. Díl 2, Práva a svobody / V. Pavlíček ... [et al.]. - 2. dopl. a podstatně rozš. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 975 s. - (váz.)
Ústavní stížnost / V. Šimíček. - Praha : Linde, 1999. - 180 s. - (brož.)
Ústřední ženijní základna / [k tisku připravil Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - Nestr. - (brož.)
V boji a zajetí : příběh legionáře a důstojníka Aloise Eliáše : zveřejněné deníky a vzpomínky / A. Eliáš, T. Pasák, F. Možná-Meisnarová. - Praha : Práh, 1999. - 223 s. - (váz.)
V podzemí Třetí říše / G. Perrault. - Praha : Academia, 1999. - 447 s., obr. příl. - (váz.)
Velitelství územní obrany AČR Plzeň / [k tisku připravil Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - Nestr. - (brož.)
Veřejná správa, část zvláštní : (vybrané úseky) / D. Gadasová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzity Palackého, 1999. - 245 s. - Právnická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Věcná práva a katastr nemovitostí / V. Kliment. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 1998. - 67 s. - (brož.)
Věrnost je mou ctí : osobní výpovědi bývalých příslušníků jednotek SS / G. Williamson. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 192 s. - (váz.)
Vítězství přichází z moře : od vylodění u Anzia po kapitulaci v Tokijském zálivu / J. Hrbek, I. Hrbek. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1999. - 507 s., obr. příl. - (váz.)
Vojenská střední škola v Brně : informace o škole a studiu / [Jan Buzek] ... [et al.]- 2. aktualiz. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)
Vojenská střední škola ve Vyškově : informace o škole a studiu / [Miloš Křížek] ... [et al.]- 2. aktual. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)
Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1998 : základní informace o volbách, právních podkladech, zpracování výsledků hlasování a souhrnné výsledky voleb. - Praha : Českýstatistický úřad, 1999. - 80 s. - (brož.)
Volby do zastupitelstev v obcích 13. - 14. listopadu 1998. Díl 1, Základní informace o volbách, právních podkladech, zpracování výsledků hlasování a základní souhrnné výsledky voleb. - Praha: Český statistický úřad, 1999. - 73 s. - (brož.)
Vybrané aspekty regionálního rozvoje : studie a výzkumné práce autorů z Univerzity Bayreuth a Fakulty ekonomické ZČU v Chebu. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 136 s. -(brož.)
Vyhláška č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom, 6. kapitola, 1. doplnění- Zákon o správních poplatcích. 7.kapitola, 1. aktualizace : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 48 s. - (brož.)
Výpověď z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele / J. Jakubka. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1999. - 98 s. - (brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Bruntál. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 89 s. + 1 příl. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Frýdek-Místek. [1]. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 68 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Frýdek-Místek. [2], Příloha. - [Ostrava] : [Český statistický úřad, divize Ostrava], [1998]. -12 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese

Jeseník. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 26 s. - (Brož.)


Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Karviná. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 27 s. + 1 příl. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Nový Jičín. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 53 s. + 1 příl. -(Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Olomouc. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 128 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Opava. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 89 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Ostrava-město. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 52 s. + 1 příl. -(Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Přerov. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 175 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Šumperk. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 83 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Vsetín. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 77 s. - (Brož.)
Vznikání demokratické praxe v České republice : lokální politika, neziskový a výrobní sektor / [editor Antoine Mares] - Praha : Cefres, 1999. - 124 s. - (brož.)
Vzory žádostí a jiných podání, rozhodnutí a opatření podle stavebního zákona / S. Adamec, J. Doležal. - 3. aktualiz. a rozš. vyd. s poznámkami. - Praha : Rhodos, 1999. - 249 s. - (brož.)
Vzpomínky nebeského jezdce / F. Jánský. podle rukopisné pozůstalosti zpracoval J. Drevota. - 1. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 159 s. - (váz.)
Základní pojmy a instituty správního práva / P. Průcha. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 420 s. - (brož.)
Základy kontrolní činnosti / M. Prokůpková. - Praha : Bilance, 1999. - 118 s. - (Brož.)
Základy mezinárodního práva / J. Ondřej. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 188 s. - (brož.)
Základy právních nauk / J. Homolková ...[et al.]. - 4. vyd. - Praha : Credit, 1999. - 132 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Zákon o cestovních náhradách : komentář, příklady, souvisící předpisy / P. Klabík. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1999. - 147 s. - (brož.)
Zákon o cestovních náhradách s komentářem : včetně daňových souvislostí / M. Salačová. - 2. dopl. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 199 s. - (brož.)
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů s komentářem / D. Římanová. - Vyd. 1. - Praha : Polygon, 1999. - 190 s. -(brož.)
Zákon o daních z příjmů : od roku 1999 ve výkladu Ministerstva financí / [vybral a uspořádal Petr Kout] - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 174 s. - (brož.)

Zásady soukromého práva / J. Hurdík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 168 s. - (brož.)


Znak do řeči / L. Kubová, Z. Pavelová, I. Rádková. - Praha : Tech-Market, 1999. - 87 s. - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha. - (brož.)
Zpráva spolku Šalamoun o stavu soudnictví v České republice / [Lenka Procházková] - Praha : Primus, 1999. - 164 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist