Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za květen-červen 1999

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas philosophica. Psychologica. 32, Varia psychologica. 8. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 121 s. - (brož.)
Argumenty filosofické logiky / P. Kolář. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1999. - 327 s. - (váz.)
Bestseller v kameni : přehlížená poselství a utajované skutečnosti. Díl 2 / J. Wojnar. - Olomouc : Votobia, 1999. - 143 s. - (brož.)
Bloudící rytíř / P. Klouda. - 1. vyd. - [Praha] : N Press, 1998. - 106 s. - (brož.)
Bodytalk / D. Morris. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 245 s. - (váz.)
Citové vydírání : jak ho rozpoznat a ubránit se mu / S. Forward, D. Frazier. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1999. - 191 s. - (brož.)
Co máme vědět o sektách / B. Büchner. - 1. vyd. - Praha : Amulet, 1999. - 127 s. - (váz.)
Co vy na to, doktore? / J. Cimický. - 1. vyd. - Třebíč : Akcent, 1999. - 157 s. - (váz.)
Co, čím, jak a s kým komunikujeme? : přednášky o lidské komunikaci ve formě esejů / Z. Vybíral. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 91 s. - Fakulta řízení a informační technologie VŠP,Hradec Králové. - (brož.)
Cvičení pro rozvoj psychomotoriky : stimulační hry pro děti od 3 do 10 let / M. Szabová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 147 s. - (brož.)
Čínská astrologie : tajemství hvězd / Chung Li. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 63 s. - (váz.)
Čtyři eseje o svobodě / I. Berlin. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 332 s. - (brož.)
Danghanská kletba : modul pro Dračí doupě / M. Khun, R. Řeha, J. Vorlová. - Praha : Altar, 1998. - 67 s. + 14 příl. - (brož.)
David Hume a jeho teorie vědění / Z. Novotný. - Olomouc : Votobia, 1999. - 213 s. - (brož.)
Dějiny filosofie. 2, Novověk / E. Rádl. - Praha : Votobia, 1999. - 668 s. - (brož.)
Doping, zdraví, výkon / L. Pyšný. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 104 s. - (brož.)
Dračí doupě : verze 1.5 : fantasy hra na hrdiny : příručka Pána jeskyně : pravidla pro pokročilé. - Vyd. v této verzi 1. - [Praha] : Altar, [1998]. - S. 71-116. - (brož.)
Dračí doupě : verze 1.5 : fantasy hra na hrdiny : průvodce hrou : pravidla pro pokročilé / [Michael Bronec, Martin Klíma, Jiřina Vorlová] - [Praha] : Altar, 1998. - 68 s. + 1 příl. - (brož.)
Duše zvířat a hvězdy : domácí mazlíčci očima astrologa / V. Barton. - 1. vyd. - Praha : [N Press], 1999. - 95 s. - (brož.)
Důkazy z onoho světa / E. Meckelburg. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1999. - 233 s. - (váz.)
Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky / H. Rotter. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad. - 107 s. - (brož.)
Dvanáct sošek Almiru : modul pro Dračí doupě / P. Houser, M. Bronec ... [et al.]. - Praha : Altar, 1998. - 127 s. + 1 mp. příl. - (brož.)

Efemeridy pro astrology. 2001-2010 / sestavil A. Strejc. - 4. přeprac. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. - 64 s. - (brož.)


Efemeridy pro astrology. 2021-2030 / sestavil A. Strejc. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 64 s. - (brož.)
Etika a tradiční lidová kultura : sborník příspěvků 14. strážnického symposia : Strážnice 05.05.1998-06.05.1998 / [Odpovědný redaktor Jan Krist] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1998. -151 s. - (brož.)
Existoval existencialismus? : výzva a ztroskotání Jean-Paula Sartra / J. Novozámská. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1998. - 158 s. - (brož.)
Experimentální hypnóza / S. Kratochvíl. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Academia, 1999. - 344 s. - (váz.)
Filosofie : Filosofie v dějinách a současnost ve filosofii / [editor Miroslav Joukl] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 275 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta,Hradec Králové. - (brož.)
Filosofie náboženství : pokus o typologii / B. Horyna, H. Pavlincová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 251 s. - (brož.)
Historie a myšlenky unitářství a univerzalismu ve světě a v České republice / V. Strejček. - Vyd. 1. - [Praha] : Unitaria, 1999. - 135 s. - (brož.)
Hledání času, místa, smyslu / J. Krob. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 197 s. - (brož.)
IQ trénink : procvičte si své IQ : doplňovačky, číselné rébusy, logické posloupnosti, slovní hádanky, písmenné řady. Díl 1, Úrověň 1-10. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 103 s. - (brož.)
Jak (ne)zvládnout manželství / E. Bombeck. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 319 s. - (Baronet ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Ježíš a tvoje tělo : sexuální morálka pro mladé / A. Léonard. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1999. - 95 s. - (brož.)
Kartografie lidské hlouposti / M. Krleža. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 337 s. - (váz.)
Kde tančí andělé : pravdivé příběhy o nebeských návštěvnících / J. Anderson. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 222 s. - (váz.)
Kdy přijde kometa : proroctví nového tisíciletí / T. Kay. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1998. - 221 s. - (váz.)
Když se zlé věci stávají dobrým lidem / H. Kushner. - 2. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 143 s. - (brož.)
Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku / V. Švec. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 178 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Krátké dějiny novověké filosofie / R. Scruton. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1999. - 316 s. - (váz.)
Léčení duchem / S. Zweig. - Vyd. 3., upr.. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 275 s. - (váz.)
Logistický management : text a praktikum k vybraným problémům / P. Macurová, N. Klabusayová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 195 s. - Fakultaekonomická. - Katedra podnikohospodářská, Ostrava. - (brož.)
Magie v historii, teorii a praxi / M. Nakonečný. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 401 s. - (váz.)
Malá životní klopýtnutí : o konfliktu, toleranci, bolesti a lásce / Z. Eis. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 165 s. - (brož.)
Manuál talentové přijímací zkoušky na studia tělesné výchovy / K. Měkota ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 32 s. - Fakulta tělesné kultury, Olomouc. - (brož.)

Manuálek o etice a vstřícném chování pro zdravotní laboranty, popřípadě laboratorní pracovníky / H. Haškovcová. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 95 s. - (brož.)


Mezi řádky : Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám : sborník / k vydání přopravili H. Hanreich, M. Sedláčková, P. Stehlíková. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1999. - 430 s. - (brož.)
Moc a síla magie / L. Padre. - Praha : International Direct Marketing, 1998. - 166 s. - (Brož.)
Moderní snář : jak porozumět svým snům / T. Crisp. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 286 s. - (váz.)
Monica Lewinská v příběhu Říkali jí Stíhačka. - Praha : SmartPrint, 1999. - 124 s. - (brož.)
Myslet, učit se ...a zapomínat? / F. Vester. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1997. - 191 s. - (brož.)
Na stará kolena : úsměvná i vážná vzpomínání / D. Burt. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 86 s. - (brož.)
Nadpříroda : přírodní historie nadpřirozena / L. Watson. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 207 s. - (váz.)
Náhradní konec světa / G. Murín. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 124 s. - (brož.)
Násilí v rodině a jeho důsledky : sborník vybraných přednášek z 9. konference Společnosti sociálních pracovníků : Prachatice 29.05.1998-30.05.1998 / [uspořádala Věra Novotná] - Vyd. 1. -Praha : JAN, 1999. - 95 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. - (brož.)
Nekonečné bohatství v nás : jak se vypořádat nejen s finančními problémy / J. Murphy. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 141 s. - (váz.)
Nenechte sebou manipulovat : jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit / I. Nazare-Aga. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 261 s. - (brož.)
Nepřítel z ráje : plány a cíle padlého anděla / E. Lutzer. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1999. - 149 s. - (brož.)
Něco v síti : fejetony, které vycházely od roku 1997 na internetu na adrese http://svet.namodro.cz / V. Marek. - 1. vyd. - Praha : DharmaGaia, 1999. - 172 s. - (DharmaGaia ; brož.)- (Maťa ;brož.)
Normální a patologická láska : pohled současné psychoanalýzy / O. Kernberg. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 232 s. - (brož.)
Nostradamus : přijde konec světa?! / D. Ovason. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 429 s. - (váz.)
O francouzské filosofii / I. Holzbachová, P. Horák, J. Krob. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 140 s. - Katedra filozofie FF MU, Brno. - (brož.)
O štěstí / uspořádal W. Mühs. - 1. vyd. - Praha : Nové Město, 1999. - Nestr. - (váz.)
O životě a smrti konzervatismu : trialog / R. Preisner. - Olomouc : Votobia, 1999. - 300 s. - (brož.)
Optimální osobnost a duševní zdraví : hrdina, umělec, mudrc mebo světec? / R. Coan. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 232 s. - (brož.)
Othelon aneb manuál o žárlivosti / M. Plzák. - 3., upr. vyd., v nakl. Motto 1. vyd. - Praha : Motto, 1999. - 119 s. - (váz.)
Pokus o absolutno : hledání cesty k nepoznané realitě / M. Jakubec. - Vyd. 1. - Praha : vl.nákl., 1999. - 71 s. - (brož.)
Povídání o manželství : psychologická a teologická perspektiva / J. Polivka, J. Dolista, L. Dřímal. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 191 s. - (brož.)

Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy / P. Watzlawick, J. Bavelas, D. Jackson. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Konfrontace, 1999. - 243 s. - (váz.)


Pravidla společenského chování : 100 odpovědí na 100 otázek / G. Incze. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1999. - 118 s. - (Ikar ; váz.)- (Euromedia ; váz.)
Přednášky a studie z let 1882-1884 : (Hume-Pascal-Buckle-O studiu děl básnických) / T. Masaryk. - 1. vyd. - Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1998. - 182 s. - (váz.)
Přehled vývojové psychologie / J. Čížková ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 175 s. - (brož.)
Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje : výchova a vzdělávání dětí s autismem / E. Schopler. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 172 s. - (brož.)
Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace / O. Čačka ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1999. - 366 s. - (váz.)
Psychologie stárnutí / I. Stuart-Hamilton. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 319 s. - (brož.)
Psychologie v podnikání a komunikace : pro posluchače oboru PaA, OPT / Z. Pechačová, E. Bakalář. - Vyd. 3. - Praha : Credit, 1999. - 235 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozněekonomická fakulta. - Katedra psychologie, Praha. - (brož.)
Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky / M. Vágnerová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 444 s. - (váz.)
Psychopatologie pro právníky / J. Miňhová. - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1999. - 107 s. - (brož.)
Psychotesty pouze pro dívky / B. Weimer-Langer. - 1. vyd. - Praha : Amulet, 1999. - 134 s. - (brož.)
Pýthagorás ze Samu. - 1. knižní vyd. - Praha : Trigon, 1999. - 121 s. - (váz.)
Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi / J. Kohout. - 3. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 159 s. - (brož.)
Rozum a kultura : historická úloha racionality a racionalismu / E. Gellner. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 188 s. - (váz.)
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Annales psychologici 98. Č. 2. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 176 s. - (brož.)
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada filozofická. (B). Č. 45. 1998. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 120 s. - (brož.)
Sebedůvěra - cesta k úspěchu / T. Novák. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 107 s. - (brož.)
Sešity k dějinám filosofie. 5, Přehled dějin filosofie v 18. století / M. Hemelík. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 84 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. -(brož.)
Sex je umět, chtít a vědět : nová a většinou nádherná kniha o sexu pro dospělé každého věku / P. Joannides. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 496 s. - (váz.)
Slovník základních pojmů z filosofie / P. Nesvadba. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 149 s. - (brož.)
Sny a jejich význam / M. Gonzáles-Wippler. - 1. vyd. - Brno : Jiří Alman, 1999. - 13, 159 s. - (brož.)
Sny a podsvětí : nový pohled na sny rozšiřující klasické teorie S. Freuda a C. G. Junga / J. Hillman. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 206 s. - (brož.)
Sociální psychologie / M. Nakonečný. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1999. - 287 s. - (váz.)
Sociologie pro psychologické poradenství a sociální výzkum / V. Čech. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 167 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)

Sofiin lexikon : dějiny filozofie v kostce / O. Böhmer. - Olomouc : Dobra & Fontána, 1998. - 184 s. - (váz.)


Sranda, sex a erotika. 8 / J. Štětina. - Vizovice : Trnky-brnky, [1999]. - 128 s. - (Brož.)
Svědomí, zákon a duch / J. Veselý. - Vyd. 2. - Rosice u Brna : Gloria, 1999. - 64 s. - (brož.)
Svět paranormálních jevů / P. McKenna, G. O'Bryen. - 1. vyd. - Praha : Apsida, 1999. - 143 s., obr. příl. - (váz.)
Šaman / H. Fox. - 1. vyd. - Praha : Maťa, 1999. - 329 s. - (brož.)
Šikaně stop! / F. Černoch ... [et al.]. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - 94 s. - (brož.)
Tajemství mysli : metody poznávání a ovlivňování myšlenek / J. Elger. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 1999. - 128 s. - (váz.)
Tajné dějiny Evropy. Díl 1, Od Atlantidy po vrcholný středověk / B. Vurm. - Praha : Eminent, 1998. - 335 s. - (Eminent ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Testy inteligence 2 / A. Lang. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1999. - 160 s. - (váz.)
Testy osobnosti 2 / H. Siewert. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1999. - 190 s. - (váz.)
Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé / S. Kim. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 162 s. - (brož.)
Trénink paměti : principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti / S. Lair. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 149 s. - (brož.)
Úsvit robotů : soumrak lidstva / K. Warwick. - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1999. - 219 s. - (váz.)
Úvod do psychologie emocí / I. Stuchlíková. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 73 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra psychologie, České Budějovice. - (brož.)
Velcí humanisté / M. Kaďůrková. - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Veronika, 1996. - 171 s. - (brož.)
Veliký grimoár s velikým klíčkem Šalamounovým a černou magií aneb silami pekelnými velikého Agrippy, k objevení všech pokladů a ke zkrocení všech duchů včetně několika dalších kouzel / [Antonio Venitiana del Rabina] - Praha : Lege artis, 1998. - 87 s. - (váz.)
Velké postavy západního myšlení : slovník myslitelů / uspořádal I. McGreal. - V čes. jaz. vyd. 2. - Praha : Prostor, 1999. - 707 s. - (váz.)
Vynalézavá láska : strhující průvodce uměním milovat / [Glenn Wilson] - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 176 s. - (brož.)
Vývojová psychologie / M. Vágnerová. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 353 s. - Katedra učitelství a náboženské didaktiky. - Husitská teologická fakulta UK, Praha. - (brož.)
Vývojová psychologie pro studenty učitelství / D. Trpišovská. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 106 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Zdravý životní styl : pro 6. - 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. 2 / E. Marádová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 118 s. - (brož.)
Žena po čtyřicítce : průvodce léty přechodu / H. Eisele. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 167 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist