Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - A. Všeobecnosti

za květen-červen 1999

"...a co sbírky" : přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998 : Olomouc 13.05.1999-01.08.1999 / [text Štěpánka Bieleszová, Anežka Šimková] - Olomouc : Muzeum umění, 1999. - 54 s. -(brož.)
AACR2R a UNIMARC : příručka pro praktickou katalogizaci s příklady / W. Minty. - 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Aktuální příručka pro technický úsek. Základní dílo - stav: listopad 1998 - včetně 7. aktualizací / K. Kocman... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 9. aktualizací: Březen 1999 / O. Hanzlová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 8. aktualizací - listopad 1998 / O. Hanzlová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (Brož.)
Amari abeceda / M. Hübschmannová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 64 s. - (brož.)
Apologetové nebo kacíři? : studie a materiály k dějinám české Katolické moderny / P. Marek. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 1999. - 197 s. - (brož.)
Automatizace knihovnických procesů : sborník příspěvků ze semináře : Plzeň 04.09.1998. 1998 / sestavila A. Stöcklová. - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. - 61 s. - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha. - (brož.)
Bibliografie chráněných částí přírody v ČR za rok : anotované záznamy. 1996 / M. Maršáková-Němejcová, M. Ptáčníková. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1998. - 219 s. - Odbordokumentace, Praha. - (brož.)
Bibliografie časopisu Divadlo : 1949-1970 / M. Přikrylová, F. Knopp. - 1. vyd. - Praha : Divadelní ústav, 1998. - 639 s. - (váz.)
Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata. Ps. 1, Auctorum nominibus signata opera manu scripta A-SW / K. Lichtenstein-Castelcorno. - Vyd. 1. - Praha : Národní knihovna, 1998. - 554 s. - Editio Supraphon, Praha. - (brož.)
Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata. Ps. 2 / K. Lichtenstein-Castecorno. - Vyd. 1. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - S. 563-979. - Editio Supraphon, Praha. - (brož.)
A Catalogue of John King Fairbank Library / compiled by J. Šrajerová. - Praha : Academy of Science of the Czech Republic-Oriental Institute, 1998. - 19, 143 s. - (brož.)
Chemická informatika : úvod do používání Internetu / P. Klán ... [et al.]. - [Praha] : Akademie věd České republiky, 1999. - Přeruš. str. - Ústav informatiky, [Praha]. - (brož.)
Czech and Slovak Dipterological Literature. 1986-1995 / J. Vaňhara, R. Rozkošný. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1997. - 170 s. - (brož.)
Českých 100 nejlepších. - [Praha] : [Economia], 1997. - Nestr. - (Brož.)
Daňová a účetní specifika neziskových organizací / J. Marek, A. Bošková. - Praha : Bilance, 1999. - 122 s. - (Brož.)
Dcery bohyně Isis / J. Tyldesley. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 1999. - 247 s., obr. příl. - (váz.)
Deník kacíře : soubor novinových článků, poznámek a recenzí 1998 / D. Strož. - Vyd. 1. - Praha : Futura, 1999. - 124 s. - (brož.)

Dětská ilustrovaná encyklopedie. 4, Svět kolem nás / [Simon Adams] ... [et al.]- 3. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 184 s. - (váz.)


Dětská ilustrovaná encyklopedie. 1, Svět vědy a techniky / [Simon Adams] ...[et al.]- 3. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 168 s. - (váz.)
Dobrodružství na Internetu / L. Štíplová. nakreslil J. Němeček. - Praha : Čtyřlístek, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Dobrodružství s hastrmanem / S. Havelka. nakreslil J. Němeček. - Praha : Čtyřlístek, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Dobrodružství se zlatou rybkou / L. Štíplová. nakreslil J. Němeček. - Praha : Čtyřlístek, 1998. - 14 s. - (Brož.)
Dobrodružství v ledovém hradu / S. Havelka. nakreslil J. Němeček. - Praha : Čtyřlístek, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Důkazy z onoho světa / E. Meckelburg. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1999. - 233 s. - (váz.)
Džbán : mezinárodní sochařské sympózium : Hředle 07.07.1998-02.08.1998. 1998 / [text Jaroslav Janča, Václav Zoubek] - Rakovník : Rabasova galerie, 1998. - Nestr. - (brož.)
Encyklopedie sportovních vozů : sportovní vozy 1945-1975 / R. Rive Box. - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 287 s. - (váz.)
Encyklopedie starověkého Předního východu / [Jan Heller] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 447 s., obr. příl. - (váz.)
Fibex : 6. mezinárodní finanční a investiční veletrh : Brno 22.04.1997-26.04.1997. - [Praha] : [Economia], 1997. - 16 s. - (Brož.)
Financial Directory. 1999. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 1999. - 136 s. - (brož.)
Geographic Information Systems: Information Infrastructures and Interoperability for the 21st Century Information Society and ICA MAP USE Commission Session : Conference Proceedings : [GISBrno '98]. Brno 28.06.1998-01.07.1998. Proceedings 1 / editor M. Konečný. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Geographic Information Systems: Information Infrastructures and Interoperability for the 21st Century Information Society and ICA MAP USE Commission Session : Conference Proceedings : [GISBrno '98]. Brno 28.06.1998-01.07.1998. Proceedings 2 / editor M. Konečný. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Historie válek : chronologicky a zeměpisně uspořádaný přehled válečných konfliktů od roku 100 000 př. n. l. do současnosti / D. Brownstone, I. Franck. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. -563 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Eminenet ; váz.)
Horymírovo dobrodružství / S. Havelka. nakreslil J. Němeček. - Praha : Čtyřlístek, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Ignác František Platzer (1717-1787) : sv. Jan Nepomucký : dar Rainera Kreissla Národní galerii v Praze : Praha, klášter sv. Jiří 14.04.1999-11.07.1999 / [Vera Dědičová, Tomáš Hladík, IvanaVernerová] - Praha : Národní galerie, 1999. - 78 s. - Sbírka starého umění, Praha. - (brož.)
Illustrated Oxford Dictionary / [redaktor Michael Ellis] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 1008 s. - (váz.)
Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů / J. Cooper. - Vyd. 1. - Praha : Mladá Fronta, 1999. - 239 s. - (váz.)
Inform katalog. 1999. Díl 1, Marketingové informace. - 9. vyd. - Brno : Inform Katalog, 1999. - 761 s. - (váz.)
Inform katalog. 1999. Díl 2, Výrobky a služby. - 9. vyd. - Brno : Inform Katalog, 1999. - 52, 42, 521 s. - (váz.)
Internet - standardy a protokoly / D. Naik. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 20, 302 s. - (brož.)

Internet &PARAGRAF& &PARAGRAF& &PARAGRAF / V. Smejkal. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 166 s. - (brož.)


Jak psát diplomovou práci : pro posluchače PEF / V. Dvořáková-Janů. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 1999. - 32 s., 12 s. příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomickáfakulta, Praha. - (brož.)
Jak založit pozemkový spolek / editor P. Pešout...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Český svaz ochránců přírody, 1998. - 170 s. - (brož.)
Jakost a informační systémy : sborník z workshopu : Brno, VUT 15.04.1999. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 65 s. - Brno, Fakulta strojní. - (brož.)
Katalog knižních přírůstků za rok. 1998. 2. skupina, K - O. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - Přeruš. str. - (váz.)
Katalog knižních přírůstků za rok. 1998. 1. skupina, A - J. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - Přeruš. str. - (Váz.)
Katalog skladovaných knih v České republice. 1996. - 1. vyd. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1996. - 193 s. - (brož.)
Katalog skladovaných knih v České republice. 1997. - 2. vyd. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1997. - 218 s. - (brož.)
Kdo je kdo v českém letectví 1998. - Praha : Aeromedia, 1998. - 114 s. - (brož.)
Kouzelná píšťalka / S. Havelka. nakreslil J. Němeček. - Praha : Čtyřlístek, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Kouzelné jablko / S. Havelka. nakreslil J. Němeček. - Praha : Čtyřlístek, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Kybernetika / F. Tůma. - 5. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 119 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra kybernetiky, Plzeň. - (brož.)
Letem světem s barevným kalendářem na rok 1999 / [Stanislav Havelka] . [nakreslil Jaroslav Němeček] - Praha : Čtyřlístek, 1998. - 14 s. - (Brož.)
Magazín záhad : fantastická fakta. 1999. 1. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 120 s. - (brož.)
Malý slovník pojmů sakrální architektury : stručný výklad pojmů typologie sakrální architektury a stavebně-historického tvarosloví / sestavil R. Chodura. - Vyd. 1. - České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 1999. - 60 s. - (brož.)
MEDSOFT '99 : sborník příspěvků : Pardubice 1999. - Praha : Tech-Market, 1999. - 150 s. - Český svaz vědeckotechnických společností, Praha. - (brož.)
39. mezinárodní strojírenský veletrh : Brno 22.09.1997-27.09.1997. - Praha : Ekonomia, 1997. - 16 s. - (Brož.)
Město Ostrava v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 77 s. - (váz.)
Mikulovské sympozium : [100 let Vlastivědy moravské a vlastivědná práce na Moravě]. Mikulov 14.10.1998-15.10.1998. 25, 100 let Vlastivědy moravské a vlastivědné práce na Moravě. - Mikulov : Státní okresní archiv Břeclav, 1999. - 194 s. - (brož.)
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. Č. 14. 1997. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - 263 s. - (brož.)
Modernizační kontext transformace, strukturní a institucionální aspekty / K. Müller. - Praha : Akademie věd České republiky, 1998. - 77 s. - Sociologický ústav, Praha. - (brož.)
Modré stránky : specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky. 1999. Jaro. - 12. vyd. - Praha : Agentura Modré stránky, 1999. - 95 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)

Možnosti a předpoklady dalšího společenského vývoje : sborník diskusních příspěvků ze stejnojmenného semináře Klubu levicových sociologů a psychologů : Říčany u Prahy 16.05.1997-17.05.1997. -[Říčany u Prahy] : Orego, 1998. - 38 s. - (brož.)


Nadpříroda : přírodní historie nadpřirozena / L. Watson. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 207 s. - (váz.)
Náhradní konec světa / G. Murín. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 124 s. - (brož.)
Návod na aplikaci EN 45001 a ISO/IEC Guide 25 v oblasti zkoušení elektromagnetické kompaktibility (EMC). - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 13 s. - Český normalizační institut,Praha. - (Brož.)
Neziskové organizace v ekonomické teorii : analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit / M. Schaad. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 244 s. - (brož.)
Nový Orient : článková bibliografie : roč. 1. - 50. (1945/46 -- 1995) / D. Chaloupka, J. Jiroušková. - Praha : Orientální ústav AV ČR, 1998. - 343 s. - (brož.)
Obchodní katalog knih. - 4. vyd. - Praha : Jan Kanzelsberger, 1997. - 730 s. - (váz.)
Ocelové konstrukce 10 : normy / J. Studnička. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 103 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Okres Jeseník : 1996-1997 : soupis publikací a článků / Zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna Olomouc, 1998. - 42 s. - (váz.)
Osmdesáté výročí vzniku a třicáté výročí znovuobnovení Právnické fakulty v Brně. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - Nestr. - (brož.)
Oxford školní encyklopedie. Díl 1, Aborigines (australští domorodci) - Comets (komety) / [R. E. Allen] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 256 s. - (váz.)
50 let Sboru dobrovolných hasičů Jitex Písek : 1949-1999 : sborník / [text Jaroslav Kadlec] - Vyd. 1. - Milevsko : Porthos, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Planeta Země. - Praha : Slovart, 1999. - 128 s. - (váz.)
Povodňové škody : stanovení potencionálních škod způsobených povodněmi. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 128 s. - (brož.)
Pražský porcelán / [Michaela Holznerová] - Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 1999. - 57 s. - (brož.)
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : středověké rukopisy a jejich prezentace : sborník ze 7. odborné konference : Olomouc 14.10.1998-15.10.1998 / [kvydání připravila Jitka Sládková] - Brno : Sdružení knihoven České republiky, 1999. - 187 s. - Vědecká knihovna, Olomouc. - (SDRUK ; váz.)- (VKOL ; váz.)
Průvodce labyrintem informací : mezinárodní veletrh informačních technologií : Brno, Výstaviště 15.10.1997-17.10.1997. - Praha : Ekonomia, 1997. - 23 s. - (Brož.)
Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference) / editor I. Jančářová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 83 s. - (brož.)
Research at Charles University in 1997 / [Editor Pavel Klener] - Praha : Karolinum, 1998. - 116 s. - Charles University, Praha. - (brož.)
Revidované ekonomické výsledky nefinančních podniků za rok 1998 a jednotlivá čtvrtletí 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 191 s. - (Brož.)
Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě. 1998 / [uspořádala Michaela Chládková] ... [et al.]- Znojmo : Státní okresní archiv, 1999. - 120 s., 6 obr. na příl. - (Brož.)
Ročenka STOP - Společnost pro technologie ochrany památek. 1998 / editoři I. Vaněček, O. Kotlíková. - Praha : Společnost pro technologie ochrany památek, 1999. - 94 s. - (brož.)

Ročenka Vlastivědné muzejní společnosti v Jeseníku. 1998 / [uspořádal Květoslav Growka] - Jeseník : Vlastivědné muzeum Jesenicka, 1999. - 68 s. - (Brož.)


Rok 1947 : česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948 : materiály z konference uskutečněné v rámci výzkumného projektu Dějiny české literatury po roce 1945 : Praha 11.06.1997-13.06.1997 / [redaktor Petr Hruška] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 1998. - 407 s. - (brož.)
Rozbor činnosti veřejných knihoven Severomoravského kraje v roce. 1998 / [zpracovala Milena Slaninová] - Ostrava : Vědecká knihovna, 1999. - 16 s., 19 tb. příl. - Oddělení služebknihovnám, Ostrava. - (brož.)
Runy : tajemství kamenů / A. Andersson. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 63 s. - (váz.)
Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo včetně 7. aktualizací - stav: říjen 1998 / A. Fiala... [et al.]. - Praha :Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - stav: květen 1999 včetně 9. aktualizací / A. Fiala... [et al.]. - Praha: Dashöfer, [1999]. - Přeruš. str. - (brož.)
Řízení podniku a řízení IS/IT v informační společnosti / J. Dohnal, J. Pour. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 118 s. - Fakulta informatiky a statistiky. - Katedrainformačních technologií, Praha. - (brož.)
70 let Měšťanské školy v Šardicích : 1929-1999 / [zpracoval Antonín Zahnaš] ... [et al.]- Šardice : Obecní úřad, 1999. - 64 s. - (Brož.)
Skunčí dílny firmy Lockheed : prvních padesát let : 1943-1993 / J. Miller. - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 1999. - 220 s. - (váz.)
Slovník českého práva : podle stavu k 1.1. 1999. Díl 1, A-O / Z. Madar ... [et al.]. - 2. rozš. a podstatně přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 923 s. - (váz.)
Slovník českého práva : podle stavu k 1. 1.1999. Díl 2, P-Z / Z. Madar ... [et al.]. - 2. rozš. a podstatně přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1999. - S. 924-1781. - (váz.)
Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování knih - ISBN - v České republice s dodatkem Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin -ISMN- v Českérepublice. Stav k 31. 12. 1998 / [Věra Pilná] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 288 s. - Národní agentura ISBN v ČR, Praha. - (brož.)
Srovnání hrubého domácího produktu a cenové úrovně České republiky za rok 1996 s členskými státy OECD a některými dalšími zeměmi v rámci společného programu OECD a Eurostatu ke srovnání paritykupní síly měn a extrapolace globálních výsledků na léta 1997 a 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 225 s. - (brož.)
Statistika kultury : základní statistické údaje o činnosti kulturních zařízení v České republice. 1998 / zpracování V. Janebová... [et al.]. - Praha : Informační a poradenské středisko promístní kulturu, 1999. - Nestr. - (brož.)
100 let veřejné knihovny v Prostějově : sborník z konference : Prostějov 22.09.1998-23.09.1998. - 1. vyd. - Prostějov : Městská knihovna, 1999. - 35 s. - (Brož.)
Sto současných zahraničních autorů. 2 / [sestavila Olga Erhartová] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1999. - 149 s. - (brož.)
130 let Sboru dobrovolných hasičů v Písku : 1869-1999 : sborník / [text Jaroslav Kadlec] - Vyd. 1. - Milevsko : Porthos, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Středověký člověk a jeho svět / Editor J. Le Goff... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 319 s. - (váz.)
Summer Recollections : a Malá Strana Feuilleton / J. Neruda. - Praha : One Third Publishing, 1999. - Nestr. - (váz.)
Svatováclavské tradice v české beletrii : výběrový soupis literatury z fondu Knihovny města Plzně / sestavily J. Hájková, J. Kasková. - Plzeň : Knihovna města Plzně, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Svatý Václav : výběrový soupis literatury z fondu SVK v Plzni / sestavila M. Hálová. - Plzeň : Státní vědecká knihovna, 1999. - 12 s. - (Brož.)
Svět paranormálních jevů / P. McKenna, G. O'Bryen. - 1. vyd. - Praha : Apsida, 1999. - 143 s., obr. příl. - (váz.)
Technická dokumentace : didaktické testy / J. Klimeš. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 108 s. - (brož.)
TJ Sokol v Havlovicích nad Úpou v letech 1914-1948 / J. Balcar. - Vyd. 1. - Libňatov : vl.nákl., 1999. - 45 s., 6 s. obr. příl. - (brož.)
365 myšlenek pro 365 dnů roku 1999 / F. Mezihorák ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 175 s. - (váz.)
Úsvit robotů : soumrak lidstva / K. Warwick. - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1999. - 219 s. - (váz.)
Úvod do teoretické informatiky / A. Koubková, J. Pavelka. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 1998. - 4, 123 s. - (brož.)
Valašský rok : programový sborník. 1999. - Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1999. - 55 s. - (Brož.)
Velké postavy západního myšlení : slovník myslitelů / uspořádal I. McGreal. - V čes. jaz. vyd. 2. - Praha : Prostor, 1999. - 707 s. - (váz.)
Vidění sedmera dnů a planet / J. Váchal. - Praha : Paseka, 1998. - Nestr. - (brož.)
Vladimír Pucek : bibliografie 1954-1998 / Sestavila Š. Horáková. - Praha : Akademie věd ČR, 1999. - 21, 15 s. - Orientální ústav, Praha. - (brož.)
Vyjadřování nejistot měření při kalibracích. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1997. - 21 s. - Český normalizační institut, Praha. - (Brož.)
Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie / ed. M. Braniš...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 46 s. - Ústav pro životní prostředí. -Přírodovědecká fakulta UK, Praha. - (brož.)
Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu. 1998. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1999. - 48 s. - (brož.)
Záhadný drak : strategie stvoření světa / J. Buttlar. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1999. - 221 s. - (váz.)
Základní pojmy a instituty správního práva / P. Průcha. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 420 s. - (brož.)
Základní úkoly a funkce Střediska cenných papírů. - [Praha] : [Economia], 1997. - 7 s. - (Brož.)
Živá příroda : zvířata, rostliny a lidské tělo. - 3. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 160 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist