Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - K. Technika, průmysl

za červenec-srpen 1999

Adresář architekta '97 - Praha : Obec architektů, 1997. - Nestr. - Brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 7. aktualizací - stav: červenec 1998. / Ivan Kobliha ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Aktuální tendence podnikového hospodářství : sborník prací. / Uspořadatel Tomáš Velík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 201 s. - brož..

Analýza a návrh informačních systémů / Václav Řepa. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 1999. - 403 s. - brož.

Autopříslušenství : katalog schváleného příslušenství a doplňků. 1999. - Praha : Menhart, 1999. - 71 s. - brož..

Autoškola řidiče osobního automobilu [1]. / Připravil Pavel Prorok - Praha : BETA, 1999. - 91 s. - Beta ; brož..

Autoškola řidiče osobního automobilu [2]. Soubor testových otázek a odpovědí / Připravil Pavel Prorok - Praha : BETA, 1999. - 30 dvojlistů. - brož..

Barmanovo vademecum / Alexander Mikšovic. - [Praha] : [Off], 1997. - 192 s. - Brož.

Bezdrátové ovládání spotřebičů / Michal Geisler ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Ben, 1999. - 95 s. - brož..

Bilance energetických pochodů zušlechťování paliv v roce : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 8-01 a předběžná energetická bilance). 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 25 s. - brož..

Bydlení s dětmi / Lenka Žižková, Daniela Švorčíková. - Vyd. 1. - Praha : Bydlení, 1997. - 39 s. - Brož.

Bydlení v přírodním stylu / Lenka Žižková. - [Praha] : [Bydlení], [1997]. - 48 s. - Brož.

Cukrovarnický kalendář 1999. - Vyd. 1. - Praha : VUC, 1999. - 141 s., obr. příl. - Váz..

Český Internet a MS Internet Explorer 5 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Miroslav Renda. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 260 s. - brož.

Čtyřicet let konstruktérem zbraní : 1946-1986. : od samopalu ČZ 247 ke zbraňovému kompletu LADA. / Jiří Čermák - Brno : Ardent, 1999. - 122 s. : il. - brož.


Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a.s. Základní dílo včetně 1. aktualizace - leden 1999. / Ivana Pilařová, Martin Děrgel ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa. - váz.


Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 2. aktualizace - duben 1999. / Ivana Pilařová, Martin Děrgel... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa, 1 příl. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 1. aktualizace - březen 1999. / Jiří Řehák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Dávkové soubory pro Windows 95/98/NT v jazyku JScript / Lenka Třísková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 117 s. - brož.

Delphi v příkladech / Tomáš Holan. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 202 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Delphi 4 : kompletní kapesní průvodce. / Jiří Bráza. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 598 s. : il. - brož..

Dešťová voda pro dům a zahradu / Karl-Heinz Böse. - 1. čes. vyd. - Ostrava : HEL, 1999. - 84 s. : il., tab. - brož..

Dieta při hypertenzi / Lubomír Kužela, Eva Patlejchová. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 76 s. - brož.

Dieta při onemocněních jater a žlučníku / Laura Krekulová, Vladimír Řehák. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 67 s. - brož.

Domácí kuchařka / Magdalena Dobromila Rettigová. - Vyd. v nakl. Ikar 1. - Praha : Ikar, 1999. - 389 s. - váz.

Domácí pracovna : pracovna v bytě, žádný problém!, jak vybrat stůl a židli, ukázky bytů. : katalog magazínu Bydlení. / Lenka Žižková, Věra Konečná. - Vyd. 1. - Praha : Bydlení, 1996. - 18 s. - Brož.

EAN '99 : sborník přednášek. : 37. mezinárodní konference. : Experimentální analýza napětí. / editor P. Macura ; Česká společnosti pro mechaniku, odborná skupina EAN. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 220 s. : tab., grafy, il. - brož..

ECMS '99 : Electronics, Control, Measurement and Signals. : proceedings of the 4th International Workshop. : Liberec, May 31 - June 1, 1999, Czech Republic. / Petr Bečvář ...[et al]. - 1st Ed. - Liberec : Technical University, 1999. - 246 s. - brož.

ECMS '99 : Electronics, Control, Measurement and Signals. : proceedings of the 4th International Workshop. : Liberec, May 31 - June 1, 1999, Czech Republic. / Petr Bečvář ...[et al]. - 1st Ed. - Liberec : Technical University, 1999. - 246 s. - brož.


Elektrické servopohony a jejich aplikace 9 : seminář. - Brno : Inženýrské centrum, 1999. - 49 s. - brož.


Elektronická měřicí technika / Miloslav Čejka, Vladislav Matyáš. - Vyd. 2. dopl. - Brno : Vutium, 1999. - 141 s. - brož.

Elektronické obvody a funkční bloky 1 / Přemek Neumann, Jan Uhlíř. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 270 s. : il. - brož..

Elektronické obvody pro měřicí techniku / Josef Vedral, Jan Fischer. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 340 s. : il. - brož.

Elektronika tajemství zbavená : objevovat, experimentovat, porozumět. kn. 3. pokusy s číslicovou technikou / Adrian Schommers - 1. čes. vyd. - Ostrava : Hel, 1999. - 123 s., příl. : il. - brož..

Elektrotechnika, telekomunikace, výpočetní technika / Jaroslav Dostoupil. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 16 s. - brož..

Elektrotechnika, telekomunikace, výpočetní technika / Jaroslav Dostoupil. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 16 s. - brož..

Encyclopedia of Computer Science and Technology Vol. 40. Suppl. 25. / Executive Editors Allen Kent, James G. Williams - New York : Marcel Dekker, 1999. - 7, 368 s. : il. - váz..

Encyclopedia of Computer Science and Technology Vol. 40. Suppl. 25. / Executive Editors Allen Kent, James G. Williams - New York : Marcel Dekker, 1999. - 7, 368 s. : il. - váz..

Energetika a životní prostředí / Karel Svoboda, František Kepák. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - Přeruš. str. : tab., il. - brož.

Finanční řízení podniku II / Iva Živělová - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 88 s. - brož..

Fluka, Česká republika : laboratorní chemikálie a analytická činidla. 1999-2000. - Praha : Sigma-Aldrich, [1998]. - 1640 s. - Brož..

Francouzská obchodní korespondence / Rudolf Sachs, Renata Pohorská. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 224 s. - brož.

Francouzská obchodní korespondence : [klíč]. / Rudolf Sachs, Renata Pohorská - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 31 s. - brož.

Grafické systémy / Bohuslav Hudec. - Vyd. 2. přeprac. - Praha : ČVUT, 1999. - 169 s. : il. - brož..

Haswellovy lokomotivy s výkyvnými nápravami / Radoslav Kolomý, Pavel Stejskal, Jaromír Zelenka. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 53 s. : il. + 3 příl.. - brož.


Hodnocení pracovního prostředí v chemickém průmyslu / Alois Losman. - Vyd. 1. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 1999. - 16 s. - brož.Identifikace vozidel
/ Roman Rak, Martin Pajer. - Vyd. 1. - Praha : Eurotax, 1999. - 355 s. : il. - váz.

Informace sekce soudních tlumočníků JTP - Praha : JTP, 1998. - 17 s. - brož.

Integrované názvosloví v controllingu : výkladový slovník pojmů, metod a nástrojů moderního řízení podniku. / Jiří Vysušil. - Praha : Profess Consulting, 1999. - 143 s. : tab., grafy + 2 diskety. - brož..

Inženýrská mechanika '99 : národní konference s mezinárodní účastí. : sborník. Sv. 1.. / Editor Ctirad Kratochvíl ...[et al.] - Brno : VUT, 1999. - 6, 306 s. : il. - brož..

Inženýrská mechanika '99 : národní konference s mezinárodní účastí. : sborník. Sv. 3.. / Editor Ctirad Kratochvíl ...[et al.] - Brno : VUT, 1999. - S. 6, 615-826 : il. - brož..

Inženýrská mechanika '99 : národní konference s mezinárodní účastí. : sborník. Sv. 3.. / Editor Ctirad Kratochvíl ...[et al.] - Brno : VUT, 1999. - S. 6, 615-826 : il. - brož..

Istota techniki - glos Martina Heideggera / Maria Kostyszak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 221 s. - brož.

Jakost '99 : 8. mezinárodní konference. : (sborník přednášek). : 1.-3. června 1999. : Ostrava, Česká republika. - Ostrava : Dům techniky, 1999. - Přeruš. str. - Brož.

Jak nakládat s písemnostmi? aneb Registratury, spisovny a archivy obchodních společností / Martin Seidler. - 2. dopl. vyd. - Ostrava : Montanex, 1998. - 144 s. - brož.

Jak se dříve mluvilo v textilních továrnách / Jiří Cihlář. - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 1999. - 68 s. - váz..

Japonsko / Vlasta Winkelhöferová. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 325 s. : il. - váz.

Jindřich Svoboda. : výstava k 90. narozeninám. : knižní vazby. : 1929-1999. / Text v katalogu Hana Karkanová. : Muzeum města Brna, 14. 3.-25. 4. 1999. - Brno : Moravská galerie, 1999. - Nestr. + 1 příl. - brož.

Jiné speciality z mořských a sladkovodních ryb / Milan Koten jr., Pavel Dvořák - 1. vyd. - Třebíč : Tempo, 1999. - 135 s. - Brož..

Kamarádka chemie aneb Chemie pro každý den : (praktická příručka k učebnicím chemie). / Petr Los, Marta Klečková. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 59 s. : fot., il. - brož.

Kartografická polygrafie a reprografie 10 / Miroslav Mikšovský. - Vyd. 2. přeprac. - Praha : ČVUT, 1999. - 181 s. : il. - brož..


Kenozoiczne zbiorniki wód podziemnych rejonu Lubin-Glogów / Pod redakcja Tatiany Bochenskiej i Lecha Poprawskiego. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 173 s., 2 mp. příl - brož.


Kompenzace jalového výkonu v praxi / Vladimír Korenc, Jiří Holoubek. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1999. - 127 s. - brož.

Komunikace mikrokontroléru s okolím Díl 1.. / Jiří Hrbáček. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 159 s. : il. + 1 disketa. - brož..

Komunikace mikrokontroléru s okolím Díl 1.. / Jiří Hrbáček. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 159 s. : il. + 1 disketa. - brož..

Kouzelné klávesy : školička hry na keyboard. / Vlasta Beilová ; Ilustrace Miloš Nesvadba. - Vyd. 1. - Cheb : Music Cheb, 1997. - 101 s. : barev. il. - brož.

Krby a kachlová kamna / Milan Müller. - Vyd. 1. - Praha : Bydlení, 1995. - 39 s. - Brož.

Kuchyně : přestavba a zařizování. / Lenka Lukavská, Jaroslav Harmáček. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 117 s., obr. příl. - brož.

Kvantitativní management / Petr Fiala. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 192 s. : tab., grafy. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z z hlediska právního, účetního a daňového Základní dílo včetně 1. aktualizace - květen 1999. / Naděžda Klainová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z z hlediska právního, účetního a daňového Základní dílo - leden 1999. / Naděžda Klainová ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - váz.

Management a ekonomika firmy '99 : sborník mezinárodní odborné konference. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 196 s. - brož..

Matematické a statistické metody v controllingu : (výkladová encyklopedie matematických a statistických metod). / Bohuslav Sekerka. - Praha : Profess Consulting, 1999. - 224 s. : tab., grafy - brož..

Maturujeme z účetnictví : základy znalostí každé účetní. / Jan Matějka - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 98 s. - brož.

Memoriae Mundi Series Bohemica : digital Access to Rare Documents. / Adolf Knoll, Stanislav Psohlavec - 1st Ed. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 28 s. : barev. il. - Albertina icome Praha ; brož.

Měření odpadních vod : v návaznosti na prováděcí vyhlášku č. 47/1999 Sb. k zákonu č. 58/1998 Sb.. / Odborný garant Svatopluk Křivánek ... [et al.] - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 54 s. - brož.


Měřicí systémy : doplňkové skriptum. / Vladimír Haasz, Jaroslav Roztočil. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 55 s. : il. - brož..


Měřicí systémy : doplňkové skriptum. / Vladimír Haasz, Jaroslav Roztočil. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 55 s. : il. - brož..


Microsoft Outlook 98 na první pokus
: ilustrovaný průvodce. : popisuje Micorsoft Outlook 98 pro Windows 95, Windows NT verze 4.0. : lehce najít správné odpovědi. : přehledné ukázky. / [Jerry Joyce, Marianne Moon]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 7, 205 s. - brož.

Mistrovství v Delphi 4 : kompletní průvodce pro tvorbu aplikací. / Tom Swan. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 830 s. + 1 CD-ROM. - váz..

Mobilní prostředky a trakční zařízení Díl. 2. / Jaroslav Müller ...[et. al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 106 s. : il. - brož..

Moderní knihařství : souborné zpracování poznatků oboru. / Jindřich Král. - Vyd. 1. - Brno : Knihař, 1999. - 474 s. : il.
Murphyho obecné počítačové zákony : proč všechno, co se může pokazit, se také pokazí, a proč to člověk potom musí vždycky sám odpykat. / Joachim Graf. - 1. vyd. - Brno : UNIS Publishing, 1998. - 141 s. - brož..

Nabíječky a nabíjení / Miroslav Arendáš, Milan Ručka. - 3. upr. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 111 s. : il. - brož..

Napájecí zdroje 3 : Pasivní součástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry. / Alexandr Krejčiřík. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 349 s. : il. - váz..

Nauka o kovech I / Zdeněk Jonšta, Božena Walderová - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 128 s. - brož..

Nejlepší z nejlepších / Jiří R. Moravec ; [fotografie Jiří R. Moravec ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ESo VIDEO, 1997. - 191 s. : il. - váz..

Nové poznatky v oboru nátěrových hmot a jejich aplikací : sborník referátů přednesených na 30. konferenci s mezinárodní účastí o nátěrových hmotách. / editoři Jaroslav Jarušek, Petr Kalenda. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 312 s. - brož.

Obrněná technika : 1919-1945. Část 2. Německo / Ivo Pejčoch. - Vyd. 1. - Praha : Ares, 1999. - 447 s. - váz..

Ocelové konstrukce 30 : Ocelové mosty, pomůcka pro cvičení. / Tomáš Rotter, Jiří Studnička. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 129 s. : il. - brož..

Oceňování podniku / Eva Kislingerová. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 14, 304 s. : tab., grafy - brož.

Odpady Praha 99 : sborník přednášek z konference. - [Praha] : Svaz odpadového průmyslu České republiky, 1999. - 70 s. + 2 příl.. - brož.

Palné zbraně / Vladimír Dolínek ; fotografie Jaroslav Guth, Martin Tůma. - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 1999. - 256 s. : 300 barev. fot. - váz..


Patnáct cest k úspěchu / Jan Hůla. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 156 s. : fot. - váz..


Pece na pizzu a chleba
/ Václav Vlk, Nevenka Vlková. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 82 s. : il. - brož..

Pistole a revolvery : ilustrovaný průvodce. / Frederick Myatt. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka, 1999. - 158 s. : il. - váz..

Píšeme a telefonujeme německy / Drahomíra Kettnerová. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 61 s. - brož.

Počítačová grafika pro matematické inženýry / Dalibor Martišek. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1999. - 73 s. - brož.

Počítačová rozhraní : přenos dat a řídicí systémy. / Jaroslav Vlach, Viktorie Vlachová. - 1. vyd., dotisk. - Praha : BEN, 1999. - 157 s. : il. - brož..

Počítačová rozhraní : přenos dat a řídicí systémy. / Jaroslav Vlach, Viktorie Vlachová. - 1. vyd., dotisk. - Praha : BEN, 1999. - 157 s. : il. - brož..

Podniková ekonomika / Miloslav Synek a kol. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 22, 456 s. : grafy, tab. - váz.

Podnik a právo životního prostředí 1. / Vladimír Čermák ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Podvojné účetnictví snadno a dobře : účel a principy, finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví. / Jiří Vejdělek. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 1999. - 148 s. - brož.

Podvojné účetnictví : (účetní myšlení a praktické účtování). / Jaroslav Peštuka, František Peštuka. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1999. - 396 s. - brož.

Postavte si dům / Roman Šubrt, Jan Švarc. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 84 s. : il., tab. - brož.

Postavte si PC / Zdeněk Vrátil. - 8. upr. a aktual. vyd. - Praha : BEN, 1999. - Přeruš. str. : il. - brož..

Potravinářství / Zorka Husová. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 11 s. - brož.

Pozemní stavitelství / Jan Werner, Josef Chybík. - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 241 s. - brož.

Praktická střelba v sebeobraně / [Milan Wagner, Milan Levý]. - Plzeň : Bohemia, 1999. - 103 s. : il. - Brož.

Práce s kovy : dělení, obrábění, tváření a spojování kovů v domácí dílně. / Jaroslav Dufka. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 83 s. - brož.


Problematika zachování porostů náhradních dřevin v imisní oblasti Krušných hor : sborník referátů z celostátní konference. / Vladislav Badalík ... [et al.] - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR - odvětví lesního hospodářství, 1999. - 140 s. - brož.

Proceedings of 23rd ASR Seminary '99 "Instruments and Control" / editoři sborníku Radim Farana, Lubomír Smutný - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 72 s. - váz.

Průvodce studiem managementu / Marie Mikušová. - Vyd. 1 - Ostrava : Repronis, [1999]. - 131 s - brož..

Předpisy o výbušninách : (zákon ČNR č. 61/1988 Sb., prováděcí a některé související předpisy). 1. - 2. přeprac. vyd. - Ostrava : Montanex, 1999. - 157 s. - brož.

Přenos informace / Petr Kocourek. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1999. - 241 s. : tab., grafy, il. - brož.

Přestavba bytových jader : příručka pro investory, projektanty a dodavatele. / Lenka Haráková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 1998. - 99 s. - brož.

Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu : technická pravidla. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1999. - 10 s. - Brož.

Příběhy úspěšných : Adecco, Andersen Consulting, Autodesk, Ericsson, Generali, Hewlett Packard, Norsk Hydro, Microsoft, Procter & Gamble, SAP. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1998. - 139 s. - váz.

Příklady pro politické strany, hnutí, občanská sdružení, nadace a jiné nevýdělečné organizace / Vladimír Tuček. - Praha : Bilance, 1999. - 119 s. - Brož.

Ročenka Českého rozhlasu 1998. - Praha : Český rozhlas, 1999. - 69 s. - Brož..

Role fytohormonů v klíčení a sladování : (studijní zpráva). / Vratislav Psota, Jiří Šebánek. - Praha : Ústav zemědělských a potavinářských informací, 1999. - 53 s. - brož.

Řešené úlohy z Visual Basicu : sbírka. 3. Ovládací prvky ActiveX poskytující číselníky, informující uživatele, usnadňující zadávání data a času; vytvoření vlastního ovládacího prvku ActiveX; vytvoření nekonečného formuláře pomocí DataRepeater / Jan Pokorný. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 115 s. - brož..

Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích [22]. - Praha : Bilance, 1999. - 48 s. -
Sanace a údržba betonu v ilustracích : rozbor problematiky, strategie sanace, technologie. / Peter H. Emmons, Rostislav Drochytka, Zdeněk Jeřábek - Brno : CERM, 1999. - 334 s. : il. - váz..

Sanace a údržba betonu v ilustracích : rozbor problematiky, strategie sanace, technologie. / Peter H. Emmons, Rostislav Drochytka, Zdeněk Jeřábek - Brno : CERM, 1999. - 334 s. : il. - váz..

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : [C]. : řada strojní. Roč. 44. 1998. Č. 2. Část technologická - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 94 s. - brož..


Scientific Papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. : series A. 4. 1998. / výkonný a odpovědný redaktor Zdeněk Palatý - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 291 s. - brož..

Slovník drobného střádala : A-Z. / Jana Gregorovičová ... [et al.] - Praha : Finpress, 1999. - 150 s - Brož.

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : [sborník] příspěvků z odborných seminářů pořádaných katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, literární a jazykové komunikace KČJL PdF OU v letech 1997 a 1998. / [uspořádaly Eva Doupalová, Eva Höflerová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 104 s. : il., grafy - brož..

Speciality hovězího masa plemen Highland a Galloway / [Vladimír Krtouš, František Louda, Vít Seidenglanz]. - Vyd. 1. - Praha : Český svaz chovatelů masného skotu, 1998. - 46 s. : barev. il. - brož..

Stavby na poddolovaném území v současných podmínkách : Sborník referátů konference. - Ostrava : Dům techniky, 1999. - 135 s. : mp., grafy, il. - brož.

Stavby na poddolovaném území v současných podmínkách : Sborník referátů konference. - Ostrava : Dům techniky, 1999. - 135 s. : mp., grafy, il. - brož.

Stavíme rodinný dům, chatu, garáž ... / Václav Oupor. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 170 s. : tab. - brož..

Stíhací a bombardovací letadla Německa 1. díl. Kapitola 1-15 (Arado Ar 234 až Heinkel He 219) / Jaroslav Schmid. - 2. upr. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 68 s. : il., fot. - váz..

Stíhací a bombardovací letadla USA : Kapitola 1-30 (Bell P-39 Airacobra až Vultee 72/A-31/35 Vengeance). / Jaroslav Schmid. - 3. dopl. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 131 s. : fot., il. - váz..

Strojírenství, hutnictví a slévárenství / Miroslav Janků. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 14 s. - brož.

Strojírenství, hutnictví a slévárenství / Miroslav Janků. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 14 s. - brož.

Strojní zařízení tepelných centrál : návrh a výpočet. / Jaroslav Krbek, Jan Fiedler, Bohumil Polesný. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1999. - 217 s. - brož.

Systém zabezpečení jakosti na pracovištích nukleární medicíny - přístrojová technika : doporučení. - Praha : Nuklin, 1999. - 46 s. - brož.

Tajemství podzemních chodeb / Miloš Štraub. - 1. vyd. - Praha : Š-matis, 1999. - 73 s., il. příl : il. - brož..


Technická chemie a chemie silikátů / Miroslav Kadlec. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 16 s. - brož.


Technologie a řízení dopravy IV : silniční doprava. / František Pavlíček, Jaroslav Kleprlík, Markéta Brázdová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 142 s. - brož..

Technologie dopravy 1 / Milan Hobza. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 170 s. - brož.

Technologie umělé inteligence na kapitálových trzích / Jiří Fanta. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 89 s. : il., grafy - brož.

Teorie automatického řízení s počítačovou podporou / Bohumil Šulc. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 154 s. : il. - brož.

Tělo jako důkaz : dělená strava v praxi. / Vít Chaloupka. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1999. - 131 s., obr. příl. - váz.

Transformátory a cívky / Zdeněk Faktor. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 393 s. : il. - váz..

Tváření kovů : (sbírka úloh a příkladů pro cvičení). / Miroslav Greger... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 192 s. - brož.

Uzení a grilování / odborná redakce David Vavroch - Plzeň : Fraus, 1998. - 77 s. : barev. fot., il. - váz..

Účinky poddolování a ochrana objektů Díl 2.. / Jiří Bradáč. - 1. vyd. - Ostrava : Dům techniky, 1999. - 178 s. - brož.

Účinky poddolování a ochrana objektů Díl 2.. / Jiří Bradáč. - 1. vyd. - Ostrava : Dům techniky, 1999. - 178 s. - brož.

Účtová třída 5 - Náklady / Blanka Jindrová. - Ostrava : Sagit, 1999. - 536 s. - brož.

Účtová třída 6 - Výnosy / Iva Bezděková. - Ostrava : Sagit, 1999. - 143 s. - brož.

Úhrada za dodávku tepla / Karel Bašus. - 2. rozš. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 239 s. - brož.

VAZ : údržba a opravy. / Vlastislav Tůma. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 285 s. : il. + 1 příl.. - váz..

Visio 5.0 : příručka uživatele.. - 1. čes. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 7, 267 s. - brož.

Voda a pozemkové úpravy 1999 : sborník 5. konference.. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 1999. - 108 s. - brož.

Vyhláška o silničním provozu : soubor testových otázek. / Odp. red. Anna Gawlasová. - 2. dopl. vyd. - Praha : Radix, 1999. - 183 s. : il. - brož.

Výběr norem pro výstavbu a stavebnictví / Hana Bártová, Helena Smetanová - Vyd. 1. - Praha : ABF, 1999. - 196 s. - brož.

Výkonové tranzistory Mosfet / [Jens Peer Stengl, Jenö Tihanyi] - 1. čes. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 191 s. : il. - brož..


Výpočetní metody obnovy dopravních prostředků / Alois Daněk, Jan Famfulík. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1999. - 152 s. : il. - brož..


Výpočetní technika a programování II / Jiří Daněček ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 187 s. : il. - brož.


Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. Označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 1. aktualizace - únor 1999. / Bedřich Škopek, Michal Voldřich ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 4 diskety, 1 příl. - váz.

Výstavba bytů : příručka pro investory. Část 2. V nástavbách a vestavbách / Sylva Hebáková ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 1999. - 129 s. - brož.

Vývoj hasičské techniky na filatelistických materiálech / Josef Jendřišák. - Vyd. 1. - Český Těšín : Fijepo, 1999. - 95 s. : il., fot. - váz..

Vzorce pro elektroniku / Ulrich Dietmeier. - 1. čes. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 255 s. - brož..

Zákazníci a služby / Kate Whouley. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1999. - 44 s. - brož.

Základy marketingu / Věra Seifertová. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 167 s. - brož.

Základy pro moderní PC / Marie Franců. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1999. - 228 s. - brož.

Základy silnoproudé elektrotechniky : laboratorní cvičení. / Josef Janoušek, František Petrásek. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1999. - 76 s. : il. - brož..

Zdravé spaní / Helena Prokopová, Daniela Švorčíková. - Vyd. 1. - Praha : Bydlení, 1996. - 39 s. - Brož.

Zpracování dřeva, papíru a výroba hudebních nástrojů / Zuzana Doubravová. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 22 s. - brož.

100 let zemědělského zkušebnictví v Brně : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. : 1899-1999. ; Sestavila Markéta Pospíchalová. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 71 s. - brož.

26. celostátní konference o elektrických pohonech : Plzeň, 8. - 10. 6. 1999. - [Praha] : Česká elektrotechnická společnost, 1999. - 291 s. : il., fot. grafy - váz.

6. Organon (jaro '99) : seminář na téma organizace řízení a řízení lidských zdrojů. : sborník přednášek. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1999. - Přeruš. str. - váz..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist