Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy

za červenec-srpen 1999

Advances in Physical Organic Chemistry Vol. 32. / Edited by D. Bethell - London : Academic Press, 1999. - viii, 414 s. : il. - váz..

Annual Report for the Year : Hydrobiological Institute (formerly Hydrobiological Laboratory) of the Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice. 39. 1998. - České Budějovice : Hydrobiological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 8, 41 s. -
Aromarelevante Glykokonjugate aus Safran (Crocus sativus) und Rosenblüten (Rosa damascena) / Markus Werner Straubinger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 18, 285 s. - Váz.

Aufbau und erster Einsatz einer Kryoanlage zur Herstellung von Wasserstofftargets für Experimente mit Schwerionenstrahlen / Ulrich Norbert Funk. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 1, 108 s. - Brož.

A Brief Survey of Selected Woody Species of North Korea (D.P.R.K.) 2. / Jiří Kolbek, Miroslav Kučera ; illustrated by Miroslav Kučera. - Vyd. 1. - Průhonice : Institute of Botany of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 93 s. : il. - brož..

Bioklimatologie : (návody do cvičení). / Jan Svoboda, Zdeněk Žalud. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 75 s. : il. - brož.

Biologia i ekologia legowa podwroclawskiej populacji rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) : zachowanie rozrodcze i strategie ewolucyjne samców i samic. / Marta Borowiec. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 92 s. - brož.

Brevíř o houbách / Ladislav Kovář. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1999. - 154 s., obr. příl. : il. - váz..

Buněčná proliferace a mechanismy její regulace II / Jan Kovář. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 74 s. - brož.

Bydlení v přírodním stylu / Lenka Žižková. - [Praha] : [Bydlení], [1997]. - 48 s. - Brož.

Cestovní zprávy resortu MŽP : ročenka. : (Dod. k Ročence 1989-1996). 1997. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 52 s. - Brož.

Chronobiology and Non-Invasive Methods in Cardiology : Proceedings. : Symposium. / Edited by Franz Halberg ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 65 s. - brož.

Cvičebnice z matematiky II / Stanislav Kolda, Ludmila Machačová, Otakar Prachař - Vyd. 6., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 112 s. - brož.

Český kras : sborník. 25. / uspořádali Irena Jančaříková, Pavel Bosák - Beroun : Muzeum Českého krasu, 1999. - 84 s. : il. - brož..


EAN '99 : sborník přednášek. : 37. mezinárodní konference. : Experimentální analýza napětí. / editor P. Macura ; Česká společnosti pro mechaniku, odborná skupina EAN. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 220 s. : tab., grafy, il. - brož..


Effect of Global Climate Change on Boreal and Temperate Forests : Workshop Proceedings. / edited by Karel Vančura - Jíloviště-Strnady : Forestry and Game Management Research Institute, 1999. - 187 s. - brož.

Ekologie krajiny / Eliška Semorádová. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 116 s., obr. příl. - brož.

Electromagnetic Fields / Jan Fiksa. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1999. - 180 s. : il. - brož.

Energetika a životní prostředí / Karel Svoboda, František Kepák. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - Přeruš. str. : tab., il. - brož.

Euronet Pilot Study : vzájemné vztahy mezi psychosociálními charakteristikami adolescentů. / Petr Macek. - Brno : Akademie věd České republiky - Psychologický ústav, 1999. - 41 s. - brož.

Fenomén antropologických skupin : pohled současné antropologie. / [Editoři Daniel Šabík, Andrea Šajnerová] - Praha : Hrdličkovo muzeum člověka UK, 1999. - 43 s. - brož.

Function Spaces : Lectures. / [Editors Jaroslav Lukeš, Luboš Pick] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 118 s. - brož..

Fyzika I Část 1.. / Zdeněk Cimpl, Simeon Karamazov. - Vyd. 2., opr. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 106 s. - brož..

Fyzikální měření / Jan Kopečný ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 215 s. - brož.

Globální problémy : (úvod do geoglobalistiky). / Karel Kunc, Ladislav Skokan. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 186 s. : il. - brož.

Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego Cz. 1. 1811-1945 / Magdalena Mularczyk. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 266 s., 42 obr. na příl - brož.

Hmyz : jak pozorovat tajuplný svět hmyzu. / Steve Parker. - Praha : Slovart, 1999. - 59 s. : fot., il. - váz..

Houby / Mirko Svrček. - 3. čes. vyd. - Praha : Aventinum, 1997. - 279 s. : fot., il. - váz.

Hubertovo království : myslivost, pytláctví a příroda na Podřevnicku. / Jan Zetěk. - Vyd. 1. - Zádveřice : Region, 1999. - 234 s. : il., barev. fot. - váz.

Integrální počet funkcí více proměnných / Jozef Nagy, Jiří Taufer. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 176 s. : il. - brož..

Inženýrská mechanika '99 : národní konference s mezinárodní účastí. : sborník. Sv. 1.. / Editor Ctirad Kratochvíl ...[et al.] - Brno : VUT, 1999. - 6, 306 s. : il. - brož..

Inženýrská mechanika '99 : národní konference s mezinárodní účastí. : sborník. Sv. 2. / Editor Ctirad Kraochvíl ...[et al.] - Brno : VUT, 1999. - S. 6, 309-612 : il. - brož..


Inženýrská mechanika '99 : národní konference s mezinárodní účastí. : sborník. Sv. 3.. / Editor Ctirad Kratochvíl ...[et al.] - Brno : VUT, 1999. - S. 6, 615-826 : il. - brož..

Kamarádka chemie aneb Chemie pro každý den : (praktická příručka k učebnicím chemie). / Petr Los, Marta Klečková. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 59 s. : fot., il. - brož.

Kapesní průvodce léčbou dyslipoproteinémií / Richard Češka. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 47 s., příl. : il., tab. - brož..

Kartografická polygrafie a reprografie 10 / Miroslav Mikšovský. - Vyd. 2. přeprac. - Praha : ČVUT, 1999. - 181 s. : il. - brož..

Kartografie a topografie Díl 1.. Kartografie / Jiří Pyšek. - 3. nezm. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 208 s. - brož.

Kenozoiczne zbiorniki wód podziemnych rejonu Lubin-Glogów / Pod redakcja Tatiany Bochenskiej i Lecha Poprawskiego. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 173 s., 2 mp. příl - brož.

Konkrétní didaktika fyziky I / Josef Janás, Josef Trna. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 87 s. : il. - brož..

Laboratorní cvičení z analytické chemie Část 1.. Chemická analýza / Karel Vytřas ... [et al.] - Vyd. 3., opr. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 105 s. - brož.

Laboratorní cvičení z fyzikální chemie / Jana Ševcová. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 57 s. - brož.

Lidé před člověkem / Robert Foley. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 254 s. : il., tab., fot. - váz.

Makrofauna i stratygrafia osadów górnego dewonu i dolnego karbonu pólnocnej czesci Pomorza Zachodniego / Jolanta Muszer. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 165 s., 43 s. obr. příl. - brož.

Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl / Roger Penrose...[et al.]. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 158 s. : il. - váz.

Matematická analýza II. / P. Drábek, S. Míka. - 3. nezmn. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 269 s. : il. - brož..

Matematické a statistické metody v controllingu : (výkladová encyklopedie matematických a statistických metod). / Bohuslav Sekerka. - Praha : Profess Consulting, 1999. - 224 s. : tab., grafy - brož..

Matematika II / Stanislav Kolda, Ludmila Machačová. - Vyd. 5., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 108 s. - brož.


Matematika II : geometrie s didaktikou. / Anna Stopenová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 62 s. - brož.


Matematika I / Alois Klíč ... [et al.] - Vyd. 4. - Praha : VŠCHT, 1998. - 305 s. - brož.

Matematika pro přijímací zkoušky / Petr Rádl ... [et al.] - 2. nezm. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 55 s. - brož.

Matematika pro zájemce o studium na vysokých školách technických / Miluše Hyánková, Vlasta Sedláčková. - Vyd. 3. - Praha : ČVUT, 1999. - 249 s. - brož.

Matematika : úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. / Stanislav Kolda. - Vyd. 5., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 146 s. - brož.

Mathematical Methods in Economy and Industry : 11th Joint Czech-German-Slovak Conference. : Proceedings. : Liberec, Czech Republic, June 1-5 1998. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 138 s. - brož.

Mechanika pro silnoproudou elektrotechniku a elektroenergetiku : podklady pro cvičení. / Jiří Raček. - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR, 1999. - 123 s. - brož.

Měření odpadních vod : v návaznosti na prováděcí vyhlášku č. 47/1999 Sb. k zákonu č. 58/1998 Sb.. / Odborný garant Svatopluk Křivánek ... [et al.] - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 54 s. - brož.

Moderní metody modelování ekonomických časových řad / Josef Arlt. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 307 s. - brož.

Monte Carlo Calculations in Nuclear Medicine : Applications in Diagnostic Imaging. / Edited by Michael Ljunberg. - Bristol : Institute of Physics Publishing, 1998. - 21, 309 s - váz.

Nabíječky a nabíjení / Miroslav Arendáš, Milan Ručka. - 3. upr. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 111 s. : il. - brož..

Obojživelníci, plazi : ocasatí, červoři, žáby, želvy, krokodýli, haterie, ještěři, dvouplazi, hadi. / Jiří Moravec ; ilustrace Pavel Dvorský ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1999. - 183 s. : barev. il., mapky - váz..

Odběry vzorků v terénu : sborník textů o vzorkování na celnicích, v průmyslu, zemědělství, kontrole životního prostředí a hygieně. / [uspořádal Václav Helán] - Český Těšín : 2 THETA, 1999. - 82 s. - brož.

Organická chemie I / Karel Waisser. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 339 s. : il. - brož.

O stromech a lidech / Karel Trázník. - Vyd. 1. - [Praha] : N Press, 1999. - 119 s. : il. - brož.

Physics and Chemistry of Molecular Systems : 4th Conference Proceedings. / Editor F. Schauer. - Ed. 1st. - Brno : University of Technology, 1998. - 78 s. - brož.


Počasí / William J. Burroughs ... [et al.] - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 288 s. : il. - váz.


Podnik a právo životního prostředí 1. / Vladimír Čermák ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Politika, stav a vývoj. - Vyd. 1. - Praha : Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 1999. - 200 s. : tab., grafy - brož.

Poslední panda / George B. Schaller. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 357 s., obr. příl. - váz..

Praktická cvičení z patobiochemie / Ladislav Malota. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 42 s. - brož.

Praktikum z klinické biochemie a enzymologie : teoretické a metodologické základy pro studující lékařství. / Jaromír Kotyza ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 193 s. - brož.

Praktikum z obecné mikrobiologie / Mária Veselá, Milan Drdák. - Vyd. 2. přeprac. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 88 s. - brož.

Pravděpodobnost a matematická statistika / Jana Novovičová. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 154, 3 s. : il. - brož..

Práce a studie : východočeský sborník přírodovědný. 6. 1998. - Pardubice : Východočeské muzeum, 1999. - 166 s. : il. - brož..

Program Teplice 2 : výsledky 1997. - 1. vyd. - Praha : Český ekologický ústav, 1998. - 111 s. - brož.

Průtoková cytometrie v klinické praxi / Tomáš Eckschlager, Jiřina Bartůňková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 169 s. : tab., rejstřík - brož..

Průvodce astronomií : obrazový průvodce vesmírem. / Lisa Miles, Alastair Smith. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 96 s. : fot., il. - váz..

Průvodce po veřejných informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (Stav ke 31. 10. 1998). / Nina Vališová ... [et al.] - 7. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 120 s. - brož.

Přírodovědecké muzeum / [Miloš Anděra ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Národní muzeum, 1999. - 82 s. : il. - brož.

Racionalita a ekologická krize / Petr Jemelka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 109 s. - brož..

Rasa a dějiny / Claude Lévi-Strauss. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1999. - 71 s. - váz.

Reálné modelové experimenty ve výuce chemie / Pavel Beneš. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 119 s. : tab. - brož..

Reliktní bory, suťové a roklinové lesy / Tomáš Kučera. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. - 27 s., obr. příl. - brož.


Report on the Environment in the Czech Republic in 1997. - Prague : The Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1998. - 133 s. - brož..

Role fytohormonů v klíčení a sladování : (studijní zpráva). / Vratislav Psota, Jiří Šebánek. - Praha : Ústav zemědělských a potavinářských informací, 1999. - 53 s. - brož.

Řešené příklady z termodynamiky a molekulové fyziky / Jan Obdržálek, Alois Vaněk. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 131 s. : tab. - brož.

Sanační technologie II : sborník konference. : 11.-13.1999, Juniorcentrum, Seč u Chrudimi. / Olga Halousková - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1999. - 189 s. : il., mp. - brož.

Sborník Okresního muzea v Mostě : řada přírodovědná. Č. 20-21. 1998-1999. - Most : Okresní muzeum, 1999. - 119 s. -
Scientific Papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. : series A. 4. 1998. / výkonný a odpovědný redaktor Zdeněk Palatý - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 291 s. - brož..

Scinkové, varani a ještěrky : příručka pro teraristy. / Vladimír Cerha, Miroslav Kocián. - Vyd. 1. - Frenštát p. R. : Polaris, 1999. - 268 s., obr. příl. : il., mp. - brož.

Srovnávací studie křivoklátských pleší / Tomáš Kučera, Veronika Mannová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1998. - 48 s. - brož.

Statistika kultury : hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny. : základní statistické údaje o činnosti. 1998. / zpracovala Vlasta Janebová - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1999. - 7 s. - brož..

Studia nad biologia i ekologia storczyków / Pod redakja Jana Sarosieka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 218 s. - brož.

Studia nad ekologia roslin / Pod redakcja Jana Sarosieka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 289 s. - brož.

Synantropní flóra Blovic / Hana Chytrá. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1999. - 27 s. - brož.

Technologie umělé inteligence na kapitálových trzích / Jiří Fanta. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 89 s. : il., grafy - brož.

Teorie dynamických systémů / Jan Štecha, Vladimír Havlena. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1999. - 248 s. : il. - brož..

Teorie pravděpodobnosti / Jana Kubanová. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 74 s. - brož.


Teorie rozhodování / Petr Fiala. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 214 s. : tab., grafy. - brož.The Logica Yearbook
1998. / editor Timothy Childers - Vyd. 1. - Prague : Filosofia, 1999. - 235 s. - brož..

Úvod do krajinné ekologie / Jaromír Demek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 102 s. - brož.

Úvod do lidské cytogenetiky / Kyra Michalová. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 172 s. : il., tab. - brož..

Výchova k péči o životní prostředí : výběrová bibliografie za rok. 1997. / [redaktor Alena Skokanová, Eva Lišková] - Praha : Univerzita Karlova : Referenční informační středisko MŽP ČR, 1999. - lxiv, 205 s. -
Výpočetní metody obnovy dopravních prostředků / Alois Daněk, Jan Famfulík. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1999. - 152 s. : il. - brož..

Výpočetní technika a programování II / Jiří Daněček ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 187 s. : il. - brož.

Výpočtové metody mechaniky / Jan Dupal. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 152 s. - brož.

Warunki klimatyczne regionów górskich i miejskich dolnego Slaska / Redakcja Jerzy Ludwig Pyka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 116 s., 2 obr. na příl. - brož.

Základy fyzikální optiky / Pavel Fiala. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 175 s. : fot., il., tab. - brož.

Základy mikrobiologie : pro učitelské studium. / Miroslav Němec, Dana Horáková. - 3. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 233 s. : il. - brož..

Základy teoretické mechaniky Díl 3. Mechanika tekutin / Bohumil Vybíral - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 93 s. - brož.

Základy termodynamiky vlhkého vzduchu : doplňkové skriptum. / Magda Fialová, Pavel Šafařík. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 73 s. : il. - brož..

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce / redaktor Miloš Lízner ...[et al.] 1997. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 129 s. - brož..

Životní prostředí České republiky / Pavel Červinka. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 102 s. : mp., grafy - brož.

Životní prostředí České republiky : stav a perspektiva. : sborník přednášek. : 5. celostátní konference. : Praha, 26. 5. 1999. / Redakce sborníku Vladimír Prchlík. - Praha : Česká společnost pro životní prostředí, 1999. - 76 s. : tab., grafy - brož.


14th Consultation on Solar Physics : Conference Proceedings. : From 21st to 25th May, 1991 in Karpacz (Poland). / Editor Bogdan Rompolt ...[et al.]. - Ondřejov : The Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 12, 249 s. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist