Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za červenec-srpen 1999

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 7. aktualizací
- stav: červenec 1998. / Ivan Kobliha ...[et al.] - Praha : Dash%fer, 1998. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..
Armáda České republiky - Praha : Ministerstvo vnitra, 1999. - 32 fot. - brož.
Československé & české vojenské odznaky (1922-1997) / Zdeněk Krubl. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1999. - 119 s. : il. - váz..
Čtyřjazyčný slovník práva Evropské unie : anglicko-česko-francouzsko-německý. / Luboš Tichý ... [et al.] - 2. upr. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 230 s. - váz.
Dějiny mučení / Brian Innes. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 192 s. : il. - váz..
Die Judenbuche : Eine Kriminalerzählung. / Annette von Droste-Hülshoff - Ungekürzte Ausg. - Prag : Vitalis, 1999. - 83 s. : il. - váz..
Die %ffentliche Entwicklungshilfe der Bundesrepublik Deutschland an die Volksrepublik Bangladesch in den siebziger und achtziger Jahren - am Beispiel der technischen Zusammenarbeit / Fatema Parveen. - Bonn : [vl. nákl.], 1999. - 2, 230, 13 s. - Brož.
Ekonomika veřejného sektoru / Jaroslav Rektořík a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 219 s. : il., tab. - brož..
Europejskie prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie / Herbert Szurgacz - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 249 s. - brož.
Hovory s Havly : dálkové rozhovory s Václavem Havlem a s Ivanem M. Havlem. / Radim Palouš, Václav Havel, Ivan M. Havel. - 1. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 1999. - 55 s. - brož..
Informace sekce soudních tlumočníků JTP - Praha : JTP, 1998. - 17 s. - brož.
I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník referátů z kolokvia pořádaného katedrou regionální ekonomie a správy ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací regionalistiky a veřejné správy. : Šlapanice u Brna, 23. a 24. 6. 1998. / Editoři Antonín Hlaváček, Jiří Vystoupil. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 114 s. - brož..
Jak nakládat s písemnostmi? aneb Registratury, spisovny a archivy obchodních společností / Martin Seidler. - 2. dopl. vyd. - Ostrava : Montanex, 1998. - 144 s. - brož.
Kurs obchodního práva : obchodní závazky, cenné papíry. / Karel Eliáš ...[et al.] - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 40, 541 s. - brož.
Kurs trestního práva : trestní právo procesní. / Jan Musil ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 35, 667 s. - brož.
Latina pro právníky / Marie Šedová, Marta Severová. - Vyd. 2. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 210 s. - brož..
Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv / Pavel Šturma. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 8, 80 s. - brož.
Měření odpadních vod : v návaznosti na prováděcí vyhlášku č. 47/1999 Sb. k zákonu č. 58/1998 Sb.. / Odborný garant Svatopluk Křivánek ... [et al.] - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 54 s. - brož.
Military Strategy of the Czech Republic / Gustav Xaver - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 1999. - 12 s. -

Nové veřejné zdraví v podmínkách udržitelného rozvoje : nová situace na přelomu 2. a 3. tisíciletí. / Lenka Hodačová, Vladimír Srb, Jiří Mareš. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999.
- 62 s. - brož.


Občanský zákoník : Komentář. / Oldřich Jehlička ... [et al.] - 5. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 18, 1237 s. - váz.
Občanský zákoník : Text zákona. : Stav prosinec 1998. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 111 s. - Brož.
Olomouc - Domašov 1758 / Andrej Romaňák, Pavel Bělina, Petr Andrle. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 87 s. : ilustr., fot., mapy - váz..
Ordynacja kryminalna Józefa I. z 1707 roku : z dziejów procesu karnego na Slasku w pierwszej polowie 18. wieku. / Józef Koredczuk. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 323 s. - brož.
Podnik a právo životního prostředí 1. / Vladimír Čermák ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - váz.
Pražské špitály a nemocnice / Petr Svobodný, Ludmila Hlaváčková-Kratochvílová. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 179 s. - brož.
Právní dějiny 2. Státy západní Evropy a USA / Ladislav Vojáček, Karel Schelle ...[et al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 719 s. - Doplněk ; brož..
Právní ochrana spotřebitele v České republice / úvodní komentář od Jiřího Švestky, Oldřicha Jehličky, Milana Kratochvíla ; vzory právních podání pro spotřebitele zpracoval Michal
Pokorný.. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 11, 620 s.
Prováděcí a souvisící předpisy k Občanskému zákoníku : podle právního stavu k 1.1.1999. / Jaroslav Bičovský, Josef Fiala. - 4., podstatně dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 759 s. - brož.
Předpisy o soudech a o organizaci prací spojených s výkonem soudnictví : poznámkové vydání. / Jiří Balzer, Pavel Pavlík. - Praha : Linde, 1999. - 619 s., 2 příl. - brož.
Přehled platných právních předpisů České republiky, Slovenské republiky vyhlášených ve Sbírce zákonů, Sbírce zákonů SNR, v Úředním listu, v Úředním věstníku (1945-1992), ve Sbírce zákonů ČR a ve Sbírce zákonů SR (1993-1997) v době od 9. května 1945 do 9. května 1997 / Vladimír Pandula. - Břeclav : Moraviapress, 1997. - 522 s. - brož.
Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv 1. díl. / Ladislav Jakl. - 3. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 145 s. - brož..
Sborník příspěvků z odborného semináře k projektům obranného výzkumu / František Božek ...[et al.]. - Vyškov : Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1999. - 143 s. - Brož.
Scientific Papers of the University Pardubice : Series D. : Faculty of Economics and Administration. 3. 1998. / Odpovědný redaktor Jan Kunhart - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 228 s. - brož..
Sociální předpisy pro mzdové účetní, personalisty a státní správu Část 2. Pojistné a organizace sociálního zabezpečení : podle právního stavu k 15. 5. 1999 / Eva Burdová ...[et al.] - Olomouc : ANAG, 1999. - 78 s. - brož.
Sovětské pozemní síly : ilustrovaný průvodce. / Ray Bonds. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 160 s. - váz.
Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - duben 1999 včetně 2. aktualizací. / Vladimír Plecitý ...[et al.]. - Praha : Dash%fer, 1999. - Přeruš. str. + 3 příl., 3 diskety. - váz.
SS: Hitlerův nástroj teroru / Gordon Williamson. - Čes. vyd. 1., dotisk. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 256 s. : fot., il. - váz..
Stavíme rodinný dům, chatu, garáž ... / Václav Oupor. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 170 s. : tab. - brož..

Terezínské listy : sborník Památníku Terezín. 27. - Praha : Oswald, 1999. - 176 s. - brož..


Trestní zákon a trestní řád : texty zákonů včetně novely trestního zákona přijaté Poslaneckou sněmovnou dne 1.4.1999. - Praha : Linde, 1999. - 190 s. - brož.
Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy / Ludmila Lochmanová, Ferdinand Mazal. - 1. vyd. - Olomouc : Hanex, 1998. - 107 s. - brož.
Urbis '99 : 6. mezinárodní veletrh technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí a měst. : sborník přednášek odborného doprovodného programu. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 88 s. - brož.
Užitné vzory / Emil Jenerál. - 3. upr. vyd. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 62 s. - brož..
Úhrada za dodávku tepla / Karel Bašus. - 2. rozš. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 239 s. - brož.
Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky / Josef Vedral. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 176 s. - brož.
Veřejné stavební právo v praxi : aktuální předpisy, postupy, doporučení a vzory pro stavební veřejnost, právníky a veřejnou správu. Základní dílo včetně 1. aktualizace - stav: únor 1999. / Jiří Plos ...[et al.]. - Praha : Dash%fer, 1999. - Přeruš. str. + 1 příl., 1 CD-ROM. - váz.
Veřejné stavební právo v praxi : aktuální předpisy, postupy, doporučení a vzory pro stavební veřejnost, právníky a veřejnou správu. Základní dílo včetně 2. aktualizace - stav: květen 1999 / Jiří Plos ...[et al.]. - Praha : Dash%fer, 1999. - Přeruš. str. + 1 příl., 1 CD-ROM. - brož.
Veřejný pořádek aneb co trápí starosty : příručka pro praxi obecních úřadů. / Jan Černý, Jiří Janata. - Praha : Linde, 1999. - 549 s. - brož.
Věcné břemeno v katastru nemovitostí a geometrickém plánu / Jan Bumba. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 1999. - 54 s., 12 obr. na příl. - brož.
Vybrané údaje o sociálním zabezpečení v České republice za rok 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 16 s. - Brož.
Zajištění závazků v České republice / Ernst Giese ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 1999. - XX, 352 s. - brož..
Základy soudní psychiatrie a psychologie / Jana Holoubková ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 97 s. - brož..
Zákony k ochraně životního prostředí a předpisy související / úvodní komentáře od Jaroslava Drobníka, Milana Damohorského. - 3. přeprac. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - xiii, 451 s. - brož.
Zákony o zmírnění majetkových a jiných křivd z období od 25.2.1948 do 1.1.1990 : komentář. / Milan Pokorný. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 12, 310 s. - brož.
Zákon o bankách a předpisy související / Uspořádal, předmluvou a poznámkami opatřil Petr Liška. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 26, 677 s. - váz.
Zákon o policii České republiky a související předpisy / Eva Horzinková, Břetislav Čechmánek. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1999. - 208 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist