Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy

za červenec-srpen 1999

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Anna Janáková. - Olomouc : Anag, 1999. - 126 s. - brož.

Aktivní cestovní ruch - strategický faktor rozvoje regionů : sborník přednášek z 1. ročníku mezinárodní konference. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1999. - 169 s. - brož.

Business reader / Edwin Kovanda. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 195 s. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 4. mezinárodní konference. Část 1. / [Editor Milan Hasman ... et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 162 s. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 4. mezinárodní konference. Část 2. / [Editor Milan Hasman ... et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 161 s. - brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a.s. Základní dílo včetně 1. aktualizace - leden 1999. / Ivana Pilařová, Martin Děrgel ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa. - váz.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 2. aktualizace - duben 1999. / Ivana Pilařová, Martin Děrgel... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa, 1 příl. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 1. aktualizace - březen 1999. / Jiří Řehák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Deutsch in der Wirtschaft / Věra Höppnerová. - V nakl. Scientia 3. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 150 s. : il. - brož.

Devizové předpisy : devizový zákon, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, česká měna ve vztahu k Euro, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách. : podle stavu k 20. 5. 1999.. - Ostrava : Sagit, 1999. - 96 s. - brož.

Ekonomický slovník česko-německý / Zpracovali Marek Gramüller, Radovan Rádl, Petr Sova. - 3. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 18, 446 s. - váz.

Ekonomie a geografie : (vybrané problémy). / Milan Bursa. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 58 s. : tab., graf. - brož.

Ekonomika veřejného sektoru / Jaroslav Rektořík a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 219 s. : il., tab. - brož..

Gastronomie, hotelnictví a turismus 7 / Jarmila Marková. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, [1998]. - 31, 6 s. - brož.

Hodnocení pracovního prostředí v chemickém průmyslu / Alois Losman. - Vyd. 1. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 1999. - 16 s. - brož.


Hodnocení pracovního prostředí v lesním hospodářství / Pavel Šalamon. - Vyd. 1. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 1999. - 16 s. - brož.

Hodnocení pracovního prostředí v zemědělství / Marie Licková. - Vyd. 1. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 1999. - 16 s. - brož.

Hospodářská politika / Antonín Slaný, Milan Žák. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 12, 271 s. : tab., grafy - brož.

Informační služby / Eva Antošová. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 16 s - brož.

Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II / Editor Břetislav Dančák ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 251 s. - brož..

Italská obchodní konverzace / [sestavil Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 62 s. - brož.

Jak si vychutnat zuřícího šéfa aneb Staňte se diplomatem všedního dne / David Gruber. - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Repronis, 1999. - 113 s. - brož.

Konjunkturální průzkum v zahraničním obchodě za rok 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 4 s. - Brož.

Kurs obchodního práva : obchodní závazky, cenné papíry. / Karel Eliáš ...[et al.] - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 40, 541 s. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z z hlediska právního, účetního a daňového Základní dílo včetně 1. aktualizace - květen 1999. / Naděžda Klainová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z z hlediska právního, účetního a daňového Základní dílo - leden 1999. / Naděžda Klainová ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - váz.

Mathematical Methods in Economy and Industry : 11th Joint Czech-German-Slovak Conference. : Proceedings. : Liberec, Czech Republic, June 1-5 1998. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 138 s. - brož.

Mezinárodní finance / Anežka Jankovská, Miroslav Sponer. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 211 s. : il., tab. - brož..

Moderní metody modelování ekonomických časových řad / Josef Arlt. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 307 s. - brož.

Mzdy zaměstnanců za rok : (z výběrového šetření). 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 68 s. - 190.00.

Národní akční plány zaměstnanosti za rok 1998 : informace a poznatky z vybraných zemí. / Markéta Miková. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 70, 5 s. - Brož.


Němčina pro komerční praxi / Drahomíra Kettnerová, Leonie Tesařová. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1997. - 200 s. - brož.

Nové veřejné zdraví v podmínkách udržitelného rozvoje : nová situace na přelomu 2. a 3. tisíciletí. / Lenka Hodačová, Vladimír Srb, Jiří Mareš. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 62 s. - brož.

Oceňování podniku / Eva Kislingerová. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 14, 304 s. : tab., grafy - brož.

Podvojné účetnictví : (účetní myšlení a praktické účtování). / Jaroslav Peštuka, František Peštuka. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1999. - 396 s. - brož.

Přežít a žít : vzpomínky jednoho Čecha z Chile. / Milan Platovský. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1999. - 254 s. : il. - váz..

Příklady pro politické strany, hnutí, občanská sdružení, nadace a jiné nevýdělečné organizace / Vladimír Tuček. - Praha : Bilance, 1999. - 119 s. - Brož.

Psychologie v ekonomické praxi / M. Mayerová, J. Růžička. - 3. upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 190 s. : il., tab. - brož..

Ruská krize '98 očima polských expertů / Zpracoval Jaroslav Kuchyňa. - Praha : Občanský institut, 1999. - 19 s. - Brož.

Scientific Papers of the University Pardubice : Series D. : Faculty of Economics and Administration. 3. 1998. / Odpovědný redaktor Jan Kunhart - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 228 s. - brož..

Spravedlivá cena : úvod do sociální organiky Rudolfa Steinera. / Herbert Witzenmann. - 1. vyd. - Praha : Ateliér pro eurythmii, 1999. - 109 s. - brož.

Strategie přípravy České republiky na členství v Evropské unii : sborník materiálů ze semináře konaného dne 3. 6. 1999. - Praha : Český svaz vědeckotechnických společností, 1999. - 68 s. - brož.

Technologie umělé inteligence na kapitálových trzích / Jiří Fanta. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 89 s. : il., grafy - brož.

Tvorba systému kvalifikací v České republice : sborník příspěvků ze semináře. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 34 s. - brož.

Účtová třída 5 - Náklady / Blanka Jindrová. - Ostrava : Sagit, 1999. - 536 s. - brož.

Účtová třída 6 - Výnosy / Iva Bezděková. - Ostrava : Sagit, 1999. - 143 s. - brož.


Vybrané finanční ukazatele v průmyslu ČR v roce 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 81 s. - Brož..


Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky : 1990-1998 (1999). No. 12. / Připravil J. Kux ...[et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 53 s. : 6 grafů, příl. - Brož..

Zákon o bankách a předpisy související / Uspořádal, předmluvou a poznámkami opatřil Petr Liška. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 26, 677 s. - váz.

Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Centralnej i Wschodniej / Pod redakcja Leona Olszewskiego. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 248 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist