Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za červenec-srpen 1999

Angličtina pro veřejnou a sociální politiku / Blanka Nováčková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 159 s. - brož.

Doctor - Patient Communication Pt. 1. Introduction / Jiří Beran. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 100 s. - brož.

Espero por la mondo: spirita galvanoplastiko / Omraam Mikhael Aivanhov. - Fréjus : Prosveta, [1995]. - 177 s. - brož.

Euronet Pilot Study : vzájemné vztahy mezi psychosociálními charakteristikami adolescentů. / Petr Macek. - Brno : Akademie věd České republiky - Psychologický ústav, 1999. - 41 s. - brož.

Jak si vychutnat zuřícího šéfa aneb Staňte se diplomatem všedního dne / David Gruber. - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Repronis, 1999. - 113 s. - brož.

Německé texty pro sociology s procvičením gramatických souborů / Anna Votavová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 264 s. - brož.

Počet obyvatel v obcích České republiky s promítnutím územních změn K 1.1.1999. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 108 s. - brož..

Pražská-středočeská aglomerace v číslech statistiky - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 126 s., mp. příl. - brož.

Program Teplice 2 : výsledky 1997. - 1. vyd. - Praha : Český ekologický ústav, 1998. - 111 s. - brož.

Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace / Věra Kuchařová, Alena Nedomová, Lenka Zamykalová. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 88, 4 s. - Brož.

Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice : série C. : Ústav jazyků a humanitních studií. 4. / redakce Zdeněk Holubář ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 275 s. - brož..

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : [sborník] příspěvků z odborných seminářů pořádaných katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, literární a jazykové komunikace KČJL PdF OU v letech 1997 a 1998. / [uspořádaly Eva Doupalová, Eva Höflerová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 104 s. : il., grafy - brož..

Sociálněpsychologické zřetele hudební výchovy / Oldřich Duzbaba. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 136 s. : tab. - brož.

Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění. / Peter L. Berger, Thomas Luckmann. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 214 s. - váz.


Sociologický výzkum a jeho techniky / Jana Veselá. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 54 s. - brož.


Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Čáslavsko. 1. / Magda Zahradníková, Eva Štrejnová. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1999. - 319 s. - brož.

Spravedlivá cena : úvod do sociální organiky Rudolfa Steinera. / Herbert Witzenmann. - 1. vyd. - Praha : Ateliér pro eurythmii, 1999. - 109 s. - brož.

Statistický bulletin : Jihomoravský kraj. 1999. 1. čtvrtletí. - Brno : Český statistický úřad, 1999. - 98 s. - Brož..

Statistický bulletin : Severomoravský kraj. Za 1. čtvrtletí 1999. - Ostrava : Český statistický úřad, 1999. - 96 s. - Brož..

Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu / Alena Škaloudová. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - 112 s. : il., tab. - brož..

Sub la signo de la Kolombo: paco regu / Omraam Mikhael Aivanhov. - Fréjus : Prosveta, 1995. - 140 s. - brož.

Textová cvičebnice němčiny pro posluchače psychologie, sociologie, pedagogiky a andragogiky / Pavel Flegl. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 302 s. - brož.

Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 70 s. - Brož..

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky : 1990-1998 (1999). No. 12. / Připravil J. Kux ...[et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 53 s. : 6 grafů, příl. - Brož..

Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 88 s., tb. příl. - brož..

Zachowanie agresywne i niesmiale mlodziezy w sytuacji ekspozycji spolecznej / Danuta Borecka-Biernat. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 97 s. - brož.

Základy aplikované statistiky pro studující farmacie / Petr Klemera, Věra Klemerová. - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 84 s. - brož.

Základy sociologie volného času / Jana Veselá. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 80 s. - brož.

...Ergo... : sborník pro společenské vědy, umění a literaturu. - Praha : Galaxie, 1997. - 190 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist