Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za červenec-srpen 1999

Astrologie a její upotřebení v životě / Elsa Parker, V. Sadovský. - Brno : Schneider, 1999. - 250 s. - váz.

Co je to deprese a jak se léčí : příručka pro pacienty. / Ján Praško - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 31 s. - brož.

Didaktika sexuální výchovy / Kamil Janiš, Vladimír Täubner. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 107 s. - brož.

Euronet Pilot Study : vzájemné vztahy mezi psychosociálními charakteristikami adolescentů. / Petr Macek. - Brno : Akademie věd České republiky - Psychologický ústav, 1999. - 41 s. - brož.

Filosofie hodnot : problémy lidské existence, poznání a hodnocení. / Soňa Dorotíková. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 162 s. - brož.

Filosofie - výchova - hodnoty : sborník k významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslavy Peškové, CSc.. / Uspořádala Soňa Dorotíková ...[et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 114 s. -
Hledání a objevování : jak se učit v psychoanalýze od pacienta. / Patrick Casement. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 268 s. - brož..

Hovory k sobě - 8. vyd. tohoto překl, 1. vyd. v MF. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 174 s. - brož.

Istota techniki - glos Martina Heideggera / Maria Kostyszak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 221 s. - brož.

Jak se setkávat a radit s duchovními bytostmi / Ted Andrews. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 151 s. - váz.

Kosmický energismus : energie a energismus ve vědě a filosofii. / Jiří Zeman. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 116 s. - brož.

Lékařská psychologie / Jan Vymětal. - Vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1999. - 278 s. - brož..

Logistika / Bohumil Řezníček. - Vyd. 2., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 172 s. - brož.

Malá encyklopedie společenského chování / Vladimír Smejkal. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 173 s. - brož..

Mihajlo Rostohar (1878-1966) v tradici celostní a experimentální psychologie / [uspořádal Josef Švancara] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 115 s. : il., tab. - brož..


Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924 / Sigmund Freud. - V Psychoanalytickém nakl. vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1999. - 383 s. - váz.


Nástin dějin evropského myšlení : (od Thaléta k Rousseauovi). / Ivo Tretera. - 2. rozš. vyd. - PrahaLitomyšl : Paseka, 1999. - 374 s. - váz..

Nietzsche v Čechách / Urs Heftrich. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1999. - 91 s. - brož.

Poslech hudby : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou hudební výchovy ve dnech 27. a 28. dubna 1998 na Pedagogické fakultě UK v Praze. / Jaroslav Herden ...[et al.]. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 87 s. - brož.

První třída : příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/94/1417 - leden 1997 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". / Pražská skupina školní etnografie. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - iv, 364 s. : il., tab. - brož.

Psychické trauma a jeho terapie (PTSD) : psychologická pomoc obětem válek a katastrof.. / Daniela Vizinová, Marek Preiss. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 158 s. - brož.

Psychologie v ekonomické praxi / M. Mayerová, J. Růžička. - 3. upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 190 s. : il., tab. - brož..

Racionalita a ekologická krize / Petr Jemelka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 109 s. - brož..

Radost ze sexu : intimní průvodce sexuálním životem, nezbytná příručka pro všechny generace. / Michael Clarke, Dorothy Clarke. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 207 s. : il. - brož.

Rodina : rodiče, manželé, snoubenci a děti se ptají.... / Chiara Lubich. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1999. - 125 s. - brož.

Rozvíjení myšlení žáků při vyučování / Marie Ausbergerová, Rudolf Folk. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 73 s. : il. - brož.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada psychologická - annales psychologici 99. : (P). Č. 3. / Odpovědný redaktor Ivo Pospíšil - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 115 s. : il. - brož.

Spravedlivá cena : úvod do sociální organiky Rudolfa Steinera. / Herbert Witzenmann. - 1. vyd. - Praha : Ateliér pro eurythmii, 1999. - 109 s. - brož.

Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu / Alena Škaloudová. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - 112 s. : il., tab. - brož..

Svět jasnozřivé kartomantie aneb Řeč karet : pro účely odhalení budoucích událostí v životě. / Věra Kubištová-Škochová. - 1. čes. vyd. - Brno : Schneider, 1999. - 734 s. - váz.

Škála deprese CESD - psychometrická analýza / Ludmila Osecká. - Brno : Akademie věd České republiky - Psychologický ústav, 1999. - 13 s. - brož.

Textová cvičebnice němčiny pro posluchače psychologie, sociologie, pedagogiky a andragogiky / Pavel Flegl. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 302 s. - brož.


The Logica Yearbook 1998. / editor Timothy Childers - Vyd. 1. - Prague : Filosofia, 1999. - 235 s. - brož..

Učebnice grafologie : co prozrazuje rukopis člověka. : (231 ukázek rukopisů a autogramů). / Dolfina Poppéeová, Adolf Zelinka. - Brno : Schneider, 1999. - 244 s. - váz.

Umět přijmout vlastní život / Józef Augustyn, Lucyna Slup. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 61 s. - brož.

Vybrané kapitoly z hygieny a preventivního lékařství : doplňkové výukové texty. Díl 2. / Jindra Šmejkalová, Jaroslav Tejral, Marcela Bendová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 104 s. - brož.

Vyznání ospravedlněného hříšníka / James Hogg ; [z anglického originálu přeložil Tomáš Míka]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 213 s. : il. - váz..

Vyznáte se v tlačenici? : úvod do štikologie. / Nataša Tanská ; [ze slovenského originálu přeložil Vladimír Novák]. - 3., autorkou přeprac. vyd. - Praha : Motto, 1999. - 138 s. - váz.

Výchova k humanismu : studijní texty rozšiřujícího studia učitelů ON a ZSV. / Naděžda Pelcová ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 81 s. - brož.

Vývojová psychologie : Dospívání. : Učební text pro mistry odborného výcviku. / Marie Vágnerová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 78 s. - brož.

Zachowanie agresywne i niesmiale mlodziezy w sytuacji ekspozycji spolecznej / Danuta Borecka-Biernat. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 97 s. - brož.

Zakázaná slast : dva tisíce let křesťanské sexuální morálky. / Georg Denzler. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 248 s. - váz.

Za tajemstvím věštíren aneb Byly antické věštírny podvodem? / Stanislava Jarolímková. - Vyd. 1. - [Praha] : N Press, 1999. - 87 s. - brož.

Zkušenosti exorcisty : jasná slova o temné skutečnosti. / Raul Salvucci. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 224 s. - brož.

Železný Jan : kniha o mužích. / Robert Bly. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 278 s. : il. + 1. příl.. - váz.

Žít naplno : kniha o dospívání. / Julián Melgosa. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 191 s. : fot., tab. - váz..

6. Organon (jaro '99) : seminář na téma organizace řízení a řízení lidských zdrojů. : sborník přednášek. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1999. - Přeruš. str. - váz..


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist