Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - O. Geografie, biografie, dějiny

za březen-duben 1999

Der "Thüringen-Ausschuss" 1945 : Dokumente zum Wirken eines vorparlamentarischen Gremiums auf Landesebene während der amerikanischen Besatzungszeit und nach dem Besatzungswechsel Juni/Juli1945 / V. Wahl. - 1. Aufl. - Thüringen : Thüringer Landtag, 1997. - 123 s. - (brož.)
A všichni svatí spali.. / S. Penman. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1999. - 391 s. - (váz.)
A.H. Tammsaare aneb Cesta za epopejí / V. Macura. - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 1999. - 88 s. - (brož.)
Afrikakorps : tropické stejnokroje německé armády : 1940-1945 / J. Scipion, Y. Bastien. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 144 s. - (váz.)
Afrikou domů na kole / J. Tomšíček. - 1. vyd. - Plzeň : Cykloturista, 1999. - 240 s. - (váz.)
Das alamannische Gräberfeld von Munzingen/Stadt Freiburg / A. Groove. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 125 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Alena Koenigsmarková : dary života : Výstavní síň "13" Západočes. galerie, Plzeň 1998 / [text Helena Koenigsmarková, Alex Koenigsmark] - Plzeň : Západočeská galerie, 1998. - Nestr. - (brož.)
Amerika : od Aljašky po Ohňovou zemi / [Gabriele von Arnim] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 456 s. - (váz.)
Anton Kern (1709-1747) : benátský mistr saského a českého rokoka : obrazy a kresby v českých zemích / P. Preiss. - Praha : Národní galerie, 1998. - 117 s. - (brož.)
Archeologie libereckého kraje. 1/1998 / [hlavní a výkonný redaktor Petr Brestovanský] - Liberec : Severočeské muzeum, 1998. - 192 s. - Archeologické pracoviště, Liberec. - (Brož.)
Archivní ročenka : Státní okresní archiv Kroměříž. 1997. - Kroměříž : Státní okresní archiv, 1997. - 100 s. - (Brož.)
Atlas světa / P. Steele. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 94 s. - (váz.)
Automapa České republiky. - 1. vyd. - Praha : Topograf, 1997. - 96 s. - (brož.)
Azurové pobřeží / N. John. - 1. čes. vyd. - Praha : GeoMedia, 1999. - 96 s. - (brož.)
Balzac / H. Troyat. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 377 s., obr. příl. - (váz.)
Benešovsko a dolní Posázaví : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 102 cm. - (brož.)
Berounsko : doteky minulosti / M. Garkisch. Spolupráce na textu I. Slavík, J. Topinka. - Vyd. 1. - Beroun : Okresní úřad Beroun, 1998. - 100 s. - (váz.)
Bilder vom Elend : Käthe Kollwitz im Simplicissimus / J. Traeger. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998. - 30 s., 54 obr. na příl. - (brož.)
Bodyguardi aneb svět ochrany důležitých osobností / R. O'Connor. - 1. vyd. - Brno : Books, 1999. - 184 s., obr. příl. - (váz.)
Bohumír Matal : Dům umění, Brno 18.12.1998-31.01.1999 / [Autoři textů Petr Holý] ... [et al.]. [Fotografie Irena Armutidisová] ...[et al.]- Brno : Dům umění města Brna, 1999. - 172 s. + 1příl. - (brož.)
Bojová letadla 2. světové války : 36 super letadel. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - Nestr. - (váz.)

Bojová letadla druhé světové války : ilustrovaný průvodce / B. Gunston. - Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 477 s. - (brož.)


Bošilecko : Bošilec, Dynín, Lhota, Ponědrážka / text V. Kolda. fotografie P. Odložil. - 1. vyd. - České Budějovice : Okresní úřad, 1998. - 70 s. - (váz.)
Bouře nad Gilbertovými ostrovy : válka ve středním Tichomoří: 1943 / E. Hoyt. - Brno : Návrat, 1999. - 155 s., obr. příl. - (váz.)
Bruntál 1213 / J. Cepek. - Bruntál : Apro, 1998. - 128 s., obr. příl. - (brož.)
Buddha a jeho učení / Nárada. - Olomouc : Votobia, 1998. - 573 s. - (brož.)
Bücher in Frauenkonventen des ostfränkisch - deutschen Reiches vom 10. bis zum 13. Jahrhundert / S. El Kholi. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 385 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Bylany / editor I. Pavlů. - Praha : Archeologický ústav, 1998. - 167 s., obr. příl. - (brož.)
Camping : Česká republika. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 list ; 45 x 59 cm. - (brož.)
Castellologica bohemica. 6. 1. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1998. - 255 s., 14 obr. na příl. - (Archeologický ústav AV ČR ; brož.)- (Společnost přátel starožitností ; brož.)
Castellologica bohemica. 6. 2. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 1998. - S. 257-518. - (Archeologický ústav AV ČR ; brož.)- (Společnost přátel starožitností ; brož.)
Cesta Františka Bílka / L. Svobodová. - Brno : "Zvláštní vydání", 1998. - 105 s. - (brož.)
Cestování po Zambii / D. Stojičic. - Praha : Dauphin, 1998. - 92 s. - (Brož.)
Cestujeme do Spolkové republiky Německo : katalog cestovních kanceláří. 1999. - Praha - Německá centrála pro turistiku, 1999. - 48 s. - (Brož.)
Chotěboř / [text sestavil Stanislav Pavlíček] - 1. vyd. - Chotěboř : Městský úřad, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Chronologická mapa světových dějin : po stopách 6000 let světových dějin. - Praha : Fortuna Print, 1998. - Nestr. - (váz.)
Církevní památky České republiky : církevní památky, poutní místa, kostely, kláštery : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 1998. - 1 list ; 45 x 64 cm. -(Brož.)
Co už se nikdy nedovím / H. Stránská. - Vyd. 1. - Olomouc : Votobia, 1998. - 241 s. - (brož.)
Costa Brava - Katalánie / J. Reiter. - 1. čes. vyd. - Praha : GeoMedia, 1999. - 96 s. - (brož.)
Česká a polská mládež o sobě : (ve světle českých a polských historických a sociologických výzkumů) : sborník prací / redakce M. Myška, W. Swiatkiewicz. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravskáuniverzita, 1998. - 193 s. - Stálá smíšená česko-polská komise humanitních věd. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Česká Kanada a Slavonicko : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 102 cm. - (brož.)
Česká republika : autoatlas. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1999. - 236, 40 s. - (brož.)
České země v době předbřeznové : 1792-1848 / J. Lněničková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 463 s. - (váz.)
Česko-slovenská historická ročenka. 1998 / [redaktor Vojtech Čelko] ... [et al.]- 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 361 s. - (brož.)
Českobudějovicko : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 89 x 58 cm. - (brož.)

Český les - jih : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 102 cm. - (brož.)


Český les - sever : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 102 cm. - (brož.)
Češi a Slováci ve 20. století : česko-slovenské vztahy. 1945-1992 / J. Rychlík. - Bratislava : Academic Electronic Press, 1998. - 554 s. - (váz.)
Čítanka z dějin ruské kultury / N. Manková. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 104 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra ruského a francouzského jazyka, Plzeň. - (brož.)
42 atentátů na Adolfa Hitlera / W. Berthold. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1999. - 212 s. - (váz.)
Das Denkmal für den Dichter Josef Christian Freiherrn von Zedlitz in Jauernig-Johannesberg und seine Enthüllung. - Patschkau : Hertwig, 1891. - 20 s. - (Brož.)
Dějepis pro 8. ročník základní školy a 3. ročník osmiletého gymnázia : novověk / M. Hlavačka. - 1. vyd. - Praha : SPN, 1999. - 128 s. - (brož.)
Dějiny a kultura Španělska / L. Bartoš. - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 148 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
Dějiny světa : kronika 6000 let / J. Fortey... [et al.]. - [Praha] : Fortuna Print, 1998. - Nestr. - (váz.)
Dějiny světa v datech : klíčové události světových dějin v kostce / J. Chisholm. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 194 s. - (váz.)
Doba hradů a rytířů : od roku 1096 do roku 1328 / [Martine Azoulai] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - S. 822-978, 3 s. - (váz.)
Doktor Inzulín / Z. Psůtková. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 172 s. - (váz.)
Dokumenty k českým dějinám do poloviny 19. století / M. Marečková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 282 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Dolní Bukovsko : historie a umělecké památky / text Z. Prokopová. fotografie P. Odložil. - 1. vyd. - České Budějovice : Okresní úřad, 1997. - Nestr. - (brož.)
Dopisy / J. Mánes. - 1. vyd. - Praha : Artefactum, 1998. - 280 s. - (brož.)
Dynastie Morlandů. Díl 4, Talisman / C. Harrod-Eagles. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 303 s. - (váz.)
Eduard Ovčáček : grafika, instalace : Dům umění, Zlín 10.11.1998-08.12.1998 / [Ludvík Ševěček] - Zlín : Státní galerie, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Egypt ve světle teorie kultury / J. Assmann. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 78 s. - (brož.)
Eirene : studia graeca et latina. 33. - Prague : Koniasch Latin Press, 1997. - 227 s. - (brož.)
Eirene : studia graeca et latina. 34. - Prague : Koniasch Latin Press, 1998. - 214 s. - (brož.)
Emma / E. Srncová. - 1. vyd. - Praha : Bílý slon, 1997. - 201 s. - (váz.)
Encyklopedický atlas světových dějin : mapy a chronologický přehled / H. Kinder, W. Hilgemann. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 628 s. - (váz.)
Encyklopedie Českých Budějovic / [Jan Adámek] ... [et al.]- 1. vyd. - České Budějovice : Město České Budějovice, 1998. - 592 s. - (váz.)
Encyklopedie heraldiky : světská a církevní titulatura a reálie / M. Buben. - 3. opr. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 459 s. - (váz.)
Der Erzähler Heinrich Böll : Änderungen seiner narrativen Strategie und ihre Hintergründe / I. Lehnick. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 1997. - 181 s. - (brož.)
Erzgebirge - West / [text Jan Prudík, Milan Michálek] - Praha : Tvorba, [1998]. - Nestr. + 1 rus. příl. - (brož.)

Eva Demski : Bilder und Schriften : Begleitheft zur Ausstellung : Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 12.01.1999-26.02.1999 / [Begleitheft Klaus Makoschey] ... [et al.]-Frankfurt am Main : Stadt- und Universitätsbibliothek, 1999. - 64 s. - (brož.)


Ferdinand Stolička : (1838-1874) / J. Pinkava. - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1997. - 65 s. - (brož.)
A Fool for Christ's Sake : a Church of Scotland minister, banished for his pro-life involvement, finds his way into the Catholic Church / D. Prentis. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 9, 261 s. - (Váz.)
Fortschreibung : Bibliographie zum Werk Heinrich Bölls / V. Böll, M. Schäfer. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1997. - 477 s. - (váz.)
Francouzské rozhovory : s osobnostmi francouzského umění / J. Žák. - 1. vyd. - Louny : Adart, 1999. - 233 s., obr. příl. - (váz.)
František z Assisi / H. Hesse. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globatos, 1998. - 71 s. - (váz.)
Friedrich Nietzsche / V. Gerhardt. - 2., unveränd. Aufl. - München : C.H.Beck, 1995. - 235 s. - (brož.)
Genese Československa / J. Kalvoda. - Praha : Panevropa, 1998. - 607 s., obr. příl. - (váz.)
Geolog Tibor Buday : sborník prací k 85. narozeninám / Editor D. Ďurica. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1998. - 57 s. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 24-34 Ivančice. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 22-33 Kašperské Hory. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 15-44 Karviná. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 02-43 Litoměřice. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 12-42 Zbraslav. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 15-13 Vrbno pod Pradědem. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 23-43 Telč. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 13-31 Říčany. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 11-44 Nýřany. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 24-22 Olomouc. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 23-34 Jindřichův Hradec. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 02-23 Děčín. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 24-32 Brno. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 35-11 Veselí nad Moravou. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)

Georg Simmel und die Moderne : neue Interpretationen und Materialien / herausgegeben von H. Dahme, O. Rammstedt. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995. - 485 s. - (brož.)


Gryspekové a předbělohorská šlechta, Kralovice a poddanská města : sborník příspěvků ze semináře : Mariánský Týnec 21.05.1997-23.05.1997. - Plzeň : Muzeum a galerie severního Plzeňska, 1998. - 114 s. - (Brož.)
Heinrich Böll : Literaturwissen für Schule und Studium / H. Bernsmeier. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1997. - 150 s. - (brož.)
Heinrich Böll : Leben & Werk / [redaktion, Gestaltung René Böll] ... [et al.]- Köln : Stadt Köln, 1995. - 61 s. - (Brož.)
Heinrich Böll "Haus ohne Hüter" : Analysen zur "Sprachfindung", zu den Kritikmustern und Problemkonstellationen im Roman / W. Sulzgruber. - Wien : Edition Praesens, 1997. - 85 s. - (brož.)
Helena Horálková : Wortnerův dům, České Budějovice 21.01.1999-14.03.1999 / [Helena Horálková] - Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1999. - Nestr. - (brož.)
Historia Bohemica / Pius II.. - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1998. - 106, 276 s. - (váz.)
Historica : Series Nova. Historical Sciences in the Czech Republic. 3-4. (32-33), 1996-1997. - Prague : Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 216 s. -(brož.)
Historický atlas měst České republiky. Sv. č. 4, Děčín / [Hana Slavíčková] ... [et al.]- Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 1998. - Nestr. + 25 příl. - Univerzita J. E. Purkyně, Ústínad Labem. - (brož.)
Historický sborník Karlovarska. 3 / [uspořádal Milan Augustin] - Karlovy Vary : Státní okresní archiv, 1995. - 275 s. - (brož.)
Historický sborník Karlovarska. 4 / [uspořádal Milan Augustin] - Karlovy Vary : Státní okresní archiv, 1996. - 254 s. - (brož.)
Historický sborník Karlovarska. 5 / [uspořádal Milan Augustin] - Karlovy Vary : Státní okresní archiv, 1997. - 236 s. - (brož.)
Historický sborník Karlovarska. 6 / [uspořádal Milan Augustin] - Karlovy Vary : Státní okresní archiv, 1998. - 259 s. - (brož.)
Historie. Č. 6. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 147 s. - (brož.)
Historie okupovaného pohraničí : 1938-1945. 1 / editor Z. Radvanovský. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 189 s. - (brož.)
Historie okupovaného pohraničí : 1938-1945. 2 / editor Z. Radvanovský. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 205 s. - (brož.)
Historie záhadného nápisu ve znojemské kapli sv. Kateřiny / V. Tatíček. - 1. vyd. - Praha : Apropos, 1998. - 60 s. - (brož.)
Hledač posvátných hub : eseje pro R. Gordona Wassona / uspořádal T. Riedlinger. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 349 s. - (váz.)
Hmatatelný život / M. Duras. - Vyd. 1. - Praha : ANNO, 1994. - 151 s., 35 obr. na příl. - (Brož.)
Hodonínsko / [redakční rada Helena Tesaříková] ... [et al.]- Hodonín : Město Hodonín, 1997. - Nestr. - (Brož.)
Die Hoffnung ist wie ein wildes Tier : Briefwechsel mit Ernst-Adolf Kunz 1945-1953 / H. Böll, E. Kunz. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - 586 s. - (brož.)
Hosín : historie a umělecké památky / text Z. Prokopová. fotografie P. Odložil. - 1. vyd. - České Budějovice : Okresní úřad, 1997. - Nestr. - (brož.)
Hospodářský zeměpis : pro obchodní akademie a obchodní školy. 1 / L. Skokan ...[et al.]. - 3. vyd., ve Fortuně 2., přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 135 s. - (brož.)

Hospodářský zeměpis : pro obchodní akademie a obchodní školy. 2 / L. Skokan ...[et al.]. - 3. vyd., ve Fortuně 2., přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 125 s. - (brož.)


Hrady, zámky a památkové objekty východních Čech. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 list ; 59 x 45 cm. - (brož.)
Hry doopravdy : rozhovor se spisovatelem Karlem Peckou / J. Lukeš, K. Pecka. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 333 s. - (váz.)
Hvězdy českého filmu. 1 / napsali K. Čáslavský, V. Merhaut. - 2., opr. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 63 s. - (váz.)
Hvězdy českého filmu. 2 / napsali K. Čáslavský, V. Merhaut. - 2. opr. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 63 s. - (váz.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 14-41 Šumperk. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 12-24 Praha. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 11-41 Mariánské Lázně. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 25-31 Kroměříž. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 24-13 Bystřice nad Pernštejnem. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 14-31 Vysoké Mýto. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 24-34 Ivančice. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 22-33 Kašperské Hory. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 15-44 Karviná. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 02-43 Litoměřice. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 12-42 Zbraslav. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 15-13 Vrbno pod Pradědem. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 23-43 Telč. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 13-31 Říčany. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 11-44 Nýřany. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 35-11 Veselí nad Moravou. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Indiánská ohlédnutí / M. Brahová. - Náchod : Starlight, 1998. - 156 s. - (Váz.)
Intellectual Life of the Ancient Near East : Papers : [43rd Rencontre Assyriologique Internationale]. Prague 01.07.1996-05.07.1996 / Editor J. Prosecký. - Prague : Academy of Sciences of theCzech Republic, 1998. - 482 s. - Oriental Institute, Prague. - (brož.)
Irisches Tagebuch / H. Böll. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1996. - 172 s. - (váz.)

Istrie a ostrovy Cres, Lošinj, Krk a Rab / M. Amode. - 1. čes. vyd. - Praha : GeoMedia, 1999. - 96 s. - (brož.)


J. F. K : neklidné mládí / N. Hamilton. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1998. - 450 s., obr. příl. - (váz.)
Jablonec nad Nisou - město v proměnách času / [Jan Kašpar] - Vyd. 2. - Jablonec nad Nisou : Městský úřad, 1996. - 55 s. - (Brož.)
Jako pták na drátě / M. Fendrych. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 455 s. - (váz.)
Jan Blažej Santini-Aichel / M. Horyna. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 487 s. - (váz.)
Jan Hruška / [výběr textů Ladislav Pukl, František Šalé] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 1998. - Nestr. - (brož.)
Jan Zrzavý : 6 reprodukcí / [Jana Orlíková] - [Praha] : Slovart, 1998. - Nestr. + 6 reprodukcí. - (brož.)
Janka Vidová : videofilmy a videoinstalace : video and video installations / [Pavel Liška] - Brno : Dům umění města Brna, [1999]. - 26 s. - (brož.)
Jaroslav Škabrada : život v hudbě : k 80. výročí narození skladatele / J. Pěchouček. - Přeštice : Kulturní zařízení, 1999. - 48 s. - (Brož.)
Jaroslav Šůla : sborník příspěvků k šedesátinám / [redigoval Vladimír Wolf] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Historický klub Praha - pobočka Hradec Králové, 1998. - 260 s. - Vysoká školapedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústav historických věd, Hradec Králové. - (brož.)
Jean Reno : životní a filmové role / M. Dvořáčková. - 1. vyd. - Praha : Cinemax, 1998. - 95 s. - (brož.)
Jesusforschung am Ausgang des 20. Jahrhunderts / J. Roloff. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998. - 57 s. - (brož.)
Jindřich Vávra : rytíř Dalekých moří : Brno 1998 / [Petr Šuleř] ... [et al.]- Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 38 s. - (brož.)
Jindřich Veliký : život anglického krále Jindřicha VIII / C. Erickson. - 1. vyd. - Ostrava : Domino, 1999. - 439 s., obr. příl. - (váz.)
Jindřichohradecký vlastivědný sborník. Sv. 10 / [Vladislav Burian] ... [et al.]- Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1998. - 78 s. - (brož.)
Jiří Kalousek : 1925-1986 : Praha 16.12.1998-24.01.1999. Liberec 04.02.1999-07.03.1999. Náchod 12.03.1999-25.04.1999. - Praha : České muzeum výtvarných umění, 1999. - 96 s. - (brož.)
Jižní Čechy : turistické a přírodní zajímavosti, kulturní památky a pamětihodnosti, hrady, zámky : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 1998. - 1 list ; 45 x64 cm. - (Brož.)
Johann Elias Riedinger 1698-1767 : (Pohledy do sbírek Alšovy jihočeské galerie) : Wortnerův dům, České Budějovice 21.01.1999-14.03.1999 / [příprava výstavy a katalogu Hynek Rulíšek] - Hlubokánad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1999. - Nestr. - (brož.)
Josef Lada : 6 reprodukcí / [Jana Orlíková] - [Praha] : Slovart, 1998. - Nestr. + 6 reprodukcí. - (brož.)
Josef Sudek : slovník místo pamětí / Fotografie a texty Josefa Sudka vybral a uspořádal J. Řezáč. - 2., dopl. vyd. - Praha : Artfoto, 1999. - 79 s., 38 s. obr. příl. - (brož.)
José Rizal, Ferdinand Blumentritt a novodobé Filipíny / J. Tomas. - Praha : Oswald, 1998. - 59 s., obr. příl. - Město Litoměřice, Litoměřice. - (Brož.)
Juliusz Slowacki i sztuki plastyczne / D. Kudelska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. - 335 s. - (brož.)

K pramenům inspirace : kreslené a grafické dílo Jiřího Sozanského : Praha, Národní galerie, Sbírka starého umění 26.01.1999-25.04.1999 / [texty Eva Neumannová, Jiří T. Kotalík] - Praha : Národní galerie, 1999. - Nestr. - (brož.)


Kafkas Prag : ein Reiselesebuch / K. Wagenbach. - 5., auf den neuesten Stand gebrachte Aufl., 26.-30. Tausend. - Berlin : Klaus Wagenbach, 1998. - 124 s. - (váz.)
Kalendárium osobností západních Čech na rok. 1999. - Plzeň : Vědecká knihovna, 1998. - 142 s. - (brož.)
Kalendárium regionálních osobností 1999. - Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 1999. - 70 s. - (Brož.)
Karel V : císař a reformace / F. Seibt. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 190 s. - (váz.)
Kaspar M. Graf von Sternberg : Naturwissenschaftler und Begründer des Nationalmuseums / [editoři Jiří Kvaček, Renáta Pátová] - Prag : Nationalmuseum, 1998. - 107 s. - (brož.)
Kašpar hrabě Sternberg : přírodovědec a zakladatel Národního muzea : Národní muzeum, Praha 11.1998-02.1999 / [editoři Jiří Kvaček, Renáta Pátová] - Praha : Národní muzeum, 1998. - 104 s. -(brož.)
Katalog GIS dat o životním prostředí / [Pavel Trhoň] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 45 s., mp. příl. - (Váz.)
Kdyby všechny slzy světa / J. Šibík. - [Praha] : Knihcentrum, 1998. - 107 s. - (váz.)
Když zemřít, tak čestně : československá armáda v září 1938 / P. Šrámek ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Společnost přátel československého opevnění, 1998. - 134 s. - (Brož.)
King John of Luxembourg (1296-1346) and the Art of His Era : Proceedings of the International Conference : Prague 16.09.1996-20.09.1996 / {editor Klára Benešovská] - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press, 1998. - 26, 342 s., obr. příl. - Akademie věd ČR. - Ústav dějin umění, Praha. - (váz.)
Kladský sborník : dissertationes historicae, supplementum. 1. - Hradec Králové : Historický klub, 1996. - 189 s. - (Brož.)
Kladský sborník. 2. - Hradec Králové : Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické, 1998. - 389 s., 2 obr. příl. - (brož.)
Kniha o Praze 6 / [editor Pavel Augusta] - Praha : Milpo, 1999. - 192 s., 8 s. obr. příl. - (váz.)
Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese : srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, katastr Heršpice, okres Vyškov / Z. Měchurová... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 264 s. - (brož.)
Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty / Editoři J. Čechura, J. Čechurová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 129 s. - (brož.)
Kraj trojí tváře : Borovansko, Trhosvinensko, Novohradsko / [Daniel Kovář, Pavel Koblasa] . [fotografie Petr Odložil] - České Budějovice : Sdružení obcí, [1999]. - 50 s., map. příl. - Okresníúřad, České Budějovice. - (Brož.)
Královský nach tě neochrání : tajemství opuštěného přemyslovského trůnu 1 / L. Černá-Vaňková. - Vyd. 3. - Praha : Šulc, 1999. - 420 s. - (váz.)
Krása zaniklých civilizací : světy, které objevila archeologie / [Maria Ausilia Albanese] ... [et al.]- Čestlice : REBO, 1998. - 352 s. - (váz.)
Kronika rodiny Féderovcov ako ju spísal Jožko Féder, jeho súrodenci, deti a ďalší príbuzní / A. Rády. - 1. vyd. - Praha : vl. nákl., 1998. - 112 s., obr. příl. - (brož.)
Krušné hory : zimní turistická mapa. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 list ; 45 x 60 cm. - (brož.)

Krušné hory západ / [text Jan Prudík a Milan Michálek] - Praha : Tvorba, [1998]. - Nestr. + 1 angl. příl. - (brož.)


Křížová cesta Michaila Bulgakova / A. Morávková. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1996. - 181 s. - (brož.)
Labyrinth : Stoffe 1-3 : Der Winterkrieg in Tibet, Mondfinsternis, Der Rebell / F. Dürrenmatt. - Zürich : Diogenes, 1998. - 335 s. - (brož.)
Ladislav Zívr (* 23. 5. 1909 - + 4. 9. 1980) : práce z let 1929-1977 : Čes. muzeum výtvarného umění v Praze 02.1999-03.1999 / [průvodní publikaci připravil Jaromír Zemina] - Praha : Českémuzeum výtvarných umění, 1999. - Nestr. - (brož.)
La Fayette : vězeň z olomoucké pevnosti / R. Hanzlík, M. Hanák. - Vyd. 2., ve Votobii 1. - Olomouc : Votobia, 1998. - 301 s. - (brož.)
Leopold Carl Müller im Künstlerhaus : die Orientbilder : Anhang : eine Sammlung von 16 Naturstudien aus Ägypten in wiener Privatbesitz / H. Zemen. - Wien : vl. nákl., 1998. - 197 s. - (váz.)
Lexikon der schweizer Literaturen / herausgegeben von P. Walzer. - Basel : Lenos, 1991. - 520 s. - (váz.)
Lexikon vlajek a znaků zemí světa / A. Brožek. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 223 s. - (váz.)
Liberec a okolí : plán města. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1998. - 1 list ; 59 x 45 cm. - (brož.)
Lidé od Orlice. Díl 2 / A. Špinler. Dotisk l. vyd. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 1999. - 95 s. - (váz.)
Literární průvodce okresem Zlín / [sestavila Stanislava Čechová] - Vyd. 2., přeprac. a dopl. - Zlín : Knihovna Františka Bartoše, 1998. - 102 s. - (brož.)
Losy duchowienstwa katolickiego w ZSSR : 1917-1939 : martyrologium / R. Dzwonkowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 664 s. - (váz.)
Loštice, město a jeho obyvatelé / [Zdeněk Gába] ... [et al.]- Loštice : Městský úřad Loštice, 1998. - 87 s. - (brož.)
Lounsko : velká cykloturistická mapa. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1999. . + 1 příl- 1 list ; 45 x 65 cm. - (váz.)
Lovci mamutů : celotáborová hra / J. Jandová. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1998. - 36 s. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.)
Ludwig Vierthaler (*1875 - +1967) : Leben und Werk / N. Stula. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 9, 263 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Magister Nhiem : (Thay Nhiem) / J. Koláček. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1998. - 93 s. - (brož.)
Manipulace s dějinami první republiky / V. Olivová. - 2. vyd. - Praha : Eva, 1999. - 38 s. - Společnost Edvarda Beneše, Praha. - (brož.)
Maria Konopnicka w kaliskim kregu literackim : sesja naukowo-metodyczna : Kalisz 21.05.1997-23.05.1997 / K. Klosinski... [et al.]. - Kalisz : Kolo Konopniczan, 1997. - Přeruš. str., obr. příl. - (Váz.)
Mariánské Lázně a okolí. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 list ; 45 x 60 cm. - (brož.)
Martin Heidegger a Tomáš Akvinský : člověk-čas-bytí / J. Lotz. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 237 s. - (brož.)
Maturitní otázky - dějepis : 25 podrobně zpracovaných témat : pro maturanty a zájemce o studium dějepisu / [Radek Veselý] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1998. - 209 s. - (brož.)
Mayerling : záhada smrti korunního prince Rudolfa / C. Schaefer. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1999. - 190 s., obr. příl. - (váz.)

Le message et sa fiction : la communication par messager dans la littérature francaise des 12e et 13e siecles / J. Merceron. - Berkeley : University of California Press, 1998. - 13, 399 s. -(brož.)


Metodická příručka k učebnici zeměpisu Planeta Země pro 6. a 7. ročník základní školy a k pracovnímu sešitu / Š. Brychtová. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 15 s. - (brož.)
Minimum historických výroků / S. Poberová, J. Poberová. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1999. - 87 s. - (váz.)
Miroslav Pošvic : grafika : Galerie moderního umění v Hradci Králové / [text Eva Neumannová] - [Hradec Králové] : [Galerie moderního umění], [1998]. - Nestr. - (Brož.)
Miroslav Šnajdr : výběr z tvorby 1962-1998 : Muzeum umění, Olomouc 18.02.1999-11.04.1999 / [Jaromír Zemina] ... [et al.]- Olomouc : Muzeum umění, 1999. - 48 s. + 1 příl. - (brož.)
Mitleidend bleibt das ewige Herz doch Fest / C. Wolf. - München : Luchterhand, 1998. - 38 s. - (brož.)
Míra lidství : Rosenzweig a Lévinas / B. Casper. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 165 s. - (brož.)
Místa, kde se lidé setkávají s bohy / C. Wilson. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 192 s. - (váz.)
Modrá krev : minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích / P. Mašek. - 2. rozš. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 330 s. - (váz.)
Moji přátelé rybáři : Galerie 4, Cheb / [text Zbyněk Illek] - Cheb : Galerie 4, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Mojí milí drazí : o časech minulých, lidském štěstí a osudech [2] / M. Ulčová. - 1. vyd. - [Plzeň] : [vl. nákl.], [asi 1998]. - 189 s. - (brož.)
Mojí milí drazí : o časech minulých, lidském štěstí a osudech [1] / M. Ulčová. - 1. vyd., dotisk. - [Plzeň] : [vl. nákl.], [asi 1998]. - 193 s. - (Brož.)
Muž, který naslouchá koním / M. Roberts. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 287 s., obr. příl. - (váz.)
Mystéria země české / V. Liška. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1999. - 157 s., obr. příl. - (brož.)
Národní kulturní památky České republiky : seznam národních kulturních památek : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 1998. - 1 list ; 45 x 64 cm. - (Brož.)
Nástěnné biblické mapy. - 1. vyd. - Praha : Česká biblická společnost, 1998. . + 1 příl- 12 map ; 70 x 100 cm. - (váz.)
Návraty do dějin : sborník příspěvků k 65. narozeninám Doc. PhDr. Karla Štefka, CSc / [redigovali František Nesejt, Vladimír Wolf] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Historický klub Praha - pobočkaHradec Králové, 1996. - 72 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústav historických věd, Hradec Králové. - (Brož.)
Necestou cestou / M. Holubová. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 469 s. - (váz.)
Neslavné konce mocných / V. Liška. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1999. - 181 s., obr. příl. - (brož.)
Než přišel Dominátor : galerie brankářů českého hokeje / M. Jenšík. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 187 s., obr. příl. - (váz.)
Německo : průvodce do zahraničí / [Radmil Tomášek, Miroslav Střída] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 229 s. - (brož.)
Němečtí vojáci ve druhé světové válce / J. Lagarde... [et al.]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 127 s. - (váz.)

Nietzsche. Bd. 1 / M. Heidegger. - 6., erg. Aufl. - Stuttgart : Günther Neske, 1998. - 12, 594 s. - (váz.)


Nietzsche. Bd. 2 / M. Heidegger. - 6., erg. Aufl. - Stuttgart : Günther Neske, 1998. - 7, 454 s. - (váz.)
Novověk : dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. 2 / H. Mandelová ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 48 s. - (brož.)
O životě a díle českých pedagogů : literatura z let. 1995-1997 / [zpracovala Jana Purketová] - Brno : Moravská zemská knihovna, 1999. - 119 s. - Pedagogická knihovna, Brno. - (brož.)
Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže : analýza středoškolských dějepisných učebnic, analýza vědomostí z české a polské historie, výsledky empirického průzkumu postojůstudující mládeže k příslušníkům sousedního národa na příkladu Čechů a Poláků / B. Gracová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 261 s. - (brož.)
Obrona autorstwa / J. Ossolinski. - Wroclaw : Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1992. - 36 s. - Polska Akademia Nauk. - Biblioteka Zakladu Narodowego im. Ossolinskich, Wroclaw. - (brož.)
Od katakomb ke světové církvi : rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou / J. Hanuš. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. - 145 s. - (brož.)
Od trůnu dál : tajemství opuštěného přemyslovského trůnu 2 / L. Černá-Vaňková. - Vyd. 2. - Praha : Šulc, 1999. - 364 s. - (váz.)
Odtajnění / J. Vodňanský. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 123 s. - (váz.)
Oheň pod sněhem : s předmluvou Dalajlámy / Paldän Gjaccho, Cchering Šakja. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 226 s., obr. příl. - (váz.)
Okolí Brna - Svratecko : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 102 x 58 cm. - (brož.)
Okres Bruntál / J. Vencálek ... [et al.]. - Bruntál : Okresní úřad, 1998. - 101 s. - (váz.)
Okres Rakovník / [Eva Skalická, Alena Škoudlínová, Petr Štěpánek] - Rakovník : Rabasova galerie, 1998. - Nestr. - (brož.)
Okresní muzeum Mladá Boleslav. - Mladá Boleslav : Okresní muzeum Mladá Boleslav, 1999. - 27 s. - (Brož.)
Opava : příroda, historie, osobnosti, památky, kultura, průmysl a služby / [zpracoval Jaromír Breuer] ... [et al.]- 1. vyd. - Opava : AVE - informační centrum Opavska, 1998. - 135 s. - (váz.)
Osobnosti Znojemska : místopis. 1998 / [zpracovala Drahoslava Stehlíková] - 2. upr. rozš. vyd. - Znojmo : Městská knihovna, 1998. - 260 s. - (brož.)
Ostravské kalendárium. 1998 / J. Novotná. - 1. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1999.- 71 s. - (brož.)
Památky archeologické. Vol. 89. 1998. Nr. 2. - Prague : Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - S. 197-392. - (brož.)
Památník na oslavu dvoustých narozenin Františka Palackého : sborník textů : Žerotínský zámek, Nový Jičín 13.06.1998 / [uspořádali Ivo Barteček, Miloslav Pospíchal] - Vyd. 1. - Hodslavice : Obecní úřad, 1998. - 81 s. - (brož.)
Paměti : vzpomínky francouzského jezdeckého důstojníka z napoleonských tažení / M. Marbot. - Praha : Elka Press, 1999. - 666 s. - (Elka Press ; váz.)- (Euromedia ; váz.)
Paolo Pagani (1655-1716) : Pinacoteca cantonale G. Züst, Rancate 19.09.1998-30.11.1998 / a cura di F. Bianchi. - Milano : Electa, 1998. - 221 s. - (brož.)
Pardubicko na mapách a plánech / [Václav Hovorka, Vladimír Hrubý, Jana Poddaná] - Pardubice : Státní okresní archiv, 1997. - 45 s. + 21 map. - (Brož.)

Pardubicko na situačních a orientačních plánech / [Václav Hovorka, Vladimír Hrubý, Jana Poddaná] - Pardubice : Státní okresní archiv, 1998. - 42 s. + 21 příl. - (brož.)


Parlamente und Parlamentarier Thüringens in der Revolution von 1848/49 / [redaktion Harald Mittelsdorf] - Thüringen : Thüringer Landtag, 1998. - 238 s. - (brož.)
Pastviny : historie a současnost / E. Trojan. - 1. vyd., dotisk. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 1999. - 150 s. + 1 příl. - (váz.)
Patent zvaný toleranční / E. Melmuková-Šašecí. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 238 s., obr. příl. - (váz.)
Peklo blízko nebe : osobní výpověď přímého účastníka tragédie na Mount Everestu / J. Krakauer. - Praha : Columbus, 1999. - 301 s. - (váz.)
Perštejn a okolí / Z. Binterová. - Chomutov : Okresní muzeum Chomutov, 1999. - 96 s. - (Brož.)
Petřín : sborník textů, reflexí a her Reguly Pragensis. - Vyd. 1. - Praha : Sdružení přátel Lázeňského hosta, 1998. - 95 s. - (Váz.)
Pět neděl v ráji / S. Bílý. - 1. vyd. - Zlín : Kabourek, 1997. - 87 s., obr. příl. - (brož.)
Philipp Wegener (*1848 - +1916) : Wesen, Wirken, Wege / I. Grimm-Vogel. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 3, 4, 169 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Píšu to při světle nočním : výbor z korespondence z let 1940-1961 / J. Deml. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 341 s. - (váz.)
Play Dürrenmatt : ein Lese- und Bilderbuch / herausgegeben von L. Bolliger, E. Buchmüller. - Zürich : Diogenes, 1996. - 325 s. + 1 příl. - (brož.)
Po tajných cestách- Neviditelná válka 1945-1989 : Díl 1-2 : fiktivní demokracie versus Policejní komunismus / L. Toman. - Praha : Votobia, 1999. - 328 s. - (brož.)
Pohledy do minulosti : sborník příspěvků k šedesátinám Doc. PhDr. Vladimíra Lesáka / [redaktoři František Nesejt, Vladimír Wolf] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1994. - 331 s. - Historický klub Praha - pobočka Hradec Králové, Hradec Králové. - (brož.)
Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu / V. Komárek. Dotisk. - Praha : Primus, 1998. - 159 s. - (váz.)
Portugalsko : pevnina / H. Reinhard. - 1. čes. vyd. - Praha : GeoMedia, 1999. - 96 s. - (brož.)
Praag : Gids in Afbeelding / foto's J. Všetečka. tekst en keuze van foto's M. Vitochová, J. Kejř. - 1e druk. - Praag : V Ráji, 1999. - 145 s., obr. příl. - (brož.)
Praehistorica. 23. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 217 s. + 2 příl. - (váz.)
Prag : Bildführer durch die historische Stadt / [Hana Bílková, Jaroslav Kadlec, Václav Ledvinka] - 1 Aufl. - Prag : Artfoto, 1998. - 142 s. - (brož.)
Prag : fotografischer Stadtführer durch Prag / [fotografie Jiří Šourek] . [Hana Bílková] - 2. Ausg. - Praha : Artfoto, 1998. - Nestr. - (brož.)
Praga : Illjustrirovannyj putěvoditělja po istoričeskoj časti goroda / [Hana Bílková, Jaroslav Kadlec, Václav Ledvinka] - Izd. 1-oe. - Praga : Artfoto, 1998. - 142 s. - (brož.)
Praga : fotoputevoditel po Prage / [fotografii Jirži Šourek] . [Gana Bilkova] - 2. dop. izd. - Praga : Artfoto, 1998. - Nestr. - (brož.)
Praga - krótki przewodnik / W. Krajewski. - Ústí nad Orlicí : CK Polárka, 1998. - 78 s. - (Brož.)
Prague : Brief Guide / [Marcel Ludvík, Soňa Scheinpflugová, Josef Škvor] - 3rd ed. - Praha : Olympia, 1996. - 132 s., mp. - (brož.)
Prague : a Pictorial Guide to the Historical City / [Hana Bílková, Jaroslav Kadlec, Václav Ledvinka] - 1st Ed. - Praha : Artfoto, 1998. - 142 s. - (brož.)
Prague : a Photographic Guide to Prague / [photographs Jiří Šourek] . [Hana Bílková] - 1st Ed. - Prague : Artfoto, 1998. - Nestr. - (brož.)

Praha : obrazový průvodce / fotografie J. Všetečka. text a výběr fotografií M. Vitochová, J. Kejř. - 1. vyd. - Praha : V Ráji, 1999. - 145 s., obr. příl. - (brož.)


Praha : do kapsy. - Praha : Žaket, 1998. - 1 l ; 43 x 30 cm. - (brož.)
Praha : 1980-1996 / fotografie T. Stano. - Praha : PosAm, 1998. - 113 s. - (Váz.)
Praha : do kapsičky. - Praha : Žaket, 1998. - 1 list ; 21 x 28 cm. - (brož.)
Praha : plán města. - 3. vyd. - Praha : Kartografie, 1999. - 1 list ; 66 x 96 cm. - (brož.)
Praha : atlas ortofotomap. - Praha : Kartografie, 1998. - 268 s. - (váz.)
Pravěk a nejstarší civilizace / J. Roberts. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 192 s. - (váz.)
Pravěk na soutoku : nejstarší osudy mělnické kotliny a jejího sousedství / K. Sklenář. - Mělník : Okresní muzeum, [1999]. - 95 s. - (Váz.)
Pražské domy vyprávějí... 3 / J. Hrubeš, E. Hrubešová. - Vyd. 1. - Roztoky u Prahy : Orion, 1997. - 237 s. - (váz.)
Pražské domy vyprávějí... 4 / J. Hrubeš, E. Hrubešová. - 1. vyd. - Roztoky u Prahy : Orion, 1999. - 247 s. - (váz.)
Pražský sborník historický. 29 / [sestavil Václav Ledvinka] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press, 1996. - 274 s., 18 obr. na příl. - (váz.)
Proč nejsem sociálním demokratem : z článků, sloupků, glos a polemik pro periodický tisk z let 1997-1998 / V. Klaus. - Vyd. 1. - Praha : Votobia, 1998. - 225 s. - (brož.)
Profesionální válečník. 4, Modré komando / R. Marcinko. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 291 s. - (váz.)
Průvodce Jabloncem nad Nisou : vybrané stavební zajímavosti města / [texty Jan Kašpar] ...[et al.]- Jablonec nad Nisou : Informační centrum Městského úřadu. - Nestr. - (Brož.)
Představitelé českého národního hnutí v Břeclavi : od poloviny 19. do počátku 20. století a v době 1. ČSR / J. Školl. - Břeclav : Městská knihovna, 1998. - 61 s. - (Brož.)
Přijímací zkoušky z dějepisu na vysoké školy : malý lexikon historie / Z. Veselý. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 157 s. - (brož.)
Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Sv. 1, Sborník prací ke 100. výročí založení Klubu přírodovědeckého v Prostějově / [redakce Rostislav Melichar, Vladimíra Jašková] - Prostějov : MuzeumProstějovska, 1998. - 144 s. - Okresní úřad Prostějov, Prostějov. - (brož.)
Quels pédagogues ont - ils été? / D. Konstacký. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 70 s. - (brož.)
Radim Koval 1924-1985 : inventář pozůstalosti divadelního herce a režiséra / R. Kovaříková, E. Petláková. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 57 s. - (brož.)
Region Věrovany. 51, Vladykové / [Gustav Vožda] - Věrovany : Obecní zastupitelstvo, 1999. - 4 s. + 1 příl. - (Brož.)
Region Věrovany. 52, Herec / [Gustav Vožda] - Věrovany : Obecní zastupitelstvo, 1999. - 8 s. - (Brož.)
Regionální geografie České republiky : socioekonomická geografie. 1 / L. Mištera. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 165 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)
Die Residenzstadt Gotha in der Goethe-Zeit / herausgeber H. Erkenbrecher, H. Roob. - 1. Aufl. - Bucha bei Jena : Quartus, 1998. - 254 s. - (brož.)
Rilke : sein Leben, seine Welt, sein Werk / W. Leppmann. - 2. Aufl. - München : Piper, 1998. - 482 s, 4 s. obr. příl. - (brož.)
Rodinný atlas světa. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 184 s., 12 s., obr. příl. - (váz.)

Rokycansko / [fotografie Vlastimil Čechura] . [texty Silvie Riegrová] ...[et al.]- Vyd. 1. - Rokycany : Lions Club, 1998. - 117 s. - (váz.)


Rozlet císařské orlice / J. Svobodová. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 295 s. - (váz.)
Rudolf II., Prague and the World : Papers from the International Conference : Prague 02.09.1997-04.09.1997 / edited by L. Konečný... [et al.]. - Prague : ArteFactum, 1998. - 303 s. - (váz.)
Ruralia II : conference : Spa, (BE) 01.09.1997-07.09.1997 / [editor Jan Fridrich] ... [et al.]- Prague : Institute of Archeology, 1998. - 236 s. - (brož.)
Římov : historie obce a poutního místa / text D. Kovář. fotografie P. Odložil. - 1. vyd. - Římov : Obecní úřad, 1998. - 121 s. - (váz.)
Sborník bruntálského muzea : 1998. - Bruntál : Muzeum v Bruntále, 1998. - 40 s. - (Brož.)
Sborník Muzea Blansko. 1998. - Blansko : Muzeum Blansko, 1998. - 89 s. - (Brož.)
Sborník Státního okresního archivu Přerov. 6. - Olomouc : DANAL, 1998. - 205 s. - Státní okresní archiv, Přerov. - (brož.)
Die schwarzen Schafe / H. Böll. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel, 1995. - 34 s. - (váz.)
Schweizer Geschichte : ein historischer Abriss von den Anfängen bis zur Gegenwart / D. Fahrni. - 7. ergänzte Aufl. - Zürich : Pro Helvetia, 1996. - 149 s. + 1 mapa. - (brož.)
Se sokolským odznakem "Na stráž!" kolem světa aneb Vzpomínky 1914-1920. / V. Holý. - Vyd. 1. - Náchod : Státní okresní archiv, 1998. - 95 s. - (brož.)
Sedlčansko. - Praha : Studio 3P, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Sedm týdnů, které otřásly Hradem . 2 / P. Svora. - Praha : P.F., 1998. - 132 s., 10 s. příl. - (brož.)
Setkání s Čínou / text M. Blažková. fotografie J. Ptáček. - Vyd. 1. - Příchovice : BUK, 1997. - 195 s. - (váz.)
Sever, za kamna vlezem : nahlédnutí do života ve Skandinávii / T. Sniegoň. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 1998. - 207 s., obr. příl. - (váz.)
Severní Čechy : turistické a přírodní zajímavosti, kulturní památky a pamětihodnosti, hrady, zámky : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 1998. - 1 list ; 45x 64 cm. - (Brož.)
Severní Čechy : průvodce regionem. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 1 list ; 65 x 94 cm., 63 s. - (brož.)
Severní Morava a Slezsko : turistické a přírodní zajímavosti, kulturní památky a pamětihodnosti, hrady, zámky : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 1998. -1 list ; 45 x 64 cm. - (Brož.)
Sionismus a Stát Izrael : historický nástin / M. Krupp. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 242 s., příl. - (váz.)
Sissi. Díl 1, Malá divoška / M. Ingenheim. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 243 s. - (váz.)
Skrytá církev : Felix M. Davídek a společenství Koinótés / P. Fiala, J. Hanuš. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 387 s. - (váz.)
Slavkovský les a Mariánské Lázně : turistická mapa. - 2. vyd. - Praha : Klub českých turistů, 1998. - 1 list ; 58 x 102 cm. - (brož.)
Slezsko v dějinách českého státu : sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. - 1. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1998. - 441 s. -(brož.)
Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska / J. Demel... [et al.]. - Vyd. 1. - Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, 1998. - 121 s. - (Váz.)
Slovník spisovatelů západních Čech, členů Střediska západočeských spisovatelů v Plzni: biograficko-bibliografická příručka / [sestavila Anna Kůsová] - Plzeň : Knihovna města Plzně, 1995. -151 s. - (brož.)
Soubor opery Národní divadlo. - [Praha] : Opera a propagace Národního divadla, 1998. - Nestr. - (brož.)
Speculum medii aevi - zrcadlo středověku : sborník přednášek proslovených v rámci cyklu o kultuře a literatuře středověku : Praha, Filoz. fak. UK. 02.1998-05.1998 / [cyklus uspořádala LenkaJiroušková] - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1998. - 181 s. - (brož.)
Stanislav Podhrázský : Karlovy Vary 10.09.1998-25.10.1998 / [Jan Kříž] - Karlovy Vary : Galerie umění, 1998. - Nestr. + 1 příl. - (brož.)
Stará Kopřivnice v dokumentech a fotografiích / J. Tichánek. - Vyd. 1. - Kopřivnice : Město Kopřivnice, 1998. - 253 s. + 1 příl. - (Váz.)
Starověk : dějiny odívání / L. Kybalová. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 220 s. - (váz.)
Statistický bulletin : severomoravský kraj. Za rok 1998. - Ostrava : Český statistický úřad, 1999. - 75 s. - (Brož.)
Stíhací esa Luftwaffe : Jagdflieger, jejich bojové umění a taktika / M. Spick. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 234 s., obr. příl. - (váz.)
Střední Čechy : turistické a přírodní zajímavosti, kulturní památky a pamětihodnosti, hrady, zámky : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 1998. - 1 list ; 45x 64 cm. - (Brož.)
Středověká imaginace / J. Le Goff. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 329 s. - (váz.)
Světadíly : zeměpis pro 6. - 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / M. Krausová, P. Kraus ...[et al.]. - 1. vyd. - Všeň : alter, 1999. - 101 s. + 1 příl. - (brož.)
Světoví ztřeštěnci a blázni / M. Nicholas. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 192 s. - (váz.)
Svou tvář ti skrýti do vlasů : z listů Konstantina Biebla Marii / K. Biebl. - Vyd. 1. - Louny : Městská knihovna, 1998. - Nestr. - (Váz.)
Ševětín : historie a umělecké památky / text Z. Prokopová. fotografie P. Odložil. - 1. vyd. - České Budějovice : Okresní úřad, 1997. - Nestr. - (brož.)
Ševětín, Hosín, Dolní Bukovsko / text Z. Prokopová. fotografie P. Odložil. - 1. vyd. - České Budějovice : Okresní úřad, 1997. - 121 s. - (váz.)
Školní atlas světa. - 7. vyd. - Praha : Kartografie, 1998. - 148 s. - (váz.)
Šlehtické rody na Rakovnicku / E. Skalická. - Rakovník : Rabasova galerie, 1998. - 144 s. - (brož.)
Šmátrání v paměti / J. Dvořák, M. Formáčková. - Vyd. 1. - Praha : Cesty, 1996. - 159 s., obr. příl. - (váz.)
Šumava - Prášilsko : průvodce na cestu 2 / [Radovan Rebstöck] - 3. pozm. vyd. - Sušice : Radovan Rebstöck, 1999. - 44 s. - (brož.)
Švýcarsko a Lichtenštejnsko : průvodce do zahraničí / [Jaromír Sopouch, Hana Sopouchová] - 3. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 129 s. - (brož.)
Tabulkový životopis Františka Bartoše / A. Devátová, K. Pavlištík. - Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 1998. - 19 s. - Studijní a dokumentační středisko Františka Bartoše, Zlín. - (Brož.)
Takový byl Matal : vzpomínky malířových přátel / uspořádal A. Přidal. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 172 s. - (brož.)
Tematická encyklopedie Larousse. Sv. 1, Svět a lidé / [John Daintith] ... [et al.]- 1. čes. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 10, 413 s. - (váz.)

Tenkrát v Americe : ze zápisníku zahraničního zpravodaje v USA / J. Šmíd. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 1998. - 223 s. - (váz.)


Toulání po Brdech / J. Čáka. - Vyd. 4., přeprac., v MF 1. - Praha : Mladá Fronta, 1999. - 333 s. - (váz.)
Trans montes, ad fontes! : (Přes hory, k pramenům) : k roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech / T. Velímský. - Most : Ústavarcheologické památkové péče severozápadních Čech, 1998. - 148 s. - (brož.)
Trends in Indian Studies : Proceedings of the ESIS / editoři J. Vacek, J. Dvořák. - Prague : Karolinum, 1998. - 187 s. - (brož.)
Turmbau : Stoffe 4-9 : Begegnungen, Querfahrt, Die Brücke, Das Haus, Vinter, Das Hirn / F. Dürrenmatt. - Zürich : Diogenes, 1998. - 278 s. - (brož.)
Tvůrci exlibris v západočeské oblasti : 80 let SSPE / J. Langhammer. - Plzeň : Vědecká knihovna, 1998. - 36 s. - (brož.)
Typologie der Königsurkunden : Kolloquium de Comission Internationale de Diplomatique : Olmütz 30.08.1992-03.09.1992 / [Herausgegeben von Jan Bistřický] - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 289 s. - (brož.)
Uherskohradišťsko : Bílé Karpaty, Chřiby : velká cykloturistická mapa. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1999. . + 1 příl- 1 list ; 55 x 77 cm. - (váz.)
Úsměvné vzpomínání / M. Novák. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 214 s. - (brož.)
Úsměvy T. G. Masaryka / [uspořádal Jaromír Hořec] - Praha : Riopress, 1999. - 143 s., 16 s. obr. příl. - (ČE ; váz.)- (Riopress ; váz.)
Úvod do teorie geografie. 2 / L. Skokan. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - S. 148-308. - Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem. - (brož.)
V proměnách času : sborník příspěvků k padesátinám PhDr. Ladislava Hladkého / [redaktoři Jaroslav Šúla, Vladimír Wolf] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1995. - 161 s. - Historický klubPraha - pobočka Hradec Králové, Hradec Králové. - (brož.)
Valdštejn a evropská politika 1625-1630 : historie 1. generalátu / J. Kollmann. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 452 s., obr. příl. - (váz.)
Václav Fryček : (1897-1969) / [redaktorka Marie Sobotková] - Náchod : Městská knihovna, 1998. - 38 s. - (brož.)
Ve službách archeologie : sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc : příspěvky z konference "Přírodovědecké metody v archeologii" : [Přírodovědecké metody v archeologii]. Kravsko05.03.1998-06.03.1998 / uspořádal P. Kouřil... [et al.]. - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 327 s. - (váz.)
Veselí nad Lužnicí- Tábor - Sezimovo Ústí : plán města. - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 list ; 60 x 45 cm. - (brož.)
Vlastivědné muzeum v Kyjově. - Kyjov : Vlastivědné muzeum, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Vstříc novověku : od roku 1329 do roku 1500 / [Paul Balta] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - S. 982-1138, 3 s. - (váz.)
Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie I / M. Šašek. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 76 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. -(brož.)
Vysoké Tatry a Belianske Tatry : turistický průvodce / O. Brandos. - 1. vyd. - Vřesina : SKY, 1999. - 160 s. - (brož.)
Východní Čechy : turistické a přírodní zajímavosti, kulturní památky a pamětihodnosti, hrady, zámky : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 1998. - 1 list ;64 x 45 cm. - (Brož.)
Východní Čechy, Krkonoše : průvodce regionem. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1999. - 1 list ; 94 x 65 cm, 61 s. - (brož.)

Východočeské listy historické : (dříve Listy katedry historie a Historického klubu - pobočky v Hradci Králové) : číslo 11-12/1997. - Hradec Králové : Ústav historických věd PdF VŠP, 1997. -248 s. - (Brož.)


Vznešené paní z 12. století. 2, Památka babiček / G. Duby. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1999. - 158 s. - (brož.)
Z Českého ráje a Podkrkonoší : vlastivědný sborník. Sv. 11. - Semily : Státní okresní archiv, 1998. - 283 s. - (brož.)
Z posledních rájů Oty Pavla / text a fotografie J. Fiala. - Praha : Bílý slon, 1998. - 62 s. - (váz.)
Za hranici rozumu : praktické použití automatické kresby / K. Kožíšek. - Olomouc : Dobra & Fontána, 1998. - 232 s. - (váz.)
Základy genealogie : soubor přednášek pro laické genealogy. Díl 2 / B. Lutonský ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost, 1999. - 233 s., 36 obr. na příl. -(Brož.)
Západní Čechy : turistické a přírodní zajímavosti, kulturní památky a pamětihodnosti, hrady, zámky : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 1998. - 1 list ; 64x 45 cm. - (Brož.)
Zelení ďáblové : německé parašutistické jednotky 1939-1945 / J. Nasse. - Praha : Cesty, 1997. - 152 s. - (váz.)
Znojemsko v tisku : výběrová regionální časopisecká bibliografie. 1996 / [sestavila Zdena Falcová] - Znojmo : Městská knihovna, 1998. - 152 s. - (Brož.)
Znojemsko v tisku : výběrová regionální časopisecká bibliografie. 1997 / [sestavila Zdena Falcová] - Znojmo : Městská knihovna, 1998. - 132 s. - (Brož.)
Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka. Č. 32. - Praha : Společnost Vítězslava Nováka, 1999. - 31 s. - (Brož.)
Židovské památky České republiky : ghetta, synagogy, hřbitovy : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 1999. - 1 list ; 45 x 64 cm. - (Brož.)
Život a umučení Pána našeho Ježíše Krista. Díl 6 / A. Emmerich. - Vyd. 1. - Třebíč : Arca JiMfa, 1998. - 108 s., obr. příl. - (brož.)
Život bez zábran : ze soukromí světových legend / A. Hall. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 108 s. - (váz.)
Život jednoho Američana : paměti prezidenta / R. Reagan. - V čes. jaz. vyd. 2. - Praha : Prostor, 1998. - 722 s. - (váz.)
Život snů a skutečnosti / J. Hanzelka, M. Zikmund. - 2. vyd. - Praha : Primus, 1997. - 192 s. - (váz.)
Život v bílém plášti / F. Novotný. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 270 s., obr. příl. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist