Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - N. Jazykověda, literatura

za březen-duben 1999

-lih-Bildungen : vergleichende Untersuchungen zu Herkunft, Entwicklung und Funktion eines althochdeutschen Suffixes / H. Schmid. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 671 s. - (brož.)
A všichni svatí spali.. / S. Penman. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1999. - 391 s. - (váz.)
A.H. Tammsaare aneb Cesta za epopejí / V. Macura. - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 1999. - 88 s. - (brož.)
ABC. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.)
Agesilaus Santander : výbor z textů / W. Benjamin. - Praha : Herrmann, 1998. - 335 s. - (Váz.)
Anglická konverzace / V. Rejtharová, V. Urbanová, V. Vařecha. - 1. vyd. - Praha : Leda, 1999. - 272 s. + 1 MG kazeta. - (brož.)
Anglicko-český glosář : fonetických a fonologických termínů / V. Řeřicha. - 2., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 59 s. - Filozofická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Anglicko-český právnický slovník / M. Bočánková ...[et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 797 s. - (brož.)
Angličtina pro jazykové školy III : klíč ke cvičením / S. Nangonová. - Ostrava : Impex, 1998. - 93 s. - (brož.)
Angličtina pro nejmenší : učebnice pro děti předškolního věku a pro žáky 1. ročníku základní školy / Zpracovala M. Zahálková. - 1. vyd. - Praha : SPN, 1999. - 79 s. + 1 kazeta. - (brož.)
Arbeitsmittel für den Deutschunterricht an Ausländer. - 32. Aufl. - Berlin : Langenscheidt, 1997. - 251 s. - (brož.)
Auriga : zprávy Jednoty klasických filologů. Roč. 38. 1996. Č. 1. + Roč. 39. 1997. Č. 1. - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press, 1997. - 140 s. - (brož.)
Auriga : zprávy Jednoty klasických filologů. Roč. 40. 1998. Č. 1-2. - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press, 1998. - 158 s. - (brož.)
Ausgewählte Stichwörter zur Schulpädagogik / R. Seebauer. - Brno : Paido, 1998. - 78 s. - (brož.)
Autor! Autor! / I. Asimov. - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Polaris, 1998. - 325 s. - (brož.)
Barevná čeština pro čtvrťáky : opakujeme si během školního roku i o prázdninách / J. Pavlová, S. Pišlová. - 1. vyd. - Praha : SPN, 1999. - 56 s. - (brož.)
Barnabáš ve vyhnanství a další / M. Resnick. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 118 s. - (brož.)
Barvy. - Ostrava : Librex, [asi 1997]. - Nestr. - (váz.)
Běda mužům, kterýn žena vládne / anekdoty sesbíral P. Šmakal. - Vizovice : Forsáž, 1999. - 128 s. - (Brož.)
Bibliografie české onomastiky. 1993-1994 / zpracovala M. Nováková. - Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 1998. - 72 s. - Útvar vědeckých informací, Praha. - (brož.)
Blbci a policajti aneb ještě větší policajt, než jsme doufali / text P. Šmakal. - Vizovice : Forsáž, 1998. - 126 s. - (Brož.)
Blues ufňukanýho kluka a další / A. Steele. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 118 s. - (brož.)
Botanický slovník : slovník rostlinných jmen česko-latinsko-německý, německo-latinsko-český, latinsko-český rejstřík / R. Rada. - Praha : Ekoservis, 1998. - 399 s. - (váz.)

Brockhaus Enzyklopädie : Jahrbuch. 1997. - Leipzig : F. A. Brockhaus, 1998. - 384 s. - (váz.)


Bůh, který spal s ženami a jiné / B. Aldiss. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 59 s. - (brož.)
Cahier d'exercices pour les apprenants du Francais de l'enterprise / J. Hodovská. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 123 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Oddělení jazyků,Brno. - (brož.)
Cesta k moderní španělštině : pomocný učební materiál pro seminář historické mluvnice španělštiny / S. Kavka. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 99 s. - Katedra romanistiky,Ostrava. - (brož.)
Cizokrajná zvířata. - Ostrava : Librex, 1998. - Nestr. - (váz.)
Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 111 / editor J. Hunter... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1999. - 14, 527 s. - (váz.)
Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, and Other Creative Writers. Vol. 112 / editor J. Hunter... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1999. - 14, 544 s. - (váz.)
Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 113 / editor J. Hunter... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1999. - 14, 549 s. - (váz.)
A Country Doctor : short Stories / F. Kafka. - Prag : Vitalis, 1998. - 104 s. - (brož.)
Černý humor aneb Krve by se nedořezal / P. Šmakal. - Vizovice : Forsáž, 1998. - 128 s. - (Brož.)
Česká literární věda - slavistika : bibliografie. 1967-1969, V období Pražského jara / připravila A. Vachoušková... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 1998. - 382 s. - (brož.)
Česká přísloví : soudobý stav konce 20. století / D. Bittnerová, F. Schindler. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 315 s. - (brož.)
Česko-německo-anglický specializovaný slovník v oboru zpracování plechu / J. Suchánek, B. Esterka, P. Pechar. - Praha : SVÚM, 1998. - 283 s. - (brož.)
Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění / J. Kroupová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 145 s. - (brož.)
Český jazyk : pro 1. - 3. ročník odborných učilišť : pracovní sešit 1 - mluvnice / [Ludmila Štěrbová, Ota Vytejčková] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 43 s. - (brož.)
Český jazyk : pro 5. ročník základní školy. Část 2 / L. Konopková, V. Tenčlová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 136 s. - (brož.)
Český jazykový atlas. Díl 3 / [vedoucí autorského kolektivu Jan Balhar] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 577 s. - Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha. - (váz.)
Čtení a hraní k uzdravování : příběhy a zábavné činnosti pro děti od 7 let / D. Lhotová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 101 s. - (brož.)
Čtyřicátiny a jiné / D. Knight. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 62 s. - (brož.)
Daten deutscher Dichtung : chronologischer Abriss der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 1, Von den Anfängen bis zum Jungen Deutschland / H. Frenzel, E. Frenzel. - 29. Aufl., 613.-620.Tausend. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1995. - 408 s. - (brož.)
Daten deutscher Dichtung : chronologischer Abriss der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 2, Vom Realismus bis zur Gegenwart / H. Frenzel, E. Frenzel. - 29. Aufl., 621.-628. Tausend. - München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1995. - S. 410-862. - (brož.)
Dávní soupeři a jiné / W. Shockley. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 59 s. - (brož.)
Den, kdy dosáhneme hvězd a jiné / I. MacLeod. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 60 s. - (brož.)
Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz / B. Siebenhaar, A. Wyler. - 5. vollst. überarb. Aufl. - Zürich : Pro Helvetia, 1997. - 46 s. + 1 mapa. - (brož.)
Dialogy obchodního jednání v ruštině / M. Anfilov, M. Hutarová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 103 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Diktáty k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy / B. Sedláček. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 55 s. - (brož.)
Domácí procvičování : čeština pro 4. třídu : sešit / [Petr Šulc] - Praha : Pierot, [1999]. - 60 s. - (brož.)
Dr. Murkes gesammeltes Schweigen und andere Satiren / H. Böll. - 2. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1998. - 103 s. - (brož.)
Drama v Livonsku / J. Verne. - Nezkr. vyd. - Brno : Návrat, 1999. - 203 s. - (váz.)
Dvakrát sedm pohádek / napsal F. Hrubín. ilustroval J. Trnka. - 7. vyd. v Albatrosu. - Praha : Albatros, 1999. - Nestr. - (váz.)
Eirene : studia graeca et latina. 33. - Prague : Koniasch Latin Press, 1997. - 227 s. - (brož.)
Eirene : studia graeca et latina. 34. - Prague : Koniasch Latin Press, 1998. - 214 s. - (brož.)
Ekonomický slovník v 11 jazycích. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 1135 s. - (váz.)
Die Entwicklungstendenzen in der deutschen Sprache des 20. Jhs / Z. Masařík, I. Kratochvílová. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 142 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta. - Ústavcizích jazyků, Opava. - (brož.)
Der Erzähler Heinrich Böll : Änderungen seiner narrativen Strategie und ihre Hintergründe / I. Lehnick. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 1997. - 181 s. - (brož.)
Etymologiae 9 / Isidor ze Sevilly. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 102 s. - (brož.)
Eva Demski : Bilder und Schriften : Begleitheft zur Ausstellung : Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 12.01.1999-26.02.1999 / [Begleitheft Klaus Makoschey] ... [et al.]-Frankfurt am Main : Stadt- und Universitätsbibliothek, 1999. - 64 s. - (brož.)
Faraonův poklad : román z doby Ramesse II / W. Walloth. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 204 s. - (váz.)
Filmová hermeneutika : výbor z filmových recenzí 1981-1994 s úvodní studií O hermeneutice / R. Starý. - Vyd. 1. - Praha : Sagittarius, 1999. - 243 s. - (brož.)
Fonetika a fonologie češtiny : s obecným úvodem do problematiky oboru / Z. Palková. - Upr. vyd., dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 366 s. - (brož.)
Fortschreibung : Bibliographie zum Werk Heinrich Bölls / V. Böll, M. Schäfer. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1997. - 477 s. - (váz.)
Foto německé gramatiky. - 1. vyd. - Praha : Kairos, 1998. - Nestr. - (brož.)
Fragmenty pohybu : eseje o české poezii / M. Langerová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 181 s. - (brož.)
Francouzsko-český , česko-francouzský studijní slovník. - 2. dopl. vyd. - Olomouc : FIN, 1998. - 1375 s., příl. - (váz.)
Francouzsko-český a česko-francouzský praktický slovník. - 2. dopl. vyd. - Olomouc : FIN, 1998. - 1375 s., 80 s. příl. - (váz.)
Francouzsko-český slovník. - 2. dopl. vyd. - Olomouc : FIN, 1998. - 1119 s., 80 s. příl. - (váz.)

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník. - 2. dopl. vyd. - Olomouc : FIN, 1998. - 1471 s., příl. - (váz.)


Gedicht - Bild - Geste - Laut : konkrete und experimentelle Poesie in Tschechien der 60er Jahre / [Bohumila Grögerová] ... [et al.]- 1. Aufl. - Prag : Ministerium für auswärtigeAngelegenheiten der Tschechischen Republik, 1998. - 31 s. - (Brož.)
Glosář k učebnici Wirtschaft - auf deutsch / P. Sojková, H. Hušková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 131 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Gramatické a lexikální minimum k Latině 1 / E. Kuťáková, D. Slabochová. - 2., dopl. a upr. vyd. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1997. - 98 s. - (brož.)
Gramatika a slovník : elementary / Z. Šmíra. - Ostrava : Impex, 1998. - 52 s. - (brož.)
Heinrich Böll : Literaturwissen für Schule und Studium / H. Bernsmeier. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1997. - 150 s. - (brož.)
Heinrich Böll : Leben & Werk / [redaktion, Gestaltung René Böll] ... [et al.]- Köln : Stadt Köln, 1995. - 61 s. - (Brož.)
Heinrich Böll "Haus ohne Hüter" : Analysen zur "Sprachfindung", zu den Kritikmustern und Problemkonstellationen im Roman / W. Sulzgruber. - Wien : Edition Praesens, 1997. - 85 s. - (brož.)
Herák : prevence proti drogovému pokušení vašich dětí : příběh bez planého moralizování / M. Burgess. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 270 s. - (váz.)
Historické učebnice českého jazyka ve fondu SPKK : (1816-1951) / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Tauris, 1998. - 88 s. - Ústav pro informace ve vzdělávání. - Státní pedagogická knihovnaKomenského, Praha. - (brož.)
Historie a antologie starší slovenské literatury / M. Kopecký. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 158 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
Die Hoffnung ist wie ein wildes Tier : Briefwechsel mit Ernst-Adolf Kunz 1945-1953 / H. Böll, E. Kunz. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - 586 s. - (brož.)
Hranice dialogu : česká próza očima polské kritiky : 1945-1995 / P. Poslední. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998. - 197 s. - (brož.)
Hrdina a jiné / S. Baxter. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 60 s. - (brož.)
Hry doopravdy : rozhovor se spisovatelem Karlem Peckou / J. Lukeš, K. Pecka. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 333 s. - (váz.)
I slohu se dá naučit : pracovní učebnice slohu pro žáky, učitele i širší veřejnost / R. Frantlová-Bláhová. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1997. - 207 s. - (brož.)
Imaginace / M. Gubová. - Brno : Velký vůz, 1999. - 139 s. - (Brož.)
Imaginace Hispánské Ameriky : (Hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech) / A. Housková. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 205 s. - (váz.)
Informační příručka k přijímacím zkouškám z jazyka anglického a německého / B. Daňhová, E. Krejčová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 42 s. - Zemědělská fakulta,České Budějovice. - (brož.)
Irisches Tagebuch / H. Böll. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1996. - 172 s. - (váz.)
Italština pro zpěváky. Díl 2, Árie pro ženské hlasy / M. Kronbergerová. - 1. vyd. - Praha : vl. nákl., 1997. - 117 s. - (Brož.)
Italština pro zpěváky. Díl 3, Árie pro mužské hlasy / M. Kronbergerová. - 1. vyd. - Praha : vl. nákl., 1997. - 113 s. - (Brož.)
Jaro, léto, podzim, zima / J. Balík. ilustrace B. Taušová. - Brno : Schneider, 1999. - Nestr. - (váz.)

Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO : kompletní kapesní průvodce / D. Louis, P. Mejzlík, M. Virius. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 643 s. - (brož.)


Já věřím : mozaika příběhů / T. Rampa. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1998. - 145 s., obr. příl. - (brož.)
Jenom kostra : o zdraví a nemoci česky a anglicky / L. Hrubantová, B. Weberová, M. Hořká. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 162 s. - Ústav cizích jazyků. - 1. lékařská fakulta UK, Praha.- (brož.)
Jindřich Veliký : život anglického krále Jindřicha VIII / C. Erickson. - 1. vyd. - Ostrava : Domino, 1999. - 439 s., obr. příl. - (váz.)
José Rizal, Ferdinand Blumentritt a novodobé Filipíny / J. Tomas. - Praha : Oswald, 1998. - 59 s., obr. příl. - Město Litoměřice, Litoměřice. - (Brož.)
Kapesní česko-anglický a anglicko-český slovník s výslovností v obou částech / J. Kučera ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 851 s., 55 s. obr. příl. - (váz.)
Každý má svůj Everest : příběhy o hledání / P. Dolejší, E. Dolejší. - Vyd. 2. - Praha : KMS, 1999. - 231 s. - (váz.)
Kde modrý plamének hoří : pověsti z kraje pod Lopeníkem, Buchlovem a Pálavou / [Alena Bartošíková, Jan Kropáč, Václav Richter] - Břeclav : Moraviapress, 1998. - 182 s. - (váz.)
Klenoty duše / vybrala a sestavila Ž. Lenčová. - Ostrava : Knižní expres, 1998. - 187 s. - (váz.)
Klenoty světa / vybrala a sestavila Ž. Lenčová. - Ostrava : Knižní expres, 1998. - 184 s. - (váz.)
Klenoty života / vybrala a sestavila Ž. Lenčová. - Ostrava : Knižní expres, 1998. - 185 s. - (váz.)
Kočičí Vánoce / S. Samek. - Praha : Pragma, [asi 1998]. - 178 s. - (váz.)
Komunikační a slohová výchova / M. Čechová. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1998. - 226 s. - (váz.)
Konzul v afrikánech / P. Šrut. - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 1998. - 164 s. - (váz.)
Královský nach tě neochrání : tajemství opuštěného přemyslovského trůnu 1 / L. Černá-Vaňková. - Vyd. 3. - Praha : Šulc, 1999. - 420 s. - (váz.)
Kriminalistika : učebnyj tekst po russkomu jazyku, Fakultet juridičeskij / E. Matušková. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 20 s. - (váz.)
Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Bd. 9, Nachlieferung 53-57 / herausgegeben von H. Arnold. - [München] : Edition Text+Kritik, 1996-1997. - Přeruš. str. - (Váz.)
Křížovkářský slovník. - 2. rozš. vyd. - Litvínov : Dialog, 1999. - 583 s. - (brož.)
Květy štěstí zasaď sám / P. Bosmans. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 63 s., obr. příl. - (váz.)
Labyrinth : Stoffe 1-3 : Der Winterkrieg in Tibet, Mondfinsternis, Der Rebell / F. Dürrenmatt. - Zürich : Diogenes, 1998. - 335 s. - (brož.)
La Fayette : vězeň z olomoucké pevnosti / R. Hanzlík, M. Hanák. - Vyd. 2., ve Votobii 1. - Olomouc : Votobia, 1998. - 301 s. - (brož.)
Latinsko-český slovník / J. Pražák, F. Novotný, J. Sedláček. - Vyd. 20., (v KLP v této podobě 1.). - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1999. - 9, 1425 s. - (váz.)
Literaturwissenschaft - Linguistik - Didaktik : Jahrbuch Ostrava - Erfurt. Č. 4. - Vyd. 1. - Ostrava : Moravskoslezské nakladatelství, 1998. - 120 s. - (brož.)
Literární průvodce okresem Zlín / [sestavila Stanislava Čechová] - Vyd. 2., přeprac. a dopl. - Zlín : Knihovna Františka Bartoše, 1998. - 102 s. - (brož.)

Maria Konopnicka w kaliskim kregu literackim : sesja naukowo-metodyczna : Kalisz 21.05.1997-23.05.1997 / K. Klosinski... [et al.]. - Kalisz : Kolo Konopniczan, 1997. - Přeruš. str., obr. příl. - (Váz.)


Mehrsprachigkeit im Wandel : von der viersprachigen zur vielsprachigen Schweiz / U. Dürmüller. - 1. Aufl. - Zürich : Pro Helvetia, 1996. - 106 s. + 1 mapa. - (brož.)
Le message et sa fiction : la communication par messager dans la littérature francaise des 12e et 13e siecles / J. Merceron. - Berkeley : University of California Press, 1998. - 13, 399 s. -(brož.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 7. ročník základních škol / I. Balkó, L. Zimová. - Praha : Fortuna, 1998. - 69 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 4. ročník základní školy / [Vlastimil Styblík] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 87 s. - (brož.)
Město velebené veršem : malý výbor básní o Olomouci / [k vydání připravili, doslovem a biografickými údaji opatřili Bohumír Kolář a Bohuslav Smejkal] . [grafika Františla Bělohlávka] -Olomouc : Spolek českých bibliofilů, 1998. - 19 s. - (Brož.)
Minimum historických výroků / S. Poberová, J. Poberová. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 1999. - 87 s. - (váz.)
Mistr Posledního soudu : fantastický román / L. Perutz. - Olomouc : Votobia, 1998. - 171 s. - (brož.)
Mitleidend bleibt das ewige Herz doch Fest / C. Wolf. - München : Luchterhand, 1998. - 38 s. - (brož.)
Murphyho zákon / A. Bloch. - 3. vyd., v Argu 1. vyd. - Praha : Argo, 1998. - 187 s. - (váz.)
Musíme si pomáhat / P. Jarchovský. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 99 s. - (brož.)
Nadešel čas bláznů / P. Pálenský. - 1. vyd. - Brno : ŠOT, 1996. - 74 s. - (Brož.)
Naše zvířata. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.)
Náprava a jiné / J. Brunner. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 59 s. - (brož.)
Nástin mluvnice slovenské romštiny (pro pedagogické účely) / H. Šebková, E. Žlnayová. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 1998. - 124 s. - (brož.)
Nejlepší kočičí příběhy. 2 / [Lewis Carroll] ... [et al.]. z anglického originálu přeložila D. Křesťanová... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 221 s. - (váz.)
Nemůžeš zadržet oblaka : almanach soutěže : Literární Varnsdorf. Varnsdorf 1998 / [vybral, sestavil a redakčně zpracoval Milan Hrabal] - Varnsdorf : Městská knihovna Varnsdorf, 1998. - 109 s.- (brož.)
Nepovedený sex aneb když muži stárnou, blbnou a nemohou / P. Šmakal. - Vizovice : Forsáž, 1998. - 124 s. - (Brož.)
New Headway Intermediate English-Czech Dictionary / M. Adámková, M. Kostrová, D. Klanicová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 33 s. - Katedra jazyků,Ostrava. - (brož.)
Než půjdu do školy : velká knížka pro zvídavé předškoláky : příprava na úspěšný vstup do školy - cvičení, která naučí psaní i počítání a samostatnému myšlení. [1], Kdo chce umět psát, jde sis námi hrát. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - 64 s. - (brož.)
Než půjdu do školy : velká knížka pro zvídavé školáky : příprava na úspěšný vstup do školy - cvičení, která naučí psaní i počítání a samostatnému myšlení. [2], Když si budeš s námi hrát,naučíš se počítat. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - 64 s. - (brož.)
Němčina pro obchodní akademie. Díl 1, Klíč / [Helena Hasilová, Jiří Bejr] - 1. vyd. - [Praha] : ISV, [1998]. - 36 s. - (brož.)

Němčina pro posluchače dřevařského oboru LDF MZLU v Brně / O. Červínková. Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 146 s. - (brož.)


Německé zkratky v chemické, fyzikální a matematické terminologii / Z. Šilerová. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 60 s. - Fakulta chemicko-technologická, Pardubice. -(brož.)
Nocne latarnie / Proza J. Klimsza. Grafika J. Kurek. Poezja J. Sikora. - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Olza, 1995. - 26 s. - (Brož.)
Noten zur Literatur / T. Adorno. - 7. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1998. - 708 s. - (brož.)
Nové hry současných rakouských dramatiků : výběr z nabídky rakouských agentur / zpracovala M. Štulcová. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 60 s. - (brož.)
O tom / Č. Kafka. - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1997. - 159 s. - Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha. - (brož.)
O umění básnickém a dramatickém : antologie / [k vydání připravili Květa Sgallová, Jiří K. Kroupa] - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1997. - 287 s. - (brož.)
Od trůnu dál : tajemství opuštěného přemyslovského trůnu 2 / L. Černá-Vaňková. - Vyd. 2. - Praha : Šulc, 1999. - 364 s. - (váz.)
Odborné texty z jazyka anglického pro posluchače LI a DI LDF MZLU v Brně : (čítanka) / V. Nepivodová. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 49 s. - (brož.)
Odtajnění / J. Vodňanský. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 123 s. - (váz.)
On the Lexis in the News / I. Broskevič. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 228 s. - (brož.)
On the Road : angličtina pro začátečníky / [Helen Red] - [České Budějovice] : Vzdělávací centrum Gaudeo, 1998. - 171 s. + 8 kazet. - (váz.)
On y va! : francouzština pro střední školy - pracovní sešit. 3A / J. Taišlová. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1998. - 86 s. - (brož.)
On y va! : francouzština pro střední školy - pracovní sešit. 3B / J. Taišlová. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1998. - 95 s. - (brož.)
On y va! : francouzština pro střední školy. 3 / J. Taišlová. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1998. - 299 s. + 2 kazety. - (brož.)
Opakujeme si Český jazyk 1 / V. Styblík, Z. Dvořáková, M. Buriánková. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. - 135 s. - (brož.)
Packaging and Graphic Design : odborný anglický jazyk / J. Langthaler. - 1. vyd. - Štětí : Střední odborná a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1999. - 429 s. - (brož.)
Paměti : vzpomínky francouzského jezdeckého důstojníka z napoleonských tažení / M. Marbot. - Praha : Elka Press, 1999. - 666 s. - (Elka Press ; váz.)- (Euromedia ; váz.)
Paní Na Duze : (Bez Koně A Křídel) / J. Kuběna. - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 1998. - 734 s. - (váz.)
Patolog ví všechno ...ale pozdě : vesele i vážně o medicíně / H. Bankl. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1999. - 172 s. - (Brána ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Pavilon 4 / J. Cimický. - 1. vyd. - Praha : Šulc, 1999. - 230 s. - (váz.)
Pátá hora / P. Coelho. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 174 s. - (váz.)
Philipp Wegener (*1848 - +1916) : Wesen, Wirken, Wege / I. Grimm-Vogel. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 3, 4, 169 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Píšťalka z bambusu : 12 japonských haiku / z tradičních japonských haiku přebásnil, do deskové knihy vložil I. Vodička. - Litoměřice : Ivo Vodička, 1998. - 10 lepenkových desek v pytlíku. -(Váz.)

Play Dürrenmatt : ein Lese- und Bilderbuch / herausgegeben von L. Bolliger, E. Buchmüller. - Zürich : Diogenes, 1996. - 325 s. + 1 příl. - (brož.)


Plonková sedmička : (texty) / V. Třešňák. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 174 s. - (váz.)
Počítání koček na Zanzibaru a další / G. Wolfe. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 117 s. - (brož.)
Pohádky a pověsti / B. Němcová. - Praha : Cesty, 1998. - 205 s. - (váz.)
Pohádky o vodě / texty světových pohádek převyprávěla M. Drijverová. ilustrace D. Prošková. - Vyd. 1. - Praha : Brio, 1998. - 175 s. - (váz.)
Poslední ráno / D. Morrell. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 263 s. - (váz.)
Pouť zatracených / G. Thomas, M. Witts. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1999. - 321 s. - (váz.)
Practise Your Speaking : 22 Conversation Topics in 162 Exercises / S. Nangonová. - Ostrava : IMPEX, [1999]. - 206 s. - (brož.)
Pravidla českého pravopisu / [Věra Hartmannová] ... [et al.]- 4. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 352 s. - (brož.)
Pravidla českého pravopisu. - 3. opr. vyd. - Olomouc : Fin, 1999. - 526 s. - (brož.)
Probleme der beschreibenden Grammatik des Deutschen / L. Cirko. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 207 s. - (brož.)
Programování v jazyce C / P. Šaloun. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1999. - 130 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.)
Programování ve Visual Basicu 6.0 / J. Pokorný, M. Kvoch. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 348 s. - (brož.)
Prokletá část- Teorie náboženství / G. Bataille. - Praha : Herrmann, 1998. - 310 s. - (Váz.)
První čtení pro malé čtenáře / ilustroval A. Dudek. - 2. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - 48 s. - (brož.)
Přijímací zkoušky na FF UK v Praze, obor překladatelství - tlumočnictví : angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština / zpracovali Z. Jettmarová, J. Králová ...[et al.]. - 5.upr. vyd. - Praha : Filozofická fakulta UK, 1999. - 61 s. - (brož.)
Příběhy jako klíč k dětské duši / N. Peseschkian. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 150 s. - (brož.)
Případ prádelního koše a jiné / K. Elliot. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 60 s. - (brož.)
Příruční slovníček rakouských dramatiků, jejichž hry byly přeloženy a publikovány v češtině / [sestavila Magdalena Štulcová] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 60 s. - (brož.)
Psaní jako sebevyjádření / [uspořádal Jan Dvořák] - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 85 s. - (brož.)
Rilke : sein Leben, seine Welt, sein Werk / W. Leppmann. - 2. Aufl. - München : Piper, 1998. - 482 s, 4 s. obr. příl. - (brož.)
Rossica Ostraviensia : lingua rossica in sphaera mercaturae. 1998 / [uspořádala Květuše Lepilová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 123 s. - Katedra rusistiky Filozofickéfakulty, Ostrava. - (brož.)
Rozlet císařské orlice / J. Svobodová. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 295 s. - (váz.)
Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. Díl 1, A - Porož / M. Vavrečka, B. Rudincová, M. Hrdlička. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 306 s. - Ostrava, Filozofickáfakulta. - (brož.)

Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru. Díl 2, Porok - Ja / M. Vavrečka, B. Rudincová, M. Hrdlička. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - S. 307-563. - Filozofická fakulta,Ostrava. - (brož.)


Salony v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, Vědecká knihovna 12.03.1998-14.03.1998 / k vydání připravily H. Lorenzová, T. Petrasová. - 1. vyd. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1999. - 273 s. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 3, Jambische und hexametrische Formen / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - 263 s. -(brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 2, Lieder und Hymnen / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - 313 s. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 4, Oden. 1 / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - 383 s. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 5, Oden. 2 / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - S. 395-851. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 6, Elegien und Epigramme / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - 321 s. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 9, Dichtungen nach 1806. - Mündliches / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - 511 s. -(brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 10, Hyperion. 1 / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - 455 s. + 1 příl. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 11, Hyperion. 2 / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - S. 466-783. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 12, Empedokles. 1 / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - 525 s. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 13, Empedokles. 2 / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - S. 537-949. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 15, Pindar / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - 383 s. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 16, Sophokles / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - 464 s. - (brož.)
Sämtliche Werke : frankfurter Ausgabe. Bd. 17, Frühe Aufsätze. - Übersetzungen / F. Hölderlin. - 2. Aufl., (photomechanischer Nachdruck). - Frankfurt am Main : Stroemfeld, 1999. - 651 s. -(brož.)
Sätze mit lau / M. Ullmann. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998. - 85 s. - (brož.)
Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu za rok 1998 / Redaktor J. Hraše ... [et al.]. - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1998. - 60 s. - (Brož.)
Die schwarzen Schafe / H. Böll. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel, 1995. - 34 s. - (váz.)
Secese : slovo a tvar / D. Kšicová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 320 s., obr. příl. - (brož.)
Sexuální harašení aneb začíná to v ráji a končí v háji / P. Šmakal. - Vizovice : Forsáž, 1998. - 124 s. - (Brož.)
Skákal pes přes oves : říkadla pro nejmenší děti / A. Dudek. - Vyd. 5. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. - (váz.)
Slova, která jsem si přál napsat sám : citáty, jež ovlivnily mé myšlení / R. Fulghum. - 1. vyd. - Praha : Argo, 1998. - 220 s. - (váz.)
Slovník spisovatelů západních Čech, členů Střediska západočeských spisovatelů v Plzni : biograficko-bibliografická příručka / [sestavila Anna Kůsová] - Plzeň : Knihovna města Plzně, 1995. -151 s. - (brož.)
Smysl dekonstrukce : Derridovské průřezy / Z. Kožmín. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 119 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
Snad Praha / [fotografie] J. Prošek. [texty] J. Řezáč. - 1. vyd. - Praha : Artfoto, 1999. - 75 s., text., obr. příl. - (brož.)
Solidarita : výbor z příspěvků Literární soutěže o Cenu Jana Masaryka. Roč. 2. 1997. - Praha : JANUA, 1998. - 241 s. - (brož.)
Současná běžná mluva obyvatel v Napajedlích / J. Kolařík. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 143 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Spálená křídla : malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století / I. Pospíšil. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 181 s. - Filozofická fakulta, Brno. -(brož.)
Speculum medii aevi - zrcadlo středověku : sborník přednášek proslovených v rámci cyklu o kultuře a literatuře středověku : Praha, Filoz. fak. UK. 02.1998-05.1998 / [cyklus uspořádala LenkaJiroušková] - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1998. - 181 s. - (brož.)
Sportu zdar a fotbalu zvlášť / [vtipy sesbíral Jožka Štětina] ...[et al.]- Vizovice : Trnky-brnky, 1998. - 128 s. - (Brož.)
Sprachkurs Deutsch : Unterrichtswerk für Erwachsene. Neufassung. 1 / U. Häussermann... [et al.]. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1997. - 7, 296 s. - (Diesterweg ; brož.)-(Sauerländer ; brož.)
Sprachkurs Deutsch : Unterrichtswerk für Erwachsene. Neufassung. 2 / U. Häussermann... [et al.]. - 4. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1997. - 216 s. - (Diesterweg ; brož.)-(Sauerländer ; brož.)
Sprachkurs Deutsch : Unterrichtswerk für Erwachsene. Neufassung. 3 / U. Häussermann... [et al.]. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1997. - 326 s. - (Diesterweg ; brož.)-(Sauerländer ; brož.)
Sprachkurs Deutsch : Unterrichtswerk für Erwachsene. Neufassung. 4 / U. Häussermann... [et al.]. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, 1997. - 227 s. - (Diesterweg ; brož.)-(Sauerländer ; brož.)
Stařec z Muningtonu ajiné / D. Redd. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 60 s. - (brož.)
Stručná mluvnice angličtiny / L. Dušková, L. Bubeníková, J. Caha. - 6. opr. vyd., dotisk. - Praha : Academia, 1999. - 301 s. - (váz.)
Stručný anglicko-český, česko-anglický logistický slovník / J. Kučera. - Ostrava : Montanex, 1999. - 160 s. - (Brož.)
Svou tvář ti skrýti do vlasů : z listů Konstantina Biebla Marii / K. Biebl. - Vyd. 1. - Louny : Městská knihovna, 1998. - Nestr. - (Váz.)
Tak se žije na horách a další / U. Le Guin. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 119 s. - (brož.)

Texty písní / K. Kryl. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1998. - 523 s. - (váz.)


Thorgal: Lukostřelci / Kresba G. Rosinski. Scénář J. Hamme. - Praha : Crew, 1999. - 48 s. - (brož.)
To nejlepší ze Smoljaka, Svěráka a Járy Cimrmana 2 / L. Smoljak, Z. Svěrák. - Praha : Knihcentrum, 1998. - 292 s. - (váz.)
Translatologická lexikálně gramatická a aktivizující cvičení / M. Csiriková, E. Vysloužilová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 81 s. - Filozofická fakulta, Olomouc. -(brož.)
3. knížka / J. Suchý. - Praha : Primus, 1999. - 317 s. - (váz.)
Tschechische Märchen / [eine Auswahl der schönsten Volksmärchen, gesammelt und deutsch erzählt von Alfred von Waldau] - 1. Aufl. - Prag : Vitalis, 1999. - 265 s., obr. příl. - (váz.)
Turmbau : Stoffe 4-9 : Begegnungen, Querfahrt, Die Brücke, Das Haus, Vinter, Das Hirn / F. Dürrenmatt. - Zürich : Diogenes, 1998. - 278 s. - (brož.)
Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS : podrobný průvodce / J. Kelemen ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 247 s. + 1 CD Rom. - (brož.)
Učební slovník jazyka čínského. 1, Hesla 1-265 / O. Švarný. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 63, 50, 289 s. - (váz.)
Učíme se česky : učebnice češtiny pro cizince se stručným anglickým výkladem / E. Roubalová. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 302 s. - Ústav jazykové a odborné přípravy UniverzityKarlovy, Praha. - (brož.)
Umění psát / N. Watts. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 217 s. - (brož.)
Úsměvy T. G. Masaryka / [uspořádal Jaromír Hořec] - Praha : Riopress, 1999. - 143 s., 16 s. obr. příl. - (ČE ; váz.)- (Riopress ; váz.)
Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny / L. Bartoš. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 106 s. - Filozofická fakulta. - Katedra romanistiky, Ostrava. - (brož.)
Úvod do obecné fonetiky a fonologie- Fonetika francouzštiny / J. Pačesová, K. Ohnesorg. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 83 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
Úvod do obecné fonetiky a fonologie- Fonetika italštiny / J. Pačesová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova Univerzita, 1998. - 90 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
Úvod do obecné onomastiky / R. Šrámek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 191 s., 19 mp. - (brož.)
Úvod do studia jazyka / J. Černý. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1998. - 248 s. - (brož.)
Vánoční dědeček a jiné / R. Frazier, J. Kelly. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 58 s. - (brož.)
Velká dětská encyklopedie : z obrázků a vět poznáváme svět. - Čes. vyd. 2. - Praha : Cesty, 1997. - 480 s. - (váz.)
Velká kniha citátů. - [Praha] : Tempo, 1998. - 907 s. - (Váz.)
Verpackungs- und grafisches Design : odborný německý jazyk / J. Komárková. - 1. vyd. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1998. - 172 s. - (brož.)
Die vier Literaturen der Schweiz / I. Camartin... [et al.]. - 2. Aufl. - Zürich : Pro Helvetia, 1998. - 170 s. + 1 mapa. - (brož.)
Vím, co si myslíte a jiné / K. Wilhelm. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 60 s. - (brož.)
Vůně orchidejí a jiné / S. McBride. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 61 s. - (brož.)

Z istoriji ukrajins'koji literatury Zakarpattja ta Čecho-Slovaččyny / J. Bača. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, 1998. - 277 s. - Filozofická fakulta, Prešov. - (brož.)


Zakázaný Jiránek / [ilustroval Vladimír Jiránek] - [Praha] : Knihcentrum, 1998. - 69 s. - (brož.)
Základy francouzštiny pro ekonomy / M. Pravdová, O. Tysovská. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 357 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Záznamy / J. Kaplický. - 2. rozš. vyd. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1998. - 130 s. - Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha. - (brož.)
Zeugen des Jahrhunderts-Literatur / H. Domin ... [et al.]. - Mainz : Stiftung Lesen, 1997. - 98 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 1 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 121 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 2 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 121 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 3 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 121 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 4 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 121 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 5 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 121 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 6 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 121 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 7 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 121 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 8 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 121 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 9 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 121 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 10 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 123 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 11 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 123 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 12 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1995. - 123 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 13 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1996. - 119 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 14 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1996. - 119 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 15 / [zpracoval Radim Mládek] - Vizovice : Forsáž, 1996. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 16 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1996. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 17 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1996. - 119 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 18 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1996. - 119 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 19 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1996. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 20 / [zpracoval Pavel Julina] - Vizovice : Forsáž, 1996. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 21 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1996. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 22 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1996. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 23 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1997. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 24 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1997. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 25 / [zpracoval Petr Esterka] - Vizovice : Forsáž, 1997. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 26 / [zpracoval Pavel Šmakal] - Vizovice : Forsáž, 1997. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 27 / [zpracoval Pavel Šmakal] ... [et al.]- Vizovice : Forsáž, 1997. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 28 / [zpracoval Pavel Šmakal] - Vizovice : Forsáž, 1997. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 29 / [zpracoval Pavel Šmakal] ... [et al.]- Vizovice : Forsáž, 1997. - 120 s. - (Brož.)
Zlaté anekdoty. 30 / [zpracoval Pavel Šmakal] - Vizovice : Forsáž, 1997. - 121 s. - (Brož.)
Zlatý skarabeus / E. Poe. - 1. vyd. - Brno : Šimon Ryšavý, 1999. - 19, 19 s. - (brož.)
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : základy konverzace ve znakové čaštině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč / M. Růžičková. - 1. vyd. - [Praha] : Asnep, 1998. - 64 s. -(brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist