Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - L. Zemědělství

za březen-duben 1999

Agrární perspektivy : sborník prací z mezinárodní vědecké konference : [Evropská integrace a využívání přírodních zdrojů]. Praha 17.09.1998-18.09.1998. 7, Evropská integrace a využívánípřírodních zdrojů. Díl 1. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 668 s. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Agrární perspektivy : sborník prací z mezinárodní vědecké konference : [Evropská integrace a využívání přírodních zdrojů]. Praha 17.09.1998-18.09.1998. 7, Evropská integrace a využívánípřírodních zdrojů. Díl 2. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - S. 671-1009. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. 1996. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 42 s. - (Brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. Přírůstky videotéky za rok. 1997. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 11 s. - (Brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. Přírůstky videotéky za rok. 1998. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 18, 3 s. - (Brož.)
Aktuální problémy chovu prasat : sborník referátů z celostátní konference : Praha 10.03.1999. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 179 s. - Agronomická fakulta. - Katedrachovu prasat a drůbeže, Praha. - (brož.)
Akvaristická elektrotechnika / K. Krček. - 2., dopl. vyd. - Praha : Nakladatelství technické literatury, 1989. - 309 s. - Česká vědeckotechnická společnost, Praha. - (váz.)
Andulka - papoušek vlnkovaný : správná péče : rady odborníka pro správný chov / A. Wolter. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 60 s. - (brož.)
Arboretum Sofronka / J. Kaňák. - Plzeň : Sdružení přátel Arboreta Sofronka, 1998. - Nestr. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady. - (Brož.)
Bibliografie Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích za rok. 1997 / sestavila Z. Benedová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 155 s. - Zemědělská fakulta, ČeskéBudějovice. - (brož.)
Bioplyn z rostlinné biomasy : (Studijní zpráva) / J. Váňa, A. Slejška. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 40 s. - (brož.)
Boxer : porozumění a správná péče : rady odborníků pro správný chov : také pro chovatele začátečníky / H. Kraupa-Tuskany. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 72 s. - (brož.)
Chov a šlechtění masných a kombinovaných plemen skotu a ovcí v systémech trendu udržitelného zemědělství : sborník referátů : Rapotín 26.11.1998 / [redakční úprava Jan Říha] - Rapotín : VÚCHS, 1998. - 50 s. - (Brož.)
Chov hospodářských zvířat / J. Žižlavský. - 1. vyd., Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická fakulta, 1999. - 194 s. - (brož.)
Cvičení ze zemědělské ekonomiky I / J. Homolka, D. Pletichová, J. Mach. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Credit, 1999. - 91 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta,Praha. - (brož.)
Cvičte svého psa / D. Harper. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 128 s. - (váz.)
Domácí zvířátka / text Z. Roller. fotografie E. Studnička, P. Jiráková. - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 1999. - Nestr. - (váz.)

Doporučené technologické postupy pěstování okopanin a pícnin a jejich ekonomika / Z. Abrham... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství Českérepubliky, 1998. - 62 s. - (brož.)


Encyklopedie akvarijních ryb / E. Verhoef-Verhallen. - Čestlice : Rebo, 1998. - 255 s. - (váz.)
Energetické a průmyslové rostliny IV : sborník referátů z odborného semináře : Chomutov 05.08.1998 / [odpovědný redaktor Sergej Ust'jak] - Vyd. 1. - Chomutov : CZ-Biom, 1998. - 140 s. - Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha. - (brož.)
Exotické akvarijní ryby : obsáhlý průvodce chovem sladkovodních a mořských akvarijních ryb / B. Ward. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 175 s. - (váz.)
Exotičtí ptáci. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 64 s. - (váz.)
Flow and Deformation in Biology and Environment : Proceedings of the International Conference : Prague 14.09.1998-16.09.1998 / edited by J. Blahovec. - Prague : Czech University ofAgriculture, 1998. - 8, 165 s. - (brož.)
Hmyz : druhy pro začínající chovatele - strašilky, pakobylky a saranče : průvodce pro mladé chovatele / text P. Pecina. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 32 s. - (brož.)
Ichthyohaematology : Proceedings : [4th Ichthyohaematological Conference]. , (HLUBOKÁ NAD VLTAVOU) 30.10.1995-02.11.1995 / [editor Blanka Vykusová, Jitka Kolářová] ... [et al.]- Vodňany : Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology, 1998. - 127 s. - University of South Bohemia. - Departement of Aquatic and Fish Diseases, Vodňany. - (váz.)
Informační systémy v zemědělství a lesnictví v Evropě a u nás : 5. ročník : sborník konference : 1. část - česká : Seč u Chrudimi 09.02.1999-11.02.1999. - Brandýs nad Labem : Ústav prohospodářskou úpravu lesů, 1999. - 204 s. - Česká zemědělská univerzita, Praha. - (brož.)
Infosystems for Agriculture and Forestry within Europe and Our Country : 5th Annual Conference : Proceedings of the Conference : Pt. 2 - English Section : Seč u Chrudimi 09.02.1999-11.02.1999. - Brandýs nad Labem : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 1999. - 198 s. - Czech University of Agriculture, Prague. - (brož.)
Jak se loví na moři. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1998. - 79 s. - (váz.)
Jak se loví sumec. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1998. - 91 s. - (váz.)
Jak se stát rybářem. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 1998. - 95 s. - (váz.)
Jak založit zahrádku / J. Brookes. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 70 s. - (váz.)
Jezevčík / L. Fairaislová. - 2., upr. vyd. - Praha : Cesty, 1997. - 103 s. - (váz.)
Jezte plevel : jak hledat, připravovat a uchovávat 150 druhů bylin / B. Harris. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 165 s. - (váz.)
Klasifikace jatečných těl skotu a ovcí / J. Golda, J. Vrchlabský. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 30 s. - (brož.)
Kočičí Vánoce / S. Samek. - Praha : Pragma, [asi 1998]. - 178 s. - (váz.)
Kočka : správná péče : rady odborníkú ke správnému chovu / K. Behrend. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 57 s. - (brož.)
Konopný manifest / R. Robinson. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 111 s. - (váz.)
Květiny v bytě. 2, Rostliny ozdobené listem / B. Hála. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1999. - 110 s. - (brož.)

Lesnická pedologie : cvičení / K. Rejšek. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 152 s. - (brož.)


Lesní semenářství a šlechtění lesních dřevin : sborník referátů z celostátní konference s mezinárodní účastí : Křtiny 03.03.1999-04.03.1999 / [Miroslav Řešátko] ... [et al.]- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická konference, 1999. - 92 s. - Fakulta lesnická a dřevařská. - Ústav zakládání a pěstění lesů, Brno. - (brož.)
Malá encyklopedie rybaření. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 96 s. - (brož.)
Malá psí kuchařka : pro dospělé psy, malé, střední a o chlup větší (od 2 do 25 kg) / J. Weigel. - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 1998. - 71 s. - (váz.)
MendelNet - Computer Programs in Agriculture '99. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 57 s. - Agronomická fakulta, Brno. -(váz.)
Metody konzervace genofondu rostlin a možnosti jejich využití v ČR : sborník referátů ze semináře : VÚRV Praha-Ruzyně 19.11.1998 / [redakce Iva Faberová, Vojtěch Holubec] - Praha : Výzkumnýústav rostlinné výroby, 1998. - 96 s. - (brož.)
Moji přátelé rybáři : Galerie 4, Cheb / [text Zbyněk Illek] - Cheb : Galerie 4, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Možnosti využití lipémie a glykémie krevní plazmy slepic a kohoutů ve šlechtění a reprodukci výchozích linií snáškových hybridů / L. Máchal. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnickáuniverzita, 1999. - 54 s. - (brož.)
Muž, který naslouchá koním / M. Roberts. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 287 s., obr. příl. - (váz.)
Naši nejlepší přátelé / M. Capuzzo, T. Capuzzo. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 278 s. - (váz.)
Němčina pro posluchače dřevařského oboru LDF MZLU v Brně / O. Červínková. Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 146 s. - (brož.)
Nové trendy v zemědělské technice : (Část 2 - Technika na farmách pro chov skotu) : (Studijní zpráva) / P. Kic. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 56 s. -(brož.)
O psech od A do Z : zajímavosti ze světa psů / H. Kholová. - 1. čes. vyd. - Praha : Cesty, 1998. - 104 s. - (váz.)
Obecná zootechnika : (cvičení) / F. Hajič, K. Košvanec. - 1. vyd. - České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. - 193 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Obrazová encyklopedie koní : nejvýznamnější světová plemena, jejich historie a moderní užití / E. Edwards. - Čes. vyd. 2. - Praha : Cesty, 1998. - 400 s. (váz.)
Odborné texty z jazyka anglického pro posluchače LI a DI LDF MZLU v Brně : (čítanka) / V. Nepivodová. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 49 s. - (brož.)
Odhady produkce obilovin v zemích EU v porovnání s ČR : 1998/1997. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - Nestr. + 15 příl. - (Brož.)
Organická hmota v půdě : (studijní zpráva) / P. Mikula. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 46 s. - (brož.)
Osivo a sadba : 4. odborný a vědecký seminář : sborník referátů : Praha 11.02.1999 / [editor Jiří Pazdera] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 135 s. - Fakulta agronomická. -Katedra rostlinné výroby, Praha. - (brož.)
Osvětlování v zemědělství : (studijní zpráva) / P. Hutla. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 53 s. - (brož.)
Papillon / Z. Paulíková. - 1. čes. vyd. - Praha : Cesty, 1998. - 95 s. - (váz.)
Perspektivní technologické postupy a stroje pro hnojení / P. Kovaříček, L. Zelená, M. Vlášková. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 1998. - 58 s. - Institut výchovya vzdělávání, Praha. - (brož.)

Pes : výchova a výcvik : jak správně vychovávat štěně / G. Bailey. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 192 s. - (brož.)


Pes : jak o něj pečovat a jak mu porozumět : rady odborníků pro správný chov / M. Wegler. - 2. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 59 s. - (brož.)
Péče o kočku : rady majitelům a chovatelům / D. Taylor. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 96 s. - (brož.)
Péče o pokojové květiny od A do Z / A. Schwarzbach. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 128 s. - (váz.)
Péče o psa : rady majitelům a chovatelům / D. Taylor. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 96 s. - (brož.)
Pharmako/Poeia čili Jedovarnictví aneb moc rostlin, jedy a bylinkářství / D. Pendell. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 364 s. - (váz.)
Physiological and Ecological Aspects of Nitrate and Ammonium Nutrition in Plants / F. Plhák. - Brno : Masaryk University, 1998. - 121 s. - (brož.)
Pokojové rostliny : rostliny ozdobné květem a ozdobné listem, kaktusy, sukulenty a orchideje / W. Davidson, C. Ines, R. Bilton. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 159 s. -(váz.)
Poselství nebi : kouřové látky v historii lidstva / S. Fischer-Rizzi. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 206 s. - (váz.)
Použití jodisolu k prevenci mykóz jiker kaprovitých a některých dalších druhů ryb / J. Kouřil, J. Hamáčková. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1998. - 3 s. - Jihočeskáuniverzita, České Budějovice. - (Brož.)
Poznej svého psa : rady pro společný život psa a člověka / B. Fogle. - Čes. vyd. 2. (v Ottově nakl. 1.). - Praha : Cesty, 1998. - 128 s. - (váz.)
Přehled užívaných systémů ustájení prasnic : (Studijní zpráva) / P. Schneiderová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 36 s. - (brož.)
Přírodní zahrada : plánování a tvorba zahrady s domácími rostlinami / N. Kleinz. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 80 s. - (váz.)
Psí škola hrou : učebnice pro začínající cvičitele a chovatele psů / V. Jaríčková. - České Budějovice : Dona, 1999. - 107 s. - (brož.)
Rezistence plevelů vůči herbicidům : (Studijní zpráva) / J. Mikulka, D. Chodová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 45 s. - (brož.)
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 1997- Výchozí analýza za období let 1993-1997 / [Petr Tuček, Josef Vološin] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1998. - 50 s., obr.příl. - (brož.)
Rostliny pro zdraví / L. Opletal, J. Volák. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1999. - 176 s. - (váz.)
Rotvajler / M. Sedlář. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 103 s. - (váz.)
Ruralia II : conference : Spa, (BE) 01.09.1997-07.09.1997 / [editor Jan Fridrich] ... [et al.]- Prague : Institute of Archeology, 1998. - 236 s. - (brož.)
Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích : fytotechnická řada. Roč. 15. 1998. Č. 1. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 110 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích : fytotechnická řada. Roč. 15. 1998. Č. 2. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 88 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích : zootechnická řada. Roč. 15. 1998. Č. 1. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 81 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)

Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích : zootechnická řada. Roč. 15. 1998. Č. 2. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 114 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)


Seznam povolených přípravků na ochranu lesa. 1997 / [sestavil Petr Zahradník] ... [et al.]- Praha : Silva Regina, 1997. - 48 s. - (Brož.)
Statistická ročenka půdního fondu České republiky : souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky se stavem ke dni 31. 12. 1998. 1999. - 1. vyd. - Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 1999. - 31 s. - (brož.)
Strukturální fondy : příprava na využívání strukturálních fondů Evropské unie v zemědělství ČR / M. Hrabánková. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 1999. - 52 s. - Institut výchovy a vzdělávání, Praha. - (brož.)
Sukulenty jako bonsaje / J. Gratias, R. Šubík. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1999. - 182 s. - (váz.)
Sukulenty pro každého : praktická příručka o pěstování sukulentů jako netradičních okrasných rostlin v našich podmínkách / J. Gratias, R. Šubík. - Vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 152 s. -(váz.)
Šlechtění masných plemen a skotu : účelová odborná publikace / V. Jakubec, J. Golda, J. Říha. - Rapotín : VÚCHS, 1998. - 177 s. - (Brož.)
Šlechtění pícnin na kvalitu : (studijní zpráva) / V. Míka. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 34 s. - (brož.)
Technika pro živočišnou výrobu. Díl 1 / C. Kejík, J. Fryč. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 154 s. - (brož.)
1000 nápadů a rad pro zahrádkáře / [Jim Arbury] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 1999. - 416 s. - (váz.)
Trvale udržitelný rozvoj a konference o ochraně lesů : (od Štrasburku po Lisabon) / [sestavil Karel Vančura] ... [et al.]- Praha : Lesnická práce, 1999. - 71 s. - Ministerstvo zemědělství. -Odbor rozvoje lesního hospodářství, Praha. - (brož.)
365 tipů pro pokojové rostliny / H. Jantra. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 143 s. - (váz.)
Uzlování : uzly, laso, uzlařské závody / V. Gella, J. Kačer, P. Jiříček. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1998. - 31 s. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.)
Velká kniha zdraví dítěte : dětská léčba od A do Z bezpečně a efektivně : první praktický průvodce tradiční i alternativní medicínou / J. Zand, R. Walton, B. Rountree. - Olomouc : Votobia, 1997. - 491 s. - (brož.)
Veterinární přípravky v chovu ryb - medikovaná krmiva / J. Kolářová, Z. Svobodová, S. Červinka. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1998. - 11 s. - Jihočeská univerzita,České Budějovice. - (Brož.)
Víno není vinno : kapitoly z dějin vína / J. Staněk. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 285 s. - (váz.)
Vychováváme šampiona / E. Peper. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 88 s. - (váz.)
Výchova psa od A do Z : všechno o výchově štěněte i dospělého psa / H. Gail. - 1. čes. vyd. - Praha : Cesty, 1998. - 79 s. - (váz.)
Výroční zpráva 1997. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1998. - 90 s. - (Brož.)
Význam a možnosti využití zeleného hnojení v zemědělské praxi : (studijní zpráva) / A. Humpálová-Blechtová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 34 s. - (brož.)
Výživa a krmení hospodářských zvířat III / J. Zelenka, A. Kopřiva, L. Zeman. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 54 s. - (brož.)

Výživa a krmení hospodářských zvířat : (cvičení z techniky krmení) / A. Kopřiva ...[et al.]. Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 187 s. - (brož.)


Výživa a krmení prasat ve výkrmu / F. Lád. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 1998. - 26 s. - Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR, Praha. - (brož.)
Zahradníkův kalendář : zahrada ve všech ročních obdobích týden po týdnu / [John Ravenscroft] - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 221 s. - (váz.)
Zajištění vysoké kvality krmiv z víceletých pícnin / R. Loučka, J. Pozdíšek ...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 51 s. - (brož.)
Základy chovu drůbeže / [Evžent Arent] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 129 s. - Katedra chovu prasat a drůbeže, Praha. - (brož.)
Základy řezu dřevin : okrasné ovocné stromy, keře, růže a popínavé rostliny / P. Johns. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 96 s. - (váz.)
Zemědělská botanika : návody do cvičení ze speciální botaniky / F. K*hn. - 2., nezm. vyd., Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 120 s. - (brož.)
Zemědělská výroba v tabulkách a číslech : technologické, technické a ekonomické normativní ukazatele pro zemědělství ČR / [Miroslav Andrt] ...[et al.]- 3. přeprac. vyd. - Plzeň : Typos, 1998. - 302 s., příl. - Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha. - (brož.)
Zemědělské výrobní technologie v tabulkách a číslech : pěstební a chovatelské technologie a normativní kalkulace potřeby práce, materiálu, energie, nákladů, produkce, tržeb a příspěvku naúhradu / [Václav Brant] ...[et al.]- 1. vyd. - Plzeň : Typos, 1998. - 271 s. - Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist