Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - J. Lékařství

za březen-duben 1999

Accidental Overexposure of Radiotherapy Patients in San Jose, Costa Rica. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1998. - 176 s. - (brož.)
Acta Medica (Hradec Králové). Vol. 41. 1998. No. 4. - [Prague] : [Karolinum], 1998. - S. 155-182. - Univerzita Karlova, Praha. - Lékařská fakulta, Hradec Králové. - (brož.)
Advanced Imaging in Coronary Artery Disease : PET, SPECT, MRI, IVUS, EBCT / edited by E. Wall... [et al.]. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1998. - 30, 348 s. - (váz.)
Advances in Optical Biopsy and Optical Mammography / edited by R. Alfano. - New York : The New York Academy of Sciences, 1998. - 12, 203 s. - (brož.)
Advances in Stereotactic and Functional Neurosurgery : Proceedings of the 12th Meeting of the European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery : [The European Society forStereotactic and Functional Neurosurgery]. Milan, (IT) 1996 / edited by C. Ostertag... [et al.]. - Wien : Springer, 1997. - 10, 143 s. - (váz.)
Agorafobie : svépomocná příručka / J. Praško ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 112 s. - (brož.)
Akta Y : drogový problém versus rodina : praktická příručka pro rodiče / M. Hajný, E. Klouček, R. Stuchlík. - Praha : Votobia, 1999. - 125 s. - (brož.)
Alternativní terapie : nejznámější postupy doplňkových terapií, které pomáhají při běžných onemocněních / P. Albright. - Čestlice : REBO, 1998. - 176 s. - (váz.)
Anatomie člověka / J. Parramón Vilasaló. - Čes. vyd. 2. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 112 s. - (váz.)
Angiografie / A. Krajina, A. Hlava. - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus, 1999. - 550 s. - (váz.)
An Atlas of Diagnostic Radiology in Gastroenterology / R. Vallance... [et al.]. - 1st Publ. - Oxford : Blackwell Science, 1999. - 8, 396 s. - (váz.)
Autogenní trénink duševních sil : vzdorujeme stresu : metodický průvodce, jak předcházet potížím a udržet vyrovnanou osobnost / B. Geist. - Olomouc : Votobia, 1998. - 88 s. - (brož.)
Autoimunitní systémová onemocnění : minimum pro praxi / J. Vencovský. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 136 s. - (brož.)
Báňské předpisy. 14, Vyhláška č. 26/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděnéhornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 8/1994 Sb. a vyhlášky č. 236/1998 Sb : Úplné platné znění s úvodním komentářem / F. Ševčík. - Ostrava : Montanex, 1998. -127 s. - (brož.)
Báňské předpisy. 15, Vyhláška č. 51/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů veznění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb. a vyhlášky č. 237/1998 Sb : Úplné platné znění s úvodním komentářem / F. Ševčík. - Ostrava : Montanex, 1998. - 101 s. - (brož.)
Behind the Nuclear Curtain: Radioactive Waste Management in the Former Soviet Union / D. Bradley. - Columbus : Battelle Press, 1997. - 13, 716 s. - (váz.)
Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6. aktualizace - září 1998 / P. Petrů... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 2 diskety. - (brož.)

Bezpečnost práce od A do Z aneb 367x o BOZP. Část 1 / Z. Přibyla ... [et al.]. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1998. - 167 s. - (Brož.)


Bezpečnost práce od A do Z aneb 367x o BOZP. Část 2 / Z. Přibyla ... [et al.]. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1998. - S. 168-350. - (Brož.)
Bezpečnost práce při provozu mechanizovaného nářadí. Díl 1, Ruční a přenosné elektromechanické nářadí / K. Novotný. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1998. - 149s. - (Brož.)
Bezpečnost zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) : propan a butan : praktická příručka. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1998. - 77 s. - (brož.)
Bible předpisů zdravé výživy : praktické a komplexní nové informace o vitamínech, minerálech, bylinách a potravinových doplňcích bez chemkálií s léčebnými účinky / J. Balch, P. Balch. - Praha: Pragma, 1998. - 572 s. - (brož.)
Biomechanika kloubů člověka / J. Valenta, S. Konvičková, D. Valerián. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 239 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Bolestně smutná nálada aneb co je to deprese a jak se léčí / J. Praško, B. Prašková, H. Prašková. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 83 s. - (brož.)
Bosonohé shiatsu / S. Yamamoto. - Hradec Králové : LinguaServiceF, 1998. - 111 s. + 1 příl. - (brož.)
3. brněnské implantologické dny s mezinárodní účastí : Brno, hotel Continental 13.11.1997-15.11.1997. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 24 s. - 2. stomatologická klinika LFMasarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno. - (brož.)
4. brněnské implantologické dny s mezinárodní účastí : Brno, hotel Continental 11.11.1998-13.11.1998. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 26 s. - 2. stomatologická klinika LFMasarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno. - (brož.)
Cancer Medicine. Vol. 1 / edited by J. Holland... [et al.]. - 4th Ed. - Baltimore : Williams & Wilkins, 1997. - 30, 1719, 81 s. - (váz.)
Cancer Medicine. Vol. 2 / edited by J. Holland... [et al.]. - 4th Ed. - Baltimore : Williams & Wilkins, 1997. - 30 s., S. 1723-3386, 81 s. - (váz.)
Cesta do temnot : jak chránit a vychovávat děti, aby se nestaly obětmi pedofilních násilníků / J. Douglas, M. Olshaker. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 453 s., obr. příl. -(váz.)
Chráníme Vaše životy i majetek / [Václav Hladík, Milan Krchov] - 1. vyd. - Praha : Fire Edit, 1998. - 19 s. - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Praha. - (brož.)
Chronický únavový syndrom / A. Kačinetzová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 14 s. - (brož.)
Co nám tělo říká aneb Po stopách nemocí / M. Hrabica. - 1. vyd. - Otrokovice : Miroslav Hrabica, 1997. - 195 s. - (brož.)
Comprehensive Cardiovascular Medicine. Vol. 1 / editor E. Topol... [et al.]. - Philadelphia : Lippincott - Raven, 1998. - 29, 1665, 79 s. - (váz.)
Comprehensive Cardiovascular Medicine. Vol. 2 / editor E. Topol... [et al.]. - Philadelphia : Lippincott - Raven, 1998. - 29 s., S. 1669-3153, 79 s. - (váz.)
Conversion Coefficients for use in Radiological Protection Against External Radiation. - Bethesda : International Commission on Radiation Units and Measurements, 1998. - 11, 137 s. - (Brož.)
Cukrové trápení / W. Dufty. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1998. - 318 s. - (brož.)
Cvičíme pro zdraví a pohodu aneb jsme fit / L. Kubálková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 61 s. - (váz.)
Čaroděj z horní Amazonie : příběh Manuela Córdovy-Riose / F. Lamb. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 162 s. - (váz.)

Demence a poruchy paměti / M. Hrdlička, D. Hrdličková. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 53 s. - (brož.)


Dietary Guidelines in the Czech Republic / Z. Brázdová, J. Fiala. - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 1998. - 247 s. - (brož.)
Diety při onemocnění dnou 2 : recepty / [Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - (brož.)
Doktor Inzulín / Z. Psůtková. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 172 s. - (váz.)
Dokumentace požární ochrany : skripta pro výuku v kurzech odborné způsobilosti v oboru PO a kurzech preventistů : Stav předpisů k 1. 1. 1999. Část 1 / J. Martinek... [et al.]. - Vyd. 1. -Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. - 185 s. - (Brož.)
Dokumentace požární ochrany : skripta pro výuku v kurzech odborné způsobilosti v oboru PO a kurzech preventistů : Stav předpisů k 1.1. 1999. Část 2 / J. Martinek... [et al.]. - Vyd. 1. -Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. - S. 186-282. - (Brož.)
Drogenpolitik und organisierte Kriminalität : eine System-Analyse ihrer interaktionsfelder und der strafrechtlichen Problem-Perzeption in der Bundesrepublik Deutschland / K. Klahr. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 7, 362 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Effects of Ionizing Radiation : Atomic Bomb Survivors and Their Children (1945-1995) / editoři L. Peterson, S. Abrahamson. - Washington : Joseph Henry, 1998. - 18, 379 s. - (váz.)
Elektromyografie : možnosti jehlové elektromyografie v diagnostice nervosvalových onemocnění / O. Keller. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 108 s. - (brož.)
The Encyclopaedia of Medical Imaging. Vol. 1, Physics, Techniques and Procedures / editors G. Schulthess, H. Smith. - [Oslo] : The NICER Institute, 1998. - 464 s. - (váz.)
Endokrinologie : minimum pro praxi / V. Hána. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 135 s. - (brož.)
Entwicklung und Drogen in Asien : eine Untersuchung zum Zusammenhang von Drogenproblemen, Drogenkontrolle und nachhaltiger menschlicher Entwicklung in Laos, Afghanistan und Pakistan / A. Seger. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 16, 372 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Epilepsy and Other Neurological Disorders in Coeliac Disease / edited by G. Gobbi... [et al.]. - London : John Libbey, 1997. - 14, 378 s. - (váz.)
Farmakologické curriculum na území Čech a Moravy / J. Květina. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 73 s. - Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii,Praha. - (brož.)
Farmakologie pohybového ústrojí / V. Klenerová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 228 s. - 1. lékařská fakulta. - Farmakologický ústav, Praha. - (brož.)
Farmakoterapie ischemické choroby srdeční / J. Widimský. Dotisk. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 260 s. - (brož.)
Herák : prevence proti drogovému pokušení vašich dětí : příběh bez planého moralizování / M. Burgess. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 270 s. - (váz.)
Holistické přístupy v péči o zdraví / D. Mastiliaková. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 164 s. - (brož.)
Imaginace / M. Gubová. - Brno : Velký vůz, 1999. - 139 s. - (Brož.)
Infekce a imunita : stálé aktuální téma: současné molekulární aspekty, vznik odolnosti, autoimunity, alergie, imunodefinience, infekční agens, možnosti kontroly : sborník konference : [15.pracovní imunologická konference]. Třešť 28.05.1998-30.05.1998 / editoři I. Hána, M. Bilej. - Praha : Česká imunologická konference, 1998. - 144 s. - (Brož.)
Influence of Lecithin on Structure and Stability of Parenteral Fat Emulsions / C. Wabel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 12, 202 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)

Intakes of Radionuclides : Occupational and Public Exposure : Proceedings of a Workshop : Avignon, (FR) 15.09.1997-18.09.1997 / Proceeding Editor H. Métivier... [et al.]. - [Ashford] : Nuclear Technology Publishing, 1998. - 20, 539 s. - (váz.)


Integrovaná psychoterapie v akci / F. Knobloch, J. Knoblochová. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 322 s. - (brož.)
Intenzivní medicína v evropském pohledu / redaktor J. Drábková. - Praha : Národní lékařská knihovna, 1997. - 24 s. - Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,[Praha]. - (Brož.)
Internet nejen pro anesteziology / redaktor J. Drábková. - Praha : Národní lékařská knihovna, 1997. - 24 s. - Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, [Praha]. -(Brož.)
Internet pro anesteziology / redaktor J. Drábková. - Praha : Národní lékařská knihovna, 1997. - 16 s. - Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, [Praha]. - (Brož.)
Jenom kostra : o zdraví a nemoci česky a anglicky / L. Hrubantová, B. Weberová, M. Hořká. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 162 s. - Ústav cizích jazyků. - 1. lékařská fakulta UK, Praha.- (brož.)
Klinická biochemie : požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Část 1 / J. Masopust. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 429 s. - (brož.)
Klinická biochemie : požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Část 2 / J. Masopust. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 832 s. - (brož.)
Koldův atlas veterinární anatomie / [Čeněk Červený, Vladimír Komárek, Oldřich Štěrba] - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 701 s. - (váz.)
Kompletní průvodce každodenním životem s cukrovkou : podrobný domácí rádce pro nemocné s diabetem / R. Anderson... [et al.]. - Praha : Pragma, 1998. - 309 s. - (váz.)
Konstruktion, Replikation und Immunogenität lebend-attenuierter, Zytokin-produzierender SIV-Impfstoffe / B. Gundlach. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 67 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Laboratorní referenční hodnoty 1998/99 / P. Wagner. - 4. vyd. - Praha : Triton, 1999. - 117 s. - (brož.)
Ladění : psychosomatická příprava k výuce herectví / vyučovala E. Kröschlová. - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 1998. - 76 s. - (brož.)
Lázeňství - ekonomika a management / K. Knop ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 231 s. - (brož.)
Lesk a bída drog : praktická příručka pro mládež, rodiče a pedagogy / P. Riesel. - Olomouc : Votobia, 1999. - 94 s. - (brož.)
Léčení artritidy : lékařský zázrak, který dokáže zastavit osteoartritidu a zvrátit její průběh - tedy ji léčit / J. Theodosakis, B. Adderly, B. Fox. - Praha : Pragma, 1998. - 171 s. - (váz.)
Léčivá síla kamenů / L. Simpson. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 127 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.)
Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění: patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie / D. Greenwood... [et al.]. - Vyd. 1. čes. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 686 s. - (váz.)
Lidské tělo / [zpracovali Claire Bampton, David Hawcock] - Praha : Slovart, 1998. - Nestr. + 1 příl. - (brož.)
Loď skupiny : inspirace pro současné i budoucí lodivody ve skupinové terapii : příručka pro odborníky / Z. Rieger. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Konfrontace, 1998. - 191 s. - (brož.)
Loutkohra : drogy očima feťáků i protivníků / D. Benešová, Satori. - 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1998. - 64 s. - (Brož.)

Malá fitness kuchařka / I. Mach. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Olympia, 1999. - 87 s. - (brož.)


Masáž reflexních zón : uši, ruce, nohy : léčba tělesných a psychických potíží a zvýšení životní energie / A. Schwarz, R. Schweppe. - Praha : Alternativa, 1998. - 203 s. - (brož.)
Mechanizace ve stavebnictví : bezpečnostní předpisy / J. Prokeš, A. Krejčí. - Vyd. 1. - Brno : Cerm, 1998. - 115 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební. - Ústav technologie,mechanizace a řízení staveb, Brno. - (brož.)
Medical electronic equipment. Part 1 / M. Chmelař. - 1st Ed. - Brno : Electrical Engineering Society, 1998. - 127 s. - Division at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Scienceof Technical University, Brno. - (brož.)
Medicamenta nova / redaktor J. Drábková. - Praha : Národní lékařská knihovna, 1997. - 24 s. - Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, [Praha]. - (Brož.)
Mentální hygiena : pro výuku preventivního lékařství na lékařské fakultě / E. Kružej. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 50 s. - Lékařská fakulta. - Ústav hygieny, Praha. - (brož.)
The Merck Manual of Diagnosis and Therapy / Editors M. Beers, R. Berkow. - 17th Ed. - Whitehouse Station : Merck Research Laboratories, 1999. - 33, 2833 s. - (váz.)
Merck's 1899 Manual of the Materia medica Togerher with a Summary of Therapeutic Indications and a Classification of Medicaments : a ready-reference pocket Book for the Practicing Physician :chemicals and drugs Usual in modern medical Practice. - [Whitehouse Station] : Merck, [1999]. - 192 s. - (Váz.)
Möglichkeiten und Grenzen der Magnetresonanztomographie in inhomogenen Magnetfeldern - Medizinische MR-Bildgebung in offenen Magnetsystemen / H. Werthner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. -182 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Náhlé stavy ve vnitřním lékařství : patofyziologie, diagnostika, okamžitá opatření, intenzivní léčba, sledování, časté chyby / K. Grosser... [et al.]. - 1. čes. vyd. - Martin : Osveta, 1996. - 748 s. - (váz.)
Nemoc jako řeč duše : výklad chorobných příznaků / R. Dahlke. - Praha : Pragma, 1998. - 416 s. - (váz.)
New Biomedical Materials : Basic and Applied Studies / edited by P. Haris, D. Chapman. - Amsterdam : IOS Press, 1998. - 14, 197 s. - (IOS Press ; váz.)- (Ohmsha ; váz.)
Nezačínejte stárnout : jak žít co možná příjemně, samostatně a důstojně / M. Dessaint. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 231 s. - (brož.)
Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu : soubor referátů ze semináře Ústavu tělesné kultury : Brno 10.10.1997. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 98 s. - Pedagogickáfakulta, Brno. - (brož.)
Novinky v neodkladné péči / redaktor J. Drábková. - Praha : Národní lékařská knihovna, 1997. - 24 s. - Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, [Praha]. - (Brož.)
Nuclear Medicine I : basic science / O. Lang. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 51 s. - Klinika nukleární medicíny 3. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.)
Nukleární medicína I : základní znalosti / O. Lang. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 52 s. - Klinika nukleární medicíny 3. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.)
Ochrana lidského plodu v trestním právu / Z. Kühn. - Praha : Institut pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 1998. - 63 s. - (Brož.)
Očkování : minimum pro praxi / J. Částková, J. Dáňová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 95 s. - (brož.)

Optimální působení tělesné zátěže : sborník z 5. ročníku mezinárodního vědeckého semináře : Hradec Králové 10.09.1998-11.09.1998. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 191 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.)


Optische Kohärenz-Profilometrie (OCP) und optische Kohärenz-Tomographie (OCT) in der Dermatologie / M. Lindner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 147 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Organizace a taktika přepravy peněz a cenností / M. Protivinský, Z. Náchodský. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 1999. - 169 s. - Trivis, Praha. - (brož.)
Orientální mumio archar-taš - přírodní elixír zdraví / Z. Drozden. - Praha : Dr. Drozden - DOZ, 1995. - 48 s. - (brož.)
Ošetřovatelství pro bakalářské studium. Díl 1 / L. Madejová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 200 s. - Zdravotně sociální fakulta. - Katedra ošetřovatelství, Ostrava. -(brož.)
Patolog ví všechno ...ale pozdě : vesele i vážně o medicíně / H. Bankl. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1999. - 172 s. - (Brána ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Perly ruského lidového léčitelství : 220 receptů a rad / G. Steinmüller. - Praha : Pragma, 1998. - 82 s. - (brož.)
Pharmako/Poeia čili Jedovarnictví aneb moc rostlin, jedy a bylinkářství / D. Pendell. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 364 s. - (váz.)
Porod / E. Fenwick. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 71 s. - (váz.)
Poruchy učení / O. Zelinková. - 4. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 196 s. - (brož.)
Potřebujete psychoterapii? : o duševním zdraví, jeho poruchách a možnostech psychoterapeutické pomoci / O. Matoušek. - 2., rozš. a upr. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 131 s. - (brož.)
Použití jodisolu k prevenci mykóz jiker kaprovitých a některých dalších druhů ryb / J. Kouřil, J. Hamáčková. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1998. - 3 s. - Jihočeskáuniverzita, České Budějovice. - (Brož.)
Požárně technické charakteristiky a ostatní technické údaje a vlastnosti plynů : metan (zemní plyn), propan, i-butan, n-butan : (TI 600, 708, 709, 710, 899) : technické informace. - 1. vyd. -Praha : GAS, 1999. - Nestr. - (brož.)
Požární taktika I / M. Kvarčák. - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 126 s. - Hornicko-geologická fakulta. - Katedra bezpečnostního inženýrství, Ostrava. - (brož.)
Praktická nefrologie / V. Teplan. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 264 s. - (brož.)
Prevence v primární péči : doporučené postupy WHO / redaktoři K. Provazník, L. Komárek. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 135 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.)
Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví / I. Malý. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 114 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Příběhy jako klíč k dětské duši / N. Peseschkian. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 150 s. - (brož.)
Příručka bezpečnosti práce pro kutily : soubor základních infromací o rizicích možných ohrožení bezpečnosti a zdraví při činnostech v bytě, rodinném domku, garáži, domácí dílně, zahradě apod / [Vojtěch Mráz] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 60 s. + 1 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.)
Příručka pro uživatele mozku : praktické informace a návody pro každodenní život / P. Howard. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 1999. - 396 s. - (váz.)
Psychiatrie : minimum pro praxi / J. Raboch, P. Pavlovský. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 191 s. - (brož.)
Psychofarmaka : minimum pro praxi / O. Vinař. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 106 s. - (brož.)
Radiopharmaceutiques : chimie des radiotraceurs et applications biologiques / sous la direction de M. Comet, M. Vidal. - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1998. - 744 s. -(brož.)
Rady ženám po operaci prsu / [Jitka Abrahámová] - 1. vyd. - Praha : Kwaag, 1997. - 15 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.)
Realimentační postupy pro nemocné / E. Patlejchová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 21 s. - (brož.)
Rehabilitační program pro nemocné se závratěmi a tinnitem : sborník přednášek z postgraduálního kurzu lékařů : Olomouc, ORL klinika LF a UP. 11.02.1999 / M. Novotný ...[et al.]. - Vyd. 1. -Olomouc : Sdružení Rozvoj ORL, 1999. - 27 s. - (brož.)
Reiki - Domácí lékárna : reiki-terapie, kterou lze aplikovat na více než čtyřicet nemocí : využijte darů přírody / W. Lübeck. - Praha : Pragma, 1998. - 152 s. - (brož.)
Die Rolle der NF-KAPPAB-Aktivierung durch das menschliche T-Zell-Leukämievirus bei der Immortalisierung primärer T-Lymphozyten / O. Rosin. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 68 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Roztroušená skleróza / E. Havrdová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 98 s. - (brož.)
Řešení problémů modelováním : téměř nic o téměř všem / P. Janíček, E. Ondráček. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 335 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Safe Handling and Storage of Plutonium. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1998. - 136 s. - (brož.)
Salon krásy a zdraví : kniha pro dívky / S. Schneider. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 151 s. - (váz.)
Sanoterapie : (jeden ze směrů somatické psychoterapie) / L. Vašina. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 300 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
Santal : jóga, duchovní nauky, životní energie, alternativní medicína, zdravá výživa, léčivé rostliny. Sborník. 1999. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 1999. - 207 s. - (brož.)
Schädel - Gehirn - Wirbelsäule - Rückenmark : Anatomie, Embryologie, Schnittbildanatomie, Wachstum, Normvarianten, Missbildungen, Kraniometrie , Morphometrie, Masse, Wirkel, Krankenheiten :diagnostiches Handwerkszeug als Hilfe für den Alltag / F. Hentschel ... [et al.]. - Stuttgart : Georg Thieme, 1999. - 12, 605 s. - (váz.)
Schwann Cells - Development and Regeneration of the Nervous System / P. Dubový. - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 1998. - 142 s. - (brož.)
Sekundäre Peptidstrukturen über kollektive nicht-kovalente Wechselwirkungen - Synthese und Konformation von cyclischen Steroidpeptiden / D. Albert. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 140 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Senzorická analýza potravin / J. Pokorný, H. Valentová, Z. Panovská. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1998. - 95 s. - (brož.)
Side Effects of Drugs Annual : a Worldwide Yearly Survey of New Data and Trends. Vol. 21 / editor J. Aronson. - 1st Ed. - Amsterdam : Elsevier, 1998. - 26, 571 s. - (váz.)
Smrt z rukou lékaře : (skutečné příběhy vrahů s lékařským diplomem) / W. Clarkson. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 154 s. - (váz.)
Smyslná aromaterapie : průvodce milenců radami, jak používat aromatické oleje a esence / N. Lacroix, S. Bowhay. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 123 s. - (váz.)
Snímací protetika - moderní klinické postupy : pracovní postupy pro praktické zubní lékaře / T. Dostálová. - Praha : Quintessenz, 1999. - 119 s. - (brož.)

Sociální pediatrie : vybrané kapitoly / J. Dunovský ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 279 s. - (brož.)


Speciální farmakologie. Díl 6, Hormony a vitaminy / S. Hynie. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 10, 140 s. - Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)
Struktura a dráhy nervové soustavy člověka / P. Dubový. - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 176 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Svět drog v Čechách / M. Nožina. - Praha : Koniasch Latin Press, 1997. - 347 s. - (váz.)
Tajemná léčiva : průvodce základy léčby běžných nemocí pomocí vitaminů a bylin a dalších významných dietních doplňků / E. Mindell. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 368 s. - (váz.)
Taschenatlas der Röntgenanatomie / T. Möller, E. Reif. - 2., überarb. Aufl. - Stuttgart : Georg Thieme, 1998. - 7, 391 s. - (brož.)
Taschenatlas der Schnittbildanatomie : Computertomographie und Kernspintomographie. Bd. 1, Kopf, Hals, Wirbelsäule, Gelenke / T. Möller, E. Reif. - 2., verbess. und erw. Aufl. - Stuttgart : Georg Thieme, 1997. - 261 s. - (brož.)
Tělesná zdatnost a zdraví díky KAI TAK / [Ulrich Rückert] - 1. vyd. - S.l. : s.n., 1997. - 106 s. - (Brož.)
The Theory and Practice of 3D PET / edited by B. Bendriem, D. Townsend. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1998. - 16, 167 s. - (váz.)
Tötung auf Verlangen, Euthanasie und Strafrechtssystem / G. Jakobs. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998. - 35 s. - (brož.)
Training in Neurosurgery : Proceedings of the Conference on Neurosurgical Training and Research : [Neurosurgical Training and Research]. Munich, (DB) 06.10.1996-09.10.1996 / edited by H. Reulen, H. Steiger. - Wien : Springer, 1997. - 8, 157 s. - (váz.)
Turnerův syndrom / J. Lebl, J. Zapletalová. - Praha : Maxdorf, 1999. - 69 s. - (brož.)
Učebnice základů Reiki : Reiki v životě současného člověka / J. Riegerová. - Olomouc : Dobra & Fontána, 1998. - 181 s. - (váz.)
Učební texty masáže a regenerace / Z. Pavlová ... [et al.]. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 93 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra tělesné výchovy a sportu, ČeskéBudějovice. - (brož.)
Učitelé a zdraví : Brno 11.12.1997. 1 / editoři E. Řehulka, O. Řehulková. - Brno : Pavel Křepela, 1998. - 156 s. - (brož.)
Velikonoční pečivo a jiné recepty pro diabetiky / [Ivan Rameš, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - (brož.)
Velká kniha zdraví dítěte : dětská léčba od A do Z bezpečně a efektivně : první praktický průvodce tradiční i alternativní medicínou / J. Zand, R. Walton, B. Rountree. - Olomouc : Votobia, 1997. - 491 s. - (brož.)
Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Díl 1 / J. Hrubý. - 1. vyd. - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1997. - 235 s. - (brož.)
Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Díl 2 / J. Hrubý. - 1. vyd. - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1998. - S. 13-321. -(brož.)
Veterinární léčiva : pro posluchače farmacie / J. Lamka, L. Ducháček. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 164 s. - Farmaceutická fakulta. - Katedra farmakologie a toxikologie,Praha. - (brož.)

Veterinární přípravky v chovu ryb - medikovaná krmiva / J. Kolářová, Z. Svobodová, S. Červinka. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1998. - 11 s. - Jihočeská univerzita,České Budějovice. - (Brož.)


Viagra : modrý zázrak / P. Hirscher. - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 1998. - 94 s. - (brož.)
Vibrace a hluk / V. Mišun. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 177 s. - VUT. - Fak. strojní, Brno. - (brož.)
Vláknité mikroskopické houby (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka / V. Ostrý. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 20 s. - (brož.)
Vnitřní lékařství. Díl 1, Kardiovaskulární onemocnění / P. Klener ... [et al.]. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1998. - 205 s. - 1. lékařská fakulta UK. - 2. interní klinika, Praha. - (brož.)
Vnitřní lékařství. Díl 3, Onemocnění trávicího ústrojí, Choroby jater, Onemocnění žlučníku, žlučových cest a pankreatu, Nemoci pohybového ústrojí / P. Klener ... [et al.]. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1998. - 173 s. - 1. lékařská fakulta UK. - 1. interní klinika, Praha. - (brož.)
Vnitřní lékařství. Díl 4, Endokrinologie, Nefrologie, Onemocnění z poruch metabolismu, Akutní otravy, látková závislost, Poškození z fyzikálních příčin, Klinická farmakologie / P. Klener ...[et al.]. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1998. - 259 s. + 1 příl. - 1. lékařská fakulta UK. - 1. interní klinika, Praha. - (brož.)
Vnitřní lékařství : vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl 2 / M. Blaha ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků vezdravotnictví, 1999. - 281 s. - (brož.)
Volně prodejné léky / L. Hanychová, M. Votava. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1999. - 102 s. - (brož.)
Vůně, která léčí / J. Houdret. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 157 s. - (váz.)
Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny / S. Bartlová. - Vyd. 4. dopl. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 125 s. - (brož.)
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324/1990 Sb / E. Malaniuková. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 48 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
We Protect Your Lives and Property / [Václav Hladík, Milan Krchov] - 1st Ed. - Praha : Fire Edit, 1998. - 19 s. - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Praha. - (brož.)
Wir schützen Ihr Leben und Vermögen / [Václav Hladík, Milan Krchov] - 1. Ed. - Praha : Fire Edit, 1998. - 19 s. - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Praha. - (brož.)
Základní kniha léčivých energií : praktické využití léčivých energií myšlenek, barev, drahokamů, čaker a rostlin s mnoha recepty a radami sloužícími léčbě, výživě a péči o krásu / W. Hulke. -Praha : Pragma, 1998. - 249 s. - (brož.)
Základy antimikrobní terapie / O. Lochmann. - 2. vyd. - Praha : Triton, 1999. - 127 s. - (brož.)
Základy farmakologie. Díl 2, Speciální farmakologie nervstva, kardiovaskulární soustavy, dýchacího systému, ledvin / J. Květina, J. Herink, M. Vopršalová. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární afarmaceutická univerzita, 1999. - 193 s. - Farmaceutická fakulta. - Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Brno. - (brož.)
Základy radiofarmacie / M. Lázníček, P. Komárek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 106 s. - (brož.)
Základy statistiky pro biomedicínské obory / J. Zvárová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 218 s. - (brož.)
Zásady tvorby traumatologických plánů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionozujícího záření. - Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 1999. - 46 s. - (brož.)

Zdravá a krásná pleť / H. Kovács, M. Preuk. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 158 s. - (váz.)


Zdravý životní styl / [Vladimír Kebza] ...[et al.]- 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : základy konverzace ve znakové čaštině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč / M. Růžičková. - 1. vyd. - [Praha] : Asnep, 1998. - 64 s. -(brož.)
Zvýšený cholesterol - skryté nebezpečí / P. Wagner. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 15 s. - (brož.)
Žlučníková dieta : šetřící dieta při vleklých poruchách žlučníku, žaludku a slinivky břišní a lehčích formách poškození jater / L. Filipová. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 30 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist