Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - I. Přírodní vědy

za březen-duben 1999

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [141], Biologica. 36. - 1st Ed. - Olomouc : The Palacký University, 1998. - 106 s. - (brož.)
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [142], Mathematica. 37. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 1998. - 142 s. - (brož.)
Advanced Materials for Optoelectronics : Czech-Chinese Workshop : Prague 15.01.1998-17.01.1998 / [edited by Olga Procházková] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 26s. - Institute of Radio Engineering and Electronics, Prague. - (váz.)
Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the Workshop : 20th International Workshop : Krnov 15.09.1998-17.09.1998. Vol. 1 / Editor J. Štefan. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ, 1998. - 236 s.- VŠB - Technical University. - Department of Computer Science, Ostrava. - (brož.)
Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the Workshop : 20th International Workshop : Krnov 15.09.1998-17.09.1998. Vol. 2 / Editor J. Štefan. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ, 1998. - 276 s.- VŠB - Technical University. - Department of Computer Science, Ostrava. - (brož.)
Aerodynamika vozidel / B. Kovanda, J. Kovanda. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 50 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
AETR : pravidla práce osádek v mezinárodní silniční dopravě : povinnosti dopravce a řidiče : tachografy a jejich použití / [zpracoval Ivo Machačka] - Pardubice : Systemconsult, 1999. - 85 s. - (brož.)
Afrikakorps : tropické stejnokroje německé armády : 1940-1945 / J. Scipion, Y. Bastien. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 144 s. - (váz.)
Agrární perspektivy : sborník prací z mezinárodní vědecké konference : [Evropská integrace a využívání přírodních zdrojů]. Praha 17.09.1998-18.09.1998. 7, Evropská integrace a využívánípřírodních zdrojů. Díl 1. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 668 s. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Agrární perspektivy : sborník prací z mezinárodní vědecké konference : [Evropská integrace a využívání přírodních zdrojů]. Praha 17.09.1998-18.09.1998. 7, Evropská integrace a využívánípřírodních zdrojů. Díl 2. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - S. 671-1009. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. 1996. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 42 s. - (Brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. Přírůstky videotéky za rok. 1997. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 11 s. - (Brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. Přírůstky videotéky za rok. 1998. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 18, 3 s. - (Brož.)
Aktuální otázky výuky chemie VIII : mezinárodní seminář o výuce chemie : sborník přednášek : Hradec Králové 1998 / Editor M. Bílek. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 178 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.)
Algebra I / F. Krutský. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 268 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Algebraische Frobeniusgruppen / G. Falcone. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 60 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)

Alltag in Jablonec 1994 : vom "Neusiedlergrenzland" zur Euroregion : sozialanthropologische Feldforschungen in der tschechischen Kleinstadt Jablonec : [Sommerschule für sozialanthropologischeFeldforschung]. Jablonec nad Nisou, (CZ) 12.09.1994-02.10.1994 / herausgegeben von B. Müller, Z. Uherek. - Wien : Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, 1996. - 203, 173 s. -(brož.)


Analyse der Janus-Kinase (JAK) / signal transducer and activator of transcription (Stat) -Signalkaskade während der Proliferation und Differenzierung embryonaler Stammzellen der Maus / C. Nemetz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 5, 81 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Analyse und Optimierung von Zirkoniumoxid-Lanthanmanganit-Mischgefügen als Kathode in Hochtemperatur-Brennstoffzellen (SOFC) / A. Hahn. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 102 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Annual Report for the Year : Hydrobiological Institute (formerly Hydrobiological Laboratory) of the Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice. 38. 1997. - České Budějovice :Hydrobiological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 8, 38 s. - (brož.)
Annual Review of Ecology and Systematics. Vol. 29 / editor D. Fautin... [et al.]. - Palo Alto : Annual Reviews, 1998. - 8, 626 s., obr. příl. - (váz.)
Anorganická chemie v otázkách / J. Kalousová. - Vyd. 2., opr. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 54 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra obecné a anorganické chemie,Pardubice. - (brož.)
Anwendung und Parallelisierung von Verfahren zur Leistungsoptimierung von Rechensystemen / T. Hahn. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 8, 180 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Artbildung, akustische Kommunikation und sexuelle Selektion bei griechischen Laubheuschrecken der Poecilimon propinquus Gruppe (Tettigonioidea, Phaneropteridae) / A. Lehmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 134 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Beiträge zur Methodik und Anwendung der elektrostatischen Aktivierung von Phosphor(III)- und Phosphor(V)-Verbindungen / A. Vyhnal. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 195 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.)
Between Nature and Culture : American Prints : americká grafika : Sankturinovský dům, Kutná Hora 05.02.1999-30.03.1999 / [Karen Kunc] - Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Bibliografie simulace systémů. 8, Bibliografický přehled článků publikovaných z oblasti modelování a simulace systémů za rok 1997 / sestavil J. Štefan... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : MARQ, 1998. - 23 s. - (brož.)
Biologie : pomůcka k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / M. Benešová, H. Satrapová, M. Hamerský. - 1. kompletní vyd. - Brno : Bachant, 1999. - 250 s. - (brož.)
Biologie helmintů / P. Horák, T. Scholz. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 139 s. - Přírodovědecká fakulta. - Katedra parazitologie a hydrobiologie, Praha. - (brož.)
The Biology of the Genus Chondostroma Agassiz, 1835 : 2. International Symposium : Brno 10.10.1996-13.10.1996 / edited by J. Freyhof...[et al.]. - Brno : Ústav ekologie krajiny Akademie vědČeské republiky, 1997. - 173 s., 2 obr. příl. - (brož.)
Bioplyn z rostlinné biomasy : (Studijní zpráva) / J. Váňa, A. Slejška. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 40 s. - (brož.)
Biostatistika / K. Zvára. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 210 s. - (brož.)
Botanický slovník : slovník rostlinných jmen česko-latinsko-německý, německo-latinsko-český, latinsko-český rejstřík / R. Rada. - Praha : Ekoservis, 1998. - 399 s. - (váz.)

Botanika 2 : vyšší rostliny : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / M. Švecová, V. Toběrná. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1998. - 64 s. - (brož.)


Byzantine Silk Weaving : AD 400 to AD 1200 / A. Muthesius. - Vienna : Fassbaender, 1997. - 28, 260 s., 128 obr. na příl. - (váz.)
Carbenes and Diradicals - A Computational Approach / H. Bettinger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 188 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Chemie : pomůcka k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / H. Satrapová, M. Benešová, M. Hamerský. - 1. kompletní vyd. - Brno : Bachant, 1999. - 250 s. - (brož.)
Chemie : návody na cvičení / D. Folprechtová, J. Grégr, F. Meduna. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 115 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra chemie, Liberec. - (brož.)
Chemie životního prostředí / P. Kalač, J. Tříska. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 147 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Chemisches Recycling von Acrylgläsern / F. Sasse. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 3, 191 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Chemoorientierung von Miracidien zur Wirtsschnecke: Signale und Spezifität / M. Kalbe. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 143 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Co chci vědět o zvířatech / D. James, S. Lynn, C. Watts. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 136 s. - (váz.)
Co dokážu s matematikou I / A. King. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 112 s. - (váz.)
Complex Analysis / S. Lang. - 4th Ed. - New York : Springer, 1999. - 14, 485 s. - (váz.)
Computational Approach in the Description of Some Typical Water Exchange Reactions and Related Enzyme Catalysis / M. Hartmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 134 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.)
Cvičení z matematiky IV / P. Burda, J. Doležalová. - Dotisk. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1999. - 75 s. - (brož.)
Číselné obory / R. Kučera, L. Skula. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 95 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)
Dendrimer-Fullerenes and Lipo-Fullerenes: Synthesis, Properties, and Organisation / F. Camps Camprubí. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 145 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Didaktické hry ve vyučování matematice v 1.-5. ročníku ZŠ : část geometrická / V. Kárová. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 55 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)
Drahokamy. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 64 s. - (váz.)
Dynamics of the Liquid State / U. Balucani, M. Zoppi. - 1st Ed. - Oxford : Clarendon Press, 1994. - 16, 336 s. - (váz.)
Dynamika strojů '99 : National Colloquium with International Participation : Proceedings : Prague 09.02.1999-10.02.1999. - Praha : Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of theCzech Republic, 1999. - 300 s. - (brož.)
Eco-Labelling in the Czech Republic. - Prague : The Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1998. - 25 s. - (brož.)
Effects of Ionizing Radiation : Atomic Bomb Survivors and Their Children (1945-1995) / editoři L. Peterson, S. Abrahamson. - Washington : Joseph Henry, 1998. - 18, 379 s. - (váz.)
Ekofašismus : poučení z německé zkušenosti / J. Biehl, P. Staudenmaier. - Olomouc : Votobia, 1999. - 101 s. - (brož.)

Ekonomicko matematické metody I : studijní texty pro distanční studium / J. Získal, J. Havlíček. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1998. - 249 s, příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozněekonomická fakulta, Praha. - (brož.)


Electrophysical and Thermophysical Processes in Low-Temperature Plasma : 2nd Czech-Russian Seminar on Project Contact No. 101(98) : Brno, Techn. univ. 23.11.1998-25.11.1998. - Brno : Technical University, 1998. - 130 s. - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Brno. - (váz.)
Elektromagnetické vlny a vedení / D. Černohorský, Z. Nováček, Z. Raida. - Vyd. 2. - Brno : Vutium, 1999. - 136 s. - (brož.)
Elektrophysical and Thermophysical Process in Low-Temperature Plasma : 1st Czech-Russian Seminar on Project Contact No. 101 : Brno 20.10.1997-25.10.1997. - Brno : Technical university, 1997. - 107 s. - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Brno. - (váz.)
Energetické a průmyslové rostliny IV : sborník referátů z odborného semináře : Chomutov 05.08.1998 / [odpovědný redaktor Sergej Ust'jak] - Vyd. 1. - Chomutov : CZ-Biom, 1998. - 140 s. - Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha. - (brož.)
Ethnic studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections / Edited by Z. Uherek. - Praha : Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. -143 s. - (brož.)
Euglena gracilis: Langzeitversuche in artifiziellen Ökosystemen und Untersuchungen zur Gravitaxis / M. Porst. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 100 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Fatigue Problems of Metals : Degradation Models, Damage Cummulation, Stochastic Aspects, Application of Numerical Methods / P. Brož. - 1st Ed. - Prague : Grada Publishing, 1999. - 78 s. -(brož.)
Flow and Deformation in Biology and Environment : Proceedings of the International Conference : Prague 14.09.1998-16.09.1998 / edited by J. Blahovec. - Prague : Czech University ofAgriculture, 1998. - 8, 165 s. - (brož.)
Fosilie. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 64 s. - (váz.)
Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa- Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen / herausgegeben von L. Poláček. - Brno : Archäologisches Institut der Akademie derWissenschaften der Tschechischen Republik Brno, 1998. - 314 s. - (brož.)
Fyzika : sbírka příkladů : fyzikální pole / O. Zmeškal, R. Novotný, R. Handlíř. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 89 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Fyzika : přehled učiva : doplňující studijní materiál / S. Pople, P. Whitehead. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 256 s. - (brož.)
Fyzikální chemie I : návody pro laboratorní cvičení / M. Pekař, L. Lapčík. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 45 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav / J. Pouchlý. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1998. - 198 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)
Fyziologie rostlin / S. Procházka... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 484 s. - (váz.)
Geologická bibliografie České republiky za rok : abstrakta. 1997 / M. Baborská... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1998. - 241 s. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 24-34 Ivančice. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 22-33 Kašperské Hory. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 15-44 Karviná. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)

Geologická mapa ČR : list 02-43 Litoměřice. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)


Geologická mapa ČR : list 12-42 Zbraslav. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 15-13 Vrbno pod Pradědem. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 23-43 Telč. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 13-31 Říčany. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 11-44 Nýřany. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 24-22 Olomouc. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 23-34 Jindřichův Hradec. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 02-23 Děčín. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 24-32 Brno. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologická mapa ČR : list 35-11 Veselí nad Moravou. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Geologie : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / P. Jakeš. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. - 64 s. - (brož.)
Geometrie 7 : pracovní sešit : čtyřúhelníky, hranoly / [Zdena Rosecká] - Brno : Nová škola, 1998. - 40 s. - (brož.)
Geometrische Interpretationen von Humbert-Flächen / J. Wilhelm. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 86 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Harperova biochemie / R. Murray... [et al.]. - Vyd. v ČR 2., v H & H 1. - Jinočany : H & H, 1998. - 9, 872 s. - (váz.)
Hmyz : druhy pro začínající chovatele - strašilky, pakobylky a saranče : průvodce pro mladé chovatele / text P. Pecina. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 32 s. - (brož.)
Hnutí Duha (Přátelé Země ČR) : výroční zpráva. 1995. - Brno : Hnutí Duha, [1996]. - Nestr. - (Brož.)
Hnutí Duha (Přátelé země ČR) : výroční zpráva. 1996. - [Brno] : Hnutí DUHA, [1996]. - 23 s. - (Brož.)
Hnutí Duha (Přátelé Země ČR) : výroční zpráva. 1997. - [Brno] : Hnutí DUHA, [1997]. - 23 s. - (Brož.)
Homogenní vedení v teorii a v praxi / J. Myslík. - Ostrava : BAEL, 1995-1996. - 16, 16 s. - (Brož.)
Horniny a nerosty. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 64 s. - (váz.)
Hospodaření s vodou v povodí 1966-96 / J. Matějíček. - Brno : Povodí Moravy, 1996. - 97 s., obr. příl. - (Brož.)
Houby / M. Svrček. - 2. čes. vyd. - Praha : Aventinum, 1999. - 279 s. - (váz.)
Hubblův dalekohled : všechno o astronomii na základě fotografií unikátního přístroje / S. Clark. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 128 s. - (váz.)

Hydrogen Bonding : a Theoretical Perspective / S. Scheiner. - New York : Oxford University Press, 1997. - 19, 375 s. - (váz.)


Hydrogeologická mapa ČR : list 14-41 Šumperk. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 12-24 Praha. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 11-41 Mariánské Lázně. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 25-31 Kroměříž. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 24-13 Bystřice nad Pernštejnem. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 14-31 Vysoké Mýto. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 65 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 24-34 Ivančice. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 22-33 Kašperské Hory. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 15-44 Karviná. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 02-43 Litoměřice. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 12-42 Zbraslav. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 15-13 Vrbno pod Pradědem. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 23-43 Telč. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 13-31 Říčany. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 25-23 Rožnov pod Radhoštěm. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 11-44 Nýřany. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Hydrogeologická mapa ČR : list 35-11 Veselí nad Moravou. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1999. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (brož.)
Identifizierung und Charakterisierung Lipopolysaccharid- und Interferon gammaregulierter Gene in Endothelzellen durch Differential-Display RT-PCR / A. Hahn. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. -131 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Informace o studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce. 1999-2000. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 24 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. -(brož.)
Intakes of Radionuclides : Occupational and Public Exposure : Proceedings of a Workshop : Avignon, (FR) 15.09.1997-18.09.1997 / Proceeding Editor H. Métivier... [et al.]. - [Ashford] : Nuclear Technology Publishing, 1998. - 20, 539 s. - (váz.)
Integrální počet : (cvičení pro 1. ročník EKF, VŠB-TU Ostrava) / E. Ošťádalová, V. Ulmannová. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 119 s. - Fakulta ekonomická, Ostrava. -(brož.)
The 15th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy : [High Resolution Molecular Spectroscopy]. Prague 30.08.1998-03.09.1998. - Praha : ICT Press, 1998. - 4, 332 s. -(brož.)

Investiční matematika / S. Steigauf. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 335 s. - (brož.)


IUCN Guidelines for Re-introductions. - Gland : International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 1998. - 10 s. - (brož.)
Jehličnany pro zahrady a skalky / P. Pasečný. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 87 s., 164 obr. na příl. - (brož.)
Kaktusy : vše, co potřebujete vědět o kaktusech, rady pro ošetřování těchto nádherně kvetoucích rostlin / N. Vermeulen. - Čestlice : Rebo, 1998. - 144 s. - (váz.)
Kalendář mění tvář : vnímání času v proměnách staletí / V. Klíma. - Olomouc : Votobia, 1998. - 155 s. - (brož.)
Kaspar M. Graf von Sternberg : Naturwissenschaftler und Begründer des Nationalmuseums / [editoři Jiří Kvaček, Renáta Pátová] - Prag : Nationalmuseum, 1998. - 107 s. - (brož.)
Kašpar hrabě Sternberg : přírodovědec a zakladatel Národního muzea : Národní muzeum, Praha 11.1998-02.1999 / [editoři Jiří Kvaček, Renáta Pátová] - Praha : Národní muzeum, 1998. - 104 s. -(brož.)
Katalog GIS dat o životním prostředí / [Pavel Trhoň] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 45 s., mp. příl. - (Váz.)
Klinická biochemie : požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Část 1 / J. Masopust. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 429 s. - (brož.)
Klinická biochemie : požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Část 2 / J. Masopust. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 832 s. - (brož.)
26. konference Zákládání staveb Brno 1998 : sborník příspěvků : [Zakládání staveb Brno 1998]. Brno 09.11.1998-10.11.1998. - Brno : Cerm, 1998. - 216 s. - (brož.)
Konstruktion, Replikation und Immunogenität lebend-attenuierter, Zytokin-produzierender SIV-Impfstoffe / B. Gundlach. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 67 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Konstruktivní geometrie : křivky a plochy se softwarem Mathematica : doplňkové skriptum / J. Černý. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 56 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Kořeny planých rostlin : přehled jedlých a léčivých kořenů, hlíz a oddenků rostlin Severní Ameriky / D. Elliott. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 146 s. - (váz.)
Kvantifikace škod při odstraňování zátěží průmyslu / Z. Svoboda. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1999. - 42, 50 s. - (brož.)
Laboratorní cvičení z elektromagnetismu / J. Dědková ...[et al.]. - 2., přeprac. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 52 s. - VUT. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.)
Laboratorní cvičení z fyziky / T. Ficker. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1999. - 63 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie / J. Vytřasová, Z. Bílková. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 140 s. - Fakulta chemicko-technologická, Pardubice. - (brož.)
Lastury. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 64 s. - (váz.)
Lekce ze statistické termodynamiky / A. Malijevský. - Vyd. 2. - Praha : VŠCHT, 1998. - 133 s. - (brož.)
Léčivá síla kamenů / L. Simpson. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 127 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.)
Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění: patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie / D. Greenwood... [et al.]. - Vyd. 1. čes. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 686 s. - (váz.)

Lidská přirozenost : od Charlese Darwina po Irenea Eibl-Eibesfeldta / S. Komárek. - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1998. - 117 s. - (váz.)


Lužické a Žitavské hory - od Ještědu k Labi / S. Weiss. - Příchovice : BUK, 1998. - 275 s. - (váz.)
Malý výkladový slovník z oblasti ekonomiky životního prostředí / Z. Štěpánek, J. Jílková. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 159 s. - (brož.)
Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Mapa. - Praha : Botanický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 1 list ; 65 x 99 cm. - (Brož.)
Matematické základy optimálního řízení / J. Čermák. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 68 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Matematický korespondenční seminář katedry matematické analýzy MFF UK 1981-1994 / J. Kottas. - 1. vyd. - Praha : Matfyzpress, 1998. - 179 s. - (brož.)
Matematika : pro 9. ročník základní školy. Díl 1 / J. Trejbal. - 2. vyd., přeprac. - Praha : SPN, 1999. - 88 s. - (brož.)
Matematika I / M. Nekvinda. - Vyd. 3. opr. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 238 s. - Fakulta pegagogická. - Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Liberec. - (brož.)
Matematika II / B. Budinský, J. Charvát. - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 436 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Matematika II / I. Mezník. - 4. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 108 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Matematika 8. Díl 2 / [Alena Šarounová] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 143 s. - (brož.)
Matematika pro 3. ročník základní školy : pracovní sešit. Díl 2 / V. Kárová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 52 s. - (brož.)
Matematika pro 4. ročník základních škol. Díl 3 / R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová. - 2. vyd. - Všeň : Alter, 1999. - 62 s., příl. - (brož.)
Matematika pro 6. ročník základní školy. Díl 2 / M. Koman, F. Kuřina, M. Tichá. - 1. vyd. - Praha : Matematický ústav AV ČR, 1999. - 99 s. - (brož.)
Matematika pro 7. ročník základní školy. Díl 3, Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly / O. Odvárko, J. Kadleček. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 87 s. - (brož.)
Mechanické pochody / J. Medek. - 3., přeprac. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 217 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Mechanismus der transkriptionellen Aktivierung von Genen der Phospholipidbiosynthese in Saccharomyces cerevisiae / R. Ebbert. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 190 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Methodological Aspects of Researches in the Field of EMN (Electrophoretical Mobility of Nuclei) : the 1st Conference : Poznan, (PL) 18.09.1998 / [editor Jarmila Riegerová] - Olomouc : PalackýUniversity, 1998. - 66 s. - (brož.)
Metoda konečných prvků ve tváření za tepla : sborník prací z grantu GAČR Simulace procesu tváření za tepla užitím metody konečných prvků reg. č. 101/96/0506 / J. Petruželka ...[et al.]. -Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - Přeruš. str. - Katedra mechanické technologie, Ostrava. - (brož.)
Metodická příručka k ekologickému přírodopisu na 2. stupni základní školy : kroky za poznáváním přírody / D. Kvasničková. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 135 s. - (brož.)
Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 90-01-98 : Akreditace ověřovatelů pro oblast životního prostředí. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 19 s. - Český normalizační institut, Praha. - (Brož.)

Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí- Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj, 1998. - 39 s. - (Brož.)


Metody konzervace genofondu rostlin a možnosti jejich využití v ČR : sborník referátů ze semináře : VÚRV Praha-Ruzyně 19.11.1998 / [redakce Iva Faberová, Vojtěch Holubec] - Praha : Výzkumnýústav rostlinné výroby, 1998. - 96 s. - (brož.)
Mikrobiologická kontrola potravin a potravinářských surovin v legislativě EU / E. Jičínská, J. Havlová. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 76 s., příl. - (brož.)
Modelování 20 : operační výzkum 2 / J. Klvaňa. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ČVUT, 1999. - 246 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Modelové otázky : pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie / H. Kolářová, S. Dvořáčková, V. Chalupová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 39 s. - (brož.)
Molecular Interactions : from van der Waals to Strongly Bound Complexes / edited by S. Scheiner. - Chichester : John Wiley, 1997. - 18, 359 s. - (váz.)
Molekulární biologie a genetika 8 : pracovní materiály pro přednáškový kurz Pokroky v molekulární biologii a genetice / editor J. Jonák. - Praha : Ústav molekulární genetiky AV ČR, 1998. -260 s. - (brož.)
Monte Carlo Methods in Chemical Physics / edited by D. Ferguson... [et al.]. - New York : John Wiley, 1999. - 12, 555 s. - (váz.)
Muzeum a současnost : řada přírodovědná. Roč. 13. 1999. - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 1999. - 187 s. - (brož.)
Návody do cvičení z fyzikální chemie / M. Kopečný, M. Dorušková. - 2. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 86 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava. -(brož.)
Návody k laboratornímu cvičení z organické chemie / O. Čelechovská. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 36 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie. - Ústavbiochemie a biofyziky, Brno. - (brož.)
Nematodes of Freshwater Fisches of the Neotropical Region / F. Moravec. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 464 s. - (váz.)
Neparametrické metody II : neparametrické odhady / D. Blatná. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 119 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Německé zkratky v chemické, fyzikální a matematické terminologii / Z. Šilerová. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 60 s. - Fakulta chemicko-technologická, Pardubice. -(brož.)
Noční obloha : jak pozorovat a porozumět tajemství noční oblohy / C. Stott. - Praha : Slovart, 1999. - 59 s. - (váz.)
Normen auf topologischen und Lieschen Gruppen / T. Bökamp. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 94 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Nová zvláště chráněná území v roce 1998. - [Praha] : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, [1998]. - Nestr. - (Brož.)
Nový ráj : terraforming - poslední šance lidstva / J. Buttlar. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 180 s., 23 obr. na příl. - (váz.)
Numerologie : základní učebnice : esoterika a astrologie v numerologii / R. Griesbeck. - Olomouc : Dobra & Fontána, 1998. - 184 s. - (váz.)
Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím : sborník sympózia : [6. ročník Minisympózia o biosorpcích a mikrobních degradacích]. . [3. ročník semináře Biodegradace]. Seč uChrudimi 08.03.1999-11.03.1999 / [editor Jiří Damborský] - Chrudim : Ekomonitor, 1999. - 59 s. - (brož.)

Okruhy otázek z biologie pro přijímací zkoušky na AF ČZU / [Jana Česká] ...[et al.]- Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, [asi 1998]. - 37 s. - Agronomická fakulta, Praha. -(brož.)


On Airfoils / J. Lněnička. - Hradec Králové : Aeromodel, 1999. - 107 s., příl. - (Brož.)
Operations Research / K. Rais. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 81 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Optimierung von Engineering-Prozessen / C. Hirschmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 3, 134 s. + 1 příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Orchideen in Liberec : eine Wanderung durch das Land der Exoten in Begleitung eines Botanikers / M. Studnička. - 1. Ausg. - Liberec : Santal, 1998. - 142 s. - (váz.)
Parciální diferenciální rovnice / J. Franců. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 155 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Pathways and Consequences of the Dissemination of Pollutants in the Biosphere : Proceedings of the Symposium : Prague 21.05.1998-23.05.1998 / editor K. Voříšek. - Prague : Research Instituteof Crop Production, 1998. - 287 s. - Czech University of Agriculture, Prague. - (brož.)
Peanova aritmetika přirozeného čísla / M. Bělík, J. Svoboda. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 1998. - 57 s. - (brož.)
Photochemisch-katalytisch schaltbare Kationencarrier - Synthese und Anwendung / F. Starck. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 13, 191 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Photosynthesis Bibliography. Vol. 25. 1994. 1, References No. 100946 - 104874 / ABD - ZYS / editor Z. Šesták, J. Čatský. - Prague : Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciencesof the Czech Republic, 1998. - 6, 310 s. - (brož.)
Photosynthesis Bibliography. Vol. 25. 1994. 2, Cumulative Indexes to Vol. 21-25 / editor Z. Šesták, J. Čatský. - Prague : Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciences of theCzech Republic, 1998. - 2 s., S. 311-997. - (brož.)
Phytocartographical Syntheses of the Czech Republic 3 / B. Slavík. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 202 s. - (brož.)
Počasí : knížka pro každého / E. Kobzová. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1998. - 276 s. - (brož.)
Podblanické ekocentrum, středočeské centrum ČSOP, Vlašim : výroční zpráva. 1998. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, [1999]. - 36 s. - (brož.)
Podivuhodný květ českého baroka : první přednášky o teorii množin / P. Vopěnka. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 296 s. - (brož.)
Podnik a životní prostředí. 3. aktualizace / K. Remtová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Podpůrné metody rozhodovacích procesů / J. Vaculík, J. Zapletal. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 163 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Pojistná matematika II / F. Čámský. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 44 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra financí, Brno. - (brož.)
Pokusy z fyziky na střední škole. Díl 3 / E. Svoboda ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 396 s. - (brož.)
Povodeň v povodí Moravy v roce 1997 / J. Matějíček. - Brno : Povodí Moravy, 1998. - 109 s. + 1 příl. - (Váz.)
Pozemkové úpravy a obnova vesnice v Bavorsku ve srovnání s Českou republikou / E. Reinöhlová ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1998. - 63 s. - (Brož.)
Poznej svého psa : rady pro společný život psa a člověka / B. Fogle. - Čes. vyd. 2. (v Ottově nakl. 1.). - Praha : Cesty, 1998. - 128 s. - (váz.)

Požárně technické charakteristiky a ostatní technické údaje a vlastnosti plynů : metan (zemní plyn), propan, i-butan, n-butan : (TI 600, 708, 709, 710, 899) : technické informace. - 1. vyd. -Praha : GAS, 1999. - Nestr. - (brož.)


Pracovní sešit k učebnici Přírodověda pro 5. ročník základní školy / J. Mladá, L. Podroužek, M. Randa. - 1. vyd. - Praha : SPN, 1999. - 39 s. - (brož.)
Praktické uplatnění kvazistatické metody měření ekonomických a ekologických parametrů spalovacích motorů s cílem snížení spotřeby paliva a škodlivin emisí : presentace : závěrečná zprávaprojektu / Řešitel K. Otto. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 19 s. - Katedra technického a ekonomického rozvoje venkova. - Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, Praha. - (váz.)
Praktický rádce jak chránit životní prostředí v Praze / [sestavil Jiří Kutý] - 3. dopl. a aktualiz. vyd. - [Praha] : Agentura Koniklec, 1998-1999. - 50 s. - (brož.)
Pravěk na soutoku : nejstarší osudy mělnické kotliny a jejího sousedství / K. Sklenář. - Mělník : Okresní muzeum, [1999]. - 95 s. - (Váz.)
Preparativní anorganická chemie / R. Štarha. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 72 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.)
Proceedings University of West Bohemia 1998. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 234 s. - (brož.)
Procvičovací sešit k matematice pro 1. třídu základní školy. Díl 1 / [sestavili Jana Potůčková, Vladimír Potůček] - 1. vyd. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 24 s. - (Brož.)
Procvičovací sešit k matematice pro 1. třídu základní školy. Díl 2 / [sestavili Jana Potůčková, Vladimír Potůček] - 1. vyd. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 24 s. - (Brož.)
Procvičovací sešit k matematice pro 1. třídu základní školy. Díl 3 / [sestavili Jana Potůčková, Vladimír Potůček] - 1. vyd. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 24 s. - (Brož.)
Pružnost a pevnost II / J. Lenert. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 173 s. - Katedra pružnosti a pevnosti, Ostrava. - (brož.)
Průvodce noční oblohou / G. Cornelius. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 176 s. - (váz.)
Průvodce ochranou životního prostředí : příručka pro průmyslové podniky, podniky služeb, občanská sdružení, obce a další subjekty / P. Tichotová. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1998. - 121 s., příl. - (váz.)
Přechodné děje v soustavách s jedním induktorem nebo kapacitorem a jiné / J. Myslík. - Ostrava : BAEL, 1995-1996. - 24, 8, 8 s. - (Brož.)
Přehled středoškolské matematiky / J. Polák. - 6. vyd., dotisk. - Praha : Prometheus, 1997. - 608 s. - (váz.)
Přehledná geologie Země / M. Suk. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 328 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)
Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy : s řešenými příklady / M. Kaňka, J. Coufal. - Praha : Fortuna, 1998. - 167 s. - (brož.)
Příklady k matematice II / J. Charvát ... [et al.]. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1999. - 334 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Příklady z fyziky I : mechanika, kmity, vlny, nauka o teple / A. Kopal, L. Machonský, L. Šimek. - Vyd. 3. opr. - Liberec : Technická univezita, 1999. - 115 s. - Fakulta pedagogická. - Katedrafyziky, Liberec. - (brož.)
Příprava ke studiu chemie na JU v Českých Budějovicích / J. Čipera ... [et al.]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 180 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. -(brož.)
Přípravný kurs pro studium obecné a anorganické chemie / M. Nádvorník. - Vyd. 4., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 74 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra obecné aanorganické chemie, Pardubice. - (brož.)

Přípravný kurs pro studium organické chemie / O. Pytela. - Vyd. 3., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 75 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra organické chemie,Pardubice. - (brož.)


Přírodní divy světa : 100 úžasných divů světa přírody. - Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 208 s. - (váz.)
Přírodověda : pro 5. ročník základní školy / J. Mladá ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN, 1998. - 95 s. - (brož.)
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 36. 1998. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1998. - 65 s. + 9 map. - (brož.)
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 37. 1998. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1998. - 99 s. + 2 mapy. - (brož.)
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 38. 1998. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1998. - 105 s. + 1 mapa. - (brož.)
Příručka k učebnici přírodopisu Geologie pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / P. Jakeš, M. Maleninský. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. - 40 s. - (brož.)
Příručka k učebnici přírodopisu Botanika 2 pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / M. Maleminský, M. Švecová, V. Toběrná. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografickéspolečnosti, 1998. - 32 s. - (brož.)
Příručka k učebnici přírodopisu Zoologie 2 pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 2 / M. Maleninský. - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1999. - 39 s. - (brož.)
Přístup členských zemí EU k pojetí a rozsahu škod na životním prostředí a k jejich kvantifikaci / E. Tošovská. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1998. - 64 s. - (brož.)
Ptáci / W. Černý. Ilustroval K. Drchal. - Vyd. 4. - Praha : Aventinum, 1999. - 351 s. - (váz.)
Quadratische Ausgleichsrechnung und Levenberg-Marquardt Verfahren bei der Verfeinerung von Problemstrukturen / R. Spengler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 114 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Die Quantenstruktur optischer Solitonen / S. Spälter. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 2, 107 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Radiopharmaceutiques : chimie des radiotraceurs et applications biologiques / sous la direction de M. Comet, M. Vidal. - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1998. - 744 s. -(brož.)
Registr časopisů knihoven středisek veřejných informačních služeb resortu MŽP ČR a spolupracujících organizací za období. 1985-1997, Stav k 31. 1. 1997. - 5. upr. vyd. - Praha : Ministerstvoživotního prostředí České republiky, 1997. - 132 s. - Referenční informační středisko, Praha. - (brož.)
Review of Activities : Institute of Radio Engineering and Electronics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 1997-1998. - Prague : Institute of Radio Engineering and Electronics ofthe Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 80 s. - (brož.)
Řešené příklady z fyziky : 1. klasická fyzika / J. Slavík ...[et al.]. - Vyd. 3. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 232 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.)
Řešení problémů modelováním : téměř nic o téměř všem / P. Janíček, E. Ondráček. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 335 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Safe Handling and Storage of Plutonium. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1998. - 136 s. - (brož.)
Savci. 2, Šelmy, luskouni, hrabáči, hlodavci / M. Anděra. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1999. - 147 s. - (váz.)

Sbírka příkladů z matematiky II / M. Polcerová, J. Polcer. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1999. - 52 s. - VUT, Brno. - (brož.)


Sbírka příkladů z matematiky k příjímacím zkouškám na VŠE / M. Rosická, L. Eliášová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 181 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. -(brož.)
Sbírka příkladů z teorie pravděpodobnosti / J. Kubanová. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 159 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.)
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : řada hornicko-geologická. [B]. Roč. 44. 1998. Č. 1. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technickáuniverzita, 1998. - 98 s. + 1 příl. - (brož.)
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : řada hornicko-geologická. [B]. Roč. 44. 1998. Č. 2. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technickáuniverzita, 1998. - 133 s., tb. příl., mp. příl. - (brož.)
Sekundäre Peptidstrukturen über kollektive nicht-kovalente Wechselwirkungen - Synthese und Konformation von cyclischen Steroidpeptiden / D. Albert. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 140 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Senzorická analýza potravin / J. Pokorný, H. Valentová, Z. Panovská. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1998. - 95 s. - (brož.)
Sequential and Parallel Generation of Unstructed 3D Meshes / D. Rypl. - Prague : Czech Technical University, 1998. - 164 s. - (brož.)
Sluneční soustava / [zpracovali Claire Bampton, David Hawcock] - Praha : Slovart, 1998. - Nestr. + 1 příl. - (brož.)
Souřadnicové měřící stroje / P. Pokorný. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 76 s. - Fakulta strojní. - Katedra výrobních systémů, Liberec. - (brož.)
Sova a vesmír : o hvězdách, atomech, životě a vědcích / F. Koukolík, P. Koubský. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 145 s. - (brož.)
Speicherleuchtstoffschichten für die Röntgenmaterialanalytik / R. Fasbender. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 136 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Statistické metody / Z. Karpíšek, M. Drdla. - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 100 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Statistické metody v managementu kvality : pracovní sešit k procvičení jednotlivých metod / M. Hůlová, E. Jarošová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 79 s. - Fakultapodnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Statistika I : cvičení ze statistických metod pro managery / J. Stuchlý. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 154 s. - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec. - (brož.)
Stav světa 1998 : zpráva o cestě k trvale udržitelné společnosti / [vedoucí projektu Lester R. Brown] - 1. vyd. - Praha : Hynek, 1998. - 356 s. - (brož.)
Stopy / M. Bouchner. - Vyd. 3., v Aventinu 2. - Praha : Aventinum, 1999. - 263 s. - (váz.)
Střelická bažinka - oáza žabího bratrstva : stručná historie lokality a průběh záchranného výzkumu po ropné havárii v letech 1993 až 1998 / M. Šebela. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. -24 s. - (brož.)
Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska / P. Kovařík. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 261 s. - (váz.)
Studia Biologica. Vol. 2. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1998. - 56 s. - (brož.)
Sukulenty jako bonsaje / J. Gratias, R. Šubík. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1999. - 182 s. - (váz.)
Sukulenty pro každého : praktická příručka o pěstování sukulentů jako netradičních okrasných rostlin v našich podmínkách / J. Gratias, R. Šubík. - Vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 152 s. -(váz.)
Svět ryb : průvodce mořským i sladkovodním rybolovem / O. Pospíšil. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 162 s. - (váz.)
Synthese und Nachweis terpenoider Aromavorstufen aus Rosaceen / H. Knapp. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 8, 262 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Systémy a modely / P. Horáček. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ČVUT, 1999. - 232 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Tajemná léčiva : průvodce základy léčby běžných nemocí pomocí vitaminů a bylin a dalších významných dietních doplňků / E. Mindell. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 368 s. - (váz.)
Tekutinové mechanizmy / J. Kopáček, B. Pavlok. Dotisk. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 151 s. - Fakulta strojní. - Katedra hydromechaniky a hydraulickýchzařízení, Ostrava. - (brož.)
Tematická encyklopedie Larousse. Sv. 2, Věda a technika / [Rich Cutler] ... [et al.]- 1. čes. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 10, 422 s. - (váz.)
Teoretická mechanika / J. Horský, J. Novotný. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 277 s. - (brož.)
Teorie barev / J. Parramón Vilasaló. - Čes. vyd. 2. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 112 s. - (váz.)
Teorie elektromagnetického pole : laboratorní cvičení / L. Ivánek. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1999. - 61 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.)
Termodynamika látkových soustav / M. Dufek. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 201 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
The Theory of Elasticity 20 / P. Procházka. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 151 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
The Theory of Intermolecular Forces / A. Stone. - 1st Publ. in Paperback. - Oxford : Clarendon Press, 1997. - 11, 264 s. - (brož.)
Topical Problems of Fluid Mechanics '99 : Seminar : Proceedings : Prague 17.02.1999 / [editoři Jaromír Příhoda, Karel Kozel] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 70 s. + 1 příl. - Institute of Thermomechanics, Prague. - (váz.)
Untersuchung der schwellennahen assoziierten Strangenessproduktion in der Reaktion pp - K+LAMBDAp am COSY-Flugzeitspektrometer / A. Metzger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 2, 119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Užitá chemie / J. Pichler. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 254 s. - Přírodovědecká fakulta. - Katedra organické chemie, Brno. - (brož.)
Úvod do elektrotechniky / V. Hrubeš. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, 1998. - 77 s. - (brož.)
Úvod do studia matematiky na Univerzitě v Pardubicích / J. Seibert, S. Kolda. - Vyd. 7., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 87 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedramatematiky, Pardubice. - (brož.)
Úvod do teorie matic / J. Klůfa. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 247 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Úvod k místním Agendám 21 v České republice / B. Krajšek. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 43 s. - (brož.)
Über Koordinaten Grammatiken zur Bildverarbeitung und Szenenanalyse / E. Michaelsen. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 7, 196 s. - Inaug.-Diss. - (Váz.)
Ve službách archeologie : sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc : příspěvky z konference "Přírodovědecké metody v archeologii" : [Přírodovědecké metody v archeologii]. Kravsko05.03.1998-06.03.1998 / uspořádal P. Kouřil... [et al.]. - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 327 s. - (váz.)

Velký třesk překonán : starověké mýty o stvoření a věda kontinuálního stvoření / P. La Violette. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 392 s. - (váz.)


Vědy o životě v českých zemích 1750-1950 / J. Janko. - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, 1997. - 610 s. - (brož.)
Vláknité mikroskopické houby (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka / V. Ostrý. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 20 s. - (brož.)
Voda a život : Landscape Project for the Moravian Water World : Olomouc 05.08.1996 / editor T. Büsch...[et al.]. - Olomouc : Votobia, 1996. - 30 s. - (Brož.)
Vybrané kapitoly systémové metodologie / S. Horný. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 130 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Vývoj výuky fyziky a učebnic fyziky na středních školách v Čechách v období 1918-1948 : monografie. Část 1 / G. Höfer. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 189 s. - Pedagogickáfakulta, Plzeň. - (brož.)
Vývoj výuky fyziky a učebnic fyziky na středních školách v Čechách v období 1918-1948 : monografie. Část 2, Závěry práce, poznámky / G. Höfer. - Vyd. 1. - Praha : Západočeská univerzita, 1998. - S. 190-263, 155 s. - Pedagogická fakulta, Plzeň. - (brož.)
Výzkum technických opatření v péči o vozidlové motory ekonomicky motivující jejich ekologičnost provozu v podmínkách ČR : projekt EU Cost 319.10 : závěrečná zpráva projektu / Řešitel projektuK. Otto. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 72 s. - Katedra jakosti a spolehlivosti strojů. - Katedra technického a ekonomického rozvoje venkova, Praha. - (váz.)
Vznik a vývoj jeskynních systémů jižní části Moravského krasu / V. Vašek. - 1. vyd. - Brno : vl. nákl., 1998. - 36 s. - (Brož.)
Zajímavé ekvivalentní obvody a jiné / J. Myslík. - Ostrava : BAEL, 1997-1998. - Přeruš. str. - (Brož.)
Zatmění Slunce 11. srpna 1999 : průvodce pro nejširší veřejnost / A. Dědoch, K. Halíř, M. Větrovcová. - 1. vyd. - Praha : Česká astronomická společnost, 1998. - 36 s. - (brož.)
Základní morfologické znaky k rozlišení raků v ČR / P. Kozák ... [et al.]. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1998. - 20 s. - Jihočeská univerzita, České Budějovice. -(Brož.)
Základy chemie ke studiu na VŠCHT / A. Muck, O. Paleta. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1998. - 208 s. - (brož.)
Základy chovu pštrosů / J. Snížek. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 32 s. - (brož.)
Základy matematiky II : cvičení / J. Mašek. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 66 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.)
Základy mineralogie a petrografie pro zeměpisce / J. Zimák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 91 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Základy statistické analýzy dat / J. Tvrdík. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 125 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.)
Základy statistiky a počtu pravděpodobnosti. Díl 3, Vybrané metody statistické analýzy / K. Hrach, J. Kahounová, J. Kaňoková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 119 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Základy statistiky pro biomedicínské obory / J. Zvárová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 218 s. - (brož.)
Zásady tvorby traumatologických plánů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionozujícího záření. - Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 1999. - 46 s. - (brož.)
Zemědělská botanika : návody do cvičení ze speciální botaniky / F. Kühn. - 2., nezm. vyd., Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 120 s. - (brož.)

Zkamenělé moře / R. Gregorová. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 20 s. - Geologické odděl., Brno. - (brož.)


Zoologie : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 2, Obratlovci / M. Maleninský, J. Novák. - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1999. - 64 s. - (brož.)
Zum Förderverhalten von Schraubenspindelpumpen für Zweiphasengemische hohen Gasgehalts / H. Körner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 3, 142 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Zur Kristallchemie und Thermodynamik der Woodhouseite und Crandallite / T. Pimpl. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 267 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Zur molekularen Funktion des Katabolit Kontroll Proteins CcpA aus Bacillus megaterium / E. Küster. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 94 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Živý svět / L. Colvin, E. Speare. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 127 s. - (váz.)
Žít a přežít v přírodě : ekologické souvislosti / J. Reichholf. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 223 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist