Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za březen-duben 1999

"Učebnice - čítanka" ve středoškolské ruštině : (Komprese obsahu-struktura-žánr-styl) / K. Lepilová. - Olomouc : Krajský pedagogický ústav, 1989. - 96 s. - (Brož.)
ABC. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.)
Abeceda : píšeme snadno a zábavně od A do Z s barevnými fixy bez škrtání. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - Nestr. + 1 barevný fix. - (váz.)
Aktuální otázky postavení žen v ČR / V. Kuchařová, L. Zamykalová. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1998. - 77, 4 s. - (Brož.)
Aktuální otázky výuky chemie VIII : mezinárodní seminář o výuce chemie : sborník přednášek : Hradec Králové 1998 / Editor M. Bílek. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 178 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.)
Annual Report 1997 : Technical University of Brno / [editor Alena Mizerová] - Brno : Vutium, 1998. - 132 s. - (brož.)
Arbeitsmittel für den Deutschunterricht an Ausländer. - 32. Aufl. - Berlin : Langenscheidt, 1997. - 251 s. - (brož.)
Ausgewählte Stichwörter zur Schulpädagogik / R. Seebauer. - Brno : Paido, 1998. - 78 s. - (brož.)
Barvy. - Ostrava : Librex, [asi 1997]. - Nestr. - (váz.)
Bibliografie Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích za rok. 1997 / sestavila Z. Benedová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 155 s. - Zemědělská fakulta, ČeskéBudějovice. - (brož.)
Biennial Report 1996-1997 : Faculty of Mechanical Engineering Technical University of Brno. - Brno : Faculty of Mechanical Engineering Technical University of Brno, [1998]. - 228 s. - (brož.)
Biologie : pomůcka k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / M. Benešová, H. Satrapová, M. Hamerský. - 1. kompletní vyd. - Brno : Bachant, 1999. - 250 s. - (brož.)
Botanika 2 : vyšší rostliny : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / M. Švecová, V. Toběrná. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1998. - 64 s. - (brož.)
Cesta k srdci dítěte / G. Smalley. - 1. vyd. - Praha : Samuel, 1999. - 153 s. - (Brož.)
Cestujeme do Spolkové republiky Německo : katalog cestovních kanceláří. 1999. - Praha : Německá centrála pro turistiku, 1999. - 48 s. - (Brož.)
Cesty k tvořivé škole : sborník příspěvků z konference : Brno 13.11.1996-14.11.1996 / Editoři R. Šrámek, I. Němec. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 596 s. - Pedagogickáfakulta, Brno. - (brož.)
Chci se dostat na vysokou školu! : kompletní průvodce přijímacími zkouškami na vysoké školy humanitního zaměření / M. Prokop, J. Sladký, M. Hamerský ...[et al.]. - 3., přeprac. a dopl. vyd. -Brno : Barrister & Principal, 1999. - 438 s. - (brož.)
Chemie : pomůcka k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / H. Satrapová, M. Benešová, M. Hamerský. - 1. kompletní vyd. - Brno : Bachant, 1999. - 250 s. - (brož.)
Cizokrajná zvířata. - Ostrava : Librex, 1998. - Nestr. - (váz.)
Co mě čeká než vyrostu / A. Civardi. Ilustroval S. Cartwright. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 146 s. - (váz.)
Co, kdy a jak ve výchově dětí / Z. Matějček. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 1999. - 143 s. - (brož.)

Česká přísloví : soudobý stav konce 20. století / D. Bittnerová, F. Schindler. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 315 s. - (brož.)


Číslice : píšeme snadno a zábavně od 1 do 10 s barevnými fixy bez škrtání. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - Nestr. + 1 barevný fix. - (váz.)
Čtení a hraní k uzdravování : příběhy a zábavné činnosti pro děti od 7 let / D. Lhotová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 101 s. - (brož.)
Deutsche Sonderschulen und deutsche sozialpädagogische Einrichtungen in Böhmen, Mähren-Schlesien und der Slowakei bis 1945 : eine Dokumentation / H. Baier. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 1998. - 178 s. - (brož.)
Devět částí touhy : skrytý svět muslimských žen / G. Brooks. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 267 s. - (váz.)
Dějiny Svazu klubů mládeže / J. Holý. - Praha : Českomoravská rada Svazu klubů mládeže, 1998. - 30 s. - (Brož.)
Didaktické hry ve vyučování matematice v 1.-5. ročníku ZŠ : část geometrická / V. Kárová. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 55 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)
Diktáty k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy / B. Sedláček. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 55 s. - (brož.)
Die Dinge sehen, wie sie aus sich selber sind : Überlegungen zum Orbis pictus des Comenius / H. Hornstein. - Hohengehren : Schneider, 1997. - 77 s. - (brož.)
Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení / ed. L. Oates-Indruchová. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 304 s. - (brož.)
Duše lidu / V. Úlehla. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 355 s. - (brož.)
Edukacja a przeobrazenia spolecznosci zydowskich w monarchii habsburskiej : 1774-1914 / M. Adamczyk. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 153 s. - (brož.)
Elektronická podpora přijímacího řízení : příručka uživatele / D. Šalounová... [et al.]. - Vyd. 1. - Ostrava : MARQ, 1998. - 64 s. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava. -(brož.)
Ethnic studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections / Edited by Z. Uherek. - Praha : Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. -143 s. - (brož.)
Folklorní akce v České republice : kalendář a informace. 1999 / zpracoval F. Synek. - Praha : Folklorní sdružení České republiky, 1999. - 114, 10 s. - (brož.)
Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách / R. Horáček. -[Brno] : Cerm, 1998. - 142 s., obr. příl. - (váz.)
Geologie : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / P. Jakeš. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. - 64 s. - (brož.)
Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění / V. Strnadová. - Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1998. - 158 s. - (brož.)
Higher Education in the Czech Republic 1998. - 1st Ed. - Prague : Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, 1998. - 80 s. - Centre for Higher Education Studies, Prague. -(brož.)
Historické učebnice českého jazyka ve fondu SPKK : (1816-1951) / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Tauris, 1998. - 88 s. - Ústav pro informace ve vzdělávání. - Státní pedagogická knihovnaKomenského, Praha. - (brož.)
Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi / J. Slavík. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 190 s. - (brož.)

Horská kola : podrobný průvodce technikami a tréninkem jízdy na horském kole / J. Olsen. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 127 s. - (brož.)


Hotel Guide The Czech Republic : hotely, penziony, motely, ubytovny, kempy, chaty. Podrobné informace o 2000 ubytovacích zařízeních. 1999. - Vyd. 1. - Brno : Travel Press, 1999. - 568 s. + 1mapa, 1 příl. - (brož.)
Hrajeme si s malými dětmi : hry pro děti od 2 let / A. Platz, D. Platz. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 111 s. - (váz.)
Hrdinky Kámasútry : historie indické ženy / D. Marková. - Praha : Dar Ibn Rushd, 1998. - 268 s. - (brož.)
Hudba Leoše Janáčka ve škole : sborník z konference : [JANÁČKIANA 1997]. Ostrava 1997 / [odborný redaktor Eva Jenčková] - Ostrava : Asociace hudebních umělců a vědců, 1998. - 145 s. - Ostravská univerzita. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (váz.)
Ibero-Americana Pragensia : anuario del Centro de estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga. Ano 32. 1998. - 1a ed. - Praga : Karolinum, 1998. - 293 s. - (brož.)
Indiánská ohlédnutí / M. Brahová. - Náchod : Starlight, 1998. - 156 s. - (Váz.)
Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro školní rok. 1999-2000. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 19 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Informace o studiu na Masarykově univerzitě v akademickém roce. 1999-2000. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 40 s. - Rektorát Masarykovy univerzity, Brno. - (brož.)
Informace o studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce. 1999-2000. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 24 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. -(brož.)
Informační příručka k přijímacím zkouškám z jazyka anglického a německého / B. Daňhová, E. Krejčová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 42 s. - Zemědělská fakulta,České Budějovice. - (brož.)
Innere Konflikte bei Lehrkräften im Gruppenunterricht / U. Hanffstengel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 162, 3 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
INSYPA Hradec Králové : 1998 : TEMPUS JEP 11572-96 : Workshop Proceedings : Hradec Králové 1998 / [editors Peter Fabian, Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 157 s. - (brož.)
Integrace - znamení doby : sborník z odborné konference na počest 50. výročí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a 50. výročí vysokoškolské přípravy speciálních pedagogů / uspořádal J. Jesenský. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 214 s. - Katedra speciální pedagogiky. - Katedra filozofie a sociálních věd PedF UK, Praha. - (brož.)
Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka : daltonský plán jako výzva - metody a formy práce na 2. stupni ZŠ a na středních školách / K. Rýdl. - Vyd. 1. - Praha : Agentura Strom, 1998. - 45 s. -(brož.)
Jak jinak a lépe aneb aktivitami proti nudě a drogám : nabídka aktivit pro volný čas mládeže ve městě Jihlava. Díl 2 / V. Kebza ...[et al.]. - 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1998. - 39 s. -(Brož.)
Jakost vzdělávání a řízení systému jakosti na vysokých a středních školách : sborník přednášek : workshop s mezinárodní účastí : Karviná 1999. - Vyd. 1. - Opava : Slezská unvierzita, [1999]. - 63 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (váz.)
Jaro, léto, podzim, zima / J. Balík. ilustrace B. Taušová. - Brno : Schneider, 1999. - Nestr. - (váz.)
José Rizal, Ferdinand Blumentritt a novodobé Filipíny / J. Tomas. - Praha : Oswald, 1998. - 59 s., obr. příl. - Město Litoměřice, Litoměřice. - (Brož.)

K hříchu i k modlitbě : žena v minulém století / M. Lenderová. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 300 s., obr. příl. - (váz.)


Kapitoly z logopedie 2 a 3 / J. Klenková. - Brno : Paido, 1998. - 101 s. - (brož.)
Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I / S. Střelec ...[et al.]. - Brno : Paido, 1998. - 189 s. - (brož.)
Kapitoly ze speciální pedagogiky / J. Pipeková ...[et al.]. - Brno : Paido, 1998. - 234 s. - (brož.)
Kniha nápadů : snadné a zábavné projekty pro děti : vaření, malování, ruční práce, věda, zahrádka, kouzlení, hudba a oslavy / [Joanna Lorenz] - Čestlice : REBO, 1998. - 256 s. - (váz.)
Kočičí Vánoce / S. Samek. - Praha : Pragma, [asi 1998]. - 178 s. - (váz.)
Komunikační a slohová výchova / M. Čechová. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1998. - 226 s. - (váz.)
Květy wiricuty : cesta k šamanské síle s huičolskými Indiány Mexika / T. Pinkson. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 291 s. - (váz.)
Kybernetische Pädagogik. Bd. 10, Schriften 1964-1997 / K. Weltner ...[et al.]. - Prag : Kava-Pech, 1997. - 1276 s. - (Institut für Kybernetik ; váz.)- (KAVA-PECH ; váz.)
Lidé od Orlice. Díl 2 / A. Špinler. Dotisk l. vyd. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 1999. - 95 s. - (váz.)
Lidová píseň na Polensku / B. Fišer. - Vyd. 1. - Polná : Linda, 1998. - 46 s. - (Brož.)
Lovci mamutů : celotáborová hra / J. Jandová. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1998. - 36 s. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.)
Ludwig Vierthaler (*1875 - +1967) : Leben und Werk / N. Stula. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 9, 263 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Malý tyran : co vlastně děti potřebují / J. Prekopová. - 3. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 156 s. - (brož.)
Marketing ve vzdělávání dospělých / J. Mužík. - [Praha] : DAHA, 1998. - 55 s. - (brož.)
Masaryk University : Faculty of Medicine. 1998. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 64 s. - (brož.)
Maturitní otázky - dějepis : 25 podrobně zpracovaných témat : pro maturanty a zájemce o studium dějepisu / [Radek Veselý] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1998. - 209 s. - (brož.)
Maturitní otázky - ekonomie : 25 podrobně zpracovaných témat : pro maturanty a zájemce o studium ekonomie / [Radek Veselý] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1998. - 278 s. - (brož.)
Maturitní otázky - účetnictví : 20 podrobně zpracovaných témat : pro maturanty a zájemce o studium účetnictví / [Radek Veselý] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1998. - 110 s. - (brož.)
Metodická příručka k ekologickému přírodopisu na 2. stupni základní školy : kroky za poznáváním přírody / D. Kvasničková. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 135 s. - (brož.)
Metodická příručka k Občanské výchově pro 8. ročník základní školy a víceletá gymnázia / M. Hrachovcová, M. Bezchlebová ... [et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 106s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 7. ročník základních škol / I. Balkó, L. Zimová. - Praha : Fortuna, 1998. - 69 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici zeměpisu Planeta Země pro 6. a 7. ročník základní školy a k pracovnímu sešitu / Š. Brychtová. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 15 s. - (brož.)
Metodické inspirace : dějepis ve škole : sborník příspěvků ze zkušeností učitelů základních a středních škol. - [Praha] : Asociace učitelů dějepisu ČR, 1998. - 156 s. - (Brož.)
Metody a techniky dramatické výchovy / J. Valenta. - Vyd. 2., rozš. - Praha : Agentura Strom, 1998. - 279 s. - (brož.)
Modelové otázky : pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie / H. Kolářová, S. Dvořáčková, V. Chalupová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 39 s. - (brož.)
Moje druhá knížka. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1998. - Nestr. - (váz.)
Mojí milí drazí : o časech minulých, lidském štěstí a osudech [2] / M. Ulčová. - 1. vyd. - [Plzeň] : [vl. nákl.], [asi 1998]. - 189 s. - (brož.)
Mojí milí drazí : o časech minulých, lidském štěstí a osudech [1] / M. Ulčová. - 1. vyd., dotisk. - [Plzeň] : [vl. nákl.], [asi 1998]. - 193 s. - (Brož.)
My Second Book. - 1st Ed. - Ostrava : Librex, 1998. - Nestr. - (váz.)
Na okraji : Romové jako objekt státní politiky / J. Gjuričová. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1999. - 63 s. - Ministerstvo vnitra ČR. - Odbor prevence kriminality, Praha. - (brož.)
Naše zvířata. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.)
Nástroje optimalizace financování vysokého školství ČR v porovnání se současnými způsoby financování v zemích Evropské unie : syntetická závěrečná studie. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 237 s. - (brož.)
Než půjdu do školy : velká knížka pro zvídavé předškoláky : příprava na úspěšný vstup do školy - cvičení, která naučí psaní i počítání a samostatnému myšlení. [1], Kdo chce umět psát, jde sis námi hrát. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - 64 s. - (brož.)
Než půjdu do školy : velká knížka pro zvídavé školáky : příprava na úspěšný vstup do školy - cvičení, která naučí psaní i počítání a samostatnému myšlení. [2], Když si budeš s námi hrát,naučíš se počítat. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1999. - 64 s. - (brož.)
Nové doplňky z provázků : krok za krokem : přesný návod : náramky přátelství / S. Hennke. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1999. - 64 s. - (váz.)
Nové trendy ve vzdělávání aneb letem multimediálním světem / [Milan Hausner] ...[et al.]- Vyd. 1. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1995. - 152 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
O filosofii výchovy a filosofii provádějící : sborník prací / uspořádali J. Šturzová, L. Benyovszky. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 196 s. - Filozofická fakulta UK, Praha. - (brož.)
O nás - pro nás aneb Deník školáka. Díl 3 / L. Csémy ...[et al.]. - 2. vyd. - Jihlava : Idea, 1998. - 81 s., příl. - (Brož.)
O nás - pro nás aneb Deník školáka. [Díl 1] / D. Dvořák... [et al.]. - Vyd. 2. - Jihlava : Idea, 1996. - 97 s., příl. - (Brož.)
O životě a díle českých pedagogů : literatura z let. 1995-1997 / [zpracovala Jana Purketová] - Brno : Moravská zemská knihovna, 1999. - 119 s. - Pedagogická knihovna, Brno. - (brož.)
Od szkoly pamieci do szkoly rozwoju : 9. forum pedagogów : Wroclaw 18.10.1996 / redaktor J. Semków, M. Wawrzak-Chodaczek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 204 s. - (brož.)
Okruhy otázek z biologie pro přijímací zkoušky na AF ČZU / [Jana Česká] ...[et al.]- Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, [asi 1998]. - 37 s. - Agronomická fakulta, Praha. -(brož.)
Osobnost a sebepoznání studentů / R. Kohoutek. - Brno : Cerm, 1998. - 99 s. - (brož.)

Památky odeznělého času : drobná lidová architektura / B. Sobotka. - Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 1999. - 75 s. - (Brož.)


Památníček : narodil se človíček / [verše Jarmila Langerová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 40 s. - (váz.)
Paradigma somatopedie / M. Vítková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 140 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Párové vyučování a učení jako prostředek ke zvýšení efektivity vyučování- Kontrola, zkoušení a hodnocení ve školní praxi / M. Kratochvíl. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. -65 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra pedagogiky a psychologie, Liberec. - (brož.)
Pedagogické vědy. Č. 5. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 164 s. - (brož.)
Philipp Wegener (*1848 - +1916) : Wesen, Wirken, Wege / I. Grimm-Vogel. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 3, 4, 169 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Písničky a říkadla s tancem : náměty pro pohybovou výchovu dětí od 3 do 10 let / E. Kulhánková. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 143 s. - (brož.)
Platforma pro akci : shrnutí závěrů 4. světové konference o ženách v Pekingu 1995 : česká situace 1998 : strategie, překážky, kroky vedoucí ke změnám : Peking, (CN) 04.09.1995-15.09.1995 / [jazyková úprava textů Eva Věšínová] - Praha : Nadace Gender Studies, 1998. - 16 s. - (brož.)
Počáteční odborné vzdělávání v rámci celoživotního učení : syntetická studie / O. Kofroňová... [et al.]. - [Praha] : Informační středisko odborného vzdělávání Výzkumného ústavu odbornéhoškolství, 1998. - 36 s. - (brož.)
Pohádky radí školákům : příběhy o konfliktech, strachu a nejistotách, ale také informace a rady pro rodiče dětí od 6 do 10 let / G. Ortner. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 142 s. -(váz.)
Pohádky, říkadla a hádanky z Bartošovy Kytice / F. Bartoš. - 4. vyd. v Albatrosu. - Praha : Albatros, 1998. - 101 s. - (váz.)
Pojetí speciální pedagogiky / L. Monatová. - 2., rozš. vyd. - Brno : Paido, 1998. - 85 s. - (brož.)
Poruchy učení / O. Zelinková. - 4. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 196 s. - (brož.)
Pracovní sešit k učebnici Přírodověda pro 5. ročník základní školy / J. Mladá, L. Podroužek, M. Randa. - 1. vyd. - Praha : SPN, 1999. - 39 s. - (brož.)
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedická pomůcka / J. Vandasová, R. Mišutková. - Čáslav : Studio Press, [1999]. - 100 s. - (brož.)
Problémový žák na prvním stupni základní školy (školy obecné) : s úvodem do problematiky školní zralosti dítěte / S. Langer. - 1. vyd. - Hradec Králové : Kotva, 1999. - 387 s. - (brož.)
Procvičovací sešit k matematice pro 1. třídu základní školy. Díl 1 / [sestavili Jana Potůčková, Vladimír Potůček] - 1. vyd. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 24 s. - (Brož.)
Procvičovací sešit k matematice pro 1. třídu základní školy. Díl 2 / [sestavili Jana Potůčková, Vladimír Potůček] - 1. vyd. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 24 s. - (Brož.)
Procvičovací sešit k matematice pro 1. třídu základní školy. Díl 3 / [sestavili Jana Potůčková, Vladimír Potůček] - 1. vyd. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 24 s. - (Brož.)
Prvopočáteční psaní / J. Doležalová. - Vyd. 2. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 124 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.)
Přehled vědecké produkce interních pracovníků Univerzity Karlovy : výběrová bibliografie. 1995 / [uspořádala Marie Paráková] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 500 s. - (brož.)

Přehled vzdělávacích aktivit v zahraničí. Část 1 / [Josef Dolínek, František Pytela] - Praha : Impuls, 1998. - 126 s. - Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, Praha. - (brož.)


Přijímací řízení k pregraduálnímu studiu na fakultách Univerzity Karlovy pro školní rok 1999/2000 : informace o otevíraných studijních programech (oborech) a předmětech přijímacích zkoušekzpracovaná ke dni 9. 10. 1998 / [zpracování Gabriela Bilíková, Milena Knirschová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 55 s. - (brož.)
Přijímací zkoušky na FF UK v Praze, obor překladatelství - tlumočnictví : angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština / zpracovali Z. Jettmarová, J. Králová ...[et al.]. - 5.upr. vyd. - Praha : Filozofická fakulta UK, 1999. - 61 s. - (brož.)
Přijímací zkoušky z dějepisu na vysoké školy : malý lexikon historie / Z. Veselý. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 157 s. - (brož.)
Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy : s řešenými příklady / M. Kaňka, J. Coufal. - Praha : Fortuna, 1998. - 167 s. - (brož.)
Příprava ke studiu chemie na JU v Českých Budějovicích / J. Čipera ... [et al.]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 180 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. -(brož.)
Přírodověda : pro 5. ročník základní školy / J. Mladá ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN, 1998. - 95 s. - (brož.)
Příručka k učebnici přírodopisu Geologie pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / P. Jakeš, M. Maleninský. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. - 40 s. - (brož.)
Příručka k učebnici přírodopisu Botanika 2 pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / M. Maleminský, M. Švecová, V. Toběrná. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografickéspolečnosti, 1998. - 32 s. - (brož.)
Příručka k učebnici přírodopisu Zoologie 2 pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 2 / M. Maleninský. - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1999. - 39 s. - (brož.)
Psaní jako sebevyjádření / [uspořádal Jan Dvořák] - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 85 s. - (brož.)
Psychologie výchovy a vyučování / J. Čáp. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 415 s. - (brož.)
Publikační činnost za rok 1997, PdF, VŠP. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 64 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta, Hradec Králové. - (brož.)
Quels pédagogues ont - ils été? / D. Konstacký. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 70 s. - (brož.)
Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 3. aktualizace / J. Pradlová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Region Kutná Hora - Česká republika : turistické informace. - Kutná Hora : Okresní úřad, [asi 1999]. - Nestr. - (Brož.)
Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků / J. Maňák. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 134 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Rozvoj autonomie škol : podmínky, prostředky, evaluace. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 124 s. - (brož.)
Rules of Study : Masaryk University. Faculty of Medicine. 1998. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 24 s. - (brož.)
Řízení současné školy : o práci učitelů na střední úrovni řízení / A. Gold. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Fakta, 1998. - 164 s. - (brož.)
Sbírka příkladů z matematiky k příjímacím zkouškám na VŠE / M. Rosická, L. Eliášová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 181 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. -(brož.)

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : řada hornicko-geologická. [B]. Roč. 44. 1998. Č. 1. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technickáuniverzita, 1998. - 98 s. + 1 příl. - (brož.)


Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : řada hornicko-geologická. [B]. Roč. 44. 1998. Č. 2. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technickáuniverzita, 1998. - 133 s., tb. příl., mp. příl. - (brož.)
Sekundární vzdělávání v Evropské unii : struktura, organizace a správa. - Praha : Ústav pro informace a vzdělávání, 1998. - 141 s. - EURYDICE, Brussels (BE). - (brož.)
Sever, za kamna vlezem : nahlédnutí do života ve Skandinávii / T. Sniegoň. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 1998. - 207 s., obr. příl. - (váz.)
Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze. 1998. - Praha : Karolinum, 1998. - 747 s. - (brož.)
Skákal pes přes oves : říkadla pro nejmenší děti / A. Dudek. - Vyd. 5. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. - (váz.)
Smrt a znovuzrození / Chinmoy. - 1. vyd. - Praha : Madal Bal, 1999. - 155 s. - (brož.)
Spoleczne aspekty wypoczynku mlodych kobiet / A. Zawadzka, K. Ferenz. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 241 s. - (brož.)
Standard středoškolského odborného vzdělávání. - Praha : Fortuna, 1998. - 128 s. - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Praha. - (brož.)
Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu : včetně Standardu pro latinský jazyk, Doplňku ke Standardu vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. - Praha : Fortuna, 1999. - 47 s. - Ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Praha. - (brož.)
Standard základního vzdělávání : včetně Pokynu MŠMT ČR k využití Standardu základního vzdělávání, Doplňku ke Standardu základního vzdělávání. - Praha : Fortuna, 1999. - 55 s. - Ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Praha. - (brož.)
Starověk : dějiny odívání / L. Kybalová. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 220 s. - (váz.)
125 let Střední průmyslové školy v Karlových Varech : 1872-1997 / [sborník sestavil Jaroslav Vlasák] - Karlovy Vary : Střední průmyslová škola keramická, 1997. - 98 s. - (Brož.)
Strojírenská metrologie / J. Čech, J. Pernikář, L. Janíček. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 175, 3 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Střední odborné učiliště, učiliště a odborné učiliště Vězeňské služby České republiky : 1983-1998 / [Martin Váňa] - [Praha] : Vězeňská služba ČR, 1998. - 122 s. - (Brož.)
Studia z dziejów oswiaty i mysli pedagogicznej 19.-20. wieku / redaktor J. Szablicka-Zak. - Wroclaw : Uniwerytet Wroclawski, 1998. - 98 s. - (brož.)
Study Programme : Masaryk University. Faculty of Education. 1998-1999. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 224 s. - (brož.)
Study Programme : Masaryk University. Faculty of Economics and Administration. 1998-1999. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 61 s. - (brož.)
Study Programme : Masaryk University. Faculty of Informatics. 1998-1999. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 72 s. - (brož.)
Study Programme : Masaryk University. Faculty of Medicine. 1998-1999. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 73 s. - (brož.)
Study Programme : Masaryk University. Faculty of Science. 1998-1999. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 146 s. - (brož.)
Study Programme : Masaryk University. Faculty of Law. 1998-1999. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 54 s. - (brož.)
Study Programme : Masaryk University. School of Social Studies. 1998-1999. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 39 s. - (brož.)

Study Programme : Masaryk University. Faculty of Arts. 1998-1999. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1998. - 320 s. - (brož.)


Šimonovy pracovní listy. 10, Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání : Předlohy pro kopírování / M. Mlčochová. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 32 s., obr. příl. - (brož.)
Škola a právo. 11. aktualizace / A. Valůšková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (váz.)
Školka plná zábavy : kalendář tvořivých her pro předškolní děti / P. Playcomb. - 2. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 246 s. - (brož.)
Školní didaktika / Z. Kalhous, O. Obst. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 178 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Teorie andragogiczne : metodologia teoretycznosci dyscypliny naukowej / M. Malewski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 199 s. - (brož.)
Terminologie a dokumentace psychologických prací / J. Švancara. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 86 s. - Psychologický ústav filozofické fakulty, Brno. - (brož.)
1000 otázek a odpovědí : cvičebnice k přijímacím řízením na vysoké školy humanitního směru : vypracováno z otázek, z nichž je sestavován přijímací test na VŠ / P. Pavlík ... [et al.]. - Brno: Barrister & Principal, 1999. - 138 s. - (brož.)
Tvořivá škola : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivé školy : Brno, Pedagogická fakulta MU 16.09.1998. - Brno : Paido, 1998. - 188 s. - (brož.)
Učitelé a zdraví : Brno 11.12.1997. 1 / editoři E. Řehulka, O. Řehulková. - Brno : Pavel Křepela, 1998. - 156 s. - (brož.)
Učitelská profese v teorii a v praxi : aplikace profesiografické metody při výzkumu pedagogické činnosti / M. Kurelová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 102 s., příl. -(brož.)
Ukrajinská svobodná univerzita (1921-1996) : vědecký sborník z konference, věnované 75. výročí založení univerzity : Praha 29.11.1996-30.11.1996 / [zpracovala Mária Ňachajová] - 1. vyd. -Praha : Národní knihovna ČR-Slovanská knihovna, 1998. - 161 s. - Ukrajinská svobodná univerzita, Mnichov. - (brož.)
Umění předvídat budoucnost : tajemství starých Cikánů / R. Buckland. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1998. - 236 s. - (brož.)
Umění tetování / H. Ferguson, L. Procter. - Praha : Rebo, 1998. - 128 s. - (váz.)
Úvod do didaktiky odborného výcviku / J. Vintr. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 99 s. - Pedagogická fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Úvod do vysokoškolského vzdělávání v Evropské unii : kooperace vysoké školy s podnikem (na základě výzkumného úkolu MŠMT č. 41, 1997-1998) / [Oldřich Berka] ... [et al.]- Opava : Slezskáuniverzita, 1999. - 46 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Vánoční cukroví : vašich 12 nejoblíbenějších druhů drobného vánočního pečiva ve 185 úpravách / [sestavila Jana Faloutová] - 2. vyd. - Plzeň : Perseus, 1998. - 55 s. - (brož.)
Vedení mateřské školy. 7. aktualizace / H. Dvořáková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Vedení školy. 11. aktualizace / V. Smetáček... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (váz.)
Velikonoční pečivo a jiné recepty pro diabetiky / [Ivan Rameš, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - (brož.)
Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Díl 1 / J. Hrubý. - 1. vyd. - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1997. - 235 s. - (brož.)

Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Díl 2 / J. Hrubý. - 1. vyd. - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1998. - S. 13-321. -(brož.)


Všechny naše včerejšky : paměť žen. 2 / editorka P. Frýdlová. - Praha : Centrum pro Gender Studies, 1998. - 239 s. - (brož.)
Výroční zpráva 1997 : Vysoké učení technické / [redakce Alena Mizerová] - Brno : Vutium, 1998. - 127 s. - (brož.)
Vývoj výuky fyziky a učebnic fyziky na středních školách v Čechách v období 1918-1948 : monografie. Část 1 / G. Höfer. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 189 s. - Pedagogickáfakulta, Plzeň. - (brož.)
Vývoj výuky fyziky a učebnic fyziky na středních školách v Čechách v období 1918-1948 : monografie. Část 2, Závěry práce, poznámky / G. Höfer. - Vyd. 1. - Praha : Západočeská univerzita, 1998. - S. 190-263, 155 s. - Pedagogická fakulta, Plzeň. - (brož.)
Woodcraft : lesní moudrost a lesní bratrstvo / L. Pecha. - Olomouc : Votobia, 1999. - 342 s. - (brož.)
Workshop '99 Fakulty strojní. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 141 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Zábavná cvičení s mentálně postiženými dětmi / V. Karásková. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 55 s. - Fakulta tělesné kultury, Olomouc. - (brož.)
Základní informace o dějinách a kultuře Romů / J. Horváthová. - [Praha] : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, [1999]. - 51 s. - (Brož.)
Základní pedagogické kategorie : učební text k předmětu "Obecná pedagogika a didaktika" v DPS / M. Stojan. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 61 s. - Pedagogická fakulta, Brno.- (brož.)
Základy školského managementu pro učitele / O. Obst. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 109 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : základy konverzace ve znakové čaštině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč / M. Růžičková. - 1. vyd. - [Praha] : Asnep, 1998. - 64 s. -(brož.)
Znáte mě vůbec? / R. Campbell, P. Likes. - 1. vyd. - Praha : Návrat, 1999. - 137 s. - (brož.)
Zoologie : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 2, Obratlovci / M. Maleninský, J. Novák. - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1999. - 64 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist