Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za březen-duben 1999

Akta Y : drogový problém versus rodina : praktická příručka pro rodiče / M. Hajný, E. Klouček, R. Stuchlík. - Praha : Votobia, 1999. - 125 s. - (brož.)
Alltag in Jablonec 1994 : vom "Neusiedlergrenzland" zur Euroregion : sozialanthropologische Feldforschungen in der tschechischen Kleinstadt Jablonec : [Sommerschule für sozialanthropologischeFeldforschung]. Jablonec nad Nisou, (CZ) 12.09.1994-02.10.1994 / herausgegeben von B. Müller, Z. Uherek. - Wien : Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, 1996. - 203, 173 s. -(brož.)
Analýza vývoje, neuralgických bodů a rozvojových příležitostí české sociální politiky po roce 1989 / M. Potůček. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. - 102 s. - (Brož.)
Biostatistika / K. Zvára. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 210 s. - (brož.)
Co odkážeme svým potomkům? / A. Červinka. - 1. vyd. - Praha : Futura, 1996. - 55 s. - (brož.)
The Crystallization of Social Status in the Post-Communist Society : the Czech Republic 1991-1997 : pracovní texty / P. Matějů, M. Kreidl. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1998. - 28 s. -(brož.)
Cvičení ze statistiky. 2 / M. Prášilová, R. Zeipelt. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 115 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra statistiky, Praha. -(brož.)
Česká a polská mládež o sobě : (ve světle českých a polských historických a sociologických výzkumů) : sborník prací / redakce M. Myška, W. Swiatkiewicz. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravskáuniverzita, 1998. - 193 s. - Stálá smíšená česko-polská komise humanitních věd. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Člověk a město - problém identity : sborník příspěvků z kolokvia časopisu Prométheus : Hradec Králové 01.12.1997 / [editor Markéta Panoušková] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. -64 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústav filisofie a společenských věd, Hradec Králové. - (brož.)
Der eindimensionale Mensch : Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft / H. Marcuse. - 2. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998. - 279 s. - (brož.)
Entwicklung und Drogen in Asien : eine Untersuchung zum Zusammenhang von Drogenproblemen, Drogenkontrolle und nachhaltiger menschlicher Entwicklung in Laos, Afghanistan und Pakistan / A. Seger. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 16, 372 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Ethnic studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections / Edited by Z. Uherek. - Praha : Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. -143 s. - (brož.)
External Trade : January-December 1998. - Prague : Czech Statistical Office, 1998. - 35 s. - (Brož.)
Georg Simmel und die Moderne : neue Interpretationen und Materialien / herausgegeben von H. Dahme, O. Rammstedt. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995. - 485 s. - (brož.)
Hry a lidé : maska a závrať / R. Caillois. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. - 215 s. - (brož.)
Introduction to Statistical Science / R. Dummer. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 298 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Katedra aplikovanématematiky, Ostrava. - (brož.)

Jak jsme na tom se zdravím / [Jaroslav Kříž] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. - 91 s. - (brož.)


Jižní Čechy v číslech. 1996. - České Budějovice : Český statistický úřad, 1996. - 118 s. - (brož.)
Jižní Čechy v číslech. 1998. - České Budějovice : Český statistický úřad, 1998. - 128 s. - (brož.)
Komunikační a slohová výchova / M. Čechová. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1998. - 226 s. - (váz.)
Kořeny vlastenectví : studie o podmínkách a sociálních údajích o příslušnících československé zahraniční armády v letech 1939-1945 a o jejich vlasteneckých předpokladech / F. Rochla. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1998. - 480 s., mp. příl. - (váz.)
Kouzlo osobnosti : pozitivní názory a praktické tipy od přední světové modelky větších velikostí oděvů / Emme, D. Paisner. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 158 s. - (Knižní klub ;váz.)- (Eminent ; váz.)
Lidská agrese a její souvislosti / I. Čermák. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Fakta, 1999. - 204 s. - (brož.)
Metodologie, sociologie a politika / M. Webber. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 354 s. - (brož.)
Metody sociologického výzkumu / V. Malátek, D. Polonský. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 92 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Média - prostředky transferu informací / J. Petříková, D. Štěpánek. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 47 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
The Middle Class Formation in the Czech Republic : pracovní texty / P. Matějů. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1998. - 39 s. - (brož.)
Mortality in the Czech Republic in the Nineties / F. Koschin ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 70 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme : eine Einführung / G. Kneer, A. Nassehi. - 3. unveränd. Aufl. - München : Wilhelm Fink, 1997. - 205 s. - (brož.)
Osobnost a sebepoznání studentů / R. Kohoutek. - Brno : Cerm, 1998. - 99 s. - (brož.)
Pohyb obyvatelstva v České republice v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 290 s. - (brož.)
Popisná statistika / M. Budíková, Š. Mikoláš, P. Osecký. - Vyd. 3., dopl. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 48 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)
Pozitivní řízení : asertivita pro manažery / P. O'Brien. - 2. vyd. - Praha : Mamagement Press, 1999. - 212 s. - (brož.)
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Bd. 4 / [redaktionskollegium Zdeněk Jindra] ... [et al.]- Prag : Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der PhilosophischenFakultät der Karls-Universität, 1998. - 206 s. - (brož.)
Průmysl České republiky. Za leden až prosinec 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 40 s. - (Brož.)
Přítelkyně - vnitřní pouta : příběhy trvalého přátelství / C. Berry, T. Traeder. - Praha : Pragma, 1999. - 224 s. - (brož.)
Pú a řešení problémů : Pú, Prasátko a jejich přátelé zkoumají jak řešit problémy, abyste to uměli i vy / R. Allen, S. Allen. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 130 s. - (váz.)
République Tcheque en chiffres 1998. - Praha : Office Tcheque de Statistiques, [asi 1998]. - 31 s. - (brož.)
Rozpravy : Úvahy a eseje a glosy o antikomunismu / V. Rubach. - Praha : Jaroslav Weber, 1998. - 72 s. - (brož.)

Salony v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, Vědecká knihovna 12.03.1998-14.03.1998 / k vydání připravily H. Lorenzová, T. Petrasová. - 1. vyd. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1999. - 273 s. - (brož.)


Schriften zur Soziologie : eine Auswahl / G. Simmel. - 5. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995. - 308 s. - (brož.)
Die schweizerische Sozialstruktur / R. Levy. - 5. Aufl., vollkommen neu bearb. und aktualisiert. - Zürich : Pro Helvetia, 1997. - 153 s. + 1 mapa. - (brož.)
Sociální deviace dětí a mládeže / H. Záškodná. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 94 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Sociální kontrola a právo / M. Urbanová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 125 s. - (brož.)
Sociální pediatrie : vybrané kapitoly / J. Dunovský ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 279 s. - (brož.)
Sociální procesy a osobnost : sborník příspěvků : Brno 02.10.1998-04.10.1998 / redakce M. Svoboda, N. Blatný. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 199 s. - (brož.)
Sociologie současné rodiny / F. Singly. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 127 s. - (brož.)
Sociologie vědění : základní koncepce a paradigmata / S. Hubík. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 224 s. - (brož.)
Statistická ročenka půdního fondu České republiky : souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky se stavem ke dni 31. 12. 1998. 1999. - 1. vyd. - Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 1999. - 31 s. - (brož.)
Statistické metody / Z. Karpíšek, M. Drdla. - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 100 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Statistické metody v managementu kvality : pracovní sešit k procvičení jednotlivých metod / M. Hůlová, E. Jarošová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 79 s. - Fakultapodnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Statistický bulletin : severomoravský kraj. Za rok 1998. - Ostrava : Český statistický úřad, 1999. - 75 s. - (Brož.)
Statistika I : cvičení ze statistických metod pro managery / J. Stuchlý. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 154 s. - Fakulta managementu, Jindřichův Hradec. - (brož.)
Statistika B : řešené příklady / E. Jarošová. 3. dotisk 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 229 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Statistika rodinných účtů. 1997. Díl 3, Příjmy, vydání a spotřeba domácností s minimálními příjmy za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 45 s. - (brož.)
Statistika v hospodářství / J. Seger, R. Hindls, S. Hronová. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1998. - 636 s. - (váz.)
Stav a pohyb obyvatelstva v České republice za rok 1998 : (předběžné výsledky). - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 35 s. - (Brož.)
Středověká imaginace / J. Le Goff. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 329 s. - (váz.)
Success in Statistics / J. Trešl. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 121 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Texty k bayesovské statistice / P. Hebák. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 139 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Triebstruktur und Gesellschaft : ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud / H. Marcuse. - 17. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995. - 271 s. - (váz.)

Tschechische Republik in Zahlen 1998. - Praha : Tschechisches Amt für Statistik, [asi 1998]. - 31 s. - (brož.)


Úmrtnost v českých zemích v devadesátých letech / F. Koschin ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 68 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Úvod do teorie masové komunikace / D. McQuail. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 447 s. - (váz.)
Všechny naše včerejšky : paměť žen. 2 / editorka P. Frýdlová. - Praha : Centrum pro Gender Studies, 1998. - 239 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie I / M. Šašek. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 76 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. -(brož.)
Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny / S. Bartlová. - Vyd. 4. dopl. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 125 s. - (brož.)
Vybrané měsíční sezonně očištěné ukazatele ekonomiky České republiky v roce. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 22 s. - (Brož.)
Wissenssoziologische Aspekte weisheitlichen Denkens / T. Langenkamp. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 340 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Zahraniční obchod ČR : ročenka. 1997. Díl 1. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 209 s. - (brož.)
Zahraniční obchod v lednu až prosinci 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 35 s. - (Brož.)
Základy sociologie / J. Veselá. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 74 s. - Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice. - (brož.)
Základy statistiky a počtu pravděpodobnosti. Díl 3, Vybrané metody statistické analýzy / K. Hrach, J. Kahounová, J. Kaňoková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 119 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Základy statistiky pro biomedicínské obory / J. Zvárová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 218 s. - (brož.)
Zemědělská výroba v tabulkách a číslech : technologické, technické a ekonomické normativní ukazatele pro zemědělství ČR / [Miroslav Andrt] ...[et al.]- 3. přeprac. vyd. - Plzeň : Typos, 1998. - 302 s., příl. - Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha. - (brož.)
Ziola na kamieniu albo Cieszyniaków poczet wlasny 1 / Redakcja K. Kaszper. - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Wydawnicteo Kazimierza Gajdzicy, 1999. - 142 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist