Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve

za březen-duben 1999

"Blaze tomu, kdo slyší tato slova" (Sír 50,28) : první setkání se Starým zákonem / M. Chiolerio. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1997. - 271 s. - (brož.)
Anglická mystika pozdního středověku / [editoři Marcel Pikhart, Karel Kotrlý] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 140 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústavfilosofie a společenských věd, Hradec Králové. - (brož.)
Bestseller v kameni. Díl 1, Přehlížená poselství a utajované skutečnosti / J. Wojnar. - Olomouc : Votobia, 1998. - 209 s. - (brož.)
Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona : český ekumenický překlad. - 11. vyd. (9. přeprac.). - [Praha] : Česká biblická společnost, 1998. - 863, 287 s. - (váz.)
Biblická mozaika : úvod do studia Nového zákona / Z. Sázava. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 99. - (brož.)
Die Bibliothek des Klosters St. Pantaleon in Köln bis zum 13. Jahrhundert - Studien zum geistigen Leben / E. Pütz. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 5, 349 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Bohové a bohyně / sestavila E. Hallam. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 184 s. - (váz.)
Buddha a jeho učení / Nárada. - Olomouc : Votobia, 1998. - 573 s. - (brož.)
Bücher in Frauenkonventen des ostfränkisch - deutschen Reiches vom 10. bis zum 13. Jahrhundert / S. El Kholi. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 385 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Cesta vzhůru / R. Čejka. - Vyd. 1. - [Děčín] : Radim Čejka, 1998. - 93 s. - (Brož.)
Devět částí touhy : skrytý svět muslimských žen / G. Brooks. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 267 s. - (váz.)
Dějiny cisterckého řádu v Čechách : 1142-1420. Sv. 1, Fundace 12. století / K. Charvátová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 367 s. - (brož.)
Dobrovolná podpora církve. - Praha : Concordia Pax, 1999. - 8 s. - Česká biskupská konference, Praha. - (brož.)
Domorodá náboženství Severní Ameriky : síla vizí a plodnosti / . Hultkrantz. - 2. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 193 s. - (brož.)
Dva tisíce let dějin církve / R. Fröhlich. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 303 s. - (váz.)
A Fool for Christ's Sake : a Church of Scotland minister, banished for his pro-life involvement, finds his way into the Catholic Church / D. Prentis. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 9, 261 s. - (Váz.)
Hosana : zpěvník křesťanských písní / [uspořádal Josef Glogar] ...[et al.]- 4. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 634 s. - (váz.)
Humanismus v období renesance a reformace : sborník příspěvků z kolokvia časopisu Prométheus / [editor Miroslav Joukl] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 207 s. - Vysoká školapedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústav filosofie a společenských věd, Hradec Králové. - (brož.)
Islám a muslimská obec / F. Denny. - 2. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 194 s. - (brož.)
Jesusforschung am Ausgang des 20. Jahrhunderts / J. Roloff. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998. - 57 s. - (brož.)
Jezuité na Svaté Hoře / J. Koláček. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1998. - 83 s. - (brož.)

Judaismus : zjevení a tradice / M. Fishbane. - 2. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 194 s. - (brož.)


Kamínky : příručka pro učitele sobotní školy dětí předškolního věku. A 4 / [Pavla Šustková] - [Praha] : Advent-Orion, [1999]. - 19 s. - (brož.)
Každý má svůj Everest : příběhy o hledání / P. Dolejší, E. Dolejší. - Vyd. 2. - Praha : KMS, 1999. - 231 s. - (váz.)
Keltský rok : oslavy, rituály a náboženství starých Keltů / S. Toulson. - Praha : Pragma, 1998. - 282 s. - (brož.)
Klíč k Chíramovi : faraoni, templáři, svobodní zednáři a objevení Ježíšových tajných svitků / C. Knight, R. Lomas. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 351 s., 31 obr. na příl. - (váz.)
Kniha o bibli : Starý zákon / J. Musset. - 2. čes. vyd. - Praha : Albatros, 1996. - 261 s. - (váz.)
Kniha o bibli : Nový zákon / J. Musset. - 2. čes. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 261 s. - (váz.)
Kosciol, kultura, Europa : katolicka nauka spoleczna wobec wspólczesnosci / H. Juros. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. - 292 s. - (brož.)
Kronika křesťanství / [Uwe Birnstein] ... [et al.]- Praha : Fortuna Print, 1998. - 462 s. - (Fortuna ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Křesťan a život ve světě : odkaz předkoncilní diskuse teologie "laikátu" a Druhého vatikánského koncilu dnešní praxi církve / P. Ambros. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. -196 s. - Cyrilometodějská teologická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Křesťanství : cesta spásy / S. Frankiel. - 2. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 188 s. - (brož.)
Kříž : symbol, zobrazování, význam / W. Ziehr. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 239 s. - (váz.)
Kto bedzie wywyzszony : opowiesci biblijne / G. Szurman. - Czeski Cieszyn : Olza, 1997. - 104 s. - (brož.)
Losy duchowienstwa katolickiego w ZSSR : 1917-1939 : martyrologium / R. Dzwonkowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 664 s. - (váz.)
Mantry : zpěvem ke klidu a míru / H. Marshall. - 2. rozš. vyd. - Praha : Roiva Music, 999. - 103 s. - (brož.)
Maria, nedostižná Panna a svatá Bohorodička. Díl 1 / Petr Kanisius. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 268 s. - (Brož.)
Maria, nedostižná Panna a svatá Bohorodička. Díl 2 / Petr Kanisius. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 270 s. - (Brož.)
Místa, kde se lidé setkávají s bohy / C. Wilson. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 192 s. - (váz.)
Mysterium koncilu / I. Pojavnik. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 439 s. - (Brož.)
Mystická koncentrace a příprava k ní / K. Makoň. - Praha : Psychoenergetická společnost, 1996. - 113 s. - (brož.)
Myšlenky na každý den / A. Grün. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 128 s. - (brož.)
Mýty, sny a mystéria / M. Eliade. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 195 s. - (brož.)
Náboženství Afriky : tradice v proměnách / E. Lawson. - 2. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 141 s. - (brož.)

Náboženství Číny : svět jako živý organismus / D. Overmyer. - 2. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 178 s. - (brož.)


Náboženství Japonska : mnoho tradic na jedné svaté cestě / H. Earhart. - 2. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 189 s. - (brož.)
Náboženství Mezoameriky : kosmovize a obřadní centra / D. Carrasco. - 2. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 234 s. - (brož.)
Náboženství na Slavičínsku / D. Brzobohatý. - [Slavičín] : [vl.nákl.], [1999]. - 60 s. - Městský úřad Slavičín, Slavičín. - (Váz.)
Nástěnné biblické mapy. - 1. vyd. - Praha : Česká biblická společnost, 1998. . + 1 příl- 12 map ; 70 x 100 cm. - (váz.)
O Bibli a jejím učení. Díl 5, Vzkříšení Krista v nás / J. Vacek. - 1. vyd. - Praha : vl. nákl., 1999. - 187 s. - (Brož.)
O kozlech, ovcích a lidech : (Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia) / J. Mrázek. - 1. vyd. - Třebenice : Mlýn, 1997. - 150 s. - (brož.)
Obrazový atlas dějin křesťanství : mapy, přehledové texty, ilustrace, schémata / A. Dué, J. Laboa. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 322 s. - (váz.)
Od katakomb ke světové církvi : rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou / J. Hanuš. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. - 145 s. - (brož.)
540. výročí založení Jednoty Bratrské : sborník : Velehrad 25.04.1998. - Ústí nad Orlicí : Státní okresní archív, 1998. - 58 s. - Synodní rada Československé církve evangelické, Praha. -(brož.)
Prokletá část- Teorie náboženství / G. Bataille. - Praha : Herrmann, 1998. - 310 s. - (Váz.)
První z Čech / J. Koláček. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1999. - 123 s. - (brož.)
Pustina : křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury / C. Hueck Doherty. - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 1997. - 229 s. - (brož.)
Ročenka Svědků Jehovových. 1999. - Praha : Watch Tower Bible and Tract Society, 1999. - 255 s. - (Brož.)
Rodinná Bible : text Bible z ekumenického překladu Písma svatého / editor C. Costecalde. ilustrace P. Dennis. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 384 s. - (váz.)
S pomocí Boží nová pražská pesachová Hagada / s poučným výkladem a v překladu K. Sidon. - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 1996. - 134 s. - (váz.)
Sacrum et profanum : sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia k problematice 19. století : Plzeň, Vědecká knihovna 11.03.1993-13.03.1993 / k vydání připravili M. Ottlová, M. Pospíšil. - 1. vyd. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1998. - 242 s. - (brož.)
Santal : jóga, duchovní nauky, životní energie, alternativní medicína, zdravá výživa, léčivé rostliny. Sborník. 1999. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 1999. - 207 s. - (brož.)
Sionismus a Stát Izrael : historický nástin / M. Krupp. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 242 s., příl. - (váz.)
Síla ticha : další poučení dona Juana / C. Castaneda. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 214 s. - (váz.)
Skrytá církev : Felix M. Davídek a společenství Koinótés / P. Fiala, J. Hanuš. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 387 s. - (váz.)
Slovník symbolů : kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii / J. Royt, H. Šedinová. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 201 s., obr. příl. - (váz.)
Smrt a znovuzrození / Chinmoy. - 1. vyd. - Praha : Madal Bal, 1999. - 155 s. - (brož.)
Stavba budoucího chrámu v nás / F. Bílek. - Vyd. 2., v Lyře Pragensis 1. - Praha : Nadace Lyry Pragensis, 1996. - 108 s. - (váz.)

Der Stern der Erlösung / F. Rosenzweig. - 5. Aufl. dieser Ausg. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. - 37, 549 s. - (Váz.)


Svatyně a cesta k dospělosti / K. Řežábek. - Vyd. 1. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 135 s. - (brož.)
Světlo na cestu : otázky a odpovědi / K. Makoň. - Praha : Česká psychoenergetická společnost, 1998. - 90 s. - (brož.)
Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu / J. Šedivý. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 183 s. - (váz.)
Teologická propedeutika : uvedení do studia teologie, církve a náboženského života / D. Tonzar. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 89 s. - (brož.)
Tibetská kniha mrtvých : bardo thödol(vysvobození v bardu skrze naslouchání). - Vyd. 4. - Praha : Aurora, 1998. - 198 s. - (váz.)
To nejlepší pro Jeho slávu : jedinečná kniha 365 denních úvah / O. Chambers. - Vyd. 1. - [Praha] : Rosa, 1997. - Nestr. - (váz.)
Totus homo in der christlichen Auferstehungshoffnung und Eschatologie : Studien zu den Implikationen der Rechtfertigungslehre für die Eschatologie / Hong-Yul Chung. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 3, 194 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
30 dní modliteb za islámský svět : 20.12.1998-18.1.1999 : povolání Těla Kristova k modlitbám za islámský svět. - Vyd. 1. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 47 s. - (brož.)
Umění snít / C. Castaneda. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 229 s. - (váz.)
Vznešený Teofile : (teologie Lukášova evangelia a Skutků apoštolských) / P. Pokorný. - 1. vyd. - Třebenice : Mlýn, 1998. - 155 s. - (brož.)
Wissenssoziologische Aspekte weisheitlichen Denkens / T. Langenkamp. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 340 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Znáš Boha Otce? / T. Špidlík. - 1. vyd. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1998. - 95 s. - (váz.)
Židovské náboženství v proměnách věků : zdroje, teologie, filosofie, mystika / K. Schubert. - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 285 s. - (váz.)
Život a umučení Pána našeho Ježíše Krista. Díl 6 / A. Emmerich. - Vyd. 1. - Třebíč : Arca JiMfa, 1998. - 108 s., obr. příl. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.10.2019 13:43
TOPlist