Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura

za září-říjen 1998

"Der Augenblick ist Ewigkeit" : Goethes wohltemperiertes Verhältnis zur Zeit / B. Hillebrand. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 26 s. - (brož.)
"Emigranti" : dopisy politických uprchlíků z prvních let po "Vítězném únoru" 1948 / uspořádal B. Čelovský. - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1998. - 398 s. - (váz.)
"A l'heure encore de mon escrire" : aspects de la littérature de Bourgogne sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire / études rassemblées et présentées par C. Thiry. - Louvain-la-Neuve : Université catholique, 1997. - 264 s. - (brož.)
Die Abstrakta auf -nie/-tie, -ka/-ok, -osť, -stvo/-stvie, -ie/-'e in den "Pis'ma i Bumagi" Peters des Grossen / R. Berg. - München : Otto Sagner, 1978. - 352 s. - (brož.)
Acta Universitatis Carolinae : philologica. 1996. 5, Germanistica Pragensia. 13. - Vyd. 1. - Prag : Karolinum, 1998. - 120 s. - (brož.)
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas paedagogica. Philologica. 18, Studia philologica. 8. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 65 s. - (brož.)
Aforismy / F. Kafka. - Vyd. 3. - Praha : Torst, 1998. - 117 s. - (brož.)
Alexandr Berndorf : personální bibliografie / [zpracovala Jaroslava Hanzlíčková, A. Sedláčková, Stanislava Stehlíková] - Plzeň : Vědecká knihovna, 1998. - 23 s. - (brož.)
Almanach poetického a výtvarného klubu Violka : literární soutěž. 1997 / [odpovědná redaktorka V. Hegerová] - Prostějov : Regionální osvětové středisko, 1997. - 105 s. - (Brož.)
Anekdoty o politicích a politice / [vybral a sestavil Ivan Tomek] - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - 88 s. - (brož.)
Anglicko-český a česko-anglický slovník. - 5. rozš. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 1102 s. - (váz.)
Angličtina : pracovní sešit pro 6. ročník základní školy / E. Lacinová, Š. Kadlecová. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 64 s. - (brož.)
Angličtina : učebnice pro 6. ročník základní školy / E. Lacinová, Š. Kadlecová. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 117 s. + 1 kazeta. - (brož.)
Angličtina : pro 5. ročník základní školy : Teacher's Book / M. Zahálková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Angličtina : pro 5. ročník základní školy : Workbook / M. Zahálková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 71 s. - (brož.)
Angličtina : pro 5. ročník základní školy : Pupil's Book / M. Zahálková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 80 s. + 1 kazeta. - (brož.)
Angličtina po slovech : učebnice pro 5. ročník ZŠ. - 1. vyd. - Praha : Angličtina Expres, 1998. - 80 s. + 2 MG kazety. - (brož.)
Angličtina pro 6. ročník základní školy : metodická příručka / E. Lacinová, Š. Kadlecová. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Anthologie de la litterature francaise : (1ere moitié du 20e siecle) / [sestavila] B. Nečesaná. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 87 s. - Fakulta pedagogická. - Katedraruského a francouzského jazyka, Plzeň. - (brož.)
An Anthology of English Literature / [compiled by] P. Filip. - Vyd. 2. nezm. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 145 s. - Filozofická fakulta. - Katedra anglistiky a amerikanistiky,Ostrava. - (brož.)

Austriacismy : výběr nejčastějších specifických výrazů rakouské němčiny / [Felix Seebauer] - [Brno] : Kabinet cizích jazyků, 1988. - 143 s. - (Váz.)


Autopsie d'un petit singe / A. Japp. - [Paris] : [Le Monde], 1997. - 28 s. - (Brož.)
Beiläufige Gedanken über Etwas : Essays / H. Eisendle. - Wien : Paul Zsolnay, 1989. - 223 s. - (váz.)
La besto de Vakareso / J. D'Arbaud. - 1. eldono. - Dobřichovice : Kava-Pech, [1998]. - 95 s. - (brož.)
Betrachtung / F. Kafka. - 1.-3. Tausend. - Prag : Vitalis, 1998. - 79 s. - (váz.)
Běžec na trati k.. / R. Plášil. - 1. vyd. - Český Těšín : AGAVE, 1998. - 174 s. - (váz.)
Das Bild des bulgarischen Mittelalters in der neubulgarischen Erzählliteratur / D. Kulman. - München : Otto Sagner, 1968. - 276 s. - (Brož.)
Die Bildlichkeit in den Romanen Ivan Aleksandrovič Gončarovs (1812-1891) / U. Lohff. - München : Otto Sagner, 1977. - 16, 244 s. - (brož.)
Bítov : sborník. 1997, Poezie jako svébytný žánr / [editor Martin Pluháček] - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 1998. - 160 s. - (brož.)
A Brief Survey of the English Morphology / A. Svoboda, M. Opělová. - 2. nezm. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 171 s. - Filozofická fakulta. - Katedra anglistiky aamerikanistiky, Ostrava. - (brož.)
Bubáci a hastrmani a jiné pohádky / napsal a nakreslil J. Lada. - 12. vyd., (v Albatrosu 8. s barevnými ilustarcemi). - Praha : Albatros, 1998. - 121 s. - (váz.)
Byli jsme a buben : odvrácená tvář Járy Cimrmana / J. Šebánek, K. Velebný. - 2. upr. vyd., v Ml. frontě 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 141 s. - (váz.)
Camille Claudelová / A. Delbée. - Vyd. 1. - Praha : Melantrich, 1998. - 325 s., obr. příl. - (váz.)
Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl / F. Lukeš. - 3. vyd. - Poděbrady : Zámek, 1998. - 144 s. - (váz.)
La Chanson de saint Alexis : fac-similé en couleurs du ms. de Hildesheim publié avec introduction et bibliographie / U. Mölk. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 22 s. - (Brož.)
Die Chodentrilogie Jindřich Šimon Baars : eine Untersuchung zur Literarisierung der Folklore am Beispiel des Chronikromans von Baar / K. Ucen. - München : Otto Sagner, 1990. - 277 s., 6 obr.na příl. - (brož.)
Co jsme dokázali : nově doplněný objevný obrazový průvodce úspěchy české politiky / M. Komárek, L. Verecký. - 1. vyd., rozš. dotisk. - Praha : Apsida, 1998. - 201 s. - (váz.)
Computer Science : a Breadth-First Approach with Pascal / P. Nagin, J. Impagliazzo. - New York : John Wiley, 1995. - 22, 730 s. - (brož.)
Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 108 / editor D. Schmitt... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1998. - 14, 527 s. - (váz.)
Contemporary Literary Criticism. Annual Cumulative Title Index. Covers Vol. 1-107 / editor D. Schmitt. - [Detroit] : Gale Research, [1998]. - 398 s. - (brož.)
Corpus Christi / P. Roth. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 135 s. - (váz.)
Cvičebnice českého jazyka : pracovní sešit pro 5. ročník základní školy / J. Polanská. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 79 s. - (brož.)
Čechem volbou : (militantní racionalista Kurt Konrad) / M. Ransdorf. - [Praha] : Orego, 1997. - 61 s. - (brož.)

Česká národní bibliografie : zahraniční bohemika. 1996. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 254 s. - (brož.)


Česká slavistika 1993-1997 : katalog výstavy pořádané v rámci 12. mezinárodního sjezdu slavistů : [12. mezinárodní sjezd slavistů]. Krakov, (PL) / [sestavily Zdeňka Rachůnková, MichaelaŘeháková] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1998. - 59 s. - Slovanská knihovna, Praha. - (brož.)
Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Díl 1, (A - Přeč) / M. Vavrečka, B. Rudincová, M. Hrdlička. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 304 s. - Filozofická fakulta,Ostrava. - (brož.)
Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Díl 2, (Přeč - Ž) / M. Vavrečka, B. Rudincová, M. Hrdlička. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - S. 305-610. - Filozofická fakulta,Ostrava. - (brož.)
Český jazyk : rozšířený přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem, upravený v souladu s pravidly českého pravopisu z r. 1993 / J. Melichar, V. Styblík. - Vyd. 13., ve Fortuně 2., upr.vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 278 s. - (brož.)
Český jazyk : pro 5. ročník základní školy. Část 1 / L. Konopková, V. Tenčlová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 128 s. - (brož.)
Český jazyk 6. Díl 3, Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení / [Hana Hrdličková, Eva Beránková] ...[et al.]- 1. vyd. - Všeň : Alter, 1998. - 80 s. - (brož.)
Český jazyk 6 : mluvnice / O. Müllerová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 133 s. - (brož.)
Český jazyk 6 : procvičujeme, opakujeme / O. Müllerová, J. Hoffmannová, B. Hoffmann. - Praha : Práce, 1998. - 112 s. - (brož.)
Český jazyk 6 : literatura a komunikace / J. Hoffmannová, B. Hoffmann. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 150 s. - (brož.)
Český sen / V. Macura. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 215 s. - (brož.)
Čeština s maňáskem Hláskem : pro 3. ročník základní školy / [Jana Svobodová, Květoslava Klímová] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 214 s. - (váz.)
Čítanka : pro 2. ročník základní školy / zpracovali A. Měchurová, J. Žáček. - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1998. - 152 s. - (brož.)
Čítanka : učebnice pro 2. ročník středních škol / [sestavily] V. Martinková, Z. Kučerová. - 4. přeprac. vyd. - Praha : Trizonia, 1998. - 375 s. - (váz.)
Čítanka 6 / D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1998. - 207 s. - (brož.)
Čítanka 6 : pracovní sešit / D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1998. - 55 s. - (brož.)
Čítanka 6 : příručka pro učitele / D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1998. - 61 s. - (brož.)
Čítanka 9 : malá čítanka / [sestavila] V. Žabenská. - 1. vyd. - Praha : Trizonia, 1998. - 280 s. - (váz.)
Čítanka pro 5. ročník základní školy / P. Šrut, B. Lukešová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 270 s. - (váz.)
Čítanka s literární výchovou : pro 7. ročník ZŠ / Z. Fialová, J. Podzimek. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1998. - 239 s. - (váz.)
Čítanka s literární výchovou : pro 8. ročník ZŠ / Z. Fialová, J. Podzimek. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1998. - 247 s. - (váz.)
Čítanka s literární výchovou : pro 9. ročník ZŠ / Z. Fialová, J. Podzimek. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1998. - 247 s. - (váz.)
Člověk a řeč : lingvistický příspěvek k humanitním vědám / C. Hagege. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 311 s. - (váz.)

Dar Ducha / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)


Den s radostí / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Deníky. 1913-1923 / F. Kafka. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1998. - 325 s. - (váz.)
Desatero : příběhy k jednotlivým přikázáním Božího zákona / J. Janšta. - Vyd. 2. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 119 s. - (Brož.)
Deutsch in der Tschechischen Republik : Deutschland, Österreich, Schweiz. 1998-1999. - Prag : Goethe-Institut, [1998]. - 94 s. - (Brož.)
Deutsche Literatur fürs Abitur 1 : von den Anfängen bis zum Naturalismus / [Hana Justová, Svatava Valešová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 107 s. - (brož.)
Ein Deutscher auf Widerruf : Erinnerungen. 2 / H. Mayer. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1988. - 411 s. - (brož.)
Ein Deutscher auf Widerruf : Erinnerungen. 1 / H. Mayer. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1988. - 429 s. - (brož.)
Deutsches Tempo : Texte 1911 bis 1932 / K. Tucholsky. - 13.-18. Tausend. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990. - 958 s. - (brož.)
Dialog v hodinách češtiny 1 : cvičebnice mluveného projevu / O. Müllerová, J. Hoffmannová, E. Schneiderová. - 1. vyd. - Praha : Pansofia, 1996. - 32 s. - (brož.)
Dialog v hodinách češtiny 2 : cvičebnice mluveného projevu pro žáky 6.-9. ročníku a nižšího gymnázia / J. Hoffmannová, O. Müllerová. - 1. vyd. - Praha : Pansofia, 1998. - 43 s. - (brož.)
Die dichterische Symbolik V. M. Garšins / L. Schön. - München : Otto Sagner, 1978. - 203 s. - (brož.)
Diktáty a cvičení z českého jazyka / A. Šantrochová, M. Buriánková, Z. Hampl. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 159 s. - (brož.)
Dovolíte, signore Giacomo? / L. Muška. - Duchcov : Kapucín, 1998. - 68 s. - (Brož.)
Drucke zu Lebzeiten. [1], Textband / F. Kafka. Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1994. - 447 s. - (váz.)
Drucke zu Lebzeiten. [2], Apparatband / F. Kafka. Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1996. - 551 s. - (váz.)
Duchovní svět F. X. Šaldy / A. Mokrejš. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1997. - 207 s. - (váz.)
Einwortlexeme und Wortgruppenlexeme in der technischen Terminologie des Polnischen / H. Matuschek. - München : Otto Sagner, 1977. - 8, 417 s. - (brož.)
Ekonomický slovník německo-český / M. Grabmüller, R. Rádl, P. Sova. - 3. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 16, 493 s. - (váz.)
Elegie / J. Goethe. - Most : Reklamní agetura Most, 1998. - Nestr. - (Brož.)
English in Plzeň: the first ten Years : Papers of the English Department, 1989-98, Faculty of Education, University of West Bohemia / Editor B. Jenner. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeskáuniverzita, 1998. - 85 s. - Pedagogická fakulta, Plzeň. - (brož.)
Fachdeutsch aus dem Bereich der Ökonomie, der Industrie und des Handels / M. Keprtová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého , 1998. - 102 s. - Filozofická fakulta, Olomouc. - (brož.)
La Femme au bout du fil / S. Natsuki. - [Paris] : [Le Monde], 1997. - 27 s. - (Brož.)
Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. - 1. vyd. - Olomouc : FIN, 1998. - 1471 s. - (váz.)

Francouzsko-český, česko-francouzský studijní slovník. - 1. vyd. - Olomouc : Fin, 1998. - 1375 s., příl. - (váz.)


Gedichte und Kurzprosa / G. Grass. - 1. Aufl. - Göttingen : Steidl, 1994. - 572 s. - (váz.)
Gerhard Roth : Kunst als Auflehnung gegen das Sein / P. Ensberg, H. Schreckenberger. - Tübingen : Stauffenburg, 1994. - 204 s. - (brož.)
Golem / G. Meyrink. - Vyd. 5., ( v nakl. Argo 2.). - Praha : Argo, 1998. - 216 s. - (váz.)
Góry - literatura - kultura. T. 3 / redaktor J. Kolbuszewski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 150 s. - (brož.)
Heimhekr ins Wort : Dichterporträt in Selbstaussagen / H. Domin. - 1. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1988. - 110 s. - (Brož.)
Die Herausforderung des Nihilismus : philosophische Analysen zu F. M. Dostojewskijs Werk "Die Dämonen" / I. Fuchs. - München : Otto Sagner, 1987. - 314 s. - (brož.)
Hermeneutické pojetí zkušenosti / A. Mokrejš. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 53 s. - (brož.)
Hovorová čínština v příkladech. 2 / O. Švarný ... [et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 237 s. - (brož.)
Hovorová čínština v příkladech. 3 / O. Švarný ... [et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 251 s. - (brož.)
Hugo story : oceněné povídky z let 1970-1972. 4 / originální kometáře I. Asimov. [z anglického originálu přeložila Jitka Bojanovská] ...[et al.]. - 1. vyd. tohoto souboru. - Praha : WinstonSmith, 1997. - 317 s. - (váz.)
Hvězda nenarozených : román o cestě / F. Werfel. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 542 s. - (váz.)
Hvězdy z hlubin / A. Clarke, P. Preuss. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1998. - 255 s. - (váz.)
Jak být vnímán podle vlastní představy : a jak toho chcete dosáhnout? / G. Bedington. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 166 s. - (váz.)
Jak jsem se učil myslivcem / Z. Hostička. - 2. vyd. - Vizovice : Lípa, 1998. - 185 s. - (Váz.)
JavaScript : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce začínajícího uživatele / L. Purcell, M. Mara. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 342 s. - (brož.)
Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pědasedmdesátinám / editoři P. Karlík, M. Krčmová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 212 s. - (brož.)
Ještě jednou Milá maminko! / R. Crha. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1998. - 109 s. - (váz.)
Jewish Anecdotes from Prague / [compiled by Vladimír Karbusický] . [translation into English David R. Beveridge] - 1st Engl. Language Ed. - Prague : V RÁJI, 1998. - 112 s. - (váz.)
Jména tajemství zbavená : malá domácí encyklopedie 250 nejčastějších příjmení / V. Mates. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 174 s. - (váz.)
K pramenům doznání : motáky z ruzyňské věznice z roku 1954 / A. London. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1998. - 84 s. - (brož.)
Keltské pověsti a pohádky : Bretaň. Díl 1 / sesbíral F. Luzel. [z francouzštiny přeložila Lenka Dostálová] ... [et al.]. - V čes. jaz. vyd. 1. - Brno : "Zvláštní vydání", 1996. - 143 s. -(brož.)
Klub mladých milionářů / J. Hudson. - Praha : Harlequin, 1998. - 151 s. - (brož.)

Knuspern an einem Wort : aus einem Jahrhundert germanistischer Wortforschung / C. Korsmeier. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 52 s. - (Brož.)


Koko / P. Straub. - 1. vyd. - Praha : Beta-Dobrovský a Ševčík, 1998. - 527 s. - (váz.)
Komponistenbriefe des 19. Jahrhunderts : Bericht des Kolloquiums : Mainz 17.06.1994-18.06.1994 / herausgegeben von H. Bennwitz... [et al.]. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und derLiteratur, 1997. - 185 s. - (brož.)
Krajní meze. Díl 3 / E. Binder... [et al.]. [z amerického originálu přeložil Miloš Veselý] . - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1998. - 230 s. - (brož.)
Královské vraždy / J. Plaidy. - Praha : Baronet, 1998. - 538 s. - (váz.)
Království pohádek / z německého vydání přeložila J. Novotná. - [Říčany] : Junior, 1998. - 143 s. - (váz.)
Ksztalcenie jezykowe w szkole. T. 10 / redaktor M. Dudzik, K. Bakula. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 181 s. - (brož.)
Kunst und Literatur : Durchgänge. Tl. 2 / herausgegeben von H. Jocks. - Ruppichteroth : Kunstforum-Leserservice, 1998. - 511 s. - (Brož.)
Les Larmes d'Andromaque / S. Paretsky. - [Paris] : [Le Monde], 1997. - 29 s. - (Brož.)
Laudines Kniefall und der Schluss von Hartmanns Iwein / W. Schröder. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 31 s. - (brož.)
Les- Moře / napsala J. Bampton. ilustroval B. Bampton. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 23, 23 s. - (váz.)
Létali pro Führera : vzpomínky stíhacích es Luftwaffe / G. Bloemertz, H. Knoke. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 292 s., obr.příl. - (váz.)
Lidská duše za socialismu / O. Wilde. - Brno : "Zvláštní vydání", 1997. - 69 s. - (brož.)
Literatur + Diktatur : internationales Autorencolloquium Kunst + Freiheit, Literatur + Diktatur : [Kunst + Freihet, Literatur + Diktatur]. Jena 14.11.1997-16.11.1997 / herausgeber E. Kratschmer. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 1997. - 309 s. - (brož.)
Literatura II : výbor textů, interpretace, literární teorie / [sestavila] J. Hrabánková... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 265 s. - (brož.)
Literatura II : výklad, interpretace, literární teorie / J. Hrabánková... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 150 s. - (brož.)
Literatura i kultura popularna. 7 / redaktor T. Zabski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 271 s. - (brož.)
Literatura pro děti a mládež v ČR v roce 1997 : přírůstky Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež za rok 1997 / [redakčně zpracoval Juraj Daubner] - Praha : Ústav pro informace vevzdělávání, 1998. - 86 s. - Státní pedagogická knihovna Komenského, Praha. - (Brož.)
Literární věda 1996 : celostátní studentská konference : Ostrava 28.11.1996-29.11.1996. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 122 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Má tvář v jazyce : antologie současné finské poezie / [Juhani Ahvenjärvi] ... [et al.]. přeložila V. Parente-Čapková- Vyd. 1. - Brno : Host, 1998. - 255 s. - (váz.)
Menschheitsdämmerung : ein Dokument des Expressionismus / neu herausgegeben von K. Pinthus. 159.- 161. Tausend. - Hamburg : Rowohlt, 1997. - 384 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 6. ročník základní školy / I. Balkó, L. Zimová. - Praha : Fortuna, 1998. - 64 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk : pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií / [Vlastimil Styblík] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogickénakladatelství, 1998. - 85 s. - (brož.)

11. mezinárodní sjezd : bibliografie : Bratislava 30.08.1993-08.09.1993 / [zpracovaly Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 365 s. - Slovanská knihovna, Praha. - (brož.)


Místo v prostoru : antologie mladé slovinské poezie / [Aleš Debeljak] ... [et al.]. přeložili F. Benhart, M. Šaradínová- Vyd. 1. - Brno : Host, 1998. - 168 s. - (váz.)
Mladí apoštolové : příběh pro mládež : příhody děvčat a chlapců, kteří svým křesťanstvím přitahují nevěřící okolí / J. Janšta. - Vyd. 2. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 161 s. -(Brož.)
Morfosyntax francouzské věty. 2, Souvětí / M. Pavlík. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého 1998. - 72 s. - Filozofická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Myslivecká romance : příběhy z myslivecké praxe : pokračování knihy "Jak jsem se stal myslivcem" / Z. Hostička. - 2. vyd. - Vizovice : Lípa, 1998. - 350 s. - (váz.)
Myšlenky. 11. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 208 s. - (brož.)
Na shledanou v džungli / M. Jančíková. - Olomouc : Campanula-L, 1998. - 75 s. - (Brož.)
Nachgelassene Schriften und Fragmente. 1. [1], Textband / F. Kafka. Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1993. - 436 s. - (váz.)
Nachgelassene Schriften und Fragmente. 1. [2], Apparatband / F. Kafka. Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1993. - 340 s. - (váz.)
Nachgelassene Schriften und Fragmente. 2. [1], Textband / F. Kafka. Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1992. - 678 s. - (váz.)
Nachgelassene Schriften und Fragmente. 2. [2], Apparatband / F. Kafka. Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1992. - 493 s. - (váz.)
6. najazd poetów na zamek : Brzeg, (PL) 05.10.1995-09.10.1995. - Brzeg : Brzeskie Centrum Kultury, 1995. - 115 s. - (brož.)
Nauka o slovní zásobě : tematické okruhy a cvičení / F. Uher. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 61 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských / H. Běličová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 222 s. - (brož.)
Nejlepší detektivní příběhy světových autorů / [Translation Petra Štechová] ...[et al.]- [Praha] : Ivo Železný, 1996. - Přeruš. str. - (váz.)
Nejlepší kamarád Lord / A. Terhune. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 222 s. - (váz.)
Nejlepší rybářské příběhy / E. Hemingway... [et al.]. editorka L. O'Mara. z anglického originálu přeložila D. Křesťanová... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 253 s. - (váz.)
Nejtěžší soupeř - smrt / Marie-Francoise. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 57 s. - (brož.)
Neviditelný pes : o lidech a psech / O. Neff. - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium, 1998. - 432 s., obr. příl. - (váz.)
Neviditelný pes : český politický cirkus / O. Neff. - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium, 1998. - 428 s. - (váz.)
Němčina 3 : pro 4.-9. ročník základní školy. Část 1 / M. Maroušková, V. Eck, P. Niedermaierová. - Vyd. 2. - Praha : Fortuna, 1998. - 158 s. - (brož.)
Němčina pro historiky a archiváře / R. Baumbach. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 83 s. - Filozofická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Němčina pro jazykové školy. 1 / V. Höppnerová, J. Chromečka, A. Kremzerová. - 1. vyd., v nakl. Scientia 2. opr. dotisk. - Praha : Scientia, 1998. - 224 s. - (váz.)

Německý jazyk pro chemiky. Díl 2 / Z. Šilerová. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 102 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra německého jazyka, Pardubice. - (brož.)


Das Nibelungenlied : mittelhochdeutscher Text und Übertragung. Tl. 2 / herausgegeben von H. Brackert. 109.- 112. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer, 1997. - 309 s. - (brož.)
Das Nibelungenlied : mitteldeutscher Text und Übertragung. Tl. 1 / herausgegeben von H. Brackert. 123.- 126. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer, 1997. - 302 s. - (brož.)
Nikdo neslyšel její křik / Marie-Francoise. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 57 s. - (brož.)
Od začátku do konce : naše životní rituály / R. Fulghum. - Vyd. 2., v Knižním klubu 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 253 s., příl. - (váz.)
Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století / sestavili O. Nytrová, M. Balabán. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 237 s. - (váz.)
On people, signs and states : Spotlights on Sumerian society, c. 3500 - 2500 B.C. / P. Charvát. - Vyd. 1. - Prague : The Oriental Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. -117 s. - (brož.)
Orel a lev. 6, Dotkni se nebe / L. Černá-Vaňková. - Vyd. 1. - Praha : Šulc, 1998. - 314 s. - (váz.)
Panter, Tiger & Co : eine neue Auswahl aus seinen Schriften und Gedichten / K. Tucholsky. - 761.-764. Tausend. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1997. - 285 s. - (brož.)
Paula / I. Allende. - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, 1998. - 307 s. - (váz.)
Po stokroc wracam.. : 24. Warszawska jesien poezji : antologia polskiej poezji z Wilenszczyzny / [redakcja Marta Berowska, Bohdan Urbankowski] - Wyd. 2. rozsz. - Warszawa : Zwiazek LiteratówPolskich, 1995. - 57 s. - Biblioteka Wilenska, Wilno. - (brož.)
Polnoje sobranije sočinenij i pisem v pjatnadcati tomach. T. 13. Kn. 1, Materialy redakcionno-izdatel'skoj dejatel'nosti / N. Nekrasov. - Sankt-Peterburg : Nauka, 1997. - 536 s. - Rossijskajaakademija nauk. - Institut russkoj literatury (Puškinskij dom), Sankt-Peterburg. - (váz.)
Pons Wörterbuch der deutschen Umgangssprache / H. Küpper. - 1. Aufl., 5. Nachdruck. - Stuttgart : Ernst Klett, 1993. - 12, 959 s. - (váz.)
Pozitronový muž / I. Asimov, R. Silverberg. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1998. - 247 s. - (Baronet ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Prace literackie. 36 / redaktor L. Tatarowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 210 s. - (brož.)
Pracovní sešit k učebnicím Čeština s maňáskem Hláskem : pro 2. a 3. ročník ZŠ / J. Svobodová, K. Klímová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 68 s. - (brož.)
Programování 21 : programování v jazyce C a C++ / J. Koníčková. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 210 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Proměny myšlení o řeči / J. Kořenský. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 310 s. - Filozofická fakulta, Praha. - (brož.)
První Slovanský : 1848-1998 / [Josef Kůta] ... [et al.]- [Říčany u Prahy] : OREGO, 1997. - 47 s. - (brož.)
Předpoklady literárního dorozumívání / J. Pavelka. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 318 s. - (brož.)
Příspěvky k dějinám slovakistiky na FF UK / [vědecký redaktor Rudolf Chmel] - 1. vyd. - Praha : Desk Top Publishing FF UK, 1998. - 147 s. - Katedra slavistiky. - Kabinet slovakistiky, Praha. - (brož.)
Psaltyr' 1683 goda / perevod A. Firsov. podgotovka teksta, sostavlenije slovoukazatelja i predislovije J. Celunova. - München : Otto Sagner, 1989. - 652 s. - (brož.)

Publikationen deutscher Belletristik in tschechischen Übersetzungen : 1801-1850 / P. Drews. - Prag : Euroslavica, 1997. - S. 216-260. - (Brož.)


Putování / H. Hesse. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 76 s. - (VOLVOX GLOBATOR ; váz.)- (KGB ; váz.)
Referate und Beiträge zum 8. internationalen Slavistenkongress : [8. internationalen Slavistenkongress]. Zagreb, (HR) 1978 / [J. R. Döring] ... [et al.]- München : Otto Sagner, 1978. - 451 s.- (brož.)
Rétorika v evropské kultuře / J. Kraus. - Vyd. 2. (přeprac.). - Praha : Academia, 1998. - 182 s. - (váz.)
Rigor mortis / B. Aubert. - [Paris] : [Le Monde], 1997. - 43 s. - (Brož.)
Rilke - ein europäischer Dichter aus Prag / herausgeber P. Demetz... [et al.]. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 1998. - 223 s. - (brož.)
Rossica Olomucensia : ročenka Katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého za rok. 36. 1997. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 352 s. - (brož.)
Ruská textová cvičebnice / J. Krystýnková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 175 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Ruský jazyk : lexikologie / J. Talickaja. - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 87 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Der russische Frauenroman : (1890-1917) : exemplarische Untersuchungen / T. Antalovsky. - München : Otto Sagner, 1987. - 12, 202 s. - (brož.)
Russkaja reč' : scenarii neprinuždennogo obščenija / J. Talickaja, S. Koryčánková. - 2. vyd. - Brno : Universitet imeni Masaryka, 1998. - 104 s. - Pedagogičeskij fakul'tet, Brno. - (brož.)
Růženec : příběh o tom, co dokázala víra v Boha a v Pannu Marii v nevěřícím okolí / J. Janšta. - V MCM 2. přeprac. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 146 s. - (Brož.)
Řečnické triky aneb Nenechte se ukecat / D. Gruber. - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Repronis, 1998. - 91 s. - (brož.)
Sbírka anglických idiomů & slangu / T. Hrách. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 254 s. - (váz.)
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada jazykovědná. (A). Č. 46. 1998. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 232 s. - (brož.)
Die Schlangennamen in den ägyptischen und griechischen Giftbüchern / C. Leitz. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 166 s. - (brož.)
Das Schloss. [1], Textband / F. Kafka. - 3. Aufl., Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1983. - 495 s. - (váz.)
Der Schriftsteller als Politiker : zur Europa-Essayistik in Vergangenheit und Gegenwart / P. Lützeler. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 17 s. - (brož.)
Sehnsucht in meiner Seele : Božena Němcová, Dichterin : ein Frauenschicksal in Alt-Österreich / G. Morava. - Innsbruck : Haymon, 1995. - 224 s. - (váz.)
The Semantic Organization of the Serbo-Croatian Verb / R. Jovanovic-Gorup. - München : Otto Sagner, 1987. - 10, 447 s. - (brož.)
Slavica litteraria / [odpovědný redaktor Ivo Pospíšil] - Vyd 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 123 s. - (brož.)
Slavica Othiniensia. 16. - Odense : Odense Universitet, 1997. - 114 s. - Center for slaviske studier, Odense. - (Brož.)

Slavistische Linguistik 1986 : Referate des 12. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens : [12. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens]. Frankfurt am Main; Riezlern 16.09.1986-19.09.1986 / herausgegeben von G. Freidhof, P. Kosta. - München : Otto Sagner, 1987. - 396 s. - (brož.)


Slavík nezpívá špatně : verše z autorské soutěže Seifertovy Kralupy. 1997 / [uspořádal Vratislav Färber] - Vyd. v ČR 1. - Praha : Společnost přátel kultury slova, 1998. - 52 s. - (Brož.)
Slovanská vzájemnost včera, dnes, zítra / [Břetislav Chvála] ... [et al.]- [Říčany u Prahy] : OREGO, 1998. - 47 s. - (brož.)
Slovník severských spisovatelů / [Dagmar Hartlová] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 503 s. - (váz.)
Současné problémy české komunity neslyšících. 1, Hluchota a jazyková komunikace / V. Strnadová. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 279 s. - Filozofická fakulta. - Katedra českého jazyka,Praha. - (brož.)
Speech Processing : 7th Czech-German Workshop : Abstracts : Prague, Fac. of Arts, Charles Univ. 08.09.1997-10.09.1997 / edited by R. Vích. - Prague : Institute of Radio Engineering andElectronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 51 s. - (brož.)
Srandy kopec. 13 / R. Pilgr. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1998. - Nestr. - (brož.)
Staročeský Mastičkář / V. Černý. - Praha : Československá akademie věd, 1955. - 84 s. - (Váz.)
Stilistische und verbalsyntaktische Untersuchungen zum moskovitischen Prunkstil des 16. Jahrhunderts : die Erzählung über die Belagerung Pleskaus durch den polnischen König Stephan Báthory1581/82 im Vergleich mit der Erzählung über die Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453 / G. Stricker. - München : Otto Sagner, 1979. - 13, 678 s., 3 tb. příl. - (brož.)
158 - Zavolej mi do klubu / [vtipy sesbíral a upravil Čestmír Bareš] ...[et al.]- Vizovice : Trnky-brnky, [1998]. - 128 s. - (Brož.)
Stručná mluvnice česká / B. Havránek, A. Jedlička. - Vyd. 26., ve Fortuně 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 246 s. - (brož.)
Středověké legendy o českých světcích / [uspořádál Jaroslav Kolár] - Praha : Lidové nakladatelství, 1998. - 263 s. - (váz.)
Studia slawistyczne Opolsko-ostrawskie. Nr. 2. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1995. - 147 s. - (brož.)
Studien zur Struktur der "Milesischen" Novelle bei Petron und Apuleius / E. Lefevre. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 100 s. - (brož.)
Stufen International 1 : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche und Erwachsene : Lehr- und Arbeitsbuch / A. Vorderwülbecke, K. Vorderwülbecke. - 1. Aufl. - München : Klett, 1995. - 183 s. -(brož.)
Stylistika pro překladatele : texty a cvičení / A. Vrbová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 198 s. - Ústav translatologie FF UK, Praha. - (brož.)
La Surprise de sa vie / E. George. - [Paris] : [Le Monde], 1997. - 28 s. - (Brož.)
Světla se v městech zavřela tak jako oči hada / M. Cihla. - Vyd. 1. - Duchcov : Kapucín, 1998. - 103 s. - (Brož.)
Světová literatura pro děti a mládež / V. Chmelíková. - Vyd. 1. - Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. - 58 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra českého jazyka a literatury,Plzeň. - (brož.)
Světové účetnictví : včetně česko-anglického a anglicko-českého slovníku účetní terminologie / R. Mládek. - Praha : Linde, 1998. - 687 s. - (brož.)

Španělsko-český, česko-španělský slovník / [Jiří Vandas] - Vyd. 1. - Brno : Svan, 1998. - 23, 327 s. - (váz.)


Tagebücher. [1], Textband / F. Kafka. Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1990. - 1064 s. - (váz.)
Tagebücher. [2], Apparatband / F. Kafka. Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1990. - 444 s. - (váz.)
Televize vás baví aneb když Gott se ženou snídá / J. Štětina. - Kladno : Delta, [1998]. - 125 s. - (brož.)
Tiché zahrady : medailony, eseje, glosy / V. Mertl. - Vyd. 1. - Brno : Host, 1998. - 213 s. - (váz.)
Tón ne! : čítanka pro ty, kdo pochybují o smyslu nové hudby / P. Kofroň. - Vyd. 1. - Brno : Host, 1998. - 165 s. - (brož.)
Truchlivý 1, 2- Labyrint světa a ráj srdce / J. Komenský. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 399 s. - (váz.)
Tři podoby literární vědy / Z. Pešat. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 303 s. - (váz.)
Učebnice biblické hebrejštiny / J. Weingreen. - 1. čes. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 357 s. - (váz.)
Ulicemi města Českých Budějovic : názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes / D. Kovář, P. Koblasa. - Rudolfov : Jelmo, 1998. - 374 s., obr. příl. + 1 mapa. - (Váz.)
Untersuchungen zur poetischen Struktur der Lyrik von Sima Pandurovic : posmrtne počasti / B. Schulte. - München : Otto Sagner, 1977. - 345 s. - (brož.)
Untersuchungen zur Stratigraphie und Chronologie der südslavischen Volksepik / D. Burkhart. - München : Otto Sagner, 1968. - 3, 549 s. - (Brož.)
Untersuchungen zur Theorie und Praxis der Typisierung bei I. A. Gončarov / M. Russell. - München : Otto Sagner, 1978. - 401 s. - (brož.)
Údiv z krásy / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Úsměv pro tebe / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Úsměvy šampionů / V. Zápotocký. - Břeclav : Moraviapress, 1998. - 185 s. - (váz.)
Úvod do studia francouzského jazyka / A. Vondráček. - 2.vyd., upr. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 153 s. - Katedra aplikované jazykovědy, Plzeň. - (brož.)
Úvod do studia německé literatury / A. Kováříková. - Vyd. 3. - Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. - 92 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra německého jazyka, Plzeň. - (brož.)
Vergiliovy Eklogy : komentář a překlad / H. Kurzová. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 247 s. - Pedagogická fakulta. - Oddělení klasické filologie, ČeskéBudějovice. - (brož.)
Der Verschollene. [1], Textband / F. Kafka. - 2. Aufl., 3. Tausend. Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1983. - 419 s. - (váz.)
Der Verschollene. [2], Apparatband / F. Kafka. - 2. Aufl., 3. Tausend. Kritische Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1990. - 272 s. - (váz.)
Veřejná prezentace od A do Z / I. Hospodářová. - 1. vyd. - Praha : Expertis, 1997. - 71 s. - (brož.)
Via di qui : una breve lettura di Kafka da portare a passeggio / F. Kafka. - Praha : Vitalis, [1998]. - 64 s. - (brož.)
Von Abraham bis Zwerenz : eine Anthologie. Bd. 1 / [gestaltung Wilhelm Boeger, Helga Lancaster] - [Berlin] : Cornelsen, 1995. - 718 s. - (Váz.)

Von Abraham bis Zwerenz : eine Anthologie. Bd. 2 / [gestaltung Wilhelm Boeger, Helga Lancaster] - [Berlin] : Cornelsen, 1995. - S. 721-1482. - (Váz.)


Von Abraham bis Zwerenz : eine Anthologie. Bd. 3 / [gestaltung Wilhelm Boeger, Helga Lancaster] - [Berlin] : Cornelsen, 1995. - S. 1485-2230. - (Váz.)
Vražda na inzerát / J. Kropáček. - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 1998. - 133 s. - (brož.)
Vražda v Kantonu / R. Gulik. - Plzeň : Perseus, 1997. - 191 s. - (váz.)
Vyznání na dálku / M. Cvetajeva. - U 1. dvou esejů vyd. 1.; u 3. eseje vyd. 2., ve Votobii 1. vyd. - Praha : Votobia, 1997. - 238 s. - (brož.)
Was ist das Konkrete an einem Gedicht? : 2 Ansätze / H. Heissenbüttel. - Itzehoe : Hansen & Hansen, 1969. - 120 s. - (Brož.)
Werke in einem Band : Geschenk der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Prag / H. Kleist. - 5. Aufl. - München : Carl Hanser, 1990. - 887 s. - (váz.)
Wittgensteins Neffe : eine Freundschaft / T. Bernhard. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1987. - 163 s. - (brož.)
Der Wünschelrutengänger : Erinnerung an Werner Kraft / U. Pörksen. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 22 s. - (brož.)
Z listáře Bohumila Polana / B. Polan. - [Ústí nad Labem] : Albis International, 1998. - 100 s. - (brož.)
Z obzoru tvorby : kapitoly z české literatury / J. Svoboda. - 1. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1998. - 198 s. - (váz.)
Začínáme v Pascalu : naučte se efektivně programovat / P. Satrapa. - Praha : Neokortex, 1998. - 253 s. - (brož.)
Zajatkyně lásky / Marie-Francoise. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 57 s. - (brož.)
Zakázané pohádky / A. Afanas'jev. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 150 s. - (váz.)
Der Zauberer : das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. In 3 Bänden. Tl. 1, 1875 bis 1918. Bd. 1. 1875 bis 1905 / P. Mendelssohn. - Überarb. und erw. Neuausg. - Frankfurt am Main: S. Fischer, 1996. - 1048 s. - (váz.)
Der Zauberer : das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. In 3 Bänden. Tl. 1, 1875 bis 1918. Bd. 2. 1905 bis 1918 / P. Mendelssohn. - Überarb. und erw. Neuausg. - Frankfurt am Main: S. Fischer, 1996. - S. 1053-1994. - (váz.)
Der Zauberer : das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. In 3 Bänden. Tl. 2, Jahre der Schwebe: 1919 und 1933. (Nachgelassene Kapitel). - Gesamtregister. Bd. 3. 1919 und 1933 / P. Mendelssohn. - Überarb. und erw. Neuausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1996. - 554 s. + 3 příl. - (váz.)
Západ a Východ 2 : tradice a současnost (Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 178 s. - Ústav slavistiky FF MU, Brno. - (brož.)
Zápisky z podzemí / F. Dostojevskij. - 5. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 115 s. - (váz.)
Záře pro tvou tvář / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Zeichen und Funktion : Beiträge zur ästhetischen Konzeption Jan Mukařovskýs / herausgegeben von H. Günther. - München : Otto Sagner, 1986. - 7, 207 s. - (brož.)
Zelená láska : myslivecké příběhy / sestavil a ilustroval O. Tripes. - České Budějovice : Dona, 1998. - 126 s. - (brož.)
Zrození / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)

Zur Literatur und Kultur Schlesiens in der Frühen Neuzeit aus interdisziplinärer Sicht / herausgegeben von M. Czarnecka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 197 s., 18 obr. na příl. -(brož.)


Zur Metaphorik in den Epen : Živana, Medvjed Brundo, Utva und Ahasver des kroatischen Dichters Vladimir Nazor / H. Albert. - München : Otto Sagner, 1977. - 171 s. - (brož.)
Zvěrolékař a kočičí historky : výběr z díla / J. Herriot. - Vyd. 2., v Kniž. klubu 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 108 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist