Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - L. Zemědělství

za září-říjen 1998

Afrikanische Arzneipflanzen und Jagdgifte: Chemie, Pharmakologie, Toxikologie : eine
afrikanische Ethnopharmakologie und Ethnobotanik / H. Neuwinger. - 2., v*llig neu bearb. und erw.
Aufl. -Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1998. - 16, 960 s., 12 s. obr. příl. -
(váz.)
Akvarijní ryby / J. Eliáš. - Praha : Aventinum, 1998. - 192 s. -
(váz.)
Akvárium : jak snadno zařídit a pečovat o něj : rady odborníka začínajícím akvaristům
/ P. Stadelmann. - Čes. vyd. 2. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 60 s. - (brož.)
Atlas vybraných druhů plevelů ČR / J. Pikula, D. Obdržálková, M. Zapletal. - Praha
: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 90 s. - (brož.)
Být tak svým psem... aneb Veselá i smutná povídání o pejscích a jejich lidech / O.
Nytrová. - Praha : Regia, 1998. - 285 s. - (váz.)
Býva s nami andulka : sprievodca pre mladých chovatelov / H. Piers. - 1. vyd. -
Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 32 s. - (brož.)
Cereals for Human Health and Preventive Nutrition : Proceedings of the Conference :
Brno 07.07.1998-11.07.1998 / editors K. Vaculová, J. Ehrenbergerová. - Kroměříž : The
Agricultural ResearchInstitute, 1998. - 271 s. - (brož.)
Česnek : víc než koření. - Praha : Knižní klub, 1998. - 109 s. -
(váz.)
Giftpflanzen in Natur und Garten : Bestimmungsmerkmale und Biologie, Anwendung
in Medizin, Volksheilkunde und Hom*opathie, Symptomatik und Therapie bei Vergiftungen / W.
Buff, K. Dunk. - 2.,neubearb. Aufl. - Berlin : Paul Parey, 1988. - 352 s. -
(brož.)
Historie mlékárenství v Čechách a na Moravě / editor D. Broncová. - Praha : MILPO,
1998. - 279 s. - (váz.)
Intenzifikace produkce selat / J. Čeřovský, J. Hájek, F. Krátký. - Praha : Ústav
zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 34 s. - (brož.)
Jak jsem se učil myslivcem / Z. Hostička. - 2. vyd. - Vizovice : Lípa, 1998. - 185 s.
- (Váz.)
Jak pěstovat pokojové rostliny / připravil J. Wolff. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav
Svojtka & Co., 1998. - 279 s. - (váz.)
Jak vyzrát na domácí mazlíčky / P. Corey. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1998. - 145 s.
- (brož.)
Kavkazský ovčák / I. Truksová, M. Truksa. - České Budějovice : Dona, 1998. - 99 s.,
obr. příl. - (brož.)
Kočky : praktický průvodce plemeny koček. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka &
Co., 1998. - 64 s. - (váz.)
Koně : praktický průvodce plemeny koní. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka &
Co., 1998. - 64 s. - (váz.)
Kouzlíme ze slámy / M. Brahová. - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba,
1998. - 28 s. - (Brož.)
Kuchařka - konzervujeme ovoce, zeleninu, houby, maso. - 2. vyd. - České Budějovice
: Dona, 1998. - 140 s., fot. příl. - (brož.)
Lexikon koření / J. Dientsbier, A. Vlčková. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 134
s., obr. příl. - (brož.)
Léčivé byliny a koření : patří do každé zahrady / E. Hohenberger. - Vyd. 1. - Praha :
Knižní klub, 1998. - 96 s. - (váz.)

Lovná pernatá zvěř - ekologie, chov, choroby a veterinární zajištění chovu / M. Beklová
...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1998. - 177 s. -
Fakultaveterinární hygieny a ekologie, Brno. - (brož.)


Die mährische Eberesche : ein Obstbaum aus dem Sudetenland / herausgeber J. Kudlich.
- 2., unveränd. Aufl. - München : Sudetendeutsches Archiv, 1997. - 55 s. -
(brož.)
MendelNET '98 : sborník z odborného semináře posluchačů postgraduálního
doktorandského studia : Brno 18.09.1998. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
1998. - 107 s. - Agronomická fakulta, Brno. - (brož.)
Modernizace výukového procesu u předmětů ovocné, okrasné školkařství a ovocnářství
: sborník referátů : Brno 09.12.1997 / [uspořádal Vojtěch Řezníček] ...[et al.]- Brno :
Mendelovazemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 110 s. - Zahradnická fakulta. - Ústav šlechtění
a množení zahradnických rostlin, Lednice na Moravě. - (brož.)
Monitoring stavu lesů České republiky : metodický komentář, seznam ploch a některé
dosavadní výsledky / K. Matějka. - Vyd. 1. - České Budějovice : Scientific-Pedagogical Publishing,
1993. -68 s. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady. -
(brož.)
Mořské akvarijní ryby : přehledný průvodce světem mořských akvarijních ryb. - Čes.
vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 64 s. - (váz.)
Můj kamarád křeček / R. Stehr. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998.
- 47 s. - (váz.)
Můj kamarád kůň / M. Hampe, E. Stickeler. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka
& Co., 1998. - 63 s. - (váz.)
Můj kamarád pes / H. Kluckhohnn. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co.,
1998. - 63 s. - (váz.)
Myslivecká romance : příběhy z myslivecké praxe : pokračování knihy "Jak jsem se stal
myslivcem" / Z. Hostička. - 2. vyd. - Vizovice : Lípa, 1998. - 350 s. - (váz.)
Nejlepší kamarád Lord / A. Terhune. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 222 s.
- (váz.)
Nejlepší rybářské příběhy / E. Hemingway... [et al.]. editorka L. O'Mara. z anglického
originálu přeložila D. Křesťanová... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 253 s. -
(váz.)
Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb / J. Čítek, Z. Svobodová, J. Tesarčík. - 3.,
nezm. vyd. - Praha : Informatorium, 1998. - 218 s. - (váz.)
Obytná zahrada : představy, možnosti, realizace / M. Jelínková, J. Ondřej, P. Velfel.
- Hradec Králové : Paradise Studio, 1997. - 167 s. - (váz.)
Oftalmologie malých zvířat / R. Riis. - Plzeň : Medicus veterinarius, 1998. - 124 s. -
(brož.)
Operativní opravy strojů a zařízení / J. Pošta. - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 1998. - 45 s. - (brož.)
Péče o pokojové rostliny : komplexní příručka o jejich výběru, pěstování a dekorativním
uspořádání / P. McHoy. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 128 s. -
(váz.)
Phytotherapy in Paediatrics : Handbook for Physicians and Pharmacists / H. Schilcher.
- Stuttgart : Medpharm, 1997. - 181 s. - (brož.)
Pokojové rostliny od A do Z : jak poznat, vybrat a pěstovat 350 nejoblíbenějších
pokojových rostlin / P. McHoy. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 128 s. -
(váz.)
Pracujeme se zahradní technikou / J. Tůma. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998.
- 112 s. - (brož.)

Problematika zachování a ochrany starých či krajových odrůd ovocných dřevin a možnosti
jejich navrácení do krajiny v rámci státního programu obnovy vesnice
: sborník referátů :
Brno,Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 05.11.1997-06.11.1997 / [uspořádal Radoslav Vlk]
...[et al.]- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 103 s. - Zahradnická fakulta.
-Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Lednice na Moravě. - (brož.)


Produkce a využití objemných krmiv : sborník z mezinárodní konference : Brno
21.04.1998 / [odpovědný redaktor Ladislav Zeman] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita, 1998. - 96 s. - Agronomická fakulta, Brno. - (brož.)
Produkce kvalitního vepřového masa s vysokou nutriční hodnotou / M. Šimek ...[et. al.].
- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 24 s. -
(brož.)
Protection of Cereal Crops against Harmful Organisms : Proceedings of the International
Conference : Kroměříž 01.07.1997-04.07.1997 / edited by L. Tvarůžek. - Kroměříž : Agricultural
ResearchInstitute, 1997. - 267 s. - (Brož.)
První pomoc a zdravotní péče o psy / C. Bell. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1998. - 253
s. - (brož.)
Přehled odrůd brambor. 1998 / [Marie Valentová] - 1. vyd. - Brno : Pax Agris, 1998.
- 75 s. - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. - Odbor odrůdového zkušebnictví, Brno.
- (brož.)
Příspěvek na úhradu a možnosti jeho využití v podmínkách českého zemědělství :
(informační studie) / J. Novák, J. Hanibal, Z. Kubíková. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské
ekonomiky, 1998. -48 s. - (brož.)
Psi : praktický průvodce plemeny psů. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co.,
1998. - 64 s. - (váz.)
Ročenka. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. 1997. - Brno :
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1998. - 75 s. - (brož.)
Ryby a dary moře / J. Řešátko. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 29 s. -
(brož.)
Skleníky, pařeniště, fóliovníky / J. Svojanovský. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing,
1998. - 97 s., 14 obr. na příl. - (brož.)
Sladkovodní akvarijní ryby : přehledný průvodce světem sladkovodních akvarijních ryb.
- Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 64 s. - (váz.)
Sladkovodní akvárium / H. Mayland. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 287 s.
- (váz.)
Soupis ploch osevů podle krajů a okresů České republiky : k 31. 5. 1998 / vypracoval
J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 15 s., obr. příl. - (Brož.)
Speciality z masa a ryb : 101 receptů a rad / [výběr textů Helena Potocká] - Vyd. 1. -
Praha : Ikar, 1998. - 70 s. - (váz.)
Speciality z mořských a sladkovodních ryb / M. Koten. - Vyd. 1. - Praha : Tempo,
1998. - 135 s. - (Brož.)
Stroje pro pěstování a sklizeň zrnin / P. Kroupa, J. Hůla, P. Kovaříček. - Vyd. 1. -
Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 62 s. -
(brož.)
Tabulky nutričních hodnot ovoce a zeleniny / K. Kopec. - Vyd. 1. - Praha : Ústav
zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 72 s. - (brož.)
Technika pro závlahu postřikem / M. Růžička. - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 1997. - 40 s. - (brož.)
Vinařství : (návody do laboratorních cvičení) / J. Balík. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 96 s. - (brož.)

Využití různých způsobů zpracování půdy při pěstování rostlin : sborník přednášek z
odborného semináře : Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně 16.06.1998 / [editoři Helena
Kusá, PavelRůžek] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 1998. - 79 s. - Výzkumný
ústav zemědělské techniky, Praha. - (váz.)


Výroba osiva a sadby v České republice v roce 1997 : přehled přihlášených
množitelských ploch / zpracovala S. Fránová. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, 1998. - 20 s. -(Brož.)
Výroba osiva a sadby v České republice v roce 1998 : přehled přihlášených
množitelských ploch. Část 1 / zpracovala S. Fránová. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, 1998. -13 s. - (Brož.)
Výživa a technika krmení koní : (studijní zpráva) / L. Zeman, P. Hodboď, J. Mendlík.
- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 57 s. -
(brož.)
Záhadné kruhy v obilí : historie jednoho fenoménu / M. Hesemann, E. Tóthová. - 2.
rozš. vyd. - Praha : Etna, [1998]. - 160 s., obr. příl. - (váz.)
Základní výpočty používané v zemědělské výrobě / L. Kostrůnek. - 1. vyd. - [Havlíčkův
Brod] : Fragment, 1998. - 56 s. - (brož.)
Základy pěstování kořenové zeleniny / I. Malý, K. Petříková. - Vyd. 1. - Praha : Institut
výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 48 s. -
(brož.)
Základy pěstování plodové zeleniny / K. Petříková, I. Malý. - Vyd. 1. - Praha : Institut
výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 44 s. -
(brož.)
Zelená láska : myslivecké příběhy / sestavil a ilustroval O. Tripes. - České Budějovice
: Dona, 1998. - 126 s. - (brož.)
Zelenina z vlastní zahrady : čerstvá, přirozená, zdravá / H. Suter, C. Graber. - Vyd.
1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 80 s. - (váz.)
Zeleninová kuchařka / J. Mandžuková. - České Budějovice : Dona, 1998. - 164 s., obr.
příl. - (brož.)
Zemědělská technika '98 : sborník přednášek ze semináře v rámci celostátní výstavy ZŽ
98 : [ZŽ 98]. České Budějovice / [Alois Peterka] ...[et al.]- České Budějovice : [Jihočeská
univerzita], 1998. - 48 s. - [Zemědělská fakulta]. - Katedra zemědělské techniky, České Budějovice.
- (brož.)
Zvěrolékař a kočičí historky : výběr z díla / J. Herriot. - Vyd. 2., v Kniž. klubu 1. -
Praha : Knižní klub, 1998. - 108 s. - (váz.)
Zvěřina. - Praha : Knižní klub, 1998. - 127 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist