Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - K. Technika, průmysl

za září-říjen 1998

Abeceda nf techniky / S. Wirsum. - 1. čes. vyd. - Praha : BEN-technická literatura, 1998. - 191 s. - (brož.)
Access 97 : kompletní kapesní průvodce / J. Steiner, R. Valentin. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 351 s. - (brož.)
Aktuální příručka pro technický úsek. Základní dílo včetně 6. aktualizací - Stav: Srpen 1998. Sv. 1, Část 1-4 / K. Kocman... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Aktuální příručka pro technický úsek. Základní dílo včetně 6. aktualizací - Stav: Srpen 1998. Sv. 2, Část 5-7 / K. Kocman... [et al.]. - [Praha] : Dashöfer, [1998]. - Přeruš. str. - (váz.)
Aktuální příručka pro technický úsek. Základní dílo včetně 6. aktualizací - Stav: Srpen 1998. Sv. 3, Část 8-10 / K. Kocman... [et al.]. - [Praha] : Dashöfer, [1998]. - Přeruš. str. - (váz.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 7. aktualizací: Srpen 1998. Sv. 1, Rubriky 1-5 / O. Hanzlová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 7. aktualizací: Srpen 1998. Sv. 2, Rubriky 6-10 / O. Hanzlová... [et al.]. - [Praha] : Dashöfer, [1998]. -Přeruš. str. - (váz.)
Alkohol jako lék / F. Jenč. - Vyd. 1. - Praha : Herbainfo, 1998. - 253 s. - (brož.)
Antény a šíření vln / M. Mazánek, P. Pechač, J. Vokurka. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 250 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Aplikace techniky / I. Škára ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 90 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Applied Electronics '98 : International Conference : Pilsen 09.09.1998-10.09.1998 / editor J. Pinker. - Pilsen : University of West Bohemia, 1998. - 242 s. - Katedra aplikované elektroniky,Plzeň. - (brož.)
Aromaterapie / S. Lavery. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 58 s. - (váz.)
Art marketing / D. Siering. - Benešov : Start, 1998. - 125 s. - (brož.)
ATM v praxi : navrhování a implementace komunikačních systémů s využitím technologie ATM : sborník příspěvků : Olomouc 02.06.1998-03.06.1998 / [editor Zuzana Jašková, Radovan Pleva] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 104 s., příl. - Informační centrum, Olomouc. - (brož.)
AutoCAD LT 97 / Z. Píša. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1998. - 140 s. - (brož.)
Áčko : [výpovědi prostitutů z Áčka "Živím se vlastním tělem"] / D. Kopecký. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 127 s., obr. příl. - (brož.)
Bezmasé recepty / J. Bureš. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 31 s. - (brož.)
Bezpečná elektrotechnika / V. Honys. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1998. - 278 s. - (brož.)
Bilance energetických pochodů zušlechťování paliv v roce 1997 : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 8-01 a předběžná energetická bilance). - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 25 s. - (brož.)
Biologické signály I : geneze, zpracování a analýza / J. Svatoš. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 202 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)

Budoucnost Network marketingu v Evropě / P. Dewandre, C. Mahieu. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 1998. - 105 s. - (brož.)


Bydlení občanů, postižených povodněmi na Bruntálsku / J. Premusová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 17 s. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.)
CAR '97 : Computer Assisted Radiology and Surgery : Proceedings of the 11th International Symposium and Exhibition : Berlin, (DB) 25.06.1997-28.06.1997 / editor H. Lemke... [et al.]. -Amsterdam : Elsevier, 1997. - 35, 1072 s. - (váz.)
Chemie, paliva, maziva / J. Zehnálek. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 176 s. - (brož.)
Computer Science : a Breadth-First Approach with Pascal / P. Nagin, J. Impagliazzo. - New York : John Wiley, 1995. - 22, 730 s. - (brož.)
Copánky pro radost / J. Wadeson. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 64 s. - (váz.)
Cukrářská výroba : pro 2. ročník učebního oboru Cukrář, Cukrářka / L. Bláha, F. Kadlec, Z. Plhoň. - 2., nezm. vyd. - Praha : Informatorium, 1998. - 140 s. - (brož.)
Czech and Slovak Chemical Guide. 1997-1998. - 7th Annual Ed. - Brno : Exin, 1997. - Přeruš. str. - (brož.)
Czech and Slovak Plastics and Rubber Guide. 1997-1998. - 5th Annual Ed. - Brno : Exin, 1997. - Přeruš. str. - (brož.)
České pivo / [Gabriela Basařová, Ivo Hlaváček] - 1. vyd. - Pacov : Nuga, 1998. - 193 s., obr. příl. - (váz.)
Československé vrtulníky / L. Beneš. - Olomouc : Votobia, 1998. - 236 s. - (brož.)
Česnek : víc než koření. - Praha : Knižní klub, 1998. - 109 s. - (váz.)
Čínská kuchyně / Tchang Jün-Ling, Z. Černá. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 29 s. - (brož.)
Dárečky pro každého / M. Brahová. - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 1998. - 28 s. - (Brož.)
95 let lokální dráhy Tábor - Bechyně : 1903 - 1998 : almanach / [autoři příspěvků a redakční rada František Jansa] ...[et al.]- 1. vyd. - Tábor : Nadace pro zachování el. dráhy Tábor-Bechyně, 1998. - 112 s. - (brož.)
Dělostřelecká tvrz Babí na Trutnovsku : obrazový průvodce / J. Novák. - 1. vyd. - Jablonné nad Orlicí : Jiří Novák, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Diabetická kuchařka / M. Kotrba. - České Budějovice : Dona, 1998. - 133 s., obr. příl. - (brož.)
Difúzní operace / L. Chovancová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 84 s. - (brož.)
Digitální radioamatérský provoz : radiodálnopis, amtor, pactor, paket-radio, zpracování telegrafie, faksimile, sstv / K. Frejlach. - 1. vyd. - České Budějovice : Karel Frejlach, 1998. - 215 s. - (brož.)
Digitální radiová komunikace / Z. Hrdina, F. Vejražka. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 218 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Domácí výroba alkoholických a nealkoholických nápojů / P. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Tempo, 1998. - 119 s. - (Brož.)
Dopravní informační a řídící systémy / K. Šotek. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 152 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra informatiky v dopravě, Pardubice. -(brož.)
Džusový půst : jak se stát zdravou, štíhlou a mladou / P. Airola. - Praha : Pragma, 1991. - 89 s. - (brož.)
Einwortlexeme und Wortgruppenlexeme in der technischen Terminologie des Polnischen / H. Matuschek. - München : Otto Sagner, 1977. - 8, 417 s. - (brož.)

5th Electronic Devices and Systems Conference 1998 : EDS '98 : Proceedings : Brno 11.07.1998-12.07.1998 / [edited by Radimír Vrba] - [Brno] : PC-DIR, 1998. - 9, 427 s. - Technical University.- Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Brno. - (brož.)


Elektrické přípojky nízkého napětí a připojovací podmínky dodávky elektřiny / V. Macháček. - 1. vyd. - Praha : IN-EL, 1998. - 185 s. - (brož.)
Elektrické stroje : laboratorní měření / F. Petrásek. - 3. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 136 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Elektronika tajemství zbavená : objevovat, experimentovat, porozumět. Kn. 1, Pokusy se stejnosměrným proudem / A. Schommers. - 1. čes. vyd. - Ostrava : Hel, 1998. - 112 s. - (brož.)
Elektrotechnika II / J. Pavel, J. Resl. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 144 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.)
Energetické bilance České republiky v letech 1994, 1995, 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 104 s. - (brož.)
Epitaxní růst sloučenin AIIIBV z kapalné fáze / J. Novotný. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 129 s. - (brož.)
Etika hospodářství / B. Molitor. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 182 s. - Česká křesťanská akademie, Praha. - (brož.)
Excel 97 : kompletní popis všech částí tabulkového kalkulátoru doplněný řadou praktických příkladů a užitečných rad / T. Chester, R. Alden. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 838 s. - (brož.)
Experimental Model Research and Testing of Thin-Walled Structures : Proceedings of the International Conference : Prague 09.1997 / edited by M. Drdácký, T. Peköz. - Telč : Aristocrat, 1997. -396 s. - (brož.)
Expertní systémy / P. Berka, P. Jirků, J. Vejnarová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 160 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Financial Accounting : the Complete Course Text / A. Jennings. - 2nd Ed. - London : DP Publications, 1993. - 2, 652 s. - (brož.)
Food Composition and Nutrition Tables / compiled by H. Scherz, F. Senser. - 5th Rev. and Completed Ed. - Stuttgart : Medpharm, 1994. - 28, 1091 s. - (medpharm Scientific Publischers ; váz.)-(CRC Press ; váz.)
Geometry and Computer Graphics / M. Kargerová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 119 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Gianni Versace : poslední císař módy / L. Turner. - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 1998. - 125 s. - (váz.)
Grilování / F. Stein. - Čes. vyd. 1. - [Praha] : Václav Svojtka & Co., 1998. - 127 s. - (váz.)
Harfenictví v Čechách : historie vandrovních muzikantů z Nechanic / J. Kleňha. - Vyd. 1. - Praha : Granit, 1998. - 199 s. - (brož.)
Hawker Hurricane Mk. I : Francie, Belgie, Norsko : 1939-40 / M. Šnajdr. - 1. vyd. - Ostrava : Trias, 1991. - 81 s. + 1 příl. - (brož.)
Henry Ford a Ford / M. Pollard. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 64 s. - (brož.)
Hluk v technické praxi I / P. Němeček. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 86 s. - Fakulta strojní. - Katedra technické diagnostiky, Liberec. - (brož.)
Hornictví na Březových Horách a hornický patron sv. Prokop. - Příbram : Cech příbramských horníků a hutníků, 1998. - 17 s. - (Brož.)
Hráme sa s oknami : učebnica Windows a Office 95 / M. Franců. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1998. - 158 s., obr. příl. - (brož.)

100 Jahre S. Fischer Verlag : 1886-1986 : eine Bibliographie / K. Beck. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1986. - 1049 s. - (váz.)


Hydromechanické operace / L. Chovancová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 76 s. - (brož.)
Informační technologie I / M. Franců, J. Hrbáček, A. Švec. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 73 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Inspirace z dovolených : (evropská kuchyně) / A. Schuster. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 59 s. - (brož.)
Internet / M. Miloševič. - [Beograd] : [BIGZ], 1996. - 23 s. - (Brož.)
JavaScript : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce začínajícího uživatele / L. Purcell, M. Mara. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 342 s. - (brož.)
Jedeme- Sportujeme / N. Barrett. - Praha : Etna, 1993. - 95 s. - (váz.)
Jezdíme na plyn : přestavba automobilů na alternativní pohon plynem : jak jezdit levně, bezpečně a ekologicky na LPG / M. Cedrych. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 123 s. -(brož.)
K sociologické reflexi modernizace. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 153 s. - (brož.)
Katalog světelné techniky : 1998-1999 / [Václav Vítů, Miroslav Ottmar] - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1998. - 79 s. - (brož.)
Katalog tkanin / H. Pařilová, V. Drahoňovská. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 15 s. - Fakulta textilní. - Katedra textilních materiálů, Liberec. - (brož.)
Konzervace a ochrana dřeva v budovách : sborník z mezinárodního semináře : Praha, Telč 22.09.1994-23.09.1994 / edited by M. Drdácký... [et al.]. - Telč : Aristocrat, 1994. - 5, 57 s. -(brož.)
Korespondence v obchodní praxi : vzory písemností pro bezproblémovou komunikaci s úřady a obchodními partnery. Aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aktuální stav - září 1998 / H. Hadačová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 disketa. - (brož.)
Kouzlíme ze slámy / M. Brahová. - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 1998. - 28 s. - (Brož.)
Kuchařka - grilujeme nejen v přírodě : (přes 200 receptů pro přátelská posezení) / S. Moravec. - České Budějovice : Dona, 1998. - 113 s., obr. příl. - (brož.)
Kuchařka - konzervujeme ovoce, zeleninu, houby, maso. - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 1998. - 140 s., fot. příl. - (brož.)
Kuchařka? : já vím / L. Kořínková. - 1. vyd. - Praha : Eminent, 1998. - 368 s. - (váz.)
Kultura stolování / M. Vítková. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 56 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta, Hradec Králové. - (brož.)
Kupujete počítač? / [Pavel Roubal] - Pacov : vl. nákl., 1998. - 28 s. - (Brož.)
Lanškrounské hospody, restaurace a kořalny : [Kde se pivo pije, tam se dobře žije]. Měst. muzeum v Lanškrouně 05.09.1998-31.01.1999 / [úvodní text Marie Macková] - Lanškroun : Městské muzeum, 1998. - 16 s. - (Brož.)
Lessons from Structural Failures : Proceedings of the 1st International Conference : Telč 09.1991 / edited by M. Drdácký. - Telč : Aristocrat, 1991. - 7, 159 s. - (brož.)
Lessons from Structural Failures : Proceedings of the 2nd International Conference : Prague 09.1992 / edited by M. Drdácký. - Telč : Aristocrat, 1992. - 9, 174 s. - (brož.)
Lessons from Structural Failures : Proceedings of the 3rd International Conference : Prague 06.1993 / edited by M. Drdácký. - Telč : Aristocrat, 1993. - 8, 181 s. - (brož.)

Lessons from Structural Failures : Proceedings of the 4th International Conference : Prague 09.1994 / edited by M. Drdácký. - Telč : Aristocrat, 1994. - 10, 215 s. - (brož.)


Lessons from Structural Failures : Proceedings of the 6th International Conference : Brno 06.1996 / edited by M. Drdácký. - Praha : SIA, 1996. - 9, 149 s. - (brož.)
Leština pod vodou : zpráva o katastrofě z července 1997 / [redakce František Kobza] - Leština : Obecní úřad, 1998. - 21 s. - (Brož.)
Letectvo Armády České republiky od A do Z : speciál Armádního technického magazínu. - Praha : Ministerstvo obrany ČR, 1998. - 92 s. - (Brož.)
Léčitelská kuchařka : zdravá strava bez pověr, kouzel a předsudků aneb Jak držet nemoc na uzdě / B. Ždichynec ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Český klub, 1998. - 245 s. - (váz.)
Lékařská informatika / P. Kasal, Š. Svačina ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 543 s. - (brož.)
Létali pro Führera : vzpomínky stíhacích es Luftwaffe / G. Bloemertz, H. Knoke. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 292 s., obr.příl. - (váz.)
Létáme- Létáme do vesmíru / N. Barrett. - Praha : Etna, 1993. - 95 s. - (váz.)
Lidský omyl / T. Casey. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 212 s. - (váz.)
Limity využití území. Dod. č. 9. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Lodník, kormidelník, kapitán : rozsah zkoušky způsobilosti, soubor testových otázek. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství T, 1998. - 89 s. - (brož.)
Lovci - zabijáci : letecké zbraně, letečtí průzkumníci, palubní střelci, Vietnam 1965-1972 / M. Brennan. - Vyd. 1. - Ostrava : REVI, 1997. - 268 s. - (váz.)
Malá větrná elektrárna : návod ke stavbě / U. Hallenga. - 1. čes. vyd. - Ostrava : HEL, 1998. - 63 s. - (brož.)
Malé vodní elektrárny / P. Gabriel, F. Čihák, P. Kalandra. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1998. - 321 s. - (brož.)
Malé vodní turbíny : konstrukce a provoz / J. Melichar, J. Vojtek, J. Bláha. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1998. - 299 s. - (brož.)
Malované obrázky / M. Brahová. - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 1998. - 28 s. - (Brož.)
Manažerské informační systémy I : externí zdroje informací / R. Bébr. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 3, 62 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Marketing služeb v praxi finančních institucí : 1. ročník odborné konference : sborník přednášek : Ostrava 09.09.1998-10.09.1998. - Ostrava : Repronis, 1998. - 68 s. - Newport University,Ostrava. - (brož.)
Master Plans for Water Utilities : Proceedings of the first International Conference of IWSA : [1st International Conference of IWSA]. Praha 17.06.1998-18.06.1998 / Edited by L. Macek. -Praha : Czech National Committee IWSA, 1998. - 7, 283 s. - Fakulta stavební ČVUT, Praha. - (brož.)
Mendel '98 : 4th International Mendel Conference on Genetic Algorithms, Optimization Problems, Fuzzy Logic, Neural Networks, Rough Sets : Brno 24.06.1998-26.06.1998 / [A. Agapie] ... [et al.]- Brno : PC-DIR, 1998. - 316 s. - Technical University. - Faculty of Mechanical Engineering, Brno. - (brož.)
Měření a zkoušení elektrických přístrojů / P. Mindl, V. Novotný. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 85 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)

Městské inženýrství : technický průvodce. 1 / P. Šrytr ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 434 s. - (váz.)


Microsoft Access 97 / M. Kořínek. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 205 s. - (brož.)
Microsoft project : verzija 4.0-4.01 : prvi koraci / B. Jankovic. - [Beograd] : [BIGZ], 1996. - 31 s. - (Brož.)
Minerální pramen zdraví : celoroční preventivní kúra karlovarskými minerálními vodami / J. Pekárek, B. Ždichynec. - 1. vyd. - Praha : Aesculapus K-9, 1998. - 47 s. - (brož.)
Minerály kutnohorského rudního revíru / P. Pauliš. - Kutná Hora : Kuttna, 1998. - 48 s. - (Brož.)
Mobilität für morgen : Chancen einer zukunftsfähigen Verkehrspolitik / R. Petersen, K. Schallaböck. - Berlin : Birkhäuser, 1995. - 375 s., obr. příl. - (váz.)
Modelování heterogenních funkčně strukturovaných materiálů : sborník semináře : Plzeň 20.02.1998 / [editor Jaroslav Koutský] - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 114 s. - Fakulta strojní, Plzeň. - (brož.)
MOSIS '98 : Modelling and Simulation of Systems. 32nd Spring International Conference. Proceedings of the Conference : [32nd Spring International Conference]. Sv. Hostýn - Bystřice podHostýnem 05.05.1998-07.05.1998. Vol. 1 / edited by J. Štefan. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 1998. - 302 s. - (brož.)
MOSIS '98 : Modelling and Simulation of Systems. 32nd Spring International Conference. Proceedings of the Conference : [32nd Spring International Conference]. Sv. Hostýn - Bystřice podHostýnem 05.05.1998-07.05.1998. Vol. 2 / edited by T. Hruška. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 1998. - 143 s. - (brož.)
MOSIS '98 : Modelling and Simulation of Systems. 32nd Spring International Conference. Proceedings of the Conference : [32nd Spring International Conference]. Sv. Hostýn - Bystřice podHostýnem 05.05.1998-07.05.1998. Vol. 3 / edited by J. Štefan. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 1998. - 293 s. - (brož.)
MS Office 97: Manažerská informatika : databázový systém Microsoft Access verze 97 CZ / T. Kubálek, J. Srpová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 180 s. - Fakultapodnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Multimédia / C. Lewis. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 71 s. - (váz.)
Napříč Amerikou na vysokém kole / J. Zimovčák, J. Ligasová. - 1. vyd. - Hodonín : Slovácko, 1998. - 112 s. - (Váz.)
Nápady do bytu : mramorování, podlahové puzzle, štukové girlandy, bytové dekorace, patinování / T. Eichhorn. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 125 s. - (váz.)
Nejkrásnější doplňky z provázků : splétání, tkaní, vázání / [Marlies Busch] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 63 s. - (váz.)
Nejslavnější krátké palné zbraně : od roku 1450 do současnosti / R. Ford. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 176 s. - (váz.)
Nejslavnější tanky : od roku 1916 do současnosti / R. Ford. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 176 s. - (váz.)
Nelineární odezva ocelových rámů na statické zatížení : autoreferát z doktorské dizertační práce / Z. Kala. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 30 s. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
New Trends in Automation of Energetic Processes '98. Proceedings of the 3rd International Conference : Zlín 19.05.1998-20.05.1998 / [editor J. Balátě, T. Sysala] - Brno : Technical University, 1998. - 609 s., příl. - Faculty of Technology, Zlín. - (brož.)
Obchodní jednání : kde je problém? / I. Hospodářová. - 1. vyd. - Praha : Expertis, 1997. - 54 s. - (brož.)

Obsluha počítače v kostce : pro střední školy / P. Kras. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 143 s. - (brož.)


Ochrana před bleskem a přepětím : sborník přednášek / [Dalibor Šalanský] ... [et al.]- 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1998. - 27 s. - (Brož.)
Oděvní materiály 1 / H. Kozlovská, B. Bohanesová. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 1998. - 132 s. - (brož.)
Oděvní materiály 2 / H. Kozlovská, B. Bohanesová. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 1998. - 139 s. - (brož.)
Odpovědnost za výrobek v České republice a v Evropské unii / P. Záruba. - 1. vyd. - Brno : Econ, [1998]. - 103 s. - (brož.)
Ogilvy o reklamě / D. Ogilvy. - 2. vyd. - Praha : Management Press, 1998. - 223 s. - (váz.)
Operativní opravy strojů a zařízení / J. Pošta. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 45 s. - (brož.)
Optimalizace soustavné technické péče o nové, rekonstruované a modernizované stavební objekty / J. Lindr. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 41 s. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)
Originální čínská vegetariánská kuchařka : 150 receptů / T. Hejzlarová. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1998. - 85 s. - (brož.)
PC priručnik : osnovni pojmovi o PC računarima / G. Alimpic. - [Beograd] : [BIGZ], 1996. - 46 s. - (Brož.)
Perníčky po celý rok / M. Brahová. - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 1998. - 28 s. - (Brož.)
Pevnostní průvodce - úsek rokytnický / J. Novák. - 1. vyd. - Jablonné nad Orlicí : Jiří Novák, 1998. - 1 list ; 59 x 42 cm. - (Brož.)
Photovoltaik : Grundlagen und Anwendungen / H. Lewerenz, H. Jungblut. - Berlin : Springer, 1995. - 14, 371 s. - (váz.)
Photovoltaik und Architektur : die Integration von Solarzellen in Gebäudehüllen / O. Humm, P. Toggweiler. - Basel : Birkhäuser, 1993. - 120 s. - (brož.)
Pizzy a špagety / M. Bulecová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 29 s. - (brož.)
Planetové převody / J. Svoboda. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 90 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Podnik a životní prostředí / F. Jonáš... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Poradce '98 : Sborník otázek a odpovědí : daně, účetnictví, odpisy, pracovní právo, leasing. - Český Těšín : Poradce, 1998. - 174 s. - (brož.)
Poslední plavba / H. Holmes. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1998. - 221 s. - (Baronet ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Postavte si PC / Z. Vrátil. - 6., aktualizované vyd. - Praha : BEN-technická literatura, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Poválečná historie jáchymovského uranu / O. Pluskal. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1998. - 48 s. - (brož.)
PowerPoint / S. Avram, A. Veljovič. - [Beograd] : [BIGZ], 1996. - 30 s. - (Brož.)
Pozemní stavitelství I / I. Moudrý ...[et al.]. - Brno : CERM, 1998. - 104 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (brož.)
Poznáváme elektroniku. 4 / V. Malina. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 220 s. - (brož.)
Pracujeme s Microsoft Excelem / J. Makovička. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 148 s. - (brož.)

Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo včetně 2. aktualizace - Červenec 1998. Sv. 1, Část 1-5 / B. Beneš... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 2 diskety. - (váz.)


Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo včetně 2. aktualizace - Červenec 1998. Sv. 2, Část 6-16 / B. Beneš... [et al.]. - [Praha] : Dashöfer, [1998]. - Přeruš. str. - (váz.)
Praktická příručka podnikového reengineeringu / M. Robson, P. Ullah. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 178 s. - (brož.)
Proceedings of the Workshop on Flood Forecasting : Prague, Czech hydrometeorological Institute 04.05.1998-05.05.1998. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1998. - 160 s. -(brož.)
Process Control '98 : the 3rd Scientific-Technical Conference with International Participation. Proceedings : Kouty nad Desnou 07.06.1998-10.06.1998. Vol. 1 / editor of Proceedings S. Krejčí... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 1998. - 454 s., příl. - Faculty of Chemical Technology, Pardubice. - (brož.)
Process Control '98 : the 3rd Scientific-Technical Conference with International Participation. Proceedings : Kouty nad Desnou 07.06.1998-10.06.1998. Vol. 2 / editor of Proceedings S. Krejčí... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 1998. - 294 s., příl. - Faculty of Chemical Technology, Pardubice. - (brož.)
Programování 21 : programování v jazyce C a C++ / J. Koníčková. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 210 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Projektování informačních systémů I / J. Malý. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 147 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie. - Katedra aplikovanéinformatiky, Hradec Králové. - (brož.)
Projektování informačních systémů II / J. Malý. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 61 s. + 5 příl. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie. - Katedraaplikované informatiky, Hradec Králové. - (brož.)
Protivínský pivovar v proměnách času : (k tradovanému 400. výročí založení pivovaru) / A. Smolková, O. Šeda. - Rudolfov : Jelmo, 1998. - 138 s., obr. příl. - (Brož.)
Prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech s komentářem / D. Římanová. - Vyd. 1. - Praha : Codex, 1998. - 154 s. - (brož.)
Přehled právních předpisů pro výstavbu a stavitelství : platných k 1. 7. 1998 / J. Tillmann. - 1. vyd. - Praha : Arch, 1998. - 136 s. - (brož.)
Přežili jsme zkázu Titaniku : výpovědi o katastrofě: oficiální přepisy vyšetřování Senátu z r. 1912 / uspořádal T. Kuntz. - 1. vyd. - Praha : Euromedia Group, 1998. - 559 s., obr. příl. -(Váz.)
Příprava textů počítačem II / P. Herout. - Vyd. 1. - Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. - 252 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra informatiky a výpočetní techniky,Plzeň. - (brož.)
Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu. T. 4 / redaktor S. Witkowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 264 s. - (brož.)
Psychologie a sociologie řízení / E. Bedrnová, I. Nový ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 559 s. - (váz.)
Půdní vestavby '2 : útulné podkrovní byty, nápady, detaily, příklady / H. Fischer-Uhlig, K. Jeni. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 127 s. - (váz.)
Radioelektronika 98 : 8th International Czech-Slovak Scientific Conference : Proceedings : Brno 28.04.1998-29.04.1998. Vol. 1. - Brno : CERM, 1998. - 14, 242 s. - Technical Univerzity, Brno. - (Brož.)
Radioelektronika 98 : 8th International Czech-Slovak Scientific Conference : Proceedings : Brno 28.04.1998-29.04.1998. Vol. 2 / [sestavil Jiří Svačina] - Brno : CERM, 1998. - 14 s., S.243-478. - Technical University, Brno. - (brož.)

Restaurace a hotely Prahy '98. - 1. vyd. - Praha : Two Publishers, 1998. - Nestr. - (Brož.)


Rozpočetnictví pro nefinanční manažery : jak využít rozpočetnictví jako účinného nástroje řízení / I. Maitland. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 171 s. - (brož.)
Ryby a dary moře / J. Řešátko. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 29 s. - (brož.)
Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách České republiky : (příloha k vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb.). - [Praha] : Nakladatelství T, [1998]. - 56 s. - (brož.)
Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství / B. Strnadel. - [Ostrava] : s.n., 1998. - 6, 334 s. - (Brož.)
Saláty / L. Nodl. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 31 s. - (brož.)
Sbírka příkladů z daní / M. Hrdý. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. - 61 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra ekonomie a financí, Plzeň. - (brož.)
Sborník příspěvků k řešení problematiky automatizace vyučovacího procesu / [Jan Geschwinder] ... [et al.]- Šternberk : Opravářský závod 026, 1975. - 162 s. - (Brož.)
Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Díl 2 / editor J. Ramík. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 245 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. -(brož.)
Scubapro : řada výrobků pro rok 1998. - [Praha] : Scubapro, 1998. - 67 s. - (Brož.)
7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život : návraty etiky charakteru / S. Covey. - Praha : Pragma, 1997. - 327 s. - (brož.)
Sláva i zánik kutnohorského dolování : od roku 985 do roku 1191 / dle různých pramenů zpracoval F. Vrátný. - Kutná Hora : Kuttna, 1998. - 60 s. - (Brož.)
Soňa a andělé : Galerie Rudolfinum, Praha 14.03.1996-26.05.1996 / V. Pivovarov. - Praha : Galerie Rudolfinum, 1996. - 7 sešitů. - (brož.)
Speciality z masa a ryb : 101 receptů a rad / [výběr textů Helena Potocká] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 70 s. - (váz.)
Speciality z mořských a sladkovodních ryb / M. Koten. - Vyd. 1. - Praha : Tempo, 1998. - 135 s. - (Brož.)
Spediční expert : část železniční / R. Kampf, R. Procházka. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 134 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra dopravního managementu,marketingu a logistiky, Pardubice. - (brož.)
Spediční expert : část letecká / V. Mojžíš, V. Cempírek. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 90 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra technologie a řízení dopravy,Pardubice. - (brož.)
Speech Processing : 7th Czech-German Workshop : Abstracts : Prague, Fac. of Arts, Charles Univ. 08.09.1997-10.09.1997 / edited by R. Vích. - Prague : Institute of Radio Engineering andElectronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 51 s. - (brož.)
Spotřeba paliv a energie v domácnostech za rok 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 41 s., 20 tb. příl. - (brož.)
Stadt am Atom-Strom? : Möglichkeiten und Grenzen des Ausstiegs Hamburgs aus der Atomwirtschaft / J. Hoffmann... [et al.]. - Marburg : Schüren, 1993. - 145 s., příl. - (brož.)
Statistika rodinných účtů. 1997. Díl 1, Příjmy, vydání a spotřeba domácností za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 86 s. - (brož.)
Statistika rodinných účtů. 1997. Díl 2, Příjmy, vydání a spotřeba domácností podle počtu nezaopatřených dětí a počtu členů za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 53 s. - (brož.)

Stavební přehled. 1998-1999. Díl 1, Výrobky, materiály : Technické a obchodní údaje o výrobcích. - Praha : ABF, 1998. - 780 s. - (brož.)


Stavební přehled. 1998-1999. Díl 2, Firmy : Kontaktní a obchodní údaje. - Praha : ABF, 1998. - S. 786-1033, příl. - (brož.)
100. výročí zahájení automobilové výroby v Tatře Kopřivnice : výběr z referátů přednesených na sympoziu : Národní technické muzeum 03.1997 / [uspořádali Jana Pauly, Petr Kožíšek] - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 155 s. - (brož.)
100 nej... (Největší a nejúspěšnější firmy v České republice). Roč. 4. - Praha : Top Press, 1998. - Přeruš. str. - Poradenská sekce, Praha. - (váz.)
Stochastické metody ve vodním hospodářství / K. Nacházel. - Ostrava : Expert, 1998. - 289 s. - (Brož.)
Strašické hutě a slévárny / G. Hofmann. - 1. vyd. - Rokycany : Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 1998. - 32 s., 10 obr. na příl. + 1 mp. - (brož.)
Struktura a vlastnosti textilií 2 : struktura a vlastnosti pletenin / R. Kovář. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 54 s. - Fakulta textilní. - Katedra textilních struktur,Liberec. - (brož.)
Stříbrná stezka : hornická naučná stezka v Kutné Hoře : stručná historie kutnohorského dolování / P. Pauliš, M. Mikuš. - Kutná Hora : Kuttna, 1998. - 60 s. - (Brož.)
Studie z dějin hornictví : [Agricolovi žáci]. Zabrze, (PL) 23.09.1996-25.09.1996. 27, Agricolovi žáci : 2. mezinárodní konference historiků hornictví / [uspořádal Miloš Zárybnický] - Praha : Národní technické muzeum, 1998. - 94, 17 s. - (brož.)
Světové účetnictví : včetně česko-anglického a anglicko-českého slovníku účetní terminologie / R. Mládek. - Praha : Linde, 1998. - 687 s. - (brož.)
Systémy CAD : (práce v programu Spirit) / P. Mayer. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 191 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Slask a wojna powietrzna lat 1940-1944 / A. Konieczny. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 215 s., 28 obr. na příl. - (brož.)
Šijeme doma : ušijte si vlastnoručně na sebe i do bytu / M. McCormick Gordon. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 160 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.)
Technologické myšlení a usuzování : kapitoly z filozofie techniky / L. Tondl. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 263 s. - (váz.)
Telematics for Libraries : Synopses of Projects. - Luxembourg : European Commission, 1998. - 10, 88 s. - Directorate General XIII-E/4: Electronic Publishing and Libraries, Luxembourg. -(Brož.)
Tepelné operace / L. Chovancová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 52 s. - (brož.)
Téměř vše pro kovoobráběcí stroje : zpracováno z předpisů platných k 1.6.1997 / [Antonín Koutný] - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, [1997]. - 115 s. - (Váz.)
Téměř vše pro lakovny : zpracovány předpisy platné k 1.7.1997 / [Antonín Koutný] - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 1997. - 126 s. - (Váz.)
Turistika a dovolená v ČR 1998 : turistické ubytování a služby v České republice. - Brno : Mravenec, 1997. - 35 s. - (Brož.)
Ulicemi města Českých Budějovic : názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes / D. Kovář, P. Koblasa. - Rudolfov : Jelmo, 1998. - 374 s., obr. příl. + 1 mapa. - (Váz.)
UNIX za početak / Ž. Berberski. - [Beograd] : [BIGZ], 1996. - 31 s. - (Brož.)

Účtování o cenných papírech / A. Brožková, J. Hyršlová. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 76 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra dopravního managementu,marketingu a logistiky, Pardubice. - (brož.)


Úvod do controllingu : učební text / J. Klouček. - 1. vyd. - S. l. : Vyšší odborná škola průmyslových obchodníků, Škoda auto, 1998. - 55 s. - (váz.)
V jednom hrnci, v jedné pánvi : vaříme rychle, chutně a zdravě / P. Momčilová. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1998. - 79 s. - (brož.)
Vaříme a pečeme pro diabetiky / L. Vlachová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 31 s. - (brož.)
Vaříme bez zbytečné práce / B. Krchová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1964. - 31 s. - (Brož.)
Vaříme pro děti : 0-3 roky / M. Bastlová. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 29 s. - (brož.)
Vaříme s Habadějem : (soubor kuchařských receptů ze stejnojmenného rozhlasového pořadu). 1998 / Z. Kabourková. - 1. vyd. - Hradec Králové : Český rozhlas, 1998. - 149 s., obr. příl. - (Brož.)
Vedení mateřské školy. 5. aktualizace / J. Buriánová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Vedení školy. 9. aktualizace / O. Semotán... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Vegetarián labužník : netradiční pokrmy bez masa / B. Ševčíková, A. Peková, P. Momčilová. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1997. - 63 s., obr. příl. - (brož.)
Velká česká kuchařka / [fotografie Barbara Hucková, Miroslav Hucek] - 6. vyd. - Praha : Josef Šimon, 1998. - 783 s., obr. příl. - (váz.)
Vědecko-technické akce : vědecko-technické akce na 2. pololetí roku 1998. Č. 37 / zpracovala M. Krátká. - Ostrava : OKD, 1998. - 14 s. - Automatizace řízení. - Odbor VTEI, Ostrava. - (brož.)
Vinařství : (návody do laboratorních cvičení) / J. Balík. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 96 s. - (brož.)
Visual Basic : sbírka řešených příkladů / J. Čihák, L. Knejpová, L. Pelikánová. - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 1998. - 207 s. + 1 disketa. - (brož.)
Visual Basic 4.0 : Windows 95 programiranje za početnike / I. Sekulovic. - [Beograd] : [BIGZ], 1996. - 31 s. - (Brož.)
Visual Basic 5 : kompletní kapesní průvodce / M. Linke. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 503 s. - (brož.)
Víno : každý den sklenku pro zdraví / F. Jones. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 235 s. - (váz.)
Vlastnosti a technologie materiálů / V. Bouda ...[et al.]. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1998. - 221 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
WORD 97 : tvorba dokumentů v praxi / S. Horný. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 246 s. - Fakulta informatiky a statistiky. - Katedra systémové analýzy, Praha. - (brož.)
Z dějin průmyslového designu : Praha 04.1998. 2, Alessi : Seminář / [uspořádala Jana Pauly] - Praha : Národní technické muzeum, 1998. - 47 s. - (brož.)
Z ovoce a zeleniny : (zavařování) / A. Schuster. - 2. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 61 s. - (brož.)
Z temného nebe : příběh speciálních jednotek letectva Spojených států / O. Kelly. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 354 s., obr. příl. - (váz.)
Začínáme v Pascalu : naučte se efektivně programovat / P. Satrapa. - Praha : Neokortex, 1998. - 253 s. - (brož.)

Základy konstruování : výběr z norem pro konstrukční cvičení / P. Svoboda... [et al.]. - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR, 1998. - 288 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)


Základy strategického marketingu / J. Tomek. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 307 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra marketingu, obchodu a služeb, Plzeň. - (brož.)
Zbraně a zbroj samurajů : dějiny japonského zbrojířství / [I. Bottomley, A. P. Hopson] - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 193 s. - (váz.)
Ze studiów nad wczesnosredniowiecznymi technikami budownictwa obronnego : umocnienia wczesnosredniowiecznego Kaszowa w województwie wroclawskim / B. Dzieduszycka. - [Poznan] : [Slaviaantiqua], [1977]. - S. 74-117. - (Brož.)
Zeleninová kuchařka / J. Mandžuková. - České Budějovice : Dona, 1998. - 164 s., obr. příl. - (brož.)
Zvěřina. - Praha : Knižní klub, 1998. - 127 s. - (váz.)
Železniční stavby 30 : (návody pro cvičení ze železničních stanic) / T. Fliegel ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 100 s. + 12 příl. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Žil pod Kalvárií Jan / O. Koudelka. - Vyd. 1. - Moravská Třebová : Moravskotřebovská tiskárna, [1998]. - 54 s., 29 obr. příl. - (Brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist