Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - I. Přírodní vědy

za září-říjen 1998

Agenda 21 : český překlad textu části Přílohy II dokumentu "Report of the United
Nations Conference on Environment and Development" : [United Nations Conference on Environment
andDevelopment]. Rio de Janeiro, (BR) 03.06.1992-14.06.1992 / [redakce Marta Černá] ... [et al.]-
[Praha] : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 328 s. - (brož.)
Analytická chemie I / F. Renger, J. Kalous. - Vyd. 3., nezm. - Pardubice : Univerzita
Pardubice, 1998. - 215 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra analytické chemie, Pardubice.
-(brož.)
Anorganická chemie I : (teoretická část) / Z. Mička, I. Lukeš. - 1. vyd. - Praha :
Karolinum, 1998. - 165 s. - Katedra anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UK, Praha. -
(brož.)
Archaeologia Austriaca : Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte
österreichs. Bd. 80. 1996. - Wien : Franz Deuticke, 1997. - 300 s. - (brož.)
Aritmetika, algebra : matematika pro 1. až 3. ročník odborných učilišť / A. Keblová,
J. Volková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 183 s. - (brož.)
Atlas rozšíření cévnatých rostlin národního parku Podyjí/Thayatal / V. Grulich. - 1. vyd.
- Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 297 s. - (váz.)
The Azygograptus - Tetragraptus (reclinatus group) Biozone (Klabava Formation, Ordovician
of the Prague Basin)
/ J. Kraft, P. Kraft. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1994. - 36
s.,obr. příl. + 1 tab. - (brož.)
Basic Concepts of Chemistry / L. Malone. - 4th Ed. - New York : John Wiley, 1994.
- 16, 684 s. - (váz.)
Biologické signály I : geneze, zpracování a analýza / J. Svatoš. - 2. vyd. - Praha :
ČVUT, 1998. - 202 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Bionika / V. Eck. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 161 s. - Fakulta elektrotechnická,
Praha. - (brož.)
Biophysical Aspects of Coherence and Biological Order / J. Pokorný, Tsu-Ming Wu.
- 1st Ed. - Prague : Academia, 1998. - 240 s. - (váz.)
Botanika : morfologie a fyziologie rostlin / S. Procházka [... et al.]. - Vyd. 1. - Brno
: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 242 s. - (brož.)
Býva s nami andulka : sprievodca pre mladých chovatelov / H. Piers. - 1. vyd. -
Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 32 s. - (brož.)
Cesta kolem světa : průvodce cestovatele / D. Holing. - 1. čes. vyd., dotisk. - Praha :
Václav Svojtka & Co., 1998. - 288 s. - (váz.)
Chameleoni a gekoni : příručka pro teraristy / R. Kraus, M. Kocián. - Vyd. 1. - Frenštát
pod Radhoštěm : Polaris, 1998. - 223 s., 26 obr. na příl. - (brož.)
Chemické principy metod klinické biochemie / J. Prokeš, K. Vulterin, B. Černý. - 1.
vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 66 s. - (brož.)
Chemie : pro 9. ročník základní školy / [Petr Novotný] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha :
SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 136 s. - (brož.)
Chemie pro 8. ročník základní školy / [napsali Hana Čtrnáctová] ...[et al.]- 1. vyd. -
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 144 s. - (brož.)
Chemie pro čtyřletá gymnázia. Díl 2 / J. Honza, A. Mareček. - 2., přeprac. vyd. -
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 231 s. - (brož.)

Chemie pro střední školy 1a, 1b : klíč k otázkám a úkolům / B. Kratochvíl, A. Muck,
J. Svoboda. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 111 s. - (brož.)


Chemie, paliva, maziva / J. Zehnálek. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita, 1998. - 176 s. - (brož.)
Co by měl žák základní školy umět z fyziky, chemie a přírodopisu : návrh evaluačních
kritérií přírodovědného vzdělávání na základní škole / [zpracovali Růžena Kolářová] ...[et al.]- 1.
vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 87 s. - (brož.)
10th Conference on Organic Chemistry and Biochemistry of Young Scientists :
Programme, Abstracts, Participants : Book of Abstracts : Liblice Castle 15.06.1998-20.06.1998 / [R.
W. Adamiak] ...[et al.]- 1. vyd. - Prague : The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of
the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 131 s. - (brož.)
Cvičení z genetiky / K. Malachová, L. Dobiáš. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská
univerzita, 1998. - 133 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.)
Czech-polish mathematical school 97 : sborník. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita
J.E.Purkyně, 1997. - 161 s. - (brož.)
Čas / R. Snedden. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 47 s. - (váz.)
Český kras : sborník. 24 / uspořádali I. Jančaříková, P. Bosák. - Beroun : Muzeum
Českého krasu, 1998. - 104 s. + 1 mapa. - (brož.)
Člověk a řeč : lingvistický příspěvek k humanitním vědám / C. Hagege. - Vyd. 1. -
Praha : Karolinum, 1998. - 311 s. - (váz.)
8th Days of Plant Physiology : Book of Abstracts : Olomouc 07.07.1998-10.07.1998 /
[editor Miroslav Strnad] ... [et al.]- 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 1998. - 260 s. - Faculty
ofScience, Olomouc. - (brož.)
Dermatologie a životní prostředí : Praha 27.05.1998-29.05.1998 / [redakce Jaroslav
Strejček] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 96 s. - (brož.)
Dějiny planety Země / uspořádal S. Gould. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 256
s. - (Knižní klub ; váz.)- (Columbus ; váz.)
Dětský atlas vesmíru : Zve děti na dalekou cestu za tajemstvím vzniku hvězd a planet
až k nejnovějším objevům kosmických sond a družic / R. Kerrod. - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print,
1998. -95 s. - (váz.)
Differential and Integral Calculus of One Real Variable / I. Černý, M. Rokyta. - 1. vyd.
- Praha : Karolinum, 1998. - 241 s. - (brož.)
Difúzní operace / L. Chovancová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 84
s. - (brož.)
Distribution of the Harvest Mouse (Micromys minutus) in the Czech Republic / M.
Anděra. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1994. - 28 s., tab. - (brož.)
Elementární matematika / P. Hralová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola
ekonomická, 1998. - 153 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Entfesselte Gewalten : Stürme, Erdbeben und andere Naturkatastrophen / K. Jacob. -
Basel : Birkhäuser, 1995. - 207 s., 12 obr. na příl. - (váz.)
Epitaxní růst sloučenin AIIIBV z kapalné fáze / J. Novotný. - Vyd. 1. - Praha :
Academia, 1998. - 129 s. - (brož.)
Existuje Stvořitel, který se o vás stará?. - New York : Watchtower Bible and Tract
Society of New York, 1998. - 191 s. - (Brož.)
Farmaceutická chemie I / J. Hartl, K. Palát. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum,
1998. - 107 s. - (brož.)
Folia Mendeliana. 31-32. - Brno : The Moravian Museum, 1997. - 106 s. -
(brož.)
The Fourier Transform in Biomedical Engineering / edited by T. Peters, J. Williams.
- Boston : Birkhäuser, 1998. - 19, 199 s. - (váz.)

František Josef Studnička (1836-1903) / M. Němcová. - 1. vyd. - Praha : Prometheus,
1998. - 348 s., 19 obr. na příl. - (váz.)


Fundamental Data for Determining Seismic Hazard for Localities in Central Europe /
D. Procházková, P. Šimůnek. - Prague : Gradus, 1998. - 132 s. - (brož.)
Fyzika : pro 6. a 7. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií / Z.
Lustigová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 80 s. - (brož.)
Fyzika I : (laboratorní cvičení). - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 103 s. - Fakulta
jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.)
Fyzika II / J. Jelen. - Vyd. 2. přeprac. - Praha : ČVUT, 1998. - 180 s. - Fakulta
elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Fyzika kolem nás - učitelská verze : fyzika 4 pro základní a občanskou školu / M.
Rojko... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 100 s. - (brož.)
Fyzika kolem nás - žákovská verze : fyzika 4 pro základní a občanskou školu / M.
Rojko... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 100 s. - (brož.)
Fyzikální geodézie 10 / A. Zeman. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 188 s. - Fakulta
stavební, Praha. - (brož.)
Fyzikální praktikum / O. Mašková ...[et al.]. - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita,
1998. - 248 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra fyziky, Plzeň. - (brož.)
Geodetická astronomie 10 / J. Kabeláč, J. Kostelecký. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998.
- 254 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Geometry and Computer Graphics / M. Kargerová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998.
- 119 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
GIS ve státní správě : sborník referátů ze semináře : Seč, Junior Centrum
15.06.1994-17.06.1994. 4. - Litomyšl : Invence, 1994. - 144 s. - Okresní úřad, referát životního
prostředí, Chrudim. - (brož.)
GIS ve státní správě : sborník referátů ze semináře : Seč, Junior Centrum
30.11.1994-02.12.1994. 5. - Litomyšl : Invence, 1994. - 3, 95 s. - (váz.)
GIS ve státní správě : sborník referátů ze semináře : Seč, Junior Centrum
29.11.1995-01.12.1995. 7. - Litomyšl : Invence, 1995. - 80 s. - ZO ČSOP-Klub ochránců SPR
Habrov Chrudim, Chrudim. -(brož.)
GIS ve státní správě : sborník referátů ze semináře : Seč, Junior Centrum
12.06.1996-14.06.1996. 8. - Litomyšl : Invence, 1996. - 112 s. - ZO ČSOP-Klub ochránců SPR
Habrov Chrudim, Chrudim. -(brož.)
GIS ve státní správě : sborník referátů 6. semináře : Seč, Junior Centrum
14.06.1995-16.06.1995. 6. - Litomyšl : Invence, 1995. - 90 s. - ZO ČSOP-Klub ochránců SPR
Habrov Chrudim, Chrudim. -(brož.)
GIS ve státní správě : sborník referátů 9. semináře : Seč, Junior Centrum
11.06.1997-13.06.1997. 9. - Litomyšl : Invence, 1997. - 117 s. - Okresní úřad, referát životního
prostředí, Chrudim. - (váz.)
GIS ve státní správě : sborník referátů 10. semináře : Seč, Junior Centrum
10.06.1998-12.06.1998. 10. - Litomyšl : Invence, 1998. - 143 s. - (váz.)
Glucocorticoide : immunologische Grundlagen, Pharmakologie und Therapierichtlinien
/ H. Hatz. - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1998. - 726 s., 39 obr. na příl. -
(brož.)
Hadi : hroznýšovití a užovkovití hadi v teráriu : rady odborníků pro pořízení, krmení
a správnou péči / K. Griehl. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 64 s. -
(brož.)

Historická geologie / J. Kalvoda, O. Bábek, R. Brzobohatý. - 1. vyd. - Olomouc :
Univerzita Palackého, 1998. - 199 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)


Hluk v technické praxi I / P. Němeček. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita,
1998. - 86 s. - Fakulta strojní. - Katedra technické diagnostiky, Liberec. - (brož.)
Hydroecological Modelling : Research, Practice, Legislation and Decision-Making /
editor Š. Blažková... [et al.]. - Praha : T. G. Masaryk Water Research Institute, 1998. - 70 s., obr.
příl.,3 tb. příl. - (brož.)
Hydroekologické modelování : výzkum, praxe, legislativa a rozhodování / editor Š.
Blažková... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1998. - 70 s., obr.
příl., 3tb. příl. - (brož.)
Hydromechanické operace / L. Chovancová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment,
1998. - 76 s. - (brož.)
2nd International Colloquium on Materials Structure & Micromechanics of Fracture :
Abstract Booklet : Brno 01.08.1998-03.08.1998 / [edited by Pavel Šandera] - [Brno] : Vutium, 1998.
- 75 s. - Technical University. - Faculty of Mechanical Engineering, Brno. -
(brož.)
Jak neměřit člověka : pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence / S.
Gould. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 436 s. - (váz.)
Journees 1997 : systemes de référence spatio-temporels : Prague 22.09.1997-24.09.1997
/ edited by J. Vondrák, N. Capitaine. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998.
- 13,240 s. - Astronomical Institute, Ondřejov. - (brož.)
Kilometráž českých a moravských řek : vodácký průvodce / [zpracoval Vojta Jančar,
Ivan Novák] - 1. vyd. - Zlín : SHOCart, 1998. - 228 s. - (váz.)
Die Kinder von Tschernobyl : Nadezhda Hoffnung durch Hilfe / G. Biermann, R.
Biermann. - München : Ernst Reinhardt, 1993. - 99 s. - (brož.)
Krkonošské práce. 34. 1997. - Vyd. 1. - Vrchlabí : Správa Krkonošského národního
parku, 1997. - 190 s. - (brož.)
Křeček : správná péče : rady odborníka ke správnému chovu / O. Frisch. - Čes. vyd.
2. - [Praha] : Jan Vašut, 1998. - 59 s. - (brož.)
Laboratorní cvičení z fyziky a fyzikální chemie pro studenty učitelství chemie / H.
Peňázová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 130 s. - Pedagogická fakulta, Brno. -
(brož.)
Laboratorní cvičení z obecné chemie / K. Handlíř... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice :
Univerzita Pardubice, 1998. - 106 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra obecné a
anorganickéchemie, Pardubice. - (brož.)
Laboratorní cvičení z organické chemie / J. Šauliová. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem :
Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 52 s. - (brož.)
Lessons from Structural Failures : Proceedings of the 1st International Conference : Telč
09.1991 / edited by M. Drdácký. - Telč : Aristocrat, 1991. - 7, 159 s. - (brož.)
Lessons from Structural Failures : Proceedings of the 2nd International Conference :
Prague 09.1992 / edited by M. Drdácký. - Telč : Aristocrat, 1992. - 9, 174 s. - (brož.)


Lessons from Structural Failures
: Proceedings of the 3rd International Conference :
Prague 06.1993 / edited by M. Drdácký. - Telč : Aristocrat, 1993. - 8, 181 s. - (brož.)


Lessons from Structural Failures : Proceedings of the 4th International Conference :
Prague 09.1994 / edited by M. Drdácký. - Telč : Aristocrat, 1994. - 10, 215 s. - (brož.)
Lessons from Structural Failures : Proceedings of the 6th International Conference : Brno
06.1996 / edited by M. Drdácký. - Praha : SIA, 1996. - 9, 149 s. - (brož.)
Limity využití území. Dod. č. 8. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1997. - Nestr. -
(Brož.)
Limity využití území. Dod. č. 10. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1998. - Nestr. -
(Brož.)
List of Papers. 1997 / compiled by M. Novotná, E. Schauerová. - Prague : Institute of
Macromolecular Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 58 s. -
Department ofScientific Information, Prague. - (brož.)
Logické systémy / V. Jáneš, J. Douša. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 299 s. -
Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 12-23 Kladno. [2], Vysvětlivky. -
Vyd. 1. - Praha : Ústřední ústav geologický, 1991. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (Brož.)
Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 02-42 Česká Lípa. [2], Vysvětlivky.
- Vyd. 1. - Praha : Ústřední ústav geologický, 1991. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (Brož.)
Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 12-24 Praha. [2], Vysvětlivky. - Vyd.
1. - Praha : Ústřední ústav geologický, 1991. - 1 list ; 47 x 69 cm. - (Brož.)
Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 25-22 Frýdek-Místek. [2],
Vysvětlivky. - Vyd. 1. - Praha : Ústřední ústav geologický, 1991. - 1 list ; 47 x 69 cm. -
(Brož.)
Mapa inženýrskogeologického rajónování ČR : list 13-13 Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav. [2], Vysvětlivky. - Vyd. 1. - Praha : Ústřední ústav geologický, 1991. - 1 list ; 47 x 69 cm.
-(Brož.)
Matematická analýza na varietách / L. Krump, V. Souček, J. Těšínský. - 1. vyd. - Praha
: Karolinum, 1998. - 93 s. - (brož.)
Matematika : pro 3. ročník základní školy pro sluchově postižené : pracovní sešit -
aritmetika / [Jarmila Pospíšilová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 72 s. - (brož.)
Matematika : pro 2. ročník základní školy. (Pracovní učebnice). Díl 2 / M. Čížková.
- 1. vyd. - Praha : SPN - Pedagogické nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Matematika : základy diferenciálního a integrálního počtu / L. Machačová. - Vyd. 2.,
opr. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 219 s. - Fakulta ekonomicko-správní. - Katedra
matematiky, Pardubice. - (brož.)

Matematika : pracovní sešit pro 3. ročník základní školy / M. Kaslová, J. Jarošová, R.
Nechanická. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)


Matematika : učebnice pro 3. ročník základní školy / M. Kaslová, J. Jarošová, R.
Nechanická. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 127 s. - (brož.)
Matematika : pro 6. ročník základní školy / J. Coufalová... [et al.]. - 1. vyd. - Praha
: Fortuna, 1998. - 215 s. - (brož.)
Matematika / G. Vosmanská. - Vyd. 1., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita, 1998. - 120 s. - (brož.)
Matematika : 3. ročník. Díl 3 / J. Molnár, H. Mikulenková. - Olomouc : Prodos, 1997.
- 63 s. - (brož.)
Matematika pro 3. ročník základní školy pro sluchově postižené : pracovní sešit -
geometrie / [Jarmila Pospíšilová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 40 s. - (brož.)
Matematika pro 4. ročník základní školy pro sluchově postižené : pracovní sešit -
geometrie / [Anna Lacinová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 32 s. - (brož.)
Matematika pro 4. ročník ZŠ pro sluchově postižené : pracovní sešit - aritmetika / A.
Lacinová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 63 s. - (brož.)
Matematika pro 7. ročník základní školy. Díl 1, Zlomky, celá čísla, racionální čísla /
zpracoval O. Odvárko, J. Kadleček. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 88 s. -
(brož.)
Matematika s didaktikou : pro II. ročník učitelství 1. stupně ZŠ / J. Coufalová. - Vyd.
2. - Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. - 114 s. - Fakulta pedagogická. -
Katedramatematiky, Plzeň. - (brož.)
Matematika v kostce : pro střední školy / Z. Vošický. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod :
Fragment, 1997. - 124 s. - (brož.)
Matematika v proměnách věků I : sborník / editor J. Bečvář, E. Fuchs. - 1. vyd. - Praha
: Prometheus, 1998. - 218 s. - Matematická sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha. -
(brož.)
Mechanical Behaviour of Polymeric Materials : Prague Meetings on Macromolecules,
56th meeting - 18th discussion conference : Prague 20.07.1998-23.07.1998. - Prague : Institute
ofMacromolecular Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 34, 80, 10
s. - (brož.)
Mechanika tekutin : sbírka příkladů / J. Adamec, M. Lísal, B. Váradiová. - 2. vyd. -
Praha : ČVUT, 1998. - 104 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Mendel '98 : 4th International Mendel Conference on Genetic Algorithms, Optimization
Problems, Fuzzy Logic, Neural Networks, Rough Sets : Brno 24.06.1998-26.06.1998 / [A. Agapie]
... [et al.]- Brno : PC-DIR, 1998. - 316 s. - Technical University. - Faculty of Mechanical
Engineering, Brno. - (brož.)
Meteorologie pro plachtaře / P. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. -
165 s. - (brož.)
Mineralogie a petrografie / J. Zimák. - 3. vyd. - Praha : Univerzita Palackého, 1998.
- 226 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)

Minerální pramen zdraví : celoroční preventivní kúra karlovarskými minerálními vodami
/ J. Pekárek, B. Ždichynec. - 1. vyd. - Praha : Aesculapus K-9, 1998. - 47 s. -
(brož.)


Minerály kutnohorského rudního revíru / P. Pauliš. - Kutná Hora : Kuttna, 1998. - 48
s. - (Brož.)
Mláďata v divočině : průvodce životem mláďat v jejich přirozeném prostředí / S. Parker.
- Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 176 s. - (váz.)
Molekulární biologie / V. Čurn, L. Sáková. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská
univerzita, 1998. - 148 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
MOSIS '98 : Modelling and Simulation of Systems. 32nd Spring International
Conference. Proceedings of the Conference : [32nd Spring International Conference]. Sv. Hostýn -
Bystřice podHostýnem 05.05.1998-07.05.1998. Vol. 1 / edited by J. Štefan. - 1st Ed. - Ostrava :
MARQ., 1998. - 302 s. - (brož.)
MOSIS '98 : Modelling and Simulation of Systems. 32nd Spring International
Conference. Proceedings of the Conference : [32nd Spring International Conference]. Sv. Hostýn -
Bystřice podHostýnem 05.05.1998-07.05.1998. Vol. 2 / edited by T. Hruška. - 1st Ed. - Ostrava :
MARQ., 1998. - 143 s. - (brož.)
MOSIS '98 : Modelling and Simulation of Systems. 32nd Spring International
Conference. Proceedings of the Conference : [32nd Spring International Conference]. Sv. Hostýn -
Bystřice podHostýnem 05.05.1998-07.05.1998. Vol. 3 / edited by J. Štefan. - 1st Ed. - Ostrava :
MARQ., 1998. - 293 s. - (brož.)
Německý jazyk pro chemiky. Díl 2 / Z. Šilerová. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita
Pardubice, 1998. - 102 s. - Fakulta chemicko-technologická. - Katedra německého jazyka, Pardubice.
- (brož.)
Nové trendy v polymerních materiálech : sborník přednášek : Praha
21.04.1998-22.04.1998 / [Jan Kolařík] ... [et al.]- Praha : Ústav makromolekulární chemie Akademie
věd České republiky, 1998. - 119 s. - Útvar vědeckých informací, Praha. - (brož.)
834.913
Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů : (sborník přednášek) / [editor
Renata Šulcová] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 216 s. - Přírodovědecká faklulta UK, Praha.
-(brož.)
Objavitelia prírodných zákonov / napísal I. Štoll. ilustroval P. Ptáček. - 1. vyd. -
Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 64 s. - (váz.)
Ohrožená planeta na prahu 21. století / P. Nováček, M. Huba, P. Mederly. - 2. přeprac.
a rozš. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 217 s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc.
-(brož.)
Organická chemie : pro gymnázia / D. Pečová. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství
Olomouc, 1998. - 111 s. - (brož.)
Otakar Borůvka / [Zdeněk Třešňák] ... [et al.]- Brno : Granos Plus, 1996. - 240 s. -
(váz.)
ökoreport 2000 : Wege aus der Umweltkatastrophe / J. Bruhn. - Stuttgart : Weitbrecht,
1994. - 270 s. - (brož.)
Paleogeographic Atlas : Late Paleozoic and Triassic Formations, Czech Republic / J.
Pešek... [et al.]. - 1st Ed. - Prague : The Czech Geological Survey, 1998. - 53 s. + 42 příl. -
(váz.)
Pareys Buch der Insekten : ein Feldführer der europäischen Insekten / M. Chinery. -
Hamburg : Paul Parey, 1987. - 328 s. - (brož.)
Perspektiva / V. Pardyl. - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 1997. - 59 s.
- Divadelní fakulta. - Katedra scénografie, Praha. - (brož.)

Physical Chemistry : A Modern Introduction / C. Dykstra. - Upper Saddle River :
Prentice Hall, 1997. - 18, 652 s. - (váz.)


Plant Biochemistry / edited by P. Dey, J. Harborne. - San Diego : Academic Press,
1997. - 8, 554 s. - (váz.)
Podnik a životní prostředí / F. Jonáš... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš.
str. - (váz.)
Potravní ekologie našich dravců a sov / J. Mlíkovský. - 1. vyd. - Vlašim : ZO ČSOP,
1998. - 103 s. - (brož.)
Prace geologiczno-mineralogiczne. 64 / redaktor J. Haydukiewicz. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 138 s., obr. příl. - (brož.)
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. 69. - Prague : Charles University,
1998. - 78 s. - (brož.)
Praktické úlohy : výsledky žáků 8. ročníku / J. Palečková, J. Straková, V. Tomášek.
- Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 78 s. - (brož.)
Praktikum z fyziologie rostlin II : životní funkce rostlin ve vztahu k prostředí / R.
Holubová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 79 s. - Pedagogická fakulta, Brno. -
(brož.)
Pravděpodobnost a matematická statistika 12 : příklady / D. Jarušková, M. Hála. - 1.
vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 145 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Proceedings of Research Works. 1998. - 1st Ed. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, 1998. - 81 s. - (brož.)
Proceedings of the 20th Stellar Conference of the Czech and Slovak Astronomical
Institutes
: [20th Stellar Conference of the Czech and Slovak Astronomical Institutes]. Brno
05.11.1997-07.11.1997 / edited by J. Dušek, M. Zejda. - Brno : Nicholas Copernicus Observatory
and Planetarium, 1998. - 15, 172 s. - (brož.)
Proceedings of the 29th Conference on Variable Star Research : [29th Conference on
Variable Star Research]. Brno 07.11.1997-09.11.1997 / edited by J. Dušek, M. Zejda. - Brno :
NicholasCopernicus Observatory and Planetarium, 1998. - 17, 207 s. - (brož.)
Proceedings of the Workshop on Flood Forecasting : Prague, Czech hydrometeorological
Institute 04.05.1998-05.05.1998. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1998. - 160
s. -(brož.)
Process Control '98 : the 3rd Scientific-Technical Conference with International
Participation. Proceedings : Kouty nad Desnou 07.06.1998-10.06.1998. Vol. 1 / editor of Proceedings
S. Krejčí... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 1998. - 454 s., příl. - Faculty
of Chemical Technology, Pardubice. - (brož.)
Process Control '98 : the 3rd Scientific-Technical Conference with International
Participation. Proceedings : Kouty nad Desnou 07.06.1998-10.06.1998. Vol. 2 / editor of Proceedings
S. Krejčí... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 1998. - 294 s., příl. - Faculty
of Chemical Technology, Pardubice. - (brož.)
Prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech s komentářem / D. Římanová. - Vyd. 1. -
Praha : Codex, 1998. - 154 s. - (brož.)
Pružnost a pevnost 20 : příklady / J. Bittnarová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : ČVUT,
1998. - 185 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Příprava z biologie gymnázia pro přijímací zkoušky na vysoké školy : 2000 otázek a
odpovědí / Z. Navrátilová. - 2. vyd. - S.l. : s.n., [asi 1998]. - 203 s. - (Brož.)
Přírodopis II : pro 7. ročník základní školy / L. Dobroruka ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha
: Scientia, 1998. - 152 s. - (brož.)

Přírodopis 4 : mineralogie a geologie se základy ekologie : pro žáky základní školy (9.
ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií / V. Černík, Z. Martinec, J. Vítek. - 1. vyd. - Praha :
SPN- pedagogické nakladatelství, 1998. - 87 s. - (brož.)


Přírodopis 7 / J. Jurčák, J. Froněk ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1998. - 143 s. -
(brož.)
Přírodopis 7 : pracovní sešit / J. Jurčák, J. Froněk ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1998.
- 63 s. - (brož.)
Přírodopis 7 : příručka pro učitele / J. Jurčák, J. Froněk ...[et al.]. - Olomouc : Prodos,
1998. - 71 s. - (brož.)
Přírodověda : pro 4. ročník základní školy : pracovní sešit k učebnici / J. Mladá, L.
Podroužek. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 39 s. - (brož.)
Ročenka Geofondu České republiky za rok. 1997 / sestavili V. Shánělec, J. Rambousek.
- Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1998. - 28 s. - (brož.)
Ryby / [O. Pospíšil] - Praha : Rybář, [1998]. - 65 listů. - (váz.)
Řeky na Marsu : hledání vesmírných zdrojů života : věnováno Carlu Saganovi / P.
Bizony. - Praha : Práh, 1998. - 208 s., obr. příl. - (brož.)
Sanační technologie I : praktické zkušenosti z aplikace sanačních technologií při likvidaci
starých zátěží : sborník přednášek ze semináře : Seč u Chrudimi 19.05.1998-20.05.1998 /
[redakceOlga Halousková] ... [et al.]- Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 1998. - 199 s. -
(Brož.)
Sbírka příkladů z lineární algebry / L. Tesková. - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská
univerzita, 1998. - 155 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra matematiky, Plzeň. -
(brož.)
Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy. 3, Elektřina a magnetismus / K.
Bartuška. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 215 s. - (brož.)
Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník základní školy / O. Odvárko, J. Kadleček. - 1.
vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 192 s. - (brož.)
Sborník anotací grantů řešených na PF UJEP v roce 1997 / [sestavila Zdeňka Podaná]
- Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 71 s. - Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem.
- (brož.)
Sborník geologických věd : řada P. Paleontologie. Sv. 34. - Vyd. 1. - Praha : Český
geologický ústav, 1998. - 109 s., 40 s. obr. příl. - (brož.)
Die Schlangennamen in den ägyptischen und griechischen Giftbüchern / C. Leitz. -
Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 166 s. -
(brož.)
Seznam přednášek na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce : obecné informace.
1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 46 s. - (brož.)
1998-99
Seznam přednášek odborného studia věd o Zemi na Přírodovědecké fakultě ve studijním
roce
. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 51 s. -
(brož.)
Seznam přednášek odborného studia matematiky na Přírodovědecké fakultě ve studijním
roce
. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 28 s. -
(brož.)
Seznam přednášek odborného studia chemie a ochrany životního prostředí na Přírodovědecké
fakultě ve studijním roce
. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 46 s.
-(brož.)
Seznam přednášek odborného studia biologie na Přírodovědecké fakultě ve studijním
roce
. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 47 s. -
(brož.)

Seznam přednášek odborného studia fyziky na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce.
1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 29 s. - (brož.)


1998-99
SI Units for Clinical Measurement / D. Young, E. Huth. - Philadelphia : American
College of Physicians, 1998. - 7, 331 s. - (brož.)
Sitzungsberichte : Bayerische Akademie der Wissenschaften München. Jg. 1997. -
München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 57 s. -
Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse,München. - (brož.)
Sklípkani : rady odborníků pro výběr a koupi, péči a krmení / V. Wirth. - Čes. vyd. 1.
- Praha : Jan Vašut, 1998. - 62 s. - (brož.)
Slabikář ekologického bydlení / J. Plamínková. - Praha : Liga energetických alternativ,
1998. - 118 s. - (brož.)
Současný stav metodologie poklesové fáze odtoku / J. Stehlík. - 1. vyd. - Praha : Český
hydrometeorologický ústav, 1998. - 27 s. - (brož.)
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory,
lékařství)
. Díl 2 / E. Streblová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 215 s. - Ústav jazykové
a odbornépřípravy zahraničních studentů Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)
Speech Processing : 7th Czech-German Workshop : Abstracts : Prague, Fac. of Arts,
Charles Univ. 08.09.1997-10.09.1997 / edited by R. Vích. - Prague : Institute of Radio Engineering
andElectronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 51 s. -
(brož.)
Spektrometrické analytické metody II / I. Němcová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha :
Karolinum, 1998. - 162 s. - (brož.)
Statistical Mechanics for Chemists / J. Goodisman. - New York : John Wiley, 1997. -
11, 344 s. - (váz.)
Stochastické metody ve vodním hospodářství / K. Nacházel. - Ostrava : Expert, 1998.
- 289 s. - (Brož.)
Strom života : příručka pro učitele. 1998 / [Alena Jůvová, Hana Horká] - Brno : Paido,
1998. - 19 s. - (brož.)
Studia antropologiczne. 5 / redaktor T. Krupinski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski,
1998. - 127 s. - (brož.)
Studia florystyczno-fitosocjologiczne. [3] / redaktor J. Kwiatkowska. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 233 s. - (brož.)
Svět zvířat kolem nás : průvodce evropskou zvířenou / W. Stichmann, E. Kretzschmar.
- Vyd. 1. - Praha : Granit, 1998. - 446 s. - (váz.)
Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie / J. Leinveber, J. Švercl ... [et al.].
- V Scientii 2., přeprac. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 296 s. - (brož.)
Tepelné operace / L. Chovancová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 52
s. - (brož.)
Theoretical Treatments of Hydrogen Bonding / edited by D. Hadži. - Chichester : John
Wiley, 1997. - 13, 318 s. - (váz.)
Tvář : MUDr Karel Fahoun nejen o estetické chirurgii / K. Fahoun, S. Štroblová. - 1.
vyd. - [Praha] : Somix, 1998. - 125 s. - (váz.)
Umělá inteligence I : neuronové sítě a genetické algoritmy / I. Zelinka. - Vyd. 1. - Brno
: VUTIUM, 1998. - 126 s. - Vysoké učení technické, Brno. - Katedra automatizace a řídicí
technikyFakulty technologické, Zlín. - (brož.)
Úvod do biologie buňky : textová část / K. Beneš. - Vyd. 3. upr. - České Budějovice
: Jihočeská univerzita, 1997. - 152 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra biologie, České Budějovice.
-(brož.)

Úvod do mikrobiologie / L. Jungbauerová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 87
s. - (brož.)


Úvod do vektorové a tenzorové analýzy / S. Zachariáš. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská
univerzita, 1998. - 153 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra matematiky, Plzeň. -
(brož.)
Veselá matematika aneb Kouzla, hříčky, hádanky, rébusy, lamohlavy / J. Loukota. -
Olomouc : Votobia, 1998. - 156 s. - (brož.)
Vitamíny a minerály / K. Sullivan. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 58 s. -
(váz.)
Vybrané informace o životním prostředí v České republice. 1992-1997. - Praha : Český
statistický úřad, 1998. - 97 s. - (Brož.)
Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače Univerzity Pardubice II : magnetismus a
elektromagnetismus / J. Tulka, S. Pirkl. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 28 s.
- Fakultachemicko-technologická, Pardubice. - (brož.)
Záhadné kruhy v obilí : historie jednoho fenoménu / M. Hesemann, E. Tóthová. - 2.
rozš. vyd. - Praha : Etna, [1998]. - 160 s., obr. příl. - (váz.)
Základní praktikum z botanické mikrotechniky a rostlinné anatomie : (s návody do
praktických cvičení) / J. Jurčák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 103 s. -
Přírodovědeckáfakulta, Olomouc. - (brož.)
Základní výpočty používané v zemědělské výrobě / L. Kostrůnek. - 1. vyd. - [Havlíčkův
Brod] : Fragment, 1998. - 56 s. - (brož.)
Základy algebry / M. Kopecký. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 118
s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Základy geologie / J. Zapletal. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 93
s. - Přírodovědecká fakulta, Olomouc. - (brož.)
Základy měření a zpracování dat / R. Novák, D. Nováková. - 1. vyd. - Praha : ČVUT,
1998. - 112 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Zápisky z funkcionální analýzy / [Jaroslav Lukeš] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998.
- 354 s. - Katedra matematické analýzy Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha. - (brož.)
Zvířata Asie / napsal J. Felix. ilustroval K. Hísek. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1998.
- 77 s. - (váz.)
Zvířátka a jejich příběhy / text U. Muhr. ilustrace R. Cresswell. - [Říčany] : Junior,
1998. - 53 s.
Žraloci stále ještě nemají rakovinu : léčení žraločí chrupavkou : co potřebujete vědět o
tomto pozoruhodném objevu / I. Lane, L. Comac. - Praha : Pragma, 1998. - 228 s., příl. -
(brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist