Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za září-říjen 1998

Angličtina : pro 5. ročník základní školy : Teacher's Book / M. Zahálková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského. 36. 1997. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1997. - 377 s. - (brož.)
Aspekt : kalendárka 1998 : z textov uverejnených v kultúrnom feministickom časopise Aspekt 1/1993 - 3/1997. - 1. vyd. - Bratislava : Záujmové združenie žien Aspekt, 1997. - 288 s. - (brož.)
Atlas středního školství / [Felix Koschin] ... [et al.]- Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 178 s. - (brož.)
Atletika / J. Vindušková, A. Kaplan, T. Metelková. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 1998. - 64 s. - (brož.)
Boj o české dítě v Hustopečích u Brna / V. Juren. - Vsetín : vl. nákl., 1938. - 63 s. - (Brož.)
Brzy půjdu do školy / S. Pišlová, G. Filcík. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 64 s. - (brož.)
Cestujeme do Spolkové republiky Německo : katalog cestovních kanceláří : 1998. - Praha : Německá centrála pro turistiku, 1998. - 44 s. - (Brož.)
Co by měl žák základní školy umět z fyziky, chemie a přírodopisu : návrh evaluačních kritérií přírodovědného vzdělávání na základní škole / [zpracovali Růžena Kolářová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 87 s. - (brož.)
Cvičebnice českého jazyka : pracovní sešit pro 5. ročník základní školy / J. Polanská. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 79 s. - (brož.)
Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách : sborník z 3. mezinárodní konference : Brno 27.06.1995-28.06.1995 / [připravil Jan Sup] - Brno : Cerm, 1997. - 174 s. - (brož.)
Čítanka : pro 2. ročník základní školy / zpracovali A. Měchurová, J. Žáček. - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1998. - 152 s. - (brož.)
Čítanka 6 / D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1998. - 207 s. - (brož.)
Čítanka 6 : pracovní sešit / D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1998. - 55 s. - (brož.)
Čítanka 6 : příručka pro učitele / D. Dorovská, V. Řeřichová. - Olomouc : Prodos, 1998. - 61 s. - (brož.)
Čítanka pro 5. ročník základní školy / P. Šrut, B. Lukešová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 270 s. - (váz.)
Čítanka s literární výchovou : pro 7. ročník ZŠ / Z. Fialová, J. Podzimek. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1998. - 239 s. - (váz.)
Čítanka s literární výchovou : pro 8. ročník ZŠ / Z. Fialová, J. Podzimek. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1998. - 247 s. - (váz.)
Čítanka s literární výchovou : pro 9. ročník ZŠ / Z. Fialová, J. Podzimek. - 1. vyd. - Praha : Moby Dick, 1998. - 247 s. - (váz.)
Čo mám vedieť, kým pôjdem do školy : počet, tvar, čas, meranie, triedenie, hlavolamy / S. Hewitt. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 135 s. - (váz.)
Dárečky pro každého / M. Brahová. - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 1998. - 28 s. - (Brož.)
Deutsch in der Tschechischen Republik : Deutschland, Österreich, Schweiz. 1998-1999. - Prag : Goethe-Institut, [1998]. - 94 s. - (Brož.)

Deutsche Literatur fürs Abitur 1 : von den Anfängen bis zum Naturalismus / [Hana Justová, Svatava Valešová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 107 s. - (brož.)


Dějepis 6 : příručka pro učitele / E. Schulzová. - Olomouc : Prodos, 1998. - 79 s. - (brož.)
Dějepis 7 : příručka pro učitele / E. Schulzová. - Olomouc : Prodos, 1998. - 63 s. - (brož.)
Děti s autizmem a speciálně pedagogická péče o ně : výběr z knihy "Pedagogika - Autizmus" od Bente Gad Johansenové / [zpracovala Věra Novotná] - 1. vyd. - Praha : Parta, 1998. - 30 s. -(brož.)
Dětská tvořivá hra / J. Mlejnek. - Praha : Ipos, 1997. - 151 s. - (brož.)
Dialog v hodinách češtiny 1 : cvičebnice mluveného projevu / O. Müllerová, J. Hoffmannová, E. Schneiderová. - 1. vyd. - Praha : Pansofia, 1996. - 32 s. - (brož.)
Džúdó, karatedó, aikidó, sebeobrana / I. Fojtík. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 1998. - 56 s. - (brož.)
Education in Transition : Annual Report on the State and the Development of the Education System in the Czech Republic for the School Year 1995-1996. - Prague : Ministry of Education, Youthand Sport in the Czech Republic, 1998. - 136 s. - (brož.)
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 27 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Erschliessen aus dem Kontext : Lehren, Lernen, Trainieren / G. Röhr. - 5. Aufl. - Berlin : Langenscheidt, 1997. - 112 s. - (brož.)
Estetická výchova : učebnice pro střední a odborné školy : výtvarná část / J. Skarlantová, L. Harazímová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 152 s. - (brož.)
Fyzika kolem nás - učitelská verze : fyzika 4 pro základní a občanskou školu / M. Rojko... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 100 s. - (brož.)
Higher Education and Employment: The Case of Humanities and Social Sciences / [Ernest Lynton, Geoffrey Squires, Denis Lawton] - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 1993. - 123 s., příl. - (brož.)
Historická ročenka školství v České republice : stručná ročenka školství v ČR 1953/54-1997/98 / H. Čudová ...[et al.]. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 35 s. - (brož.)
Hry ve městě. 1 / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1997. - Nestr. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.)
Hry ve městě. 2 / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1997. - Nestr. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.)
Hudební výchova pro 1. ročník základní školy : metodická příručka pro učitele / J. Budík. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 182 s. - (brož.)
Hudební výchova pro 1. ročník základní školy / M. Lišková. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 95 s. + 1 CD. - (brož.)
Hudební výchova pro 3. ročník základní školy / M. Lišková, L. Hurník. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 111 s. + 1 CD. - (brož.)
Informace o studiu : školní rok. 1997-1998 / [zpracovali Karel Novosad, Jana Ondroušková] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 75 s. - (brož.)
Informace o studiu. Školní rok 1998-99 / [zpracoval Karel Novosad, Jana Omdroušková] - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 75 s. - (brož.)
Integrativní speciální pedagogika : sborník k projektu "Škola pro všechny" / M. Vítková ...[et al.]. - Brno : Paido, 1998. - 181 s. - (brož.)
Jak hospodařit se svým časem : pro úplné idioty / J. Davidson. - Praha : Pragma, 1998. - 244 s. - (brož.)

Jak ulovit muže / A. Mandevill. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 158 s. - (brož.)


Jak ulovit ženu / S. Ferris. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 156 s. - (brož.)
Joannes Marcus Marci : A Seventeen-Century Bohemian Polymath / edited by P. Svobodný. - 1st Ed. - Prague : Karolinum, 1998. - 236 s. - (brož.)
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Vorlesungs- und Personenverzeichnis für das. Sommersemester 1998. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1998. - 304s. - (Brož.)
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Vorlesungsverzeichnis für das. Wintersemester 1998-1999. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1998. - 208 s. -(Brož.)
Jsi přece ženská.. : malý, lehce feministický rádce / E. Hauserová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 115 s. - (brož.)
Katalog kurzů dalšího odborného vzdělávání ve školním roce. 1998-1999 / [připravila Hana Bartošová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 44 s. - (brož.)
Keltské horoskopy : tradice, pověsti a báje / V. Šiška. - 1. vyd. - Praha : X-Egem, 1998. - 161 s., obr. příl. - (brož.)
Keltské pověsti a pohádky : Bretaň. Díl 1 / sesbíral F. Luzel. [z francouzštiny přeložila Lenka Dostálová] ... [et al.]. - V čes. jaz. vyd. 1. - Brno : "Zvláštní vydání", 1996. - 143 s. -(brož.)
Kompenzační cvičení / M. Zítko. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 1998. - 51 s. - (brož.)
Království pohádek / z německého vydání přeložila J. Novotná. - [Říčany] : Junior, 1998. - 143 s. - (váz.)
Ksztalcenie jezykowe w szkole. T. 10 / redaktor M. Dudzik, K. Bakula. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 181 s. - (brož.)
Kvalita vzdělávání - odpověď na výzvy budoucnosti / [Yves Farge] ... [et al.]- Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 11, 111 s. - Divize analýz a informací, Praha. - (brož.)
Matematika : pro 2. ročník základní školy. (Pracovní učebnice). Díl 2 / M. Čížková. - 1. vyd. - Praha : SPN - Pedagogické nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Matematika : pro 1. třídu základní školy. Díl 1 / J. Potůčková, V. Potůček. - Vyd. 1. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 54 s. - (brož.)
Matematika : pro 1. třídu základní školy. Díl 2 / J. Potůčková, V. Potůček. - Vyd. 1. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 46 s. - (brož.)
Matematika : pro 1. třídu základní školy. Díl 3 / J. Potůčková, V. Potůček. - Vyd. 1. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 46 s. - (brož.)
Matematika s didaktikou : pro II. ročník učitelství 1. stupně ZŠ / J. Coufalová. - Vyd. 2. - Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. - 114 s. - Fakulta pedagogická. - Katedramatematiky, Plzeň. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Hudební výchovy pro 5. ročník základní školy / M. Střelák. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 221 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 6. ročník základní školy / I. Balkó, L. Zimová. - Praha : Fortuna, 1998. - 64 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 2. ročník základní školy / [Zdeňka Dvořáková, Vlastimil Styblík, Karla Ondrášková] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. -88 s. - (brož.)

Modernizace výukového procesu u předmětů ovocné, okrasné školkařství a ovocnářství : sborník referátů : Brno 09.12.1997 / [uspořádal Vojtěch Řezníček] ...[et al.]- Brno : Mendelovazemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 110 s. - Zahradnická fakulta. - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Lednice na Moravě. - (brož.)


Nabídkový program rekvalifikací pro 2. pololetí 1998. - Ostrava-Vítkovice : Vítkovice, a.s., 1998. - 24 s. - (Brož.)
Nauka o kraju : dla 5. klasy / P. Augusta, F. Honzák. - 1. wyd. - Praha : Práce, 1998. - 95 s. - (brož.)
Národopisný věstník. Roč. 13. (55). za rok 1996. - Praha : Národopisná společnost, 1997. - 142 s. - (brož.)
Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů : (sborník přednášek) / [editor Renata Šulcová] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 216 s. - Přírodovědecká faklulta UK, Praha. -(brož.)
Občanská výchova : pro 7. ročník základní školy / [R. Dostálová] ... [et al.]- 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 167 s. - (brož.)
Od předmětu k loutce, od loutky k divadlu : o vzniku a možnostech výpovědi loutky a loutkou / L. Richter. - Vyd. 2. (upr.). - Praha : Ipos-Artama, 1997. - 55 s. - (brož.)
Od začátku do konce : naše životní rituály / R. Fulghum. - Vyd. 2., v Knižním klubu 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 253 s., příl. - (váz.)
Odborná škola Vojenské policie v Moravské Třebové : informace o škole a studiu / [Miloš Křížek] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)
Oftalmologie malých zvířat / R. Riis. - Plzeň : Medicus veterinarius, 1998. - 124 s. - (brož.)
Oftalmopedie / L. Květoňová. - Brno : Paido, 1998. - 66 s. - (brož.)
Ostravská univerzita : výroční zpráva : 1997. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 76 s. - Oddělení vztahů s veřejností, Ostrava. - (brož.)
Otevřený dopis prezidentu Václavu Havlovi. V otázce projektu Hudební výchovy a Hudebního oboru Základní umělecké školy- Otevřená informace prezidentu Václavu Havlovi : nabídka a výzva / A. Ježowicz. - [Jablunkov] : [Antonín Ježowicz], 1996-1998. - 22 s., příl. - (Váz.)
The Overview of Departments and Their Research Activities / [editor Šárka Ševčíková] - 1st Ed. - Ostrava : University of Ostrava, 1998. - 27 s. - Public Relations Department, Ostrava. -(brož.)
Personal- und Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Wintersemester 1998-1999. - Marburg : Philipps-Universität, 1998. - 596, 4, 72 s. - (Brož.)
Postgraduální studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně : (platnost od roku 1998) : statut, organizační řád, pracovní programy oborových rad. - 1. vyd. - Brno : Masarykovauniverzita, 1998. - 90 s. - (brož.)
Povolání: učitel : 12 zamyšlení nad textem z Bible určených těm, které Bůh povolal k vyučování / K. Gangel. - Budapest : Mezinárodní asociace křesťanských škol, 1998. - 138 s. - (Brož.)
Pracovní sešit k učebnici Prvouka pro 2. ročník základní školy / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 25 s. - (brož.)
Pracovní sešit k učebnici Prvouka pro 1. ročník základní školy / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 24 s. - (brož.)
Praktické úlohy : výsledky žáků 8. ročníku / J. Palečková, J. Straková, V. Tomášek. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 78 s. - (brož.)
Prázdniny v pralese- Lotrando a Zubejda- Hurá do poháru / I. Sladký. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1998. - 48 s. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.)

Problémy a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 1996. - 93 s. - Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava. - (Brož.)


Průvodce k učebnici Náš slabikář : metodická příručka pro učitele. Díl 2, Pro střední stupeň pomocné školy / [autorka Jindra Váchová] - 1. vyd. - Praha : Parta, 1998. - 30 s. - (brož.)
Průvodce školou. 1998-1999. - Teplice : Gymnázium Teplice, 1998. - 28 s. - (Brož.)
Prvouka : pro 2. ročník základní školy / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 79 s. - (brož.)
Prvouka : pro 1. třídu základní školy. Díl 1 / J. Potůčková. - Vyd. 1. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 30 s. - (brož.)
Prvouka : pro 1. třídu základní školy. Díl 2 / J. Potůčková. - Vyd. 1. - Brno : Studio 1+1, 1998. - 30 s. - (brož.)
Prvouka : učebnice pro 2. ročník základní školy / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 79 s. - (brož.)
Prvouka : učebnice pro 1. ročník základní školy / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 38 s. - (brož.)
Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? : (pregraduální a postgraduální příprava učitelů) : sborník z konference : Olomouc 27.05.1998-29.05.1998 / [uspořadatel DanušeNezvalová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 306 s. - Fakulta pedagogická, Olomouc. - (brož.)
Příprava z biologie gymnázia pro přijímací zkoušky na vysoké školy : 2000 otázek a odpovědí / Z. Navrátilová. - 2. vyd. - S.l. : s.n., [asi 1998]. - 203 s. - (Brož.)
Přírodopis 7 : příručka pro učitele / J. Jurčák, J. Froněk ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1998. - 71 s. - (brož.)
Přírodověda : pro 4. ročník základní školy : pracovní sešit k učebnici / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 39 s. - (brož.)
Příspěvky k dějinám slovakistiky na FF UK / [vědecký redaktor Rudolf Chmel] - 1. vyd. - Praha : Desk Top Publishing FF UK, 1998. - 147 s. - Katedra slavistiky. - Kabinet slovakistiky, Praha. - (brož.)
Ročenka Gymnázia Teplice. 1997/98. - Teplice : Gymnázium Teplice, 1998. - 60 s. - (Brož.)
Ročenka lékařské fakulty MU v Brně 1997. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - Nestr. - (brož.)
Rukověť studenta Univerzity Karlovy / [Helena Justová, Hana Urychová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 122 s. - (brož.)
Sborník anotací grantů řešených na PF UJEP v roce 1997 / [sestavila Zdeňka Podaná] - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 71 s. - Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem. - (brož.)
Sborník příspěvků k řešení problematiky automatizace vyučovacího procesu / [Jan Geschwinder] ... [et al.]- Šternberk : Opravářský závod 026, 1975. - 162 s. - (Brož.)
Seznam přednášek Fakulty informatiky ve školním roce. 1998-1999. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 216 s. - (brož.)
Seznam přednášek na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce : obecné informace. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 46 s. - (brož.)
Seznam přednášek odborného studia věd o Zemi na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 51 s. - (brož.)
Seznam přednášek odborného studia matematiky na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 28 s. - (brož.)

Seznam přednášek odborného studia chemie a ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 46 s. -(brož.)


Seznam přednášek odborného studia biologie na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 47 s. - (brož.)
Seznam přednášek odborného studia fyziky na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 29 s. - (brož.)
Seznam přednášek učitelského studia na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 39 s. - (brož.)
SI Units for Clinical Measurement / D. Young, E. Huth. - Philadelphia : American College of Physicians, 1998. - 7, 331 s. - (brož.)
Slabikář / J. Žáček. ilustrovala H. Zmatlíková. - Vyd. 5. - Praha : Alter, 1998. - 117 s. - (váz.)
Sociální komunikace v edukaci / J. Podgórecki. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 322 s. - (brož.)
Současné problémy české komunity neslyšících. 1, Hluchota a jazyková komunikace / V. Strnadová. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 279 s. - Filozofická fakulta. - Katedra českého jazyka,Praha. - (brož.)
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství). Díl 2 / E. Streblová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 215 s. - Ústav jazykové a odbornépřípravy zahraničních studentů Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)
Staročeský Mastičkář / V. Černý. - Praha : Československá akademie věd, 1955. - 84 s. - (Váz.)
Statistická ročenka školství : ekonomické ukazatele za rok 1996. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 45 s. - (brož.)
Statistická ročenka školství : pracovníci a mzdové prostředky za rok 1997 / [Vilemína Alblová] ... [et al.]- Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 437 s. - (brož.)
Strašidlopis aneb Velký atlas malých strašidel / M. Zezula, M. Skála. - 1. vyd. - Brno : Šimon Ryšavý, 1998. - 124 s. - (brož.)
Stroje ludowe narodów europejskich. Cz. 3, Stroje ludowe Europy Poludniowej i Zachodniej / B. Bazielich. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 292 s. - (brož.)
Strom života : příručka pro učitele. 1998 / [Alena Jůvová, Hana Horká] - Brno : Paido, 1998. - 19 s. - (brož.)
Studijní program : Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 1998-1999. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 445 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. -(Brož.)
Studijní program Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve studijním roce. 1998-1999. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 137 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Studijní program na Lékařské fakultě ve studijním roce. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 173 s. - (brož.)
Studijní program na školní rok. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 184 s. - (brož.)
Studium a studijní programy pro dálkové a specializační studium a kurzy pro veřejnost v akademickém roce. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 47 s. - Filozofickáfakulta, Brno. - (brož.)
Styly učení žáků a studentů / J. Mareš. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 239 s. - (brož.)
Sucht- und Drogenprävention in der Schule / D. Bäuerle. - München : Kösel, 1996. - 215 s. - (brož.)

Svět fantazie : celotáborová hra / K. Omes. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1998. - 64 s. - 4. Přístav vodních skautů Racek, Žďár nad Sázavou. - (brož.)


60 let Fakultní základní školy v Obříství : 1938-1998 / J. Kašová, M. Sígl. - Obříství : Klub přátel školy, 1998. - 62 s. - (brož.)
Šimon, Toník a jejich kamarádi ve školce : program všestranného rozvoje dětí od 4 do 5 let / [zpracovala Miroslava Jančová] - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 189 s. - (brož.)
Škola a právo. 9. aktualizace / J. Volf... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Školní rok prvňáčka / [pohádky Jindřich Balík] - Vyd. 1. - Kladno : Delta, [1998]. - 149 s. - (váz.)
Školské zákony : (komentář) / A. Friedl. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Eurounion, 1998. - 377 s. - (brož.)
Taková normální rodina aneb Rodičovský rádce / A. Hacke. - 1. vyd. - Brno : Books, 1998. - 85 s. - (brož.)
Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka : Brno, Pedagogická fakulta MU 16.09.1997. - Brno : Paido, 1997. - 133s. - (brož.)
Učebnice: teorie a analýzy edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory a výzkumné pracovníky / J. Průcha. - Brno : Paido, 1998. - 148 s. - (brož.)
Umění otvírá duši dítěte : přednášky na Evropském kongresu OMEP : [Evropský kongres OMEP]. Praha 24.09.1997-28.09.1997. - Brno : Paido, 1998. - 157 s., 10 obr. na příl. - (brož.)
Univerzita Palackého v roce 1998. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 43 s. - (brož.)
Vademecum k letním táborům / [zpracovali J. Maršálková, Z. Válek] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 1998. - Nestr., příl. - (brož.)
Van Swinderens "Schulbuch der Strafgesetze unseres Vaterlandes" (1810) : zum Strafrechtsunterricht auf den höllandischen Volksschulen zur Zeit der Spätaufklärung / O. Kappen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 14 s. - (Brož.)
Vedení mateřské školy. 5. aktualizace / J. Buriánová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Vedení školy. 9. aktualizace / O. Semotán... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Vlastivěda pro 4. ročník : čtení o vlasti / I. Garzina. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 121 s. - (brož.)
Vojenská akademie ve Vyškově : informace o škole a studiu / [Miloš Křížek] ... [et al.]- [Praha] : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)
Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Sommersemester 1998. - Marburg : Philipps-Universität, 1998. - 361, 35 s. - (Brož.)
Výroční zpráva Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě za školní rok. 4. (24). 1997-1998. - Znojmo : Gymnázium Dr. Karla Polesného, [1998]. - 112 s. - (Brož.)
Výtvarná výchova na prvním stupni II : (pracovní sešit pro výuku výtvarné výchovy ve 4. a 5. ročníku) / H. Dvořáková. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1998. - 87 s. - (brož.)
Vzdělávání dospělých ve středomoravském regionu : regionální konference vzdělávání dospělých : Olomouc 12.11.1997 / [redaktor Vladimír Jochmann] - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 81 s. - Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty, Olomouc. - (brož.)

Wenn Kinder aggressiv sind : wie wir verstehen und helfen können / A. Stein. - 7., völlig überarb. Neuaufl. - München : Kösel, 1997. - 166 s. - (brož.)


Year-Book. Faculty of Science - Masaryk University, Brno. 1996. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University Press, 1997. - Přeruš. str. - (brož.)
Year-Book. Faculty of Science - Masaryk University, Brno. 1997. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University Press, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Z podstaw poradoznawstwa. Zesz. 2 / redaktor B. Wojtasik. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 166 s. - (brož.)
Zasvěcení : příběh mladé ženy úvodem do mystiky andských Indiánů / E. Jenkins. - Praha : Práh, 1998. - 238 s. - (váz.)
Zdravá škola : letní škola s mezinárodní účastí projektu WHO : společný projekt Evropské sítě, Rady Evropy a Světové zdravotnické organizace (WHO) : sborník referátů : Prostějov 06.10.1997-11.10.1997 / [redakce Josef Krátoška a Helga Zieglerová] - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 166 s. - Pedagogická fakulta UP, Olomouc. - (brož.)
Zdravotní rádce na cesty / D. Göpfertová, J. Vaništa. - 2. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 71 s. - (brož.)
Zeměpis : pro 8. a 9. ročník základní školy : (lidé žijí a hospodaří na Zemi) / P. Chalupa, J. Demek, J. Rux. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 64 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist