Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za září-říjen 1998

Advokáti v České republice. 1998. - Vyd. 1. - Sokolov : BaumSoft, 1998. - 445 s. - (Brož.)
American Government : Freedom and Power / T. Lowi, B. Ginsberg. - 1st Ed. - New York : W. W. Norton, 1990. - 25, 795, 101 s. - (brož.)
Americká námořní pěchota v akci / H. Schauer. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 225 s. - (váz.)
Armádní generál Sergej Jan Ingr : 1894 - 1956 / G. Svoboda. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1998. - 141 s. - (brož.)
Basic Indicators of Labour and Social Protection : Time Series and Graphs. - 2nd Ed. - Prague : Pragma, 1998. - 34 s. - Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, Prague. -(brož.)
Buďte věrní : homilie, rozhovory, přednášky : výbor : (1990-1997) / G. Coppa. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 471 s. - (váz.)
Bydlení občanů, postižených povodněmi na Bruntálsku / J. Premusová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 17 s. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Cesta k šílenství : pravdivá výpověď o tajném ovládání lidské mysli a zneužívání lékařství u CIA / G. Thomas. - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 1998. - 438 s. - (váz.)
Cestovní náhrady- Mzdové a platové předpisy : podle stavu k 1.8.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 144 s. - (brož.)
Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem po novele od 1. 7. 1998 : (podle právního stavu k 1. 8. 1998) / E. Hofmannová. - Olomouc : Anag, 1998. - 93 s. - (brož.)
Civil Code with Commentary : Občanský zákoník. - Prague : Trade Links, 1998. - 337 s. - (Brož.)
Církev a stát : (sborník příspěvků z 2. ročníku konference) : Brno 20.09.1996 / uspořádal M. Lamparter. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 71 s. - (brož.)
Czech Financial Services Legislation in. 1998. - Prague : Trade Links, 1998. - 472 s. - (Brož.)
ČR vstupuje do NATO : mezi madridským a washingtonským summitem / [sestavil Dobroslav Matějka] - Praha : Česká atlantická komise, 1998. - 131 s. - Ústav mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Čs. legionáři okresu Rychnov nad Kněžnou : 1914-1921. Sv. 1 / [Josef Juza] - 1. vyd. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní úřad, 1998. - 441 s., obr. příl. - (váz.)
Čs. legionáři okresu Rychnov nad Kněžnou : 1914-1921. Sv. 2, A-L / [Josef Juza] - 1. vyd. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní úřad, 1998. - 407 s., obr. příl. - (váz.)
Čs. legionáři okresu Rychnov nad Kněžnou : 1914-1921. Sv. 3, M-Ž / [Josef Juza] - 1. vyd. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní úřad, 1998. - 449 s., obr. příl. - (váz.)
Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku / J. Teplý. - Vyd. 1. - Pardubice : Východočeské muzeum, 1997. - 212 s. - (brož.)
GIS ve státní správě : sborník referátů ze semináře : Seč, Junior Centrum 15.06.1994-17.06.1994. 4. - Litomyšl : Invence, 1994. - 144 s. - Okresní úřad, referát životního prostředí, Chrudim. - (brož.)
GIS ve státní správě : sborník referátů ze semináře : Seč, Junior Centrum 30.11.1994-02.12.1994. 5. - Litomyšl : Invence, 1994. - 3, 95 s. - (váz.)
GIS ve státní správě : sborník referátů ze semináře : Seč, Junior Centrum 29.11.1995-01.12.1995. 7. - Litomyšl : Invence, 1995. - 80 s. - ZO ČSOP-Klub ochránců SPR Habrov Chrudim, Chrudim. -(brož.)

GIS ve státní správě : sborník referátů ze semináře : Seč, Junior Centrum 12.06.1996-14.06.1996. 8. - Litomyšl : Invence, 1996. - 112 s. - ZO ČSOP-Klub ochránců SPR Habrov Chrudim, Chrudim. -(brož.)


GIS ve státní správě : sborník referátů 6. semináře : Seč, Junior Centrum 14.06.1995-16.06.1995. 6. - Litomyšl : Invence, 1995. - 90 s. - ZO ČSOP-Klub ochránců SPR Habrov Chrudim, Chrudim. -(brož.)
GIS ve státní správě : sborník referátů 9. semináře : Seč, Junior Centrum 11.06.1997-13.06.1997. 9. - Litomyšl : Invence, 1997. - 117 s. - Okresní úřad, referát životního prostředí, Chrudim. - (váz.)
GIS ve státní správě : sborník referátů 10. semináře : Seč, Junior Centrum 10.06.1998-12.06.1998. 10. - Litomyšl : Invence, 1998. - 143 s. - (váz.)
Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta : studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936-1938 / J. Dejmek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 397 s. - (brož.)
Informace o studiu : školní rok. 1997-1998 / [zpracovali Karel Novosad, Jana Ondroušková] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 75 s. - (brož.)
Informace o studiu. Školní rok 1998-99 / [zpracoval Karel Novosad, Jana Omdroušková] - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 75 s. - (brož.)
Konkurs a vyrovnání- Ochrana hospodářské soutěže- Ochrana spotřebitele- Veřejné zakázky : podle stavu k 1.6.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 104 s. - (brož.)
Kronika žhavých dnů : z historie Tajné vojenské a civilní organizace Holešov / M. Neumann. - Holešov : Městský úřad, 1998. - 64 s. - (Brož.)
Křídla Luftwaffe / E. Brown. - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 1998. - 175 s. - (váz.)
Kurs obchodního práva : právnické osoby jako podnikatelé / K. Eliáš. - 2., dopl. a rozš. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 32, 426 s. - (brož.)
Kúzla kriminalistiky / napísali M. Machutová, R. Stavěl. ilustroval T. Řízek. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 64 s. - (váz.)
Letectvo Armády České republiky od A do Z : speciál Armádního technického magazínu. - Praha : Ministerstvo obrany ČR, 1998. - 92 s. - (Brož.)
Létání - můj život / H. Reitsch. - Vyd. 1. - Ostrava : REVI, 1996. - 196 s. - (váz.)
Lidice žijí! / J. Šnobl. - [Praha] : Orego, 1997. - 39 s. - (brož.)
Lovci - zabijáci : letecké zbraně, letečtí průzkumníci, palubní střelci, Vietnam 1965-1972 / M. Brennan. - Vyd. 1. - Ostrava : REVI, 1997. - 268 s. - (váz.)
Matka Tereza : fascinující příběh jejího života / N. Chawla. - Praha : Pragma, 1998. - 256 s., obr. příl. - (brož.)
Na nebi sladké Francie : válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. Část 1 / J. Rajlich. - Vyd. 1. - Praha : Ares, 1998. - 321 s. - (váz.)
Nedobytné pohledávky : praktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů : základní dílo - stav září 1998 včetně 1. aktualizace / J. Slavík ...[et al.]. -Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 1 příl., 2 diskety. - (brož.)
Negotiorum gestio / M. Židlická. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 154 s. - (brož.)
Obchodní právo. Díl 1 / I. Pelikánová ... [et al.]. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 571 s. + 1 příl. - (váz.)
Obchodní právo. Díl 2 / I. Pelikánová ... [et al.]. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 425 s. + 1 příl. - (váz.)
Obchodní zákoník. [1], Komentář / I. Štenglová... [et al.]. - 5. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 18, 1110 s. - (váz.)
Obchodní zákoník : Stav březen 1998. [2], Text zákona. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 190 s. - (Brož.)

Občanské a obchodní právo : (vybraná témata) / S. Zinčenková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1997. - 120 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.)


Obecní policie / P. Macek, V. Hájek. - 2. rozš. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 161 s. - Katedra bezpečnostních služeb, Praha. - (brož.)
Ocelová pěst : historie britských commandos / R. Butler. - Praha : Columbus, 1998. - 230 s., obr. příl. - (váz.)
Oceňování nemovitostí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhlášky MF ČR č. 279/1997 Sb. Díl 1 a 2 / J. Kokoška. - 1. vyd. - Praha : Arch, 1998. - 227 s. - (brož.)
Oko zákona : moc a bezmoc kriminální policie / F. Arnau. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1998. - 343 s. - (váz.)
Paravýsadky do jihozápadních Čech / J. Jirák. - Klatovy : Okresní muzeum, 1997. - 54 s. - (brož.)
Poslanci prvního českého parlamentu : (1992-1996) / L. Brokl, Z. Mansfeldová, A. Kroupa. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 89 s. - (brož.)
Pracovní právo v písemných vzorech / L. Cvrčková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 231 s. - (brož.)
Praktikum z trestního práva hmotného. Díl 1, Obecná a zvláštní část / V. Kratochvíl, J. Kuchta ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 206 s. - (brož.)
Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami / K. Nešpor, V. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Armex, 1998. - 98 s. - (brož.)
Procesněprávní problematika ve veřejné správě : (vybrané pasáže) / M. Polián. - Olomouc : Votobia, 1997. - 90 s. - (brož.)
Profesionální válečník. 3, Zelený team / R. Marcinko. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 318 s. - (váz.)
Prováděcí předpis ke Smlouvě o patentové spolupráci (PCT) : (úplné znění). - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 143 s. - (brož.)
Prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech s komentářem / D. Římanová. - Vyd. 1. - Praha : Codex, 1998. - 154 s. - (brož.)
Přehled právních předpisů pro výstavbu a stavitelství : platných k 1. 7. 1998 / J. Tillmann. - 1. vyd. - Praha : Arch, 1998. - 136 s. - (brož.)
Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky v lednu - červnu 1998 / zpracoval J. Brixi. - Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1998. - 21 s. - Parlamentní knihovna,Praha. - (Brož.)
Příručka ke studiu trestního práva : obecná část : trestní zákon a trestný čin / A. Dolenský. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 79 s. - Katedratrestního práva, Praha. - (brož.)
Příručka pro posudkovou službu sociálního zabezpečení / [výklad k předpisům zpracoval Jiří Biskup] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1998. - 207 s. -(brož.)
Rudý letec / M. Richthofen. - Vyd. 1. - Ostrava : REVI, 1997. - 181 s. - (váz.)
Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách České republiky : (příloha k vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb.). - [Praha] : Nakladatelství T, [1998]. - 56 s. - (brož.)
SAS a ostatní elitní jednotky : elitní vojenské útvary světa / B. Quarrie. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 128 s. - (váz.)
7. mechanizovaná brigáda / [k tisku připravil Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)

Slabikář ekologického bydlení / J. Plamínková. - Praha : Liga energetických alternativ, 1998. - 118 s. - (brož.)


Slavkovští Židé : sborník prací / J. Klenovský ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Židovská obec, 1998. - 71 s. - (Brož.)
Smysl neutrality v dnešní Evropě : příklad Rakousko : sborník z konference. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. - 128 s. - Právnická fakulta UK, katedra mezinárodního práva, Praha. - (brož.)
Sociální předpisy pro mzdové účetní, personalisty a státní správu : podle právního stavu k 1. 1. 1998. Část 1, Nemocenské pojištění / N. Břeská ...[et al.]. - Olomouc : Anag, 1998. - 64 s. -(brož.)
Sociologie práva v textech / M. Večeřa, M. Urbanová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 154 s. - (brož.)
Soudní inženýrství / A. Bradáč ... [et al.]. - Brno : CERM, 1997. - 719 s. - (váz.)
Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: září 1998 včetně 13. aktualizací. Sv. 1 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. + 2 diskety. - (váz.)
Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: září 1998 včetně 13. aktualizací. Sv. 2 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1998]. - Přeruš. str. - (váz.)
Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: září 1998 včetně 13. aktualizací. Sv. 3 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1998]. - Přeruš. str. - (váz.)
Správní právo : obecná část / D. Hendrych ...[et al.]. - 3. zm. a dopl. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 16, 471 s. - (brož.)
Správní právo : obecná část / P. Průcha. - 3. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 310 s. - (brož.)
Stavební zákon : (poznámkové vydání s judikaturou) : zákon č. 50/1976 Sb. ve znění platném k 1. 7. 1998 s prováděcími předpisy / P. Raban. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Eurounion, 1998. - 393s. - (brož.)
Slask a wojna powietrzna lat 1940-1944 / A. Konieczny. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 215 s., 28 obr. na příl. - (brož.)
Škola a právo. 9. aktualizace / J. Volf... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Taková normální rodina aneb Rodičovský rádce / A. Hacke. - 1. vyd. - Brno : Books, 1998. - 85 s. - (brož.)
Teorie práva / J. Harvánek ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 341 s. - (brož.)
Terezínské listy : sborník Památníku Terezín. 26. - Praha : Oswald, 1998. - 184 s. - (brož.)
Terezínské studie a dokumenty. 1998 / editor M. Kárný... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 388 s. - Nadace Terezínská iniciativa, Praha. - (váz.)
Téměř vše pro obecní úřady : zpracovány předpisy platné k 31.12.1997 / A. Koutný. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVs-Rožnovský vzdělávací servis, [1998]. - 189 s. - (Váz.)
Toxikologie pro chemiky : toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa / M. Tichý. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 90 s. - (brož.)
Transformace obchodních společností : právní, účetní a daňové aspekty / J. Škampa ...[et al.]. - (2. rozš. vyd.). - Ostrava : Sagit, 1998. - 197 s. - (brož.)
Trestní zákon. [1], Komentář / P. Šámal, F. Púry, S. Rizman. - 3. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 16, 1347 s. - (váz.)

Trestní zákon : Stav květen 1998. [2], Text zákona. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 93 s. - (Brož.)


Úvod do právní filozofie : (základní pojmy). Díl 1 / T. Machalová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 162 s. - (brož.)
Úvod do studia práva / M. Spirit. - Vyd. 3. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 173 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Van Swinderens "Schulbuch der Strafgesetze unseres Vaterlandes" (1810) : zum Strafrechtsunterricht auf den höllandischen Volksschulen zur Zeit der Spätaufklärung / O. Kappen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 14 s. - (Brož.)
Velitelství logistiky, Stará Boleslav / [odpovědný redaktor Josef Gajda] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - 63 s. - (brož.)
Vojenská akademie ve Vyškově : informace o škole a studiu / [Miloš Křížek] ... [et al.]- [Praha] : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)
Vojenská policie / [k tisku připravil Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Most : 19.06.1998-20.06.1998. - Most : Český statistický úřad, 1998. - 29 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Teplice : 19.06.1998-20.06.1998. - Teplice : Český statistický úřad, 1998. - 35 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Louny : 19.06.1998-20.06.1998. - Louny : Český statistický úřad, 1998. - 63 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Litoměřice : 19.06.1998-20.06.1998. - Litoměřice : Český statistický úřad, 1998. - 49 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Liberec : 19.06.1998-20.06.1998. - Liberec : Český statistický úřad, 1998. - 37 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Chomutov : 19.06.1998-20.06.1998 / zpracovala H. Klimentová. - Chomutov : Český statistický úřad, 1998. - 39 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Děčín : 19.06.1998-20.06.1998. - Děčín : Český statistický úřad, 1998. - 30 s. - (Brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : okres Česká Lípa : 19.06.1998-20.06.1998. - Česká Lípa : Český statistický úřad, 1998. - 56 s. - (Brož.)
Vrazi z dobré rodiny : zločiny, které vešly do dějin / V. Borovička. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1998. - 311 s. - (váz.)
Vražda na inzerát / J. Kropáček. - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 1998. - 133 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly ze soudního lékařství / M. Hirt ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 76 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Z hlubin opovržení : skutečné příběhy žen, které vraždily / [Wensley Clarkson] - Praha : Etna, [1995]. - 176 s., fot. příl. - (váz.)
Z temného nebe : příběh speciálních jednotek letectva Spojených států / O. Kelly. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 354 s., obr. příl. - (váz.)

Základy práva / V. Zoubek, J. Pinz, V. Mikule. - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 317 s. - Katedra veřejné správy. - Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice. - (brož.)


Základy správní vědy / S. Skulová ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 234 s. - (brož.)
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, a právní předpisy, které se k němu vztahují : úplné znění vyplývající z pozdějších právních předpisů, zejména ze zákona č. 12/1998 Sb., účinnéhood 1. dubna 1998 / [sestavili Tomáš Pohl a Vratislav Chaloupek] - Vyd. 1. - Praha : Codex, 1998. - 119 s. - (brož.)
Zákon o daních z příjmů : komentář / M. Bakeš, H. Marková. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 14, 288 s. - (váz.)
Zákon o konkursu a vyrovnání : komentář / F. Zoulík. - 3. vyd., C. H. Beck vyd. 2. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 15, 284 s. - (váz.)
Zákon o rodině a související předpisy : matriky, pěstounská péče, mezinárodní právo : po novele od 1. 8. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 80 s. - (brož.)
Zákoník práce a nařízení vlády s komentářem. Díl 1, § 1 - § 169 : aktuální stav / L. Jouza. - 2. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 252 s. - (brož.)
Zákoník práce a nařízení vlády s komentářem. Díl 2, § 170 - § 279 + nařízení vlády : aktuální stav / L. Jouza. - 2. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 208 s. - (brož.)
Zákoník práce a předpisy souvisící : komentář / L. Jouza. - Praha : Linde, 1998. - 699 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist