Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy

za září-říjen 1998

Agenda 21 : český překlad textu části Přílohy II dokumentu "Report of the United
Nations Conference on Environment and Development" : [United Nations Conference on Environment
andDevelopment]. Rio de Janeiro, (BR) 03.06.1992-14.06.1992 / [redakce Marta Černá] ... [et al.]-
[Praha] : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 328 s. - (brož.)
Akciová společnost a její organizační a finanční řízení : příručka pro podnikatelskou
sféru. Základní dílo - stav: srpen 1998 včetně 8. aktualizací / A. Janák... [et al.]. - Praha : Dashöfer,
1998. - Přeruš. str. + 3 diskety. - (brož.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 7.
aktualizací: Srpen 1998. Sv. 1, Rubriky 1-5 / O. Hanzlová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. -
Přeruš. str. - (váz.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 7.
aktualizací: Srpen 1998. Sv. 2, Rubriky 6-10 / O. Hanzlová... [et al.]. - [Praha] : Dashöfer, [1998].
-Přeruš. str. - (váz.)
Bankovnictví : učebnice. 2 / B. Šenkýřová ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998.
- 300 s. - (brož.)
Basic Indicators of Labour and Social Protection : Time Series and Graphs. - 2nd Ed.
- Prague : Pragma, 1998. - 34 s. - Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic,
Prague. -(brož.)
Celní prohlášení při dovozu, vývozu a tranzitu : příručka pro deklaranta při
vyhotovování celního prohlášení / J. Havel, K. Neubauer. - 2. vyd. - Brno : Econ, [1998]. - 205 s.
- (brož.)
Celní předpisy : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k 1. 9. 1998. - Ostrava
: Sagit, 1998. - 544 s. - (brož.)
Celní zákon a předpisy související v praxi / L. Žemlička. - 1. vyd. - Olomouc : ANAG,
1998. - 399 s. - (váz.)
Cenné papíry : komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy, zákony o
cenných papírech, o dluhopisech, směnečný a šekový, o burze, Burza cenných papírů Praha,
RM-systén : podlestavu k 13. 7. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 192 s. -
(brož.)
Cestovní náhrady : srovnávací znění s komentářem po novele k 1. 7. 1998 / komentář
E. Hofmannová. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1998. - 24 s. - (brož.)
Cestovní náhrady- Mzdové a platové předpisy : podle stavu k 1.8.1998. - Ostrava :
Sagit, 1998. - 144 s. - (brož.)
Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem po novele od 1. 7. 1998 : (podle
právního stavu k 1. 8. 1998) / E. Hofmannová. - Olomouc : Anag, 1998. - 93 s. -
(brož.)
Czech Financial Services Legislation in. 1998. - Prague : Trade Links, 1998. - 472 s.
- (Brož.)
České banky v kontextu světového vývoje / J. Mervart. - Praha : Lidové noviny, 1998.
- 162 s. - (váz.)
Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Díl 1, (A - Přeč) / M. Vavrečka, B.
Rudincová, M. Hrdlička. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 304 s. - Filozofická
fakulta,Ostrava. - (brož.)

Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru. Díl 2, (Přeč - Ž) / M. Vavrečka, B.
Rudincová, M. Hrdlička. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - S. 305-610. -
Filozofická fakulta,Ostrava. - (brož.)


Daně z příjmů '98 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k 1.8.1998.
- Ostrava : Sagit, 1998. - 144 s. - (brož.)
Daňové předpisy 1998 : úplné novelizované a aktualizované znění daňových předpisů
platných pro zdaňovací rok 1998 : (dle stavu předpisů k 15.4.1998) / [zpracovatel Ladislav Vich] -
5. zm. vyd. - Davle u Prahy : Prisvich, 1998. - 447 s. - (brož.)
Daňové uplatnění cestovních náhrad a spotřeby pohonných hmot od 1.7.1998 / K.
Janoušek. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1998. - 94 s. - (brož.)
Do exilu a z exilu domů : publicistická žeň z let 1968-1993 / J. Sláma. - 1. vyd. - Brno
: Doplněk, 1998. - 312 s. - (brož.)
The Economic Dimension of Future Enlargement of the European Union : Conference
on Medium-Term Economic Assessment : Papers presented at the International Conference : Prague
13.11.1997-14.11.1997 / [editor Miloslav Had] - Prague : The Foundation for the Study of
International Relations, 1997. - 138 s. - (brož.)
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně. - 1. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 1998. - 27 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Ekonomický slovník německo-český / M. Grabmüller, R. Rádl, P. Sova. - 3. vyd. -
Praha : C. H. Beck, 1998. - 16, 493 s. - (váz.)
Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech / J. Švarcová. -
Zlín : CEED, 1998. - 229 s. - (brož.)
Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař/číšník. Díl 1 / J. Mach. - Vyd. 1.
- Praha : Fortuna, 1998. - 72 s. - (brož.)
Ewolucja polityky ekonomicznej w gospodarce rynkowej / redaktor L. Olszewski. -
Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 152 s. - (brož.)
Fachdeutsch aus dem Bereich der ökonomie, der Industrie und des Handels / M.
Keprtová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého , 1998. - 102 s. - Filozofická fakulta,
Olomouc. - (brož.)
Finance / M. Režňáková. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1998. - 118 s. - Vysoké učení
technické. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Financial Accounting : the Complete Course Text / A. Jennings. - 2nd Ed. - London :
DP Publications, 1993. - 2, 652 s. - (brož.)
Geografie pro střední školy 2 : socioekonomická část / S. Mirvald... [et al.]. - 1. vyd.
- Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 96 s. - (brož.)
Geografie zahraničního obchodu / S. Mirvald, M. Novotná. - Vyd. 2., upr. - Plzeň :
Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. - 43 s., mp., grafy. - Fakulta pedagogická. - Katedra
geografie,Plzeň. - (brož.)
Higher Education and Employment: The Case of Humanities and Social Sciences /
[Ernest Lynton, Geoffrey Squires, Denis Lawton] - Paris : Organisation for Economic Co-Operation
and Development, 1993. - 123 s., příl. - (brož.)
Jak hospodařit se svým časem : pro úplné idioty / J. Davidson. - Praha : Pragma, 1998.
- 244 s. - (brož.)
Jak pracují malé rodinné firmy / V. Koráb... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení
technické, 1998. - 79 s. - Podnikatelská fakulta, Brno. - (brož.)
Jaké barvy je tvůj padák? : praktický manuál jak si najít práci a novou kariéru / R.
Bolles. - Praha : Pragma, 1998. - 424 s. - (brož.)
K některým aktuálním problémům vzniku pracovního poměru v teorii a praxi / I.
Píchová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 216 s. - (brož.)

Komentář a pokyny k vyhlášce MZ ČR č. 261/1997 Sb., ze dne 6. října 1997 / J.
Baumruk, B. Málek, O. Matoušek. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 24 s. -
(brož.)


Konkurs a vyrovnání- Ochrana hospodářské soutěže- Ochrana spotřebitele- Veřejné
zakázky
: podle stavu k 1.6.1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 104 s. -
(brož.)
Marketing služeb v praxi finančních institucí : 1. ročník odborné konference : sborník
přednášek : Ostrava 09.09.1998-10.09.1998. - Ostrava : Repronis, 1998. - 68 s. - Newport
University,Ostrava. - (brož.)
Nabídkový program rekvalifikací pro 2. pololetí 1998. - Ostrava-Vítkovice : Vítkovice,
a.s., 1998. - 24 s. - (Brož.)
Naše budoucnost je Evropa : cesta k hospodářské a měnové unii / sestavil T. Waigel.
- Vyd. 1. - Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997. - 290 s. -
(brož.)
Obchod a služby / P. Cimler ...[et al.]. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998.
- 117 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra marketingu, obchodu a služeb, Plzeň. -
(brož.)
Odpovědnost za výrobek v České republice a v Evropské unii / P. Záruba. - 1. vyd. -
Brno : Econ, [1998]. - 103 s. - (brož.)
Organizace práce / E. Hrabětová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998.
- 86 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Papírová platidla Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské republiky
1993-1998
/ V. Novotný, M. Moulis. - 2. dopl. vyd. - Hodonín : [vl. nákl.], 1998. - 164 s.
- (brož.)
Poradce '98 : Sborník otázek a odpovědí : daně, účetnictví, odpisy, pracovní právo,
leasing. - Český Těšín : Poradce, 1998. - 174 s. - (brož.)
Prace Instytutu geograficznego : seria B. Geografia spoleczna i ekonomiczna. T. 15 /
redaktor W. Hasinski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 97 s. - (brož.)
Praktický průvodce daněmi. Základní dílo včetně 7. aktualizace - srpen 1998 / P.
Běhounek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Průmyslové oblasti Československa v období socialistické výstavby : hospodářský,
demografický a sociální vývoj / L. Bajger. - Opava : Slezský ústav Československé akademie věd,
1980. - 97 s. - (Brož.)
Příspěvek na úhradu a možnosti jeho využití v podmínkách českého zemědělství :
(informační studie) / J. Novák, J. Hanibal, Z. Kubíková. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské
ekonomiky, 1998. -48 s. - (brož.)
Příspěvky k dějinám odborových bojů a stávek na Českomoravské vysočině / S. Čermák,
B. Fučík. - Jihlava : Krajská odborová rada, 1959. - 140 s. - Referát kulturně výchovné práce,
Jihlava. -(Brož.)
The Role of the Central European Parliaments in the Process of European Integration
: Proceedings : international Conference : Prague 12.09.1997-14.09.1997 / [edited by Zdenka
Mansfeldová,Michal Klíma] - Prague : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech
Republic, 1998. - 272 s. - (brož.)
Rozpočetnictví pro nefinanční manažery : jak využít rozpočetnictví jako účinného
nástroje řízení / I. Maitland. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 171 s. -
(brož.)
Řízení hodnoty / I. Neumaierová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998.
- 137 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)

Satan na trůnu / J. Česlav. - Říčany : OREGO, 1996. - 237 s. -
(váz.)


Sbírka příkladů z daní / M. Hrdý. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství Západočeské
univerzity, 1998. - 61 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra ekonomie a financí, Plzeň. -
(brož.)
Scubapro : řada výrobků pro rok 1998. - [Praha] : Scubapro, 1998. - 67 s. -
(Brož.)
Současný svět : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : základy
společenského, hospodářského a politického zeměpisu / V. Valenta, A. Michálek ... [et al.]. - 1. vyd.
-Praha : Česká geografická společnost, 1998. - 85 s. - (brož.)
Statistická ročenka školství : ekonomické ukazatele za rok 1996. - Praha : Ústav pro
informace ve vzdělávání, 1998. - 45 s. - (brož.)
Statistická ročenka školství : pracovníci a mzdové prostředky za rok 1997 / [Vilemína
Alblová] ... [et al.]- Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 437 s. - (brož.)
Studia krajobrazowe i turystyczne. [3] / redaktor J. Wyrzykowski. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 100 s. - (brož.)
Studijní program : Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.
1998-1999. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 445 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná.
-(Brož.)
Studijní program na školní rok. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita,
1998. - 184 s. - (brož.)
Světové účetnictví : včetně česko-anglického a anglicko-českého slovníku účetní
terminologie / R. Mládek. - Praha : Linde, 1998. - 687 s. - (brož.)
Symposium o průmyslových oblastech : Opava 15.11.1966-16.11.1966 / [Miroslav
Blažek] ... [et al.]- Opava : Slezský ústav ČSAV, 1966. - Přeruš. str. + 10 příl. - (Brož.)
Účtování o cenných papírech / A. Brožková, J. Hyršlová. - Vyd. 1. - Pardubice :
Univerzita Pardubice, 1998. - 76 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra dopravního
managementu,marketingu a logistiky, Pardubice. - (brož.)
Velké evropské rozpravy / F. Fries. - 1. vyd. - Praha : HZ Editio, 1998. - 369 s. -
(brož.)
Vnější ekonomické vztahy Evropské unie vůči rozvinutým tržním zemím / E. Cihelková.
- Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 235 s. - Katedra světové ekonomiky. -
Centrumevropských studií, Praha. - (brož.)
Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky (ve zvolených měřicích jednotkách)
za leden až prosinec 1997
. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 53 s. - (Brož.)
Zahraniční obchod České republiky : předběžné údaje. 1997. - Praha : Český statistický
úřad, 1998. - 384 s. - (brož.)
Zákon o cestovních náhradách po novele s komentářem : platný od 1.7.1998 / M.
Salačová. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1998. - 135 s. - (brož.)
Zákon o daních z příjmů : komentář / M. Bakeš, H. Marková. - Vyd. 1. - Praha : C.
H. Beck, 1998. - 14, 288 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist